Особливості токарної обробки при виготовленні зубчастих коліс

Вивчення технології токарної обробки деталі в одиничному та серійному виробництвах. Схема технологічного налагодження обробки зубчастого колеса на одношпиндельному багаторізцевому напівавтоматі. Особливості обробки заготовки при складній конфігурації.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.08.2011
Размер файла 616,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Особливості токарної обробки при виготовленні зубчастих коліс

В одиничному виробництві вся токарна обробка здійснюється на одному (токарному) верстаті за методом пробних проходів робітником, як правило, високої кваліфікації. Спочатку заготовка закріплюється за зовнішній діаметр в трикулачковому патроні. При цьому обробляється отвір і вільні торцеві та зовнішні циліндричні поверхні. Потім, після розкріплення деталі, обробляються зовнішні циліндричні та торцеві з одного боку. Кількість проходів залежить від стану заготовки, величини припусків і кваліфікації робітника.

В дрібносерійному і серійному виробництвах зубчасті колеса обробляються на револьверному і токарних верстатах, у великосерійному і масовому виробництвах - на горизонтальних і вертикальних токарних напівавтоматах і переналагоджуваних автоматичних лініях.

При використанні револьверного верстата вся обробка заготовки з одного боку виконується повністю з одночасною остаточною обробкою отвору. Схема такого технологічного налагодження показана на рис. 1.

При складній конфігурації обробка заготовки з другого боку може бути також виконана на револьверному верстаті. Деталь затискається за вже обробленою поверхнею в трикулачковому самоцентруючому патроні. Якщо заготовка простої форми, то її другий бік можна обробити на токарному верстаті.

токарна обробка деталь зубсчата

Рис. 1. Технологічне налагодження обробки зубчастого колеса на одношпиндельному багаторізцевому напівавтоматі

Для обробки зубчастих коліс на горизонтальних напівавтоматах в заготовці попередньо свердлять отвір на свердлильному верстаті, і остаточно обробляють його на протяжному верстаті. На рис. 2 наведені приклади протягування циліндричного отвору на жорсткій та шаровій опорах.

Наступна обробка заготовки з базуванням по отвору виконується за дві операції: попередня та остаточна обробка зовнішніх поверхонь на багаторізцевих напівавтоматах (рис. 3).

Зовнішні поверхні заготовок на багаторізцевих напівавтоматах можна обробляти як у два, так і у один бік.

При значному розмірі виробничої програми для обробки зубчастих коліс застосовують багатошпиндельні напівавтомати.

Обробка колеса на шестишпиндельному напівавтоматі з одноіндексною схемою настроювання показана на рис. 4. Другий бік колеса повинен оброблятись на другому такому ж верстаті.

Двоіндексна схема настроювання передбачає обробку заготовки зубчастого колеса повністю на одному верстаті. Технологічне налагодження повної обробки заготовки зубчастого колеса на одному восьмишпиндельному напівавтоматі показане на рис. 5.

Як видно з наведених прикладів технологічних налагоджень для багатошпиндельних напівавтоматів, повна зовнішня обробка заготовки зубчастого колеса на цих верстатах часто передбачає і остаточну обробку базового отвору.

Рис. 2. Протягування отворів в зубчастих колесах: а - на жорсткій опорі; б - на шаровій опорі

Рис. 3. Технологічне налагодження обробки зубчастого колеса на одношпиндельному багаторізцевому напівавтоматі

Рис. 4. Технологічне налагодження обробки зубчастого колеса на шестишпиндельному напівавтоматі

Рис. 5. Технологічне налагодження обробки конічного зубчастого колеса з двоіндексною схемою настроювання на восьмишпиндельному напівавтоматі

Для всіх типів зубчастих коліс останньою операцією перед нарізанням зубів часто є шліфування торця чи його остаточне підрізання, що забезпечує перпендикулярність торця до осі отвору зубчастого колеса і точність нарізання зубів.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Проектирование технологии. Под редакцией Ю.М. Соломенцева. - М., 1990. - 416 с.

2. Руденко П.А. Раздел 3. Технология изготовления машин. Конспект лекцій. - Чернишов, 1986. - 159 с.

3. Технология машиностроения (специальная часть). Гусев А.А., Ковальчук Е.О., Колосов И.М. и др. М.М. 1986, 480 сторінок.

4. Технология обработки конструкционных материалов. / Под ред. П.Г. Петрухи. М. Высшая школа, 1991.

5. Справочник технолога-машиностроителя. / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К. Мещерякова, Т. 1. - М., 1985. - 656 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Фрезерування за методом копіювання при виготовленні коліс з прямим, тангенціальним і криволінійним зубом. Нарізання зубів на зубостругальних верстатах. Стругання двома різцями за методом обкатування для нарізання конічних коліс. Схема фінішної обробки.

  реферат [312,7 K], добавлен 20.08.2011

 • Токарні операції та оптимізація токарної обробки, співвідношення глибини різання. Обробка в два проходи та багаторізцева токарна обробка, час різання кожного інструмента на одну деталь, операція зміни різців при затупленні та стійкість інструментів.

  контрольная работа [104,1 K], добавлен 30.06.2011

 • Технічні характеристики компресорної установки. Аналіз технологічності деталі. Вибір та техніко-економічне обґрунтування методу отримання заготовки. Визначення припусків для обробки поверхні аналітичним методом та етапи обробки поверхонь деталі.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 31.10.2013

 • Складання проекту механічної дільниці для обробки деталі "Корпус". Вивчення типового маршрутного технологічного процесу обробки деталі,розрахунок трудомісткості. Визначення серійності виробництва, розрахунок необхідної кількості верстатів та площ.

  курсовая работа [543,9 K], добавлен 04.07.2010

 • Остаточне компонування механічної обробки деталі, етапи та особливості його здійснення. Рекомендації щодо підбору оптимального варіанта. Схема послідовності обробки. Розробка МОД для деталі корпус, два підходи до практичної реалізації даного процесу.

  практическая работа [720,0 K], добавлен 17.07.2011

 • Вибір, обґрунтування технологічного процесу термічної обробки деталі типу шпилька. Коротка характеристика виробу, що піддається термічній обробці. Розрахунок трудомісткості термічної обробки. Техніка безпеки, електробезпеки, протипожежні міри на дільниці.

  курсовая работа [70,6 K], добавлен 10.09.2012

 • Маршрутна схема поетапної механічної обробки поверхонь деталі. Розрахункові уточнення та послідовність обробки і технологічні допуски, використання типових планів обробки поверхонь. Технологічний процес за принципом концентрації та точність обробки.

  практическая работа [200,2 K], добавлен 17.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.