Розробка системи електропостачання штампувального цеху машинобудівного заводу

Розрахунок електричних навантажень методом упорядкованих діаграм. Визначення сумарного навантаження по цеху в цілому. Вибір числа, потужності та розташування цехових трансформаторних підстанцій. Розрахунок навантаження однофазних електроприймачів.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.05.2014
Размер файла 390,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розробка системи електропостачання штампувального цеху машинобудівного заводу

1. Розрахунок електричних навантажень

1.1 Розрахунок електричних навантажень методом упорядкованих діаграм

Таблиця 1 - Характеристика ЕП Д-1

Найменування ЕП

Pпасп, кВт

К-сть

ТВ, %

Кв

cos ?

ГЕН

1

Верстати ЛРР

7,5

5

100

0,14

0,50

Змінний

2

Верстати ВРР

13

4

100

0,17

0,65

Змінний

3

Верстати ОВРР

55

6

100

0,22

0,65

Змінний

60

5

100

0,22

0,65

Змінний

4

Зварювальні трансформатори ручної зварки Uн=380 В

13,9

2

65

0,2

0,54

Змінний

5

Зварювальні автотрансформатори Uн=380 В

30,7

1

60

0,35

0,6

Змінний

6

Мостові крани

24,82

2

45

0,10

0,50

Змінний

7

Мостові крани

14,09

2

45

0,10

0,5

Змінний

8

Підвисні крани

5,50

2

45

0,10

0,50

Змінний

9

Вентилятори

13

5

100

0,65

0,80

Постійний

30

5

100

0,65

0,80

Постійний

10

Компресори

22

4

100

0,70

0,85

Постійний

30

3

100

0,7

0,85

Постійний

11

Електротермічне обладнання

30

8

100

0,75

0,95

Постійний

60

3

100

0,75

0,95

Постійний

12

Освітлення

0,5

43

100

0,9

0,6

Постійний

Паспортна потужність ЕП повторно-короткочасного режиму (ПКР) приводиться до номінального довготривалого значення потужності при ТВ = 100% за формулами:

для електродвигунів

для трансформаторів

де pпасп, кВт; Sпасп, кВА; ТВпасп, - паспортні дані потужності і відносної тривалості ввімкнення ЕП.

Для мостового і підвісного кранів, враховуючи вищесказане, вибрані два найбільш потужних двигуна - переміщення і підйому.

Кількість освітлювальних установок розраховано пропорційно до площі третьої дільниці.

Визначаємо номінальну потужність групи трифазних ЕП зі змінним і постійним графіком електричних навантажень (в табл. 1). При цьому потужність ЕП з повторно-короткочасним режимом роботи приводимо до номінальної довготривалої потужності з ТВ = 100%:

1. Мостові крани:

2. Підвісні крани:

3. Металорізальні верстати легкого режиму роботи

Для металорізальних верстатів з важким і особливо важким режимами роботи ?рном визначається аналогічно.

4. Вентилятори:

5. ЕТУ:

6. Компресори:

6. Освітлення:

Визначаємо середньозмінне навантаження для вказаних вище приймачів:

- зі змінним ГЕН

- з постійним ГЕН навантаження визначається аналогічно ЕП зі змінним ГЕН. Визначаємо ефективне число ЕП (для ЕП зі змінним ГЕН):

Знаходимо коефіцієнт максимуму, відповідно знайденим значенням Kв.ср і nе:

Визначаємо розрахункове активне навантаження електроприймачів:

Визначаємо розрахункове реактивне навантаження ЕП (nе > 10, Км=1):

Навантаження по дільниці в цілому:

Після розрахуноку навантаження трифазної мережі від однофазних електроприймачів виконуємо аналогічний розрахунок, але вже з урахуванням однофазних ЕП.

1.2 Розрахунок навантаження однофазних електроприймачів

Стаціонарні і переміщувані приймачі однофазного струму, включені на фазні і лінійні напруги, і розподілені по фазам трифазної мережі з нерівномірністю не вище 15% від загальної потужності трифазних і рівномірно розподілених по фазах ЕП у групі, враховуються як трифазні ЕП тієї ж сумарної потужності.

