Музична педагогіка угорського композитора Б. Бартока

Музично-виховні ідеї угорського композитора Б. Бартока, положення його педагогіки. Естетичні погляди Бели Бартока, його творчість в контексті музичної культури XX ст. Інтонаційне і музично-піаністичне виховання учнів в педагогічній системі Б. Бартока.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.05.2014
Размер файла 149,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

  • Вступ
  • Розділ 1. Естетичні погляди Бели Бартока
  • 1.1 Творчість Б. Бартока в контексті музичної культури XX століття
  • 1.2 Втілення музично-просвітницьких ідей у виконавській і педагогічній діяльності Б. Бартока
  • Розділ 2. Педагогічні принципи бели бартока
  • 2.1 Інтонаційне і музично-піаністичне виховання учнів в педагогічній системі Б. Бартока
  • 2.2 Фортепіанна творчість Б. Бартока в педагогічному репертуарі ДМШ і середніх спеціальних навчальних закладах: методичні коментарі до виконання
  • Висновки
  • Список використаних джерел

Вступ

У музичній педагогіці мистецтва особистість великого митця має велике значення. Однак діяльність цілої низки видатних майстрів цієї справи не зазнала належного узагальнення.

У сучасній музичній педагогіці не так багато досліджень, які узагальнюють передовий досвід великих майстрів. До їх числа можна віднести праці І.М. Оришака про Г. Бюлова, Б.Л. Кременштейна про Г.Г. Нейгауза, Л.К. Масол про А. Рубінштейна, О.В. Малинковської про Б. Бартока та ін. Разом з тим, в даний момент найбільш актуальним є збереження й активне використання цінної спадщини, добутої працею декількох попередніх поколінь педагогів. Вивчення і творче усвідомлення передового досвіду можна вважати традицією сучасної вітчизняної педагогіки.

Однією з яскравих особистостей минулого є угорський композитор Бела Барток. Про нього писалось дуже багато як про композитора і значно менше як про педагога (А. Буковій, І. Мартинов, І. Нестьєв, Б. Сабольчи, С. Сігітов, Й. Уйфалуши, А. Малінковська. та ін.).

Бела Батрок виховав плеяду відомих музикантів: Дітта Пасторі, Дйордь Коша, Лайош Хернаді, Дйордь Ланг, Тібор Шерлі, Імре Вайскауз і багато інших.

Основними положеннями педагогіки Б. Бартока були: базування на музичному фольклорі, значне оновлення і збагачення ладотональної, інтонаційної, гармонічної і метроритмічної сфер дитячої музики, зближення її зі стилем сучасності. Дуже важливого значення надавав Б. Барток синтезу фольклорних елементів з прийомами і виразними засобами сучасної музичної мови. Спирання на близький слуховому досвіду інтонаційний матеріал національного фольклору і фольклору сусідніх народів дає можливості дітям природно і легко засвоювати найбільш складні явища професіональної музики.

В остаточно вибудованій педагогічній концепції Б. Бартока постійно зростає роль інтелектуального начала у сприйнятті музики, елементів аналітичного, конструктивного мислення.

Для педагогіки угорського музиканта характерне прагнення до виховання творчо мислячого музиканта, об'єднання у навчанні композиторського і виконавського начал, прагнення до чіткої логіки в організації процесу засвоєння, створення "зразків", типизованих "моделей".

Музично-виховні ідеї Б. Бартока дали свої перші паростки в таких творах І для дітей як "Багателі" ор.6., "Десять легких фортепіанних п'єс", збірник "Дітям", Фортепіанна школа, "Дев'ять маленьких п'єс" і виросли до стрункої і педагогічної концепції у циклі "Мікрокосмос".

Педагогічні погляди угорського музиканта і створений ним педагогічний репертуар не втратили своєї цінності і приваблюючої сили в наш час. Тому потрібно не тільки впроваджувати твори Бартока в репертуар учнів, але й надавати належне положенням педагогіки Бартока - їх потрібно актуалізувати.

Мета дослідження - розробка методів і прийомів музичного виховання юного піаніста за системою Бели Бартока.

Задачі дослідження:

1. Проаналізувати музикознавчу і методичну літературу з проблеми

дослідження феномену Бели Бартока.

Виявлення характерних рис виконавської і педагогічної діяльності Бели Бартока

Визначення педагогічних принципів музичного виховання Б. Бартока.

4. Виявлення можливостей використання педагогічного доробку Бели Бартока сучасних вітчизняних школах. Методи дослідження: спостереження, бесіда, аналіз і узагальнення досвіду роботи викладачів.

Об'єкт дослідження - музична діяльність Бели Бартока в контексті просвітницьких ідей XX століття.

Предметом дослідження є педагогічна спадщина Б. Бартока в світі актуальних завдань музичного виховання підростаючого покоління на сучасному етапі.

Робота складається з вступу, 2 розділів, списку використаних джерел та додатків.

педагогіка музична композитор барток

Розділ 1. Естетичні погляди Бели Бартока

1.1 Творчість Б. Бартока в контексті музичної культури XX століття

Минув 132 рік від дня народження Бели Бартока, великого угорського композитора, піаніста, вченого-фольклориста, педагога. Його творчість - одне з найяскравіших явищ світової музичної культури XX століття і привертає нашу увагу своєю індивідуальністю, самобутністю, сучасністю, оригінальністю.

Становлення творчості Б. Бартока відбувалося в перші десятиліття XX століття. У всіх країнах Європи вже були добре відомі імена Р. Штрауса, К. Дебюссі, М. Равеля. Складалась атональна, а потім і додекафонна система А. Шенберга. Угорський музикант був сучасником І. Стравинського, А. Веберна, П. Хіндеміта та. інших композиторів, які відіграли важливу роль у розвитку різних течій сучасної музики.

Модерністські впливи торкнулися й Б, Бартока, який був завжди у центрі культурного життя і цікавився всіма новинками і течіями музичного мистецтва, але його творчі інтереси не були цілком поглинуті модернізмом. Головним джерелом натхнення в творчості угорського музиканта були традиції угорської культури і народної музичної творчості.

