Проектування газопостачання населеного пункту

Визначення витрат газу на потреби теплопостачання та на потреби промислових підприємств. Розрахунок кількості мережевих газорегуляторних пунктів. Гідравлічний розрахунок зовнішніх газопроводів. Газопостачання житлового будинку, загальні втрати тиску.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.11.2011
Размер файла 82,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вихідні дані для проектування газопостачання населеного пункту

1. м. Луганськ

2. Температурна зона - 1

3. Тривалість опалювального періоду - 180 діб

4. Розрахункова температура зовнішнього повітря

- t0 = -25єC

- t c. оп = -1.6єC

5. Число градусо - діб S=3580

6. Генплан населеного пункту - №1

7. Кількість поверхів у будинках адмін. районів:

- район №1 - 6 поверхів

- район №2 - 1 поверхів

8. Тиск газу на виході з ГРС -0.5 МПа

9. Тиск газу у найбільш віддаленого споживача - 0.2 МПа

10. Місцезнаходження ГРС - Зх

11. Теплова потужність газовикористовуючого обладнання промислових підприємств (ПП):

- ПП-1 - 4 МВт

- ПП-2 - 5 МВт

- ПП-3 - 3 МВт

- ПП-4 - 2 МВт

- ПП-5 - 6 МВт

Вихідні дані для проектування газопостачання житлової групи

1. Генплан житлової групи - №8

2 Місце знаходження вуличного газопроводу низького тиску - точка Б

3. Кількість поверхів у будинках житлової групи - 6

4. План типового поверху - 1

5. Висота в чистоті поверху в житловому будинку - 2.8м

6. Газове обладнання:

- ПГ-2

7. Матеріал внутрішньо квартального газопроводу -Сталь

Вихідні дані для проектування побутового газового приладу

1. Теплова потужність побутового газового приладу водонагрівача об'ємного типу АГВ -12кВт

2. Тиск газу -1.3 кПа

3. Вид палива - природній газ мережний

1. Вихідні дані

Населений пункт «Луганськ» територіально поділений річкою на два адміністративних райони.

Район 1 забудований 6 - поверховими індивідуальними будинками. В районі є всі підприємства комунально-побутового обслуговування населення, дитячі та шкільні заклади, а також заклади охорони здоров'я. Теплопостачання громадських будинків здійснюється від районної опалювальної котельні, а житлового фонду - від індивідуальних малометражних опалювальних котлів. Центральне гаряче водопостачання передбачається тільки для громадських споруд.

Район 2 представлений 4 - поверховими будинками. В районі також є всі підприємства комунально-побутового обслуговування населення та інші заклади. Теплопостачання житлових і громадських будинків за рахунок районної опалювальної котельні.

2. Розрахунки газоспоживання

2.1 Розрахунок витрати газу комунально-побутовими споживачами

2.1.1 Розрахунок чисельності населення

В даному проекті кількість жителів не задана, отже її можна визначити за показниками містобудівельних норм в залежності від характеристик житла і площі забудови за формулою:

N = Fж /f · 103, люд. ,

де Fж - загальна площа житлових будинків в районі, тис. м2

Fж = Fз · В · 10 -3, тис. м2

Fз - площа забудови в районі, га;

В - щільність житлового фонду, м2/га;

f - норма забезпеченості загальною площею,м2/люд.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 1.

Таблиця 1

Чисельність жителів

Площа

Густ. жит.

Норма забез.

Площа жит.

К-ть люд.

Райони

жит. забуд.

фонду

заг. Площею

буд.,Fж,

Fз,га

В,м2/га

f,м2/люд

тис. м2

1

178

5600

18

996,8

55378

2

311

4600

21

1430,6

68095

489

2427,4

123473

2.1.2 Розрахунок річної витрати газу.

Річна витрата газу на комунально-побутові потреби населення визначається за формулою:

Vpк-п = N · S · ч · qн /Qpн · 10 -6, млн. м3/рік,

де N - чисельність населення, люд;

S - розрахункова кількість комунальних послуг населенню, які забезпечуються газопостачанням;

ч - ступінь забезпечення газопостачанням комунально-побутових потреб ( в учбовому проекті ч =1);

qн - норма витрати теплоти на даний вид комунальних послуг, МДж;

Qpн - нижча теплота згорання природного газу, МДж/м3.

Розрахунок річної витрати газу виконано виходячи з таких припущень:

В районі 1 природний газ витрачається населенням на приготування їжі та гарячої води на газових плитах - q1 = 8000 МДж/чол.рік., в районі 2 - тільки на приготування їжі - q2 = 4600 МДж/чол.рік.

В обох районах розташовані механізовані і немеханізовані пральні, лазні, їдальні, хлібозаводи і лікарні, а також невеликі комунально-побутові підприємства.

Витрати газу на потреби підприємств побутового обслуговування приймаємо в розмірі 5% сумарної витрати в житлових будинках.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.

Таблиця 2

Річні витрати газу на комунально-побутові потреби населення

Споживачі та послуги

Розрахункова одиниця

Норма витрати теплоти q, МДж/рік

Кількість розрахункових одиниць на 1 люд. S

Ступінь забезпечення, ч

Загальна кількість розрахункових одиниць в районі

Річна витрата газу, V, млн.м3/рік

Район 1

Район 2

Район 1

Район 2

Всього по місту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Житлові будинки

1 жит.

8000

1

1

55378

-

13,03

-

13,03

1 жит.

4600

1

1

-

68095

-

9,21

9,21

2. Механізов. пральні

1т білизн

8800

0,15

0,33

8307

10214

0,71

0,87

1,58

3. Немеханіз. пральні

1т білизн

12600

0,15

0,07

8307

10214

0,22

0,26

0,48

4. Лазні

1 пом

40

23

0,3

382108

469856

0,45

0,55

1,0

5. Хлібзаводи

1т вир

5450

0,29

1

16060

19748

2,57

3,17

5,74

6. Лікарні

1 ліжк

3200

0,012

1

665

817

0,06

0,08

0,14

7. Їдальні

1 обід

8,4

90

0,45

2242810

2757848

0,55

0,68

1,23

8. Підпр. поб. обслуговуван.