Середні навантаження за найбільш завантажену зміну по окремих фазах визначаються підсумовуванням середніх однофазних навантажень даної фази (фаза-нуль) і однофазних навантажень, включених на лінійну напругу з відповідним приведенням цих навантажень до навантажень однієї фази і фазній напрузі за допомогою табличних коефіцієнтів [1].

Для фази А:

де Kв, K'в - коефіцієнти використання по активній потужності однофазних приймачів різного режиму роботи; Рном,AB, Рном,CA - сумарні номінальні потужності однофазних приймачів, приєднаних на лінійну напругу, відповідно між фазами A і B, C і A; Рном,AN, Qном,AN - сумарні номінальні потужності однофазних приймачів, приєднаних на напругу фази A; p(AB),A, p(CA),A, q(AB),A, q(CA),A - коефіцієнти приведення навантажень, увімкнених на лінійні напруги AB і CA, до фази А.

Середні однофазні навантаження для фаз B і C визначаються аналогічно, після чого розраховується коефіцієнт нерівномірності розподілення навантаження по фазам трифазної мережі:

де Pзм.max.ф, Pзм.мин.ф - середні навантаження однофазних ЕП максимально і мінімально завантаженої фази за найбільш завантажену зміну; Pзм - середнє навантаження трифазних ЕП за найбільш завантажену зміну.

При нерівномірності розподілення навантаження по фазах менше 15% розрахунок однофазного навантаження ведеться так само, як і трифазної.

1.3 Визначення сумарного навантаження по цеху в цілому

Визначення номінального та середньозмінного активного та реактивного навантаження на ділянках 2, 3 і по цеху в цілому.

- активна

- реактивна ,

Коефіцієнт використання по цеху в цілому:

Коефіцієнт максимуму по цеху в цілому:

Максимальне навантаження по цеху в цілому:

Таблиця 2. Параметри зварювального устаткування

S, кВА

Р, кВт

Q, квар

TB, %

Uн, В

1

32

17,3

26,9

0,65

380

2

66

39,6

52,8

0,6

380

де, 1 - зварювальні трансформатори ручного зварювання Uн=380 В., 2 - зварювальні автотрансформатори Uн=380 В.

2. Вибір числа, потужності та розташування цехових трансформаторних підстанцій

2.1 Вибір числа, потужності та розташування цехових трансформаторних підстанцій

Дослідження оптимальних потужностей цехових комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) виявили, що в залежності від питомої щільності розподіленого навантаження вибираються трансформатори встановленої потужності.

Розрахуємо питому щільність навантаження:

де Sм - розрахункова максимальна потужність по цеху (кВА),

Fц - площа цеху(м2).

Так як кВА/м2, то приймаємо трансформатори потужністю 1600 кВА. Мінімальне число трансформаторів N0, що встановлюється в цеху:

Так як у цеху переважають споживачі ІІ - ої (60%) та ІІІ - ої (20%) категорій, і споживачів І-ї категорії 20%, то встановлюємо одну двотрансформаторну т підстанцію з трансформаторами потужністю Sнт=1600 кВА і взаємним резервуванням трансформаторів між собою за допомогою секційного вимикача - цим буде забезпечена безперебійність живлення для споживачів І-ої та ІІ-ої категорій. КТП розташовуємо на території цеху.

Для безперебійного електропостачання споживачів І-ї та ІІ-ї категорії у випадку аварії або ремонту на одному з трансформаторів, 17,3% споживачів ІІІ-ї категорії будуть відключенні від живлення

Таблиця 6. Номінальні дані трансформатора.

Sном, кВЧА

Напруга ВН, кВ

Напруга НН, кВ

Рхх, кВт

Ркз, кВт

Uк, %

Iк, %

Qхх, квар

1600

10

0,4

3,3

16,5

5,5

1,3

41,8

Далі треба накреслити картограму електричних навантажень і визначити центри активних і реактивних навантажень для кожної дільниці окремо і для цеху в цілому. На картограмі електричних навантажень знаходяться ЦЕН за активною і реактивною потужностями. У центрах активних навантажень встановлюються КТП.

Побудова картограми електричних навантажень

Картограма електричних навантажень цеху представляє собою розміщені на плані круги, площі яких дорівнюють розрахунковим навантаженням дільниць у відповідному масштабі. Для кожної дільниці наноситься своє коло, центр якої співпадає з центром навантаження дільниці.

