Проектування м’ясорубки продуктивністю 70 кг/год

Призначення і конструкція м’ясорубки. Огляд існуючих типів машин для нарізання м'яса, їх будова, позитивні сторони, недоліки. Розрахунки основних конструктивних елементів, потужності двигуна. Опис спроектованої машини, принцип дії, правила експлуатації.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.02.2012
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УКООПСПІЛКА

Полтавський університет споживчої кооперації України

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв і торгівл

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з дисципліни «Технологічне обладнання галузі»

на тему:

«Спроектувати м'ясорубку продуктивністю 70 кг/год»

ПОЛТАВА 2011

Зміст

Вступ. Призначення машини, що проектується

1. Огляд існуючих типів машини, їх будова, позитивні сторони, недоліки

2. Обгрунтування конструкції, яку необхідно спроектувати

3. Розрахунки основних конструктивних елементів, потужності двигуна

4. Опис спроектованої машини, принцип дії, правила експлуатації

Перелік використаної літератури

Специфікація

Вступ. Призначення машини, що проектується

Механічне обладнання на підприємствах харчування відіграє провідну роль, оскільки на ньому здійснюється однин з найважливіших технологічних процесів - механічне обробляння харчових продуктів.

На підприємствах харчової промисловості велике значення має удосконалення механічного обладнання, так, як це дозволить інтенсифікувати процеси механічної обробки сировини за рахунок застосування нових покращених механізмів для подрібнення, протирання, перемішування, дозування і формування напівфабрикатів, сортування, калібрування та ін.

Від конструкції (будови), якості, техніко-економічних показників механічного обладнання у значній мірі залежить виробнича діяльність підприємств харчування. Від правильного вибору і використання механізмів залежать якість готових страв і кулінарних виробів, витрати сировини й енергоносіїв, умови праці робітників.

Метою даної курсової роботи є: поглиблення знань з дисципліни “Технологічне обладнання галузі”, а також опанування методів дослідженнь технологічних механізмів, принципи їх модернізації, розрахунків i конструювання.

Завдання курсової роботи:

1. здобути навички у розробці нових механізмів;

2. провести аналітичний огляд літератури:

а) вивчення видів м'ясорубок;

б) визначення прототипу м'ясорубки, яка буде проектуватися;

3. проведення розрахунків:

а) конструктивні розрахунки;

б) визначення частоти обертання робочих органів (шнека i ножів);

в) визначення потужності електродвигуна м'ясорубки;

г) розрахунок клино-пасової передачі;

4. розробити графічну частину.

м'ясорубка машина конструкція нарізання

1. Огляд існуючих типів машини, їх будова, позитивні сторони, недрліки

Вивчення використаної літератури дало змогу з'ясувати, наскільки важливим на сьогодні в харчуванні є, удосконалення технологічного обладнання, адже якість продуктів, які виробляє харчова промисловість, а також зниження витрат праці на одиницю продукції, залежить від того, наскільки вона автоматизована. Тому впровадження у виробництво нової техніки є дуже актуальним питанням.

Машини i механізми, які використовуються на підприємствах громадського харчування, класифікуються за такими показниками:

- за структурою робочого циклу;

- за функціональною ознакою;

- за ступенем механізації i автоматизації технологічних процесів;

- за властивостями сировини, яка піддається обробці.

На підприємствах громадського харчування значне місце в технологічному пpoцeci механічної обробки харчових продуктів займає подрібнення продуктів способом різання.

Розрізання продукту здійснюється ріжучими інструментами з метою надання продуктам форми, розміру i якості поверхні. При цьому кожен початковий шматок продукту повинен бути розділений на дрібніші частини без залишку i відходів. Істотною вимогою до кінцевого продукту є подібність форми його частинок або їх маси.

Залежно від виду оброблюваного продукту все устаткування, призначене для розрізання харчових продуктів, підрозділяється на п'ять груп: овочерізки; м'ясорубки, розпушувачі, машини для різання заморожених продуктів; хліборізки; машини для нарізки гастрономічних продуктів; машини для різання моноліту масла.

Для дрібного подрібнення м'яса, риби i м'ясопродуктів використовують м'ясорубки. До кінцевого продукту пред'являються наступні вимоги: продукт повинен подрібнюватися без залишку, без віджимання соку, частники повинні мати розміри не більші за діаметр отворів останньої ножової решітки.

Залежно від продуктивності м'ясорубки, їх можна розділити на три групи [1]:

1) побутові - продуктивністю до 30 кг/год;

2) для підприємств ресторанного господарства - продуктивністю від 30 до 500 кг/год;

3) промислові (вовчки) - продуктивністю понад 500 кг/год.

В даний час на підприємствах харчової промисловості використовуються електричні м'ясорубоки. Вони випускаються двох типів: з ідивідуальним приводом і, як змінні механізми до універсальних кухонних машин.

Bci м'ясорубки мають принципово однаковий пристрій виконавчого механізму (рис. 3.).

У кopпyci м'ясорубки розташована робоча камера 1 для обробки продукту, що є нерухомим порожнистим циліндром, усередині якого є ребра 3, що перешкоджають провертанню продукту щодо камери. Розташування ребер може бути гвинтовим (спіралеподібним) або подовжнім (паралельним oci робочого циліндра). Напрям гвинтових ребер протилежний напряму витків шнека. Зазвичай застосовується правий напрям ребер, оскільки робочі шнеки м'ясорубок підприємств громадського харчування виготовляються з лівим напрямом винтів. Кут підйому гвинтових ребер різний i коливається від 37 до 48°. Гальмуюча дія ребер залежить від їx кількості, висоти, форми i відстані між ними.

Для просування продукту в робочій камері подачі його до ножів i проштовхування через ножову решітку служить шнек, що обертається 2, з кроком витків, що зменшується у бік розвантаження.

Рис. 3. Принципова схема м'ясорубки

Особливістю роботи шнека є створення ним тиску, достатнього для просування продукту через ріжучий механізм без віджимання рідкої фази, що міститься в ньому. Коефіцієнт ущільнення продукту, що характеризується відношенням об'ємів міжвиткових просторів у місцях розташування першого i останнього витків, рівний 2,25...2,4. Кут підйому останнього витка коливається в межах вщ 7 до 11°.

Продуктивність шнека i якість готового продукту залежать від зміни кута підйому гвинтової лінії по всій довжині шнека, форми i poзмipy міжвиткових западин, числа витків, частоти обертання, довжини шнека, кута підйому i кута профілю останнього витка.

Ріжучий інструмент м'ясорубки складається з нерухомої підрізної решітки 4, ножів, що обертаються 9 i нерухомих ножових решіток 5 і 6 з отворами різних діаметрів.

