Облік комп’ютерів та комплектуючих на підприємстві

Побудова інформаційно-математичної моделі та алгоритм задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Складання коду програми. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Тестування та інструкція з експлуатації програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.04.2009
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

Зміст

Вступ

1. Аналітичний розділ

2. Побудова інформаційно-математичної моделі задачі

3. Алгоритм задачі

4. Визначення структури даних

5. Розробка інтерфейсу програми з користувачем

6. Складання код програми

7. Реалізація проекту у візуальному середовищі

8. Аналіз програми

9. Тестування програми

10. Інструкція з експлуатації програми

11. Аналіз отриманих результатів

Висновок

Список літератури

Додаток A

Вступ

В наш час будь-яка сфера життєдіяльності, що зв'язана з комп'ютерною та іншою високоінтелектуальною технікою стрімко розвивається, тому на підприємстві він є незамінним елементом роботи. Він спрошує виконання великої кількості письмової роботи, розрахунків та збереження інформації, також заощаджує час для пошуку потрібної інформації. На даний момент існує велика кількість різних програм які розроблені саме для того щоб вести облік. Тому багатьом підприємствам які ведуть облік матеріалів, необхідні саме такі програмами, що спрощують величезну кількість роботи. Непотрібно затрачати велику кількість часу на те щоб записати інформацію, просто необхідно відкрити програму і виконати необхідні дії. Існуючі програми можуть вести облік реалізованої продукції, список витрат, дати поставки товару та ще великої кількості інформації, яка подрібна для задоволення певних потреб підприємства. Програма, яка буде розроблена, представлятиме собою облік комп'ютерів в відділах на підприємства. Виконання даного курсового проекту стане фінальним етапом вивчення дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови", та дозволить більш повно реалізувати потенціал студента в подальшому навчанні, створювати більш досконалі програмні продукти, та опанувати методи та структури високого рівня програмування з метою отримання найефективнішого використання ресурсів комп'ютера та створення таких додатків, які б полегшували роботу користувача та ефективно використовували його час.

1 Аналітичний розділ

Темою даного курсового проекту є: “Облік комп'ютерів та комплектуючих на підприємстві”. Аналізуючи вже існуючі подібні програми можна визначити основні і додаткові вимоги курсового проекту.

До основних вимог можна віднести:

- пошук за всіма комплектуючими комп'ютера;

- пошук по номеру комп'ютера;

- пошук працівника, за яким закріплений комп'ютер.

- сортування за вибраними критеріями;

До додаткових параметрів відноситься:

- зміна імені відділу;

- інвертування списку;

- переміщення комп'ютерів з одного відділу до іншого.

В даному курсовому проекті необхідно розробити програму обліку комп'ютерів. В ній необхідно створити пошук та сортування по різним критеріям, можливість додавання нових відділів та комплектацію комп'ютера, вилучати непотрібну інформацію. Передбачити можливість переміщення комп'ютерів з одного відділу до іншого, також змінювати назву відділу і редагувати комплектацію вже створених комп'ютерів. Усе це буде розроблятись в - Delphi. Середовище програмування Delphi дозволяє швидко і легко створювати програму у якій буде зручний та зрозумілий користувачу інтерфейс, а також легке та доступне управління програмою. Орієнтована мова програмування Delphi має свій набір компонентів, які допоможуть у реалізації та оформлені програми. Delphi має свій текстовий редактор та власний набір конкретних команд, які відрізняють його від інших мов програмування. В програмі обов'язково буде головне меню, в якому будуть представленні команди для роботи з програмою, за допомогою яких можна виконувати конкретні дії. Також буде довідка, для того щоб користувач міг детальніше розібратися з програмою, яка буде представлена перед ним, або просто звернутись до неї по допомогу, коли виникнуть проблеми, які не можна вирішити самостійно. Вагомим недоліком Delphi являється порівняно низька швидкість роботи, а також нераціональне використання ресурсів.

2 Побудова інформаційно-математичної моделі задачі

Побудова інформаційної моделі задачі полягає у визначенні вхідних даних, способів їх зібрання та обробки, а також визначення вихідних даних. Для розв'язання будь-якої задачі необхідно скласти її математичну модель, тобто послідовність дій, які необхідно виконати, щоб отримати розв'язок задачі.

Постановка задачі: Скласти програму «Облік комп'ютерів та комплектуючих на підприємстві», в якій буде передбачено можливість створення нових відділів, нової комплектації комп'ютера, видаляти не потрібну інформацію, пошук потрібних даних та збереження результатів роботи у файл.

При створенні проекту дані будуть зберігатися в одному файлі.

Завантаження інформації відбуватиметься автоматично. Усі записи про комплектацію комп'ютера показуватимуться у таблиці для зручнішого відображення. Інформація про існуючі відділи буде відображена у списку. Пошук здійснюватиметься за допомогою введення потрібної інформації в поля для пошуку та буде відображена у вигляді таблиці. Вразі невірного введення інформації програма виведе повідомлення. Сортування комп'ютерів буде відбуватися шляхом вибору із списка параметра, за якими необхідно буде відсортувати дані. Результати відсортованих даних будуть показані в таблиці.

3 Алгоритм задачі

Алгоритм - це чітка послідовність дій, які необхідно виконати для виконання задачі та отримання результату.

Блок-схема алгоритму - це графічне зображення його структури в якому кожний етап процесу оброблення даних подається у вигляді певної геометричної фігури.

Рисунок 1 - Алгоритм сортування комп'ютерів за номером.

Рисунок 2 - Алгоритм пошуку комп'ютерів.

Рисунок 3 - Алгорим завантаження даних.

4 Визначення структури даних

При написанні коду програми необхідно буле використовувати безліч змінних різних типів даних: масиви, файлові змінні, записи, а також звичайні змінні.

Таблиця 1. Типи змінних та їх призначення.

Тип

Призначення

Integer

Цілочисельний тип діапазоном від -2147483648 до 2147483647

File of Department

Типізований файл

Boolean

Логічний тип, який має два значення: true або false

Word

Цілочисельний тип діапазоном від 0 до 65838

String

Рядок символів діапазоном від 1 до 255 символів

Byte

Цілочисельний тип діапазоном від 0 до 255

Record

Запис. Структорований тип даних

Array

Масив. Скінчений набір елементів одного типу

Таблиця 2. Змінні, їх типи та призначення у програмі.

Ідентифікатор

Тип змінних

Призначення

SR

Byte

Номер по списку вибраного комп'ютера із таблиці.

Count

Byte

Кількість відділів

ADD

Boolean

При додаванні нового комп'ютера True, а при редагуванні False

Editing

Boolean

Ознака редагування.

Comps

Array

Масив до 100 комп'ютерів в одному відділі

Dep

Array

Масив відділів

VideoCard

Record

Дані про відеокарту

Processor

Record

Дані про процесор

MotherBoard

Record

Дані про материнську плату

RAM

Record

Дані про оперативну пам'ять

HDD

Record

Дані про жорсткий диск

Computer

Record

Дані про комп'ютер

Department

Record

Дані про відділ

Comps

Record

Дані про комп'ютер

Таблиця 3. Структура записів.

