Проектування генератора-двигуна

Графоаналітичний розрахунок перехідного процесу двигуна при форсуванні збудження генератора і без нього. Розрахунок перехідних процесів при пуску двигуна з навантаженням і в холосту. Побудова навантажувальної діаграми. Перевірка двигуна за нагрівом.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 11.02.2015
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вихідні дані

Таблиця 1. Основні параметри двигуна

Тип двигуна

П 132

Потужність

Напруга живлення

Номінальний струм

Номінальна частота обертання

Кількість полюсів

Кількість паралельних віток обмотки якоря

Кількість активних провідників в обмотці якоря

Опір обмотки якоря

Опір компенсаційної обмотки

Опір обмоток додаткових полюсів

Кількість витків обмотки збудження на полюс

Опір обмотки збудження

Момент інерції

Коефіцієнт інерції

Момент статичного опору руху механізму

Тривалість роботи на другій ділянці навантажувальної діаграми

Тривалість роботи на шостій ділянці навантажувальної діаграми

1.Попередні розрахунки

Обираємо відповідний генератор:

Умова для обирання генератора для системи Г-Д:

Приймемо генератор П 131 - 4К. Наведемо його характеристики

Таблиця 2

Потужність

Напруга

Номінальний струм

Номінальна частота обертання генератора

Кількість паралельних віток обмотки якоря

Кількість провідників обмотки якоря

Опір обмотки якоря

Опір компенсаційної обмотки

Опір обмотки додаткових полюсів

Кількість витків обмотки збудження

Опір обмотки збудження

Побудуємо магнітні характеристики двигуна і генератора

Рис. 1. Початкові магнітні характеристики двигуна і генератора

Приведемо опори обмоток електричних машин, що входять до системи, до робочої температури .

Опори обмоток двигуна:

;

;

;

.

Опори обмоток генератора:

;

;

;

.

Визначаємо сталі якорів:

Двигуна

;

Генератора

.

Визначаємо номінальні кутові швидкості :

Двигун

;

Генератор

.

Визначаємо номінальні ЕРС і магнітні потоки машин:

Двигуна

;

.

Генератора

;

.

За магнітними характеристиками (див. рис. 1.) визначимо номінальні значення результуючих МРС

;

.

Приймемо значення МРС:

Для двигуна ;

Для генератора .

Розрахуємо номінальний струм та напругу обмоток незалежного збудження електричних машин.

;

;

;

.

За отриманими значеннями величин напруги збудження робимо висновок про необхідність виконання корекції магнітних характеристик.

Для двигуна приймаємо напругу живлення обмотки збудження , тоді:

;

.

Для генератора приймаємо напругу живлення обмотки збудження , тоді:

;

.

Наведемо скоректовані магнітні характеристики електричних машин на рис. 2.

Рис. 2. Коректовані магнітні характеристики двигуна і генератора

Розрахуємо номінальне значення ЕРС системи Г-Д.

;

Тоді

;

;

Визначимо індуктивність розсіювання. Для цього приймаємо коефіцієнт розсіювання обмотки збудження генератора .

.

Сталу приймемо рівною

.

Розрахуємо індуктивність обмотки збудження генератора та побудуємо залежність . Розрахунок величини наведемо у вигляді таблиці 3.

Таблиця 3

п/п

1

1000

0.01

10

5,33

6,11

1000

2

1000

0.011

11

5,86

6,64

2000

3

1000

0.01

10

5,6

6,38

3000

4

1000

0.01

10

5,6

6,38

4000

5

1000

0.006

6

3,2

3,98

5000

6

1000

0.006

5,5

2,93

3,71

6000

7

1000

0.003

2,5

1,33

2,11

7000

8

1000

0.002

2

1,07

1,85

8000

9

1000

0.003

3

1,6

2,38

9000

Побудуємо графік залежності

Рис. 3. Графік залежності .

Визначимо середнє значення індуктивності обмотки збудження

.

Електромагніта стала часу обмотки збудження генератора для періоду пуску

с.

Електромагнітна часу обмотки збудження генератора в період реверсування та інші періоди пуску

с.

