Тепловий розрахунку котельного агрегату типу КЕ 4-14

Визначення основних показників роботи котлоагрегату та реконструктивних заходів, що забезпечують надійність і економічність його експлуатації при заданих умовах. Розрахунок конструктивних характеристик котла, водяного економайзера, топки й горіння палива.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.11.2013
Размер файла 68,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Вступ

Сучасна котельна установка є складною спорудою, що складається з великої кількості різного устаткування і будівельних конструкцій, зв'язаних в єдине ціле загальною технологічною схемою виробництва пари.

Технологічна схема котельної установки видозмінюється залежно від її призначення, продуктивності, параметрів пари, виду палива, способу його спалювання і місцевих умов.

У котельних установках, що використовують рідке і газоподібне палива, відсутні золоулавливающие пристрої, устаткування для видалення шлаку і золи, значно спрощуються пристрої для зберігання (при газоподібному паливі - відпадають), транспорту і підготовки палива до спалювання.

На промислових підприємствах є котельні установки, що доповнюють технологічні агрегати, в яких пар виробляється за рахунок теплоти газів, що відходять, або теплоти, що передається їх охолоджуваним елементам. Останніми роками знайшли застосування енерготехнологічні установки, в яких казан є невід'ємною частиною технологічного агрегату.

Устаткування котельної установки умовно розділяють на основне (власне казан) і допоміжне. Допоміжними називають устаткування і пристрою для подачі палива, живильної води і повітря, для видалення продуктів згорання, очищення димових газів, видалення золи і шлаку, паропроводи, водопроводи і ін.

Котел складається з топкової камери і газоходів, поверхонь нагріву, що знаходяться під внутрішнім тиском робочого середовища (води, пароводяної суміші, пари): економайзера, випарних елементів, пароперегрівача. Випарні поверхні - екрани і фестон включені в барабан і разом з опускними трубами, що сполучають барабан з нижніми колекторами екранів, утворюють циркуляційний контур. Поверхні нагріву, що знаходяться під тиском, об'єднані барабаном, в якому відбувається розділення пари і води. Перегрів пари здійснюється в пароперегревателе. Підігрів повітря проводиться в повітряному підігрівачі.

Паливо разом з повітрям подається через пальники в топкову камеру, де спалюється факельним способом. На стінах топкової камери розташовані екрани, що складаються з великого числа вертикальних труб, і на виході з топки - фестон, які утворюють випарні поверхні нагріву, одержуючі частину теплоти продуктів згоряння. Природна циркуляція води і пароводяної суміші в системі організовується за рахунок різниці мас стовпа води в опускних трубах і пароводяній суміші в підйомних трубах екранів і фестона.

Після топкової камери продукти згорання проходять через пароперегреватель, в якому пара перегрівається до необхідної температури, після чого прямує до споживачів. Після пароперегревателя продукти згорання проходять через економайзер, в якому підігрівається живильна вода, і повітряний підігрівач, в якому підігрівається повітря, що йде на спалювання палива.

Охолоджені продукти згоряння віддаляються з котла.

Є різноманітні конструкції котлів. Застосовується, наприклад, примусова циркуляція води і пароводяної суміші у випарній системі казана за допомогою спеціальних насосів. Випарні поверхні котлів іноді виконуються у вигляді трубних поверхонь нагріву, розміщених за топковою камерою. У ряді випадків частина поверхні пароперегревателя розміщується в топці, а економайзер і воздухоподогреватель виконуються в декілька ступенів і так далі

Сучасний котел оснащується системами автоматизації, що забезпечують надійність і безпеку його роботи, раціональне використання палива, підтримку необхідної продуктивності і параметрів пари, підвищення продуктивності праці персоналу і поліпшення умов його роботи, захист навколишнього середовища від шкідливих викидів.

1. Загальні положення

1.1 Мета проекту

Основною метою перевірочного розрахунку парового, або водогрійного котла являється визначення основних показників роботи котлоагрегату, а також реконструктивних заходів, що забезпечують надійність і економічність його експлуатації при заданих умовах. Тепловий розрахунок парового і водогрійного котла може бути конструктивним, або перевірочним. В процесі розрахунку курсового проекту перевірочний розрахунок ми навчилися виконувати з елементами конструктивного розрахунку окремих поверхонь нагріву. Основною метою перевірочного розрахунку є вирішення основних показників роботи котлоагрегату. В процесі виконання курсового проекту студенти повинні надбати практичні навички в розрахунку парового чи водогрійного котла, більш глибоко засвоїти теоретичне положення і ознайомитися із діючими нормативними матеріалами. Отже, курсовий проект це робота виконана мною самостійно з метою закріплення і поглиблення знань та вироблення умінь застосовувати теоретичні матеріали при вирішенні конкретних практичних задач.

