Переробка поліетилену

Теоретичні відомості про полімери та їх переробку, технологія одержання плівки методом екструзії з роздувом. Механічні властивості поліетилену, методика їх вдосконалення. Характеристика сировини та готової продукції, норми технологічного режиму.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.12.2010
Размер файла 230,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

нізм людини порушується нормальна діяльність серцево-судинної та нервової системи, знижується гострота слуху, тобто розвивається професійна туговухість, послаблюється увага, погіршується зір, зміни в рухомих центрах;

- небезпечний рівень напруги в електричній мережі (220 - 380В): електродвигун, рубильники, може призвести до смерті людини;

- підвищений рівень статичної електрики при виготовленні рукавної плівки, Заряди статичної електрики можуть накопичуватись на людях та обладнанні. Під дією таких зарядів можливі рефлекторні рухи людини, що призводить до попадання в небезпечну зону.

Заходи для створення безпечних та здорових умов праці у цеху

З метою забезпечення безпечних та здорових умов праці у цеху передбачені наступні заходи:

- автоматизація виробничого процесу з усунення ручної праці:застосування пневмотранспорту і автоматичний контроль за ходом технологічного контролю;

- використання запобіжних та блокуючи пристроїв (вимикачі та сигналізатори небезпеки);

- стіни пофарбовані білою фарбою.

По ступеню ураження людей електричним струмом згідно «Правил устрою електроустановок» даний цех відноситься до категорії приміщень з підвищеною небезпекою, обумовленою можливістю одночасного дотику людини до з'єднаних з землею металокнструкцій, будівель, технологічних апаратів, механізмів і т. п. з одного боку, та до металевих корпусів електроустаткування з іншого.

Заходи електробезпеки:

- це електрообладнання в металевих корпусах має заземлення;

- усі з'єднання надійні, виключена можливість випадкового замикання;

- всі провода, а також місця їх підключення надійно заізольовані;

- проводиться суровий контроль за станом електрообладнання;

- електрообладнання може бути легко знеструмлене як в самому цеху, так і за його межами.

В цеху передбачаю заземлення всього електрообладнання, що використовується в цеху, з метою усунення небезпеки ураження електричним струмом у випадку доторкання до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.

З метою забезпечення нормальних зорових умов праці в цеху передбачено штучне освітлення. Гарне освітлення має велике значення для здоров'я робочих, для створення безпечних умов праці та збільшення її продуктивності. Виконувані роботи відносяться до 8-го розряду зорових робіт. Основним видом штучного освітлення є загальне освітлення, що виконується за допомогою люмініщентних ламп типу Л5-80 [17].

У цеху передбачено аварійне освітлення для продовження роботи при аварії. Найменша освітленість робочих поверхонь, потребуючих обслуговування при аварійному режимі, у середині будівлі становить 2,5 пк, зовні 1,5 пк.

Промислова вентиляція є одним з заходів, що забезпечує у відповідності з санітарними нормами гігієнічні вимоги до повітряного середовища та відповідні метеорологічні умови у виробничих приміщеннях. З цеху передбачена природна та штучна вентиляція.

При природній вентиляції (аерації) повітрообмін в цеху здійснюється за рахунок різниці питомої ваги повітря з середини та зовні приміщення і дії вітру. Природна вентиляція здійснюється через вікна та вентиляційні шахти. Штучна вентиляція здійснюється за рахунок вентиляторів.

Для працівників цеху передбачені засоби індивідуального захисту - бавовняні костюми, тканеві рукавиці, черевики, окуляри та інше.

Характеристика об'єкту за пожежо- та вибухонебезпекою

Причинами запалення, вибухів та пожеж можуть стати:

- недотримання вимог інструкції по техніці безпеки, пожежної безпеки і промислової санітарії;

- несправність обладнання у зв'язку з несвоєчасним ремонтом;

- погана герметизація обладнання;

- коротке замикання в електричній мережі;

- ведення вогневих робіт.

Протипожежні заходи

Будівля відповідає 2-гому ступеню вогнестійкості, з несучими і з огороджуючими конструкціями з кам'яних матеріалів, залізобетону, з використанням негорючих матеріалів. В покрівлях будівлі не припустимо використування незахищених сталевих конструкцій.