Нерухома підрізна решітка (рис. 3. а) складається з внутрішнього i зовнішнього кілець, сполучених трьома перемичками, заточеними з одного боку. Ріжуча кромка перемичок розташована під гострим кутом до радіусу.

Рис. 3.а.Ріжучі інструменти м'ясорубок:

а - підрізна решітка; б - обертаючий двосторонній ніж; в - ножова решітка; г - основний набір; д - набір для крупного нарізання.

Ножі (рис. 3. б), що обертаються, мають радіальні леза з двома ріжучими площинами (обертаючі двосторонні). Ножі об'єднані в oкремі хрестовини. Hepyxoмi ножові решітки (рис. 3, в, г, д) виконані у вигляді дисків з круглими отворами i є парними ріжучими деталями з обертаючими ножами.

У м'ясорубках, які використовуються на підприємствах громадського харчування, ріжучий інструмент, як правило, комплектується трьома ножовими решітками з діаметром отворів 3, 5 i 9мм.

Ножі i решітки надіваються на сталевий палець, угвинчений в передній торець шнека. Центральний отвip ножа має туж форму, що i зовнішній контур пальця шнека, завдяки чому обертання останнього передається ножу.

Решітки надіваються на палець шнека вільно i утримуються від провертання шпонкою, жорстко закріпленої в кopпyci м'ясорубки. Щільне прилягання робочих площин ножів i решіток забезпечується опорним кільцем 7 i прижимною гайкою 8 (рис. 3.).

М'ясорубки комплектуються основним набором ріжучих інструментів для отримання котлетної маси i набором ріжучих інструментів для крупної рубки (рис. 3. г, д). В основний нaбip входять: підрізна решітка, два двосторонні ножі, дві ножові решітки з отворами 9 i 3 або 9 i 5мм i опорне кільце.

В нaбip для крупної рубки входять: підрізна решітка, один двобічний ніж, ножова решітка з отворами 9мм i два опорних кільця.

Принцип роботи. Продукт, нарізаний шматками масою від 50 до 200г (залежно від розмірів м'ясорубки), подається iз завантажувальної чаші в камеру для обробки, де захоплюється шнеком, що обертається, i транспортується ним вздовж камери до ріжучих інструментів. Направляючі ребра, що є на внутршній поверхні камери, запобігають або зводять до мінімуму обертальний рух продукту.

Завдяки поступовому зменшенню кроку витків шнека продукт, просуваючись по камері для обробки, ущільнюється i підходить до робочих інструментів у вигляді суцільної щільної маси. Останній виток шнека, що має найменший крок, натискаючи на продукт, продавлює його в отвори підрізної решітки. Продукт, що пройшов через отвори підрізної решітки, відрізається від ocновної маси ріжучими кромками підрізної peшiтки i ріжучими кромками обертаючого двостороннього ножа, які переміщаються по площині підрізної решітки. Потім, заздалегідь подрібнений, продукт притискається шнеком до площини першої ножової решітки i вдавлюється в її отвори. Відрізання частинок продукту, що втиснувся в отвори, відбувається ріжучими кромками обертаючого двостороннього ножа, спільно з вхідними кромками отворів ножової решітки.

Відрізані частинки продукту проштовхуються через отвори першої ножової решітки наступними частниками, що втиснулися. При виході продукту з отворів першої ножової решітки відбувається його розрізання ріжучими кромками другого двостороннього ножа i вихідними кромками отворів першої ножової решітки. Частинки продукту, що пройшли через першу ножову решітку i знаходяться в просторi мiж першою i другою ножовими решітками, за рахунок підпору продукту притискаються до площини другої ножової решітки. Подрібнення продукту на вході в другу решітку здійснюється так само, як i на вході в першу решітку.

На виході з другої решітки продукт має вид суцільного потоку у вигляді товстих ниток, що складаються з частинок, які злиплися між собою.

На підприємствах громадського харчування використовуються: м'ясорубки з індивідуальним приводом МИМ-500, МИМ-82М, М2(764) i змінні механізми до універсальних кухонних машин МС2-70, МС2-150, УММ-2, ММП-П-1. Технічні характеристики м'ясорубок приведені в таблиці 3.1. [літ. 6]:

Таблиця 3.1.

Технічні характеристики машин i механізмів для нарізання м 'яса.

Показники

Позна.

М'ясорубки

МИМ-60

МИМ-500

МИМ -

82M

М2(764)

МС2-150

МС2-

70

ММП-П-1

УММ-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Продуктивність

кг/год

20

500

250

180

180-200

70- 80

70

10-30

Частота обертання шнека

Об/хв

-

200

250

240

170

170

170

ПО

Ножовi решітки:

№1.2.3

№1.2.3

№1.2,3

№1.2.3

№1.2.

№1.2

№1.2.3

№1.2.3

зовнішній діаметр

мм

6060-

105 105

82 82 82

82 82 82

82 82 82

6060

606060

Я 54 Я

діаметр отворів

мм

3.24,5-

3 59

3 59

3 59

3 59

359

359

3 4,5 6

число отвopiв

шт.

276 140 54

225 50 36

225 90 30

225 90 30

Габарити:

довжина

мм

700

510

840

350

310

385

220

ширина

мм

355

340

310

310

310

210

180

висота

мм

940

480

480

360

200

305

230

Потужність

кВт

22

1.1

1.1

1.1

0.55

0.6 0.85

0.45

Маса

кг

15

140

56

70

12.5

6,5

7

4

Мясорубки МИМ-300 і МИМ-600. Призначені для подрібнення м'яса i риби на фарш, повторного подрібнення котлетної маси i набивання ковбас на підприємствах громадського харчування. Вони випускаються у виконанні по ГОСТ 15150-69 ТУ5.899-11190Ь88 для експлуатації при температурі від плюс 1 до плюс 40 °С. Також вони мають білоруський i російський сертифікати відповідності i посвідчення про державну гігієнічну реєстрацію. Основні технічні характеристики м'ясорубок MИM-300 i MИM-600 наведені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Основні технічні характеристики м'ясорубок МИМ-300 i МИМ-600

Найменування параметра

М'ясорубка МИМ-300

М'ясорубка МИМ-600

1

2

3

Продуктивність, кг/г, не менше

300

600

Продуктивність при повторному

подрібненні котлетної маси, кг/г, не менше

100

200

Ножові решітки:

1

2

3

1

2

3

Зовнішній діаметр, мм

82

82

82

105

105

105

Діаметр отвopiв, мм

3

5

9

3

5

9

Кількість отвopiв

217

90

30

276

132

54

Номінальна споживана потужність, кВт

1,90

2,71

Живляча електромережа:

- рід струму

- номінальна напруга, В

- частота обертання, об/хв

трифазний, змінний 380 1410

Габаритні розміри, мм, не більше:

- довжина

- ширина

- висота

680

400

441

765

450

576

Маса, кг, не більше

47

56

М'ясорубки УКМ-10 (М-75), УКМ-12 (М-250), М-600. М'ясорубки для підприємств громадського харчування, кафе, ресторанів, що випускаються заводом «Торгмаш», мають цілий ряд переваг перед аналогічними виробами інших підприємств, а саме - корпуси i шнеки виготовляються з високоміцного чавуну.

