Систематика і видовий склад родини Polygonaceae. Характеристика Polygonum aviculare

Огляд видового і морфологічного складу роду Polygonaceae. Короткий ботанічний опис Polygonum aviculare, ареал поширення, місця виростання. Дослідження мікроелементного та хімічного складу трави Polygonum aviculare. Використання та застосування в медицині.

Рубрика Медицина
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.05.2014
Размер файла 2,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство охорони здоров'я України

Національний фармацевтичний університет

Кафедра фармакогнозії

КУРСОВА РОБОТА

З ФАРМАКОГНОЗІЇ

на тему: Систематика і видовий склад родини Polygonaceae. Характеристика Polygonum aviculare

Виконала:

студентка III курсу групи

спеціальності «Фармація»

Харків - 2013

План

Вступ

Розділ І

1.1 Огляд видового і морфологічного складу роду Polygonaceae

1.2 Номенклатура Polygonum aviculare в інших мовах

1.3 Короткий ботанічний опис Polygonum aviculare

1.4 Ареал поширення, місця виростання. Екологія

1.5 Заготівля сировини, зберіганні

1.6 Доброякісність сировини

Розділ II

2.1 Хімічний склад трави гірчака пташиного

2.2 Дослідження мікроелементного складу трави Polygonum aviculare l. в різних екологічних умовах. (Халіева З.М., Булатова А.Р., Оренбурзька державна академія)

2.3 Дослідження хімічного складу трави Polygoni avicularis L. (Н.А. Юнусходжаева, В.Н. Абдуллабекова, Ташкентський фармацевтичний

університет)

Розділ III

3.1 Використання та застосування в медицині

3.2 Протипоказання

Загальні висновки

Використана література

Вступ

У багатьох родинах є рослини, значущі для людини: лікарські, сміттєві та ін. У сімействі Гречкові - це представники роду Гірчак (Polygonum). Багато гірчаки використовуються в медицині: гірчак зміїний, або змійовик (Polygonum bistorta L.), гірчак почечуйний (P. persicaria L.), гірчак пташиний (P. aviculare L.) та інші. Трава споришу включена як лікарську сировину в ГФ XI. Серед вчених існують різні погляди на кількісний, видовий і родовий склад сімейства Polygonaceae. Кількість родів і видів розрізняються у різних авторів: близько 40 родів і більше 800 видів, 30-35 родів і більше 1000 видів. Крім того, систематичний склад видів зазначеного сімейства вимагає додаткового вивчення. У зв'язку із зазначеною проблемою однією з цілей даної роботи є вивчення систематики та біологічних особливостей видів роду Гірчак.

Враховуючи надзвичайний поліморфізм гірчаків, слід зазначити, що залишається безліч невирішених систематичних і таксономічних питань. Труднощі в розпізнаванні видів викликані високою пластичністю морфологічних ознак, пов'язаної з відмінностями в умовах харчування, зволоження і ступеня витоптування. Інша причина - поширення гірчаків і, зокрема, споришів по всій земній кулі, різноманітність еколого-кліматичних умов у межах обширних ареалів видів, що призвело до утворення безлічі фенотипічно різноманітних рас. Передбачається, що, наприклад, видове різноманіття споришів в більшій мірі виникло в результаті міжвидової гібридизації декількох початкових видів. Завдяки переважанню самозапилення і великої насіннєвої продуктивності нові гібриди, багатьом з яких присвоєно видовий ранг, здатні відновлюватися, не змішуючись з вихідними видами, і збільшувати свою чисельність. Вони або займають перехідне місцепроживання, або витісняють батьківські види з їх природних місць існування.

Виняткова роль в утворенні гібридів належить Polygonum aviculare L. s. str. Широкий ареал виду, який перекриває ареали більшості інших, велика екологічна амплітуда, наявність різноманітних цитотипів дозволяють P. aviculare виступати в якості одного з батьків. [3]

Розділ 1

1.1 Огляд видового і морфологічного складу роду Polygonaceae

Сімейство гречані відноситься до відділу Magnoliophita (Angiospermae), класу Magnolyopsida (Dicolydones), підкласу Caryophyllidae, надпорядку Polygonanae, монотипового порядку Гречаноцвіті (Polygonales). За будовою ендосперму і циклічному або нециклічному розташуванню оцвітини сімейство гречаних ділиться на 3 підродини: ерігонові (Erigonoideae), (щавлеві-Rumicoideae); гречані (Polygonoidaea) і кокколобові (Coccoloboideae) - звичайно з нециклічною оцвітиною.

Проблема природних родів в сімействі Polygonaceae вимагає особливої уваги. Як вже повідомлялося раніше, після неодноразової постановки питання в 1987, 1988 і 1989 роках про необхідність перегляду обсягу родів М.М. Цвелев в опублікованому в 1993 р. варіанті природної системи сімейства розподіляє види, що належали раніше до роду Polygonum L. s. lat., в більш дрібні природні роди у складі трьох триб: Persicarieae Dumort., Polygoneae і Coccolobeae Dumort. підродини Polygonoideae. В.Л. Комаров (1926), наслідуючи поглядам Адансона, підтвердив можливість виділення секції Bistorta Tourn. в самостійний рід, проте пізніше В.Л. Комаров і Ю.С.Грігор'єв (1936) залишили ранг секції. Пізніше K. Haraldson (1978) на підставі анатомо-морфологічних ознак включила Bistorta до трибу Persicarieae разом з Persicaria, Aconogonon, Koenigia, а R. Decraene і JR Akeroyd (1988) на підставі аналізу будови квітки запропонували інше угруповання дрібніших родів, об'єднавши Aconogonon і Bistorta в рід Persicaria. М.М. Тупіцина і Л.І. Кашин (1992) відзначили 13 родів сімейства Polygonaceae, з них види 6 родів знаходилися раніше в складі Polygonum L. sl Це роди Bistorta, Persicaria, Knorringia, Aconogonon, Polygonum, Fallopia. В останньому зведенні С.К. Черепанова (1995) колишні представники роду Polygonum L. sl увійшли в 11 родів у відповідності з новою системою Polygonaceae Juss.

Сімейство гречаних (близько 30 родів і 800 видів) широко поширене майже по всій земній кулі, але особливо численні гречані в північній помірній зоні.

Гречані виростають в найрізноманітніших екологічних умовах. Найчастіше це однорічні або багаторічні трави, рідше чагарники, дерева або ліани.

Листя цільне, рідше розділене на частки, у деяких (ревінь і щавель) чергові, але іноді кільчасте.

Характерна риса сімейства - наявність зрощених прилистки - розтрубів.

Дрібні квітки гречаних у верхівкових суцвіттях зазвичай обох статей, рідше одностатеві, мають тричленний, рідше 2- або 5-членний план будови. Оцвітина проста, складається з 3-6 зелених, білих або червоних часток, що залишаються при плодах і часто видозмінюються. Тичинки в числі 6-9 розташовані в 2 кола, причому у внутрішньому колі вони часто зникають, а в зовнішньому їх число подвоюється.

Гиніцей зазвичай з 3, рідше з 2-4 плодолистків з вільними або більш-менш зрощеними стовпчиками.

Зав'язь верхня, одногнізна, з одним базальним сім'язачатком, сидячим на більш-менш ясно вираженій ніжці, відповідно скороченвй центральній колонці. Такий тип будови зав'язі є відмінною рисою сімейства.

У сімействі гречаних відомо вітро- і комахоопилення. Квітки багатьох видів щавлю пристосовані до запилення вітром. Вони розташовуються на досить довгих квітконіжках, легко розгойдуються при поривах вітру, а великі перисті рильця добре вловлюють пилок.

У ентомофільних представників сімейства, наприклад, у ревеню і гірчаків, рильця зазвичай голівчаті.

