Монітор використання ресурсів комп'ютера

Програми, які виводять на екран характеристики комп'ютера. Розробка програми "Монітор використання ресурсів комп’ютера" на мові програмування ASM-86. Алгоритм програми та її реалізація. Системні вимоги, інструкція для користувача, лістинг програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.08.2009
Размер файла 22,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6

Міністерство освіти і науки України

Кiровоградський Державний Технiчний Унiверситет

Факультет автоматики енергетики та програмування

Кафедра програмного забезпечення

Курсовая работа

з дисципліни

“ASM-86 ”

на тему:

"Монітор використання ресурсів комп'ютера"

Зміст

 • 1. Вступ
  • 2. Постановка задачі
  • 3. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі
  • 4. Алгоритм програми
  • 5. Реалізація програми
  • 6. Системні вимоги
  • 7. Інструкція для користувача
  • 8. Висновки
  • 9. Використана література
  • Додаток

1. Вступ

Тепер комп'ютери відіграють у житті людини все більшу та більш роль. Раніше, коли ще не було комп'ютерів, чи вони були мало розповсюдженні, все робилося вручну. Коли комп'ютери одержали широке розповсюдження, комп'ютер став допомагати людині, бо він може багато операцій робити набагато швидше, ніж людина.

Але є багато типів комп'ютерів, які розрізняються своїми можливостями. Щоб досконаліше знати можливості свого комп'ютера, призначені програми, які виводять на екран характеристики машини.

2. Постановка задачі

Розробити програму “Монітор використання ресурсів комп'ютера" на мові програмування ASM-86.

3. Обґрунтування вибору методів розв'язку задачі

Отже, необхідно написати програму, яка виводе на екран ресурси комп'ютера. При виборі алгоритму програми у мене виникло багато варіантів, бо ресурси машини можна знаходити різними засобами. Але на мою думку, я вибрав алгоритми, які більш-менш прості та зрозумілі користувачу.

4. Алгоритм програми

Алгоритм головної програми:

Очищення екрану

Виведення рамки

Аналізує і виводить тип комп'ютера

Аналізує і виводить версію MS-DOS

Аналізує і виводить день тижня

Аналізує і виводить поточну дату

Підготовка виводу системного часу

Аналізує і виводить розмір пам'яті

Аналізує і виводить інформацію про диск

Аналізує і виводить інформацію про мікропроцесор

Виклик процедури виводу часу

Читання порту клавіатури

Порівняння з ESC

14Якщо не ESC, продовження виводу часу

15. Закінчити програму.

5. Реалізація програми

Програма написана на мові ASM-86 з використанням команд процесора 86/286. Вона складається з головної програми, яка викликає процедури, та процедур, які виконують необхідні дії по визначенню ресурсів машини.

Для визначення системної дати та дня тижня я використовував функцію 2AH переривання 21H.

Для визначення системного часу я використовував функцію 2СH переривання 21H.

Для визначення розміру пам'яті я використовував пам'ять CMOS, порти 70h та 71h.

Для визначення метки тому, формату FAT я читав BOOT-сектор диску, та аналізував інформацію в ньому. Читання сектору я проводив за допомогою переривання 25H.

Для визначення вільного місця, кількості загальних та вільних кластерів я використовував функцію 36H переривання 21H.

Для визначення версії DOS я використовував функцію 30H переривання 21H.

Для визначення типу комп'ютера я використовував байт пам'яті, який знаходиться по адресу: 0F000H: 0FFFEH.

Програма компілюється Turbo Assembler, зв'язується за допомогою TLINK.

6. Системні вимоги

IBM сумісний комп'ютер із мікропроцесором Intel 80086 або старшим.

Операційна система - ДОС

Пам'ять - 640 К і вище

7. Інструкція для користувача

Для запуску програми-монітору використання ресурсів комп'ютера, потрібно в командному рядку набрати kurs1. exe та натиснути Enter.

Програма аналізує та виводе на екран відомості про тип комп'ютера, поточну дату, день тижня, розмір пам'яті, розмір розширеної пам'яті, версію MS-DOS, метку тому диска, формат FAT диску, вільне місце на диску, кількість вільних кластерів на диску та тип процесора. Також програма виводе на екран поточний час до тих пір, поки користувач не натисне клавішу ESC.

8. Висновки

Отже, на мові ASM-86 створено програму-монітор використання ресурсів комп'ютера.

9. Використана література

1. Р. Джордейн “Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC” М: Мир, 1991р.

