Здоров’язберігаючий компонент у змісті і структурі підручників для початкової школи

Характеристика освітньої галузі "Здоров’я і фізична культура" у контексті вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Змістове та процесуальне забезпечення здоров’язберігаючої функції у чинних підручниках, рекомендації щодо їх удосконалення.

Рубрика Педагогика
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 23.11.2009
Размер файла 115,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

При цьому до тексту підручника ставляться такі завдання:

1. На с. 22 підручника прочитай п'ятий абзац. За змістом прочитаного заповни схему "Білки в продуктах". Білки в продуктах

2. Наведи приклади харчових продуктів, у яких містяться вуглеводи, жири, мінеральні речовини.

3. Доповни схему "Складові їжі".

Для чого треба вживати їжу в такому складі?

Чи були випадки вживання неякісної їжі у твоїй сім'ї? Якими були наслідки вживання такої їжі?

Наведемо приклади завдань до уроків "Здоров'я - найдорожчий скарб".

Наведи приклади прислів'їв, приказок (не більше двох) про здоров'я.

Кажуть, що здоров'я -- неоціненний скарб. Поясни, як ти розумієш цю думку?

На с. 40 підручника прочитай другий абзац. Придумай до нього заголовок. Чому саме такий?

Чи можна вважати домівку, родину чинниками збереження і зміцнення здоров'я дитини? Поясни свою думку.

При вивченні теми "Стосунки між людьми" доцільно запропонувати учням такі завдання за змістом підручника.

Які "секрети" спілкування ти знаєш? У яких випадках ти користуєшся ними?

Прочитай оповідання "День народження" (с. 43). Які вчинки Марини свідчать про те, що вона неуважна, неввічлива до своїх подруг? Чому так швидко закінчився день народження Марини?

Пофантазуй, що трапилося б, якби люди нечемно зверталися один до одного, не були уважними один до одного, не поважали один одного, не вибачалися один перед одним за свою нетактовну поведінку?

Як ти ставишся до своїх батьків, бабусь, дідусів, сестричок, братиків? Як ти думаєш, твоє ставлення до них покращує чи погіршує їхній настрій?

У своєму досліджені ми проаналізували систему завдань на формування саме цих умінь і навичок у підручниках для початкової школи з курсу «Основи здоров'я». Ми базувалися на положенні про те, що універсальним методом аналізу навчальної літератури визнано структурно-функціональний, сутність якого полягає у з'ясуванні структури підручника і ступеня реалізації провідних функцій - інформаційної, розвивальної, виховної та мотиваційної.

Результати кількісного аналізу навчальних завдань і вправ підручників «Основи здоров'я» представлені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 Кількісна характеристика навчальних завдань на формування умінь і навичок здорового способу життя у чинних підручниках освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура»

№ п/п

Основні підручники

Види завдань на формування умінь і навичок:

раціонального

харчування

рухової активності

особистої гігієни

режиму праці та відпочинку

абс.

к-сть

%

абс.

к-сть

%

абс.

к-сть

%

абс.

к-сть

%

1

Н.Бібік, Т.Бойченко, Н.Коваль, О.Манюк «Основи здоров'я»,

2 кл.

8

5

24

14,3

26

15,2

16

9,4

2

Н.Бібік, Т.Бойченко, Н.Коваль, О.Манюк «Основи здоров'я»,

3 кл.

21

7

49

16,1

17

6

29

10

3

Н.Бібік, Т.Бойченко, Н.Коваль, О.Манюк «Основи здоров'я»,

4 кл.

6

2

49

15

40

12,3

3

1

Аналіз таблиці 2.5 свідчить про те, що домінуюче місце серед навчальних завдань займають вправи на формування умінь і навичок рухової активності. Їх у кожному підручнику нараховується майже однакова кількість, хоча найвищий відсоток за цим показником займає підручник третього класу (16,1%). Серед наведених завдань переважають вправи на розширення у дітей знань про значення руху для здоров'я, чому потрібно багато рухатися (ходити, бігати, стрибати, танцювати). Засобом формування зазначеної групи вмінь є також комплекси фізичних вправ та комплекси вправ за мотивами народних казок, спортивні й народні ігри (з метою їх засвоєння учнями не тільки на уроках фізичної культури, а й на уроках з основ здоров'я). Це забезпечить рухову активність малюка не від уроку до уроку фізкультури, а щоденно, у зручний для нього час.

Щодо навчальних завдань, які формують уміння і навички особистої гігієни, то вони у підручниках представленні вправами, що виробляють практичні вміння (як потрібно чистити зуби, мити руки, обрізати нігті, розчісувати довге волосся, стежити за чистотою вушної раковини тощо). Найвищий відсоток цих вправ у підручнику для другого класу (15,2 %).

Найменше у підручниках освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» представлено завдань на формування умінь і навичок раціонального харчування. Зокрема, у підручнику для другого класу їх нараховується 5%, для третього - 7%, а у підручнику для четвертого класу лише 2% завдань.

Заслуговує на увагу той факт, що вивчення кожного розділу всіх підручників завершується комплексом фізичних вправ. Комплекси вправ розраховані як на дівчаток, так і на хлопчиків. Такий підхід сприяє фізичному розвитку дітей, орієнтує їх на збереження і зміцнення свого здоров'я через прилучення до здорового способу життя.

Чимале місце серед навчальних завдань і запитань займають завдання на відтворення знань, виявлення життєвого досвіду, тобто репродуктивного характеру («Що потрібно робити, щоб підрости?», «Як ти піклуєшся про свої вуха?», «Чи пробували ви готувати їжу?», «Яка твоя улюблена страва?», «У які ігри ти граєшся?»).

Пріоритетна роль належить завданням на міркування; доведення; встановлення причинно-наслідкових зв'язків; розкриттю змісту прислів'їв, висловлювань («Поміркуй, від яких емоцій поліпшується здоров'я», «Чому треба бути чистим і охайним?», «Чому потрібно дихати носом?», «Чому так кажуть: «Бережи одяг, поки новий, а здоров'я поки молодий»; «Здоров'я маємо - не дбаємо, а втративши - плачемо»?», «Про худу людину іноді говорять: «У неї тільки шкіра та кістки». Поміркуй, чи може таке бути насправді»). Завдання на відгадування загадок, ребусів спонукають дитину не лише назвати слово відгадку, а й обґрунтувати відповідь, оскільки переважно закінчуються словами: «Чому ти так думаєш?», «Що тобі допомогло відгадати загадку?».

