Проектування пристрою для обробки втулок

Службове призначення та технічне завдання на проектування верстатного пристрою (пневматичні тиски з вбудованим діафрагменним приводом). Опис конструкції і роботи пристрою, технічні вимоги. Розрахунок сил затиску заготовки, елементів пристрою на міцність.

Рубрика Производство и технологии
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.01.2012
Размер файла 187,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Службове призначення пристрою

Пристрій призначений для базування і закріплення на радіально-свердлильному верстаті моделі 2М55 попередньо обробленої заготовки деталі корпус, для координування ріжучого інструменту при обробці у суцільному матеріалі двох отворів номінальним діаметром Ш14і трьох отворів номінальним діаметром Ш7 мм., для зміни положення заготовки відносно ріжучого інструменту (повороту на певний кут).

В результаті обробки мають бути забезпечені такі параметри:

- точність діаметрів отворів Ш14-0.2 і Ш7-0.1

- точність міжвісевої відстані 74±0.1мм.;

- отвори Ш7 мають бути розташовані на діаметрі Ш60 відносно вісі деталі з точністю 0.1мм.;

- допуск паралельності отворів Ш14 і Ш7 відносно вісі деталі - 0.05мм на 100мм довжини;

- допуск перпендикулярності отворів до торця - 0.09мм.

2. Технічне завдання на проектування пристрою

Технічне завдання на проектування верстатного пристрою розробляється згідно з ГОСТ 15.001-73.

1. Вхідні та вихідні дані заготовки

На заданій операції здійснюється обробка отворів свердлінням в торці заготовки згідно креслення деталі.

Заготовка отримана виливанням в піщано-глиняні форми. Матеріал заготовки чавун марки СЧ18-36 ГОСТ 1412-85, НВ 200. Заготовка поступає на операцію попередньо оброблена, з забезпеченням чистових баз. Ескіз заготовки, яка поступає на обробку зображено на (рис. 1)

Вихідні параметри заготовки приведені на кресленні деталі.

Рисунок 1 Ескіз заготовки, яка поступає на операцію.

2. Відомості про поверхні, які повинні бути оброблені при базуванні і закріпленні в пристрої.

Наведені на (рис. 1).

3. Схема базування заготовки та стан поверхонь, які приймаються в якості баз.

Схема базування заготовки зображена на рисунку 2. Поверхні, які приймаються в якості баз: установча база оброблена до шорсткості 2.5мкм

Рисунок 2 Схема базування заготовки

4. Обладнання, на якому виконується операція.

Задані поверхні деталі обробляються на радіально-свердлильному верстаті моделі 2М55.

5. Основні розміри інструменту, який використовується для обробки

- свердло спіральне з конічним ГОСТ 17274-71

D=14 -0.08мм, lріж = 70мм, Lзаг = 150мм.;

D=7 -0.08мм, lріж = 45мм, Lзаг = 125мм.;

- мітчик машинний ГОСТ 3266-81

D=8мм, lріж = 22мм, Lзаг = 97мм.;

6. Режими, та сили різання

Режими різання приведені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Перехід

Режими

t, мм

S, мм/об

V, мм/хв

n, хв.-1

свердління Ш14

7

0.2

31.2

710

свердління Ш7

3.5

0.1

30.7

1400

зенкування Ш9

1

0.1

31.2

710

нарізання різі М8

0.5

1

6

355

Сили різання при:

свердлінні

Мкр = 10 · Cм · Dq · tx · sy · Kp;

Ро = 10 · Cр · Dq · sy · Kp;

Cм = 0.012, q = 2.2,y = 0.8; Ср = 42, q = 1.2, y = 0.75;

Мкр = 10 · 0.012 · 142.2 · 0.20.8 · 1 = 11 Нм;

Ро = 10 · 42 · 141.2 · 0.20.75 · 1 = 3 Н;

нарізання різі

Мкр = 10 · Cм · Dq · Рy · Kp;

Cм = 0.013, q = 1.4, y = 1.5;

Мкр = 10 · 0.013 · 81.4 · 11..5 · 1 = 2.4 Нм;

7. Передбачений тип затиску - механізований

8. Принципова схема базування пристрою на верстаті.

