Електропостачання групи цехів механічного заводу

Розрахунок силових навантажень. Вибір напруги зовнішнього електропостачання і напруги внутрішньозаводського розподілу електроенергії. Визначення доцільності компенсації реактивної потужності. Вибір кількості і потужності силових трансформаторів.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.12.2014
Размер файла 876,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

РЕФЕРАТ

ПЗ: 117 с., 9 рисунків, 21 таблиця, 15 джерел.

Об'єкт проектування - електрична мережа механічного заводу

Мета роботи - розробка електричної мережі 10 кВ та вибiр основного обладнаня для електропостачання(силові трансформатори, комутаційна апаратура 110кВ та 10кВ), а також провiдникiв i захисних апаратiв, які б задовольняли основним техніко-економічним вимогам та відповідали вимогам апаратів захисту.

До електричної мережі відносяться кабельні лінії електропередачі,ПЛ, розподільчі пристрої ГЗП та КТП. Основним призначенням мережі, що проектується, є надійне забезпечення споживачів електроенергією відповідної якості згiдно ПУЕ. Схема електричної мережі утворюється в результаті об'єднання окремих вузлiв мережі з урахуванням послідовності їх з'єднань. Мережа буде обладнана устаткуванням, яке відповідає сучасним техніко-економічним вимогам до яких відносять забезпечення надійності в експлуатації, компактності, екнономічності, зручності обслуговування, безпеки при експлуатації та виконанні ремонтних робіт на електроустаткуванні.

КАТЕГОРІЯ НАДІЙНОСТІ, КОЕФІЦІЄНТ ПОПИТУ, РОЗРАХУНКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, КОМПЛЕКТНА ТРАНСФОРМАТОРНА ПІДСТАНЦІЯ, КОМПЕНСУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ, КОРОТКЕ ЗАМИКАННЯ, ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ,СЕКЦІЯ, ВИМИКАЧ, ВЛАСНІ ПОТРЕБИ.

ЗМIСТ

Реферат

Змiст

Перелік умовних скорочень

Вступ

1. Коротка характеристика споживачів

2. Світлотехнічний розрахунок

3. Розрахунок силових навантажень

4. Вибір напруги зовнішнього електропостачання і напруги внутрішньозаводського розподілу електроенергії

5. Вибір кількості та потужності цехових трансформаторів

6. Побудова картограми навантажень і визначення координат розміщення приймального пункту електроенергії заводу

7. Вибір кількості і потужності силових трансформаторів ГЗП з урахуванням компенсації реактивної потужності

8. Розрахунок струмів КЗ. Вибір повітряної лінії 110 кВ та електричних апаратів

9. Вибір перерізів КЛ внутрішньозаводського електропостачання

10. Вибір електричних апаратів ЗРП-10кВ

11. Визначення доцільності компенсації реактивної потужності

12. Вибір електричних апаратів РП-10кВ штампувального цеху

13. Розрахунок цехової мережі

14. Релейний захист силових трансформаторів ГЗП

15. Формування фонду заробітної плати працівників заводу

16. Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Висновки

Перелік літератури

Додатки

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КТП - комплектна трансформаторна підстанція;

ПУЕ - правила улаштування електроустановок;

РП - розподiльчий пристрiй;

ПРА - пускорегулювальна апаратура;

ЕП - електроприймач;

КЗ - коротке замикання;

КП - компенсуючий пристрій;

ТБ - технiка безпеки;

РП - розподільчий пристрій;

ПРА - пускорегулювальна апаратура;

СП -силовий пункт;

ВСТУП

Прискорення НТП висуває високі вимоги до базових галузей економіки країни, якою є енергетика. Виробництво, передача і раціональний розподіл електроенергії набувають все більшого значення. Для підвищення технічного рівня і якості продукції необхідно спрямувати зусилля на покращення якості електроенергії в найкоротші терміни, підвищення надійності системи електропостачання. Це основне завдання проектування та експлуатації сучасних систем електропостачання промислових підприємств.

Раціонально спроектована система електропостачання промислового підприємства повинна задовольняти ряду вимог:

- високим надійності і економічності роботи;

- безпеці та зручності в експлуатації обладнання;

- забезпеченню необхідної якості електроенергії відповідних рівнів напруги та ін.

Повинна також передбачатися необхідна гнучкість системи, що забезпечує можливість розширення при розвитку підприємства без істотного ускладнення і здорожчання первинного варіанту. Таким чином фактори, які необхідно враховувати при проектуванні електропостачання підприємства, підвищує вимоги до кваліфікації інженерів електриків. Питання раціонального електропостачання не повинні вирішуватися у відриві від загальної енергетики району.

Систему електропостачання промислового підприємства умовно можна розділити на внутрішньозаводське та цехове електропостачання. Для забезпечення економічної та надійної роботи мереж промислового підприємства необхідно вибрати: раціональну кількість вузлів навантаження, оптимальну потужність трансформаторів ГЗП та КТП, а також вирішити питання компенсації реактивної потужності. Також необхідно дотримуватися вимог техніки безпеки і враховувати умови виробництва.

1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОЖИВАЧІВ

Даний механічний завод спеціалізується на виготовленні металевих деталей та конструкцій різного декоративного профілю.

Основне виробництво проходить у зварювальному, механічному, пресовому та штампувальному цехах. Допоміжними у виробництві є фарбувальний цех, та станція нейтралізації. Метал для подальшого виробництва та металобрухт зберігається у складах.

Основне обладнання яке задіяне у технологічному процесі - це металообробні, свердлильні, фрезерні, токарні верстати, автомати дугового зварювання, преси, верстати для холодного кування, скручування,тиснення, гільйотинні ножиці, роликові ножиці, абразивно-відрізні верстати. Допоміжне обладнання: печі опору, сушильні камери, галтувальні барабани, холодно висадочні автомати, установки вентиляції, кран-балки, шліфувальні верстати.

Металеві заготовки та прокат зі складів потрапляє у механічний цех, де на волочильному верстаті виготовляються листи сталі і на ножицях їм надають необхідну форму. Потім металеві пластини та профіль потрапляють до пресового цеху, де на пресах з них виготовляються декоративні металеві елементи методом холодного штампування та волочіння. У штампувальному цеху відбувається процес гарячої штамповки деталей - перед поданням деталей на преси печі опору нагрівають металеві заготовки до температури, необхідної для надання пластичності заготовці. Після цього розігріті металеві заготовки транспортують до пресів де з них виготовляють декоративні металеві вироби. У штампувальному цеху також виготовляють металеву фурнітуру на холодно-висадочних автоматах та галтувальних барабанах, для скріплення майбутніх деталей, та власних потреб виробництва.

Механічний цех також здійснює обробку готових деталей на верстатах. На свердлильних верстатах роблять отвори у деталях, які потім потрапляють на інші верстати: плоскошліфувальні, безцентрово-шліфувальні для шліфовки або фрезерні та токарні верстати для фрезування пазів, отворів високої якості.

У зварювальному цеху основною метою є сортування та подальше з'єднання окремих металевих деталей у цілісні конструкції. Окремі деталі зварюються ручними автоматами для дугового зварювання. Крім того зварювальний цех здійснює наплавлення металу на деталі, для відновлення їх форми при деформації чи руйнуванні окремих їх частин. Деформовані деталі які не можна відновити, а також виробничий брак розрізається на зручні для транспортування частини та зберігається на складі до відправлення їх у я кості металобрухту на металургійні підприємства.

У фарбувальному цеху готові відсортовані деталі фарбують у спеціальних фарбувальних камерах, та висушуються у сушильному приміщенні при високій температурі.

На території заводу також розміщена станція нейтралізації, основне завдання якої розділення водно-масляної емульсії, яка утворюється під час роботи металообробних верстатів. У приміщенні встановлені сепаратори які розмішують емульсії відділяючи воду з вищою щільністю від масла. Масло що відділилося знову використовується для змащування деталей машин, що обертаються, а вода надходить до верстатів у якості охолодження для розігрітих поверхонь, що контактують із заготовкою під час виробництва.

Таблиця 1.1 - Дані електричних навантажень заводу

Назва споживача

РУСТ, кВт

Категорія за надійністю

1

Адміністративний корпус

320

2

2

Механічний цех

2200

2

3

Пресовий цех

1750

2

4

Штампувальний цех

-

2

5

Зварювальний цех

1000

2

6

Фарбувальний цех

400

3

7

Станція нейтралізації

300

3

8

Склад матеріалів

150

3

Таблиця 1.2 - Перелік обладнання штампувального цеху

Назва електроприймача

n, шт.

