Проектування поличного елеватора

Визначення коефіцієнту запасу міцності ланцюгів. Вибір електродвигуна поличного елеватора. Визначення зусилля натягу натяжного пристрою та розрахунок валів. Вибір підшипників по динамічній вантажопідйомності. Розрахунок шпоночних з’єднань та останова.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.02.2013
Размер файла 983,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра ПТ і ТМ

Курсовий проект

з дисципліни: « Механізація НРТС робіт»

на тему: « Проектування поличного елеватора »

Виконав: студент

Хлопук В.А

Перевірив:

Беспалько А.П.

Київ 2012

 • Зміст

1. Опис проектного механізму

2. Вибір ланцюга

3. Тяговий розрахунок

4. Визначення коефіцієнту запасу міцності ланцюгів

5. Вибір електродвигуна

6. Визначення зусилля натягу натяжного пристрою

7. Розрахунок валів

8. Вибір підшипників по динамічній вантажопідйомності

9. Розрахунок шпоночних з'єднань

10. Розрахунок останова

11. Вибір муфти

Вступ

Підйомно-транспортні машини - основа комплексної механізації та автоматизації виробництва. Технологічний процес виробництва нерозривно пов'язаний з переміщуванням великої кількості вантажів, починаючи від подавання сировини до видання готової продукції. На 1 т готової продукції різні види виробництва потребують 10...100 тон сировини, які транспортуються і складаються комплексами підйомно-транспортної техніки. Тому від правильного вибору раціональних типів машин залежить продуктивна робота окремих цехів, дільниць і підприємств в цілому. Але досі в різних галузях виробництва на допоміжних транспортних, вантажно-розвантажувальних і складських роботах використовується ручна праця, витрати на яку становлять 10-60% загальних втрат на виробництво. Підйомно-транспортна техніка дає можливість здійснювати комплексну механізацію транспортних, вантажно-розвантажувальних робіт і складських операцій у промисловості, підвищити продуктивність праці на цих роботах і вивільнити значну кількість працівників.

1. Опис проектного механізму

Поличний елеватор транспортує штучний вантаж (бочки). Забезпечує продуктивність 450шт/год, і транспортує вантаж на висоту 12 метрів. елеватор виконаний по схемі (рис. 1).

Поличний елеватор складається з двох замкнутих ланцюгів, до яких з визначеним кроком жорстко прикріплені консольно розташовані полички. Під час руху тягові ланцюги з поличками огинають приводні зірочки з приводом і натяжні із натяжним пристроєм, за звичай, пружно - гвинтовим. Переміщення ланцюгів в вертикальних напрямках. Швидкість переміщення 0,2...0,3 м/с.

Завантаження може бути ручним або автоматичним в нижній частині елеватора.

Вихідні дані елеватора

Продуктивність z=450 шт/год

Розміри вантажу:

Тип вантажу : бочки

Діаметр D=400мм

Висота h=1000 мм

Маса вантажу m=50 кг

Висота піднімання H=12 м

Кут нахилу =90

Рис.1 Принципова схема поличного елеватора для бочок

2. Вибір ланцюга

Визначення кроку несучого ланцюга.

Визначаємо основні параметри:

(швидкість руху ланцюгів приймаємо х= 0.25м )

Погонне навантаження

,

де а Ї крок розміщення полок:

,

де Ї продуктивність елеватора, =350 шт/год (з технічного завдання)

Тоді

Вибираємо ланцюг М40 - 2 - 125 -1 за ГОСТ 588 - 74 з такими параметрами

крок t = 125 мм;

Pp = 40 kH;

qp = 57,1 Н/м;

Крок поличок:

Тоді перераховуємо швидкість

V = z a / 3600 = 450 2.375 / 3600 = 0.297 м/с

Приймаємо значення v = 0,3 м/с

3. Тяговий розрахунок

Визначення погонних навантажень.

Від вантажу

Від ланцюга

рис.3.Схема навантаження полички

Особливістю розрахунку поличного елеватора є необхідність врахувати додатковий опір від тертя, який виникає від тиску N (рис.2) на напрямні:

Де GB - сила тяжіння вантажу на один захват, Н

l - виліт консолі до центра тяжіння вантажу, м

b - відстань між точками кріплення захвату до ланцюга, м

Тоді величина додаткового опору на кожній поличці

W = 2N w'

w' - коефіцієнт опору руху ланцюга по напрямних.

qп = G/a ,

a = 2,375 м - крок поличок

G =150Н - вага полички

qп = 120 / 2,375 = 50.5 Н/м

Розбиваємо трасу елеватора на характерні точки ( рис. 3)

Приймаємо ' = 0,25; Кзір = 1,08

Приймаємо Smin = 2000 H.