Картограма електричних навантажень дозволяє представити розподіл навантажень на території цеху. Радіус кола, при якому площа круга дорівнює розрахунковій потужності, визначається за формулою:

де m - масштаб для визначення площі круга.

Координати центрів електричних навантажень для вибору раціонального місця розташування цехових трансформаторів визначаємо, виходячи з значень максимальної активної і реактивної потужності дільниць і їхніх ЦЕН:

де xi, yi - координати ЦЕН i-ї дільниці, мм; Pм,i - максимальна активна потужність i-ї дільниці, кВт; n - кількість дільниць, що живляться від даної КТП.

Розрахунок ведемо за допомогою Microsoft Excel. Результати відображаємо в таблицях 5 і на плані цеху. і пунктиром, а з урахуванням живлення від КТП - кругами відповідного радіусу.

Результати розрахунку для побудови картограми електричних навантажень

Площа

Максимальні навантаження

Щільність навантаження

Радіуси картограми навантажень

Координати ЦЕН (активних)

F, м2

Pм, кВт

Qм, квар

Sм, кВА

кВт/м2

квар/м2

кВА/м2

акт.

реакт.

Х

У

Д-1

3840

877,2

531,2

1025,6

0,23

0,14

0,27

68,2

53,1

275

373

Д-2

2160

840,1

650,0

1062,2

0,39

0,30

0,49

66,8

58,7

600

436

Д-3

3200

503,3

400,0

642,9

0,16

0,13

0,20

51,7

46,1

600

255

ЦЕХ

9200

2020,0

1801,0

2706,3

0,22

0,20

0,29

103,5

97,8

492

355

3. Вибір структури, напруги та конструктивного виконання обладнання цехових систем електропостачання

Згідно завдання, в цеху знаходяться споживачі тільки змінного струму частотою 50 Гц. Потужність двигунів, встановлених у цеху не перевищує 100 кВт, тому приймаємо варіант сумісного живлення силових і освітлювальних електроприймачів від спільних трансформаторів [2].

З рахуванням вищесказаного, приймаємо для внутрішніх цехових мереж чотирьохпровідну мережу з номінальною напругою 380/220 В.

Відповідно до ПУЕ в чотирьохпровідних мережах змінного струму обов'язкове глухе заземлення нейтралі, тому нейтраль обмотки низької напруги трансформатора заземлюється.

Живлення КТП виконується кабельними лініями напругою 10 кВ, прокладеними в траншеї з глухим підключенням силових кабелів до трансформаторів. Кабельні лінії прокладені в траншеї з температурою грунту 15 єС. Температуру цеху приймаємо 25 єС.

Для живлення цехових ЕП встановлюються 1 комплектна трансформаторна підстанція (двотрансформаторна) з трансформаторами потужністю 1600 кВА. КТП встановлюються якомога ближче до ЦЕН згідно побудованої картограми електричних навантажень, поблизу колон, в «мертвій» зоні роботи підйомних механізмів з забезпеченням доступу для обслуговування. Живлення ЕП виконується за магістральною схемою. Конструктивно виконується магістральними(ШМ) та розподільчими шинами (ШР). ШМ та ШР знаходяться одній висоті. (4 м.)

Прокладку тролейних мереж застосовують для живлення рухомих приймачів (кранів), розташованих на висоті 6 м. Тролейні мережі виконують спеціальними тролейні шинопроводами ШТМ з алюмінієвими і мідними шинами і мають різні способи кріплення в залежності від розташування та конструкції струмознімачів.

4. Розрахунок цехових електричних мереж

4.1 Вибір кабельної лінії, що живить цехові КТП

Переріз кабелю вибираємо за економічною густиною струму:

де Iн.р - струм нормального режиму роботи, А; jе - економічна густина струму, А/мм2.

Для машинобідівного виробництва річне число годин використання максимуму навантаження складає менше 5000 год. При цьому для кабелів з алюмінієвими жилами jе = 1,4 А/мм2 [5].

Визначаємо струм трансформатора в нормальному режимі роботи:

где Кз - завантаження трансформатора в нормальному режимі роботи.

Найближчий стандартний переріз складає 50 мм2. Приймаємо кабель з паперовою пропитаною ізоляцією марки ААШв-3Ч50, Iдоп = 175 А [2].

