Моделювання та дослідження процесів і систем в пакеті Simulink

Складання моделі технічних об’єктів в пакеті Simulink, виконання дослідження динаміки об’єктів. Моделювання динаміки змінення струму якісної обмотки та швидкості обертання якоря електричного двигуна постійного струму. Електрична рівновага моделі.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2014
Размер файла 592,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Лабораторна робота

Тема: Моделювання та дослідження процесів і систем в пакеті Simulink

Мета: Навчитися складати моделі технічних об'єктів в пакеті Simulink та виконати дослідження їх динаміки

Завдання

моделювання simulink електричний двигун

На основі рівнянь електричної рівноваги модель двигуна можна записати у вигляді

де u-напруги живлення якісної обмотки,В; е- проти ЕРС,В,

К-конструктивний коефіцієнт; і- струм якісної обмотки,А;W- кутова швидкість обертання якоря; Ф2- магнітний потік,Вб; - повний опір якісного кола,Ом; - сумарна індуктивність якісного кола,Гн; М- електромагнітний обертовий момент,Н*м; J- момент інерції обертальних мас, приведений до валу двигуна,кг*м.

В автоматичних системах в більшості випадків керування електричним двигуном постійного струму здійснюється шляхом регулювання напруги u, прикладеної до якісної обмотки,при сталому потоці збудження Ф2= const. Рівняння двигуна в такому випадку мають вигляд

На основі вихідної нелінійної моделі (4.7) виконати моделювання динаміки змінення струму якісної обмотки і та швидкості обертання якоря двигуна. В якості вхідної величину прийняти напругу u. Виконати також моделювання динаміки системи на основі наближеної моделі (4.8).

Таблиця 4.1 Параметри задачі

Текст програми

function dy= prava_chastlr4(t,y)

%Правая часть функции

global U R L J Mc k Fv

dy=zeros(2,1);

dy(1)=U/L-k*Fv*y(2)/L-y(1)*R/L;

dy(2)=k*Fv*y(1)/J-Mc/J;

end

Виконання

global U R L J Mc k Fv

U=110;

R=6;

L=0.014;

J=1.8;

Mc=5;

k=0.85;

Fv=1.4;

tk=100;

[t,x]=ode45('prava_chastlr4',[0:1:tk],[0 0]);

figure(1); plot(t, x(:,1));

figure(2); plot(t, x(:,2));

Графік функції

Динаміка змінення струму якірної обмотки i

Динаміка змінення швидкості обертання якоря двигуна щ

Структурна схема даної системи ДР

Модель технічного об'єкту в пакеті Simulink

Динаміка змінення струму якірної обмотки i

Динаміка змінення швидкості обертання якоря двигуна щ

В ході виконання лабораторної роботи я навчився складати моделі технічних об'єктів в пакеті Simulink та виконувати дослідження їх динаміки.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок та дослідження перехідних процесів в однофазній системі регулювання швидкості (ЕРС) двигуна з підлеглим регулювання струму якоря. Параметри скалярної системи керування електроприводом асинхронного двигуна. Перехідні процеси у контурах струму.

  курсовая работа [530,2 K], добавлен 21.02.2015

 • Ознайомлення з пакетом схемотехнічного моделювання Simulink. Особливості складання схем, використання основних вимірювальних приладів. Складання однофазного простого електричного кола. Вимірювання миттєвого, діючого значеня струмів та напруг на елементах.

  лабораторная работа [1,8 M], добавлен 29.03.2015

 • Дослідження регулювальних характеристик електродвигуна постійного струму з двозонним регулюванням. Математичний опис та модель електродвигуна, принцип його роботи, характеристики в усталеному режимі роботи. Способи регулювання частоти обертання.

  лабораторная работа [267,4 K], добавлен 30.04.2014

 • Розрахунок двигуна постійного струму. Складання рівняння тиристорного перетворювача. Розрахунок здавачів струму. Синтез системи підпорядкованого регулювання управління електроприводу. Умови налаштування зовнішнього контуру, моделювання поведінки.

  курсовая работа [1001,4 K], добавлен 02.01.2014

 • Режим прямого пуску двигуна постійного струму з незалежним збудженням (ДПС НЗ). Прямий пуск ДПС НЗ зі ступінчастою зміною напруги якоря. Режим прямого пуску ДПС НЗ з динамічним гальмуванням. Прямий пуск з противмиканням і введенням опору противмикання.

  контрольная работа [656,5 K], добавлен 13.06.2013

 • Загальні відомості та схема електричного ланцюга. Розрахунок електричного кола постійного струму. Складання рівняння балансу потужностей. Значення напруг на кожному елементі схеми. Знаходження хвильового опору і добротності контуру, струму при резонансі.

  курсовая работа [915,3 K], добавлен 06.08.2013

 • Основні відомості про двигуни постійного струму, їх класифікація. Принцип дії та будова двигуна постійного струму паралельного збудження. Паспортні дані двигуна МП-22. Розрахунок габаритних розмірів, пускових опорів, робочих та механічних характеристик.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.11.2015

 • Способи збудження і пуск двигунів постійного струму, регулювання їх швидкості обертання та реверсування. Вимірювальні і контрольні інструменти, такелажні механізми, матеріали, що застосовуються при виконанні ремонтних робіт. Правила техніки безпеки.

  курсовая работа [5,2 M], добавлен 25.01.2011

 • Поняття, склад та електроємність конденсаторів. Характеристика постійного електричного струму, різниці потенціалів та напруги постійного струму. Сутність закону Ома в інтегральній та диференціальній формах. Особливості формулювання закону Джоуля-Ленца.

  курс лекций [349,1 K], добавлен 24.01.2010

 • Експериментальне отримання швидкісних, механічних характеристик двигуна у руховому і гальмівних режимах роботи. Вивчення його електромеханічних властивостей. Механічні та швидкісні характеристики при регулюванні напруги якоря, магнітного потоку збудження.

  лабораторная работа [91,8 K], добавлен 28.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.