Обов'язковими вимогами ведення процесу, виключаючими можливість виникнення пожеж в цеху виготовлення поліетиленової плівки є:

- вірне ведення технологічного процесу і дотримання інструкцій по техніці безпеки при обслуговуванні основного і допоміжного обладнання;

- дотримання вимог інструкцій по техніці безпеки, пожежної безпеки і промислової санітарії;

- своєчасний огляд і ремонт обладнання;

- вірне використання автомототехніки.

В цеху з метою своєчасного оповіщення про виникнення пожежі, вмикання систем про виникнення пожежі, вмикання систем пожежегасіння, а також виконання пожежних команд, передбачена система пожежного зв'язку і оповіщення. Окрім цього в цеху встановлюється автоматична пожежна сигналізація.

Засоби гасіння пожеж

Виходячи з процесу горіння речовин, які використовуються у виробництві поліетиленової плівки, використовуються наступні первинні засоби пожежегасіння: пісок і вогнегасники типу ОВП - 10, які встановлюють на кожні 150 м? приміщення.

Протипожежне водопостачання відбувається системою протипожежного трубопроводу. Витрата води на зовнішнє пожежегасіння - 15 л/с. Цех обладнано внутрішнім протипожежним водопостачанням: пожежні крани встановлені на висоті 1,35 м над підлогою приміщень у входів.

9. Охорона навколишнього середовища

При переробці пластмас у вироби відбувається виділення газоподібних продуктів, які забруднюють повітряне середовище. Основна частина газоподібних шкідливих виділень уловлюється місцевими відсосами, решта - розчиняються системами загальнообмінної вентиляції.

Шкідливості, які видаляють системами витяжної вентиляції, направляються на установки знешкодження чи розсіюються в атмосфері. Для цього вихлопні труби забезпечуються спеціальними насадками, що утворюють факельний викид, який збільшує ефект розсіювання.

Розсіювання шкідливостей у атмосфері є найбільш простим і дешевим способом захисту навколишнього середовища. Однак його можливо використовувати лише тоді, коли розрахунками буде доведено, що вміст речовин, що викидаються у приземному шары сумісно з існуюючим фоном не перевищує дозволеного за санітарними нормами [19].

Для виробництв переробки пластмас рекомендується використовувати чотири типи установок знешкодження забрудненого повітря:

1) каталітичне окислення повітря; принцип дії установки заключається у нагріванні забрудненого повітря до 250-500С і пропусканні його через сисетму каталізаторів, у присутності яких органічні речовини окислюються до ;

2) пряме термозбереження, яке полягає у вижиганні органічних домішок у забрудненому повітрі при температурі 1000-1100С; незважаючи на удавану простоту цього методу, його через велику витрату палива потрібно застосовувати тільки за наявності у повітрі домішок, які пасивують роботу каталізаторів.;

3) використання забрудненого повітря в якості дуттєвого у котельнях чи ТЕЦ; це найбільш простий і економічний спосіб, однак в наслідок того, що у літньо-весняний період зменьшується потреба у виробці тепла, яке необхідно у літній період частково використовувати установки каталітичного окислення;

4) застосування методу адсорбції для уловлювання і згущення низькоконцентрованих викидів (0,1-1 г./м) з послідуючою десорбцією їх димовими газами; в цьому випадку за рахунок зменьшення об'єму забрудненого повітря збільшується можливість цілий рік використання котельних установок.

Повітря, яке видаляється від обладнання, що пилить, перед вибросом у атмосферу також піддається очищенню. Конструкції пилезатримуючих пристроїв (циклони, електрофільтри і т.д.) повинні відповідати умові, щоб концентрація пилу у викидуємому повітрі не перевищувала допустиму за санітарними нормами. У зв'язку з тим, що більшість пластмас дають вибухонебезпечний пил, венткамери і все устаткування, яке застосовується повинно бути прийняте у вибухобезпечному виконанні. На проектованій ділянці встановлені фільтри - поглиначі для поглинання повітря, яке виділяється від обладнання, що пилить.