М'ясорубка МИМ-500. М'ясорубка (рис. 3.е) складається з чавунного корпусу, підстави, робочих інструментів, шнека, приводу і станини. Корпус 4 м'ясорубки, служить робочою камерою, виконаний у вигляді порожнистого циліндра, на внутрішній поверхні якого є гвинтові канавки, що перешкоджають провертанню продукту.

Рис. 3.е. Мясорубка МИМ-500

Передня частина корпусу м'ясорубки має зовнішнє різьблення, на яке нагвинчується нажимна гайка, задня, -- фланець, яким корпус 3 кріпиться до передньої частини редуктора 15. Корпус має горловину для установки завантажувальної чаші 14.

У корпусі розташований шнек 10, виконаний у формі однозахідного гвинта з кроком, що зменшується в сторону ріжучих інструментів. У шнек угвинчені з одного боку палець 6 з двома лисками, з іншого боку хвостовик 13, що має паз, в який входить шип приводного валу 2 редуктора. На палець шнека надеваються ріжучі інструменти в наступній послідовності : підрізна решітка 8, двосторонній ніж 7, ножові грати 5 з діаметром отворів 9мм, двусторонний ніж і ножові грати з діаметром отворів 3 або 5мм.

Підрізна і ножова решітки вільно устанавливаются на пальці шнека і стримуються від провертання шпонкою, закріпленою в корпусі м'ясорубки. Двосторонні ножі мають отвори за формою пальця, завдяки чому жорстко закріплюються і обертаються разом із шнеком. До ножів решітки притискаються опорним кільцем і нажимной гайкою 9, що нагвинчена на корпус м'ясорубки. Завантажувальна чаша має обгороджування (предохранитель) 11, в якому знаходяться два отвори: один (бічний) служить для проходу продукту в робочу камеру, інший (верхній) -- для проштовхування продукту за допомогою товкача 12. Рух від електродвигуна 18 передається робочим інструментам клинопасової передачі 17 і одноступінчатим циліндричним редуктором 15, який складається із зубчатого колеса, непорушно закріпленого на привідному валу, і валу-шестерні, одержуючого обертання від ведомого шківа.

Для витягання робочих інструментів з корпусу при розбиранні м'ясорубки є спеціальний пристрій, що складається з товкача 19 і рукоятки 20. При повороті рукоятки виштовхувач натискує на торець шнека і переміщає його разом з робочими інструментами у бік розвантажувального отвору.

Основою машини служить чавунна плита, яка має три отвори під анкерні болти для кріплення її на фундаменті. До основи вмонтовується рама із сталевого куточка, облицьована сталевими листами. Задня стінка і одна бічна 16 мають жалюзійні решітки, які служать для охолоджування

М'ясорубка МИМ-82М. М'ясорубка (рис. 3.є) складається з прямокутного корпусу, робочих інструментів, привода і станини. У середині корпусу 12 закріплений электродвигун. Обертання від електродвигуна через понижаючу поліклинопасову передачу 13 передається валу 10 з втулкою 9, яка обертається в радіальних шарикопідшипниках 11. На втулці 9 для сприйняття осьового зусилля від шнека встановлений упорний шарикопідшипник 5. Вал 10 приводить в рух шнек 6, який розташований усередині робочої камери 2, виконаної у вигляді чавунної гільзи. Попереднє затягування ножів і решіток виконується за допомогою гайки 5 і упорного кільця 4. При цьому гайка 5 нагвинчується на нерухому гайку 3. Остаточне затягування виконується гайкою 5, що має для цієї мети важіль. Для зручності санітарної обробки робоча камера і завантажувальна чаша 7 виконані з'ємними. Витягання камери разом з шнеком і робочими інструментами виробляється шляхом повороту рукоятки, розташованої зовні на корпусі машини. Машина встановлюється на виробничому столі.

Рис. 3.є. Мясорубка МИМ-82М

М'ясорубка М2(764) складається з приводу 764 і м'ясорубки М2-150, зібраних разом (рис.3.ж).

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 3.ж М'ясорубка М2(764)

М'ясорубка складається з чавунного корпусу, робочих інструментів, шкека, завантажувальної тарілки, упорного кільца і нажимної гайки.

На передній частині корпусу 16 м'ясорубки є різьблення, на яке нагвинчена нажимна гайка 21, а на задній -- розташований хвостовик 13, за допомогою якого м'ясорубка прикріпляється до кришки 4 редуктора. Внутрішня поверхня робочої камери м'ясорубки має гвинтові канавки 24, що забезпечують разом з шнеком просування продукту до ріжучих інструментів.

Шнек 15 є однозахідним гвинтом із змінним кроком витків, в який з одного боку запресований хвостовик, а з іншого -- угвинчений палець 17. Хвостовик шнека закінчується шипом прямокутної форми, який входить в гніздо приводного валу 12. Палець шнека має два паралельні лиски, за допомогою яких передає рух двостороннім ножам. Шнек обертається в двох підшипниках ковзання, одним подшипником служить втулка 14, а іншим -- центральний отвір в решітках. Завантажувальна тарілка 2 з товкачем 1 встановлена в горловині 3 корпуса м'ясорубки. Робочі інструменти для отримання котлетної маси встановлюються на палець шнека в наступному порядку: підрізні решітки 18, двосторонній ніж, що обертається 23, ножові решітки 19 з крупними отворами, двосторонній ніж, що обертається, і ножові решітки з дрібними отворами. У зібраній м'ясорубці ножі і решітки щільно притискаються один до одного за допомогою упорного кільця 22 і нажимної гайки 21. Решітки стримуються від провертання шпонкою 20, закріпленої в корпусі м'ясорубки.

Привід м'ясорубки складається з електродвигуна 7 і двоступінчатого циліндрового редуктора, які поміщені в корпусі 5.