Вправи загальнонавчального спрямування привчають школярів аналізувати предмети і явища навколишнього світу, порівнювати та узагальнювати їх («Порівняй, як сидять дівчинка і хлопчик. Хто з них сидить правильно?», «Розглянь малюнки. Вибери одяг і взуття для зими; для літа»), встановлювати послідовність подій («Розкажи про свій розпорядок дня», «Чи доводилося тобі спостерігати, як підростають маленькі діти? Розкажи, як вони росли, змінювались, якими іграшками любили гратися, чого поступово навчалися»), розвивають уяву і фантазію («Якими можуть бути наслідки пожежі?», «Чому, на твою думку, для парфумерів ніс є найважливішим органом?»).

Також у структурі процесуального компонента підручників з курсу «Основи здоров'я» присутні завдання на організацію пошукової діяльності учнів («Поспостерігай, порівняй і розкажи, як рухаються маленькі діти, молоді та літні люди», «Поспостерігай, як дихають рибки в акваріумі, кішки, собаки. Розкажи про свої спостереження», «Знайди свої фотографії, зроблені у різні роки. Порівняй їх. Які зміни ти бачиш?»).

Таким чином, навчальні завдання та запитання є важливим засобом реалізації процесуального компонента підручника. Зазначимо, що чимале місце займають завдання на відтворення знань, виявлення життєвого досвіду, тобто репродуктивного характеру, однак вони не домінують у підручнику. Пріоритетна роль належить завданням на міркування; доведення: встановлення причинно-наслідкових зв'язків; розкриття змісту прислів'їв, висловлювань. також присутні завдання на організацію пошукової діяльності і на розвиток творчих здібностей школярів.

Аналіз зазначених підручників дозволяє дійти висновку, що підручники з освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» містять завдання, спрямовані на реалізацію здоров'язберігаючої функції; домінуюче місце серед цих завдань мають завдання на формування умінь і навичок рухової активності; кількість вправ, які б формували у молодших школярів уміння і навички раціонального харчування, в аналізованих підручниках недостатня (найменший відсоток у підручниках для четвертого класу); підбір завдань у підручниках вимагає удосконалення, оскільки вони розміщені безсистемно, не забезпечується позитивна динаміка їх використання; потрібно забезпечити емоційну насиченість виучуваного (у зміст навчальних книг включати тексти емоціогенного характеру).

2.3 Рекомендації щодо удосконалення здоров'язберігаючого компонента підручників для початкової школи

Узагальнення напрацьованого дає нам змогу розробити рекомендації, спрямовані на удосконалення здоров'язберігаючого компонента підручників для початкової школи.

Насамперед у процесі реалізації здоров'язберігаючої функції сучасного підручника слід враховувати, що між рівнем валеологічної, фізкультурної освіти та фізичного виховання школярів і станом їх здоров'я існує прямий і глибокий зв'язок. Тому поряд із репродуктивними запитаннями і завданнями слід передбачити проблемні завдання, які б спонукали молодших школярів впроваджувати здобуті знання у власну оздоровчу практику.

Також учні на доступному рівні повинні усвідомити, що здоров'я особистості - це інтегративна характеристика якості духовного, психічного та фізичного розвитку індивіда, яка забезпечує його повноцінну участь у різноманітних сферах соціального життя й діяльності як суб'єкта праці, пізнання, спілкування й творчості. Тому у структурі і змісті підручників необхідно передбачити завдання, які б не дублювали існуючу дисципліну «Фізичне виховання», а формували у молодших школярів уміння і навички самостійно піклуватися про своє здоров'я.

В основу сучасних поглядів на культуру здоров'я особистості молодшого школяра доцільно покласти ідею, відповідно до якої навчальні предмети фізичне виховання, валеологія, безпека життєдіяльності функціонують як соціально необхідне змістове ціле, що забезпечує освіту й виховання здорової особистості. Загалом особистість учня з гуманістичними ціннісними орієнтаціями повинна виступати результатом здійснення фізкультурної, валеологічної й культурологічної освіти й виховання в школі. У змістовому наповненні цього компонента культури здоров'я школяра великого значення набуває оволодіння національними традиціями фізичного й валеологічного виховання. Пpоникнення в духовну скарбницю народної медицини, фізичного виховання і спорту має значний інтерес для вивчення не тільки національних, але й світових оздоровчих систем. Це може стати основою для формування національної самосвідомості й розвинути здатність школярів до участі в діалозі різноманітних оздоровчих культур. Важливо також, що теоретичний компонент знань школярів про культуру здоров'я повинен бути особистісно орієнтованим і забарвленим емоційно-ціннісним ставленням їх до всього комплексу культурологічних та валеологічних проблем.

Існуючій системі навчальних текстів, вправ і завдань, представлених у підручниках з курсу «Основи здоров'я», притаманна широка зорієнтованість, тобто спрямованість на формування максимально широкої системи знань і практичних умінь зі всіх напрямків, які тим чи іншим чином пов'язані із здоров'ям. Тут і валеологічні, і медичні, і соціальні, і психологічні знання, а також знання з безпеки життєдіяльності, які за обсягом займають більшу частину підручників. На нашу думку, це означає недооцінку власне здоров'я-зберігаючого компонента і переоцінку змісту безпеки життєдіяльності. Тому слід збільшити кількість завдань на формування поняття здоров'я.

Також слід відмітити недооцінювання колективного чинника в реалізації навчальних вправ і завдань. Підручники перенасичені особистіс-ним компонентом, натомість майже зовсім немає завдань для групової роботи. Внаслідок школярі не вміють встановлювати зв'язки між знаннями з питань здоров'я та знаннями загальноосвітніх предметів, що не сприяє ефективному формуванню їх валеологічної освіченості.