Гальмування двигуна гасінням поля генератора робиться з використанням розрядного резистора, який визначимо за формулою:

Стала часу при цьому

.

У разі гальмування двигуна при само гасінні поля генератора.

.

Стала часу в цьому режимі

.

Максимально допустимий струм приймаємо:

.

Номінальний момент двигуна

.

Статичний момент опору приймаємо:

.

Визначаємо струм статичного навантаження

.

Повний опір якірного кола системи Г-Д з урахуванням опору з'єднуючих проводів

Електромеханічна стала часу усього електроприводу

Визначимо індуктивності якорів електричних машин:

Індуктивність якоря двигуна:

Індуктивність якоря генератора:

.

Визначимо електромагнітну сталу часу якірного кола системи Г-Д

.

Приймемо значення максимально допустимого струму при реверсі двигуна вхолосту приймаємо

.

Струм короткого замикання системи Г-Д

.

Коефіцієнт форсування збудження генератора

.

Знайдемо максимальний струм гальмування

Струм гальмування відповідає умовам .

Резистор форсування () необхідний для забезпечення пуску двигуна з коефіцієнтом () і забезпеченням номінального струму збудження у момент відсічки форсування збудження.

Ідеальна кутова швидкість холостого ходу двигуна

;

Усталене значення кутової швидкості

Визначимо усталений перепад швидкостей:

Визначимо усталене значення частоти обертання:

2.ГРАФО-АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ФОРСУВАННІ ЗБУДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРА І БЕЗ НЬОГО

Розрахунок наведемо у вигляді таблиці 4

Таблиця 4

№ п\п

, А•вит

, Вб

, В

, А

,Гн

1

500

0.007

64.1

1.37

5.834

2

1000

0.01

90.1

2.74

6.113

3

1500

0.015

135.2

4.11

6.352

4

2000

0.021

189.3

5.48

6.644

5

2500

0.025

225.3

6.85

6.45

6

3000

0.0315

283.9

8.22

6.379

7

3500

0.036

324.5

9.6

6.379

8

4000

0.042

378.55

11

6.379

9

4500

0.045

405.7

12.3

5.217

10

5000

0.048

432.6

13.7

3.981

11

5500

0.05

450.7

15.1

3.834

12

6000

0.0525

473.2

16.4

3.714

13

6500

0.054

486.7

17.8

2.951

14

7000

0.056

504.7

19.2

2.114

15

7500

0.057

513.75

20.5

1.913

16

8000

0.058

522.8

22

1.85

17

8500

0.06

540.8

23.3

1.7

За даними таблиці 4 побудуємо залежність

Рис. 4. Графік залежності .

Розрахунок перехідного процесу при наведемо у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5

№ п/п

1

1.25

1.875

6.12

7.781

267.719

0.029

0.029

2

1.25

3.125

6.11

12.969

262.531

0.029

0.058

3

1.25

4.375

6.37

18.156

257.344

0.031

0.089

4

1.25

5.625

6.66

23.344

252.156

0.033

0.122

5

1.25

6.875

6.53

28.531

246.969

0.033

0.155

6

1.25

8.125

6.44

33.719

241.781

0.033

0.188

7

1.25

9.375

6.38

38.906

236.594

0.034

0.222

8

1.25

10.625

6.38

44.094

231.406

0.034

0.256

9

1.25

11.875

6.28

49.281

226.219

0.035

0.291

10

1.25

13.125

5.68

54.469

221.031

0.032

0.323

11

1.25

14.375

4.07

59.656

215.844

0.024

0.347

12

1.25

15.625

3.92

64.844

210.656

0.023

0.37

13

1.25

16.875

3.76

70.031

205.469

0.023

0.393

14

1.25

18.125

3.44

75.219

200.281

0.021

0.414

15

1.25

19.375

2.76

80.406

195.094

0.018

0.432

16

1.25

20.625

2.19

85.594

189.906

0.014

0.446

17

1.25

21.875

1.91

90.781

184.719

0.013

0.459

Розрахунок перехідного процесу при наведемо у вигляді таблиці 6.