Перевіряємо кабель по нагріву в післяаварійному режимі (при виході з ладу іншого кабелю і живлення навантаження по одному кабелю):

129,3<175 (А) - вірно

де Iав - струм післяаварійного режиму, А; I'доп - допустимий струм, А.

де k1 = 1 - коефіцієнт, який враховує температуру навколишнього середовища (вважаємо, що температура не відрізняється від нормальної=25оС); k2 = 1 - коефіцієнт, який враховує число поруч прокладених у землі кабелів (прокладається 3 кабелі в трьох траншеях по 1 кабелю в кожній);

Струм в післяаварійному режимі дорівнює:

Перевіряємо кабелі на термічну стійкість при протіканні струмів короткого замикання. Умова перевірки:

де Fmin - мінімальний переріз провідника, що відповідає вимозі його термічної стійкості при короткому замиканні, мм2 [6].

де I? - струм КЗ, А; tвідк - час протікання струму КЗ, с; Tа - постійна часу затухання аперіодичної складової струму КЗ, рівна для розподільчих мереж напругою 6-10 кВ 0,01 с [6]; С - постійна, що визначається в залежності від заданої ПУЕ кінцевої температури нагріву жил і напруги. Для кабелів з паперовою пропитаною ізоляцією при напрузі 6 кВ С = 100 А•с-1/2/мм2 [6].

Величину струму КЗ визначаємо по заданій потужності КЗ Sкз на шинах джерела живлення:

Згідно ПУЕ час дії струму КЗ складається з часу дії основного релейного захисту даного ланцюга tрз і повного часу відключення вимикача tвідк.в. Прймаємо, що кабелі підключено до РП ГПП через вакуумні вимикачі типу ВР1-10-20/1000 У2 с tвідкл.в = 0,095 с [7]. Час дії релейного захисту приймаємо рівним tрз = 0,01 с. Тоді:

(мм2) - умова невиконується.

Остаточно виконуємо живлення кожної цехової КТП кабелями марки ААШв-3Ч70, Iдоп = 190 А, r0 = 0,443 Ом/км; x0 = 0,08 Ом/км [5].

4.2 Вибір захисних апаратів і провідників для живлення електроприймачів

Для захисту електроприймачів і мереж від струмів КЗ служать автоматичні вимикачі без витримки часу і запобіжники, а для захисту від перевантаження - розчеплювачі в автоматичних вимикачах і теплові реле. Вибір комутаційних апаратів і провідників виконуємо для типових електроприймачів, встановлених на дільниці №2: металорізальних верстатів з важким та особливо важким режимом роботи, електротермічних установок, вентиляторів, компресорів, кранів і освітлювального навантаження.

Автоматичні вимикачі вибираємо за наступними умовами:

· по номінальній напрузі:

· по номінальному струму автомата:

· по номінальному струму розчеплювача:

При захисті від перевантаження має виконуватись умова:

При захисті від струмів КЗ струм спрацьовування електромагнітного розчеплювача автоматичного вимикача з двоступеневою, обмежено залежною від струму захисною характеристикою вибирається за умовою (струмова відсічка):

Перетин провідників і кабелів вибираємо за умовою допустимого нагріву:

де Iдоп - значення допустимого струму в довготривалому режимі роботи для проводу (кабелю) при прийнятих умовах прокладки, А; Iм - максимальний струм електроприймача (групи електроприймачів), А.

Вибраний перетин проводу (кабелю) перевіряємо за умовою відповідності вибраному захисному апарату:

де Iдоп - допустиме тривале струмове навантаження провідника, А; Iз - параметр захисного пристрою; Kзах - коефіцієнт захисту, що представляє собою відношення тривалого струму для проводу або жил кабелю до параметра захисного пристрою.

Металорізальні верстати з особливо важким режимом роботи

Вихідні дані: Pн = 60 кВт; cos ц = 0,65; Uном = 380 В.

Визначаємо номінальний і піковий струми:

Приймаємо автомат типу ВА88-33, Iн.авт = 160 А, Iн.р = 160 А.

· по номінальній напрузі: 380<400 (В);

· по номінальному струму автомата: 139,9160 (А);

· по номінальному струму розчеплювача: 139,9160 (А).