Курсовий проект це єдиний комплекс задач тісно пов'язаних між собою і завершує підготовку спеціаліста по даному предмету.

1.2 Опис котлоагрегату

Парогенератор серії КЕ, призначений для спалювання твердого палива. Вона розволожена з права від поверхні нагріву, рівну довженні парогенератора. Ширина топочної камери обмежується зліва крайніми( периферійними) трубам кип'ятильного пучка, виготовленим з шагом рівним 0,005. Вони складають газощільну екранну розподільну перегородку. З права, з верху і з низу топка обмежується гнутими трубами таким же шагом.

Всі кип'ятильні поверхні нагріву генераторів серії ДЕ виготовляються із труб діаметром 0,051, 0,0025.

Парогенератор має два барабани, що розташовані на одній вертикальній осі. Діаметр барабанів 1,0м, їх довжина залежить від типу розміра парогенератора відстань між горизонтальними вісями барабанів 2,75м. Вони з'єднані між собою коридорним пучком гнутих кип'ятильних труб з шагом 0,09 і 0,11.

Топочна камера крім лівого бокового екрана і комбінованого правого потолочено-бокового додатково має фронтовий та задній екран при кроці труб 0,075 так, як топка повністю екранована. зовнішні труби виконують роль зовнішніх огорож виконується з шагом 0,055. До труб кріпляться натрубна облегшена обмурівка.

Димові гази із топочної камери входять в конвективних пучок, через вікно в кінці топки по всій висоті кип'ятильних труб з ввареними між ними стальними жаростійкими полосками товщиною 0,025м. В пучці гази роблять декілька під'ємно опускних ходів або омивають труби поперечними потоками в один хід. Виходячи фронт парогенератора, димові гази піднімаються по спеціальному коробу вверх і напрямляються в газохід розміщений під топочними ділянками екранних труб. Потім гази направляються в водяний економайзер ( стальний чи чавунний ) і димову трубу.

2. Технологічна частина

2.1 Вихідні дані

Завданням курсового проекту передбачено виконати розрахунок перевірочний котельного агрегату тип КЕ 4-14. Технічну характеристику цього котла звожу в таблицю 2.1.1.

Таблиця 2.1.1. Характеристика котлоагрегату.

Величина

Одиниці виміру

Тип к/а

Паропродуктивність

Вид пари

Робочий тиск

Температура живильної води

Паливо газоподібне

Температура холодного повітря

Температура від ходячих продуктів згорання

Відсоток продувки

Тип економайзера

КЕ - 4 - 14

4 т/год.

насичена

1,4МПа

100 0С

Кузнецьке

30 0С

130 0С

3%

ЕП

2.2 Конструктивний розрахунок

Розрахунок конструктивних характеристик котла звожу в таблицю 2.2.1.

Таблиця 2.2.1. Конструктивні характеристики котла

Величина

Одиниці виміру

1. Об'єм топки, м3

2. Площа поверхні стін топки, м2

3. Діаметр екранних труб, мм

4. Крок труб бічних екранів, мм

5. Площа променесприймальної поверхні нагріву, м2

6. Площа конвективних поверхонь нагріву, м2

7. Розтушування труб

8. Діаметр труб конвективних пучків, мм

9. Поперечний крок труб, мм

10. Повздовжній крок труб, мм

11. Площа живого перерізу для проходу

продуктів згорання, м2

12. Кількість рядів труб походу продуктів згорання

12,03

38,57

51*2

55

20,5

91,89

коридорне

51*2,5

90

110

0,59

15

2.3 Розрахунок горіння палива

Для виконання курсового проекту, завданням передбачено паливо газоподібне, з трубопроводу Кузнецьке.

Для виконання подальших розрахунків із ТРКА виписую елементарний склад палива:

Ср = 66%

Нp = 4,7%

Sp = 0,5%

О р = 7,5%

Np = 1,8 %

Wp = 8,5%

Ap = 11%

? = 100 %

Знаючи склад палива визначаю нижчу теплову здатність палива Qрн за формулою Менделєєва:

Qнр =339*66+1030*4,7+109(7,5-0,5)-25,1*8,5/4,19= 6262,2 КДж

Anp= AP*1000/QPH *4.187 Anp=11*1000/6262,2*4,187=7,36

Snp=Sp *1000/ QPH*4.187 Snp =0,5*1000/6262,2*4,187=0,33

Wnp=Wp*1000/ QPH*4.187 Wnp=8,5*1000/6262,2*4,187=5,7

Знаючи склад палива, виконую розрахунок горіння палива. Визначаю кількість теоретично - необхідного повітря для спалювання 1м3 палива:

V0В = 0.0889(C P+0.375*Spo+k)+0.265HP-0.0333OP, м3/кг

V0В =0,0889(66+0,375*0,5)+0,265*4,7-0,0333*7,5=6,87 м3/кг

Визначаю теоретичний об'єм трьохатомних сухих продуктів згоряння:

V0RO2 = 0,01866(CP+0,375SPo+k), м3/кг

V0RO2 = 0,01866(66+0,375*0,5)=1,23 м3/кг

Визначаю теоретичний об'єм азоту в продуктах згоряння:

V0N2 = 0.79Vo+0.8NP/100,м3/кг

V0N2 =0,79*6,87+0,8*1,8/100=5,44 м3/кг

Визначаю теоретичний об'єм водяної пари в продуктах згорання:

2о = 0.111Hp+0.0124Wp+0.0161V03/кг

2о = 0,111*4,7+0,0124*8,5+0,0161*6,87=0,74 м3/кг

Визначаю теоретичний об'єм сухих газів:

V0сг = V0RO2 + V0N2

V0сг = 1,23+5,44=6,67м3/кг

Визначаю сумарний теоретичний об'єм газів:

V0г = V0сг + Vн2о

V0г =6,67+0,65=7,4м3/кг

Таблиця 2.3.1. Середні характеристики продуктів згорання в поверхнях нагріву котла

Назва розрахункової величини і розрахункова формула

Позначення

Одиниці виміру

V0п=6,87 , V0N2=5,44 , V0RO2=1,23 , V0сг=6,67, V0г=7,4, =0,74

Назва елементів газового тракту

топка

1 газохід

2 газохід

в. екон.

Коефіцієнт надлишку повітря в кінці топки

?т

-

1,3

-

-

-

Присос по елементам тракту

??

-

-

0,05

0,1

0,1

Коефіцієнт надлишку повітря

??

-

1,3

1,35

1,45

1,55

Коефіцієнт надлишку повітря (середній)

?сер

-

1,3

1,32

1,4

1,47

Надлишковий об'єм повітря

?Vв=(?-1)V0В

?Vв

м3/кг

2,061

2,4

3,02

3,77

Надлишковий об'єм в. парів

?VН2О=0,0161?Vв

?VН2О

м3/кг

0,033

0,038

0,048

0,06

Дійсній об'єм водяних парів

VН2О=?VН2О + +V0Н2О

VН2О

м3/кг

0,773

0,778

0,788

0,8

Дійсній об'єм продуктів згорання

Vг=?Vв+ VН2О+ +V0сг

Vг

м3/кг

9,47

9,81

10,43

11,18

Обємна частка сухих 3- х атом. прод. згорання r RO2= V0RO2/ Vг

r RO2

-

0,13

0,12

0,11

0,11

Обємна частка водяних парів в продуктах згорання

rН2О= VН2О/ Vг

rН2О

-

0,078

0,075

0,070

0,66

Обпа об'ємна частка 3- х атомних газів в продуктах згорання

rп = rН2О +r RO2

rп

-

0,208

0,195

0,18

0,176

2.4 Тепловий розрахунок котельного агрегату

Таблиця 2.4.1. Розрахунок теплового балансу

Назва розрахункової величини

Позначення

Одиниці виміру

Розрахункова формула

Розрахунок

Відповідь

Наявне тепло

Qрр

ккал/кг

Qрр = Qнр

-

6262,2

Температура відходячих газів

?ух

0 С

З вихідних даних

-

150

Ентальпія уходячих газів

Іух

ккал/кг

По І - t діаграмі

Для 130 0С

610

Ентальпія теоретично необхідної кількості холодного повітря

І0х. в

ккал/ За РН - 5 - 02

(табл. 2)кг

V0ВСВ tХ.В

__

70,28

Температура холодного повітря потрапляючого в к/а

t х. в

0С

По вихідним даним

Прийнято 30°С

30

Втрати тепла з уходячими газами

q2

%

( Іух -?ух * І0х. в)*

*(100- q4)/ Qрр

(610-1,55*70,28)

(100-6)/6262,2

7,5

Втрати тепла от мех. неповноти згорання

q4

%

-

-

6

Втрати тепла от хім. недопалу

q3

%

За РН - 5 - 02

(табл. 2)

-

0,8

Втрати тепла в зовнішнє середовище

q5

%

За РН - 5 - 01

по графіку

-

2,9

Втрати з фіз. недопалом

q6

%

З технічних міркувань.

Прийнята рівною 0.

0

Сума теплових втрат

?q

%

q2 +q3 +q4 +q5+ +q6

7,5+0,8+2,9

17,2

ККД к/а з врахуванням роботи вод. економайзера

?ка

%

100 - ?q

100-17,2

82,8

Коофіціент збереження тепла

-

1- q5/100

1 - 2,9 / 100

0,971

Процент продувки котлоагрегату

?