Назва запису

Поля запису

Тип полів

Призначення

VideoCard

Speed

Word

Швидкість

Capacity

Word

В розмір пам'яті Мб

Firma

String

Назва фірми

Monitor

Firma

String

Назва фірми

Width

Word

Ширина монітора в пікселях

Height

Word

Висота монітора в пікселях

Diagonal

Byte

Діагональ в дюймах

Processor

Firma

String

Назва фірми

Frequency

String

Частота процесора в ГГц

KernelCount

Byte

Кількість ядер процесора

MotherBoard

Firma

String

Назва фірми

Frequency

String

Частота в МГц

RAM

Firma

String

Назва фірми

TypeRam

String

Тип оперативної пам'яті

Capacity

Word

Об'єм пам'яті в Мб

Frequency

String

Частота в МГц

HDD

Firma

String

Назва фірми

TypeHDD

String

Тип жорсткого диску

Capacity

Word

Об'єм жорсткого диску в Гб

Cache

String

Об'єм кешу в Мб

Computer

Number

Word

Номер комп'ютера

USER

String

Працівник

MVC

VideoCard

Відеокарта

MM

Monitor

Монітор

MP

Processor

Процесор

MMB

MotherBoard

Материнська плата

MR

RAM

Оперативна пам'ять

MH

HDD

Вінчестер

Department

Name

String

Назва відділу

Director

String

Керівник відділу

CompsCount

Byte

Кількість комп'ютерів в відділі

5 Розробка інтерфейсу програми з користувачем

Розробка даної програми буде відбуватись у середовищі програмування Delphi 6. Дана оболонка програмування 32-розрядна і використовується для створення користувацьких програм для Windows. Програма після її компілювання буде повністю відповідати потребностям операційній системі Windows.

Інтерфейс даної програми складається з загальної форми (рис. 4) на якій знаходяться компоненти:

StringGrid1(SG) - Таблиця для відображення даних про характеристики комп'ютера, його персональний номер та працівника який за ним працює.

GroupBox(GB) - Згрупована панель, на якій для зручності розміщуються потрібні елементи.

ComboBox1 - Список в якому розміщується існуючі відділи.

Рисунок 4 - Вікно головної програми.

ComboBox2 - Список сортування по відділу.

ComboBox3 - Список у якому розміщується вже введена інформація, за якими можна відсотувати конфігурацію комп'ютера.

Label1-Labe4 - Надпис. Підписує певний елемент на формі для кращого розуміння.

Button1 - Кнопка за допомогою якої створюється новий відділ.

Button2 - Кнопка знищення вже існуючого відділу і всіх його підгруп.

Edit1 - Поле введення. Відображається відповідальний за відділ.

Button6 - Кнопка яка перевертає список відсортованих даних.

Button10 - Кнопка для зміни назви відділу.

Button3 - Кнопка яка відповідає за створення нової комплектації комп'ютера.

Button4 - Кнопка для видалення існуючої конфігурації комп'ютера із відділу.

Button7 - Кнопка яка перевертає список відсортованих даних.

Button9 - Кнопка пошуку по вибраним критеріям.

Button8 - Кнопка для переміщення групи комп'ютерів в інший відділ.

MainMenu1 - Містить головне меню програми.

PopupMenu1 - Містить контекстне меню таблиці.

На формі 3 розміщуються компоненти які зображені на рисунку 5:

Label1, label2 - Надпис. Підпису спису.

ComboBox1, ComboBox2 - Список в якому міститься назва відділів.

Рисунок 5 - Вікно переміщення комп'ютера з одного відділу у інший.

ListBox1- ListBox2 - Містить номера комп'ютерів вибраного відділу.

Button1- Button4 - Кнопки яка використовуються для перемішення з одного відділу до іншого.

На формі 2 (рис. 6) розміщуються такі компоненти:

Label1-Labe22 - Надпис. Підписує певний елемент на формі.

GroupBox1-GroupBox6 - Згрупована панель на якій розмішуються певні компоненти програми для зручнішого відображення.

Рисунок 6 - Вікно утворення нової конфігурації комп'ютера.

ChekBox1-ChekBox6 - Прапорці. Відображає компонент комп'ютера який має знаходитися в комплект.

Edit1-Edit22 - Поле введення. Сюди вводяться дані такі як: номер комп'ютера, ім'я працівник, комплектуючі.

Button1- Кнопка підтвердження введення даних.

Button2 - Кнопка яка закриває вікно.

На формі 5 розміщуються компоненти які зображені на рисунку 7:

Edit1 - Поле введення. В нього вписується нова назва відділу.

Рисунок 7 - Вікно для зміни імені відділу.

Button1- Кнопка підтвердження введення даних.

Button2 - Кнопка для закриття вікна.

Компоненти що знаходяться на формі 4 розмістити відповідно до рисунку 8.

Рисунок 8 - Вікно пошуку потрібних даних.

На формі 4 містяться аналогічні компоненти з відповідними діями які знаходяться на формі 2, додатково: StringGrid1 - Таблиця. Потрібна для відображення даних про характеристики комп'ютера, його персональний номер та працівника який за ним працює.

На формі 6 розміщуються компоненти які зображені на рисунку 9:

TreeView1 - Дерево. Розміщуються розділи справки.

Memo1 - Багатостроковий текст.Відображається докладна інформація про вибраний відділ.

Button - Кнопка яка закриває вікно.

Рисунок 9 - Вікно допомоги користувача.

Форма 7 призначена для відображення інформації про автора (рис.10).

Іmage1 - Зображення. Відображає фотографію автора.

Label1-Label3 - Текст. Призначається для відображення інформації про автора.

Button1 - Кнопка яка закриває вікно.

Рисунок 10 - вікно виведення інформації про автора.

Рисунок 11 - Вікно готової програми.

6 Складання коду програми

Код програми - алгоритм дій, написаний на конкретній мові програмування. Цей проект написано з використанням Delphi 6.0, отже мова програмування Object Pascal.

В Delphi 6.0 вся програма складається з окремих модулів.

Створення нової комплектації комп'ютера відбувається таким чином (процедура TForm1.Button3Click):

if ((DEP[ComboBox1.ItemIndex+1].CompsCount>=100)or //Якщо комп'ютерів які знаходяться в одному відділі більше 100 тоді виходимо.

(ComboBox1.ItemIndex<0)) then Exit;

ADD:=True;// активізуємо функцію створення нового коп'ютера.

Form2.Show;// показуємо саму форму створення нового комп'ютера.

Form2.ClearEdit;// очищуємо поля.

Видалення відділу має такий вигля (процедура TForm1. DelDep):

if ((ComboBox1.ItemIndex>=0)and(ComboBox1.Items.Count>0)) then//Якщо відділ вибраний виводиться повідомлення підтвердження видалення.

if MessageDlg('Видалити відділ'+#13#10+'із всіма його комп'ютерами',

mtConfirmation,[mbOk,mbCancel],0)=mrOk then

DelDep(ComboBox1.ItemIndex+1);//Видаляємо відділ зі списку

Вибір відділу зі списку можна описати так (процедура ComboBox1Change):

if ComboBox1.ItemIndex>=0 then// якщо відділ вибраний тоді вивести

ShowDepartament(ComboBox1.ItemIndex+1); //всю інформацію про відділ на екран.

