Визначення електричної потужності кабельних ліній для електропостачання підсистеми аеродромних вогнів наближення ВВІ-I

Номінальне діюче значення струму і напруги живлення кабельної лінії. Втрати напруги на активному опорі кабелю та на індуктивному опорі високовольтного одножильного кабелю. Визначення індуктивності кабельної лінії, повної потужності регулятора яскравості.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.10.2011
Размер файла 75,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Визначення електричної потужності кабельних ліній для електропостачання підсистеми аеродромних вогнів наближенняВВІ - I

ВВІ - I, II, III - системи вогнів високої інтенсивності призначені для забезпечення заходу на посадку і посадки ПС при точному заході по мінімумах I, II, III категорій відповідно, а також руління і зльоту.

Система вогнів наближення складається з ряду вогнів, установлених на продовженні осі ЗПС протягом 900 м, але не менше 870 м від порога ЗПС, і ряду вогнів, що утворюють світловий горизонт шириною 30±3 м на відстані 300±12 м від порогу ЗПС.

Вогні надземного типу, що використовуються як вогні ЗПС, РД, КСГ, вогні наближення і світлових горизонтів, на ділянці 300 м до торцю ЗПС або на відстані до 150 м від межі ЛС, у залежності від того, що далі, повинні мати в основі ослаблений переріз.

У системах вогнів високої та середньої інтенсивності на ЗПС точного заходу на посадку I, II, III категорій, повинно бути застосоване послідовне живлення від стабілізованих джерел (регуляторів яскравості).

У системах вогнів високої й середньої інтенсивності електроживлення окремих груп вогнів по призначенню (підсистем) повинно бути виконане по окремих кабельних лініях від окремих джерел живлення або різних фаз так, щоб при відмові однієї з ліній живлення зберігалася, по можливості, не перекручена світлосигнальна картина.

Електроживлення повинно здійснюватися не менше ніж по двох кабельних лініях від двох джерел живлення з рівномірним і симетричним підключенням вогнів високої та середньої інтенсивності в наступних підсистемах (для кожного напрямку посадки):

- прожекторних вогнів наближення і світлових горизонтів;

- бічних вогнів наближення;

- вогнів ЗПС (бічних, вхідних і обмежувальних) і вогнів КСГ;

- вхідних вогнів (на ЗПС точного заходу на посадку II і III категорій);

- вогнів зони приземлення; 8.2.7.1-4

- осьових вогнів ЗПС.

Номінальне діюче значення струму кабельної лінії приймається рівним 6,6 А. Сполучний високовольтний кабель типу CHAU-HVL, 16,5 кВ, перетином 6,0 мм2 погонним активним опором 2,91 Ом/км.

Враховуючи що трансформаторна підстанція з якої живиться кабельна лінія знаходиться на відстані300 м від бічної кромки ЗПС та 300 м в сторону маємо загальну довжину 3,4 км. абом.

Номінальне діюче значення напруги живлення кабельної лінії UКЛ, (В) визначається за загальною формулою:

де ni - кількість груп ізолювальних трансформаторів відповідної номінальної потужності, шт.;

Ni - кількість ізолювальних трансформаторів даної групи, шт.;

Ui - діюче значення напруги на первинній обмотці ізолюючого трансформатора.

Ur, UL - утрати напруги на активному й індуктивному опорах сполучного кабелю відповідно, В;

У підсистемі вогнів наближення використовуються ізолювальні трансформатори однієї номінальної потужності - 200,0 ВА.

Напруга UI, (В) на первинній обмотці ізолювального трансформатора відповідної потужності визначається за формулою:

, В

де SІТ - номінальна потужність ізолювального трансформатора, ВА;

ІКЛ - номінальне діюче значення струму кабельної лінії, А;

- коефіцієнт корисної дії ізолювального трансформатора в номінальному режимі для відповідного значення опору навантаження;

cos - еквівалентний коефіцієнт потужності ізолювального трансформатора в номінальному режимі.

Втрати напруги Ur на активному опорі кабелю визначаються за формулою:

,

де r0 - погонний активний опір високовольтного одножильного кабелю, що складає 2,91 Ом/км;

l - довжина кабелю, км.

Враховуючи довжину кабелю 3,4 км та номінальне діюче значення струму 6.6А маємо:

Втрати напруги UL на індуктивному опорі високовольтного одножильного кабелю визначаються за формулою:

,

де XL - погонний індуктивний опір кабелю, або з визначенням індуктивності кабелю і наступним визначенням UL за формулою:

,

де LКЛ - індуктивність кабельної лінії;

f - частота мережі 50 Гц.