%

З вихідних даних

Таблиця 2.1

3

Ентальпія насиченої пари

Інп

ккал /м3

Приймається з (1) при р = 1,4МПа

-

666,2

Ентальпія живильної води

Іжв

ккал /кг

-

100,1

Тепло. на 1кг утвореної пари

Qка1

ккал /кг

( іпп - іж)+ +?/100 * ( і'- іж )

(666,2-100,1)+

+3/100 * (197,3- - 100,1)

569

Корисно використане тепло

Qка

ккал /кг

D * Qка1

4000*569

2276000

Повна витрата палива

В

м3/год

Qка*100 / Qрр* * ?ка

(2276000*100)/

(6262,2 * 82,8)

438,9

Розрахункова витрата палива

Вр

м3/год

В( 1 - q4/100)

438,9*(1-6/100)

412,5

2.5 Розрахунок топки

Таблиця 2.5.1. Розрахунок топки

Назва розрахункової величини

Позначення

Одиниці виміру

Розрахункова формула

Розрахунок

Відповідь

Об'єм топочної камери разом з камерою догорання

м3

З вихідних даних

Таблиця 2.2

12,03

Повне променесприймаюча поверхня нагріву

Нл

м2

теж

Таблиця 2.2

20,5

Площа поверхні стінок топки

FТ

м2

теж

Таблиця 2.2

38,57

Ступінь екрановки топки

?

-

теж

? = Нл/ Fт=

20,5/38,57

0,53

Поправочний коофіціент

?

-

Згідно (1)

Однакове для всіх

1

Ефективна товщина випромінюючого шару

S

-

S=3.6VТ/FТ

S=3.6*12,03/38,57

1.12

Коофіціент поглинання променів 3- х атомних газів

Кг

-

По номограмі ІХ

rH2O = 0,078

1,1

Коефіціент ослаблення променів

К

-

Кг rn

1,1*0.208

0,2288

Ступінь чорноти середовища топки

а

-

По номограмі ХІ. При K*S

0.2288*1.12=0,25

0,23

Ефективний ступінь чорноти

аф

-

?*a

1*0,23

0,23

Умовний коефіціент забруднення

?

-

Згідно (1)

-

0,9

Ступінь чорноти топки

ат

-

По РН-6-02

0.23/0.23+(1-0.23)*0.53*0,9

0,38

Коефіцієнт надлишку повітря в топці

?т

-

Прийнято з пункту 2.3

-

1,3

Тепловміст холодного повітря

І0хв

ккал/

м3

Vв Cв tх.в

-

70,2

Тепло внесене в топку повітрям

Qв

ккал/

м3

?т I0х.в

1,3*70,2

91,26

Тепло виділення в топці на1 м3

Qm

ккал/

м3

Qрр (100-q3/100 )+ Qв

6262,2(100-0,8/100)+91,26

6303,3

Теоретична температура

0С

По і-t діаграмі

-

1720

Тепло виділення на 1 м2 поверхні.

-

ккал/

м3 год

Вр* Qm/ ? * Нл

412,5*6303,3/ /0,9*20,5

140927

Температура газів на виході з топки

?m?

0С

По номограмі І

-

960

Тепловміст газів

Іm?

ккал/м3

По і-t діаграмі

-

3500

Тепло передане в топці

Qл

ккал/м3

?( Qm - Іm?)

0,97(6303,3-3500)

2622

Теплове навантаження променесприймаючої поверхні

_

ккал/

м3 год

Вр* Qлл

412,5*2622/ /20,5

54771,9

Видиме теплонавантаження топочного об'єму

_

ккал/

м3 год

Вр* Qнс/ Vт

412,5*6262,2/ /12,03

214426,3

2.6 Розрахунок 1 газоходу

Розрахунок зручно вести в табличній формі.

Таблиця 2.6.1. Розрахунок 1 газоходу

Назва розрахункової величини

Позначення

Одиниці виміру

Розрахункова формула

Розрахунок

Відповідь

Температура газу на вході в 1 газохід

?'г1

0С

-

960

Ентальпія газів на вході в 1 газоході

І' г1

ккал/м3

По І - t таблиці

3475

Температура газу за 1 газоходом

??г1

0С

500

600

Ентальпія газів за 1 газоходом

І? г1

ккал/м3

По І - t таблиці

1675

2125

Тепло сприйняття газів по рівнянню теплового балансу

Qб

ккал/м3

?(І' г1 - І? г1 +

+ ??г1 * I0х.в)

0,97( 3475 - -1675 + +0,05*70,2)