РНОМ, кВт

КВ

Cos?

ПВ, %

1

Вентилятор

10

22

0,8

0,8

100

2

Піч опору

3

50

0,65

1

100

3

Вертикально-свердлильний верстат

3

1,5

0,14

0,5

100

4

Прес

14

20

0,2

0,65

100

5

Гільйотинні ножиці

3

27

0,14

0,65

100

6

Кран-балка

1

11+7,5+2,2

0,2

0,5

25

7

Вертикально-свердлильний верстат

1

5,5

0,14

0,5

100

8

Безцентрово-шліфувальний верстат

3

21

0,2

0,65

100

9

Токарний верстат

5

7

0,14

0,5

100

10

Вертикально-свердлильний верстат

3

3

0,14

0,5

100

11

Фрезерний верстат

4

5,5

0,14

0,5

100

12

Плоскошліфувальний верстат

3

20

0,2

0,65

100

13

Прес

8

25

0,2

0,65

100

14

Прес

4

15

0,2

0,65

100

15

Галтувальний барабан

4

20

0,24

0,65

100

16

Холодновисадочний автомат

3

28

0,2

0,65

100

17

Внутрішньошліфувальний верстат

3

20

0,2

0,65

100

2. СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

Згідно до ДБН В.2.5-28-2006 “Штучне і природне освітлення. Норми проектування у виробничих приміщеннях”, використовують три види освітлення: робоче, аварійне та евакуаційне. Ці види відрізняються за рівнем освітлення.

Робоче освітлення є обов'язковим для всіх приміщень незалежно від їх призначення. Робоче освітлення має найвищий рівень освітленості.

Аварійне освітлення для даного цеху є необхідним. Так як у випадку відключення освітлення дії персоналу в темряві можуть призвести до вибуху, пожежі чи до довготривалого порушення технологічного процесу.

Вихідні дані: А = 42 м; В = 120 м; Н = 8 м

Середовище по ПУЕ - нормальне.

Для заданого приміщення вибираємо систему загального освітлення з рівномірним розташуванням джерел світла.

Для приміщень висотою більш 6 м використовують газорозрядні лампи високого тиску, які мають велику світловіддачу та світлопередачу, тому за джерело світла приймаємо лампи ДРЛ.

Для системи евакуаційного освітлення використовуються лампи накалювання.

Для евакуаційного освітлення використовуємо світильники для ламп накалювання типу «Універсаль».

При розрахунку освітленості враховується коефіцієнт запасу. Він враховує те, що з часом світловий потік джерела світла знижується від забруднення ламп. Для виробничих приміщень із нормальним середовищем Кз=1,4.

В системі загального освітлення світильники розташовують над освітлювальною поверхнею рівномірно - правильними симетричними рядами, створюючи при цьому відносно рівномірну освітленість по всій площі. При виборі відстані між світильниками необхідно знайти таке, що забезпечило б найменшу встановлену потужність освітлювальної установки і достатню для практичних умов рівномірність освітлення.

2.1 Розрахунок освітлення штампувального цеху

Розрахункова висота приміщення визначається за формулами:

(2.1)

де h = 8 м - висота приміщення;

hc= 0,7 м - висота підвісу світильника;

hР= 0,8 м - висота поверхні з нормованою освітленістю.

Відстань між світильниками в ряду та відстань між рядами складають:

(2.2)

(2.3)

де л - крива сили світла, для КСС типу Г коефіцієнт л = 0,8 ч 1,1.

Відстань від крайнього ряду до стіни цеху;

(2.4)

(2.5)

Визначимо кількість світильників в ряду:

(2.6)

Визначимо кількість рядів:

(2.7)

Перерахуємо відстань між світильниками в ряду:

(2.8)

Перерахуємо відстань між рядами:

(2.9)

Перевіримо умову рівномірності світильників:

(2.10)

(2.11)

Визначимо загальну кількість світильників:

(2.12)

Рисунок2.1 - План розміщення світильників у цеху

Визначимо індекс приміщення:

(2.13)

Для приміщень, в яких прийнято загальне рівномірне освітлення горизонтальних поверхонь, освітлення розраховують методом коефіцієнта використання світлового потоку. Згідно цього методу розрахункову освітленість на горизонтальній поверхні визначають, враховуючи світловий потік, що падає від світильників безпосередньо на поверхню і віддзеркалений від стін, стелі і самої поверхні.

(2.14)

де - світловий потік одного світильника, лм;

- нормативна освітленість для класу зорових робіт;

- коефіцієнт запасу для ламп ДРИ;

- площа приміщення, м2;

- загальна кількість світильників;

- коефіцієнт використання світлового потоку, який визначається в залежності від індексу приміщень, коефіцієнта віддзеркалення стін та робочої поверхні, а також від висоти приміщення.

Приймаємо лампу типу ДРИ-250 з номінальним початковим світловим потоком . Вибираємо світильники типу ГСП-18-250.

Фактична освітленість:

(2.15)

Знаходимо похибку рівня освітленості, яка має знаходитись в межах (-10 ч +20)%:

(2.16)

Встановлена потужність освітлення:

(2.17)

2.1.1 Розрахунок освітлювального навантаження

Розрахунок навантаження освітлювальної мережі проводиться методом коефіцієнта попиту.

Розрахункове навантаження живильної освітлювальної мережі визначаються добутком встановленої потужності ламп на коефіцієнт попиту , а для газорозрядних ламп - ще й множенням на коефіцієнт , що враховує втрати потужності в пускорегулювальній апаратурі (ПРА).

(2.18)

де - розрахункове навантаження освітлювальної мережі, кВт;

- сума номінальних потужностей усіх ламп цеху, кВт;

- коефіцієнт попиту;

- коефіцієнт втрат потужності в пускорегулювальній апаратурі;

Розрахункове навантаження за реактивною потужністю визначається:

(2.19)

де - розрахункова реактивна потужність освітлювальної мережі, кВАр;

- коефіцієнт реактивної потужності.

Повна потужність освітлення цеху:

(2.20)

2.2 Розрахунок електричного навантаження освітлювальної мережі

Методом питомої потужності розрахуємо установлену потужність освітлення кожного приміщення, а розрахункову потужність освітлення кожного приміщення визначимо методом коефіцієнта попиту.

Для освітлення заводських приміщень використані люмінесцентні лампи та лампи ДРЛ в залежності від висоти приміщення.

З [9] вибираємо значення нормативної освітленості робочої поверхні для кожного приміщення заводу (ЕНОРМ, лк)

Методом питомої потужності розрахуємо встановлену потужність освітлення кожного приміщення:

(2.30)

де Sі - площа і-го приміщення, м2;

РПИТ.і - питома потужність освітлення і-го приміщення, яка залежить від висоти приміщення, типу джерела світла, площі приміщення, її значення вибираємо з [2], Вт/м2.

Це значення наведено при освітленості 100 лк, тому необхідно його перерахувати у відповідності до нормативної освітленості приміщення:

(2.31)

Розрахункова потужність освітлення кожного приміщення:

(2.32)

(2.33)

де КП.і - коефіцієнт попиту;

КПРА - коефіцієнт, що враховує втрати потужності у пускорегулювальній апаратурі, для ДРЛ - КПРА = 1,1; для ЛЛ - КПРА = 1,2.

tgці, - коефіцієнт реактивної потужності і-го споживача, для ламп ДРЛ - tgці, = 1,33; для ЛЛ - tgці, = 1,73.

Всі отримані результати зводимо до таблиці 2.2

Таблиця 2.1 - Результати розрахунку електричного навантаження освітлювальної мережі заводу.

