Емпіричне дослідження та шляхи формування соціальної спрямованості особистості за спадщиною Г.С. Сковороди

Теоретичне обґрунтування щастя людини й гармонійного розвитку у творчості Г.С. Сковороди - філософа світового рівня. Ідея феномену мудрості у контексті здобуття істини у спадщині мислителя. Методики дослідження соціальної спрямованості особистості.

Рубрика Философия
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2014
Размер файла 86,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода / Д. Ба-галій. - К.: Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза", 1992. - 472 с.

3. Барабаш Ю.Я. "Знаю людину…" Григорій Сковорода: Поезія. Філософія. Життя. - М., 1989.

4. Бичко А.К. Феномен української інтелігенції: Спроба екзистенційного дослідження / А.К. Бичко, І.В. Бичко // Психологія і суспільство. - 2010. - № 1. - С.8-64.

5. Білецький В. Есхатологічна спрямованість філософії Г.С. Сковороди / В. Білецький // Наука. Релігія. Суспільство. - 2008. - № 2. - С.121-125.

6. Верба Г.М. Ключ до християнської філософії Григорія Сковороди (Сковорода і Біблія. Путівник) / Г.М. Верба. - Тернопіль: Астон, 2007. - 656 с.

7. Григорій Сковорода // Повне зібрання творів: у 2 т. / Григорій Сковорода; ред. кол.В.І. Шинкарук (голова) та ін.]. - К.: Наукова думка, 1973. - Т.1.

8. Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди / І.В. Іваньо. - К.: Наук. думка, 1983. - 270 с.

9. Лощиц Ю.М. Сковорода. - М., 1972.

10. Махновець Л. Є. Григорій Сковорода. Біографія. - К: Наук, думка, 1972. - 255 с.

11. Мишанич О. Григорій Сковорода: Нарис життя і творчості. - К: AT "Обереги”, 1994. - 48 с.

12. Пільгук І. Григорій Сковорода: Художній життєпис. - К.: Дніпро, 1971. - 262 с.

13. Попович М. Григорій Сковорода: Філософія свободи. - 2 вид. - К.: Майстерня Білецьких, 2008. - 256 с.

14. Пролеєв С. Репресивність освіти: вимушена необхідність чи владні зазіхання соціуму / С. Пролеєв // Філософія освіти. - №1 (6). - 2007. - С.17-27.

15. Сковорода Г.С. Розмова про істинне щастя / В.О. Шевчук (пер. укр. м., прим.). - X.: Прапор, 2002. - 280 с.

16. Сковорода Г.С. Сочинения: в 2 тт. - К., 1961.

17. Сковорода Г.С. Сочинения в стихах и прозе. - СПб., 1861.

18. Сковорода Г.С. Повна академічна збірка творів, под. ред. . проф. Л.В. Ушкалова. - Харьков: Майдан, 2010. - 1400с.

19. Ушкалов Л. Григорій Сковорода: семінарій. - X.: Майдан, 2004. - 876 с.

20. Чернишов В.В. Релігійні основи світогляду Г. Сковороди.

21. Ушкалов Л. Українське барокове богомислення: Сім етюдів про Григорія Сковороду. - X.: Акта, 2001. - 220 с.

22. Шинкарук В.І. Слово про Сковороду // Григорій Сковорода - 250. Матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження. - К.: Наук. думка, 1975. - С.42-54.

23. Шкуринов П.С. Мировоззрение Г.С. Сковороды. - М., 1969.

Додаток

Методика соціальної спрямованості особистості

Прізвище______________________

клас_________________________

Школа________________________

1. Навчаюсь на:

а) 12-10

б) 12-7

в) 9-7

г) 9-4

д) 6-1

2. Чи виконую громадські доручення?

а) постійно

б) часто

в) час від часу

г) інколи

д) ні

3. Чи виконую трудові обов'язки в класі, школі (прибирання)?

а) постійно

б) часто

в) час від часу

г) ніколи

д) ні

4. Чи роблю уроки?

а) постійно

б) часто

в) час від часу

г) ніколи

д) ні

5. Як виконую громадські доручення?

а) буз нагадування

б) на прохання, з бажанням

в) без особливого бажання

г) примусово

д) відмовляється від доручень

6. Як виконую трудові обов'язки?

а) буз нагадування

б) на прохання, з бажанням

в) без особливого бажання

г) примусово

д) відмовляється від доручень

7. Як сприймаю вимоги вчителя?

а) виконує всі вимоги

б) приймає до відома і прагне виконати

в) приймає до відома, але не завжди згоден

г) дратується

д) байдужий

8. Чи рахуюсь з думкою інших учнів?

а) завжди

б) часто

в) як коли

г) інколи

д) не рахується

9. Чи любилю радувати вчителя своїми корисними справами?

а) так

б) часто

в) сумніваюсь

г) не знаю

д) ні

10. Чи надаю допомогу своїм товаришам?