2. П. Абель “Мова асемблера для IBM PC та програмування." М.: Вища школа, 1992.

3. “Основи мови” Асемблер” В.I. Криволап. Москва 1997р. ст.309

4. “Ассемблер для початкiвцiв” М.П. Шукiн. Київ 1980р. ст.155

5. “Турбо Асемблер” Л.В. Захаров. Харків 1995 р ст.178

6. “Макро Асемблер” К.С. Кропiйко, О.Д. Богатирова. Київ - “Наука” 1991р.

7. Електронний довідник BOOK.

Додаток

Лістинг програми

STACKSG SEGMENT PARA STACK 'Stack'; Стек

DW 32 DUP (?)

STACKSG ENDS

; - ---------------------------------------------------

DATASG SEGMENT PARA 'Data'; Данные

saved_cpuid dd?

vendor_id db 12 dup (?)

cpu_type db?

themodel db?

stepping db?

id_flag db 0

intel_proc db 0

id_msg db "Ця система маэ: $"

c8086 db "8086/8088 мiкропроцессор$"

c286 db "Intel 286 мiкропроцнссор$"

c386 db "Intel386 (TM) мiкропроцессор$"

c486 db "Intel486 (TM) DX мiкропроцессор$"

Pentium db "Pentium (TM) мiкропроцессор", 13, 10, '$'

intel db " Genuine Intel Processor", 13, 10, "$"

modelmsg db "Модель: $"

steppingmsg db "Шаг: $"

familymsg db "Процессор сiмейства: $"

period db ". ",13,10,"$"

dataCR db?,13,10,"$"

intel_id db "GenuineIntel"

TYPEC DB 'Тип комп"ютера','$'

MJR DB 'PCjr ','$'

MPC DB 'PC','$'

MXT DB 'XT','$'

MAT DB 'AT','$'

VER DB 'ВЕРСIЯ MS-DOS ','$'

STAR DB 2 DUP (?)

TOCH DB '. '

MLAD DB 2 DUP (?)

TOCH1 DB '. ','$'

SDAT DB 'СИСТЕМНA ДАТА ','$'

GOD1 DB 2 DUP (?)

GOD2 DB 2 DUP (?),'-'

MUNS DB 2 DUP (?),'-'

DAY DB 2 DUP (?)

TOCH2 DB '. ','$'

MEMMS DB 'Розмiр пам"ятi','$'

MEMMS1 DB 'Розмiр розширеноi пам"ятi','$'

MEM1 DB 2 DUP (?)

MEM2 DB 2 DUP (?),'$'

DENTIG DB 'День тиждня','$'

NED DB 'Недiля',13,10,'$'

PON DB 'Понедiлок',13,10,'$'

VIV DB 'Вiвторок',13,10,'$'

SER DB 'Середа',13,10,'$'

CHE DB 'Четверг',13,10,'$'

PYA DB 'П"ятниця',13,10,'$'

SUB DB 'Субота',13,10,'$'

TIME DB 'Системний час','$'

HOUR DB 2 DUP (?),': '

MIN DB 2 DUP (?),': '

SEC DB 2 DUP (?),'$'

COL DB 00

ROW DB 00

chast dw 00

sit db 10 dup ('$'); строка для вывода

Space dw 00h; long

dw 00h

Buffer dw 17000 dup (00);

prompt1 db 13,10,' Кiлькiсть вiльних кластерiв на диску = ','$'

prompt2 db 13,10,' Доступне дискове пространство = ','$'

prompt3 db 13,10,' Кiлькiсть всього кластерiв на диску = ','$'

prompt4 db 13,10,' Загальне дискове пространство = ','$'

MetkaToma db 13,10,' Метка тому = ',11 dup (0),'$'

RFAT db 13,10,' Формат FAT = ',8 dup (0),'$'

Sectors_Per_Cluster dw 00h

free_cluster dw 00

zag_cluster dw 00

fat_format dw 00

crlf db 13,10,'$'

mnoj dd 00h

for_eax dd 00h

for_eax1 dd 00h

ostt dd 00h

memo dd 0ah

DATASG ENDS

; - ---------------------------------------------------

CODESG SEGMENT PARA 'Code'; Код программы

BEGIN PROC FAR

ASSUME CS: CODESG,DS: DATASG,SS: STACKSG,ES: DATASG

PUSH DS

SUB AX,AX; Обнуление AX

PUSH AX

MOV AX,DATASG; Загрузка сегмента данных

MOV DS,AX

MOV ES,AX

MOV AX,0600H

CALL Q10SCR; Очистить экран

CALL Q20CURS; Установить курсор

CALL TABL; Выводит рамку

CALL COMP1; Анализирует и выводит тип компютера

CALL MSDOSVER; Анализирует и выводит версию MS-DOS

CALL SYSTDAT; Анализирует и выводит день недели

CALL SMM1; Анализирует и выводит текущую дату

CALL TIME1; Подготовка вывода системного времени

CALL MEMORY2; Анализирует и выводит размер памяти

CALL DISC; Анализирует и выводит информацию о диске

CALL CPUID; Анализирует и выводит информацию о микропроцессоре

AS:

CALL TIME2; Вызов процедуры вывода времени

in al,60h; Чтение порта клавиатуры

cmp al,1; Сравнение с ESC

jne as; Если не ESC, продолжение вывода времени

mov ah,004ch; Выход из программы

int 21h

RET

BEGIN ENDP

CPUID PROC

.8086; This part of the program must run on an 8086

call get_cpuid

call print

RET

CPUID ENDP

get_cpuid proc

; 8086 CPU check

; Bits 12-15 are always set on the 8086 processor

check_8086:

pushf; save FLAGS

pop bx; store FLAGS in BX

mov ax, 0fffh; clear bits 12-15

and ax, bx; in FLAGS

push ax; store new FLAGS calue on stack

popf; replace current FLAGS value

pushf; set new flags

pop ax; store new flags in AX

and ax, 0f000h; if bits 12-15 are set, then CPU

cmp ax, 0f000h; is an 8086/8088

mov cpu_type, 0; save the CPU type

je END1

JMP FF1

END1: RET

FF1:

; Intel 286 CPU check

; Bits 12-15 are always clear on the Intel processor.

check_80286:

.286

or bx, 0f000h; try to set bits 12-15

push bx

popf

pushf

pop ax

and ax, 0f000h; if bits 12-15 are cleared,

; CPU=Intel 286

mov cpu_type, 2; turn on Intel 286 Cpu flag

jz END2; if CPU is intel 286, check

JMP FF2; for Intel 287 math coprocessor

END2: RET

FF2:

; Intel386 CPU check

; The AC bit (bit 18), is a new bit introduced in the EFLAGS

; register on the Intel486 DX CPU to generate alignment faults.

; This bit can not be set on the Intel386 CPU.

;

check_intel386:

.386

pushfd

pop eax; get original EFLAGS

mov ecx,eax; save original EFLAGS

xor eax,40000h; flip AC bit in EFLAGS

push eax; save for EFLAGS

popfd; copy to EFLAGS

pushfd; push EFLAGS

pop eax; get new EFLAGS value

xor eax,ecx; can't toggle AC bit, CPU=Intel386

mov cpu_type, 3; turn on Intel386 CPU flag

je end_get_cpuid; if CPU is Intel386, now check

; for an Intel 287 or Intel387 MCP

; Intel486 DX CPU, Intel 487 SX MCP, and Intel486 SX CPU checking

;

; Checking for the ability to set/clear the ID flag (bit 21) in EFLAGS

; which diferentiates between Pentium (or greater) and the Intel486.

; If the ID flag is set then the CPUID instruction can be used to

; determine the final version of the chip, else it's a 486

;

;

check_Intel486:

.486

mov cpu_type, 4; turn on Intel486 CPU flag

pushfd; push original EFLAGS

pop eax; get original EFLAGS in eax

mov ecx,eax; save original EFLAGS in ecx

or eax, 200000h; flip ID bit in EFLAGS

push eax; save for EFLAGS

popfd; copy to EFLAGS

pushfd; push EFLAGS

pop eax; get new EFLAGS value

xor eax,ecx

je end_get_cpuid; if ID bit cannot be changed,

; CPU=Intel486 without CPUID

; instruction functionality

; Otherwise, execute CPUID instruction to determine vendor,

; family, model and stepping.

check_vendor:

.586

mov id_flag, 1; set flag for indicating use of

; CPUID inst

mov eax, 0; set up for CPUID instruction

cpuid

mov dword ptr vendor_id, ebx; Test for "GenuineIntel" vendor id.

mov dword ptr vendor_id [+4], edx

mov dword ptr vendor_id [+8], ecx

mov si, offset vendor_id

mov di, offset intel_id

mov cx, length intel_id

compare:

repe cmpsb

cmp cx, 0; must be a GenuineIntel if ecx =0

jne cpuid_data

intel_processor:

mov intel_proc, 1

mov [intel-1], '¦'; add a space so the Genuine Intel

; message prints out.

