Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії

Якісні і кількісні характеристики вищих навчальних закладів у Норвегії, порівняння з Україною. Ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів. Перелік спеціальностей і кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою. Аналіз Болонської системи освіти.

Рубрика Педагогика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 15.02.2012
Размер файла 590,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Контрольна робота

з дисципліни Вступ до спеціальності «Міжнародна інформація»

Порівняльний аналіз систем вищої освіти в Україні та Норвегії

Виконала студентка 1 курсу 2групи

Прокопенко Марія

Київ-2011 рік

ВСТУП

Загальний рівень освіти в Норвегії високий. 87 % всіх людей, які старші 16 років, мають закінчену початкову й неповну середню освіту, 56 відсотків мають повну середню шкільну освіту, і 22 відсотки завершили програму вищої освіти. 900 тис. з 4,6 млн. жителів Норвегії на даний час проходять навчання. [2]

Контингент студентів України у 2006/2007 навчальному році налічує майже 2,8 млн. осіб, у тому числі за денною формою навчання понад 1,6 млн. осіб. В університетах, академіях, інститутах вищу освіту здобувають більше 2,3 млн. осіб, у коледжах, технікумах, училищах - майже 500 тис. осіб. За рівнем освіти, згідно з даними ООН, Україна випереджає Францію, Швейцарію та Велику Британію і мало поступається Німеччині, Швеції, Норвегії. [11]

Норвегія має всього 38 державних вищих навчальних закладів, а також ряд приватних навчальних закладів. Норвезькі вищі навчальні заклади можна розділити на два сектори: університетський сектор та сектор коледжів. [2]

В Україні є 225 ВНЗ державної форми власності ІІІ-IV рівнів акредитації та 274 навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. До комунальної форми власності належать 11 вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та 211 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Серед приватних функціонують 114 навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та 85 - І-ІІ рівнів акредитації. За останні роки спостерігається процес збільшення кількості недержавних ВНЗ, що, як правило, пропонують освітні послуги зі здобування спеціальностей, на які нині є попит у молоді та роботодавців. Проте сектор державної університетської освіти залишається значним. ВНЗ України поділяються за ступенем акредитації, коли найвищим вважається 4-й, що дає ВНЗ статус національного.[11]

В Норвегії університети проводять дослідження і пропонують вищу освіту для студентів, аспірантів та докторських рівнів на здобуття вчених ступенів. Університети несуть особливу відповідальність за студентів і підготовку наукових кадрів для фундаментальних досліджень. [2]

В Україні далеко не кожен ВНЗ має відповідну матеріальну базу через недостачу фінансування. Після закінчення навчання випускники не завжди мають змогу працевлаштуватися за спеціальністю. Це - велика проблема, яка потребує негайного вирішення. [11]

Норвезькі коледжі пропонують програми тривалістю від 1 до 4 років. Вони також беруть участь у широкомасштабних наукових дослідженнях і дослідно-конструкторських роботах. Більшість студентів у державних коледжах можуть бути легко переведені на програми бакалаврату до університетів.

Мал. 2 Порівняльна характеристика механізму вступу та зарахування до ВНЗ

Вступні іспити до коледжів та університетів у Норвегії відсутні. Під час вступу до ВНЗ проводиться, по суті, конкурс шкільних атестатів.

Умовою вступу до ВНЗ України є здобуття загальної повної середньої освіти. Абітурієнти складають вступні екзамени з профільних дисциплін. Впроваджено зовнішнє незалежне оцінювання, що дає змогу спростити доступ до якісної вищої освіти всіх верств населення України. [7]

ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У Норвегії є чотири університети, шість спеціалізованих вищих шкіл (коледжів), дві державні художні школи, численні коледжі і курси додаткової освіти. Є декілька типів вищих навчальних закладів у цій країні:

-Університети (Universiteter)

-Спеціалізовані університетські коледжі (Vitenskapelige hшyskoler)

-Державні університетські коледжі (Statlige hшyskoler)

-Університетські коледжі мистецтв (Kunsthшyskoler)

- Акредитовані приватні заклади вищої освіти або приватні заклади вищої освіти з програмами акредитації (Private hшyskoler). [5]

Навчання в університеті триває від 3,5 до 4 років. Як правило, на гуманітарних факультетах навчаються на півроку довше, аніж на факультетах природничих наук. Після закінчення університету всі студенти пишуть дипломну роботу і, незалежно від того, на якій спеціальності вони навчалися, обов'язково складають іспит із філософії.