У квітках гречаних комах приваблює нектар, який виділяють нектарники, розташовані біля основ тичинок; іноді в квітках є нектароносні диски. Запилювачами є комахи з коротким хоботком, головним чином бджоли і мухи.

Більш успішному перехресному запиленню у деяких гречаних сприяє явище різностовпчатості. Так, деякі види даного сімейства мають квітки двох типів: короткостовпчаті, у яких тичинки довші за стовпчики, ідовгостовпчасті, у яких тичинки коротші за стовпчики, при цьому в одній квітці тичинки і рильця дозрівають у різний час.

Пилкові зерна гречаних різноманітні. Трьохборозенчасті товстостінні пилкові зерна є вихідним типом, від якого походять інші.

Розрізняють два напрямки розвитку пилкових зерен залежно від способу запилення. Пилкові зерна вітрозапилюваних родів, таких, як щавель, ревінь, тонкостінні, борозенки на них зредуковані до тонких жолобків.

Протилежна лінія розвитку спостерігається у ентомофільних родів, наприклад, у роду гірчак; у них зазвичай зовнішня оболонка пилкового зерна складена високими вертикальними гребнями, анастомозуючих між собою, борозенки при цьому відсутні, а число пор збільшується.

Плід горіховидний з числом граней, відповідним числу плодолистків. Насіння з зігнутим або прямим зародком, оточеним рясним ендоспермом.

Для більшості гречаних характерне рясне цвітіння і плодоношення. Плоди зазвичай поширюються вітром, чому сприяють різні пристосування.

У багатьох видів щавлю три внутрішні частки оцвітини сильно розростаються до моменту плодоношення і оточують плід, що не приростає до нього. Плоди щавлю добре плавають, тому що на цвітині зазвичай розвиваються особливі здуття з губчастої паренхімної тканини.

Плоди деяких видів щавлю опадають взимку і переносяться вітром по снігу. Іноді плоди гречаних поширюються тваринами. Наприклад, плоди бур'янів, таких, як щавель малий, або щавлик (Rumex acetosella) і спориш, розносяться разом з брудом, що прилипає до ніг домашніх тварин.

У гречаних відоме не тільки насіннєве, але і вегетативне розмноження.

За будовою ендосперму і циклічному або нециклічному розташуванню оцвітини сімейство гречаних ділиться на 3 підродини: щавлеві (Rumicoideae) з циклічним квіткою і нерумінірованим ендоспермом; гречані (Polygonoideae) з нециклічною квіткою і нерумінірованим ендоспермом; кокколобові (Coccoloboideae) зазвичай з нециклічною оцвітиною і румінірованим ендоспермом.

Підродина щавлеві включає дуже різні по морфології і географії роди.

Види сімейства гречаних характеризуються наявністю у всіх частинах рослин, особливо в підземних органах, дубильних речовин, що пояснює їх застосування в якості хороших дубителів.

Серед гречаних є цінні харчові рослини. Широко відомою круп'яною культурою є гречка посівна родом з Гімалаїв, де вона була введена в культуру понад 4000 років тому. Плоди гречки дають крупу - висококалорійний продукт, який містить цінні для організму людини білки, вуглеводи, жири, органічні кислоти, вітаміни. З гречки промисловим способом отримують рутин, який призначають при атеросклерозі і гіпертонії.

Серед гречаних є цінні медоноси: гречка, горець зміїний (Polygonum bistorta) та ін. Гречаний мед має тонкий смак і темно-коричневий колір.

Деякі види ревеню введені в культуру через їстівних м'ясистих черешків прикореневих листя, що містять лимонну і яблучні кислоти. Молоде листя щавлю вживають в їжу, вони містять вітаміни А і С, багаті залізом і калієм.

Більшість гречаних за великого вмісту дубильних речовин і щавлевої кислоти погано поїдається худобою. Спостерігалися випадки отруєння щавлем овець і коней, а поїдання коровами щавлю сприяє швидкому скисання молока.

Лікарські властивості гречаних відомі з глибокої давнини.

Серед гречаних є також фарбувальні рослини. Жовту фарбу, наприклад, отримують з коренів щавлю кінського (Rumex confertus). [9]

Деякі види даного сімейства використовуються як декоративні рослини.

Різновиди роду Polygonaceae:

Polygonum abbreviatum Kom.

Polygonum acerosum Ledeb. ex Meisn.

Polygonum acetosum M.Bieb. (In review)

Polygonum achoreum SF Blake

Polygonum affine D. Don

Polygonum ajanense (Regel & Tiling) Grig.

Polygonum albanicum Jбv. (In review)

Polygonum alopecuroides Turcz. ex Besser

Polygonum amgense Michaleva & Perf.

Polygonum amurense Vorosch.

Polygonum angustifolium Pall.

Polygonum arenarium Waldst. & Kit. (In review)

Polygonum arenastrum Boreau (in review)

Polygonum argyrocoleon Steud. ex Kunze

Polygonum assamicum Meisn.

Polygonum aviculare L. (In review)

Polygonum baicalense Sipliv.

Polygonum bargusinense Peshkova

Polygonum bellardii All. (In review)

Polygonum biconvexum Hayata

Polygonum bolanderi WH Brewer

Polygonum boreale (Lange) Small (in review)

Polygonum bornmuelleri Litv.

Polygonum bowenkampii Phil.

Polygonum brasiliense K. Koch

Polygonum brittingeri Beck

Polygonum caducifolium Vorosch.

Polygonum californicum Meisn.

Polygonum careyi Olney (in review)

Polygonum carneum C. Koch

Polygonum cathayanum AJ Li

Polygonum chrtekii Czerep.

Polygonum cognatum Meisn. (In review)

Polygonum coriaceum Sam.

Polygonum coriarium Grig.

Polygonum criopolitanum Hance

Polygonum cyanandrum Diels

Polygonum czukavinae Sojбk

Polygonum darrisii H. Lйv.

Polygonum delicatulum Meisn.

Polygonum densiflorum Blume

Polygonum dissitiflorum Hemsl.

Polygonum divaricatum L.

Polygonum douglasii Greene

Polygonum dshawachischwilii Charkev.

Polygonum effusum Meisn.

Polygonum ellipticum Willd. ex Spreng.

Polygonum ensigerum Juz.

Polygonum equisetiforme Sm. (In review)

Polygonum fertile (Maxim.) AJ Li

Polygonum filicaule Wall. ex Meisn. (In review)

Polygonum floribundum Schltdl. ex Spreng. (In review)

Polygonum forrestii Diels

Polygonum franchetii Vorosch.

Polygonum galapagense Caruel

Polygonum glaucum Nutt. (In review)

Polygonum griffithii Hook. f.

Polygonum gussonei Tod. (In review)

Polygonum hastatosagittatum Makino

Polygonum hissaricum Popov

Polygonum honanense HW Kung

Polygonum hookeri Meisn.

Polygonum huananense AJ Li

Polygonum huichunense FZ Li, YT Hou & CY Qu

Polygonum humifusum C. Merck ex K. Koch

Polygonum humile Meisn.

Polygonum hystriculum Schuster

Polygonum icaricum Rech.f. (In review)

Polygonum idaeum Hayek (in review)

Polygonum imeretinum Kom.

Polygonum inflexum Kom.

Polygonum intramongolicum Borodina

Polygonum japonicum Meisn.

Polygonum jucundum Meisn.

Polygonum junceum Ledeb.

Polygonum jurii AK Skvortsov

Polygonum kawagoeanum Makino

Polygonum krascheninnikovii Czerep.

Polygonum lacerum Kunth

Polygonum lencoranicum Kom.

Polygonum lichiangense WW Sm.

Polygonum limicola Sam.