S

м2

Н м

Джерело

світла

ЕНОРМ лк

РПИТ Вт/м

РУСТ

кВт

КП

КПРА

tgці

кВт

кВАр

1

6750

4

ЛЛ

200

5,4

72,9

0,85

1,2

1,73

74,35

128,63

2

9775

5

ЛЛ

200

5,4

105,57

0,95

1,2

1,73

120,4

208,20

3

7320

5

ЛЛ

200

5,4

79,05

0,95

1,2

1,73

90,12

155,91

4

36,57

48,54

5

5080

4

ЛЛ

200

5,4

54,86

0,95

1,2

1,73

62,54

108,20

6

1650

4

ЛЛ

200

5,4

17,82

0,95

1,2

1,73

20,31

35,14

7

910

4

ЛЛ

100

5,4

4,91

0,95

1,2

1,73

5,6

9,69

8

3780

8

ДРЛ

100

6,3

23,81

0,95

1,1

1,33

24,8

33,09

3. РОЗРАХУНОК СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

3.1 Розрахунок навантажень штампувального цеху напругою 0,4 кВ

Цей метод установлює зв'язок між розрахунковим навантаженням і індивідуальними показниками режиму роботи ЕП. За розрахункове активне навантаження приймають його півгодинний максимум, який визначається на всіх рівнях розподільчих і постачальних мереж за коефіцієнтами використання і максимуму номінальної активної потужності робочих електроприймачів. Залежно від нерівномірності режиму роботи ЕП умовно поділяються на ЕП з постійним (при КВ ? 0,6 та ТВ = 100%), і змінним (при КВ < 0,6 або ТВ ? 100%), графіком навантажень. Далі визначається сумарна середня потужність за найбільш завантажену зміну для кожної групи однорідних за режимом роботи ЕП:

(3.1)

(3.2)

де КВ - коефіцієнт використання для кожного ЕП,[1].

Для ЕП з повторно-короткочасним режимом роботи паспортну потужність необхідно привести до відносної тривалості включення, яка дорівнює одиниці:

(3.3)

Розрахункове навантаження вузла, до якого входить кілька трифазних приймачів зі змінним графіком навантаження, визначаються за сумарною середньою потужністю за найбільш завантажену зміну за коефіцієнтом максимуму KМ:

(3.4)

(3.5)

(3.6)

де nЕ - ефективне число електроприймачів.

Kм - коефіцієнт максимуму, який визначається за середньозваженим значенням коефіцієнта використання КВСЗ та ефективним числом ЕП nЕ.

(3.7)

(3.8)

Розрахунок проводився методом упорядкованих діаграм за допомогою ЕОМ. Вихідні данні для розрахунку наведено в таблиці 3.1

Таблиця 3.1 - Вихідні дані для розрахунку електричних навантажень методом упорядкованих діаграм

п/п

Найменування

електроприймача

Рном, кВт

Ки

Cosц

ТВ, %

номер вузла варіант

1

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

2

Піч опору

50

0,65

1

100

1

3

Вертикально-свердлильний верстат

1,5

0,14

0,5

100

1

4

Прес

20

0,2

0,65

100

1

5

Гільйотинні ножиці

27

0,14

0,65

100

1

6

Кран-балка

10,35

0,2

0,5

25

1

7

Вертикально-свердлильний верстат

5,5

0,14

0,5

100

1

8

Безцентрово-шліфувальний верстат

21

0,2

0,65

100

1

9

Прес

15

0,14

0,5

100

1

10

Вертикально-свердлильний верстат

3

0,14

0,5

100

1

11

Фрезерний верстат

5,5

0,14

0,5

100

1

12

Плоскошліфувальний верстат

20

0,2

0,65

100

1

13

Прес

25

0,2

0,65

100

1

14

Галтувальний барабан

20

0,24

0,65

100

1

15

Прес

15

0,2

0,65

100

1

16

Холодновисадочний автомат

28

0,2

0,65

100

1

17

Внутрішньошліфувальний верстат

20

0,2

0,65

100

1

18

Прес

15

0,2

0,65

100

1

19

Піч опору

50

0,65

1

100

1

20

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

21

Піч опору

50

0,65

1

100

1

22

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

23

Прес

15

0,2

0,65

100

1

24

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

25

Вертикально-свердлильний верстат

1,5

0,14

0,5

100

1

26

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

27

Прес

20

0,2

0,65

100

1

28

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

29

Прес

20

0,2

0,65

100

1

30

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

31

Прес

20

0,2

0,65

100

1

32

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

33

Прес

20

0,2

0,65

100

1

34

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

35

Прес

20

0,2

0,65

100

1

36

Гільйотинні ножиці

27

0,14

0,65

100

1

37

Прес

20

0,2

0,65

100

1

38

Гільйотинні ножиці

27

0,14

0,65

100

1

39

Прес

20

0,2

0,65

100

1

40

Безцентрово-шліфувальний верстат

21

0,2

0,65

100

1

41

Прес

20

0,2

0,65

100

1

42

Безцентрово-шліфувальний верстат

21

0,2

0,65

100

1

43

Прес

20

0,2

0,65

100

1

44

Токарний верстат

7

0,14

0,5

100

1

45

Прес

20

0,2

0,65

100

1

46

Токарний верстат

7

0,14

0,5

100

1

47

Прес

20

0,2

0,65

100

1

48

Токарний верстат

7

0,14

0,5

100

1

49

Прес

20

0,2

0,65

100

1

50

Токарний верстат

7

0,14

0,5

100

1

51

Прес

20

0,2

0,65

100

1

52

Вертикально-свердлильний верстат

3

0,14

0,5

100

1

53

Фрезерний верстат

5,5

0,14

0,5

100

1

54

Вертикально-свердлильний верстат

3

0,14

0,5

100

1

55

Фрезерний верстат

5,5

0,14

0,5

100

1

56

Плоскошліфувальний верстат

20

0,2

0,65

100

1

57

Фрезерний верстат

5,5

0,14

0,5

100

1

58

Плоскошліфувальний верстат

20

0,2

0,65

100

1

59

Прес

25

0,2

0,65

100

1

60

Галтувальний барабан

20

0,24

0,65

100

1

61

Прес

25

0,2

0,65

100

1

62

Галтувальний барабан

20

0,24

0,65

100

1

63

Прес

25

0,2

0,65

100

1

64

Галтувальний барабан

20

0,24

0,65

100

1

65

Прес

25

0,2

0,65

100

1

66

Холодновисадочний автомат

28

0,2

0,65

100

1

67

Прес

25

0,2

0,65

100

1

68

Холодновисадочний автомат

28

0,2

0,65

100

1

69

Прес

25

0,2

0,65

100

1

70

Внутрішньошліфувальний верстат

20

0,2

0,65

100

1

71

Прес

25

0,2

0,65

100

1

72

Внутрішньошліфувальний верстат

20

0,2

0,65

100

1

73

Вентилятор

22

0,8

0,8

100

1

74

Вертикально-свердлильний верстат

1,5

0,14

0,5

100

1

75

Токарний верстат

7

0,14

0,5

100

1

Результати розрахунку наведено в таблиці 3.2 та в додатку Б

Таблиця 3.2 - Результати розрахунку електричних навантажень

Руст, кВт

Рm, кВт

Qm, кВАр

Sm, кВа

Im, А

Рсм, кВт

Qсм, кВАр

Sсм, кВА

1

1419,2

527,8

384,9

654,4

940,2

476,2

383,1

644,2

3.2 Розрахунок навантажень споживачів напругою 0,4 кВ заводу

Розрахунок навантажень споживачів напругою 0,4 кВ проводимо методом коефіцієнту попиту:

(3.1)

(3.2)

де РУСТ.і - встановлена активна потужність і-го споживача, наведена у завданні, кВт;

КП.і - коефіцієнт попиту і-го споживача, наведений у [12];

tgці - відношення розрахункової реактивної потужності і-го споживача до активної, у завданні наведено значення cosц.

Так для зварювального цеху:

Результати розрахунків зводимо у таблицю 3.3

Таблиця 3.3 - Результати розрахунку навантаження споживачів напругою 0,4 кВ заводу.