Мал. 2 Початок навчального року та організація навчального процесу

Навчальний рік триває 10 місяців, з середини серпня до середини червня. Курси вимірюються в кредитах у відповідності до стандарту ЕСПЗБ (Европейська Система Перезаліку Залікових Балів). Повне навантаження на один академічний рік складає 60 кредитів. Вступні і випускні екзамени проводяться згідно з атестаційною шкалою від А (найвищий бал) до F (найнижчий), мінімальний прохідний бал - Е. [3] У ВНЗ України III-IV рівнів акредитації на всіх програмах підготовки фахівців першого (бакалаврат) і другого (магістратура) циклів запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS). Це дозволяє здійснювати трансфер (переведення) студентів з одного вищого навчального закладу в інший (включаючи і закордонні ВНЗ) та накопичувати (присвоювати) студентам кредити ECTS, які визнаватимуться при здійсненні навчання впродовж життя. [11] Щороку, 15 000 норвезьких студентів отримують підтримку від Норвезького державного освітнього фонду для здобуття освіти за кордоном. 5500 норвезьких студентів отримують фінансову підтримку, здобувати частину освітньої ступеня за кордоном, або брати участь у міжнародних програмах обміну студентів. [2]

Мал.3 Порівняльна таблиця оплати за навчання та фінансової допомоги студентам для навчання за кордоном.

Навчання у державних університетах і коледжах Норвегії безкоштовне. Потрібно лише зробити вступний внесок ($ 30) і кожен семестр робити символічні внески у розмірі $ 37. Крім того, будь-який студент у Норвегії, у тому числі й іноземний, може одержати кредит або стипендію у Державному фонді освітніх кредитів. Він, зазвичай, надається на 20 років і може бути частково погашений університетом під час навчання студента. Гроші також потрібні на харчування, підручники, житло. Приватне житло коштує дорого. А місце у гуртожитку - 200 крон на місяць. "Квотний" студент відразу отримує місце в гуртожитку. [4]

У приватних ВНЗ України навчання платне. Що ж до державних ВНЗ, то навчальні програми функціонують як за рахунок держави, так і за рахунок сплати студентами (або іншими особами) вартості навчання. Крім того, держава має ряд пільг для студентів, які належать до соціально вразливих верств суспільства. [7]

У норвезьких університетах та коледжах викладання ведеться норвезькою мовою. Вивчити її іноземці можуть безкоштовно на курсах, які працюють при муніципалітетах протягом навчального року. Окрім цього, в Норвегії існують дві університетські програми англійською мовою. Їх пропонує Норвезька школа економіки та ділового адміністрування і Норвезька школа менеджменту. [4]

В Україні всі ВНЗ офіційно україномовні, хоча у багатьох викладання насправді проводиться російською. У деяких ВНЗ певні дисципліни спеціально викладаються на іноземній мові (наприклад, англійській). [11]

СТУПЕНЕВА СИСТЕМА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ

В Україні у всіх приватних і більшості державних ВНЗ прийнято світову практику структурування освіти: після 4-річного навчання у ВНЗ є можливість отримати ступінь бакалавра, після 5-ти років - спеціаліста, а шестирічна програма дає ступінь магістра.

В Норвегії існує три рівні університетського навчання (University level studies):

Університетська освіта першого ступеня

Hшgskolekandidat (кандидат університетського коледжу), Bachelor (бакалавр) Candidatus magisterii (кандидат в магістри):

Рівень Hшgskolekandidat можна отримати після 2 років навчання. Цей рівень необхідно отримати, щоб потім здобути рівень бакалавра. Hшgskolekandidat можна отримати в державних університетських коледжах та деяких приватних установах.

Ступінь бакалавра надається після мінімум 3 років навчання. Національні університетські коледжі мистецтв надають ступінь бакалавра після 4-річного навчання.

Мал.4 Порівняльна характеристика кваліфікацій вищої освіти.

Університетська освіта другого ступеня

Master (магістр), Candidatus/Candidata (кандидат):

Рівень магістр є новим рівнем, сформованим реформою 2001 року. Зазвичай він передбачає 2-річне навчання після отримання рівня бакалавра. В деяких галузях освіти рівень магістра надається після 5-річної однорівневої програми. Рівень кандидата медицини\психології\теології залишився зі старої програми навчання.

Університетська освіта третього ступеня

PhD, Philosophiae doctor (доктор філософії)

PhD рівень є науковим рівнем (а не освітньо-кваліфікаційним) і передбачає 3-річне навчання після закінчення другого освітнього ступеня або інших профеійних програм і є по суті дослідницькою програмою навчання. Програми на здобуття ступеня доктора пропонують університети, більшість університетських коледжів, деякі державні коледжі та кілька приватних навчальних закладів. [5]

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ) ТА КВАЛІФІКАЦІЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

У Норвегії є близько 170 "регульованих" професій, практика, яких контролюється законом . Якщо ви хочете працювати в одній з цих професій, ви повинні отримати визнання Вашої професійної кваліфікації. Ви можете подати заяву на дозвіл до спеціальних органів з питань визнання кваліфікації.

