Тепловий розрахунок котельного агрегату

Конструктивні характеристики котельного агрегату. Кількість повітря необхідного для горіння палива, склад димових газів та їх ентальпія. Тепловий баланс котельного агрегату і витрати палива. Тепловий розрахунок топки та конвективних поверхонь нагріву.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.04.2013
Размер файла 658,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Конструктивні характеристики котельного агрегату, параметри робочих середовищ і характеристики (топлива) палива

2. Кількість повітря необхідного для горіння палива, склад і кількість димових газів та їх ентальпія

2.1 Теоретичний необхідний об`єм повітря для процесу горіння і теор об`єму продуктів згорання

2.2 Коефіцієнт надлишку повітря в газовому тронте котельного агрегату

2.3 Ентальпія повітря і продуктів згорання

3. Тепловий баланс котельного агрегату і витрати палива

4. Тепловий розрахунок топки

4.1 Визначення розмірів топочного простору

4.2 Розрахунок теплообміну в топці

5. Тепловий розрахунок конвективних поверхонь нагріву

5.1 Згальні положення розрахунку. Тепловий розрахунок пароперегрівача

5.2 Тепловий розрахунок газоходів котла

5.3 Тепловий розрахунок економайзера

5.4 Тепловий розрахунок повітрепідігрівача

5.5 Перевірка правильності теплового розрахунку котельного агрегату

Література

1. Конструктивні характеристики котельного агрегату, параметри робочих середовищ і характеристики (топлива) палива

ДКВР-20-13-Двобарабанні котли вертикально - водотрубної реконструкції. Виробляється (Росія) котельним заводом на тиск 1,4мПа (ДКВР-20-13) і 2,4мПа (ДКВР-20-23). Котли з природньою структурою мають два барабани: верхній - довгий та нижній - короткий. А також екран очну топочну камеру, котра знаходиться перед передньою половиною верхнього барабану. (окрім ДКВР-20)

Бокові стінки топочних камер покриті екранами з гладких труб, а у парогенераторів потужність 10 т/г і 20т/г, окрім цього маються фронтовий та задній екрани.

Парогенератори, повірений розрахунок котрих виконується в курсовій роботі, обладнані камерними топками з газомазутними горілками. Ці парогенератори можна також використовувати і для слоєвого спалювання твердого палива, для цого слід застосовувати напівмеханічні або механічні топки. Тверде паливо може спалюватися без предвічної підготовки в слою (тобто в слоєвій топці) і в камерних топках в пиловидному стані. Для спалювання вугільного пилу у камерних топках, паливо повинно пройти успішно ряд підготовчих операцій.

Верхній барабан в передній частині з`єднаний екранними трубами з двома колекторами. В задній частині з`эднан з нижнім барабаном лучової кип`ятильної труб, які образують розвинуту конвективну поверхню нагріву. Труби конвективного типу розволожені в коридорному порядку. Топочна камера ділиться шамотною перегородкою на дві частини: власну топочну камеру, та на камеру догорання. При нижній камері догорання убирається небезпека затягування полумґя в котельних пуна, також (стискання камери) спалюються витрати з хімічним та нехімічним недопалом палива.

Між першим та другим рядами труб котельного пучка, встановлюється ще одна перегородка, що відділяє котельний пучок від камери згорання. Так перший ряд труб котельного пучка, мається та є заднім екраном камери догорання. Всередині котельного пучка мається чавунна перегородка , котра діле його на перший та другий газохід.

Димові гази що відходять із топки через спеціальне вікно, яке знаходиться у правому куті її правої стінки , проходить камеру догорання справа наліво і поступають в котельний пучок, описує його поперечними горизонтальними потоками. Живильна вода подається до котла під рівень води до верхнього барабану, звідки вона по двум описним трубам поступає в колектори бокових екранів.

По трубам останніх рядів кипґятильного пучка, який розташований в другому газоході, вода надходить з верхнього в нижній барабан.

Утворюється в процесі спалювання палива, пароводяна суміш надходить до верхнього барабану, де з допомогою спеціальних сепараційних пристроїв пар відділяється від води. Нижній барабан виконує функцію шлаковідстоювача. З нього по спеціальним перерухованій трубі виконується періодична продувка. При наявності пароперегрівача пастина конвективних труб не встановлюється пароперегрівачі розміщуються на першому газоході після другого та третього ряду кипґятильних труб. Парогенератори типу ДКВР дуже низькі до якості питомої води. Тому вода для харчування повинна проходити ряд очищення і дистиляції. При спалюванні мазуту або газу, коефіцієнт надлишку повітря менший ніж при спалюванні твердого палива. Тому зменшується обґєм продуктів згорання, що дозволяє збільшити паровиробничість котельної установки на 40-50%.

Барабани котлів ДКВР на тиск 13-23атм мають однакові параметри діаметри 1000мм товщина стінки для котлів 13атм-13мм, 23атм-23мм. Середній рівень води знаходиться на осі барабана. Для спостереження за рівнем води на верхніх барабанах встановлюється два водо показникові прилад. Екрани та котельні пучки виконані з стальних бензових труб діаметром 51мм, та товщиною стінки 2,5мм. Бокові екрани виконані з кроком 80мм. Фронтальні та задні екрани з кроком 130мм, то такі екрани встановлюються тільки в ДКВР - 10 та в ДКВР - 20. Колектори екранів виконані із труб діаметром 219мм товщиною стінки 8мм - для котлів с Р=13атм і 10мм - Р=23атм. Ширина конвективного пучка для котлів ДКВР - 4 - 2100мм, а для ДКВР - 6,5 і 10 - 2730мм.

Чистка труб котельного пучка і екранів проводиться із верхнього барабана паром. Пароперегрівачі збираються із труб діаметром 32мм, з товщиною стінки 5мм(13 - 23).

Вихідні кінці труб пароперегрівача розташовуються в верхньому барабані, а вхідним - приварюються.

Для обдувши використовують насичений або непридатний пар. Тиск перед соплами 0,71,7 мПа.

На котлах встановлюється наступна арматура: запобіжний клапан, монометри з трьохходовими кранами, для них, показники рівня, запорні вентилі та обратні клапани живлення колів, задувочні продувні вентилі, запарні вентилі та зворотні клапани живлення для відбору перегрітого пару, вентилі для спуска води з нижнього барабану.

В котельному пучку шаг між трубами: по вісі котла 100мм та впоперек 110мм.

Особливістю котлів ДКВР - 20 є вкорочений верхній барабан та двухступенева система згорання, з використовуємо в якості других йому пені випаяних циклонів. З нижнього барабана питна вода поступає в водяний обґєм циклона. Пар з верхньої частини циклона направляється в паровий обґєм верхнього барабану. Пароперегрівач навісає з обох сторін барабана в першому газоході котла. Користуючись додатком 1, приведемо конструктивні характеристики котельного агрегату, вказаного в завданні. Конструктивні характеристики представимо в залежній таблиці 1.1

Таблиця 1.1.

