Дидактично-методична розробка теми "Форма Української держави"

Психолого-педагогічні особливості підлітків. Способи та методи активізації навчання права. Розробка план-конспекту уроку, структурно-логічних схем, дидактичних ігор, запитань до кейсу, методики формування мислення з теми "Форма Української держави".

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.01.2016
Размер файла 135,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Мною було досліджено рольові ігри, дидактичну гру, роботу з текстом, дискусію тощо. Всі ці методи, на мій погляд, найбільше враховують особливості права, яке, як і будь-який навчальний предмет має свої особливості, які потрібно враховувати.

Але головною частиною моєї роботи була дидактично-методична розробка теми «Форма Української Держави», яка полягала у створенні компонентів для правильного, науково-обгрунтованого (з позиції педагогіки) проведення уроку. Таким чином, мною було розроблено план уроку, презентацію лекції, структурно-логічну схему до вивчення теми, методику мислення, дидактичну гру, кейс, активний метод та swot-аналіз. Значення кожної з таких розробок полягає у всебічному охопленні матеріалу та можливості змотивувати учнів до вивчення матеріалу по даній темі. Загалом, правильно розроблений урок, активний метод, гра, кейси та інше є ключовими в здійсненні викладачем активізації навчального процесу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Колесов Д.П. Современный подросток. Взросление и пол.: Учебное пособие. - М.: МПСИ Флинта, 2003;

2. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. 8-е издание. - СПб.: Питер, 2000;

3. Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 424 с.;

4. Туріщева Л.В. Вікові аспекти виховання школяра. // Виховна робота в школі, 2006.? №8 ? С. 36-41 ;

5. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 376 с.;

6. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літера- тури, 2011. - 112 с.;

7. Лабузько С.М. Активізація пізнавальної діяльності на уроках правознавства [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://chernyakhivka.blogspot.com/p/blog-page_35.html;

8. Иванова А.Ф. Нетрадиционные формы работы на уроках. // Преподавание истории в школе. - 1989, №6;

9. Труфанова О. Організація групової роботи на уроках правознавства // Історія України. - 2003. - №5. - С. 22-23;

10. О.І. Кадикало Психологія і педагогіка. Особливості проведення навчальних дискусій: Навчально-методичний посібник - Львів: ЛІБС УБС НБУ, 2013. - 20 с.;

11. Бабкіна О.В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. посібник / О.В. Бабкина, К.Г. Волинка. -- К: МАУП, 2004. -- 144 с.;

12. Загальна теорія держави і права / За ред. Копейчикова М.Н. -К,1997. - 320с.;

13. Рабінович П.М., Основи загальної теорії держави і права. - Київ. - 1995.- С.230;

14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. / Скакун О.Ф. -- X.: Еспада, 2006. -- 776 с.;

15. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Сухонос В.В. -- Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. -- 536 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.