Мистецтво Б, Бартока розвивалось у той час, коли на його батьківщині в Угорщині назрівали складні соціальні конфлікти, коли зростав рух боротьби за національну незалежність. Угорський музикант, який гаряче любив свою батьківщину, не був у стороні від суспільно-політичного життя. Ці події пробудили в ньому свідомість громадянина своєї країни і відбились у його творчості. Б. Барток писав: "В цей час Угорщину захватив патріотичний політичний потік, який перекинувся й на мистецтво. Мова йшла про те, що і в музиці є потреба створення чогось специфічно угорського. Ця думка вкоренилась і в мені і звернула мою увагу на вивчення нашої народної музики, точніше, в сторону того, що на той час вважалось угорською народною музикою" [5, 32]. Ці декілька стислих фраз з автобіографії містять в собі дуже багато. В листі від 8 вересня 1903 р. Бела Барток звертається до сім'ї з палким закликом використовувати й розповсюджувати угорську мову, і тут же говорить про основну життєву мету, яку зрозумів під впливом патріотичних переживань: "Потрібно, щоб кожна людина, яка досягла того віку, коли вона перетворюється на чоловіка, ставила би перед собою ідеальну мету, заради якої вона бажає боротися, щоб у відповідності з нею сформувати всю свою діяльність, підкорити їй кожний свій вчинок. Я, зі своєї сторони, все своє життя в усіх галузях, завжди і всіма способами буду служити одній меті: на благо угорської нації і угорської вітчизни. Мені думається, що й до сих пір я засвідчував про цей намір як менш значними, так і важливими вчинками, на які вистачало моїх малих сил" [4, 54]. Під впливом патріотичних переживань Б. Барток в 1903 р. створює симфонію "Кошут", основна ідея якої в історичній трагедії угорської нації. Нагадаємо про сміливу пацифістську позицію композитора в роки першої світової війни (свідоцтвом цих настроїв стала серія словацьких рекрутських пісень 1917 року, з їхнім неприхованим антивоєнним напрямком). Відомі дружні контакти, Б. Бартока з лівими кругами угорської художньої інтелігенції (Б. Балаж, Б. Рейниць, група "Ма") і його активна діяльність в музичній Директорії (в період Радянської республіки 1919 року).

Характерно, що сам композитор аж ніяк не вважав себе політичним борцем і навіть декларував так звану "незалежність" мистецтва від політики, однак багато обставин творчої біографії Б. Бартока спростовують докази про соціальну ізольованість його мистецтва. Він ніколи не допускав байдужості відносно долі своїх сучасників і не замикався в рамках професійних інтересів, він гостро і чутливо реагував на процеси сучасного політичного життя, які хвилювали його, його бентежило все, що могло хвилювати простих людей його епохи. Це характеризує Б. Бартока як глибоко прогресивну людину.

Угорський композитор, на відміну від інших своїх сучасників, не залишив ні розвинутих естетичних декларацій, ні детально сформованих рекомендацій. Він був надто стриманим у викладі своїх творчих принципів і залишався супротивником багатослівного теоретизування. Під час бесіди з Дені Діллє, що була опублікована у бельгійському журналі "8ігепе" він сказав: "Я повинен визнати, що вся моя музика є, в першу чергу, справою почуття й інстинкту. Не питайте мене, чому я написав так або інакше. На все можна дати лише одну відповідь: як я відчував, так і писав. Нехай говорить за себе сама музика. Надіюсь, вона настільки ясна і міцна, що зможе за себе постояти" [11].

Однак, безумовно, угорський музикант володів певною системою поглядів і переконань, які були їм вистраждані протягом всього життя. Він наполегливо відстоював їх як у творчості, так і в суспільному житті. Якщо зібрати докупи висловлювання Б, Бартока в коротких нотатках, в передмові до нотних видань і науково-фольклористичних праць, в листах до друзів можна уявити позицію художника-гуманіста, який слугує своїм мистецтвом справі миру і прогресу.

Все життя він звертався до величезної аудиторії сучасників й успіх його музики в різних частинах світу надавали йому щирої радості. Окремі відхилення композитора в сторону складного експериментаторства і форм, які важко сприймаються були, як правило, свідоцтвом душевної кризи, часової втрати того щасливого почуття "кругової поруки людства" (О. Блок), яке складає ознаку всякого достеменно великого мистецтва. Барток не раз виступав на захист високої простоти музичного мистецтва, супроти нагромадження складностей, яке викликане безкінечною погонею за зовнішньою новизною. Претензійній вимозі кореневої революції всіх традиційних засобів виразності він протиставляє ідею художньої еволюції, постійного удосконалення музичних форм. Нове на основі розумного розвитку і оновлення старого - такий його основний естетичний принцип.

Ще в молодості Б. Барток поставив перед собою завдання створення нового національного стилю. Підґрунтям його творчості була улюблена музикантом угорська селянська пісня.

Проте, творча допитливість угорського майстра вийшла за межі національного музичного фольклору. Б, Барток знаходив джерело натхнення в румунських, словацьких, болгарських, південнослов'янських, українських, російських, турецьких, арабських, негритянських народних мелодіях. Так проявилась широта його інтернаціональних поглядів. Він писав одному з своїх румунських друзів Оставіану Беу, від 10 січня 1931 р.: "Моєю керівною ідеєю, яку я, з тих пір як став композитором, досконало розумію, є ідея братства народів, братства їх, всупереч всім війнам і розбрату. Цій ідеї я прагну по мірі сил служити в музиці, тому я не намагаюсь звільнитися ні від яких впливів, що походили від словацького, румунського, арабського або будь-якого іншого джерела. Аби це джерело було чистим, свіжим і здоровим [4, 162].

Присутність у творах Б, Бартока стількох багатонаціональних інтонацій ніяк не зменшує національної характерності музики Б, Бартока, в якій постійно відчувається міцні зв'язки з угорською культурою. Головним для угорського музиканта завжди залишався принцип народності в широкому розумінні слова. З цього приводу писав К. Шимановський в 1925 р., що по відношенню до Бартока "мова йде не тільки з приводу народності в її етнографічно-живописному значенні, такій відмінній в різних країнах Європи, з огляду її різного культурного рівня. В нашому розумінні народність виразно проявляє глибинні первісні риси даної нації у сфері естетичних вражень". І далі він уточнює свою думку: "потрібно вміти, звільнившись від впливу відвертої екзотики, прислухатись до вічного биття "серця нації" й відтворити у формі досконалого, загальнозрозумілого художнього витвору те, що з'являється в народі як самобутня, така творча сила, що не піддається ніякій дисципліні" [53,50].

Займаючись обробкою народних мелодій, все ж, Б, Барток ніколи не був композитором-фольклористом у повному і точному розумінні цього слова. В народній музиці він шукав оновлюючі ідеї і стимули, які допомагають формуванню індивідуальності його стилю.З. Кодай говорив, що Б, Барток проникався духом народних мелодій й без всіляких теоретичних приписувань додержувався вірного творчого інстинкту.

Визнання великої ролі народної творчості у формуванні мови і стилю сучасної музики - це основа естетичних поглядів Б, Бартока і його мистецтва взагалі. В цьому виявився його міцний зв'язок з класичними традиціями.

