Електродугові способи зварювання

Автоматичне і напівавтоматичне дугове зварювання, переваги; характеристика флюсів. Будова зварювальних автоматів. Особливості дугового зварювання в захисних газах. Технологія електрошлакового зварювання, якість і продуктивність; промислове застосування.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 06.03.2011
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

на тему

Електродугові способи зварювання

ЗМІСТ

1. Автоматичне і напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом

2. Дугове зварювання в захисних газах

3. Електрошлакове зварювання

Використана література

1. Автоматичне і напівавтоматичне дугове зварювання під флюсом

Суть процесу. При автоматичному і напівавтоматичному зварюванні під флюсом до виробу 7 (рис. 1) подається голий дріт 1 і окремо порошкоподібний флюс 3. Дуга під флюсом горить у газовому пузирі, що утворюється навколо стовпа дуги з парів присадного і основного металів і продуктів дисоціації складових флюсу.

Рис. 1 Схема зварювання під шаром флюсу

Розтоплена частина флюсу 2 оточує газовий пузир і вкриває зварювальну ванну 4 тонким шаром шлаку, цим самим перешкоджаючи стиканню розплавленого присадного і основного металів з киснем і азотом повітря.

Після остигання металу і шлаку останній у вигляді шлакової кірки 5 легко відділяється від наплавленого металу 6. Невикористана частина флюсу відсмоктується з виробу назад у бункер за допомогою флюсовідсмоктуючих пристроїв.

Переваги зварювання під флюсом. Автоматичне зварювання під флюсом у порівнянні з ручним дуговим має такі переваги: у 5--10 раз підвищується продуктивність зварювання, досягається однорідність шва і підвищується якість наплавленого металу; економиться зварювальний дріт у зв'язку із зменшенням втрат металу на угар, розбризкування і відсутністю недогарків; полегшується праця робітника.

Продуктивність зварювання під флюсом підвищується головним чином за рахунок застосування великих струмів. При ручному дуговому зварюванні максимально допустимим є струми до 500--600 а. При більших струмах погіршується формування шва.

При зварюванні під флюсом застосовується струм величиною до 3000--4000 А без погіршення якості металу шва.

3. Флюси для автоматичного зварювання. Флюси повинні забезпечувати постійне горіння дуги, необхідний хімічний склад і механічні властивості наплавленого металу, добре формування зварювального шва і легке відокремлення шлакової кірки з наплавленого металу. За способом виготовлення флюси поділяються на плавлені і керамічні.

Плавлені флюси одержують сплавленням шихти у полуменевих або електричних печах з наступною грануляцією. До складу плавлених флюсів входять тільки шлакоутворюючі компоненти. Так, наприклад, до складу флюсів марок ОСЦ-45 і АН-348, які широко застосовуються для зварювання маловуглецевих і низьколегованих сталей, входять 38--44% 5і02, 34--47% МпО, 3,5--9% СаР2 та інші домішки. Шихтою для одержання цих флюсів служить кварцовий пісок, марганцева руда і плавиковий шпат.

До складу керамічних флюсів, крім шлакоутворюючих компонентів, входять також розкислювачі і різні легуючі елементи. Технологія одержання керамічних флюсів подібна до технології одержання електродної обмазувальної маси, яка наноситься на електроди методом опресовування. З одержаної таким же способом густого замісу маси виготовляють гранульований флюс, який потім просушують і прожарюють.

Керамічні флюси використовують для зварювання деяких марок легованих і високолегованих сталей і для одержання твердих наплавок.

Будова зварювальних автоматів. При автоматичному зварюванні всі рухи зварювального дроту автоматизовані.

Залежно від принципу підтримання постійної довжини дуги зварювальні автомати поділяються на два типи:

1) з автоматичним регулюванням і

2) з саморегулюванням довжини дуги.

При зміні довжини дуги в автоматах першого типу використовують зміни напруги на дузі, а в автоматах другого типу -- зміни струму. В першому випадку автомати обладнують спеціальними пристроями (реле, іонні лампи та ін.), які пов'язані з напругою дуги і з механізмом подачі дроту.

При збільшенні довжини дуги і підвищенні напруги на дузі швидше подається дріт до виробу, що приводить до зменшення довжини дуги.

Автомати з саморегулюванням довжини дуги не мають вказаних пристроїв і тому у них швидкість подачі дроту постійна. В разі зміни довжини дуги вона відновлюється до початкових розмірів за рахунок зміни швидкості плавлення дроту. Для сталого горіння дуги в автоматах цього типу необхідно, щоб певній швидкості плавлення дроту відповідала певна швидкість його подачі. Якщо в процесі зварювання збільшується довжина дуги, то це викликає зменшення сили зварювального струму і зниження швидкості плавлення дроту. Завдяки постійній швидкості подачі дроту довжина дуги знову збільшується до початкових розмірів. При скороченні довжини дуги відбувається зворотне явище: струм і швидкість плавлення зростають і довжина дуги збільшується.