Створення нового відділу відбувається таким чином (процедура TForm1. Button1Click):

if Count>29 then Exit;

for i:=0 to ComboBox1.Items.Count-1 do //Перевірка на наявність відділу

if ComboBox1.Text=ComboBox1.Items.Strings[i] then begin

ShowMessage('Такий відділ вже є!');//виводимо повідомлення що відділ вже існує.

Exit;//виходимо

end;

if ComboBox1.Text<>'' then begin//якщо список не дорівнює пустій назі тоді

INC(Count);//збільшуємо номерацію

ShowDepartament(ComboBox1.ItemIndex+1);// показуємо список відділів.

Editing:=True;//дозволяємо редагування.

Редагування інформації про комп'ютер має такий вигляд (процедура Button5Click):

if ((ComboBox1.ItemIndex<0)or(SR<1)or // якщо нічого не вибрано, тоді ми

(SR>DEP[ComboBox1.ItemIndex+1].CompsCount)) then Exit;//виходимо з процедури.

ADD:=False; // забороняємо створення нової інформації

Form2.Show;// показуємо форму 2

Form2.ClearEdit;//очищуємо поля

Лістинг програми наведений в додатку А.

7 Реалізація проекту у візуальному середовищі

Реалізація проекту у візуальному середовищі складається з таких етапів:

1. Запустити систему візуального об'єктно-орієнтовного програмування Delphi 6.

2. Створюється 7форм. При створенні форми вони мають стандартні назви.

3. Після створення 1-ї форми, потрібно її налаштувати згідно рисунка 4.

4. За допомогою палітри компонентів перетягується на форму Forma1 наступні компоненти: PopupMenu1, MainMenu1, Button1 - Button10, Label1 - Label4, ComboBox1, ComboBox2, ComboBox3, GroupBox1, GroupBox2, Edit1, SringGrid1. Налаштовуються ці компоненти для нормальної роботи програми.

5. На форму2 встановити такі компоненти: GroupBox1 - GroupBox6, Edit1 - Edit22, Label1 - Label22, Button1, Button2.

6. На форму3 встановити потрібні такі компоненти: ListBox1, ListBox2, Label1 - Label2, ComboBox1 - ComboBox2, Button1 - Button4.

7. На 4-ту форму нанести такі компоненти: GroupBox1 - GroupBox6, Edit1 - Edit22, Label1 - Label22, Button1, Button2, SringGrid1.

8. На 5-ту форму встановити такі компоненти як: Button1, Button2, Edit1.

9. На 6-ту форму перетягнути такі компоненти як: TreeView1, Memo1 та Button1.

10. На 7-му форму встановити такі компоненти як: Image1, три компоненти Label1 - Label3, Рanel1, Button1.

11. Розмістити усі компоненти як показано на рисунках 4 - 10.

12. Після подвійного натискання ввести код програми який приведений у додатку А.

13. Після виконання цих дій програму, у новій папці, потрібно відкомпілювати та закрити Delрhi.

8 Аналіз програми

Проаналізувавши програму можна помітити її недоліки та переваги. Головними недоліками програми, являється те, що програма бере свої дані тільки з одного файлу, тобто користувачу не дано можливості зберігати файл під іншою назвою, та зберігати його в будь-яке інше місце. В разі втручання (зміни імені власноруч), програма автоматично створить пустий файл, а попередні дані будуть не доступні.

Також до недоліків можна віднести те, що користувачу не надано можливості для зміни оформлення програми під свій погляд. Він лише може користуватись стандартним виглядом форми, що може не всіх задовольняти.

До переваг програми можна віднести те, що всі дії виконуються правильно. В програмі розроблений зручний інтерфейс. Усе дуже легко зрозуміти, навіть без використання довідки. Виведення даних на екран здійснюється у вигляді таблиці, що досить зручно. В основі програми лежить робота з типізованими файлами, масивами, масивами записів. При запуску програми перед користувачем з'явиться головне вікно де можливо виконати наступні дії:

- Створення нових записи.

- Видалення інформації..

- Сортувати за потрібними йому критеріями.

- Здійснити пошук за вибраними критеріями, покроково для досягнення потрібного результату.

- Переміщувати комп'ютери з одного відділу до іншого.

- При виході з програми можна зберігати данні, або відмовитись від їх збереження.

Також програма володіє довідковою інформацією, до якої користувач може звернутись в будь-який необхідний момент. Кожний об'єкт, який знаходиться на формі підписаний підказками. Це зроблено з тією метою, щоб користувач зміг швидше з орієнтуватися у програмі.

9 Тестування програми

Тестування програми - це один із способів перевірити програму на її правильну роботу. Воно допомагає виявити помилки та виправити їх. Також тестування допомагає виявити які необхідні мінімальні запити до комп'ютера.

Насамперед перевіряється чи відкривається і закривається програма. Перевіряється два способи закриття програми за допомогою пункту меню “Вихід”, або комбінації клавіш Alt+F4. Після кількох повторів не виявлено ніяких неполадок при проведені цих дій.

Потім перевірряється програма безпосередньо на готовому працюючому коді. При натиснені кнопки з надписом «Пошук» і введенням вже існуючого номера комп'ютера, шукаються дані. Цей експеримент пройшов успішно, запис знайдено. Але вже при наступному пошуку, в таблиці так і залишається попередній запис, а при пошуку нових даних старі не знищуються. Це можна віднести до збою в програмі. Перевіривши по новому код програми і переправивши деякі команди програма запрацювала нормально, бо при наступному запуску, та перевірці вже було все гаразд. Дані чітко виводилась у таблицю, та очищувались при виборі наступного пошуку. Також тестувалася програма на створення, редагування, видалення, сортування відділу та комплектації комп'ютера.

Дана програма також тестувалась на різних комп'ютерах з різними операційними системами класу Windows. Зокрема програма показала свою швидкодії та коректну роботу на операційній системі Windows XP Professional. Також на даних комп'ютерах було встановлене різне апаратне забезпечення, яке показано конкретні недоліки та не доопрацювання в програмі. В результаті цього тесту, було перевірено, як програма поводить себе на різних комп'ютерах. Вона довго завантажувалась на старих машина, не коректно працювала. Або відкривалась за декілька секунд, на операційних системах, де швидкодія процесора, та оперативної пам'яті досить висока. Тестування пройшло успішно, тому можна сказати що програма працює правельно.

10 Інструкція з експлуатації програми

Для нормальної роботи програми комп'ютер повинен відповідати таким умовам:

- Windows 9x/2000/ME/XP

- Pentium III 1000MGz

- 64 Mb Ram

- 32 Mb video card

- CD-ROM

- 2 МВ вільного місця

Для того щоб встановити програму, необхідно вставити диск з програмою, потім скопіювати повністю папку з програмою на комп'ютер, та запустити програму з назвою “ComputerCounter”.

Щоб запустити програму достатньо два рази клацнути на неї, програма знаходиться в папці.