Основні напрями розвитку системи формування культури здоров'я молодших школярів повинні визначатися посиленням аксіологічного підходу у навчально-виховному процесі. Це означає, що необхідно збільшити кількість навчальних текстів власне оздоровчого спрямування, яких у підручниках набагато менше, аніж предметно чи інструментально орієнтованих. Також процесуальний компонент підручників доцільно доповнити відповідними завданнями і вправами.

У розробці змістового компонента підручників з курсу «Основи здоров'я» доцільно згрупувати усі навчальні тексти відповідно до концептуальної моделі культури здоров'я особистості, яка інтегрує засади фізкультурної, валеологічної, культурологічної, аксіологічної, педагогічної освіти й виховання та навчання з питань безпеки життєдіяльності. На нашу думку, у структурі культури здоров'я школяра доцільно виділити три блоки, на основі яких здійснити групування усіх навчальних текстів, вправ і завдань:

1. Програмово-змістовний блок - характеризує всі види знань і уявлень школярів, що відбивають об'єктивні явища у процесі фізичного виховання й валеологічної діяльності. Вони включають підготовку учнів до розробки, аналізу й виконання індивідуальної оздоровчої системи на основі знання валеологічних закономірностей і процесів фізичного розвитку, добору індивідуальних оздоровчих технологій відповідно до вікових, статевих особливостей тощо.

Успішне формування культури здоров'я школяра можна здійснювати лише за умови оптимального програмово-змістового блоку моделі культури здоров'я особистості. При визначенні структури й змістовного наповнення цього блоку ми виходили, насамперед, із сутності поняття здоров'я, розглядали людину і її здоров'я як систему. При цьому доцільно розрізняти три аспекти змістової сторони культури здоров'я особистості - духовний, психічний і фізичний, де перший відіграє роль системоутворюючої домінанти. Набуваючи й засвоюючи знання з фізичного виховання, валеології й безпеки життєдіяльності, молодший школяр може формувати, зберігати й зміцнювати своє здоров'я з урахуванням вікових, статевих та інших чинників.

2. Потребнісно-мотиваційний блок включає такий суб'єктивний чинник як мотиви, що охоплюють прагнення, потреби й інтереси молодшого школяра. У ролі стимулу формування культури здоров'я школяра можуть виступати зовнішні обставини, але провідне значення тут мають мотиви, такі як любов до людей, радість пізнання, бажання бути щасливим, участь у творчості, прагнення бути здоровим, фізично дужим і гарним тощо.

3. Діяльнісно-практичний блок можна вважати найбільш значущим з позиції системного підходу до формування культури здоров'я молодшого школяра. Відомо, що у процесі навчальної діяльності школярів здійснюється засвоєння знань, розвиток основних фізичних умінь і навичок, фізичних якостей, розвивається його ціннісне ставлення до світу, формуються, інтегруються й виявляються різноманітні якості особистості. Культура здоров'я набуває свого змісту відповідно до результатів практичної фізкультурної діяльності школярів.

Багатство й глибина особистості школяра, який володіє високим рівнем культури здоров'я, визначається тим, що він може, використовуючи сучасні методи теорії і практики фізичного виховання, прийоми, засоби оздоровлення, розробити дійову індивідуальну оздоровчу систему. Така особистість має можливість інтерпретувати, своєчасно коректувати зміст індивідуальної оздоровчої системи протягом усього життя.

Культура здоров'я школяра виражається у глибині й системності знань, рівні сформованості гуманістичних ціннісних орієнтацій, розвиненості різних типів мислення, розумінні виховних можливостей національних культуpно-істоpичних традицій, активності оздоровчої діяльності, виявленні творчої ініціативи, в емоційно-ціннісному ставленні до навчання й майбутньої професії, здатності до спілкування з валеологічної тематики, умінні розробляти індивідуальну оздоровчу систему й вести здоровий спосіб життя.

Для підвищення здоров'язберігаючої ролі підручника доцільно добирати тексти, у яких оздоровчі явища представлені в діалектичному розвитку, звертати увагу на чинники, що забезпечують такий розвиток.

Виходячи з того, що основними методами накопичення знань з курсу «Основи здоров'я» є безпосередні спостереження дітей, практичні роботи та дослідницьку діяльність, основна роль підручника повинна реалізуватися у систематизації знань, навчанні школярів зв'язувати окремі факти в ціле, розкривати їх у взаємозв'язках і взаємозалежностях, тобто реалізувати в єдності змістовий і процесуальний компоненти навчання.

Висновки

Здоров'я людини - один із найважливіших показників економічного, соціального і морального благополуччя суспільства. Водночас сучасні соціально-економічні та екологічні кризи в країні зумовили значне погіршення здоров'я населення, особливо дітей. Відзначається необхідність збереження і зміцнення фізичного, психічного, соціального та морального здоров'я школярів, формування у них умінь і навичок здорового способу життя. Основним завданням сучасної школи стає виховання компетентної особистості, яка не тільки володіє знаннями, а й уміє застосовувати їх у житті, діяти адекватно у відповідних ситуаціях, адаптуватися до складних соціальних умов, долати життєві труднощі, підтримувати своє здоров'я на належному рівні, надавати опір негативним впливам.

Від ставлення людини до свого здоров'я багато в чому залежить його збереження і зміцнення. Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров'я - одна з найважливіших проблем сучасної школи. Результатом сформованості здорового способу життя є культура здоров'я як інтегративна якість особистості і показник вихованості, що забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок, формування, відтворення та зміцнення здоров'я і характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров'я та здоров'я оточуючих.

Ефективність формування здорового способу життя прямо пов'язана з активним залученням учнів до здоров'язберігаючого навчального процесу, формуванням у них активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров'я. Особливого значення в процесі формування здорового способу життя молодших школярів набувають систематичність, безперервність та послідовність їх навчання і виховання, які дають можливість поступово ускладнювати та проводити оздоровчу роботу з ними.