Заходи по охороні водоймищ та інших джерел водокористування

Заходи по охороні водоймищ та інших джерел водокористування повинні охоплювати комплекс технічних рішень, які зменьшують витрати прямоточної господарсько-питтєвої води і ліквідуючих можливість забруднення відходами виробництва навколишніх джерел водокористування (озера, річки, моря, горизонти підземних вод і т.ін.).

На проектованій ділянці вода для охолодження обладнання та оснастки знаходиться у замкнутому циклі, тому промислових викидів води немає.

Заходи по охороні ґрунту

Поліетилен відноситься до термопластів, це говорить про те, що його можна переробляти вторинно. Тому на проектованій ділянці відходів не існує, всі вони перероблюються вторинно вертаючись у виробництво, 20% у первичну сировину.

При виборі площі для будівництва нових виробництв згідно СН-202-81 рекомендується використовувати незручні чи непригодні для сільського господарства землі; при цьому не потрібно додаткових заходів по охороні ґрунту. У тих же випадках, коли при будівництві займається плодовита земля і знищується лісові угіддя, проектовщик повинний забезпечити рішення, які дозволяють зберегти продуктивний шар землі за рахунок нових посадок ліса і т.ін.

Заходи по забезпеченню безпеки виробництва і дотримання норм промислової санітарії

Для забезпечення безпеки виробництва і дотримання норм промислової санітарії при проектуванні необхідно використовувати нормативні документи по відповідним розділам проекту [20].

Висновки

1) Зроблений курсовий проект ділянки по виробництву плівки із поліетилену, річний випуск складає 6500 т/рік.

2) Зроблений розрахунок норми витрати сировини, який складає 6639,4 т/рік, також зроблений розрахунок потрібної кількості устаткування, яка становить 10 агрегатів.

3) Виконані технологічні розрахунки, розрахунок швидкості повітря в системах пневмотранспорту а також розрахунок відділення підготовки відходів до переробки.

4) Описані властивості ПЕ, який застосовуються для виробництва плівок різного призначення.

5) Розглянуті питання охорони праці на виробництві та методи охорони навколишнього середовища, ресурсозбереження та матеріалоємності, контролю якості продукції, описаний технологічний процес виробництва плівок методом екструзії з роздумом з подаванням рукава вгору.

Література

1. Компания ООО «Упаковано.ру». - 2005. - [Цит.2004, 15 мая]. - Доступный с: <http://www.upakovano.ru>;

2. Отраслевой портал Унипак. Ру. - 2003. - [Цит.2003, 17 февраля]. - Доступный с: <http://www.unipack.ru>;

3. Суберляк, О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. - Л.:Вдавництво «Растр-7», 2007. - 376 с.

4. Пат.28456 Россия МПК7 C08F114/00 Способ получения полиэтилена / ЗАО «МХК «ЕвроХим». - №2004108389 Заяв. 22.03.2004; Опубл. 20.09.2005;

5. Пат.36754 Россия МПК7 C07C21/06 Способ получения полиэтилена / М.Г. Аветьян. - №2179546 Заяв. 04.08.2000; Опубл. 20.02.2002;

6. Коршак, В.В. Технология пластических масс / В.В. Коршак. - М.:Химия, 1985. - 560 с.;

7. Красовский, В.Н. Переработка полимерных материалов на валкових машинах / В.Н. Красовский. - Л.:Химия, 1979. - 120 с.;

8. Пат.26778 Россия МПК6 C08L27/06, C08L23/28, C08L33/12 Полимерная композиция / Л.И. Архипова. - №2045551 Заяв. 16.04.1992; Опубл. 10.10.1995;

9. Пат.31233 Россия МПК7 C08L27/06 Полиэтиленовая коипозиция / Ф.Г. Шакуров. - №2210579 Заяв. 04.08.2000; Опубл. 20.02.2003;

10. Пат.24978 Россия МПК6 C08J7/12 Способ модификации полиэтиленовой композиции / С.Д. Менаганишвили. - №93005815 Заяв. 01.02.1993; Опубл. 20.07.1996;