Таблиця 6

№ п/п

1

1.25

1.875

6.12

7.781

87.219

0.088

0.127

2

1.25

3.125

6.11

12.969

82.031

0.093

0.22

3

1.25

4.375

6.37

18.156

76.844

0.104

0.324

4

1.25

5.625

6.66

23.344

71.656

0.116

0.44

5

1.25

6.875

6.53

28.531

66.469

0.123

0.563

6

1.25

8.125

6.44

33.719

61.281

0.131

0.694

7

1.25

9.375

6.38

38.906

56.094

0.142

0.836

8

1.25

10.625

6.38

44.094

50.906

0.157

0.993

9

1.25

11.875

6.28

49.281

45.719

0.172

1.165

10

1.25

13.125

5.68

54.469

40.531

0.175

1.34

11

1.25

14.375

4.07

59.656

35.344

0.144

1.484

12

1.25

15.625

3.92

64.844

30.156

0.162

1.646

13

1.25

16.875

3.76

70.031

24.969

0.188

1.834

14

1.25

18.125

3.44

75.219

19.781

0.217

2.051

15

1.25

19.375

2.76

80.406

14.594

0.236

2.287

16

1.25

20.625

2.19

85.594

9.406

0.29

2.577

17

1.25

21.875

1.91

90.781

4.219

0.564

3.141

Побудуємо залежності

Рис. 5. Графіки залежності

Як бачимо із графіків при застосуванні прийомів форсування збудження генератора час досягання струмом збудження номінального значення зменшується до 0,63с, на відміну від режиму роботи системи, коли застосоване повне збудження, там час досягання струмом номінального значення складає 2,42 с. З огляду на це можемо сказати, що процес форсування збудження генератора в системі Г-Д в цілому має позитивні результати. Такі дії дозволяють підвищити швидкодію, та зменшити інерційність системи. Однак, нераціональне збільшення коефіцієнту форсування збудження призводить до того, що в коло обмотки збудження буде введено резистор із значним опором. Саме через втрати потужності на цьому резисторі форсування із великими коефіцієнтами не застосовується. Розрахуємо та побудуємо зовнішню характеристику генератора за номінальним магнітним потоком.

Результати розрахунку зовнішньої характеристики наведемо у таблиці 7.

Таблиця 7

Uг, В

Iя, А

250.589

0

230

1304

224.25

1630

218.5

1956

207

2282

193.2

2608

177.1

2868.8

158.7

3064.4

138

3194.8

126.5

3240.44

115

3260

103.5

3240.44

92

3194.8

74.75

3064.4

63.25

2868.8

51.75

2608

44.85

2282

40.25

1956

34.5

1630

23

1304

11.5

1108.4

0

978

Побудуємо зовнішню характеристику генератора

Рис. 6. Зовнішня характеристика генератора за номінальним магнітним потоком

Побудуємо природну електромеханічну і механічну характеристики двигуна.

Рис. 7. Механічна характеристика двигуна

Рис. 8. Електромеханічна характеристика двигуна

двигун генератор діаграма

3.ЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ПУСКУ ДВИГУНА З НАВАНТАЖЕННЯМ І ВХОЛОСТУ

Виконаємо розрахунки під навантаженням при форсуванні збудження

І етап.

Визначимо час запізнення при пускові двигуна під час форсування збудження

.

ІІ етап.

Час відсічки при форсуванні збудження становить

.

Початкове значення струму у момент часу

Початкове значення перепаду кутової швидкості у момент часу :

Початкове значення усталеного перепаду швидкостей у момент часу :

.

Струм якоря на другому етапі пуску:

Кутова швидкість валу двигуна на другому етапі визначається наступним чином

.

Час, коли струм має максимальне значення:

ІІІ етап.

Початкове значення струму у момент часу

Початкове значення перепаду кутової швидкості у момент часу :

Струм якоря на цьому етапі:

.

Кутова швидкість обертання валу двигуна

.

Перехідний процес досягає усталених параметрів при наступних значеннях струму та швидкості:

Побудуємо графіки залежностей та двигуна

Рис. 9 а)

\

Рис. 9 б)

Рис. 9. Графіки залежностей між величинами

для режиму форсування збудження генератора:

а) - залежність ; б) - залежність .

Виконаємо розрахунки під навантаженням без форсування збудження

І етап.

