Теплотехнічні процеси і установки

Практичний розрахунок складу робочого палива, коефіцієнта надлишку повітря в топці, об'ємів продуктів згорання (теоретичного і дійсного), ентальпії відхідних газів, тягодуттьової установки та поверхні теплообміну конвективних елементів парогенератора.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 18.01.2010
Размер файла 157,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра ТТФ

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни

"Теплотехнічні процеси і установки"

Суми 2010

Зміст

1. Умова задачі

2. Вихідні дані

3. Розрахунок

4. Список літератури

1. Умова задачі

Задане паливо і продуктивність парогенератора . Визначити склад робочого палива і його нижчу теплоту згорання , тип топкового пристрою і його основні розміри, коефіцієнт надлишку повітря в топці і на виході з парогенератора , об'єм продуктів згорання (теоретичний і дійсний), теоретичну температуру горіння та ентальпію відхідних газів при завданих температурі і кількості присосів повітря за газовим трактом . Вихідні дані взяти з таблиці 1.

Визначити втрати тепла з відхідними газами , скласти тепловий баланс парогенератора і підрахувати його ККД (брутто). Визначити годинну витрату природного і умовного палива, видиму випарність палива (безперервною продувкою знехтувати). Параметри "гострої" пари після парогенератора( і ) та температуру живильної води взяти з таблиці 2.

Розрахувати тягодуттьову установку для парогенератора та визначити висоту і діаметр димаря при природній тязі.

Визначити також теплові навантаження топкового об'єму і поверхні теплообміну конвективних елементів парогенератора (пароперегрівника, водяного економайзера та повітропідігрівника).

Температури холодного та гарячого повітря і параметри топки взяти з таблиці 2. Відповісти на запитання: як зміниться годинна витрата природного палива, якщо в розрахунки ввести безперервну продувку в кількості ?

2. Вихідні дані

Таблиця 1

Остання цифра шифру

Вид палива

Передостання цифра шифру

5

Ткварчельське Вугілля марки ПЖ

2

100

0,17

140

Таблиця 2

Остання цифра шифру

Передостання цифра шифру

5

3,5

420

100

2

-15

250

1080

0,35

3. Розрахунок

За довідковою таблицею твердих палив (додаток 6) знаходимо горючу масу палива % :

; ; ; ; ; ; ; ;

Для визначення складу робочого палива при перерахунку з сухої маси використовуємо множник

,

тоді

При перерахунку з горючої маси множник

,

тоді склад робочого палива буде такий:

Всього

Визначимо теоретичну кількість повітря, потрібну для спалювання 1 кг вугілля:

За наближеною формулою

Теоретичний об'єм продуктів згорання (при ):

Теоретичний об'єм продуктів згорання

Дійсний об'єм продуктів згорання (при )

,

де

Вміст кисню в газах

Всього

Перевіримо нижчу теплоту згорання робочого палива за формулою Д.І.Менделеєва

Визначимо ентальпію теоретичної кількості повітря і продуктів згорання за формулами

та

,

в яких мольні ентальпію газів взяті за таблицею (додаток В) при , :

; ; ; ;

Ентальпія продуктів згорання при

При мольні ентальпію газів, :

; ; ;

Ентальпія продуктів згорання при

При мольні ентальпію газів, :

; ; ; ;

Ентальпія продуктів згорання при

При мольні ентальпію газів, :

; ; ; ;

Ентальпія продуктів згорання при

Будуємо діаграму

Рисунок 1

Визначимо ентальпію відхідних газів

,

де мольні ентальпію газів взяті за таблицею (додаток В)

при , : ; ; ; ;

При , : ; ; ; ;

При , : ; ; ; ;

При , : ; ; ; ;

Будуємо графік

Рисунок 2

З графіка при

Визначаємо ентальпію теоретично потрібного холодного повітря:

,

в якому мольна ентальпію при :

За таблицею (додаток Ж) беремо .

Коефіцієнт надлишку повітря у вихідних газах

Невикористане тепло відхідних газів

,

де і - ентальпію відхідних газів і теоретично потрібного холодного повітря.