а) постійно

б) часто

в) час від часу

г) інколи

д) не допомагає

11. Як часто надаю допомогу своїм товаришам?

а) постійно

б) часто

в) час від часу

г) інколи

д) не допомагає

12. Чи допомагаю іншим учням у виконанні корисних справ?

а) допомагає з задоволенням

б) допомагає на прохання

в) допомагає без особливого бажання

г) не звертається за допомогою

д) не допомагає

13. Як часто допомагаю у виконанні корисних справ?

а) постійно

б) часто

в) час від часу

г) інколи

д) не допомагає

14. Як поведусь: виконаю громадське доручення чи обіцяну товаришу справу?

а) виконає громадське доручення

б) швидше виконає громадське доручення

в) швидше виконає обіцяну товаришу справу

г) виконає обіцяну товаришу справу

д) не знаю

15. Як поведусь: виконаю корисні справи класу, школи чи відвідає спортивну секцію?

а) виконає корисні справи

б) швидше виконає корисні справи

в) швидше відвідає спортивну секцію

г) не виконає корисні справи і не відвідає спортивну секцію

д) не знаю

16. Чи любиш користуватись чужими речами?

а) ні

б) швидше ні

в) швидше так

г) так

д) не знаю

17. Якщо тобі доручають якусь роботу, то ти виконаєш її сам чи передаси її своєму однокласнику?

а) виконає сам

б) швидше виконає сам

в) швидше передоручить

г) передоручить

д) не знаю

18. Чи схильний ти до бійки?

а) ні

б) швидше ні

в) швидше так

г) так

д) не знаю

19. Чи схильний ти до витівок?

а) ні

б) швидше ні

в) швидше так

г) так

д) не знаю

20. Якому способу ти надаєш перевагу показувати свою зверхність над іншими?

а) добром та увагою

б) розумом

в) хитрістю

г) силою

д) не знаю

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Навчання про "три світи" та "дві натури" в центрі філософії українського та російського просвітителя, філософа, поета та педагога Григорія Сковороди. Інтелектуальний шлях філософа. Особливості зв'язку філософської спадщини Г. Сковороди з сучасністю.

  курсовая работа [72,0 K], добавлен 18.03.2015

 • Антропологізм як основна ідея усієї філософської спадщини Григорія Сковороди - видатного українського філософа. Розкриття проблеми самопізнання в трактатах "Нарцис" та "Асхань". Характеристика поняття "сродної" праці як способу самореалізації особистості.

  реферат [23,8 K], добавлен 18.05.2014

 • Шлях Григорія Сковороди в філософію. Основні напрями передової педагогіки, що відбилися у педагогічних поглядах Сковороди. Філософська система у творах українського просвітителя-гуманіста. Ідея "сродної" праці, головний принцип розрізнення життя філософа.

  презентация [158,5 K], добавлен 26.04.2015

 • Біографія видатного українського філософа-гуманіста і визначного поета XVIII століття Григорія Сковороди. Цікаві факти з його життя. Філософські погляди видатного гуманіста епохи. Ідея чистої або "сродної" праці в системі філософських поглядів мислителя.

  реферат [34,4 K], добавлен 19.12.2010

 • Вивчення життєвого шляху українського філософа і письменника Г. Сковороди. Узагальнення різних підходів й аспектів до тлумачення серця особистості. Проблема антропології людини. Серце, як божественна сутність та сфера підсвідомого. Витоки філософії серця.

  реферат [23,3 K], добавлен 16.03.2011

 • Ознайомлення із філософськими ідеями Григорія Сковороди про щастя та любов, антиетичність буття та трьохвимірність будови світу, вираженими у світоглядних трактатах християнського богослова "Вступні двері до християнської добронравності" та "Кільце".

  сочинение [15,2 K], добавлен 24.12.2010

 • Включення людини в ноосферу через підвищення духовності: педагогіка духовності і сприяння максимально ефективному духовному розвиткові особистості. Наука, мистецтво, мораль та релігія як складові розвитку особистості. Духовний та педагогічний потенціал.

  реферат [20,2 K], добавлен 21.01.2010

 • Історія та особливості становлення професійної філософії в Україні. Біографія Григорія Савича Сковороди, аналіз його впливу на розвиток української філософської думки та художньої літератури. Загальна характеристика основних концепцій філософії Сковороди.

  реферат [28,5 K], добавлен 12.11.2010

 • "Соціопсихотерапевтичний" трактат Володимира Винниченка "Конкордизм" як утопічна схема будування щастя людства. Визнання автором неминучості боротьби природного і соціального в людині. Філософські праці Григорія Сковороди про дві натури і три світи.

  реферат [19,8 K], добавлен 18.02.2014

 • Дослідження компонентів моральності особистості - засобу духовно-персонального виживання індивіда. Вивчення теорій становлення особистості та її основних прав. Пошуки сенсу життя, який, можна визначити як процес морально-практичної орієнтації особистості.

  реферат [25,8 K], добавлен 22.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.