Розрахунок вертикального ланцюгового елеватора

Визначення погонної місткості ковшів, опору руху і натягу ланцюгів елеватора для транспортування пшениці. Розрахунок приводу транспортера й ланцюгової передачі. Уточнюючий розрахунок осі і валу. Вибір підшипників, шпонок, муфти. Опис роботи транспортера.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 25.04.2011
Размер файла 297,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розрахунок вертикального ланцюгового елеватора

Вступ

Розрахувати вертикальний ковшовий ланцюговий елеватор для транспортування пшениці гв = 7,2 кН/мі, продуктивністю П = 176,6 кН/год. Швидкість транспортування складає н = 1,3 м/с, висота, на яку подається вантаж Н = 13 м, максимальний розмір рядового вантажу а? = 77,7 мм.

1. Розрахунок основних параметрів тягового органу (ланцюг, ковш) і вибір електродвигуна

Вибір деяких основних параметрів. Для транспортування пшениці приймаємо ланцюговий елеватор із зімкненими ковшами. Скориставшись рекомендаціями табл. 4,1 (1), приймаємо ковш типу Г (глибокий), коефіцієнт заповнення ковшів складатиме Ш = 0,75.

Визначення погонної місткості ковшів . ф.4.13 (1).

ік/tк = П/3,6·н· гв·Ш;

ік/tк = 176,6/3,6· 1,3· 7,2· 0,75 = 6,98 л/м.

За табл. 4,2 (1) для ік/tк = 8 л/м вибираємо ківш глибокий шириною Вк = 320 мм, крок ковшів tк = 0,5 м, виліт ковша lк = 175 мм, ік/tк = 8 л/м.

Вибраний ківш перевіряється на кусковатість ф. 4,14 (1).

lк ? х · а? ;

lк ? 2,25 · 77,7 ;

lк = 175 > 2,25 · 77,7 ;

lк = 175 > 174,8 , умова виконується.

Для вибраних ковшів уточнимо швидкість транспортування ф. 4,15.

н = [( н· ік/ tк)розр.] / (ік/tк)ГОСТ ;

н = [(1,3· 6,98) розр.] / (8) ГОСТ = 1,13 м/с.

Визначення погонних навантажень. Силу тяжіння вантажу на 1 пог.м. ходової частини елеватора визначено за формулою

qв = П/3,6· н;

= 176,6 / 3,6 · 1,13 = 43,49 Н/м.

Погонне навантаження від елементів, що рухаються (ланцюги та ковші) ф. 4,20. (1).

q? = qл · Zл + qк ;

q? = 36,6 · 1 + 494 = 530,6 Н/м,

де qл - погонне навантаження від ланцюгів, Н/м,

Zл - вибирають по таблиці 3,1 (1),

- погонне навантаження від ковшів.

qк = Gк / tк ;

qк = 247/0,5 = 494 Н/м,

де Gк - вага ковша, вибирається за табл. 4,2. (1) Gк = 247 Н, або розраховують за ф. 4,22. (1).

tк - крок ковшів, м.

Для визначення погонних навантажень від ланцюгів скористаємося ф. 4,16…4,19. (1).

Наближене значення потужності елеватора

Р нр = ПН ( 1,15 + К/г) / 3670;

Р нр = 176,6 · 13 (1,15 + 0,55/0,75) / 3670 = 0,45 кВт,

де К - коефіцієнт продуктивності, табл. 4,3. (1) К = 0,55.

П = 176,6 кН/год розрахункова продуктивність;

г = 7,2 кН/мі - об'ємна маса вантажу.

Окружна сила на зірочках, Н.

Ft = 1000 · Р нр / н ;

Ft = 1000 · 0,45 / 1,13 = 398,23 Н.

Найбільше умовне навантаження.

Fmax = Ft + 2000;

max = 398,23 + 2000 = 2398,2 Н.

Руйнуюче навантаження.

Fр = Fmax · S / Zл ;

Fр = 2398,2 · 9/ 1 = 21583,8 Н,

де S = 9, запас міцності ланцюгів;

Zл = 1 кількість ланцюгів, при Вк ? 320 мм, приймають один тяговий ланцюг.

