Організація випуску продукції на прикладі ТОВ "Галіївський маслозавод"

Будова та принципи роботи технологічного обладнання. Технологічні процеси виробництва та переробки продукції, зберігання готової продукції на прикладі маслозаводу ТОВ "Галіївський маслозавод". Методики контролю якості сировини та готової продукції.

Рубрика Производство и технологии
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 05.04.2015
Размер файла 718,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Технологічний факультет

Кафедра технологій виробництва продукції тваринництва

Звіт

про проходження спеціально - технологічний (професійна)практики

на базі ТОВ «Галіївський маслозавод» с. Галіївка Чуднівський район Житомирської області

Студента ОКР "Бакалавр" технологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету

Житомир 2015

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Сировинна база підприємства

3. Переробка продукції на підприємстві

4. Охорона праці на підприємстві

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Вступ

Молочне скотарство - найбільш трудомістка й складна за технологією і, водночас дуже важлива у соціальному плані , галузь тваринництва . Без молока неможливий повноцінний розвиток людини , особливо дітей , а для людей похилого віку - це один з основних продуктів харчування . Молоко містить всі білки , жири , молочний цукор , мінеральні речовини , ферменти - всього понад 260 компонентів і майже 260 хімічних елементів.

Метою практики було провести апробацію і закріплення теоретичних знань , одержаних на лекціях і лабораторних заняттях в університеті , ознайомитися з технологічними процесами виробництва та переробки продукції тваринництва , набуття студентом фахових навичок у реальних умовах виробництва. Практика є продовженням навчання і передбачає участь практиканта у виробничих процесах підприємства. Крім практичних навичок , студент повинен оволодіти умінням аналізувати технологічні та економічні питання , корегувати технологічні процеси на виробництві згідно умов , які постійно змінюються . Під час практики студенти набувають досвіду організаційно-виховної роботи та долучаються до життя трудового колективу.

Коли я прибув на місце проходження практики я пройшов інструктаж: вступний (з техніки безпеки ), первинний (на робочому місці), ознайомився розміщенням основних виробничих об'єктів на території підприємства.

Під час проходження практики я виконував такі завдання :

- ознайомився з будовою та принципом роботи технологічного обладнання.

- Засвоїв технологічні процеси , виробництва та переробки продукції.

- Оволодів технологічними процесами зберігання готової продукції.

- Оволодів методиками контролю якості сировини та готової продукції.

- Оволодів методами ведення відповідної звітності в цеху, дільниці і на підприємстві в цілому.

- Ознайомився із заходами по організації на підприємстві екологічної безпеки , цивільної оборони та охорони навколишнього середовища .

- Виконував збір матеріалів відповідно до виданого керівником практики від університету завдання , а також накопичував матеріали за темою випускної роботи.

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства

Галіївський маслозавод розташований в південно-західній частині Чуднівського району Житомирської області на березі річки Тетерів. Дане підприємство знаходиться за 85км від обласного центру м. Житомир.

«Галіївський маслозавод» розпочинав своє існування з молочарні, яку згодом було реорганізовано в молочне товариство. Будівництво заводу було завершено в 1927 році. Всі механізми були завезені з Німеччини: встановлено паровий котел, парову машину, насоси, маслобойку, сепаратори, пастеризатор, охолоджувач молока.У 1928 році завод перейшов у державну власність.

Сировинною базою для підприємства були Янушпільський, Чуднівський та Дзержинський райони. В цей час завод виробляв масло вершкове, сир, бринзу, морозиво та казеїн.

З 1963 по 1970 роки завод вперше очолив спеціаліст-технолог з молочного виробництва Поліщук В. І. За цей період багато уваги було приділено механізації та автоматизації виробничих процесів: встановлено нову сушку для сушіння молока; завод переведено на рідке паливо. Поступово проводилась реконструкція цехів.

ВАТ «Галіївський маслозавод ім. В. Ф. Мазуркевича» створено в грудні 1999 року відповідно до спільного рішення регіонального відділення фонду державного майна України в Житомирській області та організації орендарів Галіївського маслозаводу від 20 грудня № 225/1 шляхом перетворення Галіївського маслозаводу у відкрите акціонерне товариство згідно декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду».