або

Втрати тепла від хімічної неповноти згорання за табл. (додаток Ж) , від зовнішнього охолодження , тоді використане тепло в парогенераторі за балансом

Коефіцієнт використання тепла палива в парогенераторі

Ентальпію гострої пари при і знаходимо за діаграмою Молье , ентальпію живильної води дорівнює

Дійсна витрата палива

Ентальпія гарячого повітря при теоретично необхідній кількості його

Повне тепловиділення в топці

Ентальпію газів на виході з топки при і можна визначити за допомогою діаграми для продуктів згорання (рис. 1) або за рівнянням

,

де

Втрати від зовнішнього охолодження топки при для топки беруть , тоді коефіцієнт, що враховує теплообмін топки з довкіллям

Кількість тепла, яку сприймають радіаційні поверхні нагріву в топці

Розрахункова витрата палива при

Теоретичну температуру горіння палива можна визначити з рівняння тепловиділення в топці методом послідовних наближень або діаграмою продуктів згорання, звідки маємо .

Кількість підведеного тепла в пароперегрівнику (у процесі перегріву пари)

,

де - ентальпію сухої насиченої пари при тиску , за табл. (додаток Г)

При коефіцієнт, що враховує теплообмін пароперегрівника з довкіллям, дорівнює

Ентальпія газів на виході газоходу пароперегрівника

Температуру газів за пароперегрівником при

і

визначаємо за діаграмою , побудованою для

заданого складу палива, .

Температуру насиченої пари при візьмемо з таблиць водяної пари .

Середній температурний напір у пароперегрівнику

Поверхня нагріву пароперегрівника з рівняння теплопередачі

Список літератури

1. Риквин С.Л. Термодинамические свойства воды и водяного пара. Справочник, таблицы. Энергоатомиздат. Москва 1984.


Подобные документы

 • Основні технічні характеристики котла ТП-230. Об’єми продуктів згорання палива. Характеристика продуктів згорання у газоходах парогенератора. Ентальпія об’єму повітря та продуктів згорання. Розрахунок теплового балансу парогенератора та витрати палива.

  курсовая работа [366,4 K], добавлен 18.04.2013

 • Повірений тепловий розрахунок для парогенератора ПК-14: технічні характеристики котла і використаного палива. Визначення температури води, пари, повітря і продуктів згорання, ККД агрегату. Гідравлічні і конструктивні розрахунки допоміжного обладнання.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 18.04.2013

 • Конструктивні характеристики котельного агрегату. Кількість повітря необхідного для горіння палива, склад димових газів та їх ентальпія. Тепловий баланс котельного агрегату і витрати палива. Тепловий розрахунок топки та конвективних поверхонь нагріву.

  курсовая работа [658,9 K], добавлен 18.04.2013

 • Проектування газотурбінної установки закритого типу з регенерацією теплоти. Параметри робочого тіла у характерних точках циклу. Енергетичні та економічні характеристики циклів. Визначення площі теплообміну регенератора та величини переданої теплоти.

  курсовая работа [350,0 K], добавлен 12.12.2011

 • Розрахунки ефективної потужності двигуна внутрішнього згоряння та його параметрів. Визначення витрат палива, повітря та газів, що відпрацювали. Основні показники системи наддування. Параметрів робочого процесу, побудова його індикаторної діаграми.

  курсовая работа [700,8 K], добавлен 19.09.2014

 • Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згорання. Вивчення параметрів процесу стиску, згорання та розширення. Визначення робочого об'єму циліндрів. Опис призначення та конструкції паливного насосу високого тиску. Обґрунтування вибору матеріалу деталей.

  курсовая работа [180,0 K], добавлен 10.04.2014

 • Тепловий розрахунок конвективної тунельної сушильної установки: параметри горіння палива; визначення тривалості сушіння, розміру установки. Графоаналітичний розрахунок статики реального процесу сушіння в сушильному тунелі. Вибір допоміжного устаткування.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.