1751,2

1314,2

Температурний напір на початку 1 газоходу

?tб

0С

?'г1 - tн

960 - 194

766

Температурний напір за 1 газоходом

?tм

0С

??г1 - tн

500 - 194

600 - 194

306

406

Середній температурний напір в 1газоході

?tг1ср

0С

?tб - ?tм / 2,3 *

* lg ?tб /?tм

766-306/2,3 lg 766/306

766-406/2,3 lg 766/406

511

606

Середня температура газів в 1газоході

?срг1

0С

(?'г1+ ??г1)/2

(960+500)/2

(960+600)/2

730

780

Середня швидкість димових газів в 1 газоході

?г1

м/сек

Врvг(?срг1+

+273)/3600Fжг1*273

412,5*9,81(730+

+273)/3600*0,59*273

6,9

7,3

Коефіцієнт тепловіддачі конвекціею від газів до стінки

?к

ккал/

м3год

По номограмі ІІ

-

42,42

42,14

Сума поглинаючої здатності 3-х атомних газів

-

м*ам

rпSг1

0,195*0,165

0,0321

Коефіцієнт послаблення променів 3-х атомн. газами

Кг

-

По номограмі ІХ

1,09

1,1

Сума сил поглинання газового напору

КрS

-

Кг rпSг1

1,09*0,0321

1,1*0,0321

0,034

0,035

Ступень чорноти газового потоку

а

-

По номограмі ХІ

0,1

0,1

Коефіцієнт забруднення труб

м2час0С/

/ккал

По номограмі

0,01

0,01

Температура зовнішньої поверхні труб

tст

0С

tн+ ВрQбЕ/Н

194+412,5*

*1751,2*0,01

/ 55,1

325,1

292,38

Коефіцієнт тепловіддачі випроміненням незапиленого потоку.

?л

ккал/ /м2час0С

По номограмі ХІ

0,1*42*1

0,1*43*1

4,2

4,3

Коефіцієнт омивання газоходу

?

-

По РН - 7- 03

0,9

Коефіцієнт тепловіддачі от газів до стінки

?1

ккал/ /м2час0С

? ?к + ?л

0,9*42,42+4,2

0,9*42,14+4,3

42,3

42,2

Коефіцієнт тепло передачі в 1газоході

К

ккал/ /м2час0С

?1/1+ ?1

42,3/(1+

+0,01* 42,3)

29,7

29,6

Тепло сприйняття 1 газоходу по рівнянню теплового балансу

Qm

ккал/м3

КНг1?tг1срр

29,7*55,1* *511/412,5

2027,2

2396,02

Відношення значення теплосприйняття

-

%

(2027,2-1751,2)/2027,2*100

13,6

42,15

Температура газу на вході в 1 газохід

?'г1

0С

-

960

Ентальпія газів на вході в 1 газоході

І' г1

ккал/м3

По І - t таблиці

3475

Температура газу за 1 газоходом

??г1

0С

530

Ентальпія газів за 1 газоходом

І? г1

ккал/м3

По І - t таблиці

1600

Тепло сприйняття газів по рівнянню теплового балансу

Qб

ккал/м3

?(І' г1 - І? г1 +

+ ??г1 * I0х.в)

0,97( 3475- 1600+1,3* 70,2)

1909

Температурний напір на початку 1 газоходу

?tб

0С

?'г1 - tн

960 - 194=766

766

Температурний напір за 1 газоходом

?tм

0С

??г1 - tн

530- 194=336

336

Середній температурний напір в 1газоході

?tг1ср

0С

?tб - ?tм / 2,3 *

* lg ?tб /?tм

766-336/2,3 lg 766/336

528

Тепло сприйняття 1газоходу по рівнянню теплового балансу

Qm

ккал/м3

КНг1?tг1срр

28,6*55,1* *528/412,5

2017,1

Нев'язка

-

%

(2017,1-1909)*100/2017,1

0,05

Так як відношення значення тепло сприйняття не співпадає, креслю графік і визначаю температуру газу та виконую перерахунок.

Розрахунок вважаю закінченим тому що нев'язка близька до 2%.

2.7 Розрахунок 2 газоходу

Таблиця 2.7.1. Розрахунок 2 газоходу

Назва розрахункової величини

Позначення

Одиниці виміру

Розрахункова формула

Розрахунок

Відповідь

Температура газу на вході в 2 газохід

?'г2

0С

-

530

Ентальпія газів на вході в 2 газохід

І' г2

ккал/м3

По І - t таблиці

1550

Температура газу за 2 газоходом

??г2

0С

300

400

Ентальпія газів за 2 газоходом

І? г2

ккал/м3

По І - t таблиці

1050

1400

Тепло сприйняття газів по рівнянню теплового балансу

Qб

ккал/м3

?(І' г2 - І? г2 +

+ ??г2 * I0х.в)

0,97( 1550 - -1050 + 0,1*70,2)