В систему АТЗТ «Фаворит» , чисельністю близько 950 чоловік ,входять 4 підприємства , зайняті різноманітними видами діяльності , а саме:

- ВАТ «Галіївський маслозавод ім. В. Ф. Мазуркевича» - Заготівля та переробка молока , виробництво широкого асортименту масла вершкового , згущеного молока , сухого знежиреного молока.

- ДП «Корецький цукровий завод» АТЗТ «Фаворит» - виробництво цукру піску.

- ДП «Фаворит-транс» АТЗТ «Фаворит» - транспортне обслуговування виробничих підприємств , здійснення міжнародних перевезень.

ВАТ «Галіївський маслозавод ім. В. Ф. Мазуркевича» діє на основі статуту , і документів внутрішнього розпорядку та чинного законодавства . Це - одне з основних підприємств компанії , яке, не дивлячись на досить виражений сезонний характер виробництво молочних продуктів , працює круглорічно , завдяки створеній та своєчасно підтриманій сировинній зоні , яка розташована поблизу заводу.

Характеризуючи організаційну структуру підприємства слід відмітити , що в його складі функціонує три відділи виробничого характеру , які займаються переробкою сировини .

До них відноситься цех сухого молока , цех згущеного молока та масло цех. Важливим є відділ збуту , до якого крім іншого , відноситься склад готової продукції.

Розмір виробничих приміщень , що становить 26500 мІ не змінюється по роках . Сталість розмірів виробничих приміщень в порівнянні із стрімким зростанням решти показників , що характеризують розмір досліджуваного підприємства , свідчить про збільшення обсягу виробництва шляхом інтенсифікації виробничого процесу.

Щодо трудових ресурсів , середньо річна чисельність працюючих зросла за досліджуваний період на 166 чоловік і становить на кінець 2012р. 538 чоловік. Слід сказати про те що всі провідні спеціалісти підприємства мають вищу та середню-спеціальну освіту , що дає можливість покладати на них завдання різної складності .

Одержавши самостійність , завод був вимушений розширити свою організаційну структуру : створити структурні одиниці в яких раніше не було потреби , збільшити чисельність працівників бухгалтерії та планово-еконмічного відділу.

Уся внутрішня інформація обробляється за допомогою автоматизованого ведення бухгалтерського обліку , що є позитивним . Адже при такій організації обробки даних більш точно відображається оперативна ситуація на заводі

Стратегічні цілі заводу:

- Задоволення вимог та очікувань споживачів.

- Забезпечення економічного благополуччя підприємства.

- Постійне підвищення добробуту всіх працівників.

- Виробництво і реалізація якісної та смачної продукції.

Розділ 2. Сировинна база підприємства

Основним видом сировини для підприємства є сире коров'яче молоко ( табл.1). Його закуповують в тоаваро виробників та населення.

Таблиця.1.

Обсяги закупівлі сільськогосподарської продукції підприємством

Показники (за видами продукції)

Роки

2013

2014

Кількість придбаного молока , т

20550

22508

в т.ч. 1-го сорту, ц

3241

6874

Середня ціна придбання 1т молока ,грн.

2672

2758

Витрати, пов'язані з придбанням молока, грн.

408

345

Кількість придбаного молока зросла у 2012 році порівняно з 2011 роком у 1,1 рази . У стільки ж разів зменшились витрати , пов'язані з придбанням молока . Середня закупівельна ціна також дещо змінилась.

Як видно з даних табл.2. обсяги сировини для максимального завантаження підприємства 26232 т на рік.

Таблиця 2

Необхідні обсяги сировини для максимального завантаження підприємства

Джерела надходження

Місяці року

Разом

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Обсяги закупівлі сировини, т

Молоко від населення і товарови-робників

1142

1425

2284

2300

2970

2970

2970

2850

2300

2250

1400

1400

26232

Рис. 1 На рисунку зображені пакувальні вироби для продукції

маслозавод продукція якість сировина

Потреба підприємства у сировині , матеріалах та пакувальних виробах наведена в табл.3.

У 2012 році підприємство закупило 23480 т сирого молока у колгоспів та населення нам загальну суму 61048 тис. грн.

Для виробництва юули закуплені паперові мішки, ящики, банки та марля. Сировина та матеріали , які використовуються у виробництві дозволені до використання органами Держсанепідемнагляду України.

