Творча особистість вчителя в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського

Теоретичний аналіз творчої спадщини В.О. Сухомлинського. Роль освіти в суспільстві. Особистість вчителя як вирішальний фактор педагогічного процесу. Гуманістична спрямованість педагогічної діяльності сучасного викладача. Характеристика вчителя-гуманіста.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.05.2015
Размер файла 37,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

сухомлинський вчитель освіта педагогічний

Використана література

1. Антонець М. Гуманізм педагогічних нововведень В.О. Сухомлинського // Початкова школа. - 1997. - №9. - с. 35-38.

2. Бик А. Мислення як категорія педагогіки В.Сухомлинського в контексті новітньої освітньої парадигми // Наук.зап. - Вип. 52. - ч.2. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В.Винниченка, 2003, - с. 7-11.

3. Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського у сучасному освітньому прострі. Монографія.- К.: Видавничий Дім «Слово», 2008 р.- С. 12-38

4. Борисовский А.М. В.А. Сухомлинский: книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1985. - 279 с.

5. Демченко І. В.О. Сухомлинський про творчий розвиток молодших школярів // Рідна школа. - 2002. -№ 12. - с.18-22

6. Журавський В.С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. - К., 2003. - 416 с.

7. Калмиков Г. Педагогіку В.О. Сухомлинського в життя // Рідна школа. - 2002. - № 7. - с.19-25

8. Луцюк А.М. Проблема педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині В.О. Сухомлинського - К., 1996. - 134 с.

9. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005.с 437-45

10. Мамчур Л. Твори-мініатюри та казки у методичній спадщині В.О.Сухомлинського// Початкова школа. - 1998. -№ 6. - с. 11-14.

11. Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник: Казки. Притчі. Оповідання / Упоряд. і передм. О.В. Сухомлинської. - 2-ге вид., стер. - К.: Вікар, 2008.

12. Сухомлинський В.О. Моя педагогічна система // Рад. шк. -- 1988 -- №6.

13. Сухомлинський В.О. Наша "скрипка" (Роздуми про пед. культуру) // Рад освіта - 1966- 21 трав.

14. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. тв.: У 5 т. Т. 2. - К. Рад. шк., 1976.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особистість вчителя іноземної мови, його професійно важливі якості та їх значення у процесі педагогічної діяльності. Роль вчителя у процесі виховання та навчання дітей (особливо підліткового віку), допомога їм у подоланні різноманітних труднощів.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 24.05.2008

 • Зміст та функції професійно-педагогічної діяльності вчителя української літератури. Загальні вимоги до вчителя-словесника. Методологічні та психолого-педагогічні проблеми професійно-педагогічної перепідготовки вчителів, вдосконалення професіограми.

  курсовая работа [37,0 K], добавлен 29.10.2014

 • Освіта як чинник змін у суспільстві й економіці. Формування особистості і проблема стандартизації й профілізації освітнього простору. Роль вчителя у вирішенні проблем сучасного освітнього процесу. Значення філософії освіти для педагогічної діяльності.

  лекция [36,5 K], добавлен 16.04.2016

 • Структура педагогічної діяльності. Поняття і структура педагогічного таланту. Методичні основи педагогічного таланту вчителя. Напрями професійного вдосконалення педагога. Основні види сучасної педагогічної діяльності. Формування професійної майстерності.

  курсовая работа [38,8 K], добавлен 23.12.2014

 • Особистість педагога як предмет дослідження. Характеристики в структурі педагогічної майстерності. Чинники технології організації високопродуктивного впливу педагога. Педагогічні здібності як поєднання психологічних та особистісних якостей вчителя.

  контрольная работа [23,1 K], добавлен 19.10.2010

 • Основні елементи зовнішньої техніки вчителя. Система самовиховання вчителя. Складові педагогічної майстерності вчителя. Власна оцінка своїх здібностей, моральних якостей і вчинків. Володіння мовленням як засобом професійної діяльності педагога.

  реферат [438,9 K], добавлен 15.10.2012

 • Антропоцентрична парадигма наукових досліджень як основна риса сучасного суспільства. Роль учителя у суспільному розвитку особистості. Основні функції вчителя: виховна, навчальна, організаторська, оберігальна, інформувальна, комунікативна та корекційна.

  курсовая работа [56,1 K], добавлен 27.11.2010

 • Дослідження та характеристика історико-педагогічного висвітлення сутності та змісту професійної підготовки вчителя в спадщині вітчизняного педагога Полтавщини Г.В. Істоміна. Ознайомлення з головними настановами у професійній підготовці педагога.

  статья [23,2 K], добавлен 14.08.2017

 • Педагогічна майстерність - вияв високого рівня педагогічної діяльності. Головні елементи майстерності сучасного вчителя та шляхи її формування. Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя, значення прикладних знань і навчань.

  реферат [30,9 K], добавлен 12.02.2011

 • Дослідження теоретичних аспектів розумової сутності педагогічної компетентності викладача іноземної мови, визначення основних змістовних характеристик поняття. Єдність теоретичної та практичної підготовленості вчителя до педагогічної діяльності.

  статья [20,9 K], добавлен 28.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.