Назва споживача

РУСТ.і, кВт

КП.і

cosці

tgці

Розрахункове навантаження

Р РОЗР.і, кВт

Q РОЗР.і, кВАр

1

Адміністративний корпус

320

0,3

0,75

0,88

96

84,66

2

Механічний цех

2200

0,5

0,7

1,02

1100

1122,22

3

Пресовий цех

1750

0,45

0,75

0,88

787,5

694,50

4

Зварювальний цех

1000

0,4

0,6

1,33

400

533,33

5

Фарбувальний цех

400

0,4

0,5

1,73

160

277,12

6

Станція нейтралізації

300

0,35

0,8

0,75

105

78,75

Склад матеріалів

150

0,3

0,8

0,75

45

33,75

3.3 Розрахунок сумарного навантаження заводу

Сумарне розрахункове навантаження кожного споживача напругою 0,4 кВ:

(3.3)

(3.4)

Результати заводу зводимо до таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 - Результати розрахунку навантажень споживачів напругою 0,4 кВ

Назва споживача

кВт

кВт

кВт

кВАр

кВАр

кВАр

1

Адміністративний корпус

96

74,35

170,35

84,66

128,63

213,3

2

Механічний цех

1100

120,34

1220,34

1122,22

208,2

1330,42

3

Пресовий цех

787,5

90,12

877,62

694,5

155,91

850,42

4

Штампувальний цех

527,8

36,57

563,4

384,9

48,64

433,7

5

Зварювальний цех

400

62,54

462,54

533,33

108,2

641,53

6

Фарбувальний цех

160

20,31

180,31

277,12

35,14

312,27

7

Станція нейтралізації

105

5,6

110,6

78,75

9,69

88,44

8

Склад матеріалів

45

24,88

69,88

33,75

33,09

66,84

Сума

-

-

3655,04

-

-

3935

Сумарне навантаження заводу визначаємо з урахуванням коефіцієнта одночасності збігання максимумів навантаження КО=0,9 :

(3.5)

(3.6)

Розрахункова повна потужність заводу, кВА:

(3.7)

Економічно обґрунтоване значення реактивної потужності дозволене до споживання заводом з енергосистеми у години максимального навантаження:

(3.8)

де tgцОПТ = 0,25 - коефіцієнт реактивної потужності, що задається енергосистемою;

4. ВИБІР НАПРУГИ ЗОВНІШНЬОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І НАПРУГИ ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Джерело живлення заводу - підстанція енергосистеми з двома трансформаторами АТДЦТН - 250000/220/110/10.

Розрахуємо напругу зовнішнього електропостачання за формулою Стілла:

(4.1)

де l - відстань від заводу до джерела живлення: l = 18 км.

Вибираємо стандартну напругу електропостачання - 110 кВ.

Для внутрішньозаводського розподілу електроенергії доцільно використовувати напругу 10 кВ.

5. ВИБІР КІЛЬКОСТІ ТА ПОТУЖНОСТІ ЦЕХОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

силовий навантаження напруга трансформатор

Вихідними даними для вибору цехових трансформаторів є РРОЗР.і, змінність роботи та категорії споживачів.

Вибір кількості трансформаторів визначається розрахунковими навантаженнями та категорією електроприймача.

Розрахуємо кількість та потужність трансформаторів зварювального цеху (№ 6 відповідно на плані). У цеху переважну кількість складають споживачі ІІ-ї категорії за надійністю електропостачання, тому приймаємо кількість трансформаторів КТП nт = 2.

Вибір потужності трансформатору виконуємо за активною потужністю з урахуванням пропускної здатності трансформатора за реактивною потужністю:

(5.1)

де - оптимальний коефіцієнт завантаженості трансформатору, залежить від кількості трансформаторів та категорійності електропостачання споживачів. Для двотрансформаторної підстанції з електроприймачами ІІ та ІІІ категорії .

За довідником [3] приймаємо трансформатор найближчої стандартної потужності 2хТМ-400/10.

Його паспортні дані:

Розрахуємо пропускну здатність трансформатора за реактивною потужністю:

(5.2)

Розрахуємо втрати реактивної потужності у трансформаторі, кВАр:

(5.3)

Розрахуємо потужність компенсуючих пристроїв на боці НН:

(5.4)

Обираємо компенсуючий пристрій - 2хУКРП-0,4-200-20 У3

Перевіряємо трансформатори за режимом роботи. Для цього знаходимо значення коефіцієнтів завантаження у нормальному та післяаварійному режимах роботи.

(5.5)

(5.6)

Значення коефіцієнтів завантаження у НР та ПАР лежать у допустимих межах.

Вибір кількості та потужності трансформаторів інших КТП проводимо аналогічно і результати зводимо до таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Результати вибору кількості та потужності цехових трансформаторів

КТП

Назва споживача

РРОЗР.і, кВт

QРОЗР.і,

кВАр

SРОЗР.Т, кВА

Тип

UК %

IХХ %

QТ, кВАр

ДQТ, кВАр

QНКП, кВАр

Тип та потужність НКП

1

Адміністративний корпус

170,35

213,30

0,7

1

1072,36

2хТМ-1600/10

5,5

1,3

1662,42

127,84

225,42

2хУКРП-0,4-110-10У3

0,7

1,34

Механічний цех

1220,34

1330,42

Станція нейтралізації

110,60

88,44

2

Фарбувальний цех

180,31

312,27

0,9

1

200,34

ТМ-250/10

4,5

2,3

134,57

14,86

207,41

УКРП-0,4-200-20У3

0,92

-

3

Зварювальний цех

462,54

641,53

0,7

2

330,38

2хТМ-400/10

4,5

2,1

315,67

34,44

394,73

УКРП-0,4-200-20У3

0,69

1,34

4

Штампувальний цех

563,4

431,7

0,8

2

402,4

2хТМ-400/10

4,5

2,1

303,67

39,84

197,3

2хУКРП-0,4-100-10У3

0,8

1,56

5

Пресовий цех

877,62

850,42

0,7

2

676,79

2хТМ-1000/10

5,5

1,4

1030,64

81,9

50,42

УКРП-0,4-50-10У3

0,7

1,34

Склад

69,88

66,84

6. ПОБУДОВА КАРТОГРАМИ НАВАНТАЖЕНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ РОЗМІЩЕННЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ПУНКТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗАВОДУ

Для знаходження координат центру електричних навантажень побудуємо картограму електричних навантажень. Вона зображується на генплані у вигляді кіл з радіусом Rі у масштабі:

(6.1)

де m = 0,5 кВт/м2 - масштаб навантаження.

Результати розрахунку зводимо до таблиці 6.1

Таблиця 6.1 - Вихідні дані для знаходження центру та картограми навантаження.

КТП

Назва споживача

РРОЗР.і, кВт

Rі

РР.КТП, кВт

XКТП, м

УКТП, м

РР.КТПXКТП

РР.КТПYКТП

1

Адміністративний корпус

170,35

8,31

1072,36

219

262

328786,8

393343,2

Механічний цех

1220,34

22,25

Станція нейтралізації

110,60

6,69

2

Фарбувальний цех

180,31

8,55

200,34

369

276

666536,16

49766,88

3

Зварювальний цех

462,54

13,69

330,38

343

225

158652,9

104072,6

4

Штампувальний цех

563,37

15,11

340,14

335

214

159527

101906,8

5

Пресовий цех

877,62

18,86

676,79

326

106

308888,1

100436

Склад

69,88

5,32

Усього

2620,1

-

-

-

-

1022391

749525

Координати центру електричних навантажень:

(6.2)

(6.3)

де РР.КТП.і - активне навантаження і-ї КТП, кВт;

Хіі - координати розташування і-ї КТП, м.

Оскільки встановлення ГЗП у центрі навантажень є технологічно не вигідним, то розташовуємо ГЗП не в центрі навантажень, а переносимо його до більш зручного для розміщення місця.

Рисунок 6.1 - Картограма навантажень цехів заводу та місце розміщення ГЗП.

7. ВИБІР КІЛЬКОСТІ І ПОТУЖНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ГЗП З УРАХУВАННЯМ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Для техніко-економічного порівняння обираємо 2 варіанти виконання головної знижувальної підстанції(ГЗП). Кількість встановлюваних трансформаторів залежить від категорії ЕП за надійністю.

Для живлення заводу з ЕП переважно ІІ категорії, можливе застосування однотрансформаторної ГЗП (І варіант), або двотрансформаторної ГЗП (ІІ варіант). При першому варіанті, обов'язково передбачається складський резерв трансформаторів, для швидкого відновлення роботи підстанції.

Потужність трансформаторів вибирається з урахуванням установки компенсуючих пристроїв, на стороні 0,4 кВ (НКУ).

Визначимо розрахункову потужність трансформатора:

(7.1)

де nT = 2 - кількість трансформаторів ГЗП;

- оптимальний коефіцієнт завантаження трансформатора:

- - для двотрансформаторної ГЗП;

- - для однотрансформаторної ГЗП;

Перший варіант - однотрансформаторна КТП.

Обираємо найближче більше стандартне значення потужності трансформатора 6300 кВА, трансформатор ТМН-6300/110. Трансформатор має такі параметри:, , , , , , .

Другий варіант - двотрансформаторна КТП.

Обираємо найближче більше стандартне значення потужності трансформатора 4000 кВА, трансформатор ТМН-4000/110. Трансформатор має такі параметри , , , , , , .

Для техніко-економічного порівняння розглядається два варіанти трансформаторної підстанції, схеми яких приведені на рисунку 7.1.