Таблиця 3

Потреба підприємства у сировині, матеріалах та пакувальних виробах

Найменування видів сировини , матеріалів та пакувальних виробів

постачальники

Цінам за одиницю,

грн

Кількість придбаної сировини , матеріалів (тонн)

Загальна вартість сировини, матеріалів та пакувальних виробів, тис. грн.

Молоко сире

Колгоспи,

населення

2,60

22480

60050

Жир (замінник молочного жиру)

«Катеринопольський

Агропродукт»

11,08

81490

913254

Ящики

«Вітас ООО»

2,25

157167

358142

Фольга

«Техноторг СП ПП.»

47,70

1153

531031

Мішки поліетиленові

«Поліпласт ТОВ»

1,53

66900

103382

Мішки бумажні

«Вакульчук В.С ФОП»

2,95

39544

11695

Маслотара

«Луцький КРК ВАТ»

5,17

127620

65742

Розділ 3. Переробка продукції на підприємстві

Підприємство виробляє масло вершкове, масло шоколадне, молоко незбиране згущене, молоко суха знежирене, спреди, суха сироватка.

Показники щодо об'єму їх виробництва та грошових надходжень за реалізовану продукцію, наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Види продукції переробного підприємства за асортиментом

Найменування

продукції

Планові обсяги

реалізації,

(тонн)

Ціна реалізації

одиниці

продукції, грн./т

Грошові

надходження за

реалізовану

продукцію,

тис.грн.

Масло вершкове

199

8310

16540

Масло шоколадне

78

7520

5880

Молоко незбиране

згущене

308

17514

5429

Молоко сухе

знежирене

1781

30157

53764

Спреди

1722

15489

26752

Суха сироватка

507

3759

19180

Основним видом продукції підприємства є масло вершкове, що виготовляється з молока способом перетворення високожирних вершків на обладнанні різної конструкції та сухе знежирене молоко (СЗМ).

Технологічний процес виробництва масла вершкового складається з наступних етапів:

- приймання та зберігання сировини;

- отримання вершків;

- отримання «рослинних» вершків;

- складання і пастеризація суміші вершків та «рослинних вершків»

- отримання високожирних вершків по волозі;

- перетворення високожирних вершків на масло;

- пакування маркування, транспортування і зберігання продукту.

Молоко надходить від господарств зважується на молочних вагах . Після зважування підігріте молоко при температурі 35-40Сє насосом подається на сепаратор , де відбувається розділ молока на вершки та молочні відвійки. Молочні відвійки в свою чергу тим самим сепаратором перекачуються через охолоджувач молока . Охолодженні молочні відвійки резервуються в молочних ємкостях в цеху СЗМ (сухого знежиреного молока) для подальшої переробки на СЗМ.

Охолодженні зарезервовані молочні насосом передаються на вакуумну установку , де здійснюється згущення до 40% вологи. Потім згущені до норми молочні відвійки насосом відправляються в проміжну ванночку, а звідки насосом передаються в баштову сушку, де і перетворюються на молочний порошок. Потім молочний порошок надходить в накопичувач, а з накопичувача через ваги розфасовується в паперові мішки вагою 25 кілограм. Готове розфасоване, зашите в мішки молоко складається в ряди і готується партіями до реалізації.

Вершки, отримані в результаті сепарування, охолодження та дозрівання насосом перекачуються на ваги масло цеху для зважування. Після зважування вершки надходять на пастеризатор для нагрівання до температури 90-95 С°, де і попадають в проміжну накопичу вальну ванну. Потім гарячі пастеризовані вершки надходять на сепаратори для високо жирних вершків, а звідти вершки надходять до ванн для накопичення. Після повного накопичення, вершки насосом подаються до масло утворювача до якого підключений розсіл з температурою 8-10 С°. в масло утворювачі високожирні вершки перетворюються на масло, яке через спеціальний отвір надходить при температурі 12-14 С° в ящик -- тару для наповнення та зважування. Заповнений зважений ящик передається в камеру для охолодження та резервування для подальшої реалізації. В результаті сепарування вершків утворюється пахта, яка йде на корм тваринам.

Масло вершкове повинне відповідати вимогам даних технічних умов і вироблятись за технологічною інструкцією з дотримуванням санітарних правил для підприємств молочної промисловості, затверджених у встановленому порядку.

Масло вершкове може випускатись монолітом і розфасованим.

Масло використовується для безпосереднього споживання чи використання в кулінарних цілях.

Економічна ефективність маслоробного цеху з виробництва масла вершкового наведена в табл. 5.

