Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри

Психолого-педагогічні основи активізації пізнавальної діяльності учнів, форми, методи і засоби розвитку інтелектуальних умінь. Формування творчої активності і мислення при вивченні математики, застосування інтерактивних технологій на уроці алгебри.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 24.01.2011
Размер файла 55,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

8)4,2*11+4,2*41+5,8*11+5,8*2,7;

9)0,5420,462;

10)4,362+4,36*1,64-3,36*4,36-3,36*1,64.

Додаток 2

Урок з алгебри, 7 клас

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування

Тема: Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування.

Мета:

1) формувати навички самостійної роботи та роботи в групі;

2) розвивати творчі здібності, увагу, пам'ять;

3) виховувати вміння працювати в колективі, інтерес до предмету.

Тип уроку: урок формування навичок і вмінь.

Обладнання: роздатковий матеріал для «математичного лото».

ХІД УРОКУ

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання

Чотири учні на дошці розв'язують вправи відповідно рівнів навчальних досягнень.

Розкласти на множники:

I рівень

ax+3+3x+a=

II рівень

5a-10+ac-2c=

III рівень

2am+3mx-7m-2ac-3cx+7c=

IV рівень

xІ+6x+5=

Учитель перевіряє наявність домашнього завдання в учнівських зошитах.

Фронтальне теоретичне опитування

Які вирази називаються многочленами?

Що означає розкласти многочлен на множники?

Способи розкладання многочлена на множники?

Як розкласти многочлен на множники способом групування?

III. Мотивація вивчення теми.

При перетворенні цілих алгебраїчних виразів виникає необхідність подати многочлен у вигляді добутку одночлена та многочлена, двох або більше многочленів.

Виконання таких перетворень вимагає вмінь передбачити результат, застосовувати нестандартні прийоми.

IV. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

1. Розклади на множники (усно):

a(x-2)+(x-2) =

c+d-4(d+c) =

3(b-5)-a(5-b) =

m-n+(m-n)y =

Гра «Математичне лото»

Учні об'єднуються в шість груп по 4 учні, кожна з яких отримує картку з записаними відповідями та умови завдань на окремих картках.

Учні розв'язують завдання й накривають відповідні відповіді.

Картка 1

3aІ(1-2a)

c(c-9)(c-1)

(a-2c)(6-p)

(2x+7)(x-4)

(2-3a)(a-2b)

(x-y)(-y-2x)

(yІ+1)(y-6)

(xІ-2)(x-14)

mnі(mІ-6n)

Картка 2

(x-y)(x+2)

(a+2)(4a-7)

(bІ+1)(b-5)

(a-b)(5-2a+2b)

x(x-3)(5-x)

(7-c)(cІ+1)

8y(1-4y)

(3-n)(a+1)

6aІ(2 - a)

Картка №3

5xІ(3x-1)

(x-4y)(7-5x)

(2xy-3z)(5y+xz)

(b-1)(a-4)

(3x-1)(2m+3)

(2-b)(1+bІ)

(3b-2c)(2x-1)

mnІ(m-3n)

(7-a)(aІ+1)

Завдання до карток

Розкладіть многочлени на множники:

№1

№2

№3

3aІ-6aі=

1) 12aІ-6aі=

1) 15xі-5xІ=

yі-6yІ+y-6=

2)3a+3- n a - n=

2) 6mx-2m+9x-3=

(x-y)І-3x(x-y)=

3) a(4a-7)+2(4a-7)=

3) 7(x-4y)І-5xІ+20xy=

6a-12c-ap+2cp=

4) 5(a-b)-2(a-b)І=

4) 2x(3b-2c)-3b+2c=

cІ(c-9)-c(c-9)=

5) 5x(x-3)-xІ(x-3)=

5) a(b-1)-4b+4=

(a -2b)-3a(a-2b)=

6) 8y-32yІ=

6) mІnі - 3mnІ=

xі-14xІ-2x+28=

7) x(x-y)+2(x-y)=

7) 7aІ+7-aі-a=

2x(x-4)-7(4-x)=

8) 3a-15+ax-5x=

8) 2+2bІ- b-bі=

mіnі -6m(nІ)І=

9) 7cІ- cі-c+7=

9) 2xІyz-15yz-3xzІ+10xyІ=

Учні записують розв'язання в зошити і накривають відповідь карткою(на звороті кожної картки буква). Розв'язавши всі завдання, учні одержують слово - «творчість». Обговорюються підсумки гри.

V. Навчальна самостійна робота

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1) Розкладіть на множники:

aІ - ab - 8a + 8b

1) Розкладіть на множники:

xі-3xІ+5x-15

1) Розкладіть на множники:

x2- 7x - 8

2) Розв'яжіть рівняння:

y(y+2)-7(2+y)=0

2) Розв'яжіть рівняння:

3x2- 9x - x+3=0

2) Розв'яжіть рівняння:

xі-5xІ+x=5

Вчитель корегує виконання вправ, аналізує типові помилки.

Потрібно підкреслити, що завдання виконувались за відомими алгоритмами розкладання многочленів на множники. Але окремі завдання вимагали нестандартного, творчого підходу.

Учень на дошці демонструє розв'язання домашнього творчого завдання: Розкласти на множники

.

Розв'язання:

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання (підручник Г. П. Бевз «Алгебра 7»):

№ 568 (а - в), № 564(б); творче завдання № 581(в).


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.