Б, Барток, стверджуючи свій стиль, наполегливо розвивав і оновлював класичні традиції. Він звертався до спадщини великих класиків минулого - Баха, Бетховена, старих італійських поліфоністів, намагаючись підкреслити в них стимули для творчого новаторства. З композиторів найбільш близьких епох його особливо привертали Ференц Ліст, який заклав підвалини угорської школи, і Клод Дебюссі, який відкрив шляхи до широкого оновлення виразних ресурсів музики XX століття. У своїй бесіді з французьким музикознавцем Сержем Моро (1939) Б, Барток назвав імена трьох класиків, які відіграли найбільш значущу роль у формуванні нової угорської школи XX ст. - Бах, Бетховен, Дебюссі: "Дебюссі знову розкрив всім музикантам сутність акорду; він мав таке ж значення, як і Бетховен, який вказав нам шлях до розвитку форми, і як Бах, який відкрив перед нами вищу мудрість контрапункту. Я ставлю тепер питання, чи можна з'єднати традиції трьох цих класиків в певний синтез і оживити їх для сучасності" [11, 48]. Здавалось би, свідоме повернення до прийомів бахівської і добахівської поліфонії, що дуже розповсюджене в європейській музиці міжвоєнного двадцятиліття, дозволяє віднести Бартока до "неокласичного" напрямку розповсюдженого в ті роки. Однак, це було б вірно лиш частково. Сприймаючи окремі принципи й технічні засоби старої поліфонії, він майже ніде не стилізує "під Баха", не відтворює інтонаційний стрій, мелос і ритм бахівської музики.

Б. Барток нерідко поєднує традиційну поліфонічну техніку з ладово-інтонаційним матеріалом, який почерпав у старому угорському фольклорі. Важливо відмітити, що угорський майстер, допитливо вивчав спадщину майстрів минулого, особливо цікавився їх творами, пов'язаними з національним фольклором. Його увагу привертали обробки німецьких хоралів у музиці Баха, узагальнення австрійської і слов'янської побутової пісенності в Пасторальній симфонії Бетховена, втілення народно-танцювального тематизму у романтиків (полонези Ф. Шопена, рапсодії Ф. Ліста), використання пентатонних і діатонічних ладів у п'єсах Дебюссі. Він з цікавістю відмічає "південнослов'янський танцювальний характер" головної партії першої частини Пасторальної симфонії: "Бетховен, мабуть, чув цей наспів від волинщиків, скоріше за все в Західній Угорщині. У всякому разі восьмиразове остинатне повторювання одного такту звучить так само, як зачин музики, яка виконується на волинцГ [49, 159]. Зрозуміло, бетховенські традиції не обмежувались для Бели Бартока зазначеними фольклорними зв'язками. З юних років він обожнював у Бетховені величного мислителя, творця неперевершених форм тематичного розвитку.

В молоді роки угорський музикант, коли його охоплювали національно-патріотичні ідеали, виступає як прямий продовжувач свого великого співвітчизника Ліста з його романтикою, яка грунтується на традиціях стилю вербункош. Це помітно, наприклад, в симфонії "Кошут", в Рапсодії ор.1, в двох оркестрових сюїтах. Барток-піаніст з тріумфом виступав з найбільш глибокими й сміливими творами Ліста, які не отримали ще визнання в угорської публіки початку століття, - мова йде про Сонату h-moll, про "Мефісто-вальс", про варіації на бахівську тему "Weinen, Кlagen", зрештою, про варіаційний цикл "Пляска смерті". Молодого композитора захопили найнапруженіші контрасти лістовської музики. Відгуки лістовських впливів чуються у зловісних звучаннях "Музики для струнних" і Сонати для двох фортепіано, в драматичних плачах Дивертисменту й Концерту для оркестру. Й зовсім інша традиція, що походить від запалюючих чардашів, від темпераментних угорських рапсодій, відчувається в плясових епізодах "Контрастів", Дивертисменту, двох Рапсодій для скрипки й фортепіано, Танцювальній сюїті Зрештою, Лісту Б, Барток зобов'язаний найцікавішими прийомами своєї монотематичної техніки, від нього ж він успадкував й прагнення до особливих ладів, які не вкладаються у рамки мажоро-мінорної системи: зменшеному, цілотонній гамі, пентатоніці тощо.

Починаючи з 1907 р., Б. Барток знаходиться у захваті від творчості французького майстра К. Дебюссі, вважаючи його прапором музичного Ренесансу. В музиці Дебюссі його привертала, насамперед, незвична ладова своєрідність, яка мала велике протиріччя ремісницьким шаблонам академізму; особливо йому імпонувала зацікавленість геніального француза до пентатоніки, до архаїчних натуральних ладів, до вигадливого фольклору арабських і далекосхідних народів. В чаруючому мистецтві Дебюссі він шукав можливості звільнення від надокучливої "тиранії" мажоро-мінорної системи. "Дебюссі йшов по недізнаним шляхам і відкривав нові можливості мистецтва. Нас, угорців, це особливо приваблює, тому що ми знаходили в мелодиці Дебюссі вплив східноєвропейської музики, звернення, які зустрічаються у староугорській, головним чином секейській народній пісні" [47, 96].

Безпосередні впливи стилю Дебюссі зустрічаються в угорського майстра доволі рідко: у фортепіанній творчості вони з'являються лише на короткому відрізку часу, з 1908 по 1910 рік, тобто зразу після того, як З. Кодай відкрив своєму другові чудову новизну французького імпресіонізму. Був відмінним вплив імпресіоністської техніки в оркестрових партитурах Бартока (від повільних сторінок "Двох картин" і "Чотирьох п'єс для оркестру" до пейзажних епізодів "Дерев'яного принца"), це складалось у прийомах використання дерев'яних духових, у тріпотінні вібрації, у м'якості, "оксамитовості" звучання струнних, в загальному тяжінні до поетичної звуко-картинної статики. Пізніше ця лінія привела до специфічно бартокської "музики ночі", в якій техніка звукового пейзажу обрала зовсім інші - більш "натуральні" конструктивно чіткі форми.

Французький дослідник П'єр Ситрон стверджував, що контакти між Б. Бартоком і К. Дебюссі зводилися скоріше до зовнішніх запозичень, не торкаючись ідейно-естетичних основ його творчості. Бартокські ідеї корінного оновлення всієї системи музичного мислення багатствами селянського фольклору були, по суті, сторонні Клоду Дебюссі, для котрого рідкісні "екзотичні" лади слугували лише засобом отримання свіжості гармонічного колориту. Ще більш неоднакове саме звучання музики обох митців: найніжнішої безтілесності, пряним ароматам Дебюссі протистояла підкреслена суворість, різкість Б. Бартока. "Дебюссі заставляв консонувати навіть дисонанси, Б, Барток же, навпаки, рахував себе "поетом дисонансів". Моріс Равель без сумнівів був ближче Б, Бартоку, завдяки великій конструктивності, чіткості його музики, більш безпосередній наближеності до народних джерел. Обидва композитора не раз зустрічалися, відверто симпатизуючи один одному.