Технологічний процес виробництва сухого незбираного молока складається з наступних операцій:

- приймання і підготовка сировини;

- нормалізація складу молока;

- пастеризація нормалізованого молока;

- згущування нормалізованого молока

- гомогенізація згущеного молока;

- сушка згущеного молока;

- охолодження сухого молока.

Молоко і вершки доставляють на комбінат в автомолцистернах, залізничних цистернах і флягах. Після органолептичної оцінки, визначення температури, кислотності, відбору середньої проби і сортування за якістю визначають їх масу і, якщо вони відповідають необхідним вимогам, направляють на очищення у відцентрових сепараторах, молокоочисниках, сепараторах-диспергаторах або сепараторах-нормалізаторах з підігріванням або без підігрівання залежно від конструкціївживаного устаткування.

Після очищення молоко і вершки відразу переробляють або охолоджують до температури 2-8 °С і зберігають в місткостях до переробки. Для отримання сухого незбираного молока, що відповідає вимогам того, що діє стандарту, продукт виробляють з молока, нормалізованого за змістом жиру і сухих речовин знежиреним молоком, пахтою або вершками. Нормалізують молоко двома способами:

1. Змішуванням незбираного молока з компонентом нормалізації великими масами місткостях) або малими в потоці за допомогою дозаторів;

2. Сепарацією початкового молока з подальшим змішуванням продуктів сепарації в необхідних співвідношеннях.

Пастеризація нормалізованого молока Пастеризують при температурі не менше 90°С без витримки в трубчастих, пластинчатих або пароконтактних пастеризаторах, або трубчастих підігрівачах, що входять в комплект вакуум-випарних апаратів.

Згущування нормалізованого молока Для згущування нормалізованого молока використовують багатокорпусні вакуум-випарні апарати, працюючі за принципом плівки, що падає, або циркуляційні вакуум-випарні апарати.

Гомогенізація згущеного молока

Для зниження масової долі вільного жиру в сухому незбираному молоці згущене молоко гомогенізують в одноступінчатому або двоступінчатому гомогенізаторі при температурі, яку воно має при виході з апарату і тиску залежно від типу гомогенізатора.

Сушка згущеного молока Згущене гомогенізоване молоко направляють в проміжну ємність з мішалкою і нагрівальною сорочкою при одночасній фільтрації. Далі насосом його подають в сушильну вежу, при цьому продукт в проміжній місткості не повинен перевищувати годинній продуктивності сушильної установки. Температура згущеного молока, що поступає в сушильну вежу, має бути для вакуум-випарних апаратів, працюючих за принципом плівки, що падає, не менше 40°С, для циркуляційних вакуум - випарних апаратів - не менше 50°С.

Сушильна установка має бути підготовлена до роботи відповідно до діючої інструкції з експлуатації, в якій також визначені режими сушки : температура гарячого повітря, що поступає, - 165-180 і 140 -170°С. І залежно від конструкції установки, відпрацьованого повітря на виході з сушильної вежі - 65-85 і 65-80°С.

Охолодження продукту Після просіювання сухе незбиране молоко охолоджують до температури 15 -20°С в системі пневмотранспорту на шляху від сушильної вежі до упаковки або в апаратах у віброкиплячому шарі. У разі відсутності спеціальних апаратів або пристроїв для охолодження допускається його охолоджувати в сушильному цеху у фанерно-штампованих бочках, паперових мішках, куди воно поступає з розсівання.

Упаковка і маркування.

Упаковують і маркують сухе незбиране молоко згідно з вимогами ГОСТ 23651 - 79 "Продукція молочна консервована. Упаковка і маркування".

Економічна ефективність маслоробного цеху З виробництва масла вершкового (73%)

Найменування показника

Значення показника

Продукція сільськогосподарського виробництва, т

10

Собівартість продукції, грн.

44481.32

1. Сировина і матеріали

2. Зворотні відходи (вираховуються із загальної суми витрат)

3. Покупні вироби, напівфабрикати й послуги виробничого характеру сторонніх організацій

4. Заробітна платня

5. Нарахування на заробітну плату

6. Електроенергія

7. Витрати на підготовку й освоєння виробництва

8. Цехові витрати (паливо)

9. Амортизація основних засобів

10. Витрати від браку

11. Позавиробничі витрати

12. Інші витрати

42173,77

25682,00

971,43

687,03

100,47

1020,59

1000,0

1603,98

30,05

-

263,49

6247

Всього

42124,00

Виручка від реалізації продуктів переробки, тис. грн.