11. Пат.2281961 Россия МПК6 C08L27/06, C08К5/10, C08К3/30 Полимерная композиция / С.Н. Нархов. - №2005128368 Заяв. 12.09.2005; Опубл. 20.08.2006;

12. Пат.95105237 Россия МПК6 G02B5/30 Работа с этиленом / В.Я. Новмков. - №95105237 Заяв. 04.11.1995; Опубл. 27.11.1996;

13. Пат.2100388 Россия МПК6 C08L27/06, C08L23/32, C08J3/205 Способ получения полиэтиленовой композиции / А.А. Кузницов. - №94009787 Заяв. 22.03.1994; Опубл. 27.12.1997;

14. Пат.1702676 Россия МПК6 C08J3/20, C08L27/06 Способ получения полиэтиленовой композиции / Б.С. Галле. - №4815043 Заяв. 16.04.1990; Опубл. 10.11.1995;

15. Методичні вказівки по нормуванню витрати синтетичних смол і пластичних мас при їх переробці. - М.: НПО «Пластик», 1986. - 122 с.

16. Лукач, Ю.Е. Валковые машины для переработки пластмасс и резинових смесей / Ю.Е. Лукач, Д.Д. Рябинен, Б.Н. Метлов. - М.:Машиностроение, 1967. - 296 с.;

17. Ніколаєв, А.Ф. Синтетичні полімери і пластичні маси на їх основі / А.Ф.Ніколаєв. - Л.: Хімія, 1966. - 718 с.;

18. Посібник по пластичним масам. Вид. 2-е перероблене та доповнене. В двох томах. Т.1. Під ред. Катаєва В.М., Попова В.А. - 448 с.;

19. Каменев, Е.І. Застосування пластичних мас: Посібник / Е.І. Каменев, Г.Д. Мясников, М.П. Платонов. - Л.: Хімія, 1985. - 448 с.

20. Оленев, Б.А. Проектування виробництв по переробці пластичних мас / Б.А. Оленев, Е.М. Мордкович, В.Ф. Калошин. - М.: Хімія, 1982. - 256 с.;

21. Бортніков, І.Г. Основи технології переробки пластичних мас: Навчальний посібник для вузів / І.Г. Бортніков. - Л.: Хімія, 1983. - 304 с.;

22. Завгородний, В.К. Механизация и автоматизация переработки пластических масс / В.К. Завгородний. - М.:Машиностроение, 1970. - 596 с.


Подобные документы

 • Технологія як сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини чи матеріалу, які використовуються у процесі виробництва для одержання готової продукції. Вимоги до методичних підходів формування методичної програми.

  контрольная работа [407,7 K], добавлен 04.03.2012

 • Виробництво оболонки для електричного кабелю методом екструзії. Прийом та підготовка сировини. Норми технологічного режиму. Методи отримання гранул з використанням черв`ячних та дискових екструдерів. Визначення електричної міцності кабельної ізоляції.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 13.02.2015

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

 • Фізико-хімічна характеристика процесу, існуючі методи одержання вінілацетату та їх стисла характеристика. Основні фізико-хімічні властивості сировини, допоміжних матеріалів, готової продукції; технологічна схема; відходи виробництва та їх використання.

  реферат [293,9 K], добавлен 25.10.2010

 • Характеристика сировини і готової продукції. Технологія лиття виробів з термопластичних полімерів під тиском. Визначення параметрів технологічного процесу. Види браку виробів та шляхи його усунення. Розрахунок і проектування технологічної оснастки.

  дипломная работа [706,3 K], добавлен 25.05.2015

 • Будова та принципи роботи технологічного обладнання. Технологічні процеси виробництва та переробки продукції, зберігання готової продукції на прикладі маслозаводу ТОВ "Галіївський маслозавод". Методики контролю якості сировини та готової продукції.

  отчет по практике [718,5 K], добавлен 05.04.2015

 • Теоретичні відомості. Опис технологічного процесу по технологічних операціях та види обладнання, що використовуються при виготовленні купажованих соків. Продуктових розрахунок. Вимоги до якості та особливості готової продукції. Техніка безпеки.

  курсовая работа [120,7 K], добавлен 06.12.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.