З російських композиторів, особливо привернувших увагу Б, Бартока, був М. Мусоргський, який захоплював його сміливим втіленням селянського фольклору. "Серед музикантів другої половини минулого століття, - пише угорський музикант, - Мусоргський був єдиним, хто підкорився впливам селянської музики і цим визначив свою епоху" [49, 159].

Великий інтерес мав Б, Барток до "російського періоду" творчості І. Стравинського, який включав "Петрушку", "Весну священну" та низку інших відомих опусів. Ці твори імпонували Бартоку своєю звуковою пишністю, пануванням несамовитих ритмів і примітивно архаїчних наспівів. З автором "Петрушки" його зближував нахил до підкресленої гіпертрофії ритмів - то примхливо мінливих, що підпадають безперервному стисненню або розширенню, то механічно чітких, які владно підкоряють собі музичний розвиток. Він міг сприйняти у Стравинського і сліпучу щедрість, "гучність" оркестровки з суховато-оголеними комбінаціями різких тембрів і підкресленою цікавістю до "ударності". Його увагу могли привернути й політональні ефекти, що у великій кількості зустрічаються у І. Стравинського (хоча потяг до політональності з'явився у Б, Бартока цілком самостійно, задовго до його захоплення "Весною священною").

Але головне, що вразило Б, Бартока в музиці російського новатора, - це незвично динамічний підхід до розробки народно-пісенних інтонацій. Він звертає увагу на те, що І. Стравинський майже не застосовує завершених фольклорних мелодій, а віддає перевагу7 остінатним формулам двох - або тритактовим мотивам, які безкінечно повторюються. "Безперервне повторювання примітивних мотивів, - зазначає Барток, - створює цілковито особливий ефект лихоманкового збудження. Цей вплив посилюється в сто разів, коли такий віртуоз як Стравинський, з винятковою точністю організовує комплекси мотивів, начебто переслідуючих один одного" [49,164].

Відображення подібних приголомшливих напористих остинатних фігур помітно в кульмінаційних епізодах "Чудового мандарина" або Другого фортепіанного концерту. (Див. додаток А, № 5).

Все нове, що стверджувалося в мистецтві Заходу незмінно привертало живий інтерес Б. Бартока.

Деякий час (на межі 10 - 20-х років) угорського музиканта привертала творчість віденського композитора А. Шенберга. Відображення шенберговської техніки з її хаотичністю і навмисною відмовою від логіки тематичного розвернення помітно в повільних частинах скрипічних сонат 1921 року, на деяких сторінках Другого, Третього і Четвертого квартетів й інших творах 20-х років.

І все ж таки Б, Барток ніде не виступав як прямий послідовник шенберговської системи. В 1928 р. угорський композитор чітко виклав своє відношення до додекафонної техніки. "Деякий час, - говорив він, - мені здавалося, що мій творчий розвиток повинен привести до привабливості дванадцятитонової системи". А в 1931 році Барток говорить про абсолютну несумісність атонального напрямку з творчістю, що базується на основі народної пісні: "Тому що народна музика завжди тоналіна, і зовсім неможливо уявити собі атональну народну музику. Таким чином, ніяк неможна створити дванадцятитонові атональні твори на народно-пісенній основі. Це була б цілковита нісенітниця" [49, 165].

Б, Барток не був одиноким у своїх спрямуваннях розвивати традиції своєї національної культури. Поряд з ним, працював Золтан Кода, уважно вивчав рідний фольклор чеський композитор Леош Яначек, у Франції - Артур Онеггер та багато інших композиторів. Кожний з них по-своєму втілював у музиці велику правду життя, розвиваючи традиції своїх національних культур.

У всьому у Б. Бартока відчувається прагнення ствердити новий національний стиль в тій індивідуальній формі, яка була притаманна цьому композитору. В той же час, коли в європейському мистецтві наростали тенденції, які відводили в сторону від народної пісенності, Б, Барток творчо доводив протилежне - величезне значення народної музики для розвитку сучасного мистецтва.

Протягом всього життя Б. Барток чуйно відкликався на всі важливі події суспільного життя, був виразником демократичних поглядів. Його турбувало все, що і його сучасників. Він був типовим сином свого століття і не міг пройти мимо основних мистецьких течій сучасності.

Його музика проникнута духом часу, в ній звучать відгуки життя, сприйняті глибоко індивідуально, як і належить дійсно великому митцеві.

Мистецтво угорського майстра несло в собі традицію класиків - зв'язок з потребами життя, суспільну спрямованість. Б. Барток ніколи не ставав на позиції "мистецтво задля мистецтва". Гострота сприйняття життя, болючість глибоких роздумів над долею своєї батьківщини і всієї Європи, ненависть до фашизму - все, що складало важливу частину духовного обличчя Б, Бартока, визначило характер його мислення і всієї творчої роботи. Він належав до числа тих, хто намагався наситити своє мистецтво великими почуттями і думками, які потребують нових форм висловлення.

Таким композитором великого суспільного темпераменту, виразником демократичних ідей, зверненим допитливим поглядом до народної творчості і постає перед нами Б. Барток. Його демократизм знаходить відображення в його творчості: він і в чудових сценах народного життя і побуту, і в трагічних епізодах, пройнятих болем за людину, і в чистому почутті захоплення природою, яке композитор зберіг до кінця своїх днів, словом - у всьому складі його мистецтва.

Бела Барток став одним з яскравих представників музичного мистецтва XX століття. Він був одним із самих сміливих музичних новаторів свого часу, невтомним експериментатором, що знаходив нові шляхи та створив свою гармонічну систему.

Вся творчість композитора була пов'язана з традиціями класичного і народного мистецтва. Його місце серед новаторів, що оновили не тільки форму, а й сутність музичного мистецтва.