На вал електродвигуна насаджена шестерня 6, яка передає рух блоку циліндрових косозубих шестерень 9, встановлених на проміжній осі 10. Блок шестерень передає рух ведемому косозубому колесу, жорстко закріпленому шпонкою на приводном валу 12. Останній розташований в кришці 4 редуктори (на підшипниках ковзання 11) співісний з валом електродвигуна. Задня частина электродвигателя закрита кожухом 8 з вентиляційними прорізами. У корпусі 5 редуктора зверху розташований отвір для заливання масла, а знизу -- зливний отвір, закритй пробкою. М'ясорубка кріпиться до приводу за допомогою хвостовика, що міститься на корпусі, який входить в горловину кришки 4 редуктори і закрілюється гвинтом. Машина встановлюється на столі і закріплюється на ньому чотирма шпильками.

2. Обгрунтування конструкції, яку необхідно спроектувати

В результаті проведеного аналітичного огляду існуючих технічних рішень ми прийшли до висновку, що за прототип м'ясорубки, яка буде проектуватися, вибираємо м'ясорубку марки МИМ-82М. Цей вибір можна обгрунтувати тим, що вона найбільш наближена за продуктивністю до нашої м'ясорубки, а також вона має ряд недоліків, які можна легко усунути, значно знижуючи при цьому її металоємність, покращити форми (шляхом їх заокруглення), а також ще внести деякі зміни у будові, які б більш усучаснили м'ясорубку МИМ-82. Також майже вci конструктивні елементи, які необхідно спроектувати не відрізнятимуться від м'ясорубки аналогу МИМ-82М, однак корпус, завантажувальна чаша і товкач виконуються із пластмаси, що значно знижує металоємність м'ясорубки і цим самим знижується її собівартість.

3. Розрахунки основних конструктивних елементів, потужності двигуна та приводу

1. Продуктивність м'ясорубки:

Q =

70 кг/год;

2. Діаметр ножової решітки:

dреш =

0,060м;

3. Діаметр одного отвору першої ножової решітки:

d1 =

0,009м;

(вибирається з ряду 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 мм)

4. Діаметр одного отвору другої ножової решітки:

d2 =

0,005м;

5. Кількість отворів в першій ножовій решітці:

z1 =

36;

приймається, щоб виконувалась умова:

z1 > (0,25*dреш2 / d12) >

36;

; z1 > (0,25*0,0602/0,0092)>36

6. Кількість отворів в другій ножовій решітці:

z2 =

20;

приймається, щоб виконувалась умова:

z2 > (0,25*dреш2 / d22) >

20;

z2 > (0,25*0,0602/0,0052)>20

7. Зовнішний радіус останнього витку шнеку:

rзовн =

0,020м;

приймається, щоб виконувалась умова:

rзовн = (dреш - ( 0,02…0,024))/2 м;

rзовн =(0,082-(0,02-0,024))/2=0,020

8. Внутрішний радіус останнього витку шнеку:

rвнутр =

0,010м;

приймається, щоб виконувалась умова:

rвнутр = rзовн - ( 0,011…0,02); м

rвнутр = 0,038-(0,011/0,02)=0,010м.

9. Кут підйому останнього витку шнеку:

b--=

7 о;

10. приймається, щоб виконувалась умова:

b--=

7..10о;

tg b =

0,123

11. Довжина шнеку:

lш =

0,114м;

приймається, щоб виконувалась умова:

lш = ( 5…7,6) * rзовн, м;

12. Кількість витків шнеку:

n =

4шт;

приймається, щоб виконувалась умова: n = 3…4,5 шт;

13. Середній шаг між витками шнеку:

tср = lш / n =

0,0285м;

14. Зовнішний радіус обертаючогося ножа:

rmax =

0,037м;

15. Внутрішний радіус обертаючогося ножа:

rmin =

0,011

16. Внутрішний діаметр корпусу:

dкор =

0,028м;

приймається, щоб виконувалась умова:

dкор = 2 * ( rзовн + ( 0,015…0,003 )), м;

17. Питома вага продукту:

r =

1000 кг/м3;

18. Коефіцієнт використання площини отворів першої ножової

решітки:

j =

0,8;

приймається, щоб виконувалась умова:

j = 0,7…0,8;

19. Коефіцієнт обємної подачи продукта:

kb =

0,4;

приймається, щоб kb = 0,35…0,4;

20. Питома витрата енергії на перерізання продукту:

А =

2500 Дж/м2;

приймається, щоб виконувалась умова:

А = ( 2,5…3,5 ) * 1000 Дж/м2;

21. Усереднений тиск поверхні стику ножів і решіток:

Р =

2000000 Па;

приймається, щоб виконувалась умова:

Р = ( 2..3 ) * 1000000 Па;

22. Тиск за останнім витком шнеку:

Ро =

300000 Па;

приймається, щоб виконувалась умова:

Ро = ( 3…5 ) * 100000 Па;

23. Коефіцієнт тертя ковзання ножа по решітці:

f =

0,1;

24. Коефіцієнт тертя продукту об шнек:

f1 =

0,3;

25. Коефіцієнт використання площини підрізної решітки:

kпр =

0,42;

26. Ширина площини контакту леза ножа об решітку:

b =

0,002м;

27. Кількість пір'їн у одного ножа:

z =

4;

Приймається, щоб z = 3 або 4;

28. Кількість площин різання:

y =

4;

29. Коефіцієнт корисної дії електричного двигуна:

h1 =

0,9;

Приймається, щоб h1 = 0,7…0,9;

30. Коефіцієнт корисної дії відкритої або закритої зубчастої

передачі:

h2 =

1;

приймається h2 = 0,95…0,98, коли зубчастої передачі нема, то 1;

31. Коефіцієнт корисної дії закритої червячної передачі:

h3--=

1;

32. Коефіцієнт корисної дії відкритої або закритої ланцюгової

передачі:

h4--=

1;

приймається h4 = 0,9…0,97, коли нема 1;

33. Коефіцієнт корисної дії пасової передачі:

h5 =

0,98;

приймається h5 = 0,95…0,98, коли нема 1;

34. Коефіцієнт корисної дії іншої передачі:

h6--=

1;

коли нема 1.