-

-

-

-

-

-

0,66

0,46

1,12

ВСЬОГО

18,25

15,28

33,53

В.т.ч. нeвеликі комунально-побутові підприємства

14,24

10,35

24,59

Примітка: до невеликих комунально-побутових підприємств віднесені : житлові будинки , немеханізовані пральні , їдальні та підприємства побутового обслуговування.

2.1.3 Розрахунок годинної витрати газу

Годинну витрата газу визначають як частку річної за формулою:

Vгж-п = Vpж-п · khmax · 106, м3/год,

де Vгж-п - річна витрата газу споживачем, млн.м3/рік;

khmax - коефіцієнт годинного максимуму, 1/год.

Згідно табл.4 ДБН В.2.5-20-2001:

khmax (1 район)=1/2621

khmax (2 район)=1/2872

Згідно табл..5 ДБН В.2.5-20-2001:

khmax (лазні)=1/2700

khmax (пральні)=1/2900

khmax (хлібозаводи)=1/6000

Годинну витрату газу визначають окремо для “невеликих” споживачів (так зване рівномірно розподілене навантаження на мережі низького тиску) і для “великих” підприємств (зосереджених споживачів газу на мережах низького або середнього (високого) тиску.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 3. Сумарна витрата газу населеним пунктом складає V = 6392,3+4784,6=11176,9 м3/год.

Таблиця 3

Розрахункові витрати газу

Назва споживача.

Р-н 1

Р-н 2

Річ. витр.,

млн. м3/рік

К-ть спож.

Год. витр.,м3/год.

Річ. витр.,

млн. м3/рік

К-ть спож.

Год. витр.,м3/год.

Загал.

Питомі

Загал.

Питомі

1. Дрібні споживачі

14,24

55378

5433

0,9

10,35

68095

3603

0,05

КПП

2.Лазні

0,71

1

262,9

262,9

0,87

1

322,2

322,2

3.Лікарні

0,06

1

23,3

23,3

0,08

1

31,1

31,04

4.Хлібзаводи

2,57

1

428,3

428,3

3,17

1

528,3

528,3

5.Механізовані пральні

0,71

1

244,8

244,8

0,87

1

300

300

Всього

6392,3

4784,6

2.2 Розрахунок витрати газу на потреби теплопостачання

Витрата газу на потреби теплопостачання залежить головним чином від кліматичних умов місця будівництва, кількості та теплових характеристик опалювальних будинків, добових норм споживання гарячої води тощо.

Витрату газу на опалення і вентиляцію житлових та громадських будинків визначають за формулою:

Vов = 3,6 [1 + К·(1 + К1)] · qo· Fж· 10 -3? (Qрн · з), м3/год,

де К - коефіцієнт, що враховує витрату газу на опалення громадських будинків (при відсутності даних приймається К = 0,25);

К1 - те ж на вентиляцію (К1 = 0,4);

qo - укрупнений показник максимального теплового потоку на опалення 1 м2 загальної площі;

з - ККД систем теплопостачання (для централізованих систем з = 0,8, для місцевих систем з = 0,9).

Район №1:

Vов = 3,6 [1 + 0,25·(1 + 0,4)] · 53· 996,8· 10 -3? (34 · 0,8)= 16053 м3/год

Район №2:

Vов = 3,6 [1 + 0,25·(1 + 0,4)] · 56· 1430,6· 10 -3? (34 · 0,8)=15893 м3/год

Річні витрати газу на потреби теплопостачання визначають на основі даних про годинне споживання газу в залежності від виду навантаження (для існуючої забудови):

, млн.м3/рік

де: mi - кількість годин використання максимуму для i-го виду навантаження, год/рік.

Для опалювально-вентиляційного навантаження значення mов знаходимо:

Джерелом теплопостачання житлового і громадського фонду в районі 1 є районна опалювальна котельня, а в районі 2 - районна опалювальна котельня та індивідуальні теплогенератори.

В районі 1 природний газ використовується на потреби опалення житлових та громадських будинків, вентиляції та гарячого водопостачання громадських будинків, а в районі 2 - на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових та громадських будинків.

Результати розрахунків годинних витрат газу на потреби теплопостачання обох районів зведені в таблицю 4.

Таблиця 4.1

Розрахункові витрати газу на потреби опалення та ГВП

Район

Кількість поверхів

Площа житлофих будинків Fж

Кількістьмешканців

тепловий потік Вт/м.кв

Витрата газу

 

 

 

 

ов

гвп

година витрата газу,м3/год.

річна витрата газу,млн м3/рік

 

 

 

 

ов

сума

ов

сума

1

6

996,8

55378

53

376

16053

16053

20,50

39,96

2

1

1430,6

68095

56

73

15893

15893

31,09

35,74

 

 

 

 

додаток 10

додаток 10

 

 

 

 

Таблиця 4.2

Розподіл за джерелами теплопостачання

Район

Витрата газу

Місцеві генератори

РОК

ТЕЦ

годинна

річна

годинна

річна

годинна

річна

1

16053

39,96

2

15893

35,74

2.3 Визначення витрат газу на потреби промислових підприємств

Кількість газу, спожитого промисловими підприємствами, знаходиться на основі теплотехнічних характеристик встановленого обладнання, яке забезпечує технологічні процеси і опалювально-вентиляційні потреби.

Годинну витрату газу визначають окремо для кожного з промислових підприємств за формулою:

Vгпп = QУ · 3600 ? (Qрн • Ю), м3/год,

де QУ - сумарна теплова потужність газовикористовуючого обладнання, МВт;

Ю - середній для підприємства ККД обладнання =0.6…0.7.