Конструктивні характеристики котельного агрегату

Найменування/котел

ДКВР - 20 -13

Номінальна виробничість, т/г

20

Температура пари,

250

Температура живильної води,

100

Площа поверхні нагріву, м2:

Радіаційна

Конвективна

Загальна котла

73,5

285

358,5

Пароперегрівачі при номінальній поверхні виробничості

34

Обґєм, м3 , паровий

водяний

1,84

10

Запас води в котлі при водяних колебаннях рівня в водо показниках смінка 80мм: м3

мм

0,45

1,3

Видне теплове направлення парового обґєму, м3/(м-3*г)

1550

Живий переріз для (води) проходу газів, м2

у котельному пучці

у пароперегрівачі

2,84

2,15

Розрахункове паливо

Н. і Б. углі

Обґєм топки та камери догорання, м3

50

Площина поверхності дзеркал горіння, м2

12,9

Температура газів за котлом, при роботі на : насиченому та бурому вугіллі

антрациті АС і АМ

древесина відходів

фрезерном торфу

мазуту

газу

390

415

390

385

370

Розрахунковий КПД%

топка

паливо

ПМЗ - РПК

ПМЗ - ЛУР

ПМЗ - ЧУР

Сис-ми Полорошева

Сис-ми Шернияда

газомазутна

Донецький ПЖ

Підготовлений вугіль

Астроцит АС і АМ

Погорний ПЖ

Бурий вугіль

Древесинні відходи

Фрезерний торф

Газ

мазут

77,2

80,3

77,2

91,1

89,6

Розрахунковий газовий опір,Па

при роботі на: насичених вуглях

бурих вуглях

древесина відходів

фрезерному торфі

190

210

Газу та мазуту при поглинаючій напрузі

210

Газу та мазуту при повишеній на 30% напрузі

Довжина циліндричної частини барабана, мм:

Вертикального

Нижнього

4500

4500

Відстань між вісями барабанів,мм

2750

Діаметр і товщина стінок передніх опускних труб,мм

108

80

Кількість труб екранів, шт.: бокових

фронтових

задніх

Кількість кипґятильних труб, шт.:

По всій осі барабана

По ширині котла

Загальна кількість кипґятильних труб, шт.:

Габаритні розміри,мм

Довжина котла в тяжкій обмурівці

Ширина котла в тяжкій обмурівці

Довжина котла в полегшеній обмурівці

Ширина котла в полегшеній обмурівці

Висота котла від полу до вісі верхнього барабану

Висота котла від полу до потрубків на верхньому барабані

Маса ,т

Котла в загальній заводській поставці

Найвищого блоку в полегшеній обмуровці

154

33

20

43

20

9575/8950

3215

7060

7680/10935

44,4-53,8

16,7

Для розрахунку котлоагрегату слід визначити параметри робочих середовищ( питомої води, насиченого пару, перегрітого пару) і інформацію дано у вигляді таблиці 1.2

Параметри питомої води та насиченого пару визначають по таблицям насиченого водяного пару, а параметри перегрітого пару по І - S діаграми водяного пару ( а параметри перегрітого пара ) з урахуванням того, що насичений пар перетворюється в перегрітий при Рп.п.=const насичення температури tп.п

Таблиця 1.2.

Параметри робочих середовищ

Найменування

Позначення

Одиниці виміру

Числові величини

Питома вода

Тиск

Рп.в.

Па

1,5*106

Температура

tп.в.

100

Ентальпія

іп.в.

кДж/м

419

Питомий обґєм

Насичений пар

Тиск

Рu

Па

1,5*106

Температура

tu

198,28

Ентальпія води

іґn

кДж/кг

844,5

Ентальпія пари

іґґn

кДж/кг

2791,8

Питомий обґєм води

Vґм

м3/кг

0,0011538

Питомий обґєм пари

Vґґм

м3/кг

0,1317

Перегрітий пар

Тиск

Рпп

Па

1,5* 106

Температура

tпм

250

Ентальпія

іпп

кДж/кг

2925

Питомий обґєм

Vпп

м3/кг

0,153

Користуючись приложенням 2 приведено інформацію о паливі заданих в умові для виконання курсового проекту і представимо характеристику палива у вигляді таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Характеристика твердого палива

Місце народження

Марка

Робоча маса

Ар,%

Wp,%

Qнр, МДж/кг

Ср

Нр

Ор

Волинське

гр

55,5

3,7

0,9

7,5

0,8

1,8

19,8

10

21,44

Нелетучий залишок

Плавність золи

t1

t2

t3

Від слабоспікшегося до спікшегося

110

1300

1310

2. Визначення кількості повітря необхідного для горіння палива, склад і кількість димових газів та їх ентальпія

Кількість повітря, необхідного для горіння палива і кількості димових газів по газоходом котла находиться для підрахунку згорання газів і повітря в поверностях нагріву з усіма визначеннями коефіцієнта теплопередачі в них.

2.1 Теоретично необхідний обґєм повітря для повного згорання і теоретичного обґєму продуктів згорання

Результатів розрахунків теоретичних обґємів повітря і продуктів згорання зводиться в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1.

Теоретичний обґєм повітря, необхідні для горіння палива і теоретичні обґєми продуктів згорання

Найменування величини

Позн.

Одиниці вимір.

Розрах. формули

Розрахунок

Результати

Теоретичний обґєм повітря

V0

м3/кг

V0=0,0889(Ср+ 0,375Sтеор)+ 0,265Np - 0,0330Op

0,0889(55,5+ 0,375*2,6)+ 0,265*3,7- 0,033*7,5

5,7536

Теоретичний обґєм азоту в димових газах

м3/кг

=0,79 V0+ 0,8 Nр/100

0,79*5,7536+ 0,8*0,9/100

4,5525

Обґєм азону трьох атомних газів

VRO2

м3/кг

VRO2=0,0187* (Cp+0,37Sґф+к)

0,0187(55,5+ 0,375*2,6)

1,056

Теоретичний обґэм водяних парів в димових газах

м3/кг

= 0,0124 (Sнд+р) +0,0161 V0

0,0124(9*3,7+ 10)+0,0161*5,7536

0,6295

Повний обґєм теоретичної кількості димових газів

м3/кг

= VRO2+ +

1,056+4,5525+0,6295

6,238

2.2 Коефіцієнт надлишку повітря в газовому тронте котельного агрегату

Для розрахунку дійсних обґємів продуктів згорання по газоходам котельного агрегату необхідно вибрати тип топочного пристрою і розмочування поверхності нагріву по ходу руху димових газів. Складемо схему котельного агрегату.