Визначимо час запізнення двигуна при його пускові без форсування збудження генератора

Час відсічки приймається таким, що дорівнює нулю.

ІІ етап.

Початкове значення струму у момент часу

Початкове значення перепаду кутової швидкості у момент часу :

Початкове значення усталеного перепаду швидкостей у момент часу :

.

Струм якоря на другому етапі пуску:

а швидкість валу двигуна на другому етапі визначається наступним чином

.

Час, коли струм має максимальне значення:

Перехідний процес досягає усталених параметрів при наступних значеннях часу та швидкості:

Побудуємо графіки залежностей та двигуна

Рис. 10 а)

Рис. б)

Рис. 10. Графіки залежностей між величинами

для режиму без форсування збудження генератора:

а) - залежність ; б) - залежність .

Максимальний пусковий струм:

Із побудованих графіків без форсуванні збудження під навантаженням видно, що струм при такому перехідному процесі припускає пуск системи Г-Д.

Виконаємо розрахунки без навантаженням при форсуванні збудження

І етап.

Визначимо час запізнення при пускові двигуна під час форсування збудження

.

ІІ етап.

Час відсічки при форсуванні збудження становить

.

Початкове значення струму у момент часу

Початкове значення перепаду кутової швидкості у момент часу :

Початкове значення усталеного перепаду швидкостей у момент часу :

.

Струм якоря на другому етапі пуску:

Кутова швидкість валу двигуна на другому етапі визначається наступним чином

.

Час, коли струм має максимальне значення:

ІІІ етап.

Початкове значення струму у момент часу

Початкове значення перепаду кутової швидкості у момент часу :

Струм якоря на цьому етапі:

.

Кутова швидкість обертання валу двигуна

Перехідний процес досягає усталених параметрів при наступних значеннях часу та швидкості:

Побудуємо графіки залежностей та двигуна

Рис. 11 а)

Рис. 11 б)

Рис. 11. Графіки залежностей між величинами для режиму без навантаженням при форсуванні збудження

а) - залежність ; б) - залежність .

Максимальний пусковий струм:

Із побудованих графіків при форсуванні збудження без навантаженням видно, що струм при такому перехідному процесі припускає пуск системи Г-Д.

4. РАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ НАКИДАННІ ТА СКИДАННІ НАВАНТАЖЕННЯ

При розрахунку перехідних процесів маємо на увазі, що обидва процеси - електромагнітний та електромеханічний - протікають сумісно, складаючи єдиний процес, котрий описується системою диференційних рівнянь другого порядку.

Для розв'язання даної системи диференційних рівнянь складемо характеристичне рівняння:

,

Розв'язання якого залежить від індивідуальних параметрів електропривода.

, тобто корені характеристичного рівняння будуть комплексними числами:

Виконаємо розрахунки перехідних процесів при накиданні навантаження:

Початкове значення струму при накиданні навантаження:

Початкове значення кутової швидкості при накиданні навантаження:

Початкове значення моменту при накиданні навантаження:

Значення струму холостого ходу:

Значення кутової швидкості холостого ходу:

Значення моменту холостого ходу:

Усталене значення струму при накиданні навантаження

Усталене значення кутової швидкості при накиданні навантаження

Усталене значення моменту при накиданні навантаження

Початкове значення перепаду кутової швидкості при накиданні навантаження:

Усталене значення перепаду кутової швидкості при накиданні навантаження:

Жорсткість характеристики:

Характеристичне рівняння для кутової швидкості при накиданні навантаження:

Характеристичне рівняння для моменту при накиданні навантаження:

Характеристичне рівняння для струму при накиданні навантаження:

Результати обчислень для часу від до наведемо у вигляді

таблиці 13 .