У Норвегії професіїї класифікують на певні галузі та сектори. Найбільш важливі галузі і сектори в Норвегії є: Здоров'я тварин, Авіація, Будівництво, Духовна робота, Електрика, Охорона здоров'я, Правові професії, Морські професії, Медицина, Радіо і зв'язок, Нерухомість, економіка та фінанси, Дорожній рух, Викладацька діяльність, наукові дослідження, дитячий садок, Транспорт, логістика, магазини.

ВИСНОВОК

вища навчальна освіта болонська система

Норвезька система вищої освіти реформується згідно з Болонським процесом. Вона випереджає ряд розвинених країн Європи за рівнем розвитку освіти. В українській та норвезькій освіті можна визначити деякі спільні риси:

o вимоги до абітурієнтів та системи середньої освіти

o схожа структура навчального року

o в Україні запроваджується подібна до норвезької система оцінювання якості знань студентів

o відповідно до Болонської декларації в Україні вводиться подібна ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів

Отже, за останні десятиліття галузь освіти розвивається особливо активно. В Україні після здобуття незалежності різко зросла кількість ВНЗ, які часто виявлялися не спроможними готувати якісних фахівців. В цей час норвезька освіта готує професійні кадри в 38 ВНЗ. Рушійним фактором формування системи освіти є попит на фахівців певної галузі, затребуваність певних професійних навичок та умінь, кількість абітурієнтів, зміни в процесі та засобах виробництва тощо.

Джерела

1. http://www.euroeducation.net/prof/norco.htm - Європейська освіта

2. http://www.culturalprofiles.net/norway/Directories/Norway_Cultural_Profile/-2066.html - Культурна довідка (Норвегія)

3. http://norsk.h14.ru/norge/edu.html - Вища освіта в Норвегії

4. http://www.osvita.org.ua/abroad/articles/27.html - Український освітній портал

5. http://www.studyinnorway.no - Норвезький сайт освіти

6. http://www.emb-norway.com.ng/studywork/study/higher/ - Офіційний сайт Нормегії в Нігерії

7. http://www.eu-edu.org/ua/euedu64 - Європейський освітній портал

8. Гондюл В.П. Вступ до спеціальності "Міжнародна інформація": Конспект лекцій в 3-ох модулях (електронна версія). - К.: ІМВ, 2004, (www.iir.kiev.ua).

9. Гавриленко И. Системы образования стран мира. -М.: Просвещение, 2001.стр.234-238.

10. Вища освіта в Україні і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г. Кременя. К.: Освіта, 2004г. - стр. 82-130

11. http://www.mon.gov.ua - Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Додатки

Цілями Болонського процесу є: підвищення якості освітніх послуг та набуття європейською освітою незаперечних конкурентних переваг; розширення доступу до європейської освіти; формування єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі; розширення мобільності студентів та викладачів; прийняття порівнянної системи ступенів вищої освіти з видачею зрозумілих в усіх країнах Європи додатків до дипломів.

Profession (English title)

Norwegian title

Recognition authority

A

Accountant/Auditor

Statsautorisert/registrert revisor

Finanstilsynet

Accountant/Tax adviser

Autorisert regnskapsfшrer

Finanstilsynet

Air technician

Flytekniker

Luftfartstilsynet

Ambulance nurse/paramedic

Ambulansearbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Aqua medicine biologist

Fiskehelsebiolog

Mattilsynet

Architect

Arkitekt

See separate item about architect

Artificial insemination technician

Semintekniker

Mattilsynet

Assessor

Assessor

Sjшrfartsdirektoratet

Assistant diver

Reservedykker

Arbeidstilsynet

Assistant technical manager (mobie oil drilling rig)

Teknisk assistent

Sjшrfartsdirektoratet

Associate professor

Fшrsteammanuensis/fшrstelektor

Recognition done by higher education institutions

Audiometric technician/Hearing aid dispenser

Audiograf

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Authorised real estate agent

Statsautorisert eiendomsmegler

Finanstilsynet

Authorised trainee lawyer/Legal assistant

Autorisert advokatfullmektig

Tilsynsrеdet for advokatvirksomhet

B

Barrister/lawyer/solicitor

Advokat

Tilsynet for advokatvirksomhet

Biomedical laboratory technician/technologist

Bioingeniшr

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

C

Cantor

Kantor

Kirkerеdet

Catechist

Kateket

Kirkerеdet

Chief fire officer

Brannsjef

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Child care worker/Social educator

Vernepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Chimney sweep assistant

Feiersvenn

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Chiropodist

Fotterapeut

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Chiropractor

Kiropraktor

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Clinical nutritionist

Klinisk ernжringsfysiolog

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Competent electrical manager

Sakkyndig driftsleder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Control room operator (mobile oil drilling rig)

Kontrollromsoperatшr (rigg)

Sjшfartsdirektoratet

Crane operator

Kranfшrer

Arbeidstilsynet

D

Deacon/Verger

Diakon

Kirkerеdet

Debt collector

Inkassobevillingshaver

Finanstilsynet

Deck officer

Dekkoffiser

Sjшfartsdirektoratet

Dental health secretary

Tannhelsesekretжr

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental hygienist

Tannpleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental practitioner

Tannlege

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental practitioner with specialist training:

Tannlege med spesialistutdanning:

- Specialised dentist (Oral surgery)

- Specialised dentist (Oral surgery)

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

- Specialised dentist (Orthodonics)

- Specialised dentist (Orthodonics)

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Dental technician

Tanntekniker

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Diver

Dykker

Arbeidstilsynet

Diver, 1st class

Dykkerleder

Arbeidstilsynet

Doctor in basic medicine

Lege - allmennpraktiserende

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Doctor with specialist training

Lege med spesialistutdanning

See separate list

E

Educational head of kindergarten/nursery school

Pedagogisk leder, barnehage

Utdanningsdirektoratet

Electrical installations contractor - Electrical process control supervisor

Elektroinstallatшr - automatiseringsleder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Electrical installations contractor - Group L and Group H

Elektroinstallatшr - Gr. L og Gr. H.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Electricians - specialised:

Elektrofagarbeider:

- Automation mechanic

- Automatikkmekaniker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Competent electrical manager

- Sakkyndig driftsansvarlig

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Electrician for high tension electricity power lines

- Energimontшr hшyspenning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Electrical installation inspector

- Installasjonsinspektшr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Electrician

- Elektromontшr lavspenning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Lift electrician

- Heismontшr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Power station electrician Group B

- Linjemontшr (e-verksmontшr B)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Process control electrician

- Automatiker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Repairer of electrical equipment

- Elektroreparatшr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Repairer of electromedical equipment

- Reparatшr av elektromedisinsk utstyr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

- Train electrician

- Togelektriker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Electro-automation officer/Ship's electrician

Elektroautomasjonstekniker/skipselektriker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Emergency alarm central station operator

Operatшr pе nшdalarmeringssentral

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Emergency alarm system officer

Alarmsentralbetjening

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Engine room operator

Maskinromoperatшr

Sjшrfartsdirektoratet

Engineering watch/ship's engineer/mechanic

Maskinvakt

Sjшrfartsdirektoratet

Excavator operator

Gravemaskinfшrer

Arbeidstilsynet

F

Firefighter

Brannkonstabel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Flight attendant

Kabinpersonell, fly

Luftfartstilsynet

Fork lift truck operator

Truckfшrer

Arbeidstilsynet

G

General care nurse

Sykepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

General medical practitioner (GP)

Allmennpraktiserende lege

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

H

Head of Emergency Planning Unit

Leder for beredskapsavdeling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Head of Preventive Safety Unit

Leder for forebyggende avdeling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Health care worker

Helsefagarbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Hearing aid dispenser

Audiograf

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Heavy goods vehicle driver

Truckfшrer

Arbeidstilsynet

I

Inspector of electrical installations and electrical equipment

Installasjonsinspektшr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Instructor for courses awarding driver certificate of professional competence to emergency service vehicle operators

Undervisningspersonell til kompetansegivende kurs for fшrer av utrykningskjшretшy

Vegdirektoratet

K

Kindergarten/nursery school manager

Styrer i barnehage

Utdanningsdirektoratet

Kindergarten/Nursery school teacher/Preparatory teacher

Fшrskolelжrer

Utdanningsdirektoratet

L

Lawyer/Barrister/Solicitor

Advokat

Tilsynsrеdet for advokatvirksomhet

Legal adviser

Rettshjelper

Tilsynsrеdet for advokatvirksomhet

Legal assistant/Trainee Lawyer - authorised

Advokatfullmektig

Tilsynsrеdet for advokatvirksomhet

Lift contractor

Heisinstallatшr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Lift inspector

Heisinspektшr

Statens byggtekniske etat

Lorry driver/Heavy goods vehicle driver/Fork lift truck operator

Truckfшrer

Arbeidstilsynet

M

Marine engineering officer Class I

Maskinsjef

Sjшfartsdirektoratet

Marine engineering officer Class II

Fшrstemaskinist

Sjшfartsdirektoratet

Marine engineering officer Class III

Enemaskinist/maskinist

Sjшfartsdirektoratet

Marine engineering officer Class IV

Makinistoffiser

Sjшfartsdirektoratet

Medical/Biomedical laboratory technician

Bioingeniшr

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Medical secretary

Helsesekretжr

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Midwife

Jordmor

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

MOB boat operator

Mob.

