Методи фізичної реабілітація у жінок, хворих на виразкову хворобу 12-палої кишки під час вагітності

Прояви виразкової хвороби 12-палої кишки у вагітних: зміни шлунково-кишкової функції, клінічна картина, особливості перебігу та лікування. Методи фізичної реабілітації, їх можливості: гімнастика, дієтотерапія, фітотерапія, санаторно-курортне лікування.

Рубрика Медицина
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.05.2011
Размер файла 68,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Вираховуємо середнє арифметичне значення показників, по формулі 2.1 для контрольної та експериментальної груп на початку експерименту, результати заносимо до таблиці 3.10, та наприкінці експерименту, таблиця 3.11

Таблиця 3.10 Середнє арифметичне значення показників на початку експерименту

Група

Середнє арифметичне значення експрес тесту (Х)

експериментальна

61,13

контрольна

59,75

Таблиця 3.11 Середнє арифметичне значення показників в кінці експерименту

Група

Середнє арифметичне значення експрес тесту (Х)

експериментальна

69,63

контрольна

66,75

Далі, використовуючи метод математичної статистики, для визначення середнє квадратичного відхилення , нам потрібно визначити різницю між максимальним і мінімальним значенням показників - R: дані заносимо до таблиці 3.12 та 3.13.

Таблиця 3.12 Різниця між максимальним і мінімальним значеннями показників на початку експерименту

Група

Різниця між максимальним і мінімальним значеннями показників (R)

експериментальна

31

контрольна

36

Таблиця 3.13 Різниця між максимальним і мінімальним значеннями показників в кінці експерименту

Група

Різниця між максимальним і мінімальним значеннями показників R

експериментальна

20

контрольна

35

Знаючи значення різниці R та А з додатку А, вираховуємо середнє квадратичне відхилення за формулою (2.2), результати вносимо до таблиць 3.14 та 3.15.

Таблиця 3.14 Середнє квадратичного відхилення на початку експерименту

Група

Середнє квадратичне відхилення

експериментальна

10,44

контрольна

12,12

Таблиця 3.15 Середнє квадратичного відхилення в кінці експерименту

Група

Середнє квадратичне відхилення

експериментальна

6,73

контрольна

11,78

Для визначення t - критерію Ст'юдента, ще треба знати помилку середньої - m, її вираховуємо згідно формули (2.3), отримані дані заносимо до таблиць 3.16 та 3.17 - на початку та у кінці експерименту відповідно.

Далі визначаємо помилку середньої - m, її вираховуємо згідно формули (2.3), отримані дані заносимо до таблиць 3.15 та 3.16 - на початку та у кінці експерименту відповідно.

Таблиця 3.16 Значення помилки середньої m на початку експерименту

Група

Значення помилки середньої (m)

експериментальна

3,95

контрольна

4,59

Таблиця 3.17 Значення помилки середньої m у кінці експерименту

Група

Значення помилки середньої (m)

експериментальна

2,54

контрольна

4,46

Вираховуємо t-критерій Ст'юдента по формулі (2.4) та результати розрахунку вносимо до таблиці 3.18.

Таблиця 3.18 Результати розрахунку t - критерію Ст'юдента

Результати розрахунку t - критерію Ст'юдента

На початку експерименту

В кінці експерименту

Результати експрес тесту

0,24

0,56

На основі отриманих даних значень t встановлюємо достовірність або недостовірність різниці у показників експрес тесту за Піроговим О.Я. між контрольною та експериментальною групами. Для цього визначаємо ступінь свободи за формулою (2.5), та маємо: ступінь свободи f дорівнює 14.

Згідно додатка Б, знаючи ступень свободи, визначаємо граничні значення t - критерію Ст'юдента:

при f = 14, t табл. = 2,15 - 2,98.

Після, робимо аналіз результатів дослідження за допомогою метода математичної статистики.

Розділ 4. Обговорення отриманих даних

Після отримання конкретних даних приступаємо до їх обговорення.

Порівнюю показники експрес тесту Пірогов О.Я. за t-критерієм Ст'юдента.

На початку експерименту маємо t розрах. = 0,24, t табл. = 2,15 - 2,98, тобто t табл. = 2,15 - 2,88 > t розрах. = 0,24, це говорить, що показники по експериментальній групі не відрізняються від контрольної, вони не суттєві, були узяті приблизно однакові дані.

На кінці експерименту маємо t розрах. = 0,56, t табл. = 2,15 - 2,98, тобто t табл. = 2,15 - 2,98 > t розрах. = 0,56, це говорить, що показники не змінилися, достовірної відмінності немає, показники не мають сенсу.

По закінченню експерименту показники мали збільшитися - це теоретично. Практично - по методу математичної статистики - спираючись на цифри бачимо, що показники результат теоретичного методу дослідження не підтвердився, але показники покращилися у середньому по групі та індивідуально, але не суттєво, робимо вивід, що теоретичне припущення не підтвердилось.

Висновок

При написанні роботи нами було проаналізовано дані різних джерел, вивчені етіологія, патогенез та клінічна картина виразкової хвороби 12-палої кишки, особу уваги приділили її протіканню у жінок під час вагітності. Описали методи фізичної реабілітації на різних етапах лікування виразкової хвороби 12-палої кишки у вагітних жінок.

У роботі нами розглянуті можливості та результати використання засобів і методів фізичної реабілітації при лікуванні виразкової хвороби 12-палої кишки у вагітних жінок.

З досліджень ми можемо стверджувати що використання засобів фізичної реабілітації сприяє підвищенню показників (це ми бачимо у середньому по групі), але це не підтвердилось методом статичної обробки даних за Ст'юдентом. Гіпотеза частково доказана та підтверджена.