Головною метою освітньої галузі «Здоров'я і фізична культура» є розвиток фізичних, соціальних, психічних, духовних якостей особистості; формування життєзберігаючої та фізичної культури; підготовка учнів до повноцінного життя у постійно змінюваному навколишньому середовищі. Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань: формування уявлення про здоров'я; мотивування позитивного ставлення до збереження життя і зміцнення здоров'я; формування основних життєвих навичок щодо здорового способу життя та безпечної поведінки; виховання потреби в здоров'ї як важливої життєвої цінності.

У процесі засвоєння освітньої галузі «Здоров'я та фізична культура» молодші школярі оволодівають системою навчально-пізнавальних знань, загальнонавчальними вміннями та знаннями емоційно-ціннісного ставлення як до свого здоров'я, так і до здоров'я інших людей. Основним засобом формування у молодших школярів здоров'язберігаючої компетентності є підручник. Зміст підручників структурується таким чином: людина та її здоров'я; фізична складова здоров'я; соціальна складова здоров'я; психічна та духовна складові здоров'я; безпека життєдіяльності учнів. Зазначені напрями є наскрізними для всієї початкової школи, але в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних, психологічних особливостей учнів.

Аналіз відповідної літератури свідчить про те, що зміст освітньої галузі «Основи здоров'я» викладено у програмі, підручниках і робочих зошитах. Підручники укладено відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти. Вони репрезентують основні завдання курсу в початкових класах: формування в учнів активної мотивації щодо дбайливого ставлення до власного здоров'я, удосконалення і творення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров'я; формування уявлень і понять про фізичний розвиток людини, взаємозв'язки людського організму з природним і соціальним оточенням; формування уявлень і понять про духовну та психічну складові здоров'я та їх вияви через загальнолюдські цінності, оволодіння уміннями й навичками морально-етичної поведінки; засвоєння учнями знань, умінь і навичок особистої гігієни, профілактики захворювань і травматизму у класі, вдома, на вулиці та інших місцях; ознайомлення з впливом рухової активності та загартування організму, раціонального харчування, режиму дня на здоров'я та розвиток дитини; запобігання порушенням постави учнів, розладів органів чуття; формування знань, умінь та навичок безпеки життєдіяльності вдома, у школі, на вулиці, у транспорті, в громадських місцях, на вулиці.

Відповідно до вказаних завдань зміст підручників структурується таким чином: людина та її здоров'я; фізична складова здоров'я; соціальна складова здоров'я; психічна та духовна складові здоров'я; безпека життє-діяльності учнів вдома, у школі, на вулиці, в громадських місцях, на відпочинку. Зазначені напрями є наскрізними для всієї початкової школи, але в кожному класі зміст і обсяг пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних, психо-логічних особливостей учнів.

У своєму дослідженні ми застосовували елементи структурно-функціонального аналізу, тобто проаналізували здоров'язберігаючу спрямо-ваність підручника через призму використання в ньому текстів та відповідних видів завдань і вправ.

Зміст підручників з курсу "Основи здоров'я" дозволяє розширювати, збагачувати, узагальнювати знання учнів про здоровий спосіб вжиття, безпеку життєдіяльності та їх зв'язок з природними її соціальними чинниками. Зміст знань про здоров'я дитини розглядається у підручниках як цілісна система, компонентами якої є фізична, соціальна, психічна та духовна складові здоров'я. У них також подано детальну інформацію про безпеку життєдіяльності учнів удома, в школі, на вулиці, в громадських місцях, на відпочинку. У структурі підручників для початкової школи з курсу «Основи здоров'я» представлені знання про навколишній світ (репрезентовані у предметно орієнтованих текстах), знання про способи діяльності (інструментально орієнтовані тексти), знання про цінності (ціннісно орієнтовані тексти)). Використання їх у сукупності діє змогу сформувати у молодших школярів цілісне уявлення про здоров'я у єдності його фізичної, соціальної, психічної і духовної складових, та формує у дітей навички безпеки життєдіяльності.

Значною мірою здоров'язберігаючий вплив навчальних книг на особистість молодшого школяра здійснюється за допомогою навчальних завдань і вправ. Навчальні завдання і вправи слугують засобом формування відповідних умінь. Уміння і навички здорового способу життя згруповані наступним чином: раціонального харчування; рухової активності; особистої гігієни; режиму праці та відпочинку. Представлені завдання і запитання виконують інформаційну, розвивальну й мотиваційну функції. Домінуюче місце серед цих завдань мають завдання на формування умінь і навичок рухової активності. Кількість вправ, які б формували у молодших школярів уміння і навички раціонального харчування, в аналізованих підручниках недостатня (найменший відсоток у підручниках для четвертого класу); підбір завдань у підручниках вимагає удосконалення, оскільки вони розміщені безсистемно, не забезпечується позитивна динаміка їх використання; потрібно забезпечити емоційну насиченість виучуваного (у зміст навчальних книг включати тексти емоціогенного характеру).

У процесі реалізації здоров'язберігаючої функції сучасного підручника слід враховувати, що між рівнем валеологічної, фізкультурної освіти та фізичного виховання школярів і станом їх здоров'я існує прямий і глибокий зв'язок. Тому поряд із репродуктивними запитаннями і завданнями слід передбачити проблемні завдання, які б спонукали молодших школярів впроваджувати здобуті знання у власну оздоровчу практику. Необхідно збільшити кількість навчальних текстів власне оздоровчого спрямування, а процесуальний компонент підручників доцільно доповнити відповідними завданнями і вправами.

Таким чином, ми обґрунтували технологію забезпечення здоров'я-зберігаючого впливу начальної книги на особистість молодшого школяра.

Список використаної літератури

1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття). - К.: Райдуга, 1994. - 112 с.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. -2001.-№ 1.-С. 28-54.

3. Закон України про загальну середню освіту// Початкова школа. - 1999.- №8. - С. 1-11.

4. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. - 2002. - Січень. - №1. - С. 4-7.

5. Концепція національної системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді України / Р.Т.Раєвський, В.Г.Ареф'єв, М.Д.Зу-балій та ін. // Початкова школа. - 1994.- №8. - С. 50-54.

6. Бейлинсон В. Г., Зуев Д. Д. О функциональном подходе к оценке школьных учебников // Проблемы школьного учебника. - М.: Просве-щение, 1977. - Вып. 5.- С. 42-54.