1.2 Втілення музично-просвітницьких ідей у виконавській і педагогічній діяльності Б. Бартока

Музично-просвітницька і педагогічна діяльність Бели Бартока була значною частиною його творчості. Велику роль у формуванні музично-просвітницьких поглядів угорського музиканта відіграла багаторічна дружба і творче співробітництво з його співвітчизником Золтаном Кодаєм. В музичному просвітництві і вихованні Б. Барток і З. Кодай бачили необхідну умову піднесення культури і самопізнання народу. Обидва вони ставили насамперед вирішення завдань музичного виховання підростаючого покоління, використання національних фольклорних традицій. Ці ідеї реалізувались в діяльності цих двох талановитих майстрів і створили два взаємодоповнюючих напрямки: З. Кодай розробив систему музичного виховання, яка дозволила залучити до хорового музикування широкі кола молоді і любителів; сферою Б. Бартока стали головним чином інструментальна музика і проблеми професійного навчання в тісному зв'язку з принципами загального музичного виховання. Викладацька робота Б. Бартока почалась в Будапештській музичній академії ім. Ф. Ліста в 1907 р. і продовжувалась до 1934 року. Угорському музиканту на момент початку педагогічної діяльності було 26 років. Запрошення такого молодого професора на посаду викладача вищих курсів була на ті часи рідкісним явищем. Пояснювалося це зростаючою популярністю молодого музиканта на батьківщині і за кордоном. На початку своєї роботи в академії Барток мав уже чималий досвід концертної діяльності, брав участь в 1905 році в паризькому конкурсі композиторів і піаністів ім. Антона Рубінштейна.

За роки своєї викладацької діяльності Б, Барток виховав велику кількість учнів, які стали в майбутньому видатними музикантами. Серед них: Дітта Пасторі, талановита піаністка, яка стала в 1923 році дружиною Б. Бартока і незмінною виконавицею його фортепіанної музики; Дйордь Коша, видатний угорський композитор; Лайош Хернаді, піаніст, редактор, професор Будапештської Вищої школи Музичного мистецтва; Дйордь Шандор, Юлія Секей, Дйордь Ланг, Тибор Шерли, Андор Фельдеш, Імре Вейсхауз та ін.

В постаті свого вчителя учні бачили талановитого музиканта і прекрасну людину. Їх вражало його виконання. Б. Барток був неперевершеним піаністом.Л. Хернаді, угорський піаніст і педагог, учень Б, Бартока, згадує:". фортепіанна гра Б. Бартока була настільки захоплюючою, що цьому враженню не міг опиратися ні один слухач. У ще більшій мірі це відноситься до його педагогічної діяльності; адже його учні слухали гру в безпосередній близькості, вони зустрічалися з його палким і невблаганним поглядом" [46, 86].Д. Шандор, учень Б. Бартока згадував: "Говорячи про Б. Бартока легко досягнути ступінь чудового, адже його гру, його гру, його інтерпретації неможна охарактеризувати інакше, як незабутні і неповторні." [50, 86].

Виконавство самим безпосереднім чином живило викладацьку роботу Б, Бартока. Репертуар Бартока-піаніста був численним і містив в собі велику кількість стилів. В нього входили твори Й.С. Баха, Скарлатті, Куперена, Рамо, Бетховена, Шопена, Брамса, Ліста, особисті твори угорського майстра. Бартоком були зроблені концертні обробки творів Циполі, Россі, Марчелло, Фрескобальді, Делла Чиайі, Персела. Сучасна музика була представлена творами Дебюссі і Стравинського, а також Кодая.

Початкове музичне виховання Б. Барток отримав у своїй сім'ї. Батько і мати хлопчика були музично обдарованими. Першою вчителькою гри на фортепіано Бели стала його мати. В б років хлопчик уже виконував нескладні п'єси для фортепіано, а в 9 років почав складати твори. Подальша музична освіта відбувалась у Братиславі, де, поряд з заняттями в гімназії, хлопець почав серйозно займатися музикою. В ті роки його вчителем був Ласло Еркель (син оперного композитора Ференца Еркеля); у нього Барток брав уроки фортепіано і гармонії. Після складання іспиту на атестат зрілості він продовжив заняття музикою при Будапештській музичній академії під керівництвом учня Ліста, професора Томана. Не зважаючи на своє композиторське обдарування, що все більш яскраво проявляло себе, двадцятилітній музикант привертав до себе увагу насамперед як піаніст, завдяки чудовому виконанню сі-мінорної сонати Ліста на концерті студентів Музичної академії з нагоди 90-річчя від дня народження Ференца Ліста 22 жовтня 1901 року. Другим "сміливим проявом" молодого Б. Бартока був виступ з виконанням "Життя героя" Р. Штрауса, який він вивчив по партитурі.

В 1903 році Барток концертував із сольною фортепіанною програмою в декількох містах Угорщини і за кордоном; програма ця складалася з сонати Шумана, якою Б. Барток розпочинав свій виступ, трьох творів Шопена (Ноктюрна ор.27, № 1, Етюда ор. 10, № 12 і Балади); після цих творів молодий артист грав два своїх, які написав в 1903 році: Фантазію і Етюд для лівої руки. Далі йшли Експромт Шуберта, Концертний етюд Паганіні-Ліста і Вальс Сен-Санса. В кінці виконувалась "Іспанська рапсодія" Ф. Ліста. Про гру Б. Бартока писав критик берлінської газети: "яскрава особистість. Гра його виявляє ту стриманість, без якої будь-яка гра залишається всього лише грою".

В 1905 році Б. Барток брав участь у конкурсі на приз імені Рубінштейна в Парижі. Тут він виступив у подвійній якості - як композитор і як піаніст. Серед інших творів Б, Барток грав і свою Рапсодію ор.1 для фортепіано з оркестром, однак премії не був удостоєний. Поразка на конкурсі була поштовхом до того, що виконавство поступово почало поступатися місцем композиції й відходити на другий план. Цьому посприяла і низка інших обставин: невдовзі в житті Б. Бартока настав період збирання і поглибленого вивчення народної музики Угорщини та інших країн, а з 1907 року починається педагогічна діяльність Б. Бартока.

В молоді роки Б, Барток був шанувальником романтичних ідеалів музики минулого століття. Вони змінювалися новими уподобаннями творчості Р. Штрауса, пізніше - К. Дебюссі. Однак захоплення і пошана перед творчістю Ф. Ліста залишилась на все життя.

В юнацькому віці Б. Барток грав особливо багато лістовських творів. Це були: соната Ь-то11, "Пляски смерті", "Мефісто-вальс", "Похоронний хід", Варіації на тему Баха.

Лістовський вплив дуже відчувається і в ранніх творах угорського композитора (Рапсодія ор.1 для фортепіано з оркестром та ін.).

Однак в наступні роки композиторська і виконавська творчість Б, Бартока зазнала еволюції. Це було пов'язано з напруженими пошуками свого стилю, поглибленим вивченням фольклору, відкриттям мистецтва Дебюссі.

Лінії нових репертуарних пошуків линули у Б, Бартока в далеке минуле, в галузь старовинної музики, переважно добахівської епохи і в сучасність, представлену в його програмах головним чином композиторами французької (К. Дебюссі) і молодої угорської шкіл.