45832,00

Прибуток, тис. грн.

3707,00

Рентабельність переробки, %

8,7

План доходів і витрат в підприємстві наведені в табл.6

Таблиця 6

План доходів і витрат підприємства, грн.

Показники

Роки

2012

2013

2014

А.Дохід (виручка), всього

56978

57512

87089

Б. Собівартість проданих товарів разом

51445

51087

80324

В. Валовий прибуток (ряд. А-ряд.Б)

5467

6464

6654

Г. Операційні витрати - разом

5357

5990

6394

у тому числі:

заробітна плата персоналу

2996

3062

3774

нарахування на заробітну плату

1101

1124

1314

витрати на відрядження

2

4

4

страхові платежі

-

-

-

інші операційні витрати

1252

1793

1220

Д. Операційний прибуток (ряд.В-ряд.Г)

117

452

302

Е. Сплата відсотків за кредит

-

-

-

Є. Чистий прибуток до сплати податків (ряд. Д- ряд.Е)

117

452

302

Ж. Податок із прибутку

23

95

47

З. Чистий прибуток (ряд.Є - ряд.Ж)

92

357

255

За останні три роки на підприємстві у 2 рази зросли чистий прибуток , собівартість , нарахування на заробітну плату , витрати на відрядження та страхові платежі , у 2 рази - заробітна плата , у 3 рази - операційний прибуток , чистий прибуток до сплати податків , додаток із прибутку та чистий прибуток.

Розділ 4. Охорона праці на підприємстві

В відкритому акціонерному товаристві „Галіївський маслозавод ім. В.Ф.Мазуркевича” охорона праці знаходиться на досить належному рівні. Оскільки дане підприємство відноситься до підприємств по переробці молока, то воно користується поряд з Законом України „Про охорону праці” та іншими нормативними актами „Правилами охорони праці для працівників підприємств по переробці молока” , які введено в дію 1 січня 2000 року. Дані правила поширюються на всіх працівників підприємств, які виконують роботи щодо технологічних процесів виробництва, монтажу, налагодження, ремонту та експлуатації технологічного обладнання під час переробки молока та виробництва молочної продукції. На підприємстві проводиться комплекс заходів щодо покращення стану охорони праці.

На території заводу працює їдальня, де всі працівники підприємства мають змогу харчуватись. Також, робітників забезпечують спецодягом по відповідних нормативах. В підрозділах підприємства діють роздягальні, душові.

В ВАТ „Галіївський маслозавод” відсутній відокремлений підрозділ з охорони праці, проте є інженер по охороні праці, який здійснює оперативні роботи і контроль за станом охорони праці в господарстві. Даний працівник має вишу освіту і працює на зазначеній посаді понад 10 років. Інженер по охороні праці складає річні, квартальні та місячні плани по охороні праці в підприємстві, здійснює контроль за проведенням в підрозділах підприємства інструктажів по охороні праці (первинних, на робочому місці, поточних, планових, позапланових). Також інженер по охороні праці планує проведення медичних оглядів працівників підприємства, які проходять в районній лікарні, слідкує за забезпеченням робітників засобами індивідуального захисту.

Всі працівники підприємства проходять медичний огляд: перший - при прийнятті на роботу і повторні - щорічно, працівники, які працюють безпосередньо на виробництві - один раз в півроку. Контроль за станом охорони праці на рівні підприємства здійснює керівник; на рівні галузей -головні спеціалісти; на рівні підрозділів - керівники відповідних підрозділів.

В приміщенні правління ВАТ „Галіївський маслозавод” існує кабінет по охороні праці, в якому проводяться заняття із працівниками щодо організації і виконання заходів по охороні праці.

Спостерігається постійне збільшення витрат на охорону праці, адже керівник розуміє, що вкладені кошти в охорону праці зараз, окупляться в десятикратному розмірі пізніше. Фактичні витрати на одного робітника є достатніми, щоб забезпечити належні умови праці.

В ВАТ „Галіївський маслозавод” вживається ряд заходів щодо забезпечення пожежної безпеки. На підприємстві діє пожежно-сторожова охорона, в розпорядженні якої знаходиться пожежна машина. Об'єкти господарства оснащені засобами пожежегасіння: пожежними щитами, вогнегасниками, ящиками з піском. Всі вантажні автомобілі і молоковози на підприємстві забезпечені вогнегасниками.