Індуктивність кабельної лінії Lкл розраховується за загальновідомою формулою визначення зовнішньої індуктивності прямолінійного відрізку провіднику:

;

де м0 - магнітна константа, чисельне значення якої є:

м0 = 4р Ч 10-7 Вб/мЧм/А, або Гн/м.

деl - довжина відрізку, м;

r0 - радіусструмоведучої жили, м.

Беручи до розрахунків кабель з площею поперечного перерізу 6 мм

Підставляючи значення м0 у формулу для визначення індуктивності кабельної лінії остаточно отримаємо розрахункову формулу для визначення власної індуктивності кабельної лінії:

, Гн

, Гн

напруга живлення кабель індуктивність

Вирахувавши LКЛ - індуктивність кабельної лінії, визначаємо втрати напруги UL. Підставивши в формулу маємо:

, В

Визначивши всі необхідні дані знаходимо номінальне діюче значення напруги живлення кабельної лінії UКЛ,

Необхідне значення повної потужності SРЯ, (ВА), регулятора яскравості для електропостачання кабельної лінії розраховуємо за формулою:

.

, ВАр

Або 21.113кВАр

З огляду на те, що регулятор яскравості повинен мати запас по потужності, розрахункове значення потужності має бути збільшено на 10%.

Отже для однієї кабельної лінії вогнів наближення потрібно взяти регулятор потужністю 24кВАр

Список використаної літератури

1. Сертифікаційні вимоги до цивільних аеродромів України

2. Руководство по проектированию аэродромов

3. Приложение 14к Конвенциио международной гражданской авиации

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Стисла характеристика району та споживачів. Вибір схеми електричної мережі. Визначення потоків потужності. Вибір номінальної напруги лінії мережі, перерізів проводів повітряних ліній та трансформаторів. Регулювання напруги на підстанціях споживачів.

  курсовая работа [667,6 K], добавлен 25.12.2013

 • Розрахунок кроку світильників, їх питомої потужності і кількості; яскравості та коефіцієнтів використання за освітленістю дорожнього покриття; робочого струму ділянок лінії. Визначення питомої вартості електроенергії. Вибір припустимих втрат напруги.

  курсовая работа [300,9 K], добавлен 05.03.2013

 • Розрахунок силових навантажень. Вибір напруги зовнішнього електропостачання і напруги внутрішньозаводського розподілу електроенергії. Визначення доцільності компенсації реактивної потужності. Вибір кількості і потужності силових трансформаторів.

  курсовая работа [876,8 K], добавлен 19.12.2014

 • Визначення розрахункових навантажень в електропостачальних системах промислових підприємств та міст. Розрахунок зниження очікуваної величини недовідпущеної електроенергії. Особливості регулювання напруги. Річні втрати електричної енергії у лінії 35 кВ.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 13.12.2014

 • Визначення розрахункового навантаження будинків. Розроблення схеми внутрішньоквартального електропостачання електричної мережі, електричних навантажень на шинах низької напруги. Вибір кількості, коефіцієнтів завантаження та потужності трансформаторів.

  дипломная работа [4,8 M], добавлен 07.02.2012

 • Функціональні властивості ядерного реактора АЕС, схема та принцип роботи. Вигорання і відновлення ядерного палива. Розрахунок струму в лінії. Визначення втрат напруги в лінії. Побудова графіків електричної залежності потенціалу індикаторного електрода.

  реферат [484,0 K], добавлен 14.11.2012

 • Прокладання кабелів у траншеях. З'єднування і відгалуження кабелів у чавунних муфтах. Прокладання кабельної лінії паралельно комунікаціям і в зоні насаджень. Увід силового кабелю у будівлю. Перевірка паперової ізоляції. Робоче місце електромонтажника.

  реферат [3,4 M], добавлен 28.08.2010

 • Розрахунок струмів нормальних режимів і параметрів ліній. Визначення струмів міжфазних коротких замикань та при однофазних замиканнях на землю. Розрахунок релейних захистів. Загальна схемотехніка релейних захистів. Релейна автоматика кабельних ліній.

  доклад [137,5 K], добавлен 22.03.2015

 • Схема трифазних кіл, в кожному з яких є трифазний генератор, що створює трифазну симетричну систему і симетричне навантаження. Розрахунок струму у вітках кола. Визначення миттєвого значення напруги між заданими точками, реактивної, повної потужності кола.

  контрольная работа [285,1 K], добавлен 13.05.2011

 • Визначення електричних навантажень. Компенсація реактивної потужності. Вибір числа і потужності трансформаторів, типу підстанцій і їх місцезнаходження. Вибір живильних і розподільчих мереж високої напруги. Розрахунок заземлення і релейного захисту.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.