Polygonum limosum Kom.

Polygonum littorale (Greene) Fedde

Polygonum lonchophyllum (Greene) Fedde

Polygonum longiocreatum Bartlett

Polygonum longipes Halбcsy & Charrel (in review)

Polygonum maackianum Regel

Polygonum macrophyllum D. Don

Polygonum majus (Meisn.) Piper

Polygonum manshuriense Petrov ex Kom.

Polygonum maritimum L. (In review)

Polygonum microcephalum D. Don

Polygonum milletii (H. Lйv.) H. Lйv.

Polygonum minimum S. Watson

Polygonum molliiforme Boiss.

Polygonum muricatum Meisn.

Polygonum myrtillifolium Kom.

Polygonum norvegicum Lid

Polygonum nummularifolium Meisn.

Polygonum nuttallii Small

Polygonum ochotense Petrov ex Kom.

Polygonum ochreatum L.

Polygonum oxyspermum CAMey. & Bunge (in review)

Polygonum pacificum Petrov ex Kom.

Polygonum paleaceum Wall.

Polygonum palmatum Dunn

Polygonum paniculatum L.

Polygonum panjutinii Charkev.

Polygonum papillosum Hartvig (in review)

Polygonum paraguayense Wedd.

Polygonum paralimicola AJ Li

Polygonum paronychioides CA Mey.

Polygonum patulum M.Bieb. (In review)

Polygonum peruvianum Meisn.

Polygonum pilushanense YC Liu & CH Ou

Polygonum pinetorum Hemsl.

Polygonum platyphyllum SX Li & YL Chang

Polygonum plebeium R.Br. (In review)

Polygonum polycnemoides Jaub. & Spach

Polygonum popovii Borodina

Polygonum posumbu Buch.-Ham. ex D. Don

Polygonum praetermissum Hook. f.

Polygonum pubescens Blume

Polygonum punctatum Buch.-Ham. ex D. Don

Polygonum purpureonervosum AJ Li

Polygonum ramosissimum Michx. (In review)

Polygonum recumbens Royle ex Bab.

Polygonum relictum Kom.

Polygonum rigidulum (Greene) Fedde

Polygonum rigidum Skvortsov

Polygonum riparium Georgi

Polygonum romanum Jacq. (In review)

Polygonum rottboellioides Jaub. & Spach

Polygonum rubricaule Cham.

Polygonum runcinatum Buch.-Ham. ex D. Don

Polygonum rurivagum Jord. ex Boreau (in review)

Polygonum salsugineum M.Bieb. (In review)

Polygonum sanguinaria Remy

Polygonum schischkinii Ivanova, Elena Ilyinichna ex Borodina

Polygonum scoparium Req. ex Loisel. (In review)

Polygonum senticosum (Meisn.) Franch. & Sav.

Polygonum sericeum Pall. ex Georgi

Polygonum serpyllaceum Jaub. & Spach

Polygonum shiheziense FZ Li, YT Hou & FJ Lu

Polygonum sibiricum Laxm.

Polygonum sinomontanum Sam.

Polygonum songaricum Schrenk

Polygonum sparsipilosum AJ Li

Polygonum spergulariiforme Meisn. ex Small

Polygonum stelligerum Cham.

Polygonum striatulum BL Rob.

Polygonum strindbergii J. Schust.

Polygonum stypticum Cham. & Schltdl.

Polygonum subauriculatum Petrov ex Kom.

Polygonum subscaposum Diels

Polygonum Ч subsericeum Popov

Polygonum suffultoides AJ Li

Polygonum suffultum Maxim.

Polygonum taquetii H. Lйv.

Polygonum tenoreanum E.Nardi & Raffaelli (in review)

Polygonum tenue Michx.

Polygonum thunbergii Siebold & Zucc.

Polygonum thymifolium Jaub. & Spach

Polygonum tibeticum Hemsl.

Polygonum tortuosum D. Don

Polygonum trigonocarpum (Makino) Kudф & Masam.

Polygonum tripterocarpum A. Gray ex Rothr.

Polygonum turgidum Thuill.

Polygonum umbrosum Sam.

Polygonum undulatum Berg.

Polygonum urumqiense FZ Li, YT Hou & FJ Lu

Polygonum utahensis Brenckle & Cottam

Polygonum vacciniifolium Wall. ex Meisn.

Polygonum viscoferum Makino

Polygonum viscosum Buch.-Ham. ex D. Don

Polygonum vladimiri Czerep.

Polygonum vvedenskyi SUMNER

Polygonum wallichii Meisn.

Polygonum weyrichii F. Schmidt

Polygonum zaravschanicum Zak.

Polygonum orientale Polygonum japonicum

Polygonum amplexicaule Polygonum capitatum

Polygonum persicaria Polygonum cespitosum [http://www.theplantlist.org/]

polygonum aviculare трава медицина

Polygonum orientale Polygonum japonicum

Polygonum amplexicaule Polygonum capitatum

Polygonum persicaria Polygonum cespitosum

Статистика

Налічується 1,256 наукових назв видів роду Polygonaceae. 181 з них є загальноприйнятими назвами. Наприклад, localhost The Plant List включає 426 наукових назв видів роду Polygonaceae. Хоча слід зауважити, що у список також включені синоніми деяких видів.

Назви видів Polygonaceae (1,256)

Accepted 181 14.4% (загальнопийняті)

Synonym 487 38.8% (синоніми)

Unplaced 0 0% (немають місця)

Unassessed 588 46.8% (не вивчені)

Всі види роду Polygonaceae (включаючи синоніми) 1,682

Accepted 218 13.0% (загальноприйняті)

Synonym 825 49.0% (синоніми)

Unplaced 0 0% (немають місця)

Unassessed 639 38.0% (не вивчені) [http://www.theplantlist.org/]

1.2 Номенклатура Polygonum aviculare в інших мовах

Вперше гірчак пташиний був описаний в 1753 році Карлом Лінеєм. Російська назва рослини горец птичий (спорыш обыкновенный). У народі його називають спориш, напевно воно дано рослині за здатність швидко, споро, відновлювати пошкоджені пагони. У східно-слов'янській міфології спориш - символ родючості. Також у народі його називають гусяча трава, травичка-мурава, спаріж, шпуріш, Мурічі, дрясен, пташина гречка, куроєдов, топотун.

Українські назви-спориш звичайний, птича гречка.

Латинська назва-Polygonum aviculare. Polygonum походить від латинізованої грецької назви polygonon - гірчак; від poly - багато і gony - коліно, вузол або gonon - нащадки; avicularis,-е - пташиний, від латинського avicula - пташка.

Англійські назви - Silversheath knotweed, Doorweed, Knot grass, Bird's knotgrass, Common Knotgrass, Birdweed, Pigweed, Lowgrass.

Французькі - Renouee des oiseaux, aviculaire, trainasse, Centinode, Herbe aux Cent Nњuds.

Польські - Rdest ptasi, sporysz, swinskie ziele.

Німецьке - Vogelknцterich. [18]

Іспанські - Centinodia, Hierba del Pollo, Ciennudos, Acederilla, Acejo, Alambrillo, Altamandria, Cornijuela, Corregьela de los Caminos, Jajo Rastrero.

Італійське - Corregiola. [http://en.wikipedia.org/wiki/Buckwheat_family]

Сімейство - Polygonaceae.

В якості сировини використовується зібрана в фазу цвітіння і висушена трава гірчака пташиного - Polygoni avicularae herba.

1.3. Коротка ботанічна характеристика Polygonum aviculare

Однорічна трав'яниста наземна рослина зі слабкими висхідними, повзучими або лежачими стеблами висотою до 30 см, членистими, часто сланкими, довжиною до 100 см, нерозгалужені в більшості вузлів. Після цвітіння стебла стають твердими.