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

м3/год

Річну витрату газу визначають на основі даних про годинне споживання газу з урахуванням коефіцієнту годинного максимуму витрати газу для даної галузі промисловості за формулою:

, млн.м3/рік,

де Кmax - коефіцієнт годинного максимуму витрати газу в цілому для підприємства.

млн.м3/рік

млн.м3/рік

млн.м3/рік

млн.м3/рік

млн.м3/рік

Результати розрахунків зводимо до таблиці 5.

Таблиця 5

Витрати газу на потреби промислових підприємств

Назва підприемства.

Q,МВт

Коефіцієнт годинного максимуму кмах

Vгод,м3/год

Vрік, млн м3/год

Машинобудівний завод№1

4

0,000370

605

1,64

Меблева фабрика №2

5

0,000185

756

4,09

Тютюнова фабрика №3

3

0,000260

454

1,75

Молокозавод №4

2

0,000175

303

1,73

Цегельний завод №5

6

0,000169

908

5,36

За результатами розрахунків складаємо зведену таблицю витрат газу (таблиця 6). При цьому визначаємо навантаження на газові мережі і сітьові ГРП для прийнятої газорозподільної системи населеного пункту. При складанні таблиці враховуємо, що крупні споживачі газу (промислові підприємства, джерела централізованого теплопостачання, великі підприємства побутового обслуговування і сітьові ГРП) як правило підключаються до мереж високого (середнього) тиску. Дрібні споживачі (житлові та громадські будинки, дитячі заклади тощо) підключаються до мереж низького тиску.

Таблиця 6

Розрахункові витрати газу

Шифр

Спож.

Розрахункова годинна витрата м куб/год

в тому числі по мережам тиску

Загальна

Високого (середнього)

Низького

 

 

Район 1

/

Район 2

Район 1

Район 2

Район 1

/

Район 2

Невеликі комунально-побутові об*єкти

 

Район 1

5433

 -

 

5433

 

 -

 

Район 2

3603

 -

 

 -

 

3603

Великі комунально-побутові об*єкти

 

2.Лазні

262,9

/

322,2

262,9

/

322,2

-

/

-

 

3.Лікарні

23,3

/

31,1

-

-

23,3

/

31,1

 

4.Хлібзаводи

428,3

/

528,3

428,3

/

528,3

-

/

-

 

5.Механізовані пральні

244,8

/

300

244,8

/

300

-

/

-

Джерела теплопостачання

 

Місцеві

16053

/

-

/

-

16053

/

-

 

Централізовані

/

15893

/

15893

-

/

-

Промислові підприємства

 

Машинобудівний завод№1

 605

 

 

605

/

-

 

 

 

 

Меблева фабрика №2

 756

 

 

756

/

-

 

 

 

 

Тютюнова фабрика №3

 

 

454 

-

/

454

 

 

 

 

Молокозавод №4

 

 

 303

-

 

303

 

 

 

Цегельний завод №5

 

 

 908

 

 

908

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 

46148,9

У

21005,5 

У 

25143,4 

3. Визначення кількості мережевих газорегуляторних пунктів

Кількість сітьових ГРП визначається окремо для кожного з адміністративних районів населеного пункту. Оптимальну їх кількість знаходять за формулою:

no = Vpp ? Vопт, шт.,

де Vpp - рівномірно розподілене навантаження району, який обслуговується гідравлічно зв'язаною мережею газопроводів низького тиску, м3/год;

Vопт - оптимальне навантаження на один ГРП, м3/год, яке визначається за формулою:

Vопт = m·e ·R2опт ? 5000, м3/год,

де m - густина населення в районі, люд/га:

m = N ? Fз,

тут N - кількість жителів в районі, люд.;

Fз - площа житлової забудови, га;

е - питоме навантаження мережі газопроводів низького тиску:

е = Vpp ? N, м3/(год. люд);

Rопт - оптимальний радіус дії ГРП:

м,

де ДС - розрахунковий перепад тиску у вуличних газопроводах низького тиску, ДС = 1200 Па;

С - вартість будівництва ГРП, С = 15000 грн.;

ц - коефіцієнт густини мереж низького тиску, м/м2:

ц = 0,0075 + 0,003m/100.

Обчислену кількість ГРП округлюють до цілого значення з наступним уточненням дійсного навантаження на один пункт.

Vрр1=5433+16053=21486 м3/год,

Vрр2=3603 м3/год

люд/га.

м3/(год. люд)

м/м2

м

м3/год

люд/га.

м3/(год. люд)

м/м2

м

м3/год

Результати розрахунків зведені в таблицю 7.

Таблиця 7

Визначення оптимальної кількості ГРП

Райони

Рівномірнорозподілене навантажен-ня,Vpp, м3/год.

Кількість жителів,N, люд.

Площа забудови,Fз, га.

m, Густина населення чол./га

e, Питомі витрати газу м.куб/год*чол

ц,Коефіцієнт густини мережі

Оптимальний радіус дії ГРП, Rопт, м.

Оптимальна витрата газу Vопт, м3/год.

Кіль-кість ГРП, no, шт. за розрахунком

Кіль-кість ГРП, no, шт. прийнята

Витрата газу на 1 ГРП, м3/год.

Вартість однієї ГРП, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

11

12

1

21486

55378

178

311,11

0,388

0,017

545,58

7186,09

2,99

3

7162

15000

2

3603

68097

311

218,96

0,053

0,014

800,84

1488,55

2,42

3

1201

15000

4. Гідравлічний розрахунок зовнішніх газопроводів

4.1 Гідравлічний розрахунок газопроводів високого тиску

Гідравлічний режим роботи газопроводів призначають, виходячи з умов максимального використання розрахункового перепаду тиску.