По руйнуючому навантаженні вибираємо ланцюг М 20, для якого Fр = 20 кН, типу 1 Dt = 40 мм.

Скориставшись 8. табл. ХС, знаходимо qл = 36,6 Н/м:

При виконанні навчальних проектів можна скористатися 7. ф. 8,7 (1) для визначення погонного навантаження ковшів разом з ланцюгами.

q? = К · П ;

q? = 0,8 · 176,6 = 141,28 Н/м, де К = 1,08 коєфіцієнт пропорціональності.

П = 176,6 кН/год - розрахункова продуктивність.

Визначення опору руху і натягу ланцюгів. Поділимо трасу на характерні ділянки, починаючи з точки 1 приводного валу до точки 4.

Приймаємо коефіцієнт опору при огинанні зірочок К = 1,08 с 84 (1).

Тяговий розрахунок необхідно розпочати з точки найменшого натягу. Для заданої траси елеватора найменший натяг буде в точці 2.

Величину його визначимо ф. 4,25 (1).

Fн = 8000 · bк + 40 · Н;

Fн = 8000 · 0,32 + 40 · 13 = 2560 + 520 = 3080 Н,

де bк - ширина ковша bк = 0,32 м, Н = 13 м, висота на яку піднімається вантаж.

Натяг у точці 2:

F? = Fmin = Fн / 2;

F? = 3080 / 2 = 1540 Н.

F? = F? · К + W? ;

F? = 1540 · 1,05 + 103,2 = 1720,2 Н.

W? - сила опору при зачерпуванні вантажу ф. 4,23. (1).

F ? = F? + W??? = F? + (qв + q?) · Н;

F ? = 1720,2 + (43,48 + 530,6)· 13 = 918,37 Н.

Натяг у точці 1.

F? = F? - W??? = F? - (-q?Н) = F? + q?Н;

F? = 1540 + 530,6 · 13 = 8437,8 Н.

Визначення окружної сили на приводних зірочках ф. 3,41. (1).

Ft = Fнб - Fзб + Wпр = F ? - F? + (F ? + F?)(К-1);

Ft = 9183,37 - 8437,8 + (9183,37 + 8437,8)(1,05 - 1) = 833,67 Н = 0,83 кН.

Визначення потужності електродвигуна , ф.3,42 (1).

Р = Ft н / 1000 · з?;

Р = 833,67 · 1,13 / 1000 · 0,75 = 942,04 / 750 =1,25 кВт,

де з? = 0,75 с. 18 (1).

По розрахованій потужності вибираємо електродвигун (1 том 3. табл.. 2,4) або (табл. 2Д) 4А80В4У3 Рд = 1,5 кВт nд = 1415 хвЇ№.

2. Розрахунок приводу транспортера

Загальне передаточне відношення приводу:

Попередньо приймаємо стандартний двоступінчатий редуктор з передаточним відношенням Uред = 16, тоді передаточне відношення ланцюгової передачі:

Визначаємо частоту обертання, кутову швидкість, потужність та крутні моменти на кожному з валів.

Вал 1. n1 = nдв = 1415 об/хв;

елеватор транспортер ківш ланцюг

;

P1 = Pтр = 510 Вт;

.

Вал 2. n2 = n1 = 1415 об/хв;

W2 = W1 = 148,1 с-1;

P2 = P1 Ч з муф = 510 Ч 0,98 = 500 Вт;

.

Вал 3. об/хв;

;

P3 = P2 Ч з ред = 500 Ч 0,94 = 470 Вт;

.

Вал 4. об/хв;

;

P4 = P3 Ч з цеп = 470 Ч 0,93 = 437 Вт;

.

Остаточно приймаємо черв'ячний одноступінчатий обдуваймий редуктор Ч-160-16+-52-1-1ВУ2, для нього максимальний крутний момент на тихоходному валу (вал 3):

Tmax = 250 HЧм > T3 = 50,81 HЧм.

Орієнтовний розрахунок вала 4.