Тип топочного пристрою, коефіцієнт надлишку повітря в топці бт. втрати тепла від хімічної неповної згорання палива ф3 і втрати тепла від механічної повноти згорання ф4 вибираємо в залежності від даного сорту палива паровиробничості котла в залежності з додатком 3, для котлоагрегата паровиробничість 20 т/г застосовуємо камерне спалювання твердого палива.

Дані по додатку 4 вибираємо значення проходу повітря по окремим газоходам .

Середнє значення коефіцієнту надлишку повітря бср в газоході визначаємо по формулі:

бср=бґ+

де бґ- коефіцієнт надлишку повітря перед розглядуємим згодом.

Таблиця 2.2

Розрахункові характеристики топки

Тил топки

Найменування палива

Коефіцієнт, бт

Допущене по умовам горіння тепло напруги топочного обґєму кВт/м

Втрати тепла, %

Пилевугольні з молотниковими нелогнищами

q3

q4

Буре вугілля

1,25

175

0,5

2

Пиловугільна з торовими бараб. мелоту.

Буре вугілля

1,2

230

0,5

1

Таблиця 2.3

Присоси повітря по газоходам котлоагрегату

Елементи котлоагрегата

Найменування газоходу

Величина присосу

Поточна камера

Комерні

0,05

Котельні пучки

Перші газоходи котлів з розвинутими конвективними поверхностями нагріву. Другі газоходи, тих самих котлів.

0,05

0,1

Пароперегрівачі

0,05

Водяні економайзери

Чугунці ребристі

0,1

Повітреперегрівачі

Стальні трубчаті, на 1 рівень

0,05

Таблиця 2.4

Обґєм продуктів згорання і обґєми для вуглекислого газу і водяних парів по газоходом котельного агрегату.

Найменування розрахованої величини

Одиниці виміру

Елементи газового тракту

топка

Пароперег рівач

Перший газохід котла

Другий газохід котла

Еконо майзер

Повітря підігрівача

Коефіцієнт надл. Повітря в топці, бт

1,2

-

-

-

-

-

Присос по елементам газового тракта,

0,05

0,05

0,05

0,1

0,1

0,05

Коеф. надлишку повітря за елем. тракта,бґ

1,25

1,3

1,35

1,45

1,55

1,6

Середній коефіцієнт надлишку повітря, бср

1,225

1,275

1,325

1,4

1,55

1,6

Обґєм надлишкового повітря = (бср-l)V0

м3

1,295

1,58

1,85

2,3

2,877

3,308

Обґєм водяних парів в надлишку повітря VН2О=0,0161

м3

0,021

0,025

0,03

0,037

0,046

0,05

Дійсний обґєм водяних парів VН2О=+

м3/кг

0,65

0,6545

0,6595

0,6665

1,0895

0,6795

Повний обґєм продуктів згорання Vт=VRO2++ VН2О+(бср-S)1,0161

м3/кг

7,553

7,837

8,138

8,676

9,161

9,6

Обґємна доля сухихи трьохатомних газів в продуктах згорання гRO2=VRO2/ Vn

0,14

0,135

0,13

0,123

0,115

0,11

Обґємна доля водяних парів в продуктах згорання гН2О=VН2О/Vг

0,083

0,080

0,077

0,073

0,069

0,0656

Загальна доля руйнівних газів в продуктах згорання

гН=г RO2+ гН2О

-

0,223

0,215

0,207

0,196

0,184

0,1756

2.3 Ентальпія повітря і продуктів згорання

Формули для визначення ентальпії теоретичних обґємів продуктів згорання приведено в таблиці 2.5, в яких занесений результати розрахунків.

Таблиця 2.5

Ентальпія теоретичного обґєму повітря і продуктів згорання.

Визначаєма величина і формула, кДж/кг

обґєм газів

Температура продуктів згорання,

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

110

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

Ентальпія теоретичного обґємк повітря Іво=V0(сt)RO2

5,7536

759,48

1530,46

2318,7

3118,45

3935,46

4775,49

5632,77

6501,57

7370,36

8262,17

9176,99

10149,35

11006,64

11944,47

12882,31

1385,9

14763,74

15701,57

16668,18

17629,03

Ентальпія сухих триатомних газів = VRO2(ct)RO2

1,056

178,46

376,99

590,3

815,23

1051,78

1290,43

1542,82

1799,42

2080,26

2325,3

2594,59

2869,15

3142,66

3421,44

3700,22

3977,95

4260,96

4543,97

4826,98

5114,21

Ентальпія теоретичного обґєму азоту =(сt)N2

4,5525

591,83

1183,65

1784,58

2399,17

3022,86

3660,21

4306,66

4975,88

5658,76

6346,19

7033,6

7716,49

8422,13

9145,97

9851,6

10575,46

11299,31

12027,71

12769,76

13493,6

Ентальпія теоретичного обґєму водяних парів = (сt)Н2О

0,6295

95,05

191,37

291,46

394,07

499,82

608,75

722,04

840,38

959,36

108,89

1212,42

1341,46

1475,55

1610,26

1749,38

1889,13

2031,4

2176,81

2321,6

2471,42

Ентальпія теоретичного обґєму продуктів згорання =+ +

865,34

1752,01

2666,34

3608,47

4574,46

5559,82

6571,52

7615,68

8678,38

9757,38

10840,61

11927,1

13040,34

14177,68

15301,20

16442,54

17591,67

18748,49

19918,34

21079,23

Таблиця 2.6

Ентальпія дійсної кількості продуктів згорання по елементам газового тракту котельного агрегату

Єнтальпія дійсної кількості продуктів згорання за елементами газового тракту котельного агрегату (I-Vтаблиця) Таблиця 2.4