35. Сумарна площа отворів в першій ножовій решітці:

F0 = p *d12 * z1 / 4 =

0,0028м2;

36. Швидкість руху продукта через отвори ножової решітки:

v0 = Q / ( F0 * r * y * 3600 ) =

0,00176м/с

37. Частота обертання шнеку:

n = 60*v0 / (p*( rзовн + rвн )* tg b*kb--=

192 об/хв;

38. Площа ножової решітки:

Fреш = p--*--dреш2 / 4 =

0,0028м2;

39. Коефіцієнт використання площі першої ножової решітки:

kр1 = F0 / Fреш =

0,068;

40. Сумарна площа отворів в другій ножовій решітці:

F02 = p--*--d22 * z2 / 4 =

0,0028м2;

41. Коефіцієнт використання площі другої ножової решітки:

kр2 = F02 / Fреш =

0,064;

42. Потужність, необхідна на розрізання продукту в ріжучому механізмі:

N1 = Fреш*(kпр+2*kр1+kр2)*(n/60)*А*z =

217Вт;

43. Потужність, необхідна на подолання тертя в ріжучому механізмі:

N2 =(p*n/60)*P*b*z*(rmax - rmin)*f*y--=

80,2 Вт;

44. Потужність, необхідна на подолання тертя шнеку об продукт

і на пересування продукта від завантажувального пристрою до

ріжучого інструменту:

N3 = (p*n2/90)*P0*m*((rзовн3 - rвнутр3)*f1+0,24*tср*(rзовн2 - rвнутр2)) =89Вт;

45. Визначення загального ККД передачі:

h--=--h1--*--h2--*--h3--*--h4--*--h5--*--h6--=

0,882;

46. Потужність електродвигуна:

N = (N1 + N2 + N3) / h--=

0,45Вт.

1. Вихідні дані для розрахунку:

- потрібна потужність електродвигуна, Nп =450 Вт;

- потужність підібраного електродвигуна N =750 Вт;

- число обертів вала електродвигуна n1 =700 об/хв;

- число обертів шнека і ножів nро =192об/хв.

2. Кутова швидкість приводного шківа:

w1 = p--* n1 / 30 =

73,28 рад /с;

3. Передаточне відношення:

i = n1 / nро =

3,65;

4. Кутова швидкість ведомого шківа:

w2--=--w1--/ i =

21,5884/с;

5. Обертаючий момент на привідному валу:

M1 = N / w1--=

19,108 Вт/1/с;

6. Обертаючий момент на ведомому валі:

M1 = M2 * i * h--=

9,55 Вт/1/с;

h--=--h1--*--h22--=

0,840896;

де:

h1--- ККД клинопасової передачі; h1--=0,96;

h2-----механічний ККД;----------------------------------------------h2--= 0,99;

По значенню М1 з літератури [4,с.501,табл.131] вибираємо

перетин паску

0;

Мінімальний діаметр привідного шківа на основі літератури [1]

з урахуванням перетину паску можна прийняти D = 63 мм. Для

збільшення довговічності приймаємо наступний в ряду діаметр,

тобто

D1 = 63мм;

7. Діаметр ведучого шківа:

D2 = D1 * i * ( 1 - e ) =

226,5;

де: e - відносне ковзання,

e =0,015;

З ряду шківів [4,с.495,тбл.122] приймаємо найближчий, тобто:

D2 =

200мм;

8. Уточнюємо передаточне відношення:

i = D2 / ( D1 * ( 1 - e )) =

3,22;

9. Перераховуємо число обертів ведомого валу:

n2 = n1 / i =

217 об/хв;

Розходження з розрахованим числом обертів:

d-- = ( nро - n2 ) / nро =

-8,5%, що допустимо;

Таким чином, приймаються діаметри шкивів:

D1 =

63мм

i

D2 =200 мм;

10. Мінімальна міжвісьова відстань:

amin = 0,55 * ( D1 + D2 ) + h =

150,65мм;

де: h - висота паску В, h=0, h =6 мм;

11. Максимальна міжвісьова відстань:

amax = 2 * ( D1 + D2 ) =

526мм;

12. Рекомендована міжвісьова відстань:

а = ( а + а ) / 2 =250

мм;

13. Довжина паску:

Lр = 2a + p/2*(D1 + D2) + (D1 - D2)2 / (4a) =931,68мм;

За літературою [4,с.494,табл.120] приймаємо найближчу

стандартну довжину паска:

Lр =

1000мм;

14. Міжвісьова відстань при остаточно прийнятій довжині паску:

a = 0,25*(D1--+--(D12--+--8*D2)1/2)--=285,2 мм

де:

--------D1--= Lp- 0,5*p*(D1 + D2) =412,91мм

--------D2--=--_,25--*--( D2 - D1)2 =4692,25мм2;

15. Кут обхвату ведомого шківа (повинен бути не менше 120о):

a--= 180 - ( D2 - D1 ) * 60 / a =153 о>120о

16. Швидкість паску:

v = 0,5 * w1 * D1 =

2,31 м/с;

17. Потужність, що передається одним паском при:

D1 =

63 мм,

швидкості паску v =2,78675м/с

перетин паску 0 за

рекомендаціями

[4,с.498,табл,127]:

N0 =180Вт.

18. Коефіцієнт, що враховує кут обхвату [4,с.500,табл.128]:

k1 =0,95;

19. Коефіцієнт, що враховує характер навантаження і режим роботи [4,с.500,табл.129]:

k2 =0,92.

20. Кількість пасків перетином 0 :

z = Nп / ( N0 * k1 * k2 ) =2,92 шт;

Приймаємо

3 паски перетином 0.

.

4. Опис спроектованої машини, принцип дії, правила експлуатації, недоліки

Опис спроектованої машини. М'ясорубка (лист1) складається з прямокутного корпусу, робочих інструментів, приводу i станини. Усередині корпусу закріплений електродвигун. Обертання від електродвигуна через малий вал по клинопасовій передачі передається великому валу з втулкою, яка обертається в радіальних підшипниках. На втулці для сприйняття осьового зусилля від шнека встановлений опорний підшипник. Вал приводить в рух шнек, який розташований усередині робочої камери. Попереднє затягування ножів i решіток проводиться за допомогою гайки i опорного кільця. При цьому гайка нагвинчує на робочу камеру. Для зручності санітарної обробки робоча камера i завантажувальна чаша виконані знімними. Витягання шнека з робочими інструментами проводиться шляхом повороту рукоятки, розташованої зовні на кopпyci машини. Машина встановлюється на виробничому столі, також на дні корпусу прикріплені спеціальні ризинові присоски, які не дають м'ясорубці при роботі рухатися по столу.

Принцип дії. При включенні електродвигуна рух від нього через клинопасову передачу передається шнеку i ножам, які подрібнюють продукт i проштовхують його в підставлену тару.

Підготовлене м'ясо закладають у завантажувальну чашу і проштовхують пластмасовим товкачем. Потрапивши в камеру, продукт захоплюється шнеком, що обертається, i просувається до ножів i решіток. Завдяки поступовому зменшенню кроку витків шнека, продукт, просуваючись уздовж робочої камери, ущільнюється i поступає до ножів i решіток у вигляді суцільної щільної маси. Потім м'ясо продавлюється через отвори нерухомих решіток i зрізається ножами, що обертаються.