7. Беспалько В.П. Теория учебника: Дидактический аспект. - М.: Педаго-гика, 1988. - 160 с.

8. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюх О.І. Основи здоров'я: Підручник для 2 класу. - К.: Навчальна книга, 2003. - 96 с.

9. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюх О.І. Основи здоров'я: Підручник для 2 класу. - К.: Навчальна книга, 2003. - 111 с.

10. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюх О.І. Основи здоров'я: Підручник для 2 класу. - К.: Навчальна книга, 2004. - 143 с.

11. Буринська II. М. Особистісно зорієнтоване навчання як провідна дидактична функція сучасного підручника // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: Педагогічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 7-10.

12. Варганова И.И. К проблеме мотивации учебной деятельности // Психология образования: Дайджест. - 2001. - №7. - С.13-15.

13. Ващенко О., Свириденко С. Організація здоров'язберігаючої діяльності початкової школи // Початкова освіта. - 2005.- №46. - С. 2-4.

14. Ващенко О.М. Особливості формування у молодших школярів здоров'язберігаючих умінь і навичок // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (13-14 квітня 2006 р.) / Редкол. : З.Сіверс, О.Кононко, Е.Белкіна та ін. - К.: КМПУ ім. Б,Д,Гінченка, 2006. - С. 19-21.

15. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

16. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 237с.

17. Гільбух Ю. З. Психологічні проблеми оптимізації підручника для початкової школи // Початкова школа. - 1976. - № 6. - С 50-57.

18. Гончаренко СУ. Український педагогічний словник. -- К.: Либідь, 1997. --376 с.

19. Горпинюк В. П. Ілюстративний матеріал підручника як складова його структури // Педагогіка і психологія. - 1995. - №1. - С. 54-62.

20. Граник Г. Г., Бондаренко С. М. О типах учебных текстов // Проблемы школьного учебника. -М.: Просвещение, 1975. - Вып. 3. - С. 73-85.

21. Граник Г. Г., Концевая Л. А., Бондаренко С. М. О реализации закономерностей понимания в учебном тексте // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1991. - Вып. 20. - С. 45-61.

22. Гречихин А.А. О путях и возможностях типологического моделирования школьного учебника // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1985. - Вып. 15. - С. 12-32.

23. Гудзик І. Побудова тексту підручника як фактор його читабельності // Проблеми сучасного підручника: Зб. Наук. праць / Редкол. - К.: Педагогічна думка, 2000. - Вип. 2. - С. 123-127.

24. Гудзик І.П. Мова шкільного підручника // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: Комп'ютер у школі та сім'ї, 1999. - С. 34-36.

25. Дидактика современной школы / Под ред. В. А. Онищука. - К.: Рад. школа, 1987. - 351 с.

26. Доблаев Л. И. Смысловая структура учебного текста и проблемы его понимания. - М.: Педагогика, 1982. - 276 с,

27. Дубогай О.Д. та ін. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів: Методичний посібник. - К.: Оріони, 2001. - 152 с.

28. Журавлев М. К. Учебник вчера, сегодня, завтра // Советская педагогика. - 1990. - №7. - С. 44-49.

29. Заїка А., Бабенко О. Організація навчально-виховного процесу в початкових класах // Початкова школа. - 1999. - № 8 . - С. 25-33.

30. Занков Л. В. Некоторые вопросы теории учебника для начальных классов // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещение, 1978. - Вып. 6. - С. 34-45.

31. Зорина Л. Я. Отбор научного материала в учебник // Педагогика. - 1988. -№9. - С. 64-68.

32. Зорина Л. Я. Проблема перехода от программы к учебнику // Теоретические проблемы современного школьною учебника: Сб. науч. тр. - М.: Изд-во АПН СССР, 1989. - С. 44-62.

33. Зуев Д. Д. Школьный учебник. - М.: Педагогика. 1983. - 240 с.

34. Зуев Д.Д. Учебная книга -- источник становления личности школьника // Педагогика. - 1995. - №1. - С. 3-10.

35. Кабанова-Меллер Е. И. Учебник и организация познавательной деятельности учащихся // Советская педагогика. - 1968. -№3. - С. 45-50.

36. Казанский И. Г., Назарова Т. С. Дидактика (начальные классы). - М:
Просвещение, 1978. - 224 с.

37. Каким быть учебнику: Дидактические принципы построения / Под ред. И.Я. Лернера, П. М. Шахмаева. - М.: Изд-во РАО, 1992. - Ч. I. - 169 с.

38. Коваленко С. С. Створити якісні підручники -- завдання державної ваги // Радянська школа. - 1964. - № 6. -С. 70-73.

39. Кодлюк Я. П. Дидактика шкільного підручника // Рідна школа. - 2003. -№ 1.-С. 12-14.

40. Кодлюк Я. П. Ілюстративний матеріал як структурний компонент шкільного підручника: дидактичний аспект // Рідна школа. - 2003. - № 12. - С 26-29.

41. Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій школі. -- К.: Наш час, 2006. -- 368 с.

42. Кодлюк Я. П. Шкільний підручник в умовах розвивального навчання // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: Педагогічна думка, 2003. - Вип. 3. - С. 5-9.

43. Кодлюк Я. Підручник для початкової школи: теорія і практика. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. -- 288 с.

44. Кодлюк Я. Розвивальна функція підручника для початкової школи // Початкова школа. - 2002. -№4.- С. 67-71.

45. Кодлюк Я. Теорія шкільного підручника як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка: Педагогіка. - 2000. -- №8. - С. 3-7.

46. Кодлюк Я.П. Емоційно-ціннісний елемент у змісті підручників для початкової школи // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету (Серія: Педагогіка). - 2001. -№5. - С. 10-12.

47. Кодлюк Я.П. Підручник для початкової школи: психолого-педагогічні основи побудови // Початкова школа. - 2003. - № 10. - С 39-43.

48. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1989. - 608 с.

49. Кремень В. Особистісно-розвивальне навчання як науковий пріоритет // Рідна школа. - 1998. -№11.-С. 53-57.