Sjшfartsdirektoratet

Mother tongue teacher/Native language teacher

Morsmеlslжrer

Utdanningsdirektoratet

N

Navigational watch

Brovakt

Sjшfartsdirektoratet

Navigator

Navigatшr

Sjшfartsdirektoratet

Nurse/General care nurse

Sykepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Nutritionist/Clinical nutritionist

Klinisk ernжringsfysiolog

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

O

Occupational therapist

Ergoterapeut

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Operator of fast MOB boat

H.mob.

Sjшfartsdirektoratet

Optometrist/Optician/Dispensing optician

Optiker

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Orthopaedic technician/Prosthetist and orthotist/Surgical truss-maker

Ortopediingeniшr

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Orthoptist

Ortoptist

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

P

Paramedic/Ambulance nurse

Ambulansearbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pharmaceutical technician/assistant

Apotektekniker

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Perfusionist

Perfusjonist

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pharmacist

Farmasшyt - provisor/Provisorfarmasшyt

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pharmacist with prescriptionist training

Farmasшyt med reseptarutdanning

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Physiotherapist

Fysioterapeut

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Pilot

Flyger

Luftfartstilsynet

Platform manager (mobile oil drilling rig)

Plattformsjef

Sjшfartsdirektoratet

Prescriptionist

Reseptarfarmasшyt

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Priest/parson in the Church of Norway

Prest i den norske kirke

Kirkerеdet

Professional head of driving school

Faglig leder - trafikkskole

Vegdirektoratet

Psychologist

Psykolog

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

R

Radiographer/radiotherapist

Radiograf

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Radio technician:

Radioinstallatшr:

- Class RIA/Class REA

- class ria/class rea

Post- og teletilsynet

- Class RIB/Class REA

- class rib/class rea

Post- og teletilsynet

Real estate agent

Eiendomsmegler

Finanstilsynet

Reserve diver

Reservedykker

Arbeidstilsynet

Road street works operator

Fшrer av masseforflytningsmaskiner

Arbeidstilsynet

S

Safety controller/lift inspector

Sikkerhetskontrollшr/heisinspektшr

Statens byggtekniske etat

Sailor (operator of fast rescue/MOB boat)

Fшrer av hurtiggеende mann-over-bord-bеt

Sjшfartsdirektoratet

Sailor

Tankemann

Sjшfartsdirektoratet

Second level nurse/Care worker

Hjelpepleier/omsorgsarbeider

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Ship's cook

Skipskokk

Sjшfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class I merchant marine

Skipsfшrer

Sjшfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class II/1st mate

Overstyrmann

Sjшfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class III/2nd mate

Kystskipper

Sjшfartsdirektoratet

Ship's deck officer Class IV/3rd mate

Styrmann

Sjшfartsdirektoratet

Ship's electrician

Skipselektriker

Sjшfartsdirektoratet

Ship's radio operator Class III merchant marine:

Radiooperatшr:

- VHF, ROC, GOC

- vhf, roc, goc

Post- og teletilsynet

- Radioelectronic certificate Class 2

- radioelectronic certificate class 2

Post- og teletilsynet

Shotfirer

Skytebas

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Social educator/Child care worker

Vernepleier

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Stability section manager (mobile oil drilling rig)

Stabilitetssjef (rigg)

Sjшfartsdirektoratet

T

Tax adviser/Accountant

Autorisert regnskapsfшrer

Finanstilsynet

Taxidermist

Preparant

Direktoratet for naturforvaltning

Teacher (higher or master's degree)

Lektor

Recognition done by higher education institutions

Teacher, primary, secondary/upper secondary school

Lжrer, grunnskole/videregеende

Utdanningsdirektoratet

Technical head of auto repair garage

Teknisk leder - kjшretшysverksteder

Vegdirektoratet

Technical head of control body for periodic vehicle checks

Teknisk leder - kontrollorgan for periodisk kjшretшykontroll

Vegdirektoratet

Technical section leader (mobile oil drilling rig)

Teknisk sjef (rigg)

Sjшrfartsdirektoratet

Telecommunications-electronics installer:

Teleinstallatшr:

- Class TIA

- class tia

Post- og teletilsynet

- Class TIB & TEA

- class tib & tea

Post- og teletilsynet

Trainee lawyer/legal assistant - authorised

Advokatfullmektig

Tilsynsrеdet for advokatvirksomhet

U

University lecturer/professor

Hшgskoledosent

Recognition done by higher education institutions

University teacher/Assistant professor

Hшgskolelektor/universitetslektor

Recognition done by higher education institutions

V

Veterinary surgeon

Veterinжr

Mattilsynet

Veterinary nurse

Dyrepleier

Mattilsynet

Doctors with specialist medical training:

Leger med spesialistutdanning:

All at Den norske legeforening

Anaesthetics

Anestesiologi

Basic Medicine

Allmennmedisin

Cardiology

Hjertesykdommer

Child psychiatry

Barne- og ungdomspsykiatri

Clinical neurophysiology

Klinisk nevrofysiologi

Communicable diseases

Infeksjonssykdommer

Community medicine

Samfunnsmedisin

Dental, oral and maxillo-facial surgery

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Dermato-venereology

Hud- og veneriske sykdommer

Diagnostic radiology

Radiologi

Endocrinology

Endokrinologi

Gastroenterology

Fordшyelsessykdommer

Gastroenterological surgery

Gastroenterologisk kirurgi

General internal medicine

Indremedisin

General haematology

Blodsykdommer

General surgery

Generell kirurgi

Geriatrics

Geriatri

Immunology

Immunologi og transfusjonsmedisin

Lung diseases

Lungesykdommer

Medical biochemistry

Medisinsk biokjemi

Medical genetics

Medisinsk genetikk

Microbiology-bacteriology

Medisinsk mikrobiologi

Neurological surgery

Nevrokirurgi

Neurology

Nevrologi

Nuclear medicine

Nukleжrmedisin

Obstetrics and gynaecology

Fшdselshjelp og kvinnesykdommer

Occupational Medicine

Arbeidsmedisin

Oncology

Onkologi

Ophthalmology

Шyesykdommer

Orthopaedics

Ortopedisk kirurgi

Otorhinolaryngology

Шre-nese-halssykdommer

Paedriatrics

Barnesykdommer

Paedriatric surgery

Barnekirurgi

Pathological anatomy

Patologi

Pharmacology

Klinisk farmakologi

Physiotherapy

Fysioterapi

Plastic surgery

Plastikkirurgi

Psychiatry

Psykiatri

Renal diseases

Nyresykdommer

Rheumatology

Revmatologi

Thoracic surgery

Thoraxkirurgi

Urology

Urologi

Vascular surgery

Karkirurgi

1. Цілями Болонського процесу є: підвищення якості освітніх послуг та набуття європейською освітою незаперечних конкурентних переваг; розширення доступу до європейської освіти; формування єдиного ринку праці вищої кваліфікації в Європі; розширення мобільності студентів та викладачів; прийняття порівнянної системи ступенів вищої освіти з видачею зрозумілих в усіх країнах Європи додатків до дипломів.

2. Основний зміст Болонської декларації: введення двох циклів навчання; введення кредитної системи; контроль якості освіти; розширення мобільності; забезпечення працевлаштування випускників; забезпечення привабливості європейської освіти.

3. Пріоритети Болонської декларації: побудова Європейського простору вищої освіти як передумови розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування; посилення міжнародної конкурентоспроможності як національних, так і в цілому європейської систем вищої освіти; досягнення більшої сумісності та порівнянності систем вищої освіти; формування та зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу окремих країн та Європи в цілому; підвищення ролі університетів у розвитку національних та європейських культурних цінностей; змагання з іншими системами вищої освіти за студента, вплив, гроші та престиж.

4. Болонський процес - один з інструментів не лише інтеграції в Європі і в Європу, а й інструмент загальної світової тенденції нашого часу - глобалізації. Європейська спільнота має намір зробити внесок в якісну освіту шляхом заохочення країн - учасниць до сприяння підвищенню якості власної освіти. Відштовхуючись від цього, Європейська комісія надає фінансову і політичну підтримку цьому процесові, що виходить за рамки ЄС. ситуація з відмінностями національних систем освіти настільки складна, що може кваліфікуватися як хаос; заплутаність ступенів, інституцій і систем є найбільшою перепоною мобільності європейської вищої освіти; немає 3-, 5- і 8-річної моделі вищої освіти; багато країн мають одно-, дворічні програми, перші ступені (традиційні або нововведені), що передбачають навчання протягом 3-4 років;

СТАРА СИСТЕМА: The first degree, Candidatus/Candidata magisterii (Cand.mag.) was normally obtained after three-and-a-half years in Mathematics and Natural Sciences and four years in Arts and Social Sciences. The specialized Hшgskolekandidat degree of two to three years' duration could be built upon to obtain a Cand.mag.degree. Some institutions offered a four-year Hшgskolekandidat degree. The Cand.mag. degree was awarded by all universities, state university colleges, art colleges and a good number of other higher education institutions, both public and private, and could, in that sense, be described as a "national" degree. The pre-reform degree candidatus/candidata magisteri was phased out in 2005.