Після запуску програми користувачу потрібно спочатку вибрати що саме він хоче зробити, можна шукати, видаляти, сортувати вже існуючі дані, чи почати створювати нові. Після того як користувач ввів правильні дані, йому потрібно натиснути кнопку пошуку. За допомогою неї здійснюється пошук вказаної інформації. Після чого шукану інформацію буде показано на екран. Якщо інформація яку потрібно знайти, буде введена не вірно то користувач буде повідомлений. Щоб створити новий відділ необхідно поставити курсор миші у поле де розміщенні вже існуючі відділи і ввести назву яку потрібно, після цього необхідно натиснути кнопку з надписом «Додати відділ», тоді у списку відділів з'явиться пустий відділ. Для того щоб змінити назву у вже існуючому відділі, необхідно для початку вибрати відділ для якого потрібно змінити ім'я, після чого натиснути кнопку з надписом «перейменувати», і зроблені дії вступлять в силу. При знищені відділу, необхідно просто вибрати необхідний відділ з відповідною назвою і натиснути кнопку на формі із надписом «Видалити відділ», після чого програма виведе повідомлення і підтвердження видалення. При натисканні кнопки «Ок», відділ із всією існуючою інформацією буде видалений.

11 Аналіз отриманих результатів

Аналіз отриманих результатів проводився після тестування програми. На кожному етапі створення відділу, назва додається до списку вже існуючих відділів, а при видаленні - програма виведе повідомлення на підтвердження повного видалення.

Виконаний проект повністю відповідає усім поставленим вимогам, тому з упевненістю можна сказати, що поставленої мети досягнуто.

В програмі можна створити, видалити, відредагувати, відсортувати та здійснити пошук по відділах та комп'ютерах.

Після введення нової назви відділу і її підтвердження, вона з'явиться у списку існуючих відділів. Після чого пересвідчитись в достовірності роботи програми.

Рисунок 12 - Вікно програми перед початком роботи.

Для переміщення комп'ютера з одного відділу в інший натиснемо:

Рисунок 13 - Вибір команди із меню «Комп'ютери>перемістити».

Виберається відділ з якого переміщується (відділ1) у який (відділ2).

Рисунок 14 - Переміщення комп'ютерів з технічного в технологічний.

Рисинук 15 - Переміщена інформація.

Висновок
Під час виконання завдання курсової роботи, було розроблено програму, яка веде облік комп'ютерів на підприємстві, з можливість створення нової, зміни та видалення старої непотрібної інформації.

В процесі виконання курсової роботи, створена аналітична модель програми, процес аналізу завдання розглядається в аналітичному розділі, Створена інформаційно-математична модель програми, де було розроблено етапи роботи програми, і всі ці етапи розписані в інформаційно-математичній моделі, розроблений алгоритм програми, де описано в яких послідовностях повинні виконуватися частини програми, та з якими особливостями. Визначена структура даних, з'ясовані ті змінні, які необхідні для виконання поставленої задачі. В процесі роботи був розроблений інтерфейс користувача, який дозволяє легко та без особливих зусиль користуватися програмою. Складений код програми, відповідно до якого програма повинна виконувати всі поставлені перед нею завдання. Проведений аналіз програми, з'ясовані основні події роботи програми та процедури які їх опрацьовують, відбувалось тестування програми на наявність помилок та недоліків роботи, при тестуванні помилок та недоліків не виявлено, складена інструкція до використання програми та встановленні системні вимоги до персонального комп'ютера.

Список літератури

1. В. Фаронов - Система программирования Delphi;

2. Глинський Я.М - Turbo Pascal\Delphi 6 - видання;

3. Кэнту - Delphi для профисионалов;

4. Краснов - Графика в проектах Delphi;

5. Марков Є.П. - Програмированье в Delphi 7;

6. Мозговой М. -Занимательное программирование.

7. Григас Г. - Начала програмируванье. - М.,1987

8. Грогоно П. - Програмируванье на языке паскаль.

9. Спірідонов В.І. - Обчислювальна техніка і програмування.

10. Глинський Я.М. - Основи інформатики та обчислювальної техніки.

11. Абрамов С.А - Начала програмируванья на языке Паскаль.

12. Фаронов В.В. - Delphi 5 учебный курс.

13. Черняхівський В.В - Сучасна технологія візуального програмування.

14. Немнюгин - Turbo Pascal.

15. Климов - Pascal 7.0

16. Юрий Гурский - Трюки и эффекты в Delphi 7.

17. Род Стивенс - Delphi. Готовые алгоритмы.

18. Виктор Пестриков, Артур Маслобоев - Delphi на примерах.

19. Михаил Фленов - Программирование в Delphi глазами хакера.

Додаток А

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Grids, Menus, StdCtrls;

type

VideoCard=record //Відеокарта

Firma:String[255];

Speed:Word; //Швидкість

Capacity:Word; // В Мб

end;

Monitor=record //Монітор

Firma:String[255];

Width:Word; //Ширина в пікселях

Height:Word; //Висота в пікселях

Diagonal:Byte; //Діагональ в дюймах

end;

Processor=record //Процесор

Firma:String[255];

Frequency:String[5]; //Частота в ГГц

KernelCount:Byte; //Кількість ядер

end;

MotherBoard=record //Материнська плата

Firma:String[255];

Frequency:String[5]; //Частота в МГц

end;

RAM=record //Оперативна пам'ять

Firma:String[255];

TypeRam:String[255]; // DDR, DDR2, DDR3

Capacity:Word; //Об'єм в Мб

Frequency:String[5]; //Частота в МГц

end;

HDD=record //Вінчестер

Firma:String[255];

TypeHDD:String[255]; //ATA, SATA, SATA2...

Capacity:Word; //Об'єм в Гб

Cache:String[5]; //Об'єм кешу в Мб

end;

Computer=record //Комп'ютер

Number:Word; //Номер

USER:String[255]; //Працівник

MVC:VideoCard; //Відеокарта

MM:Monitor; //Монітор

MP:Processor; //Процесор

MMB:MotherBoard; //Материнська плата

MR:RAM; //Оперативна пам'ять

MH:HDD; //Вінчестер

end;

Department=record //Відділ

Name:String[255]; //Назва відділу

Director:String[255]; //Керівник відділу

CompsCount:Byte; //Кількість комп'ютерів в відділі

Comps:array[1..100] of Computer; //Масив до 100 комп'ютерів в одному відділі

end;

TForm1 = class(TForm)

SG: TStringGrid;

GroupBox1: TGroupBox;

ComboBox1: TComboBox;

Label1: TLabel;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit1: TEdit;

Label2: TLabel;

ComboBox2: TComboBox;

Label3: TLabel;

Button6: TButton;

Button10: TButton;

GroupBox2: TGroupBox;

Label4: TLabel;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

ComboBox3: TComboBox;

Button7: TButton;

Button8: TButton;

MainMenu1: TMainMenu;

N3: TMenuItem;

N4: TMenuItem;

N6: TMenuItem;

N7: TMenuItem;

N8: TMenuItem;

N9: TMenuItem;

N10: TMenuItem;

N11: TMenuItem;

N12: TMenuItem;

N13: TMenuItem;

N14: TMenuItem;

N15: TMenuItem;

N16: TMenuItem;