Вибираємо уставки автомата:

Уставка струму захисту від КЗ Iсв. Значення уставки вибирається за наступним виразом:

Вибираємо кабель для живлення ЕП. Вибір ведемо по нагріву:

Приймаємо кабель марки АВБбШв (3Ч70+1Ч50), Iдоп = 140 А. Виконуємо перевірку на відповідність кабелю вибраному автомату:

Кабель прокладаємо відкрито по колонам приміщення цеху.

Електротермічні установки

Вихідні дані: Pн = 60 кВт; cos ц = 0,95; Uном = 380 В.

Визначаємо номінальний і піковий струми:

Приймаємо автомат типу ВА88-32, Iн.авт = 125 А, Iн.р = 100 А.

· по номінальній напрузі: 380<400 (В);

· по номінальному струму автомата: 96125 (А);

· по номінальному струму розчеплювача: 96100 (А).

Вибираємо уставки автомата:

Уставка струму захисту від КЗ Iсв. Значення уставки вибирається за наступним виразом:

Вибираємо кабель для живлення ЕП. Вибір ведемо по нагріву:

Приймаємо кабель марки АВБбШв (3Ч50+1Ч35), Iдоп = 110 А. Виконуємо перевірку на відповідність кабелю вибраному автомату:

Кабель прокладаємо відкрито по колонам приміщення цеху.

Компресори

Вихідні дані: Pн = 30 кВт; cos ц = 0,8; Uном = 380 В.

Визначаємо номінальний і піковий струми:

Приймаємо автомат типу ВА88-32, Iн.авт = 125 А, Iн.р = 63 А.

· по номінальній напрузі: 380<400 (В);

· по номінальному струму автомата: 57125 (А);

· по номінальному струму розчеплювача: 5763 (А).

Вибираємо уставки автомата:

Уставка струму захисту від КЗ Iсв. Значення уставки вибирається за наступним виразом:

Вибираємо кабель для живлення ЕП. Вибір ведемо по нагріву:

Приймаємо кабель марки АВБбШв (3Ч16+1Ч10), Iдоп = 60 А. Виконуємо перевірку на відповідність кабелю вибраному автомату:

Кабель прокладаємо відкрито по колонам приміщення цеху.

Вентилятори

Вихідні дані: Pн = 30 кВт; cos ц = 0,85; Uном = 380 В.

Визначаємо номінальний і піковий струми:


Приймаємо автомат типу ВА88-32, Iн.авт = 125 А, Iн.р = 63 А.

· по номінальній напрузі: 380<400 (В);

· по номінальному струму автомата: 53,6125 (А);

· по номінальному струму розчеплювача: 53,663 (А).

Вибираємо уставки автомата:

Уставка струму захисту від КЗ Iсв. Значення уставки вибирається за наступним виразом:

Вибираємо кабель для живлення ЕП. Вибір ведемо по нагріву:

Приймаємо кабель марки АВБбШв (3Ч16+1Ч10), Iдоп = 60 А. Виконуємо перевірку на відповідність кабелю вибраному автомату:

Кабель прокладаємо відкрито по колонам приміщення цеху.

Зварювальні трансформатори ручного зварювання

Вихідні дані: Pн = 13,9 кВт; cos ц = 0,54; Uном = 380 В.

Визначаємо номінальний і піковий струми:

Приймаємо автомат типу ВА47-100, Iн.авт = 100 А, Iн.р = 40 А.

· по номінальній напрузі: 380<400 (В);

· по номінальному струму автомата: 39,2100 (А);

· по номінальному струму розчеплювача: 39,240 (А).

Уставка струму захисту від КЗ Iсв. Значення уставки вибирається за наступним виразом:

Вибираємо кабель для живлення ЕП. Вибір ведемо по нагріву:

Приймаємо кабель марки АВБбШв (1Ч10+1Ч6), Iдоп = 55 А. Виконуємо перевірку на відповідність кабелю вибраному автомату:

Кабель прокладаємо відкрито по колонам приміщення цеху.

Зварювальні автотрансформатори

Вихідні дані: Pн = 30,67 кВт; cos ц = 0,6; Uном = 380 В.

Визначаємо номінальний і піковий струми:

Приймаємо автомат типу ВА47-100, Iн.авт = 100 А, Iн.р = 80 А.

· по номінальній напрузі: 380<400 (В);

· по номінальному струму автомата: 77,67100 (А);

· по номінальному струму розчеплювача: 77,6780 (А).