Корінь стрижневий, малогіллястим, товший за гілки.

Листки прості, чергові, розміщені по довжині стебла, різної форми: від еліптичної до лінійно-ланцетовидной форми, еліптичні, рідше вузьковідовжені або майже лінійні, тупуваті або коротко-загострені, край гладкий, при основі звужені в короткий черешок, цілокраї, завжди без точкових залоз, довжиною 1-4 см і шириною 0,5-2 см. Біля основи листа знаходяться два прилистки, зрощені в розтруб. Розтруби сріблясто-білі, плівчасті, білуваті довжиною 7-13 мм. Колір зелений або сизувато-зелений. [12]

Відмінність від інших видів Polygonaceae полягає в тому, що у спориша відсутнє суцвіття. Квітки дрібні, з блякло-зеленими, по краях рожевими або білими частками. Пучки квіток по 2-5 розташовуються в пазухах листків, платинки яких значно довші ніж у квіток. Оцвітина проста, п'ятичленна, приблизно до половини надрізана, при плодах розтріскується, біла або зелена з рожевими краями, може мати плями або смужки зеленого або червоного кольору. Тичинок 8, маточок 3. Цвіте з квітня і майже до кінця осені, найбільш інтенсивн у липні - серпні.

Плід - майже чорний або коричневий трьохгранний матовий горішок, майже рівний по довжині оцвітини. Плоди дозрівають у липні - вересні. Розмножується насінням. [7, 8, http://www.plantarium.ru/]

1.4 Ареал поширення, місця виростання. Екологія

Місце життя-антропогенне. Росте по витоптаних полях, пустирях, берегах річок, у дворах, на стежках, при дорогах, на вигонах, постійних сухих пасовищах, на валах, на засмічених місцях біля житлових будинків та ін. Вид, що тяжіє до засмічених місць. Витривалий до витоптування. Рослина-космополіт. Дуже невибагливий, поселяється на будь-яких субстратах, завдяки чому поширений по всіх материках, не зустрічається тільки в Арктиці та Антарктиді (рис. 1.1). У Росії зустрічається повсюдно, крім арктичних районів. Зустрічається по всій Україні, але на півдні рідше. Росте у дворах, на сільських вулицях, площах, садах, парках, узбіччях доріг, по берегах річок, іноді як бур'ян на городах, полях, у молодих посадках лісу. [1]

Рис. 1.1. Карта ареалів роду спориш

За відсутності конкуренції з боку інших рослин добре відновлюється насінням і утворює чисті зарості на ущільнених грунтах. Має ярові, озимі, ефемерні форми і дає кілька поколінь на рік. Часто засмічує посіви сільськогосподарських культур. На півдні основні місця заготовок розташовані в басейнах річок Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. У Криму зростає повсюдно, але в передгірних і гірських районах зустрічається частіше. На Далекому Сході гірчак пташиний (спориш) розповсюджений у Примор'ї, Приамур'ї, на Охотському узбережжі і Камчатці. [http://www.agroatlas.ru/ru/content/cultural/Avena_sativa_K/map/]

Екологія

По відношенню до вологи - мезофіт, по відношенню до харчування - евтроф, до світла - світлолюбна рослина. Віддає перевагу голому, поживно багатому мінералами грунту, уникає вкрай сухі, постійно вологі і дуже тінисті місцеперебування. У лісовій і лісостеповій зонах зустрічається особливо часто, в горах. У степовій і пустельній зонах - тільки у вологих місцепроживання. На зрошуваних полях росте тільки на валиках і відкосах зрошувальних каналів. Природні місцепроживання - морські береги, береги озер. Дорожні насипи, залізничні зони, двори ферм, стежки, гнійні купи, маленькі газони, голі шматочки на пасовищних землях.

1.5 Заготівля сировини, зберігання.

Лікарською сировиною гірчака пташиного є висушена трава, яку збирають в період цвітіння з червня по вересень, поки трава не затверділа. Траву збирають у суху погоду в період цвітіння майже все літо, зрізаючи на довжину 40 см серпом, ножем або косою. Не слід заготовляти рослину в сильно забруднених місцях і в місцях випасу худоби. Порівняльні дані властивостей і морфологічних особливостей трави споришу представлені в таблиці 1. [13]

Трава повинна містити вологи не більше 13%; суми флавоноїдів - не менше 0,5%; золи загальної - не більше 13%; органічних домішок - не більше 2%. Траву відділяють від домішок, видаляють побурілі рослини, оголені стебла і укладають у мішки.

Сушать траву споришу на горищах або під навісами з хорошою вентиляцією. Можна сушити в сушарках зі штучним обігрівом при температурі до 50-60 ° C. Сушіння припиняють, коли стебла стають ламкими. Зберігають у добре провітрюваних приміщеннях.

Цілісну сировину пакують у тюки з тканини не більше 40 кг нетто; в * мішки тканинні або льоно-джуто-кенафні не більше 20 кг нетто; подрібнене - в мішки тканинні або льоно-джуто-кенафні не більше 25 кг нетто. Подрібнену сировину фасують по 100 г у пакети паперові типу II з наступним вкладенням в пачки картонні 11-1-4 або 15-1-4. Термін зберігання 3 доби. [6]

Таблиця 1

Порівняльні дані визначення, властивостей і морфологічних особливостей АРС споришу звичайного трави по монографії ЄФ і статті ГФ XI

Показник

ЄФ "Knotgrass"

ГФ XI "Трава гірчака пташиного (споришу)"

1

2

3

Визначення

Цілі або різані, висушені або квітучі надземні частини Polygonum aviculare L.

Ціла або подрібнена, зібрана у фазі цвітіння висушена трава дикорослої однорічної трав'янистої рослини гірчака звичайного (споришу) - Polygonum aviculare L, родиина - Polygonaceae.

Властивості

Сировина має слабкий запах. Сировина має кілька терпкий запах.

Макроскопія (зовнішні ознаки)

Стебло від 0,5 мм до 2 мм в товщину, розгалужений, з циліндричними або декілька незграбними і борознистими міжвузлями.

Цілі або частково подрібнені олистяні стебла до 40 см в довжину. Стебла тонкі, чергові, зелені або сизувато-зелені.

Листя сидяче або короткочерешкове, зверху голе, різноманіте за формою і розмірами. Прилисники зрослися у влагаліщеподібний розірваний сріблястий розтруб, дрібні пазушні квітки мають 5 зеленувато-білих листочків оцвітини, верхівка яких часто червоного кольору. Плоди - тригранні горішки розміром від 2 мм до 4 мм, від коричневого до чорного кольору, зазвичай плямисті або смугасті.

Листкя просте, чергове, зелене або сизувато-зелене, цілокрає, різноманітне за формою, широко елептічне, оберненояйцеподібне, рідше вузько видовжене або майже лінійне, тупе або загострене, до 3 см в довжину. до 1 см завширшки. Біля основи листка знаходяться 2 прилистки, які зрослися в плівчастий, розсічений розтруб сріблясто-білого кольору. Квітки розташовані в пазухах листя по 1 - 5. Оцвітина п'ятичленна, глибоко надрізана майже до 2/3, в нижній частині блідо-зелена, у верхній - біла або рожева.

1.6 Доброякісність сировини

Якісні реакції. Близько 1 г подрібненої сировини (див. розділ "Кількісне визначення") кип'ятять протягом 5 хв з 20 мл 70% спирту і фільтрують через паперовий фільтр. До 5 мл фільтрату додають 3 мл 2% спиртового розчину алюмінію хлориду; з'являється жовто-зелене забарвлення (флавоноїди).