Зварювальні автомати бувають стаціонарними і переносними. Більш поширені переносні зварювальні автомати, які називаються також зварювальними тракторами.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис 2. Зовнішній вигляд зварювального трактора типу ТС-17М-у

На рис. 2 показаний зварювальний трактор типу ТС-17М-у Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона. Трактор має постійну швидкість подачі дроту в процесі зварювання при заданому режимі і призначений для зварювання будь-яких швів у нижньому положенні при силі струму до 1000 А. Основними вузлами трактора є електродвигун 1, візок з ведучими 2 і веденими 3 бігунками, бункер 5 для флюсу, касета 7 для дроту і кнопковий пульт керування 8. Крім того, трактор має джерело струму, магнітний пускач і електровимірювальні прилади 6. Електродвигун трактора з'єднаний з механізмом подачі дроту і механізмом пересування.

Механізм подачі дроту складається з редуктора, приводного і притискного роликів, а механізм пересування -- з редуктора і ведучих бігунків 2. Добором змінних шестерень в редукторах змінюють швидкість подачі дроту в межах 52--403 м/ год. і швидкість пересування автомата, тобто швидкість зварювання, в межах 16--126 м/год. Після встановлення трактора у вихідне положення і натискання кнопки «Вниз-стоп 1» на пульті керування 8 зварювальний дріт з касети 7 подається до стикання з виробом. Потім з бункера 5 до місця зварювання подається флюс і натисканням кнопки «Пуск» автомат включається в роботу.

При зупиненні зварювального трактора спочатку зупиняється електродвигун і при звичайному обриві дуги в кінці шва заварюють кратер. Після цього вимикають всю схему трактора.

Для напрямлення трактора вздовж лінії шва використовують різні напрямні пристрої. В окремих випадках трактор напрямляють вручну за допомогою рукоятки 4, укріпленої на бункері 5.

Будова і призначення шлангового напівавтомата. При напівавтоматичному дуговому зварюванні подача дроту до виробу здійснюється механічним способом, а переміщення дуги, що горить під флюсом,-- вручну. Зварювальний дріт діаметром 1--2 мм подається до виробу по спеціальному шлангу, внаслідок чого напівавтомати називаються шланговими.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис.3 Зовнішній вигляд шлангового напівавтомата типу ПШ-5

Шланговий напівавтомат типу ПШ-5 (рис. 3) розроблений Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона. Напівавтомат має електродвигун 7, касету для дроту 6, механізм подачі дроту 5, спеціальної конструкції шланг 4, воронку / для флюсу, тримач з мундштуком 2 і пускову кнопку 3. Всередині шланга знаходиться спіраль із стального дроту, струмопідвідний гнучкий мідний дріт і два провідники, що з'єднують пускову кнопку 3 з магнітним пускачем.

Напівавтомат постачається джерелом струму і магнітним пускачем. Щоб розпочати зварювання, необхідно за допомогою пускової кнопки і магнітного пускача ввімкнути електродвигун 7 і джерело струму. Флюс на виріб подається з воронки 1.

Більш досконалий напівавтомат типу ПШ-54 має коробку швидкостей, що дозволяє змінювати швидкість подачі дроту без заміни шестірні.

У шлангових напівавтоматах заводу «Електрик» типу ПДШ-500 флюс подається до виробу по шланговому проводу пневматично.

Шланговими напівавтоматами зварюють прямолінійні, кільцеві і криволінійні шви, що недоступні для автоматів.

зварювання дуговий флюс газ електрошлаковий

2. Дугове зварювання в захисних газах

Як захисні гази при дуговому зварюванні застосовують аргон, гелій, вуглекислий газ, азот і водень. Найбільш широко використовують аргон і вуглекислий газ.

Аргон одержують з повітря, де його міститься близько 1%. Транспортують аргон у балонах місткістю 40 л із тиском газу 150 атм. Застосовують його головним чином для зварювання титану, алюмінієвих сплавів і нержавіючих сталей. Вуглекислий газ в 10--15 раз дешевше аргону. В середовищі вуглекислого газу зварюють багато сталей електродом, що плавиться, як вручну, так і напівавтоматичним і автоматичним способами. Зварювання у вуглекислому газі характеризується високою продуктивністю. На відміну від зварювання під шаром флюсу, в даному випадку можна безпосередньо спостерігати за процесом зварювання і зварювати у всіх просторових положеннях.

Щоб знешкодити окислювальну дію вуглекислого газу, як присадний метал при зварюванні низьковуглецевих і низьколегованих сталей використовують зварювальний дріт з підвищеним вмістом марганцю і кремнію (Св-08ГС і Св-ІОГС).

При зварюванні високолегованих сталей застосовують дріт, близький за складом до основного металу. Як джерела струму при зварюванні у вуглекислому газі служать зварювальні генератори постійного струму з жорсткою або зростаючою характеристикою.