Трьох-пирні ножі ріжуть продукт способом різки,що є ефекивнішим ніж під час рубки, підрізна peшіткa - способом різки, оскільки ножі розташовані під гострим кутом.

Правила експлуатації. Перед включенням машини перевіряють її санітарно-технічний стан.

Якщо використовується нaбip ножів i решіток для дрібного подрібнення м'яса, то збірка м'ясорубки здійснюється таким чином: у корпус м'ясорубки вставляють шнек, стежачи за тим, щоб вiн своїм хвостовиком увійшов в отвip приводного валу. На палець шнека надягають підрізну решітку, двосторонній ніж, решітку з крупними отворами, другий двосторонній ніж, решітку з середніми отворами, опорне кільце i нагвинчують на корпус нажимну гайку.

Якщо використовується нaбip ножів i решіток для крупного подрібнення м'яса, то на палець шнека надягають підрізну решітку з крупними отворами, два опорних кільця (або одне широке) i нагвинчують на корпус нажимну гайку.

Щільність прилягання решіток до ножів забезпечується нажимною гайкою. Спочатку її загвинчують до упору, потім відпускають на 1/2 обороту i включають машину. Після включення машини нажимну гайку загвинчують щільно.

Умови хорошої роботи м'ясорубки:

- правильне заточування i пришліфовування ножів i peшiток;

- нещільне прилягання ножів до решіток м'ясорубки погіршує якість подрібнення продукту i знижує продуктивність машини. Щоб цього не відбулося, ножі регулярно заточують i притирають.

- гострі ножі сприяють продовженню терміну служби решіток, поверхня яких володіє більшою твердістю, чим поверхня ножів. Ножі в м'ясорубках, зазвичай заточують, з однієї сторони, з іншого боку, прилеглою до решіток, їx притирають.

- для щільного прилягання ножа необхідно, щоб решітки мали рівну поверхню, тому при зносі решіток їх шліфують.

- м'ясо, призначене для приготування фаршу, зачищають від кісток, сухожиль i нарізають невеликими шматочками масою до 150г.

Завантаження м'яса проводить під час роботи машини. Hapiзaнi шматки м'яса проштовхують в горловину м'ясорубки пластмасовим товкачем. Подача продуктів повинна бути piвномірною i достатньою. При недостатній подачі м'яса шнек не створює необхідного тиску i м'ясорубка погано працює, при надмірній подачі м'яса ножі не встигають подрібнювати продукт, що поступає.

Не можна сильно притискувати м'ясо до шнека товкачем, оскільки це може викликати перевантаження електродвигуна.

При тривалій роботі машини на ножі i решітки намотуються плівки i жили, тому машину періодично зупиняють, потім очищають робочі органи.

Не слід використовувати м'ясорубку для подрібнення cyxapiв, оскільки це приводить до швидкого зносу робочих органів.

Під час роботи не можна залишати м'ясорубку без нагляду, а також допускати її роботу при холостому ходу - це скорочує термін служби машини.

М'ясорубка має заземлення, інакше можливий удар працівника електричним струмом.

Не можна використовувати м'ясорубку, якщо завантажувальна воронка не має запобіжного кільця.

Після закінчення роботи м'ясорубку вимикають i розбирають. Витягання шнека, ножів i решіток з корпусу м'ясорубки проводять рукояткою. Корпус м'ясорубки протирають вологою, a потім сухою тканиною. Робочу камеру, шнек, ножі i реншітки очищають від залишків фаршу, промивають гарячою водою i висушують. Потім робочі органи змазують харчовим жиром.

До роботи з м'ясорубкою допускаються працівники, які знають правила роботи з нею і вивчили правила технічної безпеки.

Переваги електродвигуна серії 4А.

Підібраний електродвигун cepiї 4А80А6У3 розроблений в рамках міжнародної організації по співробітництву у галузі електротехнічної промисловості "Інтерелектро" і відповідає перспективному рівню електромашинобудування.

Він має гарні енергетичні показники: невеликий piвень шуму та масу; підвищену надійність i ступінь захисту.

Двигун cepii 4А виготовлений з чавунною станиною та підшипниковими щитами i станиною з алюмінєвого сплаву й чавунними або алюмінєвими щитами. Для досягнення підвищеної точності i зниження шуму використовують легку cepiю піддшипників iз зниженою віброактивністю. Підшипники мають дві ущільнювальні шайби i закладене на весь строк служби підшипника мастило.

Коробку струмовводу відлито разом iз станиною, що забезпечує надійну герметизацію i можливість підвести живлення з кожного боку двигуна через один або два герметизованих штуцери.

Переваги спроектованої м 'ясорубки:

1) при продуктивності 70 кг/год вона ідеально підходить для здійснення виробничої пограми підприємств ресторанного господарства;

2) завантажувальна чаша і робоча камера для зручності санітарної обробки виконані з'ємними;

3) для зручності розбирання ріжучих інструментів, шнек виймається за допомогою спеціально призначеної для цього рукоядкою;

4) завантажувальна чаша і корпус виконані із пластмаси, що значно зменшує металоємність м 'ясорубки;

5) робоча камера виконана із нержавіючої сталі, що робить її легшою (у порівнянні із чугуном);

6) так, як м'ясорубка є менш металоємною, то відповідно її собівартість знижується;

7) м'ясорубка має змінні насадки для начинення ковбас;

8) встановлюється на столі, що, на мою думку, є більш гігієнічним;

9) має гумові присоски для того, щоб при роботі м'ясорубка не рухалась по столі;

10) м'ясорубка має спеціальне відділення для зберігання електричного проводу, коли вона не працює;

11) для більш сучасного дизайну кути м'ясорубки заокруглені.

Способи усунення технічних недоліків

Несправність

Причини

Способи усунення

М'ясорубка не ріже, а мне м'ясо

Неправильно відрегульована нажимна гайка

Вимкнути електродвигун, витягнути решітки, ножі, шнек, очистити їх від жил і плівок, потім вставити на місце івідрегулювати нажимну гайку

Підвищений шум в редукторі з можливою зупинкою двигуна

Надмірно затягнута нажимна гайка

Ослабити нажимну гайку

Подрібнений продукт нагівається; на ножі намотується плівка і сухожилля

Тупі ножі або погана пришліфовка ріжучих пар (зпрацьовані плоскості ножевих решіток)

Перевірити заточеність і прилягання ножів до решітки; при необхідності заточити, пришліфувати ножеві решітки і притерти ріжучі пари

Чути тріск при роботі

Попали кістки або сухожилля

Вимкнути і прочистити

Шнек обертається повільно

Розтягнувся пасок

Вимкнути; натягнути пасок або замінити

Двигун працює, а шнек не обертається

Лопнув пасок

Замінити

При ввімкненні двигун не працює

Згорів двигун, обрив фази

Замінити двигун, налагодити з'єднання

Висновок:

В наш час підприємства харчової промисловості потребують впровадження у виробництво нової техніки. Це дозволить знайти більш раціональні форми і методи обслуговування споживачів, повніше задовольнити потреби підприємств, підвищити продуктивність праці працівників.