Показана на (рис. 3).

Рисунок 3. Схема базування пристрою на верстаті.

9. Необхідна продуктивність операції - повинна відповідати середньосерійному типу виробництва.

10. Кількість одночасно оброблюваних заготовок - 1

11. Вимоги безпечності роботи та обслуговування - повинні відповідати інструкції з охорони праці при виконанні робіт на свердлильному верстаті.

12. Умови роботи пристрою та строк служби.

Пристрій експлуатується в механічному цеху при температурі повітря 20±10єС та відносній вологості 70±5%. Термін експлуатації пристрою 10 років.

3. Опис конструкції і роботи пристрою

Використовуємий пристрій - пневматичні тиски з вбудованим діафрагменним приводом, який має спеціальні губки. Тиски складаються з круглої основи 1 з вушками для закріплення на столі верстата та поворотного корпусу 2, який кріпиться до основи Т-подібними болтами 16.

По напрямним корпусу 2 переміщується рухома частина 3 з салазками в вигляді рами, яка охоплює виступ К корпусу, а до виступу К гвинтами кріпиться напрямна планка 8, по якій переміщується установочний повзун 6.

Переміщення рухомої частини 3 здійснюється пневматичним силовим пристроєм з діафрагмою розташованою в нижній частині поворотного корпусу. Діафрагма 14 кріпиться до корпусу кільцем 9; робоча камера утворюється виточкою в корпусі і діафрагмою. Шток 13 пов'язаний з діафрагмою стальним опорним диском 11.

Під дією стиснутого повітря, яке підводиться до камери через розподільчий кран 17, диск 11 з діафрагмою переміщується вниз і повертає важіль 12. Важіль за допомогою штовхача 10 переміщує рухому частину 3 та губкою 4 притискає заготовку до губки 5.

Поворотом рукоятки розподільчого крану в іншу сторону стиснуте повітря випускається в атмосферу, після чого під дією пружини 15 рухома губка повертається в початкове положення.

Наладка тисків на розмір затискаємої заготовки відбувається шляхом переміщення установочного повзуна 6 за допомогою гвинта 7.

4. Розрахунок сил затиску заготовки

На даній операції виконується декілька переходів: зенкерування чорнове, зенкерування чистове, розвертання, 5 переходів свердління, 3 переходи зенкування, 3 нарізання різі. Аналізуючи ці переходи бачимо, що максимальною сила різання буде при чорновому зенкеруванні.

Для розрахунку сил затиску розробимо розрахункову схему (рис. 4).

Рисунок 4 Сили, діючі на заготовку

Момент різання при зенкеруванні Мкр = 11 Нм, кут призми = 90є, коефіцієнт тертя в місцях контакту заготовки з призмою і затискним елементом = 0.18. Осьовий упор відбувається в підкладну опору опору.

k - коефіцієнт запасу, який визначається Рz [4]:

k=k0·k1·k2·k3·k4·k5·k6

k0=1.5 - гарантований коефіцієнт запасу;

k1=1 - враховує стан ТБ;

k2=1.2 - враховує спрацювання ріжучого інструменту;

k3=1.2 - враховує ударне навантаження на заготовку;

k4= 1 - враховує стабільність силового приводу;

k5=1 - враховує зручність затискного механізму;

k6=1 - враховує визначеність розташування опорних точок.

k = 1.5·1·1.2·1.2·1·1·1=2.16

приймаємо k = 2.5

Q - сила затиску:

М = (Мкр/0,007)·0,011 = 17,3

Q = ;

Q = = 383 Н;

Момент затягування гвинта:

М = 0.1 · D · Q = 0.1 · 0,2 · 383 = 7.7 Нм.

5. Розрахунок елементів пристрою на міцність

В даному випадку використовуються універсальні тиски, які переналагоджуються. Таким чином немає необхідності розраховувати елементи пристрою на міцність.

Розрахуємо необхідну площу і діаметр поршня пневмоциліндра:

проектування верстатний заготовка конструкція

Рроб = 500000 Па;

S = Q/Рраб;

D = ;

S = 7.66*10-4;

D = ;

D = 0.031м. = 31мм.