Максимальні перепади тиску в мережах газопроводів високого та середнього тисків визначають за умов надійності роботи систем автоматики:

ДСmax= Kp· P1, кПа,

де Кр - коефіцієнт використання перепаду тиску (Кр= 0,4);

Р1 - абсолютний тиск газу на виході із джерела газопостачання, кПа.

Отже максимальний перепад в мережах високого тиску другої категорії може сягати ДСmax= 0,4·500 = 200 кПа. Таким чином, мінімальний тиск газу в мережі газопроводів середньогого тиску другої категорії може бути Рmin= 500 - 200 = 300 кПа.

Розрахунок розподільчих мереж виконуємо в такій послідовності:

Креслимо розрахункову схему газопроводів, на яку наносимо джерела газопостачання, зосереджених споживачів і сітьові ГРП, вказуємо шифри споживачів та їх розрахункові витрати газу.

Розбиваємо схему на розрахункові ділянки. Для цього нумеруємо в довільному порядку точки (вузли) з'єднання газопроводів.

Для кожної ділянки визначаємо геометричну довжину і розрахункову витрату газу. Витрати газу визначаються спочатку для відгалужень до кожного споживача. На магістральних ділянках мережі витрати газу визначають послідовним додаванням витрат газу на ділянках, які від неї живляться.

Обчислюють розрахункові довжини ділянок (такі, що враховують втрати тиску за рахунок гідравлічного тертя і втрати тиску на місцевих опорах). В загальному випадку цю величину визначають за формулою lp= lг + le· Уо , де lг - геометрична довжина ділянки, м; le - еквівалентна довжина ділянки (така умовна довжина, втрати тиску на якій еквівалентні втратам тиску на місцевому опорі з о = 1); Уо - сума коефіцієнтів місцевих опорів на ділянці.

Для зовнішніх газопроводів розрахункову довжину можна визначати за формулою lp = б lг = 1,1· lг, де б - коефіцієнт надбавок на втрати тиску в місцевих опорах (б = 1,1).

Для всіх ділянок визначаємо питому різницю квадратів тиску газу:

А = ( Рп2 - Рк2 ) ? Уlpi , кПа2/м

де Рп - абсолютний тиск газу в точці живлення, кПа;

Рк - абсолютний тиск газу в найбільш віддаленій від джерела точці, кПа;

Уlpi - сума розрахункових довжин ділянок, які входять до складу ланцюга, м.

Для кожної ділянки знаходять розрахункову різницю квадратів тисків на її початку та в кінці:Рпі - Ркі = Аlpi = Дp2.

Орієнтуючись на різницю квадратів тисків Дp2 за номограмою підбираємо діаметр газопроводу.

Дійсний тиск газу в кінці ділянки визначаємо за формулою:

Рк = (Рп2 - Дд2)1/2, кПа.

Отриманий тиск газу в кінці даної ділянки є початковим для наступної.

Результати гідравлічного розрахунку зводимо в таблицю 8.

шилПісля цього на кресленні вказуємо діаметри трубопроводів, а також величини тисків у вузлових точках.

Таблиця 8

N

N

Розр.витр.

Довжина геомеотрична

Приведена довжина

А, кПаІ/м

А*Lp,

dз*S

ДРІ,

Pп

 

діл.

початок

кінець

Vр,мі/год

L, м

Lр, м

 

кПаІ

мм

кПаІ

кПа

кПа

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Магістраль 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

 

1

1

2

46148,9

564

620,4

37,76

23 426

273*7

21000

500

479

 

2

2

3

45886

141

155,1

37,76

5 856

273*7

20500

479

457

 

3

3

4

30283,900

182

200,2

37,76

7 559

273*7

8000

457

448

 

4

4

5

30260,600

27

29,7

37,76

1 121

273*7

8000

448

439

 

5

5

6

29504,600

367

403,7

37,76

15 243

219*6

19000

439

417

 

6

6

7

22342,600

1519

1670,9

37,76

63 091

219*6

15000

417

398

 

7

7

8

20838,6

454

499,4

37,76

18 857

219*6

15000

398

379

 

8

8

9

20516,4

99

108,9

37,76

4 112

219*6

12000

379

363

 

9

9

10

20485,3

50

55

37,76

2 077

159*4,5

35000

363

311

 

10

10

11

4592,3

145

159,5

37,76

6 023

114*4

11000

311

292

 

11

11

12

4292,3

320

352

37,76

13 291

114*4

11000

292

273

 

12

12

13

1655

326

358,6

37,76

13 540

70*3

12000

273

250

 

13

13

14

(ГРП-3)

454

862

948,2

37,76

35 803

38*3

20000

250

206

Тиск газу у найбільш віддаленого споживача=

200кПа

 

 

 

 

5056

5561,6

 

 

 

е=

3

%

3,08

Магістраль 14-15-16

 

14

3

34

8440,1

141

155,1

254,45

39 466

108*4

75000

457

365

 

15

34

31

8195,3

165

181,5

254,45

46 184

108*4

75000

365

242

 

16

31

33

(ГРП-1)

605

296

325,6

254,45

82 850

57*3

15000

242

209

 

 

 

 

602

662,2

 

 

 

е=

4

%

4,28

Магістраль 17-18

 

17

12

18

1436,3

182

200,2

41,95

8 399

76*3

5000

292

284

 

18

18

16

(ГРП-5)

908

804

884,4

41,95

37 101

38*3

38000

284

206

 

 

 

 

986

1084,6

 

 

 

е=

3

%

3,08

Магістраль 19-20

 

19

7

24

1504

71

78,1

403,47

31 511

57*3

105000

398

231

 

20

24

25

(ГРП-4)

303

196

215,6

403,47

86 989

38*3

12000

231

204

 

 

 

 

267

293,7

 

 

 

е=

2

%

1,86

Відгалуження 21

 

21

13

15 (ГРП-11)