50. Кулюткин Ю. Н. Анализ функциональных стилей учебного текста // Проблемы школьного учебника.- М.: Просвещение, 1977. - Вып. 5. - С. 91-97.

51. Лазаревський В. Я. Підручники для початкових класів // Початкова школа. -1983.-№10.-С. 77-78.

52. Матюшин В. В., Пасечник В. В. В лаборатории школьного учебника // Советская педагогика. - 1987. - №8. - С. 77-80.

53. Мельник І.М. та ін. Аксіологічний аспект технології здорового способу життя молодших школярів // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (13-14 квітня 2006 р.) / Редкол.: З.Сіверс, О.Кононко, Е.Белкіна та ін. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Гінченка, 2006. - С. 105-108.

54. Микк Я.А. Оценка учебников формулами трудности текста // Проблемы школьного учебника. -- М.: Просвещение, 1977. - Вып. 5. -- С. 98-100.

55. Монахов В. Л., Кабардин О. Ф. Этапы подготовки и проверки нового учебника // Советская педагогика. - 1983. -№ 5. - С. 72-75.

56. Монахов В.М., Кабарбин О.Ф. Параллельные школьные учебники: за и против // Советская педагогика. - 1985. -- № 7. - С. 37-39.

57. Навчання і виховання учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О.Я.Савченко. - К.: Початкова школа, 2002. - 464 с.

58. Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О. Я. Савченко. - К.: Початкова школа, 2003. - 464 с

59. Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О.Я.Савченко. - К.: Початкова школа, 2004. - 468 с.

60. Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. О. Я. Савченко. - К.: Початкова школа, 2005. - 640 с.

61. Омельченко Ж. Формування в учнів загальнолюдських цінностей // Рідна школа. - 1999. - № 10. - С. 15-17.

62. Онищук В. А. Психолого-дидактические требования к заданиям и упражнениям в учебнике // Проблемы школьного учебника. - М.: Просвещенце, 1975. - Вып. 3. - С. 130-137.

63. Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти // Початкова школа. - 2001. -N»l. - С. 5-7.

64. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2006. - 432 с.

65. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровського, М.Г. Ярошевского. -- М: Политиздат, 1990. -- 494 с.

66. Психолого-педагогические проблемы создания и использования учебника (Круглый стол) // Вопросы психол. - 1983. - № 4. - С. 77-95.

67. Психолого-педагогические проблемы создания и использования учебника (Круглый стол) // Вопросы психологии. - 1983. -№ 5. - С. 66-86.

68. Психолого-педагогические проблемы создания и использования учебника (Круглый стол) // Вопросы психологии. - 1983. -№ 6. - С. 57-80.

69. Рябова О. Апробація навчальної літератури як один із шляхів вирішення проблеми якісної підготовки підручників сучасної школи // Початкова школа. - 2002. - № 9. - С 4-5.

70. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис. 1997. -416 с.

71. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Магістр, 1997.-256 с.

72. Савченко О. Я. Якість і варіативність шкільних підручників як умова запровадження державних стандартів початкової освіти // Початкова школа. - 2001. - №8. - С 10-12.

73. Савченко О.Я. Без якісного підручника якісна шкільна освіта неможлива // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць / Редкол. - К.: «Комп'ютер у школі та сім'ї», 1999. - С. 3-6.

74. Свириденко С., Ващенко О. Формування навичок здорового способу життя // Початкова освіта. - 2007.- №16. - С. 12-15.

75. Свириденко С.О. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі формування здорового способу життя // Сучасні технології навчання в початковій освіті: Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (13-14 квітня 2006 р.) / Редкол. : З.Сіверс, О.Кононко, Е.Белкіна та ін. - К.: КМПУ ім. Б,Д,Гінченка, 2006. - С. 125-127.

76. Смолянець В. В. Нові підручники для 1-4 класів // Початкова школа. - 1990. - № 5. - С. 73-76.

77. Совайленко В. О некоторых критериях оценки школьных учебников // Советская педагогика. - 1987. - № 5. - С. 142-144.

78. Сухомлинська О. Сучасні цінності у вихованні: проблеми, перспективи // Шлях освіти. -- 1996. -- № 1. -- С. 24-27.

79. Тупальский Н. Учебник как объект педагогических исследований // Советская педагогика. - 1982. -№ 5. - С. 140.

80. Фурман А.В. Розвивальний підручник: підходи до розуміння і створення // Рідна школа. -- 1995. - №6. -- С 45-49.

81. Фурман А.В. та ін. Орієнтири концепції навчальної книжки і підручника // Рідна школа. - 1993. - № 1. - С. 17-20.

82. Черкаський В.М. Науково-практична конференція з проблем підручників // Початкова школа. - 1975. -№ 12.- С. 89-91.

Додатки

Додаток А

Анкета для вчителя початкових класів

Освіта______________________

Школа _______________________________ Педстаж _________________

1. За якими підручниками учні вашого класу вивчають курс «Здоров'я і фізична культура» (вибране підкресліть):

· Основи здоров'я та фізична культура, 1 клас (авт. Качеров О.Б. та інші)

· Основи здоров'я та фізична культура, 1 клас (авт.Гнатюк О.В.)

· Основи здоров'я та фізична культура, 2 клас (авт. Качеров О.Б., Арефьєв В.Г.)

· Основи здоров'я та фізична культура, 3 клас (авт. Качеров О.Б., Арефьєв В.Г.)

· Фізична культура, 4 клас (авт. Арефьєв В.Г. та інші)

· Основи здоров'я та фізична культура, 4 клас (авт. Гнатюк О.В.)

· Основи здоров'я, 1 клас (авт. Гнатюк О.В.)

· Основи здоров'я, 1 клас (авт. Савченко О.Я., Бойченко Т.Є.)

· Основи здоров'я, 2 клас (авт. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І.)

· Основи здоров'я, 3 клас (авт. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І.)

· Основи здоров'я, 4 клас (авт. Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І.).