Згідно з [2] стор. 296 попередньо оцінюємо діаметр валу нижньої головки при занижених граничних напруженнях при крученні.

, де

[ф] = 25 мПа - для транспортерних валів.

3. Розрахунок ланцюгової передачі

Згідно з [2] стор. 286 приймаємо z1 = 24, тоді

z2 = z1Ч Uцеп = 24 Ч 3,1 = 74

Згідно з [2] формула 13.26 визначаємо розрахункову потужність:

, де

, за [2] стор. 287 - коефіцієнт експлуатації.

Згідно з [2] табл. 13.2 встановлюємо значення коефіцієнтів:

kд = 1 - коеф. динамічного навантаження;

kа = 1,25 - коеф. міжосьової відстані;

kреж = 1,45 - коеф. режиму;

kрег = 1- коеф. способу регулювання натягнення ланцюга;

kс = 0,8 - коеф. змащення;

kн = 1,0 - коеф. нахилу передачі до горизонту.

Коефіцієнт кількості зубців:

Коефіцієнт частоти обертання:

При цьому Рр = 470 Ч 1,2 Ч 1,45 Ч 1 = 817,8 Вт.

Згідно з [2] табл. 13.4 для прийнятих h01 = 50 об/хв та Рр = 817,8 Вт приймаємо ланцюг з кроком Рц = 15,875мм, для якого

[Рр] = 0,75 кВт Рр = 0,81 кВт.

Згідно з [2] формула 13.2 швидкість дорівнює:

Згідно з [2] табл. 13.3 призначаємо густе внутрішньошарнірне мастило.

Кількість зубців ланцюга за [2] формула 13.6:

,

де а = 635 мм - попередньо прийнята між осьова відстань.

Округлюючи до найближчого парного значення приймаємо Lp = 131.

Діаметр зірочки згідно з [2] формула 13.8:

Колова сила

4. Уточнений розрахунок валу

Визначаємо сили, які діють на вал.

У площині ZOX:

Перевірка:

У площині YOX:

Перевірка:

Матеріал валу - сталь 45, покращення уВ = 750 МПа, ут = 450 МПа.

За [2], стор. 300, формула 15.7:

у1 = 0,4 Ч уВ =0,4 Ч 750 = 300 МПа

ф1 = 0,2 Ч уВ = 0,2 Ч 750 = 150 МПа

Розраховуємо небезпечний перетин І-І, послаблений шпонковим пазом Ку = 1,7; Кф = 1,4.

Згинаючий момент в небезпечному перетині:

Крутний момент:

Напруження згинання:

Напруження кручення:

Згідно з [2] за графіком на мал. 15.5, стор. 301: kd = 0,84.

Згідно з [2] за графіком на мал. 15.6, стор. 301: kf = 0,92.

За [2] по формулам 15.4, стор. 299:

Запас опору втомі по згину:

Запас опору втомлюваності по крученню:

За [2] по формулі 15.3, стор. 299 запас опору втомі:

Умова міцності виконується.

5. Уточнений розрахунок осі

Визначаємо сили, що діють на вісь:

Визначаємо реакції опор:

Розраховуємо небезпечний перетин І-І (ІІ-ІІ), який послаблений шпонковим пазом Kу = 1,7; Кф = 1,4.

Матеріал вала - сталь 45, покращення:

уВ = 750 МПа; уТ = 450 МПа; у1 = 300 Мпа.

Напрям згину:

За [2] графік рис. 15.5, стор. 301 kd = 0,84

За [2] рис. 15.6, стор. 301 kf = 0,92

За [2] стор. 299 за формулами 15,4 запас опору втомі:

Умова міцності виконується.

6. Вибір підшипників

Обираємо сферичні дворядні шарико-підшипники середньої сеії 1306 за ГОСТ 5720-90, для яких d = 30мм; D = 72 мм; В = 19 мм.

7. Вибір шпонок

За ГОСТ 23360-78 проводимо вибір шпонок при

db = 30 мм; b = 8 мм; h = 7 мм; l = 54мм - 2 шпонки;

при db = 22 мм; b = 7 мм; h = 7 мм; l = 42 мм.

