Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля

Проблематика дихотомію "природа / домовленість". Неоднозначність точки зору Платона щодо статусу мови та мовних знаків у діалозі "Кратіл". Дослідження категорії "правильності імен". Сучасний дослідник античного мовознавства М.П. Грінцер та його висновки.

Рубрика Философия
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 13.07.2009
Размер файла 22,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Загальна характеристика уявлень про "ідеальну державу" Давньої Греції. Творчість Платона. Біографія Платона. Вчення Платона про суспільство і державу. Творчість Арістотеля. Життєвий шлях Арістотеля. Політико-правові погляди на державу в "Політиці" Арісто

  курсовая работа [45,0 K], добавлен 22.02.2005

 • Платон – один из великих мыслителей античности. Формирование философских взглядов Платона. Учение о бытии и небытии. Гносеология Платона. Социальные взгляды Платона. Идеалистическая диалектика Платона.

  контрольная работа [29,5 K], добавлен 23.04.2007

 • Особливості становлення концепції любові у Платона. Тематика поту стороннього спасіння душі в контексті ідей орфічних релігійних містерій. Підстави аскези Сократа згідно Платона. Діалог Платона "Федр". Синтетичне розуміння любові як з'єднуючої сили.

  курсовая работа [34,0 K], добавлен 02.01.2014

 • Життєвий шлях Платона, передумови формування його політичної філософії. Погляди Платона в період розпаду грецького класичного полісу. Періоди творчості та основні роботи. Філософія держави, права та політики. Трагедія життя та філософської думки Платона.

  реферат [65,8 K], добавлен 04.07.2010

 • Життя Платона та зрілий період його творчості. Космологічні погляди Платона (душа, Бог, світ та причини його створення) та вплив піфагорійської школи. Структура та аналіз композиції діалогу "Тімей". Космологічне вчення діалогу та проблеми інтерпретації.

  курсовая работа [44,9 K], добавлен 21.09.2015

 • Юношество. Знакомство с Сократом. Скитания. Создание Академии. Смерть Платона. Знаменитая Атлантида. Философия Платона. Постигая непостижимое. Этика. Теория ума. Теория природы. Hаследие Платона.

  реферат [35,8 K], добавлен 23.10.2002

 • Анализ теории Аристотеля с точки зрения демонстрации сходства и различия взглядов мыслителя с миропониманием его учителя Платона. Сущность расхождения Платона и Аристотеля в вопросах онтологии: учение об идеях и бытии, их познание, взаимосвязь и сущность.

  статья [26,6 K], добавлен 21.04.2014

 • Жизнь и сочинения Платона. Его социально-философские взгляды. Онтология Платона: учение об идеях. Основные периоды философской деятельности Платона: ученичество, путешествия и преподавание. Центральные понятия его идеализма. Формы правления государства.

  контрольная работа [25,2 K], добавлен 15.05.2010

 • Жизненный путь древнегреческого писателя-философа Платона и формирование его философских взглядов. Периодизация жизни и особенности творчества Платона. Учение философа об эйдосах. Трансцендентализм. Этика Платона, как отражение его внутреннего мира.

  контрольная работа [26,4 K], добавлен 10.09.2016

 • Исторические и экономические предпосылки создания Платоном его теории государства. Типы греческих полисов. Экономические основы "идеального" государства Платона, его устройство. Казарменный характер социализма Платона. Политические позиции Платона.

  курсовая работа [41,7 K], добавлен 11.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.