1201

276

303,6

74,11

22 500

57*3

22000

250

201

 

 

 

 

276

303,6

 

 

 

е=

1

%

0,62

Відгалуження 22

 

22

18

17 (ГРУ-9)

528,3

541

595,1

350,36

208 500

38*3

40000

284

201

 

 

 

 

541

595,1

 

 

 

е=

1

%

0,62

Відгалуження 23

 

23

12

19 (ГРП-10)

1201

1042

1146,2

30,10

34 500

57*3

115000

398

209

 

 

 

 

1042

1146,2

 

 

 

е=

4

%

4,28

Відгалуження 24

 

24

11

21 (ГРУ-7)

300

184

202,4

224,80

45 500

38*3

50000

311

216

 

 

 

 

184

202,4

 

 

 

е=

8

%

4,82

Відгалуження 25

 

25

10

20 (ГРУ-8)

15893

597

656,7

86,04

56 500

140*4,5

52000

311

211

 

 

 

 

597

656,7

 

 

 

е=

5

%

5,48

Відгалуження 26

 

26

8

37 (ГРУ-5)

322,2

29

31,9

3244,51

103 500

38*3

100000

379

209

 

 

 

 

29

31,9

 

 

 

е=

4

%

4,28

Відгалуження 27

 

27

5

28 (ГРП-2)

756

564

620,4

245,81

152 500

57*3

150000

439

206

 

 

 

 

564

620,4

 

 

 

е=

3

%

3,08

Відгалуження 28

 

28

3

35 (ГРП-7)

7162

160

176

957,39

168 500

76*3

165000

457

209

 

 

 

 

160

176

 

 

 

е=

4

%

4,28

Відгалуження 29

 

29

31

32 (ГРУ-1)

428,3

229

251,9

73,44

18 500

38*3

16000

242

206

 

 

 

 

229

251,9

 

 

 

е=

3

%

3,08

Відгалуження 30

 

30

31

30 (ГРП-6)

7162

182

200,2

92,41

18 500

133*4

16000

242

206

 

 

 

 

182

200,2

 

 

 

е=

3

%

3,08

Відгалуження 31

 

31

34

29 (ГРУ-2)

244,8

152

167,2

559,21

93 500

38*3

40000

292

213

 

 

 

 

152

167,2

 

 

 

е=

7

%

6,65

4.2 Гідравлічний розрахунок газопроводів низького тиску

Живлення газопроводів низького тиску відбувається від мережевих ГРП. Згідно вимог сумарна втрата тиску від ГРП до найбільш віддаленого газового приладу не повинна перевищувати 1800 Па, в т.ч. у вуличних і внутрішньо-квартальних газопроводах - 1200 Па, а у дворових і внутрішніх - 600 Па.

Манометричний тиск у газопроводі після ГРП приймається 3000 Па.

Суттєвою відмінністю методики гідравлічного розрахунку газопроводів низького тиску є те, що їх мережі відображаються схемами з рівномірно розподіленим навантаженням по довжині трубопроводу, а не зосередженим у вузлах (як в трубопроводах високого тиску). Це пояснюється значною кількістю споживачів газу низького тиску, точки підключення яких до мереж у даному наразі не відомі.

Розрахунок ведеться у такій послідовності:

1. Креслять розрахункову схему, нумерують вузлові точки і визначають шляхові витрати газу на ділянках мережі, яка обслуговується ГРП:

Vш = lпр· Vpp ? Уlпр ,

де Vpp - розподілене по мережі навантаження дрібних споживачів газу низького тиску (житлові будинки, дрібні підприємства побутового обслуговування, заклади громадського харчування тощо);

lпр - приведена довжина і-тої ділянки, м. Це умовна величина, за допомогою якої дещо корегується прийнята раніше умова рівномірного розподілу навантаження (щільність газоспоживання) вздовж довжини ділянок.

Lпр = lг·Kп·Kз ,

де lг - геометрична довжина і-тої ділянки;

Кп - коефіцієнт поверховості, який враховує наявність будинків з різною кількістю поверхів вздовж траси газопроводу. Оскільки в даному проекті населений пункт розбитий на райони однакової поверховості, то Кп = 1.

Кз - коефіцієнт забудови, який враховує густину житлової забудови вздовж траси газопроводу (при двосторонній забудові Кз = 1; при односторонній Кз = 0,5; на ділянці підключення ГРП до вуличної мережі, а також для транзитних ділянок Кз = 0)

2. Визначають вузлові витрати газу за формулою:

Vp = 0,5Vш + Vтр

3. Намічають напрямок руху газу в мережі. При цьому намагаються, щоб у кожний вузол мережі газ надходив найкоротшим шляхом від джерела.

4. Визначають розрахункові годинні витрати газу на ділянках, використовуючи перший закон Кірхгофа - УVi = 0, який стосовно газових мереж можна сформулювати таким чином:

кількість газу, яка відбирається у вузлі, з урахуванням вузлової витрати Vв , повинна забезпечуватись рівною кількістю газу, що надходить в даний вузол. Мінімальне значення розрахункової витрати газу на ділянці повинно бути не менше половини шляхової витрати:

Vp ? 0,5Vш , м3/год.

Для забезпечення економічності системи необхідно виділити головні магістралі, тобто такі гідравлічні ланцюги, по яким буде транспортуватися більша частина транзитної витрати газу. Визначення розрахункових витрат газу починається з найбільш віддалених від ГРП вузлів, записуючи для кожного з них перший закон Кірхгофа.

5. Визначають питому втрату тиску на тертя для вибраної головної магістралі:

Rk = ?Pp.k. ? Уlпр , Па/м,

де Уlпр - сума розрахункових довжин ділянок, що входять до складу магістралі;

?Pp.k. - розрахунковий перепад тиску на ділянках газопроводу, які входять до складу гідравлічного ланцюга. Якщо це головна магістраль, то ?Pp.k. = 1200 Па. Для інших ланцюгів ця величина обчислюється за результатами попередніх розрахунків.