В першому варіанті встановлюємо однотрансформаторну підстанцію.

Перевагою даного варіанту є те, що однотрансформаторна підстанція дешевше двотрансформаторної, але в післяаварійному режимі після відключення трансформатора втрачає живлення все підприємство.

В другому варіанті встановлюємо двотрансформаторну підстанцію, яка дорожче однотрансформаторної, але в після аварійному режимі при відключенні одного з трансформаторів підприємство отримуватиме живлення через другий трансформатор, що допускає роботу в режимі перенавантаження.

Техніко-економічне порівняння варіантів дозволяє визначити оптимальний варіант трансформаторної підстанції. Критерієм цього є мінімум річних наведених витрат.

Рисунок 7.1 - Графічне зображення варіантів КТП

Техніко-економічне порівняння варіантів проводиться шляхом визначення наведених витрат по формулі:

(7.2)

де ЕН = 0,12 - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

- капітальні витрати для і-го варіанта;

- експлуатаційні витрати для і-го варіанта;

- збиток від перерви електропостачання для і-го варіанта;

Капітальні витрати складають:

(7.3)

де КТР - вартість трансформатора ГЗП, грн.;

КВИМ - вартість високовольтних вимикачів, грн.;

Вартість вимикачів:

(7.4)

Експлуатаційні витрати визначаються по формулі:

(7.5)

де КА, КОБ - коефіцієнти відрахування на амортизацію та обслуговування, згідно з [6] відповідно становлять: КА = 6,4%, КОБ = 3%.

Річні втрати електроенергії в трансформаторах складають:

(7.6)

де фmax - число годин максимальних втрат;

(7.7)

Вартість річних втрат електроенергії, складає:

(7.8)

де С = 0,97 грн - вартість одного кВт·год електроенергії на 2014р.;

Рисунок 7.2 - Схема заміщення для визначення ймовірності перерви в електропостачанні.

(7.9)

де - імовірність виходу з ладу вимикача 110 кВ;

- імовірність виходу з ладу ВЛ 110 кВ;

- імовірність виходу з ладу трансформатора ГЗП;

- імовірність виходу з ладу трансформатора ГЗП;

- імовірність виходу з ладу вимикача 10 кВ;

(7.10)

Вартість збитків від перерви в електропостачанні:

(7.11)

де У0 - питомий збиток від перерви в електропостачанні, У0 =3,5 грн/кВтг;

Приведені витрати по кожному варіанту складають:

Порівняємо приведені витрати по кожному варіанту між собою:

(7.12)

Оскiльки наведенi витрати схем вiдрiзняються менше нiж на 5%, схеми є економiчно рiвноцiнними. Отже необхiдно обрати схему з більш високою надійністю електропостачання. Отже, обираємо схему №2.

8. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КЗ. ВИБІР ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ 110 кВ ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ

Вибір перерізу повітряної лінії здійснюється за умовою економічної густини струму:

(8.1)

де JЕК =1 - економічна густина струму для ПЛ з алюмінієвими жилами, для ТМАХ ? 5000, А/мм2.

ІРОЗР - розрахунковий струм, що протікає через ПЛ у нормальному режимі:

(8.2)

де n = 2 - кількість ПЛ, що живлять завод.

Приймаємо провід АС-70 з ІТР.ДОП = 265 А, перевіряємо його за умовою тривало допустимого нагріву:

(8.3)

- умова виконується.

Складаємо схему заміщення рисунок 8.1.

Рисунок 8.1 - Схема заміщення живильної мережі.

Розрахунок струмів КЗ проводимо методом відносних одиниць.

Приймаємо :

– базисну потужність Sбаз = 100 МВА.

– базисні напруги: Uбаз1 = 110 кВ; Uбаз2 = 10 кВ.

Базисний струм:

(8.4)

Визначаємо опори елементів схеми заміщення.

Опір енергосистеми:

(8.5)

де Uс =110 кВ - напруга системи;

Ікс =10 кА - струм КЗ в усталеному режимі;

Опір підстанції енергосистеми з двома трансформаторами

2хАТДЦТН-250000-220/110/10, що є джерелом живлення заводу:

(8.6)

Опір трансформатора головної знижувальної підстанції заводу:

(8.7)

Опір повітряної лінії довжиною l = 18 км:

(8.8)

Надперехідна ЕРС системи .

Для т.К1:

(8.9)

У початковий момент часу струм КЗ буде дорівнювати:

(8.10)

Ударний струм:

(8.11)

де - ударний коефіцієнт.

Для т.К2:

(8.12)

(8.13)

Вибір апаратів для ГЗП здійснюємо за наступними умовами:

Тяблиця 8.1 - Умови вибору та перевірки апаратів ГЗП

Вимикач

Роз'єднувач

Трансф. струму

Розрядник

UНОМ > UМЕР

+

+

+

+

ІНОМ > ІМАХ.РОБ.

+

+

+

-

ІВИМ > ІК.З.

+

-

-

-

іДИН > іУД.

+

+

+

-

І2К.З·tK >BK

+

+

+

-

Таблиця 8.1 - Результати вибору електричних апаратів для ГЗП

ВЭК-110-40/2000У1

РНДЗ-1-110/1000У1

ТФЗМ-110Б-

I-У1

РВМГ-110МУ1

UНОМ > UМЕР

110>110

110>110

110>110

110>110

ІНОМ > ІМАХ.РОБ.

2000>21,62

1000>21,62

100>21,62

-

ІВИМ > ІК.З.

40>3,28

-

-

-

іДИН > іУД.

102>8,34

80>8,34

41>8,34

-

І2К.З·tK >BK

4800>32,21

992,2>32,21

48>32,21

-

9. ВИБІР ПЕРЕРІЗІВ КЛ ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

Для внутрішньозаводського електропостачання вибираємо кабель типу ААШв з прокладкою у траншеї.

Кабельну лінію обираємо за умовою економічної густини струму та перевіряємо за умовою термічної стійкості до струмів КЗ і умовою тривало допустимого нагріву в ПАР.

За економічною густиною струму перерізу КЛ:

(9.1)

де - економічна густина струму для КЛ з алюмінієвими жилами при Тмах = 5350 год/рік;

За умовою термічної стійкості до струмів КЗ перевіряємо кабель з перерізом:

(9.2)

де - приведений час КЗ, с:

(9.3)

де - періодична складова, що визначається за відповідними кривими в залежності від та в'':

- час протікання струму КЗ,

С = 88 Ас-1/2/мм2 - температурний коефіцієнт, що визначається типом кабеля.

Цей метод веде до завищення, тому обираємо найближчий менший стандартний перетин, тобто 25 мм2.

За умовою тривало допустимого нагріву

(9.4)

де КДОП = 1,2- коефіцієнт допустимого перевантаження КЛ;

КПР = 0,85 - коефіцієнт, що враховує кількість кабелів, що лежать поруч у траншеї, знаходимо для відстані між кабелями 200 мм;

КСЕР = 1 - поправочний коефіцієнт на температуру навколишнього середовища. ІДОП - допустиме значення струму для даного перерізу обраного типу КЛ, вибирається з [2]. ІРОБ.МАХ - розрахунковий струм у післяаварійному режимі, А

Після визначення перерізу та перевірки КЛ обираємо найбільше стандартне значення.

Визначені перерізи КЛ внутрішньозаводського електропостачання зведені до таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 - Результати вибору КЛ 10кВ

КЛ

Sрозр,

кВА

nКЛ

Ір,

А

Ір мах, А

, А

Sек,

мм2

Sст.мін,

мм2

Sст,

мм2

ГЗП-КТП1

1072,36

2

31

62

60,77

25,82

25

25

ГЗП-КТП2

200,35

2

5,79

11,58

11,35

4,82

25

25

ГЗП-КТП3

330,39

2

9,55

19,1

18,72

7,95

25

25

ГЗП-КТП4

402,41

2

11,63

23,26

22,8

9,69

25

25

ГЗП-КТП5

676,79

2

19,56

39,12

38,35

16,3

25

25

ГЗП-ВКУ

2250

2

65

130

127,5

54,2

25

70

10. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ ЗРП-10КВ

Максимальний робочий струм на вводі ЗРП-10кВ розраховуємо за формулою:

(10.1)

Для комплектації ЗРП-10кВ приймаємо шафи типу КУ-10Ц.

Оскільки , то чарунки збірних шин та чарунки вводу будуть однакові.

Вибираємо апарати та отримані результати зводимо до таблиці 10.1.