N17: TMenuItem;

N18: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

N19: TMenuItem;

Button9: TButton;

N20: TMenuItem;

N21: TMenuItem;

PopupMenu1: TPopupMenu;

N22: TMenuItem;

N23: TMenuItem;

N24: TMenuItem;

N25: TMenuItem;

N26: TMenuItem;

N27: TMenuItem;

procedure Save;

procedure Load;

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

procedure ShowComp(DepIndex,Index,Row:Byte);

procedure ShowDepartament(Index:Byte);

procedure DelDep(Index:Byte);

function DelComp(DepIndex,Index:Byte):Boolean;

function MoveCompToDep(DepIndex,Index,NewDep:Byte):Boolean;

function MoveAllCompToDep(DepIndex,NewDep:Byte):Boolean;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);

procedure Edit1Change(Sender: TObject);

procedure Button5Click(Sender: TObject);

procedure SGSelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

var CanSelect: Boolean);

procedure SGDblClick(Sender: TObject);

procedure Button4Click(Sender: TObject);

procedure SGKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

procedure RefreshDep;

procedure SortDepByName;

procedure SortDepByCount;

procedure ComboBox2Change(Sender: TObject);

procedure Button6Click(Sender: TObject);

procedure SortByNumber;

procedure SortByUserName;

procedure SortByMMB;

procedure SortByMP;

procedure SortByMR;

procedure SortByMVC;

procedure SortByMM;

procedure SortByMH;

procedure SortByFreqProc;

procedure SortByRAMCap;

procedure SortByHDDCap;

procedure SortByDiagonal;

procedure ComboBox3Change(Sender: TObject);

procedure Button7Click(Sender: TObject);

procedure Button8Click(Sender: TObject);

procedure Button9Click(Sender: TObject);

procedure Button10Click(Sender: TObject);

procedure N12Click(Sender: TObject);

procedure N11Click(Sender: TObject);

procedure N10Click(Sender: TObject);

procedure N7Click(Sender: TObject);

procedure N18Click(Sender: TObject);

procedure N17Click(Sender: TObject);

procedure N16Click(Sender: TObject);

procedure N15Click(Sender: TObject);

procedure N21Click(Sender: TObject);

procedure N20Click(Sender: TObject);

procedure N14Click(Sender: TObject);

procedure N9Click(Sender: TObject);

procedure N8Click(Sender: TObject);

procedure N4Click(Sender: TObject);

procedure N22Click(Sender: TObject);

procedure N23Click(Sender: TObject);

procedure N25Click(Sender: TObject);

procedure N24Click(Sender: TObject);

procedure N27Click(Sender: TObject);

procedure N2Click(Sender: TObject);

procedure N19Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

F:File of Department; //Файл запису

Dep:array[1..30] of Department; //Масив відділів

Count:Byte=0; //Кількість відділів

ADD:Boolean=True; //При додавані нового комп'ютера True, а при редагувані False

SR:Byte=0; //Select Row, номер по списку вибраного комп'ютера із таблиці

Editing:Boolean=False; //Ознака редагування

implementation

uses Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Save; //Збереження в файл

var i:Byte;

FileName:String;

begin

FileName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Computers'; //Генерація ім'я файлу

AssignFile(F,FileName); ReWrite(F);

for i:=1 to Count do

Write(F,Dep[i]);

CloseFile(F);

end;

procedure TForm1.Load; //Завантаження з файлу

var FileName:String;

begin

FileName:=ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Computers'; //Генерація ім'я файлу

if not FileExists(FileName) then Exit; //Перевірка на наявність файлу

AssignFile(F,FileName); Reset(F);

Count:=0;

while not eof(F) do begin

INC(Count);

Read(F,DEP[Count]);

ComboBox1.Items.Add(DEP[Count].Name); //Додаємо назву відділу в список

end;

ComboBox1.ItemIndex:=0;

ShowDepartament(1);

CloseFile(F);

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var

l: DWORD;

begin

l := GetWindowLong(Self.Handle, GWL_STYLE);

l := l and not (WS_MAXIMIZEBOX);

l := SetWindowLong(Self.Handle, GWL_STYLE, l);

SG.Cells[0,0]:='№';

SG.Cells[1,0]:='Працівник';

SG.Cells[2,0]:='Відео карта';

SG.Cells[3,0]:='Монітор';

SG.Cells[4,0]:='Процесор';

SG.Cells[5,0]:='Материнська карта';

SG.Cells[6,0]:='Оперативна пам'ять';

SG.Cells[7,0]:='Жорсткий диск';

Load;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

Form2.Caption:='Додати комп`ютер';

if ((DEP[ComboBox1.ItemIndex+1].CompsCount>=100)or

(ComboBox1.ItemIndex<0)) then Exit;

ADD:=True;

Form2.Show;

Form2.ClearEdit;

end;

procedure TForm1.ShowComp(DepIndex,Index,Row:Byte); //Показати комп'ютер в таблиці

begin

if ((Row<1)or(Index<1)or(Index>DEP[DepIndex].CompsCount)) then Exit;

if Row>=SG.RowCount then SG.RowCount:=Row+1;

SG.Rows[Row].Clear;

SG.Cells[0,Row]:=IntToStr(DEP[DepIndex].Comps[Index].Number);

SG.Cells[1,Row]:=DEP[DepIndex].Comps[Index].USER;

SG.Cells[2,Row]:=DEP[DepIndex].Comps[Index].MVC.Firma;

SG.Cells[3,Row]:=DEP[DepIndex].Comps[Index].MM.Firma;

SG.Cells[4,Row]:=DEP[DepIndex].Comps[Index].MP.Firma;

SG.Cells[5,Row]:=DEP[DepIndex].Comps[Index].MMB.Firma;

SG.Cells[6,Row]:=DEP[DepIndex].Comps[Index].MR.Firma;

SG.Cells[7,Row]:=DEP[DepIndex].Comps[Index].MH.Firma;

end;

procedure TForm1.ShowDepartament(Index:Byte); //Вивести всю інф про відділ на екран

var i:Word;

begin

if ((Index>Count)or(Index<1)) then begin

Edit1.Clear;

SG.RowCount:=2;

SG.Rows[1].Clear;

Exit;

end;

for i:=0 to Count-1 do

if ComboBox1.Items.Strings[i]=DEP[Index].Name then begin

ComboBox1.ItemIndex:=i; Break;

end;

if DEP[Index].CompsCount>0 then

SG.RowCount:=DEP[Index].CompsCount+1

else begin

SG.RowCount:=2;

SG.Rows[1].Clear;

end;

Edit1.Text:=DEP[Index].Director;

for i:=1 to DEP[Index].CompsCount do

ShowComp(Index,i,i);

end;

procedure TForm1.DelDep(Index:Byte); //Видалення відділу

var i:Byte;

begin

if ((Count<1)or(Index<1)) then Exit;

for i:=Index to Count-1 do

Dep[i]:=Dep[i+1];

DEC(Count);

ComboBox1.Items.Delete(Index-1);

ComboBox1.ItemIndex:=0;

ShowDepartament(1);