Таблиця 13

щ,

, А

M, Н•м

62.27

31.2

157.8

34.055

457.403

3373.215

31.752

607.593

4265.477

31.384

704.389

4774.782

31.254

775.945

5142.909

31.171

830.011

5420.125

31.11

870.992

5630.146

31.064

902.067

5789.396

31.029

925.634

5910.164

31.003

943.506

6001.751

30.983

957.06

6071.208

30.968

967.339

6123.881

30.956

975.134

6163.828

30.947

981.046

6194.122

30.941

985.529

6217.096

30.936

988.929

6234.519

30.932

991.507

6247.732

30.929

993.463

6257.753

30.927

994.946

6265.352

30.925

996.07

6271.115

30.924

996.923

6275.485

Виконаємо розрахунки перехідних процесів при скиданні навантаження:

Початкове значення струму при накиданні свантаження:

Початкове значення кутової швидкості при скиданні навантаження:

Початкове значення моменту при скиданні навантаження:

Усталене значення струму при скиданні навантаження

Усталене значення кутової швидкості при скиданні навантаження

Усталене значення моменту при скиданні навантаження

Початкове значення перепаду кутової швидкості при накиданні навантаження:

Усталене значення перепаду кутової швидкості при накиданні навантаження:

Визначимо сталі інтегрування характеристичного рівняння для кутової швидкості:

Визначимо сталі інтегрування характеристичного рівняння для моменту:

Визначимо сталі інтегрування характеристичного рівняння для струму:

Жорсткість характеристики:

Характеристичне рівняння для кутової швидкості при скиданні навантаження:

Характеристичне рівняння для моменту при накиданні навантаження:

Характеристичне рівняння для струму при накиданні навантаження:

Результати обчислень для часу від до наведемо у вигляді

таблиці 13 .

Таблиця 13

щ,

, А

M, Н•м

30.92

6289.202

999.6

52.043

2556.468

592.012

54.172

1733.212

441.98

54.284

1326.172

345.418

54.205

1041.004

274.052

54.128

827.287

220.131

54.068

665.486

179.262

54.022

542.81

148.27

53.987

449.78

124.766

53.961

379.229

106.942

53.941

325.725

93.425

53.926

285.15

83.174

53.914

254.378

75.4

53.905

231.042

69.504

53.899

213.345

65.033

53.894

199.923

61.642

53.89

189.745

59.071

53.887

182.026

57.121

53.885

176.172

55.642

53.883

171.733

54.52

53.882

168.366

53.67

За даними розрахунків побудуємо залежності:

Рис. 11. Залежність ,,

Рис. 12. Залежність ,

Рис. 13. Залежність ,

Як видно із графіків, при накиданні та скиданні навантаження на електропривод коливання відсутні. Перехідні процеси у всіх випадках визначаються експоненціальним законом.

5.ПОБУДОВА НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ДІАГРАМИ

Під навантажувальною діаграмою розуміють характеристику залежності струму якоря електродвигуна в функції часу . За діаграмами навантаження механізми поділяють на механізми циклічної і безперервної дії. При роботі електродвигуна із змінним навантаженням з послідовною зміною робочих циклів і пауз навантажувальна діаграма будується разом із тахограмою - графіком зміни швидкості руху в функції часу . Момент на валу двигуна в такому випадку визначається статичною і динамічною складовою і при абсолютно жорстких зв'язках у механічній частині електропривода знаходиться за основним рівнянням руху електропривода. Наведемо навантажувальну діаграму для даної системи Г-Д

Рис. 17. Навантажувальна діаграма для електропривода в системі Г-Д.

6.ПЕРЕВІРКА ДВИГУНА ЗА НАГРІВОМ

Через те що навантажувальна діаграма для даного випадку електроприводу побудована як величина струму якоря двигуна у функції часу перевірку двигуна за нагрівом проведемо методом еквівалентного струму.

Визначимо відносну тривалість увімкнення електродвигуна

.

Коефіцієнт, що враховує погіршення умов охолодження:

Коефіцієнт, що враховує поліпшення умов охолодження:

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм на етапі

Еквівалентний струм за весь цикл:

Двигун перевірку на нагрів пройшов успішно, бо .

Визначимо коефіцієнт втрат

Двигун придатний для роботи в режимі S6. В такому випадку обмотки двигуна не перегріваються вище значень допустимої температури.

7.РОЗРАХУНОК ДОПУЩЕНОЇ КІЛЬКОСТІ ВМИКАНЬ ДВИГУНА ЗА ГОДИНУ

Кількість допущених вмикань за годину

.