492,3

152,4

Температурний напір на початку 2 газоходу

?tб

0С

?'г2 - tн

530 - 194

336

Температурний напір за 2 газоходом

?tм

0С

??г2 - tн

300 - 194

400 - 194

106

206

Середній температурний напір в 2газоході

?tг2ср

0С

?tб - ?tм / 2,3 *

* lg ?tб /?tм

336-106/2,3 lg 336/106

199,5

266

Середня температура газів в 2газоході

?срг2

0С

?'г2+ ??г2/2

(530+300)/2

(530+400)/2

415

465

Середня швидкість димових газів в 2 газоході

?г2

м/сек

ВрVг(?срг2+

+273)/3600Fжг2*273

412,5*10,45*

(415+273)/3600*0,59*273

5,1

5,4

Коефіцієнт тепловіддачі конв. від газів до стінки

?к

ккал/

м3год

По номограмі II

?к=1*1.01*35

?к=1*1*36,5

35,3

36,5

Сума поглинаючої здатності 3-х атомних газів

-

м*ам

rпSг2

0,18*0,165

0,029

Коефіцієнт ослаблення променів 3-х атомн. газами

Кг

-

По номограмі ІХ

1,01

1

Сума сил поглинання газового напору

КрS

-

Кг rпSг2

1,01* 0,029

0,029

0,029

Ступень чорноти газового потоку

а

-

По номограмі ХІ

0.1

0.1

Коефіцієнт забруднення труб

м2час0С/

/ккал

По номограмі

0,01

0,01

Температура зовнішньої поверхні труб

tст

0С

tн+ ВрQб

194+412,5*

*492,3*0.01/

36,78

249,2

211

Коефіцієнт тепловіддачі випроміненням незапиленого потоку.

?л

ккал/ /м2час0С

По номограмі ХІ

0.1*35*1

0.1*36,5*1

3,5

3,65

Коефіцієнт омивання газоходу

?

-

По РН - 7- 03

0,9

Коефіцієнт тепловіддачі от газів до стінки

?1

ккал/ /м2час0С

? ?к + ?л

0,9*35,3+3,5

0,9*36,5+3,65

35,2

36,5

Коефіцієнт тепло передачі в 2газоході

К

ккал/ /м2час0С

?1/1+Е ?1

35,2/(1+

+0,01* 35,2)

26

26,7

Тепло сприйняття 2газоходу по рівнянню теплового балансу

Qm

ккал/м3

КНг2?tг2срр

26*36,78*

*199,5/412,5

462,4

633,2

Відношення значення теплосприйняття

-

%

(462,4-492,3)100/462,4

-6,4

315

Температура газу на вході в 2 газохід

?'г2

0С

-

530

Ентальпія газів на вході в 2 газохід

І' г2

ккал/м3

По І - t таблиці

1600

Температура газу за 2 газохід

??г2

0С

306

Ентальпія газів за 2 газоходом

І? г2

ккал/м3

По І - t таблиці

1100

Тепло сприйняття газів по рівнянню теплового баланса

Qб

ккал/м3

?(І' г2 - І? г2 +

+ ??г2 * I0х.в)

0,97( 1600 - -1100+0,1*70,28)

492,3

Температурний напір на початку 2 газоходу

?tб

0С

?'г2 - tн

530 - 194

336

Температурний напір за 2 газоходом

?tм

0С

??г2 - tн

306 - 194

112

Середній температурний напір в 2газоході

?tг2ср

0С

?tб - ?tм / 2,3 *

* lg ?tб /?tм

336-112/2,3 lg 336/112

204,1

Тепло сприйняття 2газоході по рівнянню теплового балансу

Qm

ккал/м3

КНг2?tг2срр

27,4*36,78*

*204,1/412,5

498,6

Нев'язка

-

%

(498,6-492,3)100/

498,6

1,26

Так як відношення значення теплосприйняття різниться більше ніж на 2% виконую перерахунок.

Розрахунок вважаю закінченим.

2.8 Розрахунок водяного економайзера

Таблиця 2.8.1. Розрахунок водяного економайзера

Назва розрахункової величини

Позначення

Одиниці виміру

Розрахункова формула

Розрахунок

Відповідь

Тепло сприйняття економайзера

Qв.е

ккал/м3

Qрр * ?ка - (Qл + +Qг1 + Qг2 )

6262,2 * 0,82-(2622 +1909 + 492,3)

117

Ентальпія води на виході із економ.

і?в.е

ккал/м3

Qв.е. * Вр / (( 1 + +?/100) * D)+100

117*412,5/((1+ +3/100)*4000)+100

111,7

Температура повітря на виході з економайзера

t?в.е.

0С

По таблиці 1 Вакаловича

-

111,7

Температурний напір на початку економайзера

?tб

0С

?'в.е. - t?в.е.