Числові показники. Цілісна сировина. Суми флавоноїдів у перерахунку на авикулярин не менше 0,5%; вологість не більше 13%; золи загальної не більше 13%; побурілих і почорнілих частин трави не більше 3%; коренів не більше 2%; органічних домішок не більше 2%; мінеральних домішок не більше 2%.

Подрібнена сировину. Суми флавоноїдів у перерахунку на авикулярин не менше 0,5%; вологість не більше 13%; золи загальної не більше 13%; часток, що не проходять крізь сито з отворами діаметром 7 мм, не більше 10%; часток, що проходять крізь сито з отворами розміром 0,5 мм, не більше 10%; органічних домішок не більше 2%; мінеральних домішок не більше 2%.

Кількісне визначення. Аналітичну пробу сировини подрібнюють до розміру часток, що проходять крізь сито з отворами діаметром 1 мм. Близько 1 г (точна наважка) подрібненої сировини поміщають в колбу зі шліфом місткістю 150 мл, додають 30 мл 70% спирту, колбу приєднують до зворотного холодильника і нагрівають на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Потім колбу охолоджують до кімнатної температури під струменем холодної води і фільтрують через паперовий фільтр у мірну колбу місткістю 100 мл. Екстракцію повторюють ще 2 рази зазначеним вище способом. Об'єднані вилучення повторно фільтрують через той же фільтр в ту ж мірну колбу, фільтр промивають 70% спиртом і доводять обсяг фільтрату тим же спиртом до мітки (розчин А).

4 мл розчину А поміщають в мірну колбу місткістю 25 мл, додають 2 мл 2% розчину алюмінію хлориду в 95% спирті і доводять об'єм розчину 95% спиртом до мітки; через 20 хв вимірюють оптичну щільність розчину на спектрофотометрі при довжині хвилі 410 нм в кюветі з товщиною шару 10 мм. В якості розчину порівняння використовують наступний розчин: 4 мл розчину А поміщають в мірну колбу місткістю 25 мл, додають 1 краплю розведеної хлористоводневої кислоти і доводять об'єм розчину 95% спиртом до мітки.

Вміст суми флавоноїдів виражається у перерахунку на авикулярин і абсолютно суху сировину у відсотках. [6]

Розділ 2

2.1 Хімічний склад трави гірчака пташиного

Трава містить дубильні речовини (0,35%), дегідроаскорбінову і аскорбінову кислоти (700-887 мг/100 г), флавоноїд авікуляріі (а також кверцитин, ізорамнетін, мірицетин, кемпферол, лютеолін, гіперін), каротин (до 40 мг/100 г), з'єднання кремнієвої кислоти (4,5%). У корінні гірчака пташиного виявлені оксіметилантрахінони. У траві виявлено флавоноїди (авикулярин, гіперозид, кверцитрин і ізокверцітрін), дубильні речовини (до 0,4%), вітаміни (аскорбінова кислота - до 0,9% на суху масу, каротин, вітамін К, Е), кумарини (скополетин, умбеліферон), фенолкарбонові кислоти (галова, кавова, n-кумаринових, хлорогенова), а також смоли, ефірні олії, слизу, жири, цукру. [7]

Флавоноїди:

мірицетин лютеолін

кверцетин авикулярин

Кумарини:

умбеліферон скополетин

Вітаміни:

дегідроаскорбінова кислота вітамін Е

Фенолкарбонові кислоти:

галова кислота пірокатехова кислота

хлорогенова кислота

2.2 Дослідження мікроелементного складу трави Polygonum aviculare L. в різних екологічних умовах. (Халіева З.М., Булатова А.Р., Оренбурзька державна академія)

Метою дослідження є проведення порівняльного аналізу вмісту мікроелементів у рослинній сировині, зібраній в різних екологічних умовах. Для оцінки вмісту мікроелементів у лекарській рослинній сировині були зібрані зразки наземної частини (трава) гірчака пташиного або споришу Polygonum aviculare L. (Род. Polygonaceae Juss) і грунт. Гірчак пташиний (Polygonum aviculare L.) - однорічна трав'яниста рослина заввишки 15-50 см, що є поширеним космополітом в північній півкулі. У Волго-Уральському регіоні зустрічається повсюдно на лугах, ріллі, уздовж доріг, на прирічкових пісках, біля житлових будинків. Гірчак пташиний - відома лікарська рослина, що застосовується в Росії і за кордоном. В офіційній і народній медицині його використовують як протизапальний засіб, що сприяє відходженню конкрементів, а також при каменях у нирках і сечовому міхурі.

Рослина застосовують при функціональній недостатності печінки і захворюваннях, пов'язаних із затримкою в організмі токсичних продуктів обміну, оскільки трава гірчака пташиного має антитоксичні властивості. Мікроелементний склад надземної частини споришу цікавий з позиції оцінки якості лікарської рослинної сировини, а також можливості використання його для фіторемедіаціі. Рослинна сировина Polygonum aviculare збиралася в період цвітіння (кінець червня - початок липня) 2012 року в центральній частині міста Оренбурга, по ул.Туркестанской при різній віддаленості від проїжджої частини (3м від дороги і 500 м від дороги). В якості фонової території прийнята зона на відстані 70 км від міста, віддалена від населених пунктів і проїжджої частини. Визначення елементного складу проводилося методом атомно-абсорбційної спектроскопії на базі випробувальної лабораторії ФГУЗ «Центр гігієни і епідеміології Оренбурзької області». Елементний аналіз рослинної сировини дозволяє виявити деякі особливості накопичення мікроелементів в надземній частині гірчака пташиного. Більшість мікроелементів відносяться до біогенних, так як багато хто з них входять до складу активних центрів ферментів і приймають, тим самим, участь у метаболізмі. У багатьох біохімічних процесах в рослинному організмі беруть участь флавопротєїнові ферменти. В активації цих ферментів беруть участь Mn, Fe, Cu. Для вивчення синтезу біологічно активних речовин найбільший інтерес представляють Mn, Cu, Co, Ni, Cr. Небезпечними забруднювачами лікарської рослинної сировини вважаються As, Pb, Cd, так як їх накопичення в навколишньому середовищі йде дуже швидкими темпами. Миш'як здатний порушувати роботу ферментних систем. Незважаючи на те, що мікроелементи є природними компонентами рослин, інтенсивний розвиток промисловості та сільського господарства, погіршення екологічної обстановки, зростання урбанізації призвело до появи невластивих для природи концентрацій металів, кумулюється в грунті і рослинах. Зокрема найбільший ступінь акумуляції в сировині мають Cr, Co, Cu. У грунті ж, де виростає даний лікарський рослина, спостерігається менше збільшення концентрації даних елементів. Крім того, можна простежити залежність накопичення мікроелементів в залежності від екологічних умов. Лікарські рослини, які ростуть у безпосередній близькості до автомобільних доріг, мають високу концентрацію мікроелементів. На підставі проведених досліджень з'ясували, що гірчак пташиний здатний регулювати потік забруднюючих речовин. Це дозволяє йому активно протистояти надмірному надходженню важких металів і вибірково накопичувати есенціальні елементи, необхідні для роботи ферментів. При цьому слід враховувати, що накопичені в наземних частинах елементи здатні мігрувати по харчових ланцюгах, так як спориш використовується як лікарська рослинна сировина. Внаслідок цього виникає проблема контролю якості лікарської рослинної сировини. [5, 11, 15, 16 ]

2.3 Дослідження хімічного складу трави Polygoni avicularis L. (Н.А. Юнусходжаева, В.Н. Абдуллабекова, Ташкентський фармацевтичний університет)

Експериментальна частина

Для вивчення хімічного складу використовували надземну частину рослини, зібраного на території Ботанічного саду Ташкента в період цвітіння.