?Pp.k. = Рп.д. - Рк.д.

6. Згідно з розрахунковою витратою газу на ділянці і величиною ?Pp.k. за номограмою знаходимо діаметр ділянки газопроводу головної магістралі , уточнюємо для прийнятого значення діаметру труби питому втрату тиску на тертя Rі.д. і визначаємо дійсну втрату тиску на ділянці ?Pі.д.

?Pі.д. = Rі.д.·lp.i., Па.

При виборі діаметрів мережі необхідно дотримуватись поступового зменшення їх перерізів від джерела до розрахункової точки. Після гідравлічного розрахунку головної магістралі переходять до розрахунку інших ділянок мережі.

7. Результати гідравлічного розрахунку зводимо до таблиці 9.

Сумарна втрата тиску на головній магістралі не повинна перевищувати 1200 Па. Нев'язка втрат тисків в точках зустрічі потоків не повинна бути більше 10%.

8. При ув'язці відгалужень знаходять наявний перепад тиску для вузлової точки, від якої бере початок відгалуження, як суму втрат тиску газу від найбільш віддаленого вузла до даної вузлової точки, а потім - питому втрату тиску на тертя для цього відгалуження.

В нашому проекті розглянуто частину мережі, яка обслуговується ГРП в районі 1. Навантаження на один мережний ГРП в цьому районі згідно виконаних раніше розрахунків становить Vгрп = 7162 м3/год.

Для прийнятого числа ГРП у районі (N=3) в середньому один ГРП обслуговує житлові будинки на площі

F грп = F забудови /N=178/3=59,3 га

У відповідності із завданням необхідно розрахувати газопроводи низького тиску для ГРП. Отже виникає необхідність скорегувати навантаження на ГРП:

Vp = Vгрп•Fy ? Fгрп = 7162*26,2? 59,3 = 3164 м3/год.

Манометричний тиск у газопроводі після ГРП-6 приймається 3000 Па

- У найбільш віддаленого газового приладу не повинна перевищувати 1800 Па

- У вуличних і внутрішньо-квартальних газопроводах - 1200 Па

- У дворових і внутрішніх - 600 Па.

?Lпр = lг·Kп·Kз=1853

Питома шляхова витрата газу для мережі становитиме

V= Vгрп/?Lпр=3164/1853=1,708 м3/год.

Таблиця 9

Шляхові витрати газу

№ ПП

Ділянка

Геометтрична довжина , L,м

Конфіцієнти

Приведена довжина

Шляхова витрата газу м.куб/год

Початок

Кінець

Етажність

Забудова

1

1

2

15

1

1

15

25,61

2

2

3

60

1

1

60

102,45

3

3

4

140

1

1

140

239,05

4

4

5

60

1

1

60

102,45

5

5

6

200

1

1

200

341,50

6

6

7

105

1

1

105

179,29

7

7

8

88

1

1

88

150,26

8

2

9

200

1

1

200

341,50

9

9

10

105

1

1

105

179,29

10

10

11

90

1

1

90

153,68

11

7

10

140

1

1

140

239,05

12

6

9

140

1

1

140

239,05

13

3

12

125

1

1

125

213,44

14

4

13

125

1

1

125

213,44

15

5

14

130

1

1

130

221,98

16

6

15

130

1

1

130

221,98

 

 

 

 

 

 

1853

3164,00

Нев*язка, %

0,00

В результаті розрахунку сума шляхових витрат газу по всіх ділянках мережі складає УVш = 3164 м3/год, тобто дорівнює навантаженню на ГРП.

Після цього знаходимо вузлові витрати (їх сума також повинна дорівнювати навантаженню на ГРП),

V1=0 м3/год.

V2=(V2-3 +V2-9) /2 =(102,45+341,5)/2=221,98 м3/год.

V3=(V2-3+V3-12+V 3-4) /2 =(102,45+213,44+239,05)/2=277,47 м3/год.

V4=(V3-4 +V 4-13+V 4-5) /2 =(239,05+213,44+102,45)/2=277,47 м3/год.

V5=(V4-5 +V 5-14+V5-6 ) /2 =(102,45+221,98+341,5)/2=332,965 м3/год.

V6=(V5-6+V 6-15+V9-6 +V 6-7) /2 =(341,5+221,98+239,05+179,29)/2=

=490,91 м3/год.

V7=(V6-7 +V 7-8+V 7-10)/2 =(179,29+150,26+239,05)/2=284,30 м3/год.

V8=(V7-8) /2 =(150,26)/2=75,13 м3/год.

V9=(V2-9+V 9-10+V 6-9) /2 =(341,5+179,29+239,05)/2=379,92 м3/год.

V10=(V9-10+V 10-11+V7-10 ) /2 =(179,29+153,68+239,05)/2=286,01 м3/год.

V11=(V10-11) /2 =(153,68)/2=76,84 м3/год.

V12=(V3-12 )/2 =(213,44)/2=106,72 м3/год.

V13=(V 4-13) /2 =(213,44)/2=106,72 м3/год

V14=(V5-14 )/2 =(221,98)/2=110,99 м3/год.

V15=(V6-15 )/2 =(221,98)/2=110,99 м3/год.

?Vi=221,98+277,47+277,47+277,47+332,965+490,91+284,30+75,13+379,92+286,01+76,84+106,72+106,72+110,99+110,99=3138,39

м3/год

е=((3164-3138,39)/3164)*100%=0.81%

а потім і розрахункові витрати починаючи з найвіддаленіших ділянок керуючись законом Кіргофа.