Визначимо відносну тривалість пусків двигуна, при яких він працює з максимально допущеним перегрівом

Значення приймаємо

.

З урахуванням всього кількість допущених вмикань за годину

.

З огляду на повноту використання двигуна за нагрівом допускається виконувати 246 вмикання за годину. Для даного двигуна, який працює в режимі повторного вмикання, приймаємо стандартну кількість вмикань на годину 240 вмикань.

8.РОЗРАХУНОК ПОТУЖНОСТЕЙ ПРИВІДНОГО ДВИГУНА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА, ЗБУДЖУВАЧІВ ГОЛОВНОГО ДВИГУНА І ГЕНЕРАТОРА ТА ВИБІР ЇХ ТИПІВ

Потужність привідного двигуна для генератора складає

Обираємо привідний асинхронний двигун серії 4А типорозміру 4АН355М6УЗ. Наведемо його паспортні характеристики.

Таблиця 15

Типорозмір

Потужність, кВт

Ковзання, %

ККД, %

МТН 712-10

155

1,6

94

0,9

2

1,2

0,9

6,5

Наведемо габаритні і установочні розміри двигуна.

Рис. 18. Установочні та габаритні розміри асинхронного двигуна.

Таблиця 16

Кількість полюсів

Габаритні розміри, мм

Установочні розміри, мм

4

1265

710

750

548

210

560

254

100

28

Потужність збуджувача генератора складає

Обираємо в якості збуджувача генератора генератор постійного струму типорозміру 2ПН200МУХЛ4. Наведемо його паспортні характеристики.

Таблиця 17

Типорозмір

Потужність, кВт

Напруга, В

Номінальна частота обертання, об/хв

ККД, %

2ПН112LУХЛ4

3.75

110/160

220/320

3000

3000

79.5

79.5

Рис. 19. Установочні та габаритні розміри генераторів серії 2ПН,

генераторів серії 2П

Наведемо габаритні та установочні розміри генератора

Таблиця 18

Розміри, мм

Маса при виконанні, кг

Момент інерції,

ІМ 1001

ІМ 3601

318

48

350

413

195

581

282

287

0,25

Потужність збуджувача двигуна

Обираємо в якості збуджувача двигуна генератор постійного струму серії П типорозміру П - 41У4. Наведемо його паспортні дані.

Таблиця 19

Типорозмір

Потужність, кВт

Напруга, В

Частота обертання, об/хв

ККД, %

П - 42

3,2

115

1450

77,5

Рис. 20. Установочні та габаритні розміри генератора серії П

Наведемо габаритні, установочні та під'єднувальні розміри генератора.

Таблиця 20

Розміри, мм

Маса, кг

240

30

215

304

225

722

160

104

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В ході виконання курсового проекту був проведений розрахунок керованого електроприводу постійного струму, виконаного у вигляді системи Г-Д.

Як видно з навантажувальної діаграми, при тривалості робочого циклу двигуна в 18,738 сек він працює з середнім навантаженням по струму 593 А. При цьому не відбувається перегрівання робочих поверхонь обмоток двигуна, отже виключені передчасне старіння і руйнування їх ізоляції.

В перехідних режимах роботи даного електроприводу при накиданні або скиданні навантаження на двигуні відсутні коливальні процеси.

Електропривод, побудований на базі даного двигуна, придатний для роботи із заданою номінальною тривалою потужністю у режимі повторного вмикання при кількості 240 вмикань на годину.

Головним недоліком при застосуванні в якості головного двигуна асинхронної машини є нестабільність кутової швидкості обертання її валу при зростанні моменту навантаження. Це пояснюється формою механічної характеристики асинхронного двигуна. Аби компенсувати зниження частоти обертання головного двигуна, використовують різні прийоми по збільшенню струму збудження генератора в пропорційній залежності від зменшення частоти обертання головного валу.