На основі літературних даних та власного дослідження ми можемо зробити наступні висновки:

1. Важливу роль відіграє адекватність та індивідуальність підібраних методів фізичної реабілітації до стадії захворювання та періоду вагітності при реабілітації хворих на виразкової хвороби 12-палої кишки.

2. Застосування засобів та методів фізичної реабілітації запобігаю загостренню та розвитку ускладнень при виразкової хвороби 12-палої кишки у вагітних жінок.

3. Підготовлює вагітних до пологів, та запобігає розвитку ускладнень в пологах.

Робота написана на у відповідності з методичними рекомендаціями Томашевський М.І. «Наскрізна програма та методичні рекомендації для виконання навчальної науково-дослідної роботи студентами з першого по п'ятий курси»- Горлівка 2007 рік.

Рекомендації

На основі отриманих нами результатів у ході дослідження ми можемо зробити наступні рекомендації, що до використовування засобів та методів фізичної реабілітації у вагітних жінок при виразкової хвороби 12-палої кишки.

1. Застосовування комплексів ЛФК (ранкова гігієнічна гімнастика, дихальна гімнастика, загальні вправи), дієтотерапії, фітотерапії для доповнення медикаментозного лікування виразкової хвороби 12-палої кишки у вагітних жінок, як під час загострення так і для профілактики загострення.

2. Застосовувати фізичної реабілітації у вагітних з виразкової хвороби 12-палої кишки для покращення загального стану, підготовку вагітних до пологів, та запобігання виникнення ускладнень під час пологів.

3. Проводити роботу по подальшому удосконалення та упровадженню засобів та методів фізичної реабілітації при лікуванні та профілактиці у вагітних з виразковою хворобою 12-палої кишки.

Додаток А

Табличні показники А для визначення стандартного відхилення

n

А

n

А

1

-

120

5,15

2

1,13

140

5,26

3

1,69

150

5,35

4

2,06

180

5,43

5

2,33

200

5,50

6

2,53

220

5,57

7

2,70

240

5,61

8

2,85

260

5,68

9

2,97

280

5,72

10

3,08

300

5,77

11

3,17

320

5,80

12

3,26

340

5,84

13

3,34

360

5,88

14

3,41

380

5,92

15

3,47

400

5,94

16

3,53

420

5,98

17

3,59

440

6,00

18

3,64

460

6,02

19

3,69

480

6,06

20

3,74

500

6,09

22

3,82

520

6,12

24

3,90

540

6,13

26

3,96

560

6,14

28

4,03

580

6,17

30

4,09

600

6,18

32

4,14

620

6,21

34

4,19

640

6,23

36

4,24

660

6,26

38

4,28

680

6,27

40

4,32

700

6,28

45

4,41

750

6,33

50

4,50

800

6,34

60

4,64

850

6,37

70

4,76

900

6,43

80

4,85

950

6,47

90

4,94

1000

6,48

100

5,01

Додаток Б

Граничні значення t - критерію Ст'юдента для 5% та 1% - го рівня значимості від числа ступенів свободи

Ступінь свободи (f)

Граничні значення

Ступінь свободи (f)

Граничні значення

Р - 0,05

Р - 0,01

Р - 0,05

Р - 0,01

1

12,71

63,60

21

2,08

2,82

2

4,30

9,93

22

2,07

2,82

3

3,18

5,84

23

2,07

2,81

4

2,78

4,60

24

2,06

2,80

5

2,57

4,03

25

2,06

2,79

6

2,45

3,71

26

2,06

2,78

7

2,37

3,50

27

2,05

2,77

8

2,31

3,36

28

2,05

2,76

9

2,26

3,25

29

2,04

2,76

10

2,23

3,17

30

2,04

2,75

11

2,20

3,11

40

2,02

2,70

12

2,18

3,06

50

2,01

2,68

13

2,16

3,01

60

2,00

2,66

14

2,15

2,98

80

1,99

2,64

15

2,13

2,95

100

1,98

2,63

16

2,12

2,92

120

1,98

2,62

17

2,11

2,90

200

1,97

2,60

18

2,10

2,88

500

1,96

2,59

Список використаної літератури

1. Мартынов А.И., Мухин Н.А., Моисеева В.С. Внутренние болезни. - М.: ГЭОТАР Медицина, - 2002. С - 128-140.

2. Гончарик И.И. Клиническая гастроэнтерология. Минск, 2002. - С. 116-149.

3. Дуда Вл. И., Дуда В. И., Дражина О.Г. Акушерство. - М. - ОНИКС - 2007., С - 229 - 236.

4. Новикова Р.И., Кабанько Т.П., Черний В.И., Штутин С.А. Анестезия, интенсивная терапия и реанимация при критических состояниях в акушерстве. - Донецк. - ДМУ - 1994. - С - 19 - 20.

5. Епіфанов В.А. Лікувальна фізкультура - М. - ГЭОТАР-Медиа, 2009. С - 241 - 218, 480 -486.

6. Попов С.Н. Физическая реабилитация. - Ростов н / Д: Феникс, 2008 - С - 331 - 335, 499- 510.

7. Матеріал інтернет-сайта - http// www.Eda.info

8. Уткин В. Л., Бондин В. И. Атлас физических упражнений для красоты и здоровья - М. - Физкультура и спорт - 1990 - C 56-58

9. Пархотік І. І. Фізична реабілітація при захворюваннях органов черевної порожнини - Київ - Олімпійська література - 2003. - С - 30 - 43.

10. Томашевський М.І. Наскрізна програма та методичні рекомендації для виконання навчальної науково-дослідної роботи студентами з першого по п'ятий курсів - Горлівка 2007.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.