Ділянка

V13-14= V13=106,72 м3/год

V3-12= V12=106,72 м3/год

V5-14= V14=110,99 м3/год

V6-15= V15=110,99 м3/год

V7-8= V8=75,13 м3/год

V10-11= V11=76,84 м3/год

V3-4= V13 + V4 -(V4-5/2)=106,72+277,47-51,23=332,94 м3/год

V2-3= V12+ V3-4+ V4=106,72+332,94+277,47=717,13 м3/год

V 7-10= V7-8+ V7+ (V6-7/2)=75,13+284,30+89,645=449,08 м3/год

V9-10=V11+ V 7-10+ V10=76,84+449,08+286,01=811,93 м3/год

V5-6= V4-5+ V5-14 +V5=495,185м3/год

V 6-9= V 6-5+ V6-15 +V6- V6-7=495,185+110,99+490,91-89,65=1007,44 м3/год

V 2 -9= V 9-108+ V6-9+ V9=811,93+1007,44+379,92=2199,29 м3/год

V1-2= V 2-9+ V2-3+ V2=2199,29+717,13+221,98=3138,4 м3/год

Подальший гідравлічний розрахунок мережі низького тиску зводимо в таблицю 10.

Таблиця 10

Гідравлічний розрахунок газопроводів низького тиску

N

N

Розр.витр.

Довжина геомеотрична

Приведена довжина

dз*S

R, Па/м

ДРІ,

Pп

діл.

початок

кінець

Vр,мі/год

L, м

 

Lр, м

мм

 

ПаІ

Па

Па

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Магістраль 1-8-12-5-15

1

1

2

3138,40

15,00

16,50

 

426*9

0,90

14,85

3000,00

2985,15

8

2

9

2199,29

200,00

220,00

 

325*8

1,20

264,00

2985,15

2721,15

12

9

6

1007,44

140,00

154,00

 

273*7

1,00

154,00

2721,15

2567,15

5

6

5

495,19

200,00

220,00

 

159*4

1,20

264,00

2567,15

2303,15

15

5

14

110,99

130,00

143,00

 

89*3

3,00

429,00

2303,15

1874,15

 

 

 

 

 

753,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1=

1,59

Па/м

 

 

е=

4,12

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгалудження 9-11-6

9

9

10

811,93

105,00

115,50

 

273*7

0,60

69,30

2721,15

2651,85

11

10

7

449,08

140,00

154,00

 

219*6

1,30

200,20

2651,85

2610,65

6

7

6

89,65

105,00

115,50

 

219*6

0,30

14,65

2610,65

2540,00

 

 

 

 

 

385,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2=

2,39

Па/м

 

 

е=

1,06

%

Відгалудження 6-13-11

6

2

3

717,13

60,00

66,00

 

219*6

0,60

39,60

2985,15

2945,55

13

3

4

332,94

140,00

154,00

 

114*4

4,00

616,00

2945,55

2329,55

11

4

13

106,72

125,00

137,50

76*3

3,50

481,25

2329,55

1848,30

 

 

 

 

 

357,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3=

3,32

Па/м

 

 

е=

2,68

%

Відгалудження 13

13

3

12

106,72

125,00

137,50

 

76*3

8,00

1100

2945,55

1845,55

 

 

 

 

R4=

8,33

Па/м

 

 

е=

3,38

%

Відгалудження 4

4

5

4

51,23

60,00

66,00

 

76*3

0,20

13,20

2303,15

2289,95

 

 

 

 

R5=

8,33

Па/м

 

 

е=

2,53

%

Відгалудження 16

16

6

15

110,99

130,00

143,00

 

57*3

5,00

715,00

2567,15

1852,15

 

 

 

 

R6=

5,36

Па/м

 

 

е=

2,90

%

Відгалудження 7

7

7

8

75,13

88,00

96,80

 

76*3

6,00

580

2451,65

1870,85

 

 

 

 

R6=

25,33

Па/м

 

 

е=

3,94

%

Відгалудження 10

10

10

11

76,84

90,00

99,00

 

76*3

6,00

792

2651,85

1859,85

 

 

 

 

R6=

26,79

Па/м

 

 

е=

3,32

%

За даними таблиці визначаємо дійсні нев'язки тиску газу в точках зустрічі потоків та середнє значення тиску в цих точках.

е 6= (2567,5- 2417) ? 2567,5 100% = 5,85%; Р10 сер. = 2492,25 Па;

е4 = (2329,55-2289,95) ? 2329,55 • 100% = 1,7%; Р6 сер. = 2309,75 Па;

Наносимо одержані результати на розрахункову схему. Для вузлових точок на схемі проставляємо середні значення.

5. Газопостачання житлового будинку

Основними елементами систем газопостачання житлових і громадських будинків є відгалуження від вуличних газопроводів низького або середнього тиску (дворові газопроводи), вводи в будинки, внутрішні газопроводи і газове обладнання (прилади).

5.1 Принципи розрахунку внутрішніх та дворових газопроводів

Розрахунок газопроводів виконують методом питомих втрат тиску на тертя. Перепад тиску в дворовій і внутрішній мережі приймається рівним 600 Па з урахуванням опору газового приладу (ПГ- 4) - 60 Па і газового лічильника - 200 Па, проточний водонагрівач-100Па.

Відмінною особливістю гідравлічного розрахунку внутрішньо-будинкових газопроводів є те, що при визначенні втрат тиску у вертикальних ділянках (стояках) необхідно враховувати гідростатичний тиск в газопроводі:

ДСг = h·g·(сп - ск), Па,

де h - різниця геометричних відміток в кінці і на початку газопроводу, м;

сп , ск - густина навколишнього повітря і природного газу відповідно, кг/м3;

g - прискорення вільного падіння, м/с2.

При визначенні втрат тиску на ділянці за формулою

ДСз = ДСл + ДСм +(?)ДСг , Па

Для природного газу, який легше повітря, при його русі по газопроводу вгору значення ДСг необхідно приймати зі знаком “мінус”, а при русі вниз - зі знаком “плюс”.