Згідно [7] на всіх двотрансформаторних ГЗП також встановлюється трансформатор власних потреб.

Умова вибору трансформатора власних потреб наступна:

(10.2)

де SНОМ.ГЗП - номінальна потужність трансформатора ГЗП, кВА.

Таким чином вибираємо трансформатор власних потреб ТСЗ-16/10 із запобіжниками ПКТ101-10-2-31,5У3. До секції шин підключений трансформатор напруги 3х3НОЛ06-10 через шафу трансформаторів напруги.

Таблиця 10.1 - Вибір апаратів для ЗРП - 10кВ

Найменування

Умови вибору

Номінальне значення

Розрахункові дані

Чарунка вводу

Вимикач

ВР1-10-20/630 У3

UНОМUС

10 кВ

10 кВ

ІНОМІРОЗР

630 А

383,46 А

ІВІДКЛІ"

20 кА

2,07 кА

іДИНіУ

51 кА

5,28 кА

202·3=1200 кА2·с

29,95 кА2·с

Трансформатор струму

ТЛК-10

UНОМUС

10 кВ

10 кВ

ІНОМІРОЗР

600 А

383,46 А

іДИНіУ

80 кА

5,28 кА

31,52·3=2977 кА2·с

29,95 кА2·с

Трансформатор напруги

ЗНОЛ.06-10

UНОМUС

10 кВ

10 кВ

Розрядник

РВО-10У1

UНОМUС

10 кВ

10 кВ

11. ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КОМПЕНСАЦІЇ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

Для визначення доцільності компенсації реактивної потужності необхідно порівняти сумарні річні втрати електроенергії в елементах мережі у випадках:

- при встановленні компенсуючих пристроїв на заводі;

- без компенсуючих пристроїв.

Для визначення необхідності встановлення компенсуючих пристроїв на стороні 10кВ складемо баланс реактивної потужності:

(11.1)

Звідки:

(11.2)

де QВКП.У- потужність компенсуючих пристроїв напругою 10кВ;

QР - розрахункова реактивна потужність, кВАр:

ДQКТП.У - сумарні втрати реактивної потужності у трансформаторах КТП, кВАр.

ДQГЗПП - втрати реактивної потужності у трансформаторі ГЗП:

QНКП.У - сумарна реактивна потужність КП встановлених на напрузі 0,4кВ.

На стороні 10 кВ встановлюємо УКЛ(П)56-10,5-2250 У3.

(11.3)

Економія електроенергії від КП визначається як різниця між втратами електроенергії без КП та втратами електроенергії із застосуванням КП:

(11.4)

Втрати визначаємо за формулою:

(11.5)

де ДWКТП,У- сумарні втрати електроенергії в трансформаторах КТП, кВт год:

(11.6)

ДWКЛ,У - сумарні втрати електроенергії в КЛ, кВт год.

Результати розрахунку втрат електроенергії в трансформаторах КТП зводимо до таблиці 11.1.

Таблиця 11.1 - Розрахунок втрат електроенергії у трансформаторах КТП

№КТП

ДРХ

кВт

ДРК

кВт

з КП

без КП

КЗ

ДWКТП.і

МВт год

КЗ

ДWКТП.і

МВт год

КТП 1

2

3,3

16,5

0,67

57,26

0,72

81,47

КТП 2

1

0,82

3,7

0,88

18,14

1,49

38,6

КТП 3

2

1,05

5,5

0,67

18,68

1,02

31,12

КТП 4

2

1,05

5,5

0,78

21,98

0,92

26,84

КТП 5

2

2,1

11

0,67

37,21

0,69

38,23

ГЗП

1

7,7

28,2

0,61

99,3

0,7

111,5

Всього

-

-

-

-

298,82

-

476,16

Результати розрахунку втрат електроенергії у кабельних лініях наведені в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2 - Втрати в кабельних лініях 10кВ

SРОЗР, кВА

SСТ, мм2

ІРОЗР, А

r0, Ом/км

l,

км

ДWКЛ,і,

МВт год

З КП

ГЗП-КТП1

2150,71

25

62,15

1,25

0,09

9,92

ГЗП-КТП2

220,62

25

6,37

1,25

0,147

0,17

ГЗП-КТП3

538,62

25

15,56

1,25

0,073

0,5

ГЗП-КТП4

625,41

25

18,07

1,25

0,057

0,53

ГЗП-КТП5

1341,15

25

38,76

1,25

0,168

7,2

Усього

18,32

БЕЗ КП

ГЗП-КТП1

2313,35

25

66,85

1,25

0,09

11,47

ГЗП-КТП2

373,54

25

10,79

1,25

0,147

0,48

ГЗП-КТП3

819,08

25

23,67

1,25

0,073

1,16

ГЗП-КТП4

734,69

25

21,23

1,25

0,057

0,73

ГЗП-КТП5

1377

25

39,79

1,25

0,168

7,59

Усього

21,45

МВтгод/рік;

МВтгод/рік;

Встановлення компенсуючих пристроїв призводить до зниження витрат електроенергії на 36,26% на рік.

12. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ РП-10кВ ШТАМПУВАЛЬНОГО ЦЕХУ

Для РП-10кВ вибираємо чарунку КРП типу КУ-10Ц з вимикачем

ВР1-10-20/630 У2.

Робочий максимальний струм на стороні ВН:

(12.1)

А

Таблиця 12.1 - Перевірка вимикача КРП

ВР1-10-20/630 У2

Данi вимикача

Розрахунковi данi

UНОМ > UМЕР

10,5

10

ІНОМ > ІР.МАХ.

630

37,71

ІВИМ > ІКЗ.

20

2,07

ІДИН > іУД.

52

5,28

І2КЗ·tk >Bk

1200

29,95

В чарунці КРП установлюємо трансформатори струму ТОЛ-10/50-5У3, та трансформатор нульової послідовності ТНПШ-2У3

13. РОЗРАХУНОК ЦЕХОВОЇ МЕРЕЖІ

13.1 Вибір схеми й конструктивного виконання цехової мережі

Для цехової мережі обрана радіальна схема із застосуванням силових пунктiв типу ШР-11, укомплектованих запобіжниками, приєднаних до РП-0,4 кВ КТП.

Розташування КТП у цеху неможливо, тому КТП виконується прибудованого типу з боку зовнішнього джерела живлення. КТП містить у собі два силових трансформатори ТМ-400/10, шафи вводу ШВН-3У3, лінійні шафи ШНЛ-4У3, укомплектованих автоматичними вимикачами серії ВА.

Живильна мережа 0,4 кВ виконана кабельними лініями, із прокладкою кабелів по стінах на конструкціях.

Розподільна мережа 0,4 кВ виконана проводом марки АПВ із прокладкою в пластикових трубах, у підлозі.

Результати розрахунку навантажень по вузлам за допомогою ЕОМ наведені в Додатку Б, та в таблиці 13.1

Таблиця 13.1 - Результати розрахунку по вузлам на ЕОМ

Назва вузла

РВСТ, кВт

РМАХ, кВт

QМАХ, кВАр

SМАХ, кВА

IМАХ, А

РСМ, кВт

QСМ, кВАр

SСМ, кВА

1

СП-1

168

112

73,5

134

193,4

85,5

71,6

111,5

2

СП-2

149,5

77

67,9

102,7

148,2

29,2

35,1

45,6

3

СП-3

77,5

56

56

79,2

114,3

25,4

26,7

36,8

4

СП-4

150

74,5

47,2

88,2

127,3

43,6

44,1

62

5

СП-5

174,5

79

94

122,8

177,3

32,1

42,3

53,1

6

СП-6

120,5

72

54,8

90,5

130,6

36,6

36,3

51,5

7

СП-7

165

79,8

50

94,2

135,9

46,2

46,6

65,6

8

СП-8

133,9

68,7

43,3

81,2

117,2

39,9

40,5

56,9

9

СП-9

135,5

72

44,5

84,7

122,2

41,4

41,7

58,7

10

Печi опору

150

150

0

150

216,5

150

0

150

Таблиця 13.2 - Вибір апаратів захисту шаф КТП

№ приєднання

Назва вузла

Розрахунковий струм вузла, Ір, А

Тип шафи

Тип автоматичного вимикача

Струм АВ,

ІНОМ, А

1

Ввод 1

1074

ШВН-3У3

ВА55-43

1600

2

Пiч опору

72,2

ВА52-35

250

3

Пiч опору

72,2

ВА52-35

250

4

ЩО

87,94

ШНЛ-4У3

ВА52-35

250

5

СП-1

193,4

ВА52-35

250

6

СП-2

148,2

ВА52-35

250

7

СП-3

114,3

ВА52-35

250

8

СП-4

127,3

ВА52-35

250

9

СП-5

177,3

ШНЛ-4У3

ВА52-35

250

10

НКП

144,5

ВА52-35

250

11

Резерв

-

-

-

12

Резерв

-

-

-

13

Резерв

-

-

-

14

Секцiйний вимикач

1074

ШНС-3У3

ВА55-43

1600

15

НКП

144,5

ШНЛ-4У3

ВА52-35

250

16

СП-6

130,6

ВА52-35

250

17

СП-7

135,9

ВА52-35

250

18

СП-8

117,2

ВА52-35

250

19

СП-9

122,2

ВА52-35

250

20

Пiч опору

72,2

ШВН-3У3

ВА52-35

250

21

Резерв

-

-

-

22

Ввод 2

770,3

ВА55-43

1600

13.2 Розрахунок живильної мережі

Живильна мережа - це ділянка цехової мережі від РП-0,4 кВ до СП. Для даної мережі проведемо вибір уставок автоматичних вимикачів та вибір перерізів КЛ.