Уставка струму захисту від КЗ Iсв. Значення уставки вибирається за наступним виразом:

Вибираємо кабель для живлення ЕП. Вибір ведемо по нагріву:

Приймаємо кабель марки АВБбШв (1Ч25+1Ч16), Iдоп = 105 А. Виконуємо перевірку на відповідність кабелю вибраному автомату:

Кабель прокладаємо відкрито по колонам приміщення цеху.

Список літератури

1. Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. М.: Энергия, 1973. - 584 с.

2. Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования по электроснабжению промышленных предприятий: Учеб. пособие для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 368 с.

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Електропостачання» для студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»/ Упорядн. В.Т. Заїка, В.В. Самойленко, О.В. Бобров, А.С. Румянцев. - Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2011 - 48 с.

4. Перехідні процеси в системах електропостачання: Підручник для вузів. Вид. 2-е, доправ. та доп. / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен / За ред. академіка НАН України Г.Г. Півняка. - Дніпропетровськ: Видавництво НГА України, 2000. - 597 с.

5. Розрахунки електричних мереж систем електропостачання: Навч. посібник / Г.Г. Півняк, Г.А. Кігель, Н.С. Волотковська; За ред. акад. Г.Г. Півняка. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Д.: Національний гірничий університет, 2006. - 216 с.

6. Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ: Учебное пособие: Энергоатомиздат, 1988. - 175 с.

7. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648 с.

навантаження трансформаторний підстанція електроприймач

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Коротка характеристика цеху, опис електроприймачів та головних джерел живлення. Розрахунок навантажень методом розрахункових коефіцієнтів, освітлювальних установок, сумарного електричного навантаження всього цеху. Електропостачання мікрорайону міста.

  курсовая работа [328,1 K], добавлен 27.05.2013

 • Специфіка проектування електричної мережі цеху з виготовлення пiдiймальних пристроїв машинобудівного заводу. Розрахунок електричних навантажень. Вибір кількості і потужності силових трансформаторів КТП з урахуванням компенсації реактивної потужності.

  курсовая работа [778,9 K], добавлен 14.03.2014

 • Опис технологічного процесу підприємства. Розрахунок електричних навантажень та схеми електропостачання цеху, вибір трансформаторних підстанцій. Багатоваріантний аналіз типів і конструкцій теплообмінників. Розрахунок теплової ізоляції водонагрівача.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.11.2013

 • Розробка схеми електропостачання приготувального цеху: вибір розташування джерел світла, розрахунок навантаження фаз щита освітлення, потужності електродвигунів, пуско-регулюючої апаратури, струмопроводів, силових шаф, їх встановлення та експлуатація.

  дипломная работа [3,7 M], добавлен 25.11.2010

 • Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху. Техніко-економічне обґрунтування вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства, схема цехової мережі. Розрахунок компенсації реактивної потужності.

  курсовая работа [199,6 K], добавлен 20.01.2011

 • Обґрунтування роду струму й напруги, схеми зовнішнього й внутрішнього електропостачання трансформаторної підстанції. Розрахунок електричних навантажень. Визначення числа й потужності цехових трансформаторів і підстанції. Вибір марки й перетину кабелів.

  курсовая работа [490,9 K], добавлен 23.11.2010

 • Визначення електричних навантажень. Компенсація реактивної потужності. Вибір числа і потужності трансформаторів, типу підстанцій і їх місцезнаходження. Вибір живильних і розподільчих мереж високої напруги. Розрахунок заземлення і релейного захисту.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.09.2014

 • Характеристика об'єкта електропостачання, електричних навантажень, технологічного процесу. Класифікація будинку по вибуховій безпеці, пожежній електробезпечності. Розрахунок електричних навантажень, вибір трансформаторів, розподільних пристроїв.

  курсовая работа [97,8 K], добавлен 28.11.2010

 • Визначення навантаження на вводах в приміщеннях і по об’єктах в цілому. Розрахунок допустимих витрат напруги. Вибір кількості та потужності силових трансформаторів. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання. Вибір вимикача навантаження.

  дипломная работа [150,2 K], добавлен 07.06.2014

 • Характеристика "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" (м. Кривий Ріг). Розрахунок електричного навантаження на шинах 0,4 кВ і 6 кВ. Вибір кількості та місця розташування підстанцій. Автоматизація та телемеханізація систем електропостачання.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.