Вершина творчого розвитку Б. Бартока, блискучий розквіт його майстерності, який був відзначений у 20 - 30-х роках створенням дійсних шедеврів (Соната для фортепіано - 1926; цикл "На вільному повітрі", Перший і Другий фортепіанні концерти, Соната для двох фортепіано і ударних, Музика для струнних, ударних і челести та ін.) співпадає і з періодом найбільш інтенсивної його концертно-виконавської діяльності. В цей час остаточно сформувався піаністичний стиль Б, Бартока, "устоявся" його репертуар і виявилися риси єднання стилістичної еволюції Б, Бартока як композитора і піаніста.

На перший план тут виступає дійсно напружений динамізм - одна з ведучих якостей мистецтва Б, Бартока, однаково притаманний його творчості і виконавству. Будучи виразником глибокої сутності художнього темпераменту й музичного мислення угорського майстра, цей динамізм концентрує в єдиному захоплюючому комплексі низку важливих властивостей композиторського і піаністичного стилю Б, Бартока. Тут потрібно згадати, насамперед, значну активізацію метроритмічної сфери, підвищення її ролі часто до рівня першоосновного елемента музичної мови, а також загострення ладогармонічної і темброво-колористичної характеристики звучання, потяг до незвичних сонористичних ефектів, що пов'язані часто з оберненням до ударних інструментів оркестру і з ударною трактовкою фортепіано.

Концертна діяльність Б, Бартока продовжувалась до останніх років його життя. За все своє концертне життя угорський музикант дав декілька сотен концертних виступів. Б, Барток гастролював у Франції, Німеччині, Англії, Швейцарії, Голландії, Скандинавських країнах, Сполучених Штатах Америки, Радянському Союзі, багато разів виступав в концертах з видатними диригентами (П'єром Монте, В. Фуртвенглером, В. Менгельбергом, С. Кусевицьким, Ф. Рейнером, А. Веберном, Г. Вудот, Е. Ансерж та ін.), брав участь у багаточисленних камерних концертах.

Останній концертний виступ Б, Бартока відбувся в 1943 році.

Бела Барток був композитором-піаністом. У виконанні ним особистих творів, а також музики інших авторів, виступала на перший план творча воля.

В його інтерпретаціях була велика повага до авторського задуму. В мистецтві Бартока-інтерпретатора, як і в концепціях його творів був потяг до розмірності цілого і частин, завершенності композиції. Цей архітектонічний тип мислення угорського музиканта не виключав його турботи про кожну інтонацію, фразу. Виконання Б, Бартока захоплювало слухачів своїм натхненням і незвичною інтенсивністю творчості. Твір начебто народжувався під пальцями піаніста.

Напружений динамізм часового, процесуального формотворення вносив у гру Б, Бартока внутрішнє пристрасне палання. Без цього динамізму, який пронизує мислення Б, Бартока, його "воля до форми" могла б привести до застиглої злагодженості, споглядальному милуванню досконалих пропорцій.

Ритмічну сторону гри Б. Бартока визначали дві характерні особливості: у рухливій динамічній музиці - пружка-ритмічна пульсація, яка народжувала враження величезного вольового натиску; в спокійній і ліричній музиці - своєрідне rubato нагадувало вільний плин поетичної мови. Обидві особливості закарбували в собі риси національної фольклорної традиції з її типовим темпоритмічним контрастом чіткої пружкої танцювальності tempo qiusto і пісенно - речитативної манери parlando, rubato.

З роками, в музиці угорського музиканта посилювалось ритмічне начало. Це приводило до загострення імпульсивно-вольового ритмічного тонусу в його грі. Цей ритмічний стиль сформував характерний для Бартока напружено-"атакуючий" піанізм, якому були чужі плавні, гнучкі рухи.

Собольчі згадував, що постать Бартока-піаніста за роялем нагадувала звички пантери - в його кидках, атаках було щось хижацьке і жахливе.

Для піаністичного стилю був характерний динамізм і ударні прийоми звуковідтворення. В свій час "ударність" рахували майже головною відмінною відзнакою бартокського піанізму. Однак, головним для Б, Бартока було розкриття тембрової якості інструмента. Його виконання було насичене багатством тембрових фарб і градацій туше. Блискуча майстерність Бартока-піаніста мала великий вплив на його викладацьку діяльність. Улюбленим методом роботи з учнями в угорського композитора був показ на інструменті. Маючи блискучу пам'ять і чудове знання фортепіанної літератури, Б, Барток вільно грав напам'ять всі твори, які вивчалися його учнями. Про уроки Б, Бартока згадує Л. Хернаді: "Показувати на фортепіано він міг без втоми. При потребі він був здатен по 10 разів програвати одну й ту ж фразу. Інколи він присвячував 10 хвилин одному або двом тактам" [16].

Однією з головних цілей таких занять було виховання в учнів вміння зосереджено слухати, вживатися в твір, чуйно вникати в найтонші градації динаміки, відтінки тембру, вигини ритміки.

Учні вчилися у Б, Бартока чуйному "слуханню" Уважному відношенню до найдрібніших деталей і подробиць музичної тканини. Б, Барток мав надзвичайно тонкий слух. До такої витонченої точності слухання, увазі до детальних подробиць він привчився під час розшифровки фольклорних записів, де великого значення мали за словами угорського майстра "найменші нюанси, подробиці, ледь вловимі нотки, глісандо, деталі метричних співвідношень".

Пояснення і зауваження педагога були небагатослівними, частіше всього вони містили узагальнення стилістичного характеру і образні порівняння. Б, Барток вчив вдумливому, дбайливому відношенню до авторського замислу. Вимагав з великою точністю вивчати нотний текст, аж до найменших подробиць, нюансів, штрихів. Прагнення до граничної ясності в передачі найменших деталей музичної тканини було притаманне музичному мисленню Б, Бартока, як і постійне прагнення до цілісності форми.

Б. Барток любив порівнювати музичний твір і зміни, які відбувалися в ньому з такими життєвими явищами, в яких найбільш явно відчувалась перемінність, рух, процес. Угорський музикант намагався не допускати, щоб одна і та ж музична ідея з'являлась двічі в тому ж вигляді. За цим стояв діалектичний закон неперервного оновлення, зміни, які розкрилися йому вперше у всій своїй повноті в спілкуванні з народною музикою. Музикант писав: "Народна мелодія подібна живій істоті, вона змінюється кожної хвилини, кожної миті" [1,9].