OLD SYSTEM: The second level (postgraduate) degree usually consists of one-and-a-half to two years' additional study and requires a main subject based upon the intermediate level examination in the same subject as the Cand.mag. degree. The degree is called Candidatus/Candidata (Cand.) followed by the name of the field of study. An important part of this degree is independent research work in the form of a thesis. Graduate degrees are offered by universities and university colleges, several state colleges and some private colleges. The pre-reform degree candidatus/candidata xxx (the various post-graduate degrees) will be phased out by 2007.

ступенева система освітньо-кваліфікаційних рівнів;

система акредитації програм навчання та вищих навчальних закладів;

якісні та кількісні характеристики вищих навчальних закладів;

перелік напрямів (спеціальностей) та кваліфікацій підготовки фахівців з вищою освітою;

зміни в системах вищої освіти України та обраної країни в контексті Болонського процесу.

Програма заходів щодо впровадження положень Болонського процесу в університеті

№ п.п.

Заходи (нормативна база)

Термін виконання

Виконавці

1.

Визначення переліку первинних посад ОКР «бакалавр» та системи компетенцій за відповідними спеціальностями (НК 003: 2005)

Листопад 2006 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

2.

Визначення переліку первинних посад ОКР «магістр» та системи компетенцій за відповідними спеціальностями (НКООЗ: 2005)

Листопад 2006 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

3.

Розробка структурно-логічних схем магістерських програм підготовки за спеціальностями

Лютий 2007 р.

Випускові кафедри

4.

Розробка нових навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів

Березень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

5.

Розробка нових робочих навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів

Квітень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

6.

Розробка робочих навчальних програм дисциплін 2-го семестру (2, 4, 6 семестрів на експериментальних факультетах).

Грудень 2006 р.

Департамент навчальної роботи, відповідні кафедри

7.

Аналіз використання РСО та ECTS системи оцінок в осінньому семестрі. Удосконалення РСО з дисциплін весняного семестру

Січень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи, відповідні кафедри

8.

Розробка рейтингових систем оцінювання (РСО) з дисциплін 2-го семестру (2, 4, 6 семестрів на експериментальних факультетах.

Січень 2007 р.

Департамент навчальної роботи, відповідні кафедри

9.

Розробка бази даних семестрових та інтегральних рейтингів студентів для визначення стипендій та запровадження відбору студентів на магістерські програми навчання

Квітень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

10.

Розробка бази даних поточного рейтингу студентів за дисциплінами семестру

2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

11.

Розробка вимог до дипломних проектів та робіт бакалаврів і магістрів

2007 р.

Департамент навчальної роботи, випускові кафедри

12.

Розробка інформаційних пакетів інститутів (факультетів)

Травень 2007 р.

Деканати

13.

Розробка інформаційного пакету університету

Травень 2007 р.

Департаменти навчальної та навчально-виховної роботи

14.

Запровадження додатків до дипломів відповідно до документів Європейського співтовариства

2007 р.

Департамент навчально-виховної роботи

У Болонській декларації (1999) було проголошено шість цілей, які країни-сигнаторії планували досягти до 2010 року:

* прийняття системи прозорих та порівнянних ступенів, зокрема, за допомогою додатку до диплома;

* прийняття системи, заснованої на двох основних циклах вищої освіти;

* запровадження системи кредитів, подібної до ECTS системи;

* сприяння мобільності студентів та викладачів;

* сприяння європейській співпраці в забезпеченні якості освіти;

* сприяння розвитку співпраці між європейськими закладами вищої освіти, особливо відносно розробки навчальних планів, розробки схем мобільності і інтегрованих програм навчання і досліджень.

У вітчизняній системі вищої освіти за роки незалежності відбулися значні реформи, які у багатьох рисах подібні до цілей Болонської декларації:

* введено ступені бакалавра і магістра, які є зрозумілими майже в усіх країнах світу (додаток до диплому було запроваджено значно раніше);

* введено систему циклів вищої освіти (отримання повної вищої освіти - кваліфікації спеціаліста або магістра неможливо без завершення першого циклу - бакалаврату); 4 5

* кредитний вимір трудомісткості навчальних дисциплін було запроваджено ще у 1994 році;

* за кордоном навчається студентів і працює викладачів та науковців значно більше, аніж до 1991 року;

* створено державну систему оцінювання якості освіти;

* розширюється співпраця із закордонними навчальними закладами в галузі навчання і досліджень.