При виконанні курсової роботи було вирішено важливе питання, щодо спроектування м'ясорубки. За допомогою вивчення використаної літератури ми змогли вибрати прототип м'ясорубки. В результаті одержаних розрахунків отримали необхідні дані для її проектування, які допомогли у розробці нової м'ясорубки, також ми вдосконалили її, зробили більш сучасною, менш металоємною, що призводить до зниження собівартості м'ясорубки

Досягнуто мету роботи: вивчено особливості і принципи модернізації, розрахунків i конструювання механічного обладнання.

Також виконано головне завдання курсової роботи - спроектовона м'ясорубка продуктивністю 70 кг/год, яка є більш економічною при її будівництві та купівлі, більш сучаснішою за свій аналог м'ясорубку МИМ-82М.

Перелік використаної літератури

1. Анурьев В.И. Справочник-машиностроителя. В 3-х т. Т.2. М: Машиностроение - 576с.

2. Анурьев В.И. Справочник-машиностроителя: В 3-х т. Т.З. М: Машиностроение - 864с.

3. Государственный стандарт союза ССР. Мясорубки для предприятий общественного питания и торговли. ГОСТ 7411-74. - Москва.

4. Елхина В.К., Журин А.А., Приничкина Л.П., Богачев М.К. Оборудование предприятий общественного питанияю в 3-х т. Т.Г.: Механичесткое оборудование: Учеб. Для сткдентов вузов, обуч. по спец. 1011 «Технол. и орг. обществ. питания»/ - 2-е изд., перераб. - М: Экономика, 1987. - 447.

5. Черевко О.І., Дайниченко Г.В., Афукова Н.О. та ін. Курсове проектування устаткування підприємств харчування: Навч. посібник, - Харків, 1998. - 155с.

6. www. google. Ua

7. www. yandex. Ua

Опис Moulinex ME 4111.

Moulinex ME 4111 гідне продовження серії популярних м'ясорубок. У режимі стандартної роботи потужність складає 500 Вт, під час блокування - до 1200 Вт. Це досить високі показники. За одну хвилину ви зможете приготувати один кілограм фаршу. Приголомшують високі функціональні можливості пристрою. Ви можете використовувати його для приготування фарфа, ковбасок і навіть соку. Все це стало можливо завдяки великій кількості насадок. В наявності два диски для м'яса, три для овочів і сиру, одна насадці-кебі і соковижималка для цитрусових. М'ясорубка Moulinex ME 4111 отримує тверду п'ятірку за показник компактності і зручності зберігання. Всі насадки можна зберігати в спеціальному лоточку. Для шнура також є окремий відсік. Широкий піддон виконаний з білого пластика, ніж і решеточки - з метала.

М'ясорубка МИМ 80

М'ясорубка МИМ-80 призначена для подрібнення м'яса і риби на фарш, повторного подрібнення котлетної маси і набивання ковбас на підприємствах громадського харчування.

М'ясорубка виготовляється згідно УЗ по ГОСТ 15150-69 для експлуатації при температурі від плюс 1 до плюс 40°С та працює від однофазної (220В) та трьохфазної (380В) мережі змінного струму.Мясорубка оснащена функцією "Реверс", яка дозволяє при намотуванні жил очистити шнек без додаткового розбирання. Машина виготовляється з облицьовуванням з нейржавіючої сталі.Встановлений в мясорубці МИМ-80 модернізований черв'ячний редуктор забезпечує безшумну, плавну і рівномірну роботу машини, покращує її експлуатаційні властивості та збільшує ресурс роботи. В процесі роботи машини немає необхідності в проведенні регулювань, а потреба у виконанні поточного ремонту значно зменшується.Мясорубка в зборі складається з приводу та робочої частини - алюмінієвого корпусу, в якому обертається шнек, затискної гайки, двостороннього ножа, решіток, кільця упорного і ножа підрізного, облицьовування з нейржавіючої сталі. На передній частині корпусу м'ясорубки (горловині) є зовнішня різьба, на яку закручується затискна гайка, а на задній частині - фланець, яким корпус кріпиться до приводу. Кріплення корпусу проводиться різьбовими зажимами. Над завантажувальним отвором розташований незнімний запобіжник, що виключає можливість попадання руки обслуговуючого персоналу до шнека працюючої м'ясорубки. На бічній стороні облицьовування розташовані кнопки "Пуск", "Стоп" і "Реверс".Продукт, що переробляється, з чаші вручну подається до горловини м'ясорубки, а потім штовхачем до шнека, що обертається. Потім м'ясо чи інший продукт проходить послідовно через набір ріжучого інструменту.Для отримання фаршу різного ступеня подрібнення м'ясорубка забезпечена набором ножових решіток з отворами різних розмірів. Решітки вставляються в корпус мясорубки і утримуються від провертання шпонкою. Характеристика: Продуктивність, кг/год, не менше - 120; Продуктивність при повторному подрібненні котлетної маси, кг/год, не менше - 26; Номінальна потужність, кВт - 0,81; Вид струму - однофазний, трьохфазний; Номінальна напруга, В - 220, 380; Частота струму, Гц - 50; Частота обертання шнека, об/хв - 187; Габаритні розміри, мм - 500х300х570; Маса, кг, не більше - 27.

М'ясорубка МИМ 300М

Мясорубка МИМ-300, призначена для подрібнення м'яса і риби на фарш, повторного подрібнення котлетної маси, набивання ковбас на підприємствах громадського харчування, вона вже багато років була і залишається надійним помічником на будь-якому виробництві. З метою збільшення виробничих і функціональних показників ми модернізували дану модель, а також значно покращили дизайн. М'ясорубки для підприємств громадського харчування МИМ-300М, виготовляються відповідно до вимог стандарту СТБ ІСО 9001:2001, сертифіковані в Україні та відповідають державним санітарно-епідеміологічним нормам.У м'ясорубці МИМ-300М, на відміну від МИМ-300, застосований черв'ячний редуктор, що забезпечує плавну та безшумну роботу. На МИМ-300М встановлюється передова система ножів Unger S-5, 3 решітки та 2 ножі. Вентильований трьохфазний двигун гарантує безперервну багатогодинну роботу. Для зручності роботи, на м'ясорубці МИМ-300М, у разі зупинки шнека при переробці м'ясопродуктів низької якості передбачений режим реверсу, чого немає у МИМ-300. Натисненням на кнопку «Реверс» можна повернути продукт в завантажувальну горловину і потім відправити його на повторну переробку, або видалити з м'ясорубки без розбору вузла: ножі - решітки - шнек.М'ясорубка МИМ-300М випускається з облицьовуванням з нержавіючої сталі. Полегшена конструкція несучої рами, мінімальна кількість деталей роблять м'ясорубку МИМ-300М легшою і зручнішою в експлуатації ніж м'ясорубка МИМ-300.

