Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

Сутність естетичного виховання, визначення його ролі та значення в сучасній системі освіти. Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів. Естетичні властивості в учбово-виховному процесі, їх місце в навчальній та позанавчальній діяльності.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.07.2010
Размер файла 44,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Василенко В.Ф., Задонський Д.В. Міщенко Л.І., Погрібний А.Г. Калинова Cопілка. - К., // Веселка, 1998.

Василенко В.Ф., Задонський Д.В. Закувала зозуленька. - К., // Веселка, 1998.

Волкова Н.П. Педагогіка. - К., // Академія, 2001.

Грицай М.С. Українська народнопоетична творчість. - К., // Вища школа, 1983.

Дейч О. Фольклор у вихованні культури поведінки молодших школярів // Початкова школа. - 2000. - №2.

Кузьмінський А.І. Омеляненко В.Л. Педагогіка. - К., // Знання - Прес, 2003.

Лановик М. Українська усна народна творчість: Підручник. - К., // Знання - Прес, 2001

Лемківський М.В., Микитюк О.М. Історія педагогіки. - Харків. 2002.

Мангова І.Г. Організація фольклорно-пошукової роботи // Початкова школа. - 1996. _ №6,

Орел Л. З народної педагогіки // Початкова школа. - 2001. - №5.

Отич О. Українська народно-пісенна творчість // Початкова школа. - 2000. №5.

Фіцула М.М. Педагогіка. - К. // Академвидав. 2003.


Подобные документы

 • Сутність і теоретичні підходи до проблеми естетичного виховання школярів. Шляхи і засоби естетичного виховання в системі освіти. Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності, розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 17.07.2010

 • Місце та значення хореографічної діяльності в системі естетичного виховання молодших школярів, аналіз змісту, принципи та прийоми. Педагогічні умови ефективної організації естетичного виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності.

  курсовая работа [73,3 K], добавлен 02.04.2014

 • Завдання, основні принципи, засоби і провідні напрямки естетичного виховання в досвіді вчителів початкових класів в сучасній українській школі. Комплексна методика визначення індивідуального рівня сприймання естетичних об'єктів молодшими школярами.

  курсовая работа [58,8 K], добавлен 22.01.2013

 • Особливості художньо-естетичного виховання в молодшому шкільному віці. Шляхи і засоби художньо-естетичного виховання. Ритм як складова музично-ритмічного виховання. Використання музично-ритмічних вправ в початкових класах та позакласній виховній роботі.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 14.12.2012

 • Шляхи, засоби і форми естетичного виховання. Необхідність використання українських народних традицій в естетичному вихованні дітей. Фольклорні образи, ідеї, символи, їх роль у пробудженні і розвитку національної свідомості і самосвідомості учнів.

  курсовая работа [79,5 K], добавлен 13.10.2012

 • Визначення вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів. Розгляд перебігу естетичного виховання школярів у навчально-виховному процесі; розкриття природи мистецтва, виявлення творчих аспектів. Ознайомлення із поняттям та сутністю естетики.

  курсовая работа [52,8 K], добавлен 11.08.2014

 • Поняття "процес навчання", "виховання", "естетичне виховання". Зміст, шляхи, форми та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського. Уроки з музики, образотворчого мистецтва та праці.

  курсовая работа [235,5 K], добавлен 07.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.