Editing:=True;

end;

function TForm1.DelComp(DepIndex,Index:Byte):Boolean; //Видалення комп'ютера

var i:Byte;

begin

Result:=False;

if ((DepIndex<1)or(DepIndex>Count)) then Exit;

if ((Index<1)or(Index>DEP[DepIndex].CompsCount)) then Exit;

for i:=Index to DEP[DepIndex].CompsCount-1 do

DEP[DepIndex].Comps[i]:=DEP[DepIndex].Comps[i+1];

DEC(DEP[DepIndex].CompsCount);

ShowDepartament(DepIndex);

Result:=True;

Editing:=True;

end;

//Перенесення одного комп'ютера з одного відділу в інший

function TForm1.MoveCompToDep(DepIndex,Index,NewDep:Byte):Boolean;

begin

Result:=False;

if DepIndex=NewDep then Exit;

if ((DepIndex<1)or(DepIndex>Count))or

((NewDep<1)or(NewDep>Count)) then Exit;

if ((Index<1)or(Index>DEP[DepIndex].CompsCount))or

(DEP[NewDep].CompsCount=100) then Exit;

INC(DEP[NewDep].CompsCount);

DEP[NewDep].Comps[DEP[NewDep].CompsCount]:=DEP[DepIndex].Comps[Index];

DelComp(DepIndex,Index);

Result:=True;

Editing:=True;

end;

//Перенесення всіх комп'ютерів з одного відділу в інший

function TForm1.MoveAllCompToDep(DepIndex,NewDep:Byte):Boolean;

var i,C:Byte;

begin

Result:=False;

if DepIndex=NewDep then Exit;

if ((DepIndex<1)or(DepIndex>Count))or

((NewDep<1)or(NewDep>Count)) then Exit;

if ((DEP[NewDep].CompsCount+DEP[DepIndex].CompsCount)>100) then Exit;

C:=DEP[DepIndex].CompsCount;

for i:=1 to C do begin

INC(DEP[NewDep].CompsCount);

DEP[NewDep].Comps[DEP[NewDep].CompsCount]:=DEP[DepIndex].Comps[i];

DelComp(DepIndex,1);

end;

Result:=True;

Editing:=True;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); //Додавання нового відділу

var i:Byte;

begin

if Count>29 then Exit;

for i:=0 to ComboBox1.Items.Count-1 do //Перевірка на наявність відділу

if ComboBox1.Text=ComboBox1.Items.Strings[i] then begin

ShowMessage('Такий відділ вже є!');

Exit;

end;

if ComboBox1.Text<>'' then begin

INC(Count);

Dep[Count].Name:=ComboBox1.Text;

Dep[Count].CompsCount:=0;

ComboBox1.Items.Add(ComboBox1.Text);

ComboBox1.ItemIndex:=ComboBox1.Items.Count-1;

ShowDepartament(ComboBox1.ItemIndex+1);

Editing:=True;

end;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); //Видалення відділу

begin

if ((ComboBox1.ItemIndex>=0)and(ComboBox1.Items.Count>0)) then

if MessageDlg('Видалити відділ'+#13#10+'із всіма його комп'ютерами',

mtConfirmation,[mbOk,mbCancel],0)=mrOk then

DelDep(ComboBox1.ItemIndex+1);

end;

procedure TForm1.ComboBox1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if Key=13 then Button1.OnClick(Button1); //Додавання відділу

end;

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

if Editing then

if MessageDlg('Зберегти зміни?',mtConfirmation,[mbNo,mbYes],0)=mrYes then

Save;

end;

procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject); //Вибір відділу

begin

if ComboBox1.ItemIndex>=0 then

ShowDepartament(ComboBox1.ItemIndex+1);

end;

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject); //Зміна директора відділу

begin

if ComboBox1.ItemIndex>=0 then

DEP[ComboBox1.ItemIndex+1].Director:=Edit1.Text;

end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject); //Редагування інф про комп'ютер

begin

Form2.Caption:='Редагувати комп`ютер';

if ((ComboBox1.ItemIndex<0)or(SR<1)or

(SR>DEP[ComboBox1.ItemIndex+1].CompsCount)) then Exit;

ADD:=False;

Form2.Show;

Form2.ClearEdit;

Form2.RecToEdit;

end;

procedure TForm1.SGSelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

var CanSelect: Boolean);

begin

SR:=ARow; //Робимо вибраний комп'ютер поточним

end;

procedure TForm1.SGDblClick(Sender: TObject);

begin

Button5.OnClick(Button5); //Редагування інф про комп'ютер

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); //Видалення комп'ютера

var CurD:Byte;

begin

CurD:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((ComboBox1.Items.Count<1)or(CurD<1)) then Exit;

if ((SR<1)or(SR>DEP[CurD].CompsCount)) then Exit;

if MessageDlg('Видалити комп'ютер',mtConfirmation,[mbOk,mbCancel],0)=mrOk then

DelComp(CurD,SR);

end;

procedure TForm1.SGKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;

Shift: TShiftState);

begin

if Key=46 then //Видалення комп'ютера натиском клавіші Del

Button4.OnClick(Button4);

end;

procedure TForm1.RefreshDep; //Оновити список відділів

var i:Byte;

begin

ComboBox1.Clear;

for i:=1 to Count do

ComboBox1.Items.Add(DEP[i].Name);

if ComboBox1.Items.Count>0 then

ComboBox1.ItemIndex:=0;

ShowDepartament(1);

end;

procedure TForm1.SortDepByName; //Сортувати відділи за назвою

var i,j:Byte;

D:Department;

begin

for i:=1 to Count-1 do

for j:=i+1 to Count do

if DEP[i].Name<DEP[j].Name then begin

D:=DEP[i];

DEP[i]:=DEP[j];

DEP[j]:=D;

end;

RefreshDep;

end;

procedure TForm1.SortDepByCount; //Сортувати відділи за кількістю копм'ютерів

var i,j:Byte;

D:Department;

begin

for i:=1 to Count-1 do

for j:=i+1 to Count do

if DEP[i].CompsCount<DEP[j].CompsCount then begin

D:=DEP[i];

DEP[i]:=DEP[j];

DEP[j]:=D;

end;

RefreshDep;

end;

procedure TForm1.ComboBox2Change(Sender: TObject);

begin

//Сортування відділів за вибраним критерієм

if ComboBox1.Items.Count>0 then

case ComboBox2.ItemIndex of

0 : SortDepByName;

1 : SortDepByCount;

end;

end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); //Інвертувати список відділів

var i,L:Byte;

D:Department;

begin

if Count<=1 then Exit;

L:=Trunc(Count/2);

for i:=1 to L do begin

D:=DEP[i];

DEP[i]:=DEP[Count-i+1];

DEP[Count-i+1]:=D;

end;

RefreshDep;

end;

procedure TForm1.SortByNumber; //Сортування за номером

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].Number>DEP[Cur].Comps[j].Number then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByUserName; //Сортування за ім'ям працівника

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].USER>DEP[Cur].Comps[j].USER then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByMMB; //Сортування за виробником материнської плати

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MMB.Firma>DEP[Cur].Comps[j].MMB.Firma then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByMP; //Сортування за виробником процесора