Негативним в забезпеченні пожежної безпеки на підприємстві є те, що на основних об'єктах господарства відсутні засоби пожежної сигналізації, а також не всі об'єкти обладнані засобами зв'язку.

Висновки та пропозиції

1. Підприємство повністю забезпечено робочою силою як за чисельністю так і за кваліфікацією.

2. До основного виробництва на підприємстві відносяться виробництво масла вершкового, спредів, сухого знежиреного молока .

3. Виробнича потужність підприємства масла становить 3-4 т/добу, сухого знежиреного молока - 2,5-3,5 т/добу та нежирної молоко продукції - 0,8-1,2 т/добу.

4. Для покращення охорони праці та техніки безпеки на молокозаводі необхідно збільшити об'єм фінансування заходів щодо охорони праці та по мірі виробничої можливості закуповувати і використовувати сучасні засоби протипожежної безпеки.

Список використаної літератури

1. Даниленко Р.Ф. Охорона труда. - М:. Высшая школа, 1985. - с.9-21.

2. ДСТУ 3662-97. Молоко коров'яче незбиране. Вимоги до закупівлі.

3. Кугленев П.В. Молоко и молочные продукты.- 3-е изд., перероб. И доп. - М:. Россельхозиздат, 1985. - 80с.

4. Кученев П.В. Молочное дело.- 3-е изд., перероб. и доп. - М.: Колос, 1974.- 162с.

5. Кученев П.В. Молоко и молочные продукты. - 3-е изд., перероб. и доп. -М.: Россельхозиздат, 1985- 80с.

6. Молоко та молочні продукти. Нормативні документи : Довідник - у 3 т./ Т.З - 308с.

7. Омонем А.Г. Производство высококачественного молока. - М.: Колос, 1982- 74с.

8. Петровская В.А. Молочное дело. - М.: Колос , 1980. - 214с.

9. Звіт по закупці та реалізації продуктів на ТОВ «Галіївський маслозавод»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Описання технологічного процесу обробки кишок. Розрахунок кількості сировини та готової продукції. Підбір та розрахунок технологічного обладнання для кишкового цеху. Організація контролю виробництва та вимоги до якості сировини і готової продукції.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 17.06.2011

 • Технологія виготовлення та виробництва горілки. Особливість продукції заводу ЛКЗ "PRIME". ДСТУ на сировину і готову продукцію. Методи дослідження готової продукції. Контроль якості на всіх етапах виробничого процесу. Органолептична оцінка горілки.

  отчет по практике [210,0 K], добавлен 21.05.2016

 • Технологія дистиляції місцели соняшникової олії. Установка подвійної ректифікації. Обгрунтування та вибір асортименту продукції. Розрахунок сировини, готової продукції та допоміжних матеріалів. Організація виробничого потоку та техно-хімічного контролю.

  курсовая работа [536,9 K], добавлен 28.03.2015

 • Поняття якості та його роль. Вимоги до виробництва медичних апаратів по екологічній безпеці. Впровадження систем управління якістю на підприємстві. Розробка документації по контролю упаковки готової продукції. Структура стадій життєвого циклу продукції.

  дипломная работа [338,3 K], добавлен 14.07.2011

 • Зв’язок контролю якості зі стандартизацією. Фактори, що впливають на якість сільськогосподарської продукції, різновиди контролю якості. Стандартизовані методи контролю (вимірювальний і органолептичний методи). Форми оцінок показників якості продукції.

  контрольная работа [30,9 K], добавлен 26.11.2010

 • Проектування підприємства м'ясопереробної галузі - ковбасного цеху потужністю 12 т готової продукції за зміну. Вибір та обґрунтування асортименту продукції, технологічних схем виробничого процесу та робочої сили. Ефективність прийнятих у проекті рішень.

  дипломная работа [177,2 K], добавлен 29.06.2010

 • Хімічний склад, харчова та енергетична цінність. Показники екологічної чистоти сировини. Стандарти на сировину та допоміжні матеріали. Cхема технохімічного та мікробіологічного контролю виробництва консервів. Основні вимоги до якості готової продукції.

  курсовая работа [140,2 K], добавлен 19.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.