Температура ,

2000

25045, 76

1377,08

1900

23668,68

1387,34

1800

22281,34

1367,83

1700

20913,51

1360,14

1600

19553,37

1353,65

1500

18199,72

1334,54

1400

16865,18

1348,35

1300

15516,83

1306,13

1200

14210,7

1305,27

1100

12905,43

13364,28

1289,06

1334,80

1000

11616,37

12029,48

1279,66

1324,25

900

10386,71

10705,23

11073,75

1258,18

1301,62

1345,06

800

9078,53

9403,61

9728,69

1239,64

1283,08

1326,52

700

7838,89

8120,53

8402,17

1326,52

1354,61

1204,58

1247,45

1290,32

600

6634,31

6873,08

7111,85

1290,32

1174,37

1216,37

1258,37

1321,78

500

5459,94

5656,71

5853,48

1258,37

6542,19

1149,92

1190,67

1231,51

1292,79

1374,49

400

4310,02

4460,04

4621,97

1231,51

5167,7

5401,58

1122,13

1162,06

1202,05

1262,03

1342,01

1401,99

300

9187,89

3303,89

3419,92

1202,05

3825,69

3999,59

1091,53

1131,09

1170,58

1229,63

1308,45

1367,57

200

2096,36

2172,89

2249,41

1170,58

2517,24

2632,02

1098,69

1195,06

1272,16

1329,98

1137,24

1060,14

100

1036,22

1074,20

1112,17

1137,24

1245,08

1302,04

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

Іг

За топкою , бт=1,225

За па -роперегрівачем б=1,275

За пер шим газоходом б=1,325

За дру гим газоходом б=1,4

За еко номайзе ом, б=1,5

за по вітре під іг рівачем, б=1,575

Іг=+(б-1)

Результати розрахунків ентальпія газів при дійсних коефіцієнтах надлишку повітря зводимо до таблиці 2.6

По даним таблиці 2.6 побудуємо І-V діаграму для всіх пристроїв газового тракту котельного агрегату.

3.Тепловий баланс котельного агрегату і розход палива

Необхідний розрахунок та формула по розрахунку теплового балансу представимо у вигляді таблиці 3.1 куди і занесемо результати розрахунків.

Таблиця 3.1

Тепловий баланс котельного агрегата

Тепловий баланс котельного агрегату

Назва визначної величини

позначення

Одиниці вимірювання

Розрахункова формула або виток визначення

Розрахунок

Результати розрахунку

Потрібне тепло палива

кДж/кг

21769,85

21769,85

Температура вихідних газів

Vух

Приймаємо (П.2.4)

140

140

Ентальпія вихідних газів

Іух

кДж/кг

І-V таблиця

1513,68

1513,68

Температура холодного повітря що надходить до котлоагрегату.

tх.в.

Вихідні данні проекту

28

28

Ентальпія теоретично необхідного обсягу холодного повітря

кДж/кг

V0(сt)х.в.

5,7536-1,33*28=1

214,26

Втрата тепла від механічної неповноти згорання

q4

%

Додаток 3

2,5

2,5

Втрата тепла з відхідними газами

q2

%

*(100-2,5)

5,268

Втрати тепла від хімічної неповноти згорання

q3

%

Додаток 3

0,5

0,5

Втрати тепла на зовнішнє охолодження котельного агрегату

q5

%

Додаток 6

1,28

1,28

Втрати з фізичним теплом шлаків

q6

%

0,2

Сума теплових втрат

? q

%

q2+ q3+ q4+ q5+ q6

5,268+0,5+2,5+1,28+ 0,2

9,746

Коефіцієнт корисної дії котельного агрегату

?к.а

%

0,903

Корисно використане тепло

q1

%

100-? q

100-9,746

80,254

Тепло корисно використане у котельному агрегаті на виготовлення 1 кг перегрітого пару

Qк.а.

кДж/кг

(іпп-іпв)+(іґ-іпв)

(2950-419)+ 1,4/100*(844,5-419)

2536,96

Натуральні витрата пального

Вн

кг/с

0,71

Розрахункові витрати пального

Вр

кг/с

Вн(1- q4/100)

0,71(1-2,5/100)

0,69

Коефіцієнт збереження тепла

ц

-

(100- q5)/100

0,987

Витрати умовного пального

Вус

кг/с

Вр

0,69

0,513

Випарна здатність розрахункового пального

Up

кг/кг

8,0515

Випарна здатність умовного пального

Uус

кг/кг

10,8295

4. Тепловий розрахунок топки

4.1 Визначення розмірів топочного простору

Малюємо ескіз топочної камери ескіз виконується в масштабі 1:50 і не менш ніж в двух проекціях.

На основі ескізів топочної камери визначимо площу огороджуючи поверхонь камери згорання і камери догорання, а також обґєм топки. Результати розрахунків виведені у таблиці 4.1.

1.Площина огородження поверхні камери згорання

а)бокові стінки: 4,98(0,25+5,0445)=26,367м 26,367*2=52,733м2

б)передня стінка: (5,0445+0,25)2,81=14,8776 м

в)задня стінка: 14,8776м2

г)дно: 4,98-2,81=13,99м2

д)стеля: 13,99м2 ?110,469 м2

2.Камера догорання відсутня

3.Всього Рт=110,469м2

4.Обґєм топки: Vт=26,367*2,81=74,09м2

Таблиця 4.1

Розміри поверхностей нагріву топочного простору

Найменування поверхностей

Одиниці виміру

Камера згорання

Камера догорання

Бокова стінка

м2

52,733

Відсутня

Передня стіна

м2

14,8775

Задня стіна

м2

14,8775

Підлога

м2

13,99

стеля

м2

13,99

Загальна площина всіх огороджених поверхонь топки рівно сумі площ огороджуваних поверхонь камер догорання і згорання.Обґєм топочного простору знаходиться геометрично

Vт=*вк

де: - сумарна поверхня бічних стін камер горіння і догорання, м2;

вк - ширина котла, м

Vт=74,09 м3 Рт=110,469 м2

Промінесприймаюча поверхня нагріву топочного простору визначаеться з урахуванням розмірних характеристик, визначаємо по кресленнях котельного агрегату. Результатами розрахунку промінесприймаючих поверхонь представимо у вигляді таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Основні дані для визначення промінесприймаючої поверхні нагріву

Найменування промінесприйнятної поверхні нагріву.

освітлена довжина труб ?, мм

Відстань між осями крайніх труб екрану, в мм

Площа стінки покритої екраном Fпл, м2

Відстань від осі труби до стінки топки, l, мм

Крок екранних труб S, мм

Відносний крок екранних труб S/d

Відносна відстань від осі труби до стінки топки, l/d

Кутовий коефіцієнт екрану

Величина промінесприйнятної поверхні нагріву

Номер кривої

Значення

х

Бокові стінки:

Прямокутна частина

Трапеціальна частина

4150

9960

41,33

80

40

1,57

0,78

2

0,94

38,85

Передній екран

2300

3150

7,25

130

100

2,55

1,96

1

0,8

5,8

Задній екран

4095

3150

12,9

130

26

2,55

0,51

3

0,71

9,2

Екрани бокових стін

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перший ряд кип'ятильних труб

2155

3150

6,8

110

30

2,16

0,59

3

0,79

5,4

Всього

59,25

4.2 Розрахунок теплообміну в топці. Результати розрахунку теплообміну в топці зведемо до таблиці 4.4