Будова та принцип роботи М'ясорубка складається із власне м'ясорубки та приводу. М'ясорубка в зборі складається з алюмінієвого корпусу, в якому обертається шнек, затискної гайки, двосторонніх ножів, набору ножових решіток, кільця упорного та ножа підрізного.

На передній частині корпусу м'ясорубки є зовнішня різьба, на яку закручується зажимна гайка, а на задній частині - фланець, яким корпус кріпиться до приводу. Кріплення корпусу відбувається різьбовими зажимами. Над завантажувальним отвором розташований незнімний запобіжник, що виключає можливість попадання руки обслуговуючого персоналу до шнека м'ясорубки. Продукт, що переробляється, з чаші вручну подається до горловини корпусу м'ясорубки, а потім штовхачем до шнека. Захоплюваний шнеком продукт проходить послідовно через набір ріжучих інструментів. Характеристика: Продуктивність - 300 кг/год, не менше; Продуктивність при повторному подрібненні - 100 кг/год, не менше; Номінальна потужність -1,44 кВт; Вид струму - трифазний, змінний; Номінальна напруга - 380 В; Частота струму - 50 Гц; Довжина - 560 мм; Ширина - 520 мм; Висота - 420 мм; Маса - 42 кг, не більше; Зовнішній діаметр решіток - 82 мм; Діаметр отворів решіток - 3 мм.

ТМ 32, ТМ32М

Білоруське підприємство з іноземним капіталом "Торгтехмаш" освоїло виробництво нової м'ясорубки промислового призначення ТМ-32 (ТМ-32М), яка відповідає сучасним вимогам професійної м'ясорубки.Робочі органі (шнек, корпус і затискна гайка) виготовлені з нержавіючої сталі, дозволеної до контактування з харчовими продуктами.

Облицювання й завантажувальне чаша так само виготовлена з харчової нержавіючої сталі, що дає переваги в експлуатації перед тими машинами, які не задовольняють вимогам сучасного санітарно-гігієнічного контролю.

У м'ясорубці в комплекті додається насадка для ковбас і штовхальник. До вузької горловини насадки, установленої на м'ясорубку, приєднують кишку (або іншу оболонку) і включають м'ясорубку. Штовхальник забезпечує зручність і безпека завантаження продуктів. Насадка й штовхальник виготовлені з дозволених Мінздравом для контакту з харчовими продуктами пластмас. М'ясорубка ТМ-32 (ТМ-32М) зручна й проста в експлуатації. Вона оснащена, крім функцій "Стоп" і "Пуск", функцією "Реверс" - ця функція дозволяє обійти проблему намотування жили на шнек. Не потрібно розбирати м'ясорубку, виколупувати жилу вилкою. Досить зупинити мотор, якийсь час потримати палець на кнопці реверсу, і причина засмічення вийде із завантажувального отвору. Потім можна запустити машину в роботу. Слід зазначити, що дана м'ясорубка проводиться у двох варіантах - вона розрахована як на напругу в 380 В (ТМ-32), так і в 220 В (ТМ-32М). У технічній документації сказане, що м'ясорубка переробляє 150 кілограм непідготовленої сировини в годину, однак випробування показали, що реальна продуктивність по підготовленій сировині в 2 рази вище заявленої, що ставить її на пріоритетні позиції в порівнянні з іншою технікою. ТМ-32 (ТМ-32М) вигідно відрізняється безшумністю роботи (використання черв'ячного редуктора дозволило звести рівень шуму практично до нуля) і відсутністю вібрації, і це не випадковість, а ретельне й довгочасне проектування сучасної м'ясорубки. Характеристика ТМ 32 Продуктивність - 200 кг/час Номінальна потужність - 1,05 кг Вид струму - змінний трьохфазний Номінальна напруга - 380 В Частота струму - 50 Гц Частота обертання - 1500 об/хв Частота обертання шнека - 150 об/хв Довжина - 560 мм Ширина - 460 мм Висота - 430 мм Маса - 40 кг

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Огляд установки В2-ФПІ для здрібнювання м'ясної сировини, його принцип роботи. Порівняння обладнання різних видів машин для нарізання м’яса. Розрахунки процесу різання дисковими ножами. Правила експлуатації встаткування на харчових виробництвах.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.12.2013

 • Огляд існуючих типів ліній і машин з виробництва сосисок, їх будова, переваги та недоліки. Технічні характеристики та конструктивна схема котла з паровим обігрівом. Розрахунок його геометричних розмірів, площі та маси конструкції, теплового балансу.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 07.10.2014

 • Призначення, будова, принцип дії, переваги та недоліки машин та апаратів, що використовуються в хімічних і нафтопереробних виробництвах. Вентилятори, компресори, насоси, машини для переміщення рідин та газів. Теплообмінні та випарні апарати, сушарки.

  курс лекций [3,0 M], добавлен 25.12.2015

 • Проектування цеху з виробництва деталей, призначених для електром'ясорубки, методом лиття під тиском із АБС-пластику з загальною річною продуктивністю 5000 т. Особливості сировини та готової продукції. Аналіз техніко-економічних показників виробництва.

  дипломная работа [438,6 K], добавлен 07.11.2011

 • Машинно-тракторний парк ТОВ "Агрофірма "Маяк". Призначення мельничного комплексу, його технічна характеристика. Будова та опис технологічного процесу млина. Підготовка мельниці до роботи. Призначення і будова оббивальної машини. Розрахунок проводу машини.

  дипломная работа [535,5 K], добавлен 07.06.2012

 • Історія винаходу і розвиток кулінарних пристроїв; характеристика і призначення тістомісильних, збивальних машин та міксерів. Технічні характеристики обладнання, принцип дії, загальні правила експлуатації; дотримання техніка безпеки при їх застосуванні.

  презентация [430,0 K], добавлен 12.05.2013

 • Службове призначення та технічне завдання на проектування верстатного пристрою (пневматичні тиски з вбудованим діафрагменним приводом). Опис конструкції і роботи пристрою, технічні вимоги. Розрахунок сил затиску заготовки, елементів пристрою на міцність.

  практическая работа [187,7 K], добавлен 06.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.