Здоров'я тварин

Ветеринарний лікар

Медик аквабіолог

Ветеринарна медсестра

Технік штучного запліднення

Авіація

Пілот

Повітряний технік

Бортпровідник

Будівництво

Духовна робота

Диякон

Кантор

Катехізатор

Священик / пастор в Церкві Норвегії

Електрика

Фахівець з електричних установок

Офіцер з електро-автоматизації (електрика судна)

Електрик управління процесом

Електрик

Ремонтник електроустаткування

Електрик високовольтних ліній електропередач

Електрик ліфтів

Електрик електростанцій групи

Ремонтник електротехнічного медичного обладнання

Електрик поїздів

Охорона здоров'я

Фельдшер / медсестра швидкої допомоги

Технік-фармацевт

Отоларинголог

Медичний лаборант

Психотерапевт

Майстер з педикюру

Фізіотерапевт

Працівник охорони здоров'я

Медичний секретар

Медсестра першого рівня

Акушерка

Травматолог

Дієтолог

Терапевт

Медсестра другого рівня

Оптик

Ортопедична техніка / протезист

Oкуліст

Перфузіолог

Фармацевт

Психолог

Рентгенолог

Головна медсестра

Стоматологічний секретар

Зубний лікар

Стоматологічний гігієніст

Зубний технік

Соціальний педагог / працівник по догляду за дитиною

Правові професії

Адвокат (Баристер, Солісистер)

Радник з правових питань

Морські професії

Морський офіцер-інженер 3 класу

Моряк (оператор пошукових човнів)

Морський офіцер-інженер 2 класу

Оператор контролю (нафтова бурова установка)

Судновий офіцер класу III/2nd мат

Морський офіцер-інженер 4 класу

Морський офіцер-інженерного 1 класу

Інженер / Суднове машинобудування / Механік

Судновий офіцер класу II/1st мат

Менеджер платформ (нафтова бурова установка)

Офіцер 1 класу судна торгового флоту

Судновий кухар

Начальник ділянки (нафтова бурова установка)

Матрос

Помічник технічного менеджера (нафтова бурова установка)

Технічний керівник секції (нафтова бурова установка)

Медицина

Радіо і зв'язок

Телемайстер

Установка телекомунікацій

Радіотехнік

Размещено на Allbest


Подобные документы

 • Аналіз системи управління вищою освітою в Україні. Основні завдання Міністерства освіти і науки України: сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, здійснення державного інспектування. Характеристика системи стандартів вищої освіти.

  реферат [49,1 K], добавлен 30.09.2012

 • Історія формування системи вищої освіти в Німеччині. Сучасні принципи побудови вищих навчальних закладів, участь у болонському процесі. Проблеми та перспективи розвитку вищої освіти сьогодні. Доступ громадян до вищої освіти, характеристика кваліфікацій.

  реферат [64,3 K], добавлен 16.11.2014

 • Особливості вищої філософської освіти у Греції. Виділяються типи вищих навчальних закладів та дається їм основні характеристики. Рівень централізації управління освітою в Греції. рекомендації і побажання щодо модернізації філософської освіти на Україні.

  статья [19,1 K], добавлен 31.08.2017

 • Аналіз принципів, вимог та рівнів підготовки нових фахівців. Оцінка ролі ВУЗів у науково-освітньому і соціокультурному середовищі. Загальна характеристика сучасних концепцій професійно-орієнтованої освіти. Поняття, сутність та основні форми вищої освіти.

  реферат [19,9 K], добавлен 13.11.2010

 • Рівні підготовки фахівців. Сутність ступеневості вищої освіти. Нормативний, вибірковий компоненти змісту освіти. Складові державного стандарту освіти. Форми навчання: денна, вечірня, заочна. Ознаки громадсько-державної моделі управління освітою в Україні.

  реферат [16,9 K], добавлен 18.01.2011

 • Питання забезпечення фінансування вищої освіти США. Наявні проблеми у сфері фінансування і доступності вищої освіти. Пропозиції щодо реформування системи фінансування вищої освіти США. Фінансова доступність вищих навчальних закладів для їх студентів.

  статья [23,7 K], добавлен 27.08.2017

 • Дослідження національної специфіки та особливостей сучасної системи французької освіти. Перевага державних навчальних закладів і безкоштовність навчання для всіх. Характеристика видів вищих навчальних закладів України. Доступ громадян до вищої освіти.

  реферат [31,2 K], добавлен 29.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.