Угорський педагог надавав особливо великого значення розумінню стилю композитора, епохи. Д. Шандор згадує: "Бартокське проникнення в різноманітні стилі було оригінальним й поглибленим; все, до чого б він не звертався - як педагог або як піаніст, - ставало відвертістю, <. > декілька делікатних зауважень після виконання бахівської або шубертівської сонати - і твір раптом представав у цілковито перетвореній, новій трактовці" [50, 140]. Роботу над твором можна було рахувати закінченою тільки тоді, коли учень ясно уявляв собі індивідуальні особливості стилю автора, розумів як вони відбилися у даному творі і міг вірно відтворити це в своєму виконанні.

Проблеми піанізму не займали в педагогіці Б, Бартока помітного місця. Його учениця Ю. Секей пише, що мова на уроках майже ніколи не заходила про техніку, про технічну обробку того чи іншого місця в гворі. Однак не можна сказати, що проблеми піанізма не займали в педагогіці Б, Бартока помітного місця. Навпаки, вивчення його фортепіанно-педагогічних опусів і редакцій говорить про надзвичайно велику увагу угорського музиканта до піаністичних проблем. Кожного разу глибоко аналізуючи і узагальнюючи завдання, що виникали, він знаходив їм індивідуальні, частіше новаторські рішення.

Надати можливість музичній думці висловитись в найбільш удосконаленій піаністичній формі, найти органічно нерозривну спаяність музичних ідей і їхнього специфічного фортепіанного втілення - ось, що, в першу чергу, розумів Б. Барток під технікою.

Таким же шляхом Б, Барток йшов і у викладанні. Концентруючи роботу на музичному змісті, розкриваючи закони, за якими живе і розвивається твір, допомагаючи учням вникати в заповітні таємниці його організації, педагог займався ні чим іншим, як технікою в широкому розумінні, впритул підводячи учня й до необхідності оволодіння достатньо високим ступенем піаністичної майстерності.

Ще однією сферою діяльності Б, Бартока було редагування фортепіанної літератури. Тут з'єдналися шляхи його виконавства і педагогіки, тому редакторську діяльність угорського музиканта можна розглядати в контексті його педагогічних ідей.

Ось перелік основних редакцій фортепіанної літератури, створених Б, Бартоком:

Бах Й.С. "Добре темперований клавір", І і II том;

"13 легких клавірних п'єс з нотного зошита Анни Магдалени";

Гайдн Й. Вибрані сонати.

Моцарт А. Сонати, Фантазія.

Бетховен Л. Вибрані сонати. Багателі ор.33, ор.119. Екосези. Варіації ор.35 (15 варіацій з фугою);

Шуберт Ф. Скерцо;

ІПопен Ф. Вальси;

Скарлатті Д. Вибрані сонати, І і II зошити;

Куперен Ф. Вибрані п'єси, І і II зошити;

Фортепіанні транскрипції органних і клавірних творів Чиайі, Фрескобальді, Марчелло, Россі, Циполі, Перселла.

Редакторський стиль Бела Бартока мав, насамперед, свій педагогічний напрямок. Але в цей же час угорський музикант виступає в редакторській діяльності як піаніст, який в своїх трактовках залишив почерк музиканта.

Бартокські редакції в основному були адресовані молоді, що навчається і обумовили низку особливостей його редакторської манери. В основу більшості випусків був покладений редактором принцип розподілу матеріалу за зростаючими труднощами.

Однією з головних особливостей більшості редакцій Б, Бартока є незвична докладність, деталізованість виконавських позначень. Редактором визначені всі найменші деталі виконання, докладно прокоментовано кожний зворот музичної думки, гармонічне зрушення. Найменший вигин мелодичної лінії незмінно супроводжується вилочками, а більш значні підйоми та спади - crescendo і diminuendo. Нотний текст мерехтить агогічними та артикуляційними позначками, акцентами, штрихами.

Редакторська манера Б, Бартока була відображенням його виконавського стилю і педагогічного методу. Така увага до "дрібниць", позначенню кожної миті звучання були рисами його творчої манери.

Дуже важлива роль в редакціях Б, Бартока належить динаміці. Картина бартокської динаміки виявляє декілька груп динамічних відтінків, що слугують різним, хоча й тісно пов'язаними між собою цілям.

До першого, більш масштабного плану динаміки відноситься група відтінків, які можна назвати архітектонічними, другу групу складають процесуально-динамічні відтінки - crescendo, diminuendo та їх різновиди типу росo a poco piuf тощо. Така динаміка часто змикається у Б, Бартока з агогікою. Динамічні наростання й спади та агогічні відхилення в точності відповідають один одному, такий зв'язок сприяє більш пластичному, начебто скульптурно-об'ємному виявленню форми.

Характерною особливістю редакцій є вторгнення в таку складну галузь виконавської творчості як агогіка. Надто вже деталізуючи агогічний план, угорський майстер намагається розкрити виконавцю структурну, формоутворюючу роль темпоритмічних змін як значних у так і мінімальних. Метроритмічні позначення редактором не тільки на початку твору, але і в момент внутрішнього членування темпових відхилень. Для виконавця такі позначення говорять про гнучкість темпового стержня, а не про буквальне здійснення редакторських пропозицій.

Ще однією характерною рисою бартокського почерку в редакціях є надання великого значення ролі артикуляційних засобів; системі акцентуації й іншим позначенням характеру туше та прийомам звуковидобування. Барток розшифровує з властивою йому точністю позначення кожного з артикуляційних вказівок.

Бартокські акценти розрізняються за інтенсивністю marcato та легкого акценту () до сильного акценту (), а також sF і sFF. Позначаючи штрихи і прийоми звуковидобування, Барток диференціює позначення tenuto, tenuto з витримуванням половинної довжини звуку, portamento, найбільш легке звуковидобування, staccato (, мяке, округле), staccatissimo або гостре staccato () тощо.

Насамперед, акценти відіграють метроритмічну роль, виділяючи та підкреслюючи важливі опорні моменти ритмічного малюнку. За допомогою акцентів Барток часто виявляє сховані поліфонічні лініі, імітації мотивів, поліфонічні накладення, ритмічну самостійність схованих голосів. (Див. додаток А).

Акценти виконують й інші функції: підкреслення гармоній, дисонансів, затримань тощо.

Педаль Барток вказує в найбільш важливих моментах, але використання її припускається всюди де цього потребує звучання. Зустрічаються суцільні гармонічні педалі, які збирають звучність в мальовничі комплекси та слідуючі за ними контрастні безпедальні звучності.