306-111,7

194,3

Температурний напір в кінці економайзера

?tм

0С

??в.е. - tп.в.

150-100

50

Середній температурний напір в економайзері

?tв.е.

0С

?tб - ?tм / 2,3 *

* lg ?tб /?tм

194,3 - 50/ 2,3 *lg 194,3/ 50

106,4

Середня температура димових газів

?срв.е.

0С

?'в.е + ??в.е. / 2

(306+150) / 2

228

Середня швидкість димових газів

?в.е.

м/сек

Вр* vг (?срв.е + +273) / 3600*Fжв.е.** 273

412,5 * 11,18* 228+273)/3600 *0,24 * 273

9,7

Коефіціент омивання водяного економайзера димовими газами

?

-

По РН - 7 - 03

-

0,9

Коефіціент теплопередачі в водяному економайзері

К

ккал/м2* * ч * 0С

По номограмі xvІ

-

19,9

Поверхня нагріву водяного економайзера

Нв.е.

м3

Qв.е * Вр / К * ?tв.е

117* 412,5/ /19,9*106,4

22,7

2.9 Підбір допоміжного обладнання

Для забезпечення нормальної роботи котла потрібна дібрати обладнання до якого входять: живильні насоси, вентилятори, димососи і димова труба. Для безперервної роботи потрібно встановити не менше двох насосів з незалежним приводом, тобто один електричний, а інший з паровим приводом. котлоагрегат котел паливо топка

Живильні насоси призначені для подачі живильної води.

Напір визначається за формулою:

Нн = Рк + Не

де Рк - тиск у котлі 1.4 МПа

Не - витрата напруги в мережі на ділянці, від живильного баку до вводу в котел, приймають 100-400 кПа. Таким чином тиск насосу буде:

Нн=1,4+0,2=1,6МПа

Вибираю насос ЦНС 13-175, який має такі характеристики:

- подача - 13 м3/час;

- напір - 175 м;

- кількість обертів - 2950 об/хв.;

- потужність двигуна - 18,5 кВт

Вибір димососу

Для забезпечення нормальної роботи котла необхідно подавати у топку повітря для горіння палива і відводити із котла в атмосферу продукти згорання. Такі умови підтримуються тягодутєвими пристроями. За допомогою утвореної ним тяги, пересилюються опори, а також забезпечується рух в котлоагрегаті.

Vдим = 1,1 В Vг (tг + 273)/273

Vдим = 1,1 * 412,5 * 11,18* (150 + 273)/273 = 7860,2 м3/год

Для відводу продуктів згорання вибираю димосос типу ДН-9, який має такі характеристики:

- потужність - 11 кВт;

- частота обертів - 1000 об/хв.;

- продуктивність - 9930 м3/год;

- повний тиск -90Па;

- маса - 560 кг.

Вибір вентилятора для подачі повітря

Vвент = 1,1 ?т *V0вр (tв + 273)/273

Vвент = 1,1 *1,3 *6,87*412,5 (50+273)/273 = 4794,6 м3/год

Вибираю вентилятор ВДН-6,3, який має наступні характеристики:

- потужність - 5,5 кВт;

- частота обертів - 1500 об/хв.;

- продуктивність - 5120 м3/год;

- повний тиск - 125 Па;

- маса - 325 кг.

Визначення висоти димової труби

Згідно СП 41-104-2000 «Автономні джерела теплопостачання» , СНиП II-35-76 (зі змінами 1978, 1 1998) «Котельні установки», ОНД-86 «Методика розрахунку шкідливих викидів» та СНиП 2.1.6.1032-01 приймаю , що висота гирла димових труб для вбудованих, прибудованих і дахових котельних повинна бути вище за межу вітрового підпору, але не менше 0,5 м вище за дах, а також не менше 2 м над крівлею вищої частини будівлі або найвищої будівлі в радіусі 10 м.

До встановлення приймається стандартна димова труба висотою 30 м.

Чавунні економайзери

Блочні чавунні економайзери виготовляються Кусинським машинобудівельним і Белгородським енергетичним машинобудівним заводами за даними стандартами ОСТ 24.03.002 «Економайзери чавунні блочні».

На основі виконаних розрахунків вибираю чавунний блочний економайзер типу ЕП2-94. Який має наступні технічні характеристики:

- кількість колонок -2 шт;

- довжина труби - 2000мм;

- кількість труб у ряду - 2 шт;

- кількість рядів труб - 8 шт;

- площа поверхні - 94,4 м3;

- основні габаритні розміри: А = 2620 мм, В = 850 мм, Н = 1970 мм.

Висновок

У даному курсовому проекті я виконав перевірочний розрахунок парового котлоагрегату типу КЕ 4 - 14, пара - насичена, тип топки камерна, який працює на природному газі із родовища Кузнецьке.