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MP.Firma>DEP[Cur].Comps[j].MP.Firma then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByMR; //Сортування за виробником ОП

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MR.Firma>DEP[Cur].Comps[j].MR.Firma then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByMVC; //Сортування за виробником відеокарти

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MVC.Firma>DEP[Cur].Comps[j].MVC.Firma then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByMM; //Сортування за виробником монітору

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MM.Firma>DEP[Cur].Comps[j].MM.Firma then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByMH; //Сортування за виробником вінчестера

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MH.Firma>DEP[Cur].Comps[j].MH.Firma then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByFreqProc; //Сортування за частотою процесора

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MP.Frequency>DEP[Cur].Comps[j].MP.Frequency then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByRAMCap; //Сортування за об'ємом ОП

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MR.Capacity>DEP[Cur].Comps[j].MR.Capacity then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByHDDCap; //Сортування за об'ємом вінчестера

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MH.Capacity>DEP[Cur].Comps[j].MH.Capacity then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.SortByDiagonal; //Сортування за розміром діагоналі монітору

var i,j,C,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

C:=DEP[Cur].CompsCount;

for i:=1 to C-1 do

for j:=i+1 to C do

if DEP[Cur].Comps[i].MM.Diagonal>DEP[Cur].Comps[j].MM.Diagonal then begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[j];

DEP[Cur].Comps[j]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.ComboBox3Change(Sender: TObject);

begin

//Сортування комп'ютерів за вибраним критерієм

case ComboBox3.ItemIndex of

0 : SortByNumber;

1 : SortByUserName;

2 : SortByMMB;

3 : SortByMP;

4 : SortByMR;

5 : SortByMVC;

6 : SortByMM;

7 : SortByMH;

8 : SortByFreqProc;

9 : SortByRAMCap;

10 : SortByHDDCap;

11 : SortByDiagonal;

end;

end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);

var i,L,Cur:Byte;

D:Computer;

begin

//Інвертувати список комп'ютерів в вибраному відділі

if Count<=1 then Exit;

Cur:=ComboBox1.ItemIndex+1;

if ((Cur<1)or(Cur>Count)) then Exit;

L:=Trunc(DEP[Cur].CompsCount/2);

for i:=1 to L do begin

D:=DEP[Cur].Comps[i];

DEP[Cur].Comps[i]:=DEP[Cur].Comps[DEP[Cur].CompsCount-i+1];

DEP[Cur].Comps[DEP[Cur].CompsCount-i+1]:=D;

end;

ShowDepartament(Cur);

end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);

begin

if Count>0 then

Form3.Show; //Показати вікно перенесення комп'ютерів

end;

procedure TForm1.Button9Click(Sender: TObject);

begin

Form4.Show;

end;

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);

begin

if ((ComboBox1.ItemIndex>=0)and(ComboBox1.Items.Count>0)) then

Form5.Show;

end;

procedure TForm1.N12Click(Sender: TObject);

begin

Button1.Click;

end;

procedure TForm1.N11Click(Sender: TObject);

begin

Button2.Click;

end;

procedure TForm1.N10Click(Sender: TObject);

begin

Button10.Click;

end;

procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);

begin

Button6.Click;

end;

procedure TForm1.N18Click(Sender: TObject);

begin

Button3.Click;

end;

procedure TForm1.N17Click(Sender: TObject);

begin

Button4.Click;

end;

procedure TForm1.N16Click(Sender: TObject);

begin

Button5.Click;

end;

procedure TForm1.N15Click(Sender: TObject);

begin

Button8.Click;

end;

procedure TForm1.N21Click(Sender: TObject);

begin

Button7.Click;

end;

procedure TForm1.N20Click(Sender: TObject);

begin

Button9.Click;

end;

procedure TForm1.N14Click(Sender: TObject);

begin

ComboBox3.SetFocus;

ComboBox3.DroppedDown := True

end;

procedure TForm1.N9Click(Sender: TObject);

begin

ComboBox1.SetFocus;

ComboBox1.DroppedDown := True

end;

procedure TForm1.N8Click(Sender: TObject);

begin

ComboBox2.SetFocus;

ComboBox2.DroppedDown := True

end;

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

if Editing then

if MessageDlg('Зберегти зміни?',mtConfirmation,[mbNo,mbYes],0)=mrYes then

Save;

Halt;

end;

procedure TForm1.N22Click(Sender: TObject);

begin

Button3.Click;

end;

procedure TForm1.N23Click(Sender: TObject);

begin

Button4.Click;

end;

procedure TForm1.N25Click(Sender: TObject);

begin

Button5.Click;

end;

procedure TForm1.N24Click(Sender: TObject);

begin

Button8.Click;

end;

procedure TForm1.N27Click(Sender: TObject);

begin

Button9.Click;

end;

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);

begin

Form6.ShowModal;

end;

procedure TForm1.N19Click(Sender: TObject);

begin

Form7.ShowModal;

end;

end.

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls;

type

TForm2 = class(TForm)

GB1: TGroupBox;

CB1: TCheckBox;

Edit1: TEdit;

Label1: TLabel;

Edit2: TEdit;

Label2: TLabel;

GB2: TGroupBox;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Edit3: TEdit;

Edit4: TEdit;

CB2: TCheckBox;

Label5: TLabel;

Edit5: TEdit;

GB3: TGroupBox;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Edit6: TEdit;

Edit7: TEdit;

Edit8: TEdit;

CB3: TCheckBox;

Label9: TLabel;

Edit9: TEdit;

GB4: TGroupBox;

Label10: TLabel;

Label11: TLabel;

Label12: TLabel;

Edit10: TEdit;

Edit11: TEdit;

Edit12: TEdit;

CB4: TCheckBox;

GB5: TGroupBox;

Label13: TLabel;

Label14: TLabel;

Label15: TLabel;

Edit13: TEdit;

Edit14: TEdit;

Edit15: TEdit;

CB5: TCheckBox;

Label16: TLabel;

Edit16: TEdit;

GB6: TGroupBox;

Label17: TLabel;

Label18: TLabel;

Label19: TLabel;

Label20: TLabel;

Edit17: TEdit;

Edit18: TEdit;

Edit19: TEdit;

Edit20: TEdit;

CB6: TCheckBox;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit21: TEdit;

Label21: TLabel;

Edit22: TEdit;

Label22: TLabel;

procedure ClearEdit;

procedure RecToEdit;

procedure CB1Click(Sender: TObject);

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

procedure CB2Click(Sender: TObject);

procedure CB3Click(Sender: TObject);

procedure CB4Click(Sender: TObject);

procedure CB5Click(Sender: TObject);

procedure CB6Click(Sender: TObject);

function Verification:Boolean;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

procedure Edit5KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form2: TForm2;

implementation

uses Unit1, Unit4;

{$R *.dfm}

function STI(S:String):Integer;

var E:Integer;

begin

//Ця функція альтернативна StrToInt, тільки при помилці результат = 0

Val(S,Result,E);

if E<>0 then Result:=0;

end;

procedure TForm2.ClearEdit; //Очищення всіх полів

begin

CB1.Checked:=True; CB2.Checked:=True;

CB3.Checked:=True; CB4.Checked:=True;