Таблиця 4.4

Розрахунок теплообміну в топці

Назва розрахункової величини

позначення

Одиниці вимірювання

Розрахункова формула або виток визначення

Розрахунок

Результати розрахунку

Об`єм поточної камери

м3

Конструктивна характеристика

74,09

74,09

Промінесприй маюча поверхня

Нл

м2

-\\-

73,5

73,5

Поверхня топочного простору

м2

-\\-

110,469

110,469

ефективна товщина випромінюючого шару

---

3,6Vт/Fт

2,4145

Температура газів на виході з топки

Приймається орієнтовно

1050

1050

Ентальпія газів на виході з топки

кДж/м3

І-V діаграма

12260,9

Корисне тепловиділення в топці

кДж/кг

+бт

21769,85 + 1,2* 1,33 *5,7536*370

25015,077

Теоретична температура горіння

Va

V- І діаграма

1998

Середня сумарна теплоємність

VСср

кДж/кг*К

13,45

Розрахункова теплова напруга поточного простору

Q/ Vт

кВт/м3

Вр*/Vт

202,742

Степінь екранування топки

----

Нл/Fт

73,5/110,469

0,665

Умовний коефіцієнт забруднення промінесприймаючої поверхні

?

Рекомендації нормативного методу

0,45

0,45

Добуток

?? ?

?

0,665*0,45

0,299

Розрахунковий коефіцієнт

М

А-ВХт

0,59-0,5*0,3

0,44

світність полум'я

m

Рекомендації нормативного методу

0,5

0,5

Сумарна поглинальна здібність триатомних газів

бар/м

rп*Sт

0,223*2,4145

0,538

Коефіцієнт послаблення променів триатомними газами

Кг

Номограма на мал. 4.2

(1-0,38)

0,6209

Сумарна сила поглинання газового потоку

КнесвSт

бар*м

Кг*rп*Sт

0,6209*0,538

0,33406

Степінь чорноти несвітячойосі частини полум'я

анесв

1-е-Кнесв*Sт

1-е-0,33406

0,284

Коефіцієнт послаблення променів світячої частини факела

Ксв

1,6 - 0,5

1,6 - 0,5

1,6168

Сумарна сила поглинання світячої частини полум`я

КсвSт

бар*м

КсвSт

1,6168*2,4145

3,904

Степінь чорноти світячоїся частини полум`я

асв

0,9(1-е-Ксв*Sт)

0,9(1-е-3,904)

0,8818

Степінь чорноти факела

аф

(1-m)анесв+mасв

(1-0,5)0,284+ 0,5*0,8818

0,5829

Степінь чорноти топки

ат

0,8238

Коефіцієнт збереження тепла

ц

q5/100

1- 1,28/100

0,9872

Тепловиділення в топці на 1 м2 стінки топки

кВт/м2

Вр*Qт/Fт

0,69*25015,077/ 110,469

156,217

Температура димових газів на виході із топки

109,351

Ентальпія димових газів на виході із топки

кДж/кг

І-V таблиця

11736,91

11736,91

Тепло передане випромінюванням в топці

кДж/кг

ц(Qт-)

0,9812(25015,077-11736,91)

13108,147

5.Тепловий розрахунок конвективних поверхонь нагріву

5.1.Загальні положення розрахунку пароперегрівача

Виконується конструктивним -провіряємо його співвідношення поверхні для отримання перегрітого пару заданого параметрів при спалюванні заданого виду палива. При цьому розрахунок пароперегрівача приймаємо закінченим якщо розбіжності між простими значеннями поверхні нагріву і отримуємо в результаті розрахунку не перевищує 2%

5.2 Тепловий розрахунок пароперегрівача

По кресленням котлоагрегату визначається необхідні для теплового розрахунку конструктивні характеристики пароперегрівача і представляються у вигляді таблиці 5.1

Таблиця 5.1

Конструктивні характеристики пароперегрівача

Назва величини

Позначення

Одиниці виміру

Числові значення

Діаметр труби і товщини стінки

dн/S

mm

323

Число зміївиків, включених паралельно по парі

m

шт

32

Число труб в ряду (поперек газоходу)

z

шт

32

Число рядів (труб) по ходу газу

n

шт

4

Крок труб:

повздовжній

поперечний

S1

S2

мм

мм

75

68,5

Відносний повздовжній крок

S1/dн

2,34

Відносний поперечний крок

S2/dн

2,14

Розміщення труб

Коридорне

Характер змивання

Поперечне

Розміри газоходу:

висота

ширина

а

в

м

м

2,6

2,22

Переріз для проходів газів ав-zldн

м2

3,1

Живий переріз для проходження пари mdн2/4

Fпп

м2

0,034

Ефективна товщина випромінюючого слою

(1,87-4,1)dн

Sпп

м2

0,137

Спільна поверхня нагріву(по кресленням)

Нпп

м2

33

Результати теплового розрахунку пароперегрівача зводимо до таблиці 5.2

Таблиця 5.2

Тепловий розрахунок пароперегрівача

Назва розрахункової величини

Позначення

Одиниці вимірювання

Розрахункова формула або виток визначення

Розрахунок

Результати розрахунку

Теплосприйняття пароперегрівача

Qпп

кДж/м3

(-іґ)

(2929-2791,8)

1074,19

Ентальпія димових газів за пароперегрівачем

кДж/м3

-+

11736,91-1074,19/0,987 +0,05*214,26

10639,61

Температура димових газів за пароперегрівачем

І-V таблиця

895

895

Середня температура димових газів

( +)/2

(1050+895)/2

972,5

Середня температура пари у пароперегрівачі

224,14

Середній температурний напір в пароперегрівачі

tпп

972,5-224,14

748,36

Ідеальний об`єм пари у пароперегрівачі при середній температурі

Vпп

м3/кг

Таблиці водяної пари

0,153

0,153

Середня швидкість пари у пароперегрівачі

??пп

м/с

DVпп/Fпп

25

Коефіцієнт тепловіддачі конвективний від димових газів до стінки

бк

Вт/м2К

0,0233

0,0233

50,393

Сумарна поглинальна здатність триатомних газів

Бар/м

rпSпп

0,125*0,137

0,029

Коефіцієнт охолодження променів триатомними газами

Кг

* (1-0,38)

* (1-0,38)

3,04

Сили поглинання газового потоку

КРS

КгrпSпп

3,04-0,029

0,088

Ступінь чорноти газового потоку

а

1-е-крs/0,981

1-е-0,088/0,981

0,086

Коефіцієнт забруднення труб

?