Спочатку я визначив об'єм продуктів згорання палива і знаючи їх, а також склад палива побудував І - t діаграму, яка дозволила мені виконати подальший розрахунок. Потім склав тепловий баланс по методиці збереження тепла, тобто аналітичним способом визначив q2, а решту тепловтрат по довідковій літературі. На основі цього ККД склав - 82,8%. Визначив витрату палива, яка стала - 412,5м3/год і знаючи цю витрату я розрахував температуру газів на виході з топки, що склала 960 0С. Потім визначив температуру газів на виході з першого газоходу графо-аналітичним способом 5300С. Таким же методом визначив температуру газів у другому газоході 3060С. Після цього розрахував поверхню нагріву економайзера і підібрав допоміжне обладнання: живильний насос типу ЦНС 13-175, димосос типу ДН - 9, вентилятор ВДН-6,3, димову трубу висотою 30м та економайзер ЕП2-94.

Література

1. Тепловой расчет котельних агрегатов (ТРКА).Нормативний метод.М. "Эне ргия" 1973.

2.Эстеркин Р.И. "Котельные установки".Курсовое и диломное проектирование Л.."Энергоатомиздат" 1989.

З.В.Ф. Яценко " Методика расчета курсового проекта по теплотехнике" М. "Высшая школа" 1984

4.Двойнишников В.А., Деев Л.В. "Конструкция и расчет котельных установок",М, Машиздат, 1988.

5. Частухин В.И. Тепловой расчет промышленных парогенераторов.- Киев: Вища школа, 1980

6.Бойко Е.А.Котельные установки и парогенераторы.(Тепловой расчёт парового котла)-К.КГТУ,2005

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Конструктивні характеристики котельного агрегату. Кількість повітря необхідного для горіння палива, склад димових газів та їх ентальпія. Тепловий баланс котельного агрегату і витрати палива. Тепловий розрахунок топки та конвективних поверхонь нагріву.

  курсовая работа [658,9 K], добавлен 18.04.2013

 • Газомазутні вертикально-водотрубні парові котли типу ДЕ паропродуктивністю 25 т/г для вироблення насиченого пару. Опис котла, його парової частини. Розрахунок теплового балансу котлового агрегату. Опір першого та другого газоходів, водяного економайзера.

  курсовая работа [233,7 K], добавлен 26.09.2010

 • Теплова схема водогрійної частини, опис котельні, котла та газопостачання. Тепловий та гідравлічний розрахунок котельного агрегату КВ-ГМ-100. Визначення теплосприйняття та приростів ентальпії в елементах агрегату, розрахунок перепадів тиску в них.

  курсовая работа [304,7 K], добавлен 02.09.2010

 • Повірений тепловий розрахунок для парогенератора ПК-14: технічні характеристики котла і використаного палива. Визначення температури води, пари, повітря і продуктів згорання, ККД агрегату. Гідравлічні і конструктивні розрахунки допоміжного обладнання.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 18.04.2013

 • Мартенівське виробництво сталі. Видалення з металу домішок. Розрахунок горіння палива в мартенівській печі. Визначення основних розмірів робочого простору печі. Тепловий баланс печі. Витрата палива по періодах плавки та визначення їх тривалості.

  курсовая работа [491,6 K], добавлен 30.04.2014

 • Основні технічні характеристики котла ТП-230. Об’єми продуктів згорання палива. Характеристика продуктів згорання у газоходах парогенератора. Ентальпія об’єму повітря та продуктів згорання. Розрахунок теплового балансу парогенератора та витрати палива.

  курсовая работа [366,4 K], добавлен 18.04.2013

 • Тепловий розрахунок конвективної тунельної сушильної установки: параметри горіння палива; визначення тривалості сушіння, розміру установки. Графоаналітичний розрахунок статики реального процесу сушіння в сушильному тунелі. Вибір допоміжного устаткування.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.12.2010

 • Теплові та конструктивні схеми скловарних установок. Розрахунок регенеративної ванної печі для варіння побутового скла. Обсяг і склад продуктів горіння. Тепловий баланс варочної частини. Техніко-економічні показники роботи печі та економія палива.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 09.12.2014

 • Визначення складу робочої маси горючих відходів. Розрахунок топкового пристрою. Вибір конструктивних характеристик циклонної камери, розрахунок її діаметру. Визначення втрат тиску, димових газів і швидкості повітря. Ефективна товщина випромінюючого шару.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 24.01.2015

 • Загальна характеристика секційних печей. Обґрунтування вибору методу математичного моделювання. Розрахунок горіння палива, теплообміну у робочому просторі, нагріву металлу. Алгоритм розрахунку теплового балансу і визначення витрати палива по зонах печі.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 20.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.