Розрахункові втрати тиску на ділянках внутрішніх газопроводів з урахуванням втрат тиску на місцевих опорах можна визначити за формулою:

ДСл + ДСм = lг•r + le•Уо

Тільки для житлових будинків допускається втрати тиску на місцевих опорах враховувати у вигляді надбавок до втрат тиску на гідравлічне тертя ДСм = б ДСл, де б - коефіцієнт надбавок.

Після нескладних перетворень формула для визначення втрат тиску на ділянці газопроводу прийме такий вигляд:

ДСз = (1+б/100)?lг? r, Па.

Добуток (1+б/100)?lг = lp називають розрахунковою довжиною ділянки.

Розрахункові витрати газу на ділянках визначають як суму номінальних витрат газу всіма приладами з урахуванням коефіцієнту одночасності їх дії за формулою:

Vi = 3,6?Ksim ? Qрн •?(Qi ? зi), м3/год,

де Ksim - коефіцієнт одночасності;

Qi - номінальна теплова потужність і-того приладу, кВт;

зi - ККД і-того приладу;

Qрн - нижча теплота спалювання газу, МДж/м3.

Гідравлічний розрахунок газопроводів розпочинають з точки підключення дворового газопроводу до вуличної мережі низького тиску. Кінцева точка розрахунку - газовий прилад верхнього приладу найбільш віддаленого стояка.

5.2 Розрахунок внутрішніх та дворових газопроводів

5.2.1 Визначення витрат газу

Номінальна витрата газу 4-пальниковою газовою плитою ПГ- 2 становить:

V = 3,6?Qном ? Qрн = 3,6•6.98 ? 34 = 0.74 м3/год.

Номінальна витрата газу однією квартирою становитиме

5.2.2 Гідравлічний розрахунок газопроводів

Гідравлічний розрахунок починають з точки підключення дворового газопроводу до вуличної мережі низького тиску. Кінцева точка розрахунку - газовий прилад (ПГ- 4) сьомого поверху найбільш віддаленого газового стояка.

Загальний перепад тиску в системі становить ДСр = 600 Па. Гідравлічний опір газової плити дорівнює ДС1 = 60 Па, а газового лічильника G4 - ДС2 = 55 Па, проточний водонагрівач ДС2=100Па.

Тоді розрахунковий перепад тиску буде складати:

ДСL = ДСр - ДС1 - ДС2 - ДС3 = 600 - 60 - 55 = 485 Па.

Розрахункова довжина ділянок мережі визначається з урахуванням надбавок на місцеві опори. Результати розрахунку наведені в таблиці 11.

газопостачання житловий гідравлічний газопровід

Таблиця 11

Гідравлічний розрахунок дворових і внутрішньобудинкових газопроводів

N

N

Номінальна витрата газу

Кількість квартир

Коеф Кsim

Розр.

витр.

Довжина геомеотрична

Надбавка

Розрахункова довжина

dз*S

R, Па/м

ДР,

діл.

початок

кінець

Vр,мі/год

L, м

мм

 

ПаІ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

1

2

0,74

1

1,00

0,74

3,20

3,00

12,80

21,3*2,8

1,80

23,04

2

2

3

1,48

2

0,84

1,24

2,80

0,20

3,36

21,3*2,8

4,50

15,12

3

3

4

2,22

3

0,73

1,62

2,80

0,20

3,36

21,3*2,8

6,00

20,16

4

4

5

2,96

4

0,59

1,74

2,80

0,20

3,36

21,3*2,8

7,50

25,20

5

5

6

3,70

5

0,48

1,77

2,80

0,25

3,50

21,3*2,8

8,00

28,00

6

6

7

4,43

6

0,41

1,82

1,50

0,20

1,80

26,8*2,8

1,80

3,24

7

7

8

8,87

12

0,25

2,22

15,34

0,20

18,41

26,8*2,8

2,00

36,82

8

8

9

17,74

24

0,23

3,99

45,54

0,25

56,93

33,5*3,2

1,80

102,47

9

9

10

22,17

30

0,22

4,83

0,50

0,25

0,63

33,5*3,2

0,20

0,13

10

10

11

26,61

30

0,22

5,72

138,00

0,10

152,93

38*3

0,10

15,29

11

11

12

106,42

120

0,19

20,22

203,00

0,10

223,30

57*3

0,10

22,33

12

12

13

532,12

150

0,17

90,46

955,00

0,10

1050,50

140*4,5

0,10

105,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

1530,87

 

?

396,84

1200,00

?

1366,33

?ДС1=

433,67

?

ДСp=600

Pn

=

1800,00

-

(?ДР+ДС1 + ДС2 - ДС3 -ДСг)

=

1209,99

ДС1

=

60,00

ДС2

=

55,00

ДСг

=

78,17

Гідростатичний тиск для вертикальних ділянок (стояка) складає:

ДСг = 16,6·9,81·(1,21 - 0,73) = 78,17 Па.

Загальні втрати тиску у дворових і внутрішньобудинкових газопроводах становлять:

УДС =396.95 < 600 Па

Як видно, фактичні сумарні втрати тиску не перевищують рекомендованого перепаду для дворової і внутрішньобудинкової мережі. Манометричний тиск газу перед пальниками газових приладів буде таким:

Рп =1209.88 > 1200 Па.

На основі розрахунків складаємо специфікацію труб та обладнання для системи газопостачання житлового будинку.

Література

1. СНиП 2.01.01 - 82. Строительная климатология и геофизика. - М.,1983.

2. ДБН В.2.5-20-2001 «Газоснабжение».

3. Ткаченко В.А., Предун К.М. “Проектування газопостачання населених пунктів, житлових і громадських будинків”.

4. Іонін О.О. “Газоснабжение”. - М.1989

5. Шальнов А.П. “Строительство городских систем газоснабжения”. - М.1976

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.