1. Визначення вітаміну К. 1,0 г подрібненого до розміру часток, що проходять через сито з отворами діаметром 5 мм, повітряно-сухої сировини (точна навіска) вичерпно екстрагували гексаном при періодичному струшуванні в перебігу 1 год у темному місці.

Визначення вітаміну К1 в отриманому витязі проводили методом ТШХ. Для цього на платівку «Silufol UF -254» (Чехія), размером15 Ч 15 см на відстані 1 см від краю пластинки наносили по 0,15 мл досліджуваного витягу і розчину робочого стандартного зразка (РІС) вітаміну К1 у вигляді смуг довжиною 1,5 см об'ємом 1 мл. Хроматографування проводили висхідним способом у системі розчинників діетиловий ефір - бензол у співвідношенні 2:8. По закінченні хроматографування пластинку виймали, сушили на повітрі до видалення запаху розчинників, переглядали в УФ-світлі при л = 360 нм, відзначаючи зону розташування вітаміну К1, який флуоресціює на фіолетовому тлі у вигляді білої плями. Зону вітаміну К1, вирізали і поміщали в колбу з притертою пробкою, заливали 10 мл 96% спирту і елюювали на протязі 30 хв при постійному струшуванні. Елюат фільтрували і вивчали УФ-спектри.

Кількісний вміст вітаміну К1 в досліджуваному об'єкті визначали за розробленою раніше нами методикою високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з використанням калібровачного графіка, побудованого по розчину РСО вітаміну К1.

Для цього 5,0 г (точна наважка) висушеного і подрібненого до 5 мм величини сировини екстрагували 50 мл гексану. Колбу приєднали до зворотного холодильника і нагрівали на киплячій водяній бані протягом 30 хв. Після чого гексановий екстракт фільтрували через паперовий фільтр у мірну колбу ємністю 100 мл. Екстракцію повторювали ще 2 рази по 25 мл гексану нагріванням на протязі 10 хв. Об'єднаний гексановий екстракт упаривали до сухого залишку на роторно-вакуумному випарнику при температурі не вище 40С. Сухий залишок, промиваючи метанолом, кількісно переносили в мірну колбу місткістю 10 мл. Отриманий розчин пропускали через фільтр «Мілліпор» з розміром пір 0,45 мкм.

Хроматографування проводили в наступних умовах: рідинний хроматограф фірми «Agilent Technologies 1100 series» з комп'ютерною програмою «Chemstation» версії А 09.03, забезпечений чотирьохканальним насосом високого тиску, УФ / Вид-діод-матричним детектором, дегазатором рухомої фази, автосамплером та термостатом колонки. Рухома фаза-метанол. Металева хроматографічна колонка розміром 140 * 4,6 мм, наповнена сорбентом Zorbax Eclipse XDB C-8, з розміром частинок 5,0 мкм. Швидкість потоку - 0,75 мл / хв. Довжина хвилі детектування - 272 нм. Температура термостата колонки - 40С. Об'єм, що вводиться в інжектор хроматографа проби, - 20мкм. Ідентифікація вітаміну К1 проводилася шляхом зіставлення часу утримування і спектра поглинання в УФ-області з його РСО фірми «Sagmeil» /

Побудова калібровачного графіка. Близько 0,033 РСО г (точна наважка) вітаміну К1 розчиняли в мірній колбі місткістю 25 мл і доводили об'єм розчину до мітки метанолом (вихідний А розчин). З розчину А готували низку робочих розчинів РСО в концентраціях від 0,00096 до 0,0800%. Отримані розчини аналізували методикою ВЕРХ при вищевказаних умовах, результати яких представлені в Таблиці 2. [14]

Таблиця 2

Розрахунок концентрації разчина РСО віт К1, мкг/мл

Концентрація

розчину РСО віт К1, мкг/мл

Площа

піка

Концентрація/

площа

Параметри калібрувального графіка

1.

2.

3.

9,60

32,00

800,00

209,14

673,78

16101,21

0,0459

0,0475

0,0497

Коефіцієнт корреляції 1,0

Формула розрахунку y=mx+b,де, b=15,26632, m=20,10817, x - концентрація, %, y - площа

2. Вивчення флавоноїдів. Виділення флавоноїдів з трави гірчак пташиного проводили за допомогою колонкової хроматографії.

Для цього надземну частину (1,5 кг) гірчака пташиного екстрагували 3 рази 70% етиловим спиртом. З об'єднаного вилучення відганяли спирт (вихід склав 1,09%), залишок розбавляли водою і обробляли послідовно екстракційним бензилом, хлороформом, етилацетат і н-бутанолом. Перехід флавоноїдів у витягання перевіряли методом ТШХ на пластинках «Silufol UF-254» у системі розчинників хлороформ-метанол у співвідношенні 4:1. У результаті було виявлено, що в етілацетатну фракцію переходить найбільша кількість флавоноїдних сполук (13,1 г). Далі цю фракцію хроматографували на колонці з силікагелем. Колонку елюювали сумішшю хлороформу і метанолу в різних співвідношеннях (97:3, 95:5, 90:10, 85:15, 80:20).

З етілацетатной фракції 105-112 С було виділено 0,73 г речовини «А», з фракції 118-125 С-0, 92 г речовини «В», а з фракції 129-135-0,72 г речовини «С». Для ідентифікації виділених речовин були вивчені їх температури плавлення, УФ-, ІЧ-, ЯМР-спектри.

3. Вивчення полісахаридного складу. 50 г повітряно-сухої сировини рослини інактивувати сумішшю хлороформ-метанол у співвідношенні 1:1 для видалення речовин не вуглеводного характеру. Після інактивації залишок сушили і 3 рази екстрагували очищеною водою у співвідношенні 1:4 при кімнатній температурі на протязі 2 год. Екстракти фільтрували, об'єднували, згущували до 100 мл і видали білки за методом Севага. Далі екстракти знову упарювали до невеликого обсягу, обробляли 96% етиловим спиртом (1:3), осад відокремлювали, промивали і сушили. Вихід водорозчинних полісахаридів (ВРПС) -0,33 г (1,6%).

Моносахаридний склад отриманих ВРПС вивчали методом ГЖХ на хроматографі «Chrom-5», забезпеченому полум'яно-іонізаційним детектором і колонкою з нержавіючої сталі (200 * 0,3). Сорбент-5% Silikone XE 60, на хроматоне NAW. Величина часток-0 ,200-0, 255 мм, температура колонки-210 С; швидкість азоту-60 мл / хв. Для визначення полісахаридного складу трави гірчака пташиного 0,1 г отриманих ВРПС гідролізували 3 мл 2 н розчину сірчаної кислоти при 100 С протягом 6 год. Гідролізати нейтралізували карбонатом барію і фільтрували. Потім фільтрати обробляли катіонітів КУ-2 (Н +) і випарюють до отримання сиропоподібної маси. Якісний склад моносахаридів вивчали методом БХ в системі бутанол-пірідин-вода (6:4:3).

4. Вивчення макро- та мікроелементного складу. Для дослідження елементного складу використовували мас-спектрометричний метод: індукційно зв'язаною плазмою мас-спектрометр ICP-MS AT 7500А, забезпечений перістатичним насосом Peri Pump, мас-детектором і спеціальною програмою «Chemstation» для обробки результатів. Газ-носій - аргон, потужність - 1200 Вт, час інтегрування - 0,1 сек, обсяг проби - 1 мл, температура плазми - 7000 С. Результати проведених досліджень представлені в Таблиці 3.

Таблица 3

Макро- і мікроелементний склад трави Polygonum aviculare

Елементи

Кількість, мг/г

Елементи

Кількість, мг/г

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Бор

Натрій

Магній

Алюміній

Калій

Кальцій

Титан

Хром

Марганець

0,0053

0,067

3,9

0,067

5,3

7,4

0,00025

0,003

0,58

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Залізо

Нікель

Срібро

Цинк

Арсен

Селен

Молібден

Барій

Ванадій

0,27

0,0017

0,0016

0,0025

0,0016

0,045

0,017

0,095

0,0021

Обговорення результатів.