2. Чи відповідає обраний Вами підручник навчальній програмі?________

3. Вкажіть позитивні сторони зазначеного підручника (відбір навчального матеріалу, характер завдань і запитань, оформлення, зв'язок з іншими елементами навчально-методичного комплексу тощо):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Які, на ваш погляд, недоліки притаманні цій навчальній книзі?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Який із зазначених компонентів, на Ваш погляд, найбільше зреалізований у зазначеному підручнику?

· мотиваційний;

· розвивальний;

· здоров'язберігаючий;

· виховний.

6. Які компоненти підручника найбільше реалізують здоров'я-зберігаючу функцію?

· зміст навчального матеріалу

· ілюстративний матеріал

· навчальні завдання і вправи

· якість поліграфічного набору і шрифтове оформлення.

7. В яких напрямках, на Вашу думку, потрібно вдосконалювати здоров'язберігаючу функцію в підручниках для початкової школи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Якою інформацією про здоровий спосіб життя варто доповнити чинний підручник?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Які завдання і вправи на формування у молодших школярів умінь і навичок здорового способу життя доречно включити у підручник?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Якою іншою навчально-методичною літературою Ви користуєтесь при підготовці до уроку? ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за співпрацю!

Додаток Б

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки молодших школярів

Зміст освіти

Характер вимог з освітньої галузі

«Здоров'я і фізична культура»

Здоров'я людини

Вікові зміни в організмі дитини. Здоров'я та його складові: фізична, соціальна, психічна, духовна. Показники здоров'я. Значення здоров'я для дитини. Чинники, які впливають на здоров'я. Здоровий спосіб життя - провідна умова збереження і зміцнення здоров'я. Гуманне ставлення до дітей, які мають проблеми зі здоров'ям

Мати уявлення про: здоров'я як єдине ціле, його складові; взаємозв'язок організму людини з природнім і соціальним оточенням; значення здоров'я для життя людини; здоровий спосіб життя, взаємозв'язок між його складовими.

Знати про: складові здоров'я (фізичну, соціальну, психічну, духовну); вплив основних природних і соціальних чинників, фізичної активності на здоров'я.

Уміти: виконувати поради щодо здорового способу життя; розпізнавати ознаки нездоров'я людини, надавати хворому посильну допомогу; надавати само- і взаємодопомогу при незначних травмах та самооцінювати своє здоров'я; виконувати правила зміцнення і збереження здоров'я, комплекс вправ ранкової гімнастики; організовувати фізкультпаузи під час виконання домашніх завдань

Фізична складова здоров'я

Значення фізичної культури у житті сучасної людини.

Вплив фізичних вправ, загартовуючих процедур, особистої гігієни, режиму дня, режиму харчування, праці та відпочинку на збереження та зміцнення здоров'я.

Знати про: основні засоби пересування людини, режим дня; особисту гігієну; правила проведення процедур загартування; поставу та засоби її формування та корекції; плоскостопість та засоби її запобігання; правила складання комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; термінології (назви фізичних вправ, вихідних положень, стройових команд); причини виникнення травм під час занять фізичними вправами та профілактику травматизму; правила рухливих, народних та спортивних ігор.

Вплив шкідливих звичок на здоров'я. Загальні відомості про будову тіла людини і його положення у просторі (стійки, сіди, упори, виси).

Постава, засоби її формування та корекції.

Плоскостопість, засоби запобігання плоскостопості. Основи самоконтролю. Термінологія: назви фізичних вправ, вихідних положень. Організуючі стройові команди, прийоми та їх виконання. Основні засоби пересування людини. Відмінність фізичних вправ від побутових рухів людини. Життєво важливі рухові навички та вміння (ходьба, біг. стрибки, метання, лазіння та перелізання, пересування на лижах та ковзанах, плавання). Фізичні здібності: кондиційні (силові, швидкісно-силові, витривалості та гнучкості) і координаційні (швидкість та узгодженість рухових дій, здатність до довільного розслаблення м'язів,

Мати уявлення про зв'язок занять фізичними вправами із збереженням здоров'я; фізичні якості; різновиди фізичних вправ; загальнорозвивальні, підвідні, змагальні; фізичні навантаження та засоби їх дозування; здоров'я та чинники його формування; будову тіла людини (загальні відомості).

Уміти: співвідносити результати особистого виконання рухових дій з еталоном (малюнком, фото, відеозапис тощо);

виконувати стройові команди; комплекси вправ спрямованих на формування правильної постави, профілактику плоскостопості, комплекси ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурних пауз та хвилинок;

виконувати процедури загартування;

вести спостереження за частотою серцевих скорочень під час занять фізичними вправами; виконувати тестові вправи для визначення рівня розвитку кондиційних (силові, швидкісно-силові, витривалості та гнучкості) здібностей.

Уміти виконувати різноманітні засоби пересування ходьбою, бігом, стрибками, пересування по підвищеній опорі з обмеженою площею; метання малого м'яча на дальність та в ціль; вправи в передачах, кидках та веденні м'яча, ударів по м'ячу; вправи у висах та упорах на гімнастичних приладах; акробатичні вправи (простіші); грати у рухливі та народні ігри, спортивні ігри (футбол, баскетбол, гандбол тощо) за спрощеними правилами, використовуючи їх під час активного відпочинку.

Оволодіти основами життєважливої навички - плавання.

Уміти пересуватися на лижах та ковзанах.

Уміти реалізувати координаційні (швидкість перешикувань і узгодженість рухових дій, здатність до довільного розслаблення м'язів, вестибулярна стійкість) здібності.

Уміти готувати і упаковувати особисте спорядження під час туристських походів. Дотримуватися правил безпечної поведінки під час занять фізичними вправами; засад здорового способу життя.

Соціальна складова здоров'я

Індивідуальність дитини. Сім'я як чинник збереження і зміцнення здоров'я. Традиції збереження здоров'я у сім'ї. Стосунки між людьми. Корисні і шкідливі звички. Безпечна поведінка у навколишньому середовищі. Безпека пішоходів, пасажирів. Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві. ВІЛ/СНІД. Шляхи зараження ВІЛ. Охорона здоров'я дитини в медичних закладах

Мати уявлення про: соціальну складову здоров'я; схожість та відмінність дівчаток і хлопчиків, толерантні та дружні стосунки між ними; народні традиції здорового способу життя: права дитини (за Конвенцією про права дитини); ВІЛ/СНІД; шкідливість алкоголю, нікотину, наркотиків для здоров'я; природні, соціальні, техногенні небезпеки.