Даний електромашинний перетворювач побудований із використанням

збуджувачів, що забезпечують живлення обмоток збудження як генератора так і виконавчого двигуна. Збуджувачі обрані так, аби забезпечити режими пуску електропривода з використанням режиму форсування збудження. Встановлюються збуджувачі на головному груповому валу. Клиноремінні або зубчаті передачі не застосовуються.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу «Теорія електроприводу» «Проектування системи Г-Д» / Дніпропетр. держ. техн. ун-т залізнич. трансп.; Укл: В. М. Безрученко, В. В. Чумак. Дніпропетровськ, 2001, 28с.;

2. Чиликин М. Г., Сандлер А. С. Общий курс электропривода: Учебник для вузов. - 6-е изд., доп. и перераб. - М.: Энергоиздат, 1981. - 576с.;

3. Теорія електропривода: Підручник / М. Г. Попович, М. Г. Борисюк, В. А. Гаврилюк та ін.; За ред. М. Г. Поповича. - К.: «Вища школа», 1993 - 494с.;

4. Справочник по электрическим машинам: в 2 т. / под общ. ред. И. П. Копылова и Б. К. Клокова. Т.1. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - 456с.

5. Справочник по электрическим машинам: в 2 т. / под общ. ред. И. П. Копылова и Б. К. Клокова. Т.2. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 688с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення динамічних параметрів електроприводу. Вибір генератора та його приводного асинхронного двигуна. Побудова статичних характеристик приводу. Визначення коефіцієнта форсування. Розрахунок опору резисторів у колі обмотки збудження генератора.

  курсовая работа [701,0 K], добавлен 07.12.2016

 • Електромагнітний розрахунок асинхронного двигуна. Обмотка короткозамкненого ротора. Магнітне коло двигуна. Активні та індуктивні опори обмотки. Режими холостого ходу. Початковий пусковий струм та момент. Маса двигуна та динамічний момент інерції.

  курсовая работа [644,7 K], добавлен 06.11.2012

 • Перевірка можливості виконання двигуна по заданим вихідним даним. Обробка результатів обмірювання осердя статора. Методика визначення параметрів обмотки статора. Магнітна індукція. Розрахунок і вибір проводів пазової ізоляції, потужності двигуна.

  контрольная работа [437,0 K], добавлен 21.02.2015

 • Основні вимоги до верстатних електроприводів. Визначення швидкості двигуна подачі. Побудова тахограми та навантажувальної характеристики. Реалізація регулятора на базі мікроконтроллера. Розрахунок зусилля і потужності різання. Розробка керуючої програми.

  дипломная работа [3,0 M], добавлен 28.04.2014

 • Основні відомості про двигуни постійного струму, їх класифікація. Принцип дії та будова двигуна постійного струму паралельного збудження. Паспортні дані двигуна МП-22. Розрахунок габаритних розмірів, пускових опорів, робочих та механічних характеристик.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.11.2015

 • Розрахунок і вибір тиристорного перетворювача. Вибір згладжуючого реактора та трансформатора. Побудова механічних характеристик. Моделювання роботи двигуна. Застосування асинхронного двигуна з фазним ротором. Керування реверсивним асинхронним двигуном.

  курсовая работа [493,7 K], добавлен 11.04.2013

 • Розрахунок та дослідження перехідних процесів в однофазній системі регулювання швидкості (ЕРС) двигуна з підлеглим регулювання струму якоря. Параметри скалярної системи керування електроприводом асинхронного двигуна. Перехідні процеси у контурах струму.

  курсовая работа [530,2 K], добавлен 21.02.2015

 • Номінальні значення фазних напруги і струму статорної обмотки двигуна. Струми в обмотках статора і ротора, обертальний момент і коефіцієнт потужності при пуску двигуна із замкненим накоротко ротором. Зведений і реальний опори фази пускового реостата.

  задача [353,4 K], добавлен 28.08.2015

 • Вибір напівпровідникового перетворювача, розрахунок параметрів силового каналу вантажопідйомного візка. Вибір електричного двигуна та трансформатора. Розрахунок статичних потужностей механізму, керованого перетворювача, параметрів механічної передачі.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 01.03.2013

 • Експериментальне отримання швидкісних, механічних характеристик двигуна у руховому і гальмівних режимах роботи. Вивчення його електромеханічних властивостей. Механічні та швидкісні характеристики при регулюванні напруги якоря, магнітного потоку збудження.

  лабораторная работа [91,8 K], добавлен 28.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.