Отримані дані хроматографічного аналізу гексанового витягу з трави Polygonum aviculare L і вивчення УФ-спектру елюата з хроматограми показали наявність в ньому 4 максимума поглинання при л = 243, 249, 255, 261 нм, які збігаються з максимумами його РСО і даними, наведеними в літературі . Отже, виділене речовина є вітаміном К1. На підставі ВЕРХ досліджень було встановлено, що кількісний вміст вітамін К1 у траві горця пташиного становить 2,85 мкг / г.

Интерпритація отриманих даних з ідентифікації виділених хроматографією речовин флавоноїдного характеру шляхом вивчення їх температури плавлення, УФ-, ІЧ-, ЯМР - спектрів показала, що представлені речовини А, В, С є ліквірітон, авикулярин і цинарозидом відповідно. Слід зазначити, що серед останніх ліквірітін і цинарозид з даного виду сировини виділені були вперше. Зміст вже відомого флавоноїду авикулярин обгрунтовує терапевтичну активність даної рослини, який за літературними даними має кровоспинну дію.

Речовина «А» - ліквірітин (4-В-D-глюкопіранозид). Жовтий порошок, речовина складу, т. пл. 140-142 С. УФ спектр: л max (етанол): 270,364 нм. В ІК - спектрі Vmax (KBr), см-1 є смуги поглинання гідроксильних груп 3332 (ОН), 2922, 2854 (валентні коливання СН, СН2), 1650 (С = О при С-4), 1608, 1579, 1512 ( ароматичні кільця).

Речовина «В» - авикулярин - Кверцетин 3 - а-L-арабофуранозід, - жовтий порошок, т. пл. 200-201 С. УФ - спектр: лmax (метанол): 257, 300, 356 нм.

Цинарозид (лютеолін-7-О-В-D-глюкопіранозид) - жовтий порошок,, т. пл. 240-242 С. УФ-спектр: лmax (метанол): 251,368,350 нм. В ІК - спектрі Vmax (KBr), см-1 є смуги поглинання гідроксильних груп 3313 (ОН), 2926,2854 (валентні коливання СН), 1656 (С = О при С-4), 1601,1563,1528 (ароматичні кільця ).

У результаті проведених досліджень з трави гірчака пташиного було виділено 0,33 г (1,6%) ВРПС, які представляють собою аморфні порошки кремового кольору, добре розчинні у воді і утворюють нев'язкі розчини. Не містять крохмалю, про що свідчила негативна реакція з розчином йоду. Дані БХ і ГЖХ аналізу гідролізатів ВРПС показали вміст таких моносахаридів, як галактоза (11,3%), глюкоза (75,1%), арабіноза (12,7%), сліди ксилози і незначна кількість уронової кислоти (проявник - кислий фталат аніліну ) з Rf 0,52, 0,33, 0,29, 0,34, 0,05 відповідно. Необхідно відзначити, що на відміну від інших видів надземна частина Polygoni avicularis L., зібраної на території Ташкента, містить галактозу, глюкозу.

Встановлено, що трава гірчака пташиного містить 18 мікроелементів. З них найбільшу кількість становлять кальцій, калій і магній. Отримані дані дозволяють рекомендувати траву гірчака пташиного не тільки як кровоспинний засіб, але і як джерело нативних макро-і мікроелементів, а також засоби для профілактики і терапії серцево-судинних захворювань (калій і магній).

Висновки. За результатами хімічного вивчення на вміст БАР було встановлено, що трава Polygonum aviculare L. Містить вітамін К1, флавоноїди, моносахариди (глюкоза, арабиноза, галактоза), а також макро-і мікроелементи (кальцій, калій і магній). При визначенні компонентного складу флавоноїдів було ідентифіковано та кількісно визначено 3 речовини: ліквірітин (0,05%), цинарозид (0,048%) і авикулярин (0,06%). Серед останніх ліквірітин і цинарозид з трави Polygonum aviculare L. виділені вперше. [4, 10, 17]

Розділ 3

3.1 Використання та застосування в медицині

Трава гірчака пташиного відрізняється багатосторонніми фармакологічними властивостями, що залежать від вмісту в рослині різних біологічно активних сполук. Галенові форми з рослини, підвищують діурез, виводять з сечею надлишок іонів натрію і хлору, внаслідок чого збільшується фільтрація в ниркових клубочках і зменшується зворотня реабсорбція в ниркових канальцях. Трава гірчака пташиного перешкоджає утворення сечових каменів, що пов'язують з вмістом в галенових препаратах рослини розчинних сполук кремнієвої кислоти, які в досить значних концентраціях видаляються з сечею. При проходженні сечових шляхів вони грають роль захисного колоїду, що зменшує ступінь кристалізації мінеральних солей, перешкоджаючи тим самим утворенню сечових каменів.

Галенові препарати рослини позитивно впливають на функцію шлунково-кишкового тракту завдяки дубильним речовинам, що володіють антимікробними, протизапальними і в'яжучими властивостями. Флавоноїди, сполуки кремнію і дубильні речовини рослини зменшують проникність стінок судин, підвищують згортання крові. Крім того, рослина підвищує скоротливу здатність гладком'язових органів, головним чином посилюючи скорочення матки. Галенові препарати гірчака пташиного і збори, в яких рослина є основним компонентом, застосовують при хронічних захворюваннях сечовивідних шляхів, послабленні фільтраційної функції ниркових клубочків і появу в сечі великої кількості мінеральних солей, особливо солей щавлевої кислоти. Препарати рослини в якості допоміжних засобів призначають у початкових стадіях сечокам'яної хвороби, в післяопераційний період після видалення сечових каменів, при сечокислому діатезі, ряді шкірних захворювань (вугрі, фурункули, деякі дерматити). [http://ru.wikipedia.org/wiki/Горец_птичий]

Завдяки дубильним речовинам трава гірчака ефективна при гатсроентеритах, проносі різної етіології, при підвищеній проникності стінок судин і незначних кровотечах з пошкоджених судин оболонок ШКТ. Рослина застосовують при функціональній недостатності печінки і захворюваннях, пов'язаних із затримкою в організмі токсичних продуктів обміну, оскільки трава гірчака пташиного має антитоксичні властивості.

Настої і відвари трави гірчака пташиного застосовують при маткових кровотечах на грунті атонії матки, кишкових та гемороїдальних кровотечах. [2]

3.2 Протипоказання

Є категорії хворих, яким протипоказані конкретно препарати зі споришу. Це в першу чергу вагітні жінки. Ця рослина може спровокувати викидень або маткові кровотечі. Також не можна приймати препарати з цієї трави при запальних процесах, що знаходяться в гострій фазі і локалізуються в нирках і сечовому міхурі. Не можна використовувати ліки з цієї рослини і при схильності до тромбоутворення, тому що спориш ще сильніше активізує агрегацію тромбоцитів. Може завдати шкоди використання препаратів з цієї рослини і тим людям, хто страждає стенокардією, а також хворим, які перенесли інсульт або інфаркт. Особливо це стосується людей похилого віку. Небажано використовувати цю траву і тим пацієнтам, у яких поєднується наявність каменів у жовчному міхурі та знижений кров'яний тиск.

Загальні висновки

1.У ході даної роботи було вивчено ряд важливих питань щодо представника сімейства Гречані гірчака пташиного.

2.Систематика і біологічні особливості видів роду Гірчак.

3.Видовий склад сімейства Polygonaceae.