Умови вибору та перевірки автоматичних вимикачів:

UНОМ > UМЕР

ІНОМ > ІР.МАХ

ІТ.РОЗ ? ІРОЗР

ІЕМ.РОЗ ? 1,25ІПІК

де UНОМ - номінальна напруга АВ, В;

UМЕР - номінальна напруга мережі, В;

ІНОМ - номінальний струм АВ, А;

ІТ.РОЗ - номінальний струм теплового розчеплювача АВ, А;

ІЕМ.РОЗ - струм електромагнітного розчеплювача АВ, А;

ІРОЗР - розрахунковий струм лінії, А;

ІПІК - піковий струм лінії, А.

(13.1)

де - коефіцієнту пуску.

Вибір перерізу КЛ проводиться за умовою:

(13.2)

де КПОП=0,92 - поправочний коефіцієнт;

КСЕР =1 - коефіцієнт, що враховує вплив навколишнього середовища.

Проведемо вибір уставок АВ та перерізу КЛ для лінії від РП-0,4 кВ до СП-1. Для встановлення в шафі КТП обираємо автоматичний вимикач ВА52-35.

Таблиця 13.3 - Результати вибору та перевірки автоматичних вимикачів

Данi вимикача

Розрахунковi данi

UНОМ > UМЕР

400

380

ІНОМ > ІР.МАХ.

250

193,4

ІТ.РОЗ ? ІРОЗР

250

193,4

ІЕМ.РОЗ ? 1,25ІПІК

2400

529,26

Вибір перерізу КЛ:

Вибираємо кабель АВВГ 3х150 +1х95 з ІДОП = 235 А.

Перевіримо відповідність перерахованого довготривалого струму КЛ з апаратами захисту:

(13.3)

235 ? 250

Для відповідності умовам перевірки збільшуємо переріз кабелю до АВВГ 3х185 +1х120 з ІДОП = 270 А.

Розрахунок для інших приєднань проводиться аналогічно. Результати вибору уставок та перерізу КЛ наведено в зведеній таблиці 13.5.

Таблиця 13.4 - Вибір уставок АВ та перерізів КЛ для живильної мережі

Найм.

Тип АВ

ІНОМ > ІР.МАХ.

ІТ.РОЗ ? ІРОЗР

ІЕМ.РОЗ ? 1,25ІПІК

Переріз КЛ АВВГ

ІДОП ? ІРОЗР

ІДОП ? ІТ.РОЗ

1

Пiч опору

ВА52-35

250 ? 72,2

100 ? 72,2

1200 ? 72,2

3х50+1х35

110 ? 78,34

110 ? 100

2

Пiч опору

ВА52-35

250 ? 72,2

100 ? 72,2

1200 ? 72,2

3х50+1х35

110 ? 78,34

110 ? 100

3

ЩО

ВА52-35

250 ? 87,94

100 ? 87,94

1200 ? 219,85

3х50+1х35

110 ? 95,58

110 ? 100

4

СП-1

ВА52-35

250 ? 193,4

250 ? 193,4

2400 ? 529,26

3х185+1х120

270 ? 210,21

270 ? 250

5

СП-2

ВА52-35

250 ? 148,2

160 ? 148,2

1500 ? 472,36

3х95+1х70

170 ? 161,1

170 ? 160

6

СП-3

ВА52-35

250 ? 114,3

125 ? 114,3

1200 ? 335,07

3х70+1х50

140 ? 124,23

140 ? 125

7

СП-4

ВА52-35

250 ? 127,3

160 ? 127,3

1500 ? 451,58

3х95+1х70

170 ? 138,36

170 ? 160

8

СП-5

ВА52-35

250 ? 177,3

200 ? 177,3

1920 ? 541

3х185+1х120

270 ? 192,71

270 ? 200

9

НКП

ВА52-35

250 ? 144,5

160 ? 144,5

1500 ? 144,5

3х95+1х70

170 ? 157,1

170 ? 160

10

СП-6

ВА52-35

250 ? 130,6

160? 130,6

1500 ? 443,5

3х120+1х95

200 ? 141,95

200 ? 160

11

СП-7

ВА52-35

250 ? 135,9

160 ? 139,5

1500 ? 500,35

3х120+1х95

200 ? 147,7

200 ? 160

12

СП-8

ВА52-35

250 ? 117,2

160 ? 117,2

1500 ? 422,41

3х95+1х70

170 ? 117,4

170 ? 160

13

СП-9

ВА52-35

250 ? 122,2

160 ? 122,2

1500 ? 470,55

3х95+1х70

170 ? 132,8

170 ? 160

14

Пiч опору

ВА52-35

250 ? 72,2

100 ? 72,2

1200 ? 72,2

3х50+1х35

110 ? 78,43

110 ? 100

Для розподільчої мережі вибираємо провід АПВ та СП типу ШР-11 з запобіжниками типу ПН-2.

Номінальний струм плавкої вставки вибирається за умовами:

UНОМ > UМЕР (13.4)

(13.5)

де - піковий струм ЕП, А;

б - коефіцієнт пуску:

б = 2,5 легкий пуск;

б = 1,6 важкий пуск.

ІРОЗР ЕП - номінальний струм електроприймача, А;

(13.6)

Перетин проводів АПВ вибирається за умовою:

ІДОП ? ІРОЗР ЕП (13.7)

Проведемо вибір запобіжників та перерізу проводу АПВ для вентиляторів потужністю РНОМ = 22 кВт.

Для встановлення обираємо запобіжники ПН2-250-120. Перевіримо їх за умовами (13.4) - (13.5):

380 В ? 380 В

120 А ? 105,82 А

За умовою (13.7) оберемо переріз проводу АПВ:

55 А ? 52,91 А

Вибираємо один трижильний провід АПВ 3х16+1х10.

Перевiримо вiдповiднiсть вставок запобiжникiв обраному перерiзу провода:

(13.8)

55 ? 40

Розрахунки для інших ЕП виконані аналогічно. Результати розрахунку наведено в зведеній таблиці 13.6

Таблиця 13.5 - Вибір уставок запобіжників та перерізів проводів розподільчої мережі

№ ЕП за планом

Найменування електроприймача

Р,

кВт

Тип запобіжника.