3. Електрошлакове зварювання

Суть процесу. При електрошлаковому зварюванні основний і присадний метали розплавляються за рахунок тепла, що виділяється при проходженні електричного струму через розплавлений шлак. Зварювані деталі 7 (рис. 4) завтовшки понад 25--30 мм у даному випадку встановлюють вертикально з зазором в стику від 10 до 30 мм. Величину зазору вибирають залежно від товщини кромок зварюваних деталей.

Зазор з обох боків стику перекривається мідними порожнистими повзунами 4, які переміщуються знизу вверх по виробу разом з автоматом. Мідні повзуни, що охолоджуються всередині проточною водою, перешкоджають витіканню розплавленого металу 3 і рідкого шлаку 5 із зазору і сприяють примусовому формуванню зварного шва 2. Одна або декілька зварювальних дротин 6 подаються всередину зазору вигнутими струмопідвідними мундштуками 8 за допомогою системи подавальних роликів 9. Трубою, що встановлена трохи вище мундштуків 8, в зону зварювання подається флюс 10.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Процес електрошлакового зварювання звичайно розпочинається запалюванням дуги під шаром флюсу. Це здійснюється на приставній стальній або мідній пластині 1, яка в початковий момент прикриває зазор у нижній частині стику. В міру нагромадження певної кількості розплавленого шлаку зварювальні дроти 6 занурюються в шлак 5 і дуговий процес переходить в електрошлаковий, при якому під дією струму, що проходить через розплавлений шлак, відбувається дальше плавлення флюсу, дроту і кромок зварюваних-виробів.

Електрошлакове зварювання характеризується високою якістю шва і продуктивністю, яка перевищує в 5--7 раз продуктивність автоматичного зварювання під флюсом. Воно знаходить широке застосування при виготовленні товстостінних котлів високого тиску, валів гідротурбін, циліндрів пресів, станин прокатних станів перерізом до 900 х 900 мм, каркасів мартенівських печей і багатьох інших виробів великої товщини.

Для електрошлакового зварювання використовують автомати спеціальної конструкції, які притискуються до зварюваних деталей за допомогою механічних або магнітних притискачів. Як джерела струму застосовують зварювальні трансформатори з жорсткою зовнішньою характеристикою, що дають струм великої сили.

Література

1. В.М. Никифоров “Технология металлов и конструкционные материалы”, Ленингр. 1986г.

2. "Справочник молодого электросварщика" Э.С.Каракозов Р.И.Мустафаев, М.ВШ 1992 г., 302 c.

3. Д.Л. Глизманенко. Сварка и резка металлов. Профтехиздат 1985г. 448c.

4. Н.И. Никифоров. Справочник газосварщика и газорезчика. Высшая школа 1999г 239 стр

5. В.Н. Волченко. Сварка и свариваемые материалы. «Металлургия», 1991г -528 c

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Передові прийоми і прогресивні технології зварювання, високопродуктивні способи зварювання. Аналіз зварної конструкції. Вибір обладнання і пристосування, підготовка матеріалів до зварювання. Техніка дугового зварювання та контроль якості зварювання.

  курсовая работа [2,4 M], добавлен 25.03.2016

 • Особливості технології зварювання плавленням металоконструкцій. Способи зварювання сталі: ручне електродугове зварювання, напівавтоматичне зварювання в СО2. Порівняльний аналіз конструктивних, технологічних та економічних факторів технології зварювання.

  реферат [412,4 K], добавлен 13.12.2011

 • Способи виробництва плавлених флюсів, схеми основних процесів зварювання. Вплив флюсу на стійкість швів проти утворення тріщин кристалізацій. Класифікація флюсів. Засоби індивідуального захисту при зварювальних роботах, дотримання електробезпеки.

  дипломная работа [650,9 K], добавлен 19.12.2010

 • Зварка: поняття, види і класи. Історія розвитку зварювального виробництва. Опис технологічного процесу ручного дугового зварювання, характеристики сталей. Матеріали, інструменти, обладнання та пристосування, що використовується при зварювальних роботах.

  курсовая работа [67,6 K], добавлен 10.12.2010

 • Визначення і класифікація легованих сталей. Характеристики, призначення, будова та принцип дії установок плазмового зварювання, способи усунення несправностей. Дугове електричне та повітряно-дугове різання металів та їх сплавів, апаратура та технологія.

  дипломная работа [322,3 K], добавлен 19.12.2010

 • Вплив домішок на властивості міді, її фізичні та механічні властивості. Вибір способу зварювання. Ручне дугове зварювання графітовим електродом. Зварювання під флюсом. Механічні властивості дроту. Розроблення зварювальних кромок. Термічна обробка.

  контрольная работа [228,7 K], добавлен 16.06.2016

 • Історія розвитку зварювання та класифікація його способів: механічне, хімічне, електричне, електромеханічне, хіміко-механічне та променеве. Принципи застосування у монтажних умовах автоматичного і напівавтоматичного зварювання металевих конструкцій.

  курсовая работа [3,0 M], добавлен 05.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.