м2м/Вт

Рекомендації нормативного методу теплового розрахунку котлоагрегату

0,005

0,005

Температура зовнішньої поверхні труб

tст

)

224,14+(0,005+ 1/815)27912

397,94

Коефіцієнт тепловіддачі не запиленого потоку

бл

Вт/м2К

Номограма на мал. 5.4

198*0,98*0,004

18,24

Коефіцієнт омивання пароперегрівача димовими газами

1

1

Коефіцієнт тепловіддачі від газів до стінки труби

б1

Вт/м2К

бг+бл

1*5,0395+18,24

68,635

Коефіцієнт тепловіддачі у пароперегрівачі

Кпп

Вт/м2К

48,097

Поверхня нагріву пароперегрівача

Нпп

м2

20,5

Нав`язка поверхні нагріву пароперегрівача

/

%

100-*100

100-100

-0,0976

5.3 Тепловий розрахунок газоходів котла

Для кожного газоходу потрібно визначити осьовий конструктивні характеристики, необхідні для розрахунку і представити їх у вигляді таблиці 5.3

Таблиця 5.3.

Конструктивні характеристики газоходів

Назва величини

Позначення

Одиниці виміру

Числові значення

I газохід

II газохід

Діаметр і товщини труб

dн/S

mm

512,5

512,5

Середня довжина труб

?

м

2,14

2,14

Число труб вздовж вісі котла

z1

шт

25

18

Число рядів (труб) впоперек вісі котла

z2

шт

20

20

Розміщення труб

Коридорне

Крок труб:

повздовжній

поперечний

S1

S2

мм

мм

100

110

100

110

Характер змивання

Поперечне

Переріз для проходів газів ав-z1 ldн

F1

м2

2,62

1,88

Ефективна товщина випромінюючого слою

(1,87-4,1)dн

Sпп

м

0,183

0,183

Поверхня нагріву

Н1

м2

157,72

123,43

Всі використовуються формули, розрахункові операції і результатами розрахунків кожного із газоходів представимо у вигляді таблиці 5.5.

Тепловий розрахунок першого газоходу Таблиця 5.5

Результат при

600

895

11011,23

600

7111,95

2663,91

535,779

747,5

8,01

51,84

0,037

2,65

550

895

11011,23

550

6519,2

3066,84

504,75

722,5

7,815

50,82

0,037

2,8

Розрахунок при

600

895

11011,23

600

7111,95

0,987(11011,23-7111,95+0,05*224,26)

0,1(895+600)

1*0,96*54

0,207*0,183

2,65

550

895

11011,23

550

6519,2

0,987(11011,23-6519,2+0,05*224,26)

0,5(895+550)

1*0,95*53,5

0,207*0,183

2,8

Розрахункова формула або виток визначення

З розрахунку пароперегрівача (табл..5.2)

І-V діаграма

задаємося

І-V діаграма

цВр(++

0,5()

Номограма на мал..5.1 Сz Сф бн

rпS1к

Номограма на мал.. 4.2

Одиниц вимірювання

кДж/м3

кДж/м3

кВт

м/с

Вт/м2К

Бар*м

позначення

??ср

бк

РпS1к

Кг

Назва розрахункової величини

Температура димових газів перед першим газоходом

Ентальпія димових газів перед першим газоходом

Температура димових газів за першим газоходом котла

Ентальпія димових газів за першим газоходом котла

Тепло сприйняття першого газоходу за р-нням теплового балансу

Середній температурний напір

Середня температура димових газів

Середня швидкість димових газів

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією

Сумарна поглинальна здібність триатомних газів

Коефіцієнт послаблення променів 3-х атомними газами

Результат при

600

2,65*0,037

0,085

0,015

450,758

13,67

1

32,754

2767,8

3,9

585

6934,05

2784,32

550

2,65*0,037

0,1

0,015

485,41

16,1

1

32,628

2597,49

15,3

Розрахунок при

600

2,65*0,037

0,095

0,015

198,28+(0,015*2663,9/ 157,72)103

0,95*0,93*142

1

32,628*157,72*535,77

100- 100

0,987*0,69(11011,23- 6934,05+0,05*224,3)

550

2,8*0,037

0,1

0,015

198,28+(0,015*5066,8/ 157,71)103

0,1*0,94*139

1

32,628*157,72*504,75

100- 100

0,987*0,69(11011,23- 6934,05+0,005*224,3)

Розрахункова формула або виток визначення

КгrпS1к

Номограма на мал.. 5.3

Рекомендації нормативного методу

tн+?

а*Сг*бн номограма мал..5.4

Рекомендації нормативного методу теплового розрахунку

К1Н1tср

100- *100

цВр(-+

Одиниц вимірювання

Бар*м

м2К/Вт

Вт/м2К

Вт/м2К

кВт

%

кДж/м3

кВт

позначення

Кнесв*Sк

анесв

?

tст

бл

К1

Назва розрахункової величини

Сумарна сила поглинання газового потоку

Степінь чорноти газового потоку

Коефіцієнт забруднення поверхні нагріву

Температура зовнішньої поверхні забруднених труб

Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням не запиленого потоку

Коефіцієнт омивання гозоходу димовими газами

Коефіцієнт тепловіддачі у першому газоході

Теплосприйняття котла по рівнянню теплопередачі

Нав`язування теплосприйняття у газоході

Істинне занесення температури газів за першим газоходом

Істинне значення ентальпії димових газів за першим газоходом

Істинне тепло сприйняття першого газоходу за р-ням теплового балансу

Тепловий розрахунок другого газоходу Таблиця 5.7

Результат при

450

585

6934,05

400

5533,78

968,20

314,39

517,5

8,96

55,29

0,036

3,1

400

585

6934,05

350

4855,85

1429,91

384,265

492,5

8,67

53,58

0,036

3,25

Розрахунок при

450

0,987*0,69(6934,05-5533,78+0,1*214,26)

0,5(585+450)

1*0,95*58,2

0,196*0,183

400

547,5

0,987*0,69(6934,05-4855,85+0,1*214,26)

0,5(585+400)

1*0,94*57

0,196*0,183

Розрахункова формула або виток визначення

графік

І-V діаграма

задаємося

І-V діаграма

цВр(++

0,5()

Номограма на мал..5.2 Сz Сф бн

rпS2к

Номограма на мал.. 4.2

Одиниц вимірювання

кДж/м3

кДж/м3

кВт

м/с

Вт/м2К

Бар*м

позначення

??ср

бк

РпS2

к

Кг

Назва розрахункової величини

Температура димових газів перед другим газоходом

Ентальпія димових газів перед другим газоходом

Температура димових газів за другим газоходом котла

Ентальпія димових газів за другим газоходом

Тепло сприйняття другого газоходу за р-нням теплового балансу

Середній температурний напір

Середня температура димових газів

Середня швидкість димових газів

Коефіцієнт тепловіддачі конвекцією

Сумарна поглинальна здібність триатомних газів

Коефіцієнт послаблення променів 3-х атомними газами

Результат при

450

0,112

0,107

0,015

198,39

6,278

1

32,2

1249,53

29

425

5226,54

1177,59

400

0,117

0,112

0,015

198,45

6,278

1

31,54

1106,6

22,6

Розрахунок при

450

3,1*0,036

198,28+0,015*968,2/ 123,43

0,107*0,945*69

32,2*123,43*314,39

100- 100

0,987*0,69(9634,05-5226,34+21,426)

400

3,25*0,036

198,28+0,015*1429,91/ 123,43

0,112*0,95*59

31,54*123,43*284,265

100- 100

Розрахункова формула або виток визначення

КгrпS1к

Номограма на мал.. 5.3

Рекомендації нормативного методу

tн+?