, А

Переріз проводу АПВ

ІДОП ? ІРОЗР ЕП, А

1,2,3,4,56,72,73,74,75

Вентилятор

22

ПН2-250-120

200 ? 105,82

3х16+1х10

55 ? 52,91

15,16,27

Піч опору

50

ПН2-100-80

80 ? 74,38

3х35+1х25

75 ? 74,38

48,57,61

Вертикально-свердлильний верстат

1,5

ПН2-100-30

30 ? 10,8

3х2,5+1х2,5

16 ? 5,41

11,12,1920,45,4650,53,5859,62,6364,69

Прес

20

ПН2-250-200

200 ? 185

3х25+1х16

65 ? 59,2

8,42,43

Гільйотинні ножиці

27

ПН2-250-160

160 ? 149,85

3х35+1х25

75 ? 74,92

51

Кран-балка

10,35

ПН2-250-200

200 ? 163,35

3х10+1х8

38 ? 37,33

71

Вертикально-свердлильний верстат

5,5

ПН2-100-60

60 ? 42,32

3х5+1х4

24 ? 21,16

7,33,47

Безцентрово-шліфувальний верстат

21

ПН2-250-125

125 ? 121

3х25+1х16

65 ? 60,54

9,10,21,31,49

Токарний верстат

7

ПН2-100-60

60 ? 53,87

3х8+1х6

32 ? 26,93

22,24,38

Вертикально-свердлильний верстат

3

ПН2-100-30

30 ? 23,08

3х2,5+1х2,5

16 ? 11,5

18,17,3770

Фрезерний верстат

5,5

ПН2-100-60

60 ? 41,22

3х4+1х2,5

21 ? 20,61

23,28,44

Плоско-шліфувальний верстат

20

ПН2-250-125

125 ? 118,4

3х25+1х16

65 ? 59,2

14,26,3940,41,6066,67

Прес

25

ПН2-250-250

250 ? 231,25

3х35+1х25

75 ? 74

13,25,5565

Прес

15

ПН2-250-160

160 ? 136,92

3х16+1х10

55 ? 48,31

32,34,5668

Галтувальний барабан

20

ПН2-250-125

125 ? 118,4

3х25+1х16

65 ? 59,2

29,30,52

Холодно-висадочний автомат

28

ПН2-250-200

200 ? 165,7

3х35+1х25

75 ? 82,88

Внутрішньо-шліфувальний верстат

20

ПН2-250-125

125 ? 118,4

3х25+1х16

65 ? 59,2

13.3 Розрахунок мережі освітлення

Для освітлення приймаю змішану схему живлення з ГЩО типу ПР-8501 з автоматичними вимикачами серії ВА51-31 на відходячих лініях, та групові щити освітлення ЯОУ 8501 з вимикачами АЕ 1031

Рисунок 13.1 - Схема мережі освітлення

Знаходимо розрахункові струми на ділянках мережі:

(13.9)

(13.10)

(13.11)

(13.12)

Для QF1 вище був обраний та перевірений автоматичний вимикач типу ВА52-35;

Для QF2, QF3, QF4 обираємо вимикачі ВА51-31

ІНОМ.АВ=100 А ? ІРОЗР.2=37,69 А

ІТ.РОЗ=50 А ? ІРОЗР.2=48,99 А

ІЕМ.РОЗ=150 А ? 1,25ІПІК.2=117,78 А

ІНОМ.АВ=100 А ? ІРОЗР.3,4=25,13 А

ІТ.РОЗ=40 А ? ІРОЗР.3,4=32,66 А

ІЕМ.РОЗ=120 А ? 1,25ІПІК.3,4=78,53 А

Для QF1Г, QF2Г, QF3Г Вибираємо автомати АЕ 1031-21

ІНОМ.АВ=10 А ? ІРОЗР.1-3г=12,56 А

ІТ.РОЗ=20 А ? ІРОЗР. 1-3г =16,32 А

ІЕМ.РОЗ=240 А ? 1,25ІПІК. 1-3г =39,25 А

Вибір перерізу КЛ та проводів за умови:

ІДОП ? ІРОЗР.і (13.13)

Для QF1:

ІДОП=90 А ? ІРОЗР.1=87,94 А

Обираємо АВВГ 3Ч35+1Ч16;

Для QF2:

ІДОП=42 А ? ІРОЗР.2=37,69 А

Обираємо АВВГ 3Ч10+1Ч6;

Для QF3, QF4:

ІДОП=27 А ? ІРОЗР.3,4=25,13 А

Обираємо АВВГ 3Ч4+1Ч2,5;

Для QF1Г, QF2Г, QF3Г,:

ІДОП=19 А ? ІРОЗР.3,4=12,56 А

Обираємо АПВ 4Ч2,5;

Знаходимо втрати напруги на окремих ділянках мережі.

Для ділянки до ЩО:

(13.14)

де Sі - переріз фазної жили, мм2;

c - коефіцієнт, що залежить від типу мережі та матеріалу провідників:

- c=7,7 - для 2-провідної мережі з алюмінієвими жилами;

- c=4,6 - для 4-провідної мережі з алюмінієвими жилами.

Для ділянки від ЩО до ГЩО:

(13.15)

Для ділянки від ГЩО до найвіддаленішого світильника:

(13.16)

Визначимо втрати напруги в трансформаторі:

(13.17)

де - активна й реактивна складові напруги.

(13.18)

(13.19)

Визначимо загальні втрати напруги до найбільш віддаленого світильника:

(13.20)

13.4 Розрахунок тролейних ліній

Потужність, що споживається крановою установкою:

(13.21)

Розрахунковий струм однієї кранової установки:

(13.22)

де КС = 0,5 - коефiцiєнт попиту.

Для встановлення в якості тролеї обираємо сталеву смугу з габаритами 25х4мм та тривало допустимим струмом 85 А.

ІТРЛ = 85 А ? ІРОЗР=17,56 А

Для визначення втрат напруги в тролейній лінії розрахуємо піковий струм.

(13.23)

(13.24)

Розрахункова довжина тролейної лінії:

(13.25)

Допустима втрата напруги в тролеї складає:

(13.26)

де Дe = 10,5 - втрати напруги на 100А струму та 100м довжини тролеї;

(13.27)

Для запобіжників, що встановлені в ЯРЗ-100 для живлення кранових тролейних ліній, вибираємо струм плавкої вставки:

(13.28)

Обираємо запобіжники типу ПН2-100-60.

14. РЕЛЕЙНИЙ ЗАХИСТ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ ГЗП


Подобные документы

 • Специфіка проектування електричної мережі цеху з виготовлення пiдiймальних пристроїв машинобудівного заводу. Розрахунок електричних навантажень. Вибір кількості і потужності силових трансформаторів КТП з урахуванням компенсації реактивної потужності.

  курсовая работа [778,9 K], добавлен 14.03.2014

 • Вибір напруги живлячої мережі внутрішньозаводського електропостачання. Обчислення місця розташування вузлів навантаження і джерел живлення на основі картограми навантажень. Економія електроенергії від застосування компенсації реактивної потужності.

  курсовая работа [232,8 K], добавлен 04.11.2015

 • Визначення електричних навантажень. Компенсація реактивної потужності. Вибір числа і потужності трансформаторів, типу підстанцій і їх місцезнаходження. Вибір живильних і розподільчих мереж високої напруги. Розрахунок заземлення і релейного захисту.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 23.09.2014

 • Визначення навантаження на вводах в приміщеннях і по об’єктах в цілому. Розрахунок допустимих витрат напруги. Вибір кількості та потужності силових трансформаторів. Розрахунок струмів однофазного короткого замикання. Вибір вимикача навантаження.

  дипломная работа [150,2 K], добавлен 07.06.2014

 • Визначення розрахункового навантаження заводу середнього машинобудування механічного цеху. Техніко-економічне обґрунтування вибору схеми зовнішнього електропостачання підприємства, схема цехової мережі. Розрахунок компенсації реактивної потужності.

  курсовая работа [199,6 K], добавлен 20.01.2011

 • Споживання та покриття потреби в активній потужності. Вибір схеми та номінальної напруги мережі. Баланс реактивної потужності. Перевірка проводів за нагріванням. Післяаварійний режим та режим максимальних навантажень. Регулювання напруги трансформаторів.

  курсовая работа [204,2 K], добавлен 30.01.2014

 • Визначення розрахункового навантаження будинків. Розроблення схеми внутрішньоквартального електропостачання електричної мережі, електричних навантажень на шинах низької напруги. Вибір кількості, коефіцієнтів завантаження та потужності трансформаторів.

  дипломная работа [4,8 M], добавлен 07.02.2012

 • Роль підстанції в заводській системі електропостачання. Зв'язок підстанції з енергосистемою. Характеристика споживачів підстанції. Розрахунок електричних навантажень. Вибір числа і потужності силових трансформаторів. Компенсація реактивної потужності.

  дипломная работа [420,9 K], добавлен 13.11.2011

 • Характеристика електрообладнання об’єкта, розрахунок параметрів електричного освітлення. Вибір схеми електропостачання та його обґрунтування, розрахунок навантажень. Вибір числа і типу силових трансформаторів. Параметри зони захисту від блискавки.

  курсовая работа [66,4 K], добавлен 17.02.2014

 • Порядок розрахунку необхідного електропостачання механічного цеху заводу, визначення основних споживачів електроенергії. Вибір роду струму та величини напруги. Розрахунок вимірювальних приладів та місце їх приєднання. Охорона праці при виконанні робіт.

  курсовая работа [124,5 K], добавлен 31.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.