За [2] стор. 88 формула 6.1:

Умова міцності виконується.

8. Вибір муфти

Для передачі крутного моменту від електродвигуна до редуктора обираємо пружну втулково-пальцеву муфту МУВП-16-22-11-43 за ГОСТ 21424-75.

9. Опис роботи транспортера

Для піднімання насипних вантажів на висоту до 70 м застосовують ковшові елеватори. Ковшовий елеватор складається з нескінченного гнучкого органу , до якого прикріплюються ковші, які є робочими елементами. Тяговий орган огинає приводний та натяжний барабани (зірочки), які розміщені у металевому кожусі. Верхню частину елеватора звуть головкою, нижню - башмаком. Головка і башмак з'єднані між собою металевими секціями, або розподільними трубами. Сипучий вантаж попадає у башмак через одну із завантажувальних ланок. Проходячи приводний барабан (зірочку), ковші розвантажуються. Для збезпечення необхідного натягу тягового органа та запобігання просипанню вантажу з ковшів, в елеваторах застосовують натяжний пристрій, а для обертання приводного барабана (зірочку) в одному напрямку - зупинники.

У с/г ковшові елеватори застосовують: на зерноочисних токах, на крупорушках, на компінованих заводах тощо. Вони часто входять до складу механізмів с/г машин.

Література

1. Механізація транспортуючих та вантажопідйомних робіт. М.В. Любін, П.С. Берник.1997 р.

2. Иванов М.Н. Детали машин, М.: 1991.

3. Справочник конструктора .Анурьев. 1,2,3 том.

4. Иванченко Ф.К. Расчёты грузоподъёмных и транспортирующих машин, К.: 1978.

5. Справочник по расчетам механизмов подъемно-транспортных машин. Кузьмин, Ф.Л. Марон. 1983 г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Енергокінематичний розрахунок приводу. Розрахунок ланцюгової та зубчатої передачі, тихохідного та швидкохідного ступеня редуктора. Розробка ескізного проекту. Вибір підшипників для швидкохідного, проміжного та тихохідного валу. Вибір муфти та мастила.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 25.03.2013

 • Визначення коефіцієнту запасу міцності ланцюгів. Вибір електродвигуна поличного елеватора. Визначення зусилля натягу натяжного пристрою та розрахунок валів. Вибір підшипників по динамічній вантажопідйомності. Розрахунок шпоночних з’єднань та останова.

  курсовая работа [983,9 K], добавлен 20.02.2013

 • Будова та принцип дії електроприводу ланцюгового транспортера, компоновка його кінематичної схеми. Вибір і теплова перевірка електродвигуна. Розрахунок черв’ячної пари, вала черв’яка та ланцюгової передачі, імовірності безвідмовної роботи приводу.

  курсовая работа [383,3 K], добавлен 22.12.2010

 • Кінематичний розрахунок рушія та вибір електродвигуна. Розрахунок зубчастої передачі редуктора. Конструктивні розміри шестерні, колеса та корпуса. Перевірочний розрахунок підшипників та шпонкових з’єднань. Змащування зубчастої пари та підшипників.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 29.12.2013

 • Кінематичний і силовий розрахунок передачі. Вибір матеріалу й визначення допустимих напружень. Перевірочний розрахунок зубців передачі на міцність. Конструктивна розробка й розрахунок валів. Підбір та розрахунок підшипників. Вибір змащення редуктора.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 08.01.2013

 • Вибір електродвигуна та визначення основних параметрів приводу. Розрахунок клинопасової та закритої циліндричної зубчатої передачі, веденого вала. Перевірний розрахунок підшипників кочення, шпонкових з’єднань, муфт. Змащування редуктора, вибір мастила.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 02.09.2010

 • Вибір та перевірка електродвигуна. Вибір матеріалів для виготовлення черв'ячної передачі. Розрахунок циліндричних передач. Проектний та перевірочний розрахунок. Розрахунок вала на опір втомі. Вибір підшипників кочення. Розрахунок їх довговічності.

  курсовая работа [723,6 K], добавлен 17.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.