а*Сг*бн номограма мал..5.4

Рекомендації нормативного методу теплового розрахунку

К2Н2tср

100- *100

цВр(-+

Одиниц вимірювання

Бар*м

м2К/Вт

Вт/м2К

Вт/м2К

кВт

%

кДж/м3

кВт

позначення

Кнесв*Sк

анесв

?

tст

бл

К2

Назва розрахункової величини

Сумарна сила поглинання газового потоку

Степінь чорноти газового потоку

Коефіцієнт забруднення поверхні нагріву

Температура зовнішньої поверхні забруднених труб

Коефіцієнт тепловіддачі випромінюванням не запиленого потоку

Коефіцієнт омивання гозоходу димовими газами

Коефіцієнт тепловіддачі у другому газоході

Теплосприйняття котла по рівнянню теплопередачі

Нав`язування теплосприйняття у газоході

Істинне занесення температури газів за другим газоходом

Істинне значення ентальпії димових газів за другим газоходом

Істинне тепло сприйняття другого газоходу за р-ням теплового балансу

5.4 тепловий розрахунок економайзер

Таблиця 5.6

Конструктивні характеристики водяного економайзера

Назва величини

позначення

Одиниці вимірювання

Числові значення

Зовнішній діаметр та товщина труб

dн S

мм

51*2,5

Число плит

шт

1

Довжина труби ряду

l

м

3

Кількість труб в ряді

z1

шт

9

Кількість паралельно увімкнутих труб

z2

шт

16

Розміщення труб:

Кількість рядів по групам

шт.

16

Кількість груп у колонках

шт.

Загальне число труб

n

шт

Поперечний крок труби

S1

мм

Ширина газоходу

в

м

Повздовжній крок труби

Глибина газоходу

a

м

Характер омивання труб димовими газами

Площа перерізу для проходження газів ав-z1в dн

Fэж

м2

1,656

Площа перерізу для проходження води z

м2

0,00282

Поверхня нагріву ndнl

Нэ

м2

646

Порядок і результати розрахунків водяного економайзера представлено у вигляді таблиці 5.7

Тепловий розрахунок економайзера Таблиця 5.7

Результати розрахунків

300

425

5226,34

300

3825,69

968,47

1,39

80

141,57

56,71

120,79

250

425

5226,34

250

3188,075

1402,71

1,39

80

160,21

38,07

130,1

Розрахунок при

300

0,987*0,69(5226,34-3825,69+21,426)

198,28-141,57

0,5(100+141,57)

250

0,987*0,69(5223,31-3188,075+21,426)

198,28-160,21

0,5(100+160,21)

Розрахункова формула або виток визначення

З розрахунку другого газоходу котла

І-V діаграма

задаємося

І-V діаграма

цВр(++

По завданню до виконання проекту

-\\-

tн-

0,5( +)

Одиниц вимірювання

кДж/кг

кДж/кг

кВт

позначення

tср

Назва розрахункової величини

Температура димових газів перед економайзером

Ентальпія димових газів перед економайзером

Температура димових газів за економайзером

Ентальпія димових газів за економайзером

Теплосприйняття у водному економайзері по рівнянню теплового балансу

Кількість живильної води,що проходить через економайзер

Температура живильної води перед економайзером

Температура води на виході з економайзера

Перепад температур м/д темпер. насищення тт. темпер. води на виході з економайзера

Середня температура води у економайзері

Результат при

300

236,29

362,5

0,197

8,89

22,16

3382,26

249,24

210

2677,98

1750,10

250

194,44

337,5

0,197

8,54

21,29

2674,2

90,65

210

2677,98

Розрахунок при

300

0,5(425+300)

0,985*22,5

22,16*646*236,29

0,987*0,69(5226,34-2677,98+21,426)

250

0,5(425+250)

0,99*21,5

21,29*646*194,44

Розрахункова формула або виток визначення

0,5()

номограма мал..5.6

КэНэtср

цВр(-+ )

Одиниц вимірювання

м/с

Вт/м2К

кВт

%

кДж/ кг

кВт

позначення

Vср

??ж

??г

Кэ

Назва розрахункової величини

Середній температурний напір

Середня температура димових газів

Розрахункова швидкість води у економайзері

Швидкість димових газів у економайзері

Коефіцієнт тепловіддачі у водяному економайзері

Топлосприйняття водного економайзера за р-ням теплопередачі

Нав`язування теплосприйняття економайзера

Істинне температура димових газів на виході з економайзера

Істинне значення ентальпії димових газів за економайзером

Істинне тепло сприйняття у економайзері

Тепловий розрахунок повітреперегрівача

Конструктивні характеристики повітреперегрівача

Таблиця 5.8.

Назва величини

позначення

Одиниці вимірювання

Числові значення

Кількість пакетів

шт

1

Кількість кодів:

Повітря

Газу

шт.

шт.

1

1

Кількість труб в ряді

z1

шт

4

Кількість труб в повітреперегрівачі

z

шт

1349

Довжина труб

l

мм

1400

Діаметр труб і товщина стінки

dн S

мм

401,5

Крок труб:

Вздовж потоку

Поперек

S1

S2

мм

мм

84

60

Розміщення труб:

Шахмотне,

Коридорне

Глибина газоходу

a

м

3140

Ширина газоходу

в

м

1260

Площа перерізу для проходження газів z

м2

1,45

Площа перерізу для проходження повітря aв-z1dнl

1,23

Поверхня нагріву zndнl

Нb1п

м2

300

Порядок ы результати розрахунків повітреперегрівача представлені у вигляді таблиці 5.8.