Рис. 4 Розрахункова схема до тягового розрахунку

Визначимо тиск

Вирахуємо додатковий опір

l=250мм b=375-мм

Знайдемо додатковий опір

Тоді будемо мати Sнб=S4=Н та Sзб=S1=3291,2H

Визначення колового і тягових зусиль.

По початковому колу приводних зірочок колове зусилля обчислюється за формулою

Тягове зусилля

де k'=0,03 -- загальний коефіцієнт опору на зірочках

рис 5. Діаграма натягів ланцюгів

4. Визначення коефіцієнту запасу міцності ланцюгів

Вибираємо пластинчастий тяговий ланцюг М80 з такими параметрами :

крок t = 125 мм;

руйнівне навантаження Pp = 80 kH;

погонна вага ланцюга qp = 57,1 кг/м;

число зубців зірочки z = 12

Прискорення ланцюгів:

поличний елеватор електродвигун шпоночний

Розрахункове зусилля на ланцюг з урахуванням динамічних навантажень

Тоді

на один ланцюг

Коефіцієнт запасу міцності

5.Вибір електродвигуна

Потужність на приводному валу елеватора при сталому русі ходової частини обчислюється за формулою

kз=1,2 -- коефіцієнт запасу

Вибір кінематичної схеми привода

1 - двигун

2 - муфта

3 - редуктор Ц3У-400Н

4 - муфта

5 - вал елеватора

Рис 6.Кінематична схема механізму.

Обираємо циліндричний трьохступінчастий редуктор 1ЦЗУ-160 з передаточним числом Uред=63.

Рис 7. Редуктор

Визначимо ККД механізму:

Розрахункова потужність на валу електродвигуна

По каталогу вибираємо двигун АИРХ160S8

N =7,5 кВт, n = 750 об/хв

Передаточне число механізму

Обираємо циліндричний трьохступінчастий редуктор 1ЦЗУ-160 з передаточним числом Uред=63

Рис.8.Ескіз електродвигуна АИРХ160S8

Визначення кінематичних і силових параметрів привода.

Визначення частоти обертів валів привода

Визначення потужності на окремих валах

Визначення крутного моменту на валах

6.Визначення зусилля натягу натяжного пристрою

Зусилля натягу розраховується:

Приймаємо силу тяжіння натяжного пристрою Gн=1000Н

Хід натяжного пристрою

Рис 9.Ескіз натяжного пристрою

7. Розрахунок валів

Розрахунок вала привідної зірочки

Напруження на привідних зірочках

Sнб=6104,56Н та Sзб=3291,2Н

Крутний момент на валу T=Нм

Зусилля, що діють на ступені приводних зірочок

Вибираємо матеріал вала:

Сталь 45, для якої:

Розглянемо вал в двох взаємно перпендикулярних площинах

Вертикальна площина

a=100мм; b=700мм; c=100мм; d=900мм

Знаходимо опорні реакції із умови рівноваги :

Знаходимо згинальні моменти в характерних точках :

Знаходимо сумарні згинальні моменти в характерних точках за формулою:

Знаходимо приведені згинальні моменти в характерних точках за формулою:

;

де = 0,6 - коефіцієнт, який враховує відмінність в характеристиках циклів напружень згину та кручення;

8. Вибір підшипників по динамічній вантажопідйомності

Вибір підшипників для приводного валу

Вихідні дані:

- радіальні навантаження на підшипники Н, Н;

- діаметр під підшипниками мм;

- частота обертання вала об/хв;

- коефіцієнт обертання кільця ;

- коефіцієнт безпечності ;

- температурний коефіцієнт ;

- потрібна довговічність год.

Обираємо попередньо підшипник шарико-радіальний дворядний сферичний типу легкої серії 1210

Еквівалентне розрахункове навантаження(осьове навантаження відсутнє):

Вибираємо необхідне відношення с/p=1,68

Оскільки P< C, то нас цей підшипник задовольняє.

9. Розрахунок шпоночних з'єднань

Розрахунок для приводного валу

Характеристики подшипника 1210

Параметр

Обозначение

Значение

Единицы

Внутренний диаметр подшипника

d

50

мм

Наружный диаметр подшипника

D

90

мм

Ширина подшипника

В

20

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

r

2

мм

Статическая грузоподъемность

C0

11000

Н

Динамическая грузоподъемность

C

22800

Н

Масса подшипника

m

0,525

кг

Розрахунок шпоночних для кріплення зірочки ланцюгової передачі.