6. Технічні вимоги до пристрою

Призначення пристрою - забезпечити однозначне положення заготовки на верстаті при обробці отворів з необхідною точністю їх взаємного розташування та забезпечити необхідну силу затиску. Таким чином важливе значення має точність виготовлення спеціального кондуктора, який буде орієнтувати заготовку. Конструкція кондуктора зображена на (рис. 4).

Рисунок 4 конструкція кондуктора

При проектуванні кондуктора необхідно узгодити їх базові поверхні з установчими поверхнями в пристрої. Щоб заготовка займала вірне положення необхідно забезпечити:

- перпендикулярність поверхонь Б кулачків до бази В забезпечуючи допуск 0.09;

- забезпечити вірне положення отворів для виходу робочого інструменту;

- забезпечити вірне положення одної губки відносно іншої.

Література

1. Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1983.

2. Ансеров М.А. Приспособления для металлорежущих станков. М.: Машиностроение, 1966.

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Проектування технологічного оснащення”. Чернігів 1996.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розроблення технологічного спорядження для оброблення поверхні. Аналіз вихідних даних для проектування верстатного пристрою. Опис конструкції та роботи пристрою. Структурний аналіз і синтез його компоновок. Остаточний розрахунок пристрою на точність.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 23.06.2010

 • Вибір матеріалу деталі та методу отримання заготовки, способу обробки деталі. Електрохімічна обробка. Вибір схеми базування та установчих елементів, затискного пристрою та розрахунок сил затиску, пристосування на точність. Принцип роботи пристосування.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 24.02.2012

 • Перемішуючий пристрій, призначення і область застосування. Опис конструкції та можливі несправності при роботі пристрою. Вибір конструкції апарату та його розмірів. Розрахунок потужності та міцності перемішуючого пристрою. Розрахунок фланцевого з’єднання.

  курсовая работа [503,1 K], добавлен 19.08.2012

 • Характеристика, хімічний склад та механічні властивості матеріалу деталі "Фланець". Технологічний процес обробки пристрою. Розгляд призначення та принципу дії верстатного пристосування для свердління отворів. Розрахунок сили затискання та міцності різі.

  курсовая работа [305,7 K], добавлен 04.07.2010

 • Аналіз технологічності деталі. Обгрунтування методу виготовлення заготовки. Вибір металорізальних верстатів. Вибір різального інструменту. Розрахунок режимів різання. Розробка конструкції верстатного пристрою. Розробка конструкції контрольного пристрою.

  курсовая работа [368,8 K], добавлен 18.11.2003

 • Особливості конструкції пристроїв для верстатів з ЧПУ. Технологічний аналіз деталі та операції по механічній обробці. Вибір схеми базування деталі і установчих елементів пристрою. Вибір типу та розрахунок основних параметрів приводу затискного механізму.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 01.07.2013

 • Призначення, будова і принцип роботи фрезерного пристрою. Перевірка умови позбавлення можливості переміщення заготівки в пристрої за ступенями волі. Розрахунок похибки базування, сили затиску заготівки, параметрів затискного механізму та собівартості.

  курсовая работа [272,6 K], добавлен 22.10.2012

 • Опис призначення і будови складальної одиниці. Призначення, будова та принцип дії пристрою для складання та зварювання складальної одиниці "Мішалка". Визначення необхідності повного базування. Розрахунок основних параметрів затискного механізму.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 16.10.2011

 • Розробка технологічного процесу механічної обробки деталі "корпус пристрою". Креслення заготовки, технологічне оснащення. Вибір методу виготовлення, визначення послідовності виконання операцій (маршрутна технологія). Розрахунок елементів режимів різання.

  дипломная работа [2,9 M], добавлен 16.02.2013

 • Службове призначення і конструктивна характеристика насоса, технічні вимоги та методи виготовлення його деталей. Розробка та обґрунтування принципу дії пристрою та його розрахункової схеми. Проектування цеху і системи керування технологічним процесом.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 14.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.