CB5.Checked:=True; CB6.Checked:=True;

Edit1.Clear; Edit2.Clear; Edit3.Clear;

Edit4.Clear; Edit5.Clear; Edit6.Clear;

Edit7.Clear; Edit8.Clear; Edit9.Clear;

Edit10.Clear; Edit11.Clear; Edit12.Clear;

Edit13.Clear; Edit14.Clear; Edit15.Clear;

Edit16.Clear; Edit17.Clear; Edit18.Clear;

Edit19.Clear; Edit20.Clear; Edit21.Clear;

Edit22.Clear;

end;

procedure TForm2.RecToEdit; //Показ інф з запису в полях редагування

var CurD:Byte;

begin

CurD:=Form1.ComboBox1.ItemIndex+1;

if CurD<1 then Exit;

Edit1.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MMB.Firma;

Edit2.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MMB.Frequency;

Edit3.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MP.Firma;

Edit4.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MP.Frequency;

Edit5.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MP.KernelCount);

Edit6.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MR.Firma;

Edit7.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MR.TypeRam;

Edit8.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MR.Capacity);

Edit9.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MR.Frequency;

Edit10.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MVC.Firma;

Edit11.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MVC.Speed);

Edit12.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MVC.Capacity);

Edit13.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MM.Firma;

Edit14.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MM.Width);

Edit15.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MM.Height);

Edit16.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MM.Diagonal);

Edit17.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MH.Firma;

Edit18.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MH.TypeHDD;

Edit19.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].MH.Capacity);

Edit20.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].MH.Cache;

Edit21.Text:=IntToStr(DEP[CurD].Comps[SR].Number);

Edit22.Text:=DEP[CurD].Comps[SR].USER;

end;

procedure TForm2.CB1Click(Sender: TObject);

begin

GB1.Enabled:=CB1.Checked;

end;

procedure TForm2.FormShow(Sender: TObject);

begin

Form1.Enabled:=False;

if OP then

Form4.Enabled:=False;

end;

procedure TForm2.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

begin

if not OP then

Form1.Enabled:=True

else

Form4.Enabled:=True;

end;

procedure TForm2.CB2Click(Sender: TObject);

begin

GB2.Enabled:=CB2.Checked;

end;

procedure TForm2.CB3Click(Sender: TObject);

begin

GB3.Enabled:=CB3.Checked;

end;

procedure TForm2.CB4Click(Sender: TObject);

begin

GB4.Enabled:=CB4.Checked;

end;

procedure TForm2.CB5Click(Sender: TObject);

begin

GB5.Enabled:=CB5.Checked;

end;

procedure TForm2.CB6Click(Sender: TObject);

begin

GB6.Enabled:=CB6.Checked;

end;

function TForm2.Verification:Boolean;

var Cur,C,i,j:Byte;

begin

Result:=True;

if Edit21.Text='' then begin //Якщо не введено номер комп'ютера

ShowMessage('Введіть номер комп'ютера'); Result:=False; Exit;

end;

Cur:=Form1.ComboBox1.ItemIndex+1;

if ADD then

C:=DEP[Cur].CompsCount+1

else C:=SR;

for j:=1 to Count do //Перевірка номера на наявність

for i:=1 to DEP[j].CompsCount do begin

if ((i=C)and(j=Cur)) then Break;

if StrToInt(Edit21.Text)=DEP[j].Comps[i].Number then begin

ShowMessage('Комп'ютер з таким номером вже є!'); Result:=False; Exit;

end;

end;

if Edit22.Text='' then begin //Якщо не введено номер комп'ютера

ShowMessage('Введіть ПІБ працівника'); Result:=False; Exit;

end;

if CB1.Checked then

if ((Edit1.Text='')or(Edit2.Text='')) then begin //Якщо не введено всіх даних про материнську плату

ShowMessage('Заповніть всі поля материнської плати'); Result:=False; Exit;

end;

if CB2.Checked then

if ((Edit3.Text='')or(Edit4.Text='')or

(Edit5.Text='')) then begin //Якщо не введено всіх даних про процесор

ShowMessage('Заповніть всі поля процесора'); Result:=False; Exit;

end;

if CB3.Checked then

if ((Edit6.Text='')or(Edit7.Text='')or

(Edit8.Text='')or(Edit9.Text='')) then begin //Якщо не введено всіх даних про ОП

ShowMessage('Заповніть всі поля оперативної пам'яті'); Result:=False; Exit;

end;

if CB4.Checked then

if ((Edit10.Text='')or(Edit11.Text='')or


Подобные документы

 • Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Аналіз та тестування програми. Розгляд результатів та інструкція з експлуатації.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 07.05.2009

 • Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Визначення структури даних, розробка інтерфейсу. Складання коду програми за допомогою мови програмування Delphi 7.0. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Інструкція з експлуатації програми.

  курсовая работа [601,3 K], добавлен 03.09.2009

 • Створення програми, в якій є можливість вибрати три режими: редактор питань, перегляд рекордів гри та пункт для того щоб, розпочати нову гру. Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Розробка інтерфейсу програми з користувачем, її тестування.

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 28.10.2014

 • Можливості програмування за допомогою Delphi. Розробка програми "Кадровий облік", її функції. Алгоритм задачі: логіка програми, визначення структури даних та інтерфейсу. Аналіз програми та її тестування: переваги та недоліки у порівнянні з аналогами.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.05.2009

 • Розробка програми "Авто" для введення та збереження інформації про власників та їхні автомобілі. Побудова математичної моделі. Критерії вибору та пошуку даних. Структура введених та збережених у файлах програми даних. Алгоритм основної програми та її код.

  курсовая работа [20,3 K], добавлен 07.10.2010

 • Призначення гри в хрестики-нулики та програмне забезпечення, необхідне для її функціонування. Написання програми в середовищі Borland C++ Builder. Способи виклику програми. Характер вхідних та вихідних даних. Алгоритм та тестування роботи програми.

  курсовая работа [321,6 K], добавлен 01.04.2016

 • Позначення і назва програми, забезпечення, необхідне для її функціонування. Опис логічної структури, алгоритм, структура. Типи комп'ютерів і пристроїв, що використовуються при роботі програми. Формат, описання та спосіб кодування вхідних і вихідних даних.

  курсовая работа [163,6 K], добавлен 01.04.2016

 • Мови програмування. Алгоритм програми, функціональні обмеження на застосування. Опис логічної структури. Типи комп'ютерів, що використовуються при роботі програми. Виклик і завантаження. Організація, характер та попередня підготовка вихідних даних.

  курсовая работа [95,0 K], добавлен 01.04.2016

 • Програми, які виводять на екран характеристики комп'ютера. Розробка програми "Монітор використання ресурсів комп’ютера" на мові програмування ASM-86. Алгоритм програми та її реалізація. Системні вимоги, інструкція для користувача, лістинг програми.

  курсовая работа [22,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Базові конструкції мови програмування С++ з позиції об’єктного програмування. Розробка програми для автоматизації обліку товарів на складі магазину парфумів. Реалізація програми в середовищі Visual Studio C++. Розробка інтерфейсу і тестування програми.

  дипломная работа [907,9 K], добавлен 01.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.