Найнебезпечніша деформація для шпонок і пазів є зминання для крутного моменту.

Т=433 Нм -- крутний момент в перерізі

При діаметрі вала d=50 мм приймаємо розміри шпонок

b=16 мм; h=10 мм;

Шпонки виконані з матеріалу:

Сталь 45, для якої

Розрахунок зводиться до визначення робочої довжини шпонки:

Оскільки в перерізі, де встановлена права приводна зірочка діє крутний момент меншьший ніж у лівому перерізі, а розміри посадочних діаметрів під обидві приводні зірочки однакові, то приймаємо робочу довжину шпонки і для правої зірочки. Оскільки на валу на якій встановлено натяжні зірочки, не діє крутний момент, розрахунок на згинання не проводиться.

10. Розрахунок останова

Для зупинки і утримання вантажу в будь-якому положенні використовується фрикційний останов, який виключає рух самостійного опускання і не перешкоджає підйому.

Ескіз останова

Всі елементи останова виконують з сталі ШХ15.

Останов виготовляється на вал з найменшими розмірами і з найменшим крутним моментом - вал електродвигуна.

D -- внутрішний діаметр останова

D = 8d, d -- діаметр ролика

kg =1,45 -- коефіцієнт динамічності

kТ =0,8 -- коефіціент точності

z=12 -- кількість роликів

D=1235=420 мм

-- кут заклинювання

Найбільш контактні напруження зсуву між роликами і втулками

Розрахуємо зведений радіус кривизни

Розрахуємо зведений радіус кривизни:

Довжина ролика:

Модуль пружності

11. Вибір муфти

Для передачі крутного моменту приймаємо муфту МУВП по ГОСТ 20720 - 81. По діаметру валів вибираємо напівмуфти. Прийняті муфти розраховані на номінальний крутний момент Тном =9,65 та Тном =433.

Література

О.А. Кукібний “Курсове проектування транспортуючих машин”. Вища школа. 1973-288с.

Н. Ф. Кіркач і Р.А. Баласанян “Розрахунрк і проектування деталей маши”. Вища школа 1988-142с.

А.О. Співаковський “Транспортуючи машини” Вища школа. 1983-423с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення погонної місткості ковшів, опору руху і натягу ланцюгів елеватора для транспортування пшениці. Розрахунок приводу транспортера й ланцюгової передачі. Уточнюючий розрахунок осі і валу. Вибір підшипників, шпонок, муфти. Опис роботи транспортера.

  контрольная работа [297,4 K], добавлен 25.04.2011

 • Вибір електродвигуна, кінематичний розрахунок. Розрахунок параметрів зубчастих коліс, валів редуктора. Конструктивні розміри шестерні і колеса. Вибір підшипників кочення. Перевірка шпоночних з'єднань. Вибір та розрахунок муфти. Робоче креслення валу.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 19.02.2013

 • Вибір системи електродвигуна, кінематичний і силовий розрахунок привода. Конструктивні розміри шестерні, колеса та корпусу редуктора, обчислення ланцюгової передачі. Визначення необхідної потужності електродвигуна, перевірка міцності шпонкових з'єднань.

  курсовая работа [83,7 K], добавлен 24.12.2010

 • Визначення навантажувально-кінематичних параметрів електродвигуна. Розрахунок передач приводу. Проектування і конструювання валів, визначення їх розмірів. Вибір підшипників кочення по параметрам їх довговічності. Підбір стандартизованих деталей і мастила.

  дипломная работа [4,0 M], добавлен 22.09.2010

 • Вибір електродвигуна та визначення основних параметрів приводу. Розрахунок клинопасової та закритої циліндричної зубчатої передачі, веденого вала. Перевірний розрахунок підшипників кочення, шпонкових з’єднань, муфт. Змащування редуктора, вибір мастила.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 02.09.2010

 • Вибір електродвигуна, кінематичний та силовий розрахунок приводу до стрічкового конвеєра. Розрахунок механічних та клинопасових передач, зубів на витривалість при згині, валів редуктора, шпонкових з’єднань. Обрання мастила та підшипників для опор валів.

  курсовая работа [611,9 K], добавлен 11.02.2014

 • Проектувальний розрахунок вісі барабана: вибір матеріалу і допустимих напружень на вигин. Визначення опорних реакцій і згинальних моментів. Розрахунок запасу циклічної міцності вісі; вибір підшипників. Розробка вузла кріплення канату крана до барабана.

  контрольная работа [726,7 K], добавлен 04.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.