Тепловий розрахунок повітрепідігрівача Таблиця 5.7

Результати розрахунків

160

28

210

2677,98

160

2105,62

397,09

68,37

48,185

185

141,63

140

28

210

2677,98

140

1842,41

576,346

99,23

63,615

175

110,77

Розрахунок при

160

28

0,987*0,69(2677,98-2105,62+0,05*21,426)

0,5(28+68,37)

0,5(210+160)

210-68,37

140

28

0,987*0,69(2677,98-1842,41+10,713)

0,5(28+99,23)

0,5(210+140)

210-99,23

Розрахункова формула або виток визначення

Умови виконання проекта

Із розрахунків економайзера

І-V діаграма

задаємо

І-V діаграма

цВр(++

+

0,5()

0,5()

Одиниц вимірювання

позначення

Qср

Назва розрахункової величини

Температура повітря на вході в повітреперегрівач

Температура димових газів на вході ви повітреперегрівач

Ентальпія димових газів на вході в повітреперегрівач

Температура димових газів на виході із повітреперегрівача

Ентальпія димових газів на виході із повітреперегрівача

Теплосприйняття в повітрепідігрівачі по р-ню теплового балансу

Температура повітря на виході із повітрепідігрівача

Середня температура повітря

Середня температура димових газів

Номінальний температурний напір

Тепловий розрахунок повітрепідігрівача Таблиця 5.9

Результат при

160

135,28

5,557

7,66

55,66

47,85

18,011

730,958

84,08

140

1842,41

576,34

140

107,69

5,176

7,5

54,316

47,05

17,648

570,153

1,07

140

1842,41

Розрахунок при

160

0,88*1,17*1,02*53

0,94*1,09*46,7

0,7(55,66*47,85)/ (55,666+47,85)

18,011*300*135,28

0,987*0,69(2677,98-1842,41+10,713)

140

0,88*1,17*1,02*51,72

0,94*1,09*45,92

0,7(54,316*47,05)/ (54,316+47,05)

17,648*300*107,69

Розрахункова формула або виток визначення

Номограма 5.7

Номограма 5.2

0,7(б1* б2)/ (б1+ б2)

Кв.п.*Нв.п.*tср

цВр(++

Одиниц вимірювання

м/с

Вт/ м2*к

Вт/ м2*к

Вт/ м2*к

кВт

%

кВт

позначення

б1

б2

Нв.п

Q

Назва розрахункової величини

Середній температурний напір

Швидкість повітря

Швидкість димових газів

Коефіцієнт від газів до стінки

Коефіцієнт тепловіддачі від стінки до повітря

Коефіцієнт тепловіддачі

Теплосприйняття в повітрепідігрівачі по рівнянню теплопередачі

Навязка теплосприйняття повітрепідігрівача

Істинна температура димових газів на виході

Істинне значення ентальпії газів за повітрепідігрівачем

Істинне тепло сприйняття в повітрепідігрівачі

5.5 Провірка правильності теплового розрахунку котлоагрегата

Навґязка теплового балансу котла визначається наступним чином:

+

||=

||=

0,03026%- допускаєма невґязка

Тепловий розрахунок виконано вірно: вважається закінченим.

Література

котельний агрегат паливо газ

1. Тепловий розрахунок котельних агрегатів (Нормативний метод): Під редакцією М.А.Кузнецова та інш.,М. Інерія 1973 рік.

2. Аеродинамічний розрахунок котельних установок (нормативний метод) Під редакцією С.І.Могана.; Л.Енергія 1971 рік

3. Гідравлічний розрахунок котельних агрегатів (нормативний метод) Під редакцією В.А.Локшина та інш. М.: Енергія 1978рік

4. Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф. Виленсій Т.В., Компоновка; тепловий розрахунок парового котла М.: Енерговидавництво. 1988 рік

5. Гусев Ю.Л. основи проектування котельного устаткування, М.: буд видавництво 1973 рік

6. Роданси К.Р. Понстероцький А.Н. довідник по котельним установкам малої виробничості М.: Енерговидавництво 1989 рік

7. Альбом обладнання. Димососи та дуттєві вентилятори.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Теплова схема водогрійної частини, опис котельні, котла та газопостачання. Тепловий та гідравлічний розрахунок котельного агрегату КВ-ГМ-100. Визначення теплосприйняття та приростів ентальпії в елементах агрегату, розрахунок перепадів тиску в них.

  курсовая работа [304,7 K], добавлен 02.09.2010

 • Повірений тепловий розрахунок для парогенератора ПК-14: технічні характеристики котла і використаного палива. Визначення температури води, пари, повітря і продуктів згорання, ККД агрегату. Гідравлічні і конструктивні розрахунки допоміжного обладнання.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 18.04.2013

 • Визначення основних показників роботи котлоагрегату та реконструктивних заходів, що забезпечують надійність і економічність його експлуатації при заданих умовах. Розрахунок конструктивних характеристик котла, водяного економайзера, топки й горіння палива.

  курсовая работа [68,5 K], добавлен 17.11.2013

 • Конструкція доменного повітронагрівача. Розрахунок суміші палива, швидкості дуття та продуктивності компресорної станції, поверхні нагріву та розмірів насадки. Тепловий баланс та розрахунок витрати палива. Розрахунок аеродинамічного опору газового тракту.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.03.2014

 • Основні технічні характеристики котла ТП-230. Об’єми продуктів згорання палива. Характеристика продуктів згорання у газоходах парогенератора. Ентальпія об’єму повітря та продуктів згорання. Розрахунок теплового балансу парогенератора та витрати палива.

  курсовая работа [366,4 K], добавлен 18.04.2013

 • Газомазутні вертикально-водотрубні парові котли типу ДЕ паропродуктивністю 25 т/г для вироблення насиченого пару. Опис котла, його парової частини. Розрахунок теплового балансу котлового агрегату. Опір першого та другого газоходів, водяного економайзера.

  курсовая работа [233,7 K], добавлен 26.09.2010

 • Теплові та конструктивні схеми скловарних установок. Розрахунок регенеративної ванної печі для варіння побутового скла. Обсяг і склад продуктів горіння. Тепловий баланс варочної частини. Техніко-економічні показники роботи печі та економія палива.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.12.2014

 • Тепловий розрахунок конвективної тунельної сушильної установки: параметри горіння палива; визначення тривалості сушіння, розміру установки. Графоаналітичний розрахунок статики реального процесу сушіння в сушильному тунелі. Вибір допоміжного устаткування.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.12.2010

 • Мартенівське виробництво сталі. Видалення з металу домішок. Розрахунок горіння палива в мартенівській печі. Визначення основних розмірів робочого простору печі. Тепловий баланс печі. Витрата палива по періодах плавки та визначення їх тривалості.

  курсовая работа [491,6 K], добавлен 30.04.2014

 • Аналіз хіміко-технологічних систем для одержання газифікованого вугілля. Оптимальні умови проведення ХТП в реакторі. Розрахунок матеріального і теплового балансів хімічного реактору. Кількість і склад відходів, що утворюються в ХТС, методи їх утилізації.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 04.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.