Отже, редакторська робота Бели Бартока цілком пов'язана з його естетичними поглядами як композитора, піаніста і педагога. Дослідження виконавської та педагогічної діяльності угорського майстра у взаємозв'язку з його композиторською творчістю, яку неможливо відокремити від інших сфер його діяльності, показали тісний зв'язок мистецтва Б. Бартока з розвитком музичної культури і просвітницьких ідей XX століття. Це, перш за все, опора на класичні традиції та народну музичну творчість, що підтверджує позицію художника-гуманіста. Педагогічній діяльності Б. Бартока притаманний естетичний принцип удосконалення і оновлення традицій: творче новаторство угорського музиканта спирається на класичні зразки педагогіки Й.С. Баха, клавірне мистецтво XVII століття та найновіші досягнення музики XX століття (К. Дебюсі, М. Равеля, А. Шенберга, І Стравинського та ін.).

Розділ 2. Педагогічні принципи бели бартока

2.1 Інтонаційне і музично-піаністичне виховання учнів в педагогічній системі Б. Бартока

Бела Барток був видатним педагогом та віддавав багато часу і сил проблемам музичного виховання. Його педагогічні твори для фортепіано виявилися продовженням лінії розвитку інструктивної фортепіанної літератури для дітей та юнацтва. В цих творах сконцентровані найважливіші педагогічні ідеї угорського музиканта.

Мало хто з піаністів-педагогів не знайомий з прекрасним Бартокським збірником "Дітям", що увійшов у скарбницю фортепіанної педагогічної літератури, поряд з "Маленькими прелюдіями і фугами" та "Інвенціями" Й.С. Баха, "Альбомом для юнацтва" Р. Шумана, "Ліричними п'єсами" Е. Гріга, "Дитячим альбомом" П. Чайковського, "Дитячою музикою" С. Прокоф'єва. Використовуються в практиці фортепіанного навчання окремі п'єси з інших опусів Б. Бартока: Румунських народних танців, Румунських різдв'яних мелодій, Чотирнадцяти багателей, Десяти легких п'єс, Дев'яти маленьких фортепіанних п'єс.

Тільки про "Мікрокосмос" (1926-1939) - заключному і вершенному опусі фортепіанно-педагогічної серії Бартока не можна ще сказати, що він завоював серця й розум педагогів та юних піаністів. Цей "маленький музичний світ" залишається і "світом в собі". _Недостатнє знання циклу примушує багатьох педагогів обережно обходити "Мікрокосмос" у своїй практичній роботі. Докази, які висуваються в даному випадку, - специфічність Бартокської музичної мови і піанізма, складність багатьох методичних рішень. На щастя, існує категорія прогресивних педагогів, які сміливо шукають нові можливості для розвитку здібностей учнів, збагачуючи їх музичний і піаністичний досвід, виховуючи в них творчу самостійність і допитливе мислення. Ця частина педагогів, не боячись, використовує в своїй роботі зошити "Мікрокосмоса", які стали підсумковим і вершинним опусом педагогічної серії Бартока, зконцентрувавши в собі найважливіші стильові риси і педагогічні ідеї угорського музиканта.

В основу педагогічної концепції Б. Бартока покладені оригінальні музично-виховні ідеї і принципи.

Перш за все формування ментальності, на основі використання угорського фольклору. Проблема широкого ладового виховання займає в педагогіці Бартока значне місце. Вихід за межі класичної мажоро-мінорної системи, збагачення ладового мислення народною діатонікою, розвиток у юних музикантів здібностей орієнтуватися в різноманітних ладах і звукорядах угорський майстер рахував нагальними завданнями музичного виховання. Ладову обмеженість в традиційній шкільній методиці він рахував значною перепоною на шляху до розуміння народної та сучасної професійної музики.

Дослідження ритмічної природи народної музики дало Бартоку багатий матеріал для лінії ритмічного виховання. Ця проблема є наскрізною в педагогіці угорського музиканта. Його музика, що до меж насичена енергією, потребує внутрішнього активного її відтворення виконавцем. Ту могутню силу, яку композитор сприйняв від ритмічної стихії народної музики, традицій народного музикування, він намагався передати виконавцям-професіоналам.

Загострення й активізація ритмічного почуття, розширення сприйняття в цій галузі, трактовка ритму як діючого засобу виконавської виразності - в цьому суть проблеми ритму в педагогіці угорського музиканта.

В центрі уваги Бартока-педагога знаходиться проблема інтонаційного виховання. Важливим матеріалом, який формує інтонаційне почуття, були обробки народних мелодій. Глибоко органічний синтез жанрово-образного і лірично узагальненого початку уявляється у багатьох відносинах ідеальним грунтом для виховання піаніста.

У Передмові до циклу "Мікрокосмос" Барток пише, що "всіляке інструментальне навчання, по суті повинно походити з співу" [6, 3]. Пісня з її живою образністю, безпосередньо пов'язана з текстом, стала прообразом інструментального інтонування.

Однією з кардинальних ліній Бартокської педагогічної системи, поряд з розвитком почуття ритму, є лінія поліфонічного виховання. Якщо ритм в його музиці є джерелом енергії, то контрапункт - це початок інтелектуальний. Контрапунктичний стиль угорського майстра базується на підвалинах поліфонії бароко, відмінний самобутністю і свободою. Один з великих поліфоністів XX століття (поряд з П. Хіндемітом, Д. Шостаковичем, І. Стравинським, А. Онеггером), Барток в цій сфері не втрачає кровних зв'язків з фольклором. Принципи ладотонального мислення композитора вступають до збагачуючих зв'язків з поліфонічними засобами розвитку. Прагнення поліфонізувати фортепіанну фактуру відчувається вже в альбомі "Дятім" і "Фортепіанній школі" Бартока-Решовськи. Чотири "Діалоги" в Дев'яти маленьких п'єсах можна розглядати як вже сформований тип Бартокської інвенції. Насиченість поліфонією характерна для циклу "Мікрокосмос".

Дуже важливою в педагогіці угорського майстра є проблема технічного виховання піаніста. Яскравою особливістю піанізма фортепіанного стилю композитора є позиційна техніка. Ще з давніх-давен в традиції фортепіанної методики ставилася на вершині кута розвитку техніки п'ятипальцева формула. Позиційний осередок, як похідний елемент техніки, бере свій початок ще в педагогіці клавіризму. Характерно, що позиційна техніка була відмінною рисою Бартокського піанізму. Вона потребувала розвитку техніки позиційних кидків, тугої зібраності, фіксованості піаністичного апарату. Тут не годяться ні плавні зв'язуючі дуги, ні розмах зверху з плеча. Перше - розслабляє, не відповідає вимогам швидкості, друге - заважає влучному прицілу. Піанізм Бартока прищеплює особливу психологічну реактивність, готовність миттєво підкорятися ритмічному імпульсу. Переноси руки по прямій в горизонтальній площині з фіксованими кистю та передпліччям - єдиний в багатьох випадках прийом, що забезпечує успіх.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.