4.Більш докладно вивчався представник сімейства Polygonaceae гірчак пташиний - Polygonum aviculare: морфологічні особливості, ареал розповсюдження і екологія даної рослини.

5.Також була вивчена робота Халіевой З.М. і Булатовою А.Р. (Оренбурзька державна академія) на тему впливу екологічних умов на мікроелементний склад трави Polygonum aviculare. На підставі даної роботи можна говорити про те, що гірчак пташиний здатний регулювати потік забруднюючих речовин. Це дозволяє йому активно протистояти надмірному надходженню важких металів і вибірково накопичувати есенціальні елементи, необхідні для роботи ферментів.

6.У роботі представлена стаття, присвячена дослідженням хімічного складу гірчака пташиного (Н.А. Юнусходжаева, В.Н. Абдуллабекова, Ташкентський фармацевтичний університет). У ній висвітлюються методи, що дозволяють визначити флавоноїдний, полісахаридний, а також мікроелементний склад трави Polygonum aviculare. Слід зазначити, що з досліджуваної сировини вперше були виділені ліквірітин і цинарозид.

7.Фармакологічна дія трави гірчака пташиного обумовлено його хімічним складом, що виявляється найбільшою мірою в сечогінний дії при захворювання нирок. Також здобув широке застосування при лікуванні ряду шкірних захворювань. Не дивлячись на те, що досліджуваний об'єкт є сировиною рослинного походження, варто звернути увагу на ряд протипоказань для застосування.

Використана література

1. Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР / Под ред. П.С. Чинова. - М.: Медгиз, 1983. - 276 с.

2. Видаль, справочник. Лекарственные препараты в России. Издание пятое, переработанное, исправленное и дополненное. М.: Астра Фарм Сервис, 1999.

3. Войлокова В.Н. Систематика и филогения рода Polygonum L. s. str. молекулярно-генетический подход: Автореф. дис. на соискание учёной степени кан. биол. наук. - Москва, Главный ботанический сад им.Н.В. Цицина, 2007. С. 3-4.

4. Высочина Г.И. Динамика содержания и компонентного состава флавоноидов aviculare L. //Растительные ресурсы. 1999. Т. 35, вып. 3. С. 67- 74.

5. Гусев Н.Ф. Лекарственные растения Оренбуржья (ресурсы, выращивание, использование). / Н.Ф. Гусев, Г.В.Петрова, О.Н.Немерешина. Оренбург: Издательский центр ОГАУ. 2007 - 332с.

6. Державна Фармакопея України /Державне підприємство “Науково - експертний фармакопейний центр”. - 1-е вид. - Х.:РІРЕГ, 2001. - 556 с.

7. Ковальов В.М., Павлій О.І., Ісакова Т.І. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: Підруч. для вищ. фармац. установ освіти та фармац. ф-тів вищ. мед. установ освіти ІІІ-ІV рівнів акрид. - Х.: Прапор; НФаУ, 2000. - 703 с.

8. Ковалёв В.Н., Попова Н.В., Кисличенко В.С. и др. Практикум по фармакогнозии: Учеб. пособ. для студ. выс. учеб. завед. - Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. - 498 с.

9. Лазарев А.В., Недопёкина С.В. Обзор рода Polygonum L., 1753 / Научные ведомости. 2009. №11(66). С. 17-24.

10. Машковский М.Д. Лекарственные средства: Трава горца птичьего. Ташкент, 1998. Т. 1. С. 507.

11. Немерешина О.Н. К вопросу о содержании микроэлементов в сырье перспективных видов лекарственных растений / О.Н. Немерешина, Н.Ф.Гусев // Вестник оренбургского государственного университета 2006. №12. - С.167

12. Сербін А.Г. Фармацевтична ботаніка: Підручник / А.Г. Сербін, Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк / Під ред. Л.М. Сірої. - Вінниця: Нова книга, 2007. - С. 157-158

13. Спориш // Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий центр якості лікарських засобів». - 1-е вид. - Доповнення 3. - Харків: Державне підприємство «Український науковий центр якості лікарських засобів», 2009. - С. 212-213.

14. Струкова М.П. Хроматографический метод контроля производства витамина К1 // Химико - фармацевтический журнал. 1975 №8. С. 50.

15. Халиева З.М., Булатова А.Р. Микроэлементный состав Polygonum aviculare l. в различных экологических условиях

16. Шайхутдинова А.А, Немерешина О.Н. Исследования содержания тяжелых металлов в тканях Polygonum aviculare L. на территориях, прилегающих к теплоэлектростанциям / Интеллект. Инновации. Инвестиции №3. 2011. - С.179-182.


Подобные документы

 • Ботанічна характеристика, хімічний склад, батьківщина та ареал розповсюдження фрукту. Історія його використання. Умови вирощування, догляду та зберігання. Лікувально-профілактичні властивості. Протипокази до застосування. Використання ананасу у медицині.

  курсовая работа [36,2 K], добавлен 28.03.2016

 • Розробка науково обгрунтованого складу, технології та методик контролю якості вагінальних супозиторіїв з Протефлазідом. Вивчення провідної можливості використання культури клітин крові для дослідження імунної активності розчинних лікарських засобів.

  автореферат [105,9 K], добавлен 04.04.2009

 • Біологічний опис нагідків лікарських. Екологія та поширення лікарської рослини, її основні фармакологічні властивості. Практичне застосування в сучасній фармакотерапії та народній медицині (рецепти). Збирання, переробка та зберігання рослинної сировини.

  презентация [82,7 K], добавлен 10.04.2014

 • Захворювання шкіри, зумовлене порушенням функції сальних залоз. Причини виникнення себорейного дерматиту. Вивчення бар’єрних функцій епідермісу. Залежність видового складу мікробіоценозу шкіри у хворих на себорею від стану поверхневого ліпідного шару.

  дипломная работа [4,0 M], добавлен 02.12.2012

 • Огляд біологічної складової біотехнічної системи. Види медичної ендоскопії - оглядова, біопсійна і операційна. Опис кабінету ендоскопії. Опис ендоскопу та обробка біозображень. Принцип побудови оптичної, спостерігаючої та освітлювальної системи ендоскопа.

  курсовая работа [788,8 K], добавлен 09.01.2017

 • Виділення основних груп алкалоїдів з снодійного маку: похідні тетрагідроізохіноліну, бензилізохінодіну, кріптопіну та морфіну. Вивчення механізму дії та фармакологічних властивостей алкалоїдів опійного маку. Застосування опіоїдних препаратів в медицині.

  реферат [113,2 K], добавлен 09.04.2014

 • Використання інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання в медицині. Лікування бронхіальної астми інфрачервоним випромінюванням. Протипоказання до використання терапевтичного УФ-опромінення. Медична рентгенівська діагностика.

  доклад [80,7 K], добавлен 05.11.2014

 • Фізіотерапія як наука про лікувальне використання самої природи. Метод використання фізичних факторів з метою підвищення імунобіологічних властивостей (фізіопрофілактика). Види фізіотерапевтичних методів, правила застосування та лікувальний ефект.

  реферат [22,6 K], добавлен 12.09.2009

 • Поняття алкалоїдів, їх поширення у рослинному світі. Фізико-хімічні властивості алкалоїдів, методи їх визначення в сировині. Характеристика кофеїну: поняття, властивості, застосування. Рослини, які є джерелом кофеїну: чай китайський, дерево кола, гуарана.

  курсовая работа [572,8 K], добавлен 19.05.2012

 • Жири як клас природніх сполук: класифікація та хімічний склад, властивості, поширення, локалізація та біологічна функція у рослинах, напрямки дослідження та сфери використання. Характеристика лляної та соєвої олії, особливості їх впливу на організм.

  курсовая работа [79,6 K], добавлен 13.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.