Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів

Шляхи, засоби і форми естетичного виховання. Необхідність використання українських народних традицій в естетичному вихованні дітей. Фольклорні образи, ідеї, символи, їх роль у пробудженні і розвитку національної свідомості і самосвідомості учнів.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.10.2012
Размер файла 79,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Особлива роль у вихованні естетичного ставлення до світу належить традиційному народному обряду, бо саме він накопичив багатовіковий скарб народної педагогіки, історичного досвіду. Найбільш повно естетичне виховання відбувається в грі.

Естетичне виховання молодшого школяра за своїм змістом на декілька кроків випереджає естетичний розвиток, спрямовуючи його.

При цьому виявляється така закономірність: чим успішніше здійснюється естетичне виховання, тим швидший естетичний розвиток дитини і тим вищий його рівень.

У процесі естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку великого значення набуває власна художня діяльність дитини.

естетичний фольклорний діти самосвідомість

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Артюх І. Естетичне виховання школярів засобами музичного мистецтва Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Дні науки"' ВДУ ім. Лесі Українки (10-14 квітня 2006 p.): Зб. тез доп. та повідомл,- Луцьк: РВВ "Вежа" Волин, держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. - С. 302-304.

2. Веремьев А. Эстетическое и художественное воспитание: сутность и взаимосвязи // Искусство и образование. - 2002. - №3. - С. 4-10.

3. Вишневський О.І. Теоретичні основи сучасного українського виховання. - Львів, 2000. - 234 с.

4. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. - К., 2001. - 236 с.

5. Губ'як В. Виховання учнів на засадах народної творчості і фольклору // Початкова школа. - 2003. - № 4. - С. 9 - 11.

6. Дейч О. Народна творчість у вихованні школярів // Початкова школа. - 2003. - № 4. - С. 19 - 20.

7. Джола А.М., Щербо А.Б. Теорія і методика естетичного виховання школярів: Навч.-метод. Посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 392 с.

8. Естетичне виховання: Довідник / В.I. Мазепа, А.В. Азаркін, B.C. Гор- ський та ін. - К.: Політвидав України, 2001. - 211 с.

9. Іваницький А. Фольклор в системі сучасної культури // Українська народна музична творчість. - К., 1990. - С. 292-301.

10. Калініна Л. Естетичне виховання молодших школярів // Рідна школа. - 2066. - № 3. - С.24-26.

11. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. - К., 2002. - 182 с.

12. Кацинська Л.Л. Виховний процес. - Львів, 1998. - 210 с.

13. Комаровська О. Мистецтво у розкритті творчого потенціалу дитини // Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога. - К.: Гнозис, 2001. - С. 150-154.

14. Мартиненко С.М., Хорунжі Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2002. - 176 с.

15. Неменський Б. Роль мистецтв у системі загальної освіти: чого і як ми навчаємо? // Початкова школа. - 2000. - № 4. - С. 38-41.

16. Підласий I. Ідеали українського виховання // Рідна школа. - 2004. - № 12. С. 12-13.

17. Рудницька О. Мистецтво у контексті розвитку духовної культури особистості // Художня освіта і проблеми виховання молоді. Зб. наук. статей. К.: Міносвіти України, УЗІМН, 2001. - С. 3-11.

18. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка і педагогічна наука // Педагогіка і психологія. - 2005. - № 1. - С. 34-42.

19. Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину // Вибр. Твори: в 5 т. К., 1976. - Т.2. - С. 203-224.

20. Сявавка Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. - К., 1984. - 126 с.

21. Таран І.М. Народні традиції у розвитку молодших школярів // Початкова школа. - 2003. - № 11. - С. 19-21.

22. Творчий розвиток школярів засобами музичного мистецтва // Мистецтво та освіта. - 2001. - № 1. - С. 43.

23. Токар Н. Українська народна пісня - духовний скарб народу // Позакласний час. - 2002. - № 9. - С. 31-34.

24. Традиції української етнопедагогіки і їх використання навчально-виховній роботі в школі. - К., 2003 - 90 с.

25. Турчин Т. Естетичне виховання молодших школярів у позакласній роботі Початкова школа. - 2007. - С. 16-17.

26. Фіцула М. М. Педагогіка. - К., 2000. - 432 с.

27. Чужа Н. Естетичне виховання молодших школярів засобами українських народних паремій // Початкова школа. - 2008. - С. 35-38.

28. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Народні погляди на красу та прилучення дітей до прекрасного. Засоби виховання естетичної культури в сім’ї. Методи та засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку. Засоби, завдання, основні напрями та проблеми естетичного виховання учнів у школі.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 18.11.2010

 • Народні промисли і ремесла як засіб естетичного виховання молодших школярів. Використання народних промислів і ремесел Тернопільщини в естетичному вихованні учнів початкових класів. Особливості естетичного виховання засобами народних промислів і ремесел.

  дипломная работа [812,9 K], добавлен 21.10.2009

 • Сутність естетичного виховання, визначення його ролі та значення в сучасній системі освіти. Шляхи і засоби естетичного виховання молодших школярів. Естетичні властивості в учбово-виховному процесі, їх місце в навчальній та позанавчальній діяльності.

  курсовая работа [44,2 K], добавлен 21.07.2010

 • Сутність і теоретичні підходи до проблеми естетичного виховання школярів. Шляхи і засоби естетичного виховання в системі освіти. Втілення методів естетичного виховання в практичній діяльності, розкриття естетичних властивостей в учбово-виховному процесі.

  курсовая работа [54,8 K], добавлен 17.07.2010

 • Особливості художньо-естетичного виховання в молодшому шкільному віці. Шляхи і засоби художньо-естетичного виховання. Ритм як складова музично-ритмічного виховання. Використання музично-ритмічних вправ в початкових класах та позакласній виховній роботі.

  курсовая работа [50,0 K], добавлен 14.12.2012

 • Поняття "процес навчання", "виховання", "естетичне виховання". Зміст, шляхи, форми та засоби естетичного виховання. Естетичне виховання молодших школярів у Павлиській школі В.О.Сухомлинського. Уроки з музики, образотворчого мистецтва та праці.

  курсовая работа [235,5 K], добавлен 07.05.2008

 • Ретроспективний аналіз праць В.О. Сухомлинського. Методологічні підходи, принципи, методи та форми роботи щодо естетичного виховання молодших школярів у творчій спадщині педагога. Зв'язок змісту естетичного розвитку дітей з культурою емоцій педагога.

  статья [28,4 K], добавлен 24.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.