Знати про: функції сім'ї щодо збереження і зміцнення здоров'я; правила спілкування між людьми: правила поведінки під час конфліктної ситуації; основні ознаки природних, соціальних, техногенних небезпек; Правила дорожнього руху для пішоходів та пасажирів; безпечної поведінки у навколишньому середовищі; медичні заклади свого населеного пункту.

Умити: керувати собою і розв'язувати життєві конфлікти, контактувати з людьми в соціумі, протистояти негативному впливу оточення; встановлювати (за певними ознаками) схожість і відмінність людей, визначати вплив сім'ї на відмінність людей, визначати вплив сім'ї на здоров'я; оцінювати власні вчинки щодо інших; поважати думку інших; виконувати правила спілкування та ввічливої поведінки в різних ситуаціях, дотримуватися безпечної поведінки щодо ВІЛ/СНІДу та інших небезпечних хвороб для здоров'я; розпізнавати небезпечні ситуації та повідомляти про них служби захисту населення; безпечно поводитися в навколишньому середовищі, передбачати негативні наслідки порушення правил безпечного поводження; додержуватися Правил дорожнього руху, правил безпечної поведінки в різних видах діяльності.

Психічна та духовна складові здоров'я

Роль емоцій у формуванні здоров'я. Правила міжособистісного спілкування. Корисні і шкідливі звички, їх вплив на здоров'я.

Характер, поведінка, увага, пам'ять, творчість і здоров'я. Особа і особистість. Розвиток особистості. Народні традиції здорового способу життя

Мати уявлення про: психічну і духовну складові здоров'я; емоції, настрій, почуття; характер його становлення; особистість, становлення особистості; вплив позитивних і негативних емоцій на здоров'я; народні традиції здорового способу життя.

Знати про: вплив емоцій, настроїв, почуттів на здоров'я; риси характеру, його вплив на власне здоров'я й здоров'я інших; правила спілкування; індивідуальні риси особистості.

Уміти: аналізувати власний емоційний стан та емоційний стан інших, розпізнавати основні емоції у себе, в інших людей, словесно їх пояснювати, контролювати власні емоції, розуміти і оцінювати власні почуття, сприймати й розуміти почуття інших; оцінювати своє ставлення до самого себе і інших, до навчання, фізичної праці, фізкультури, умов, що сприяють збереженню життя і зміцнення здоров'я.

Таблиця 2.1 Змістовий компонент підручника «Основи здоров'я», 2 клас

Назва теми

Види знань

Природ-ничі

Валеологічні

Медичні

Соціальні

Фізичні

Психо-логічні

Безпека життє-діяльності

Людина та її здоров'я

Твоє тіло.

Значення здоров'я.

Здоров'я і хвороби.

Ростеш і розвиваєшся

Розпорядок дня. Догляд за тілом.

Здоров'я і харчування.

Фізкуль-тура і здоров'я.

Ти - особливий

Ти - особливий. Знайомі та незнайомі. Твої друзі. Твої права. Твоя сім'я. Твоя школа.

Настрій і здоров'я

Корисні та шкідливі звички.

Твої емоції. Ти спілку-єшся.

Безпека життя

Допоможи собі сам. У лісі. Сонце корисне і шкідливе.

Електричні прилади. Розваги вдоа.

Безпека вдома. Безпека з газом. Безпека з Істру-ментами. Небезпечні речовини. Коли вода становить небезпеку. Безпека у школі. Безпека на дорозі. У дворі. Небезпека від вогню. На льоду і на воді.

Таблиця 2.2 Змістовий компонент підручника «Основи здоров'я», 3 клас

Назва теми

Види знань

Природ-ничі

Валеологічні

Медичні

Соціальні

Фізичні

Психо-логічні

Безпека життє-діяльності

Людина та її здоров'я

Завдяки чому людина рухається.

Бережи здоров'я.

Показники здоров'я.

Здоровий спосіб життя

Працездатність і здоров'я. Актив-ний відпочинок. Природні чинники здоров'я.

Здоров'я і харчування. Попередження отруєнь. Світ мікробів і хвороби.

Традиції харчування. Твоя Батьківщина і здоров'я.

Цінуй життя і здоров'я

Сім'я і здоров'я. Твоя домівка. Твої права.

Настрій і здоров'я

Корисні і шкідливі звички.

Поведінка і здоров'я. Увага і пам'ять.

Безпека життя

Безпечна поведінка вдома. Безпека в школі. Безпека пішоходів. Безпека пасажирів. Безпека там, де ти живеш. Природні лиха. Безпечний відпочинок.

Таблиця 2.3 Змістовий компонент підручника «Основи здоров'я», 4 клас

Назва теми

Види знань

Природ-ничі

Валеологічні

Медичні

Соціальні

Фізичні

Психологічні

Безпека життє-діяльності

Людина та її здоров'я

Що впливає на здоров'я.

Складові здоров'я.

Ростемо і розвиваємося

Фізична складова здоров'я

Складові їжі. Обережно: ВІЛ!

Грайся!

Дбай про здоров'я. Загартовування.

Соціальна складова здоров'я

Медична служба в Україні.

Здоров'я - найдорожчий скарб. Поведінка учня. Грайся!

Стосунки між людьми.

Психічна і духовна складові здоров'я

Вплив куріння, алкоголю та наркотиків на здоров'я.

Хочу, можу і мушу. цінність і неповторність людського життя.

Умій контролювати емоції. Характер і здоров'я. Особа і особистість навчися казати «ні!». Пізнай себе.

Безпека життя

Уникай небезпеки. Безпека вдома. Безпека в побуті. Якщо пожежа у сусідів. Твоя безпека. Безпечний відпочинок узимку. Правила дорожного руху. Надзвичайні ситуації.

Рис. 1.1. Технологія аналізу здоров'язберігаючого компонента підручників для початкової школи


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.