cpuid_data:

mov eax, 1

cpuid

mov saved_cpuid,eax; save for future use

and eax, 0F00H; mask everything but family

shr eax, 8

mov cpu_type, al; set cpu_type with family

mov eax,saved_cpuid; restore data

mov stepping, al

and stepping, 0FH; isolate stepping info

mov eax, saved_cpuid

mov themodel, al

and themodel, 0F0H; isolate model info

shr themodel, 4

end_get_cpuid:

.8086

ret

get_cpuid endp

;

; This procedure prints the appropriate cpuid string

; If the CPUID instruction was supported, it prints out

; the cpuid info.

print proc

push ax

push bx

push cx

push dx

MOV COL,2

MOV ROW,15

CALL Q20CURS

mov dx, offset id_msg

mov ah, 9h

int 21h; print initial message

cmp id_flag, 1; if set to 1, cpu supported CPUID

; instruction

; print detailed CPUID information

je print1

print_86:

cmp cpu_type, 0

jne print_286

MOV COL,30

MOV ROW,16

CALL Q20CURS

mov dx, offset c8086

mov ah, 9h

int 21h

jmp end_print

print1: jmp print_cpuid_data

print_286:

cmp cpu_type, 2

jne print_386

MOV COL,30

MOV ROW,16

CALL Q20CURS

mov dx, offset c286

mov ah, 9h

int 21h

jmp end_print

print_386:

cmp cpu_type, 3

jne print_486

MOV COL,30

MOV ROW,16

CALL Q20CURS

mov dx, offset c386

mov ah, 9h

int 21h

jmp end_print

print_486:

MOV COL,30

MOV ROW,16

CALL Q20CURS

mov dx, offset c486

mov ah, 9h

int 21h

jmp end_print

print_cpuid_data:

cmp cpu_type, 5

jne print_cpuid_cont

MOV COL,30

MOV ROW,16

CALL Q20CURS

mov dx, offset Pentium

mov ah, 9

int 21h

print_cpuid_cont:

MOV COL,2

MOV ROW,16

CALL Q20CURS

mov dx, offset familymsg; print family msg

mov ah, 9h

int 21h

mov al, cpu_type

mov byte ptr dataCR, al

add byte ptr dataCR, 30H; convert to ASCII

MOV COL,30

MOV ROW,17

CALL Q20CURS

mov dx, offset dataCR; print family info

mov ah, 9h

int 21h

MOV COL,2

MOV ROW,18

CALL Q20CURS

mov dx, offset steppingmsg; print stepping msg

mov ah, 9h

int 21h

mov al, stepping

mov byte ptr dataCR, al

add byte ptr dataCR, 30H; convert to ASCII

MOV COL,30

MOV ROW,18

CALL Q20CURS

mov dx, offset dataCR; print stepping info

mov ah, 9h

int 21h

MOV COL,2

MOV ROW, 19

CALL Q20CURS

mov dx, offset modelmsg; print model msg

mov ah, 9h

int 21h

mov al, themodel

mov byte ptr dataCR, al

add byte ptr dataCR, 30H; convert to ASCII

MOV COL,30

MOV ROW, 19

CALL Q20CURS

mov dx, offset dataCR; print stepping info

mov ah, 9h

int 21h

end_print:

pop dx

pop cx

pop bx

pop ax

RET

print endp

TABL PROC; Процедура вывода рамки

MOV CX,78; Количество симв. для верт. линии рамки

MOV COL,1

MOV ROW,0

CALL Q20CURS

LINE: MOV AH,02H

MOV DL, 205; Вывод верт. верхней линии рамки

INT 21H

LOOP LINE

MOV CX,22; Количество симв. для гориз. линии рамки

MOV DH,1

LINE2: MOV COL,0

MOV ROW,DH

CALL Q20CURS; Установка курсора

MOV AH,02H

MOV DL,186; Вывод гориз. левой линии рамки

INT 21H

INC DH

LOOP LINE2

MOV CX,22

MOV DH,1

LINE3: MOV COL,79

MOV ROW,DH

CALL Q20CURS

MOV AH,02H

MOV DL,186; Вывод гориз. правой линии рамки

INT 21H

INC DH

LOOP LINE3

MOV CX,78

MOV COL,1

MOV ROW,23

CALL Q20CURS

LINE1: MOV AH,02H

MOV DL, 205; Вывод вертик. нижней линии рамки

INT 21H

LOOP LINE1

MOV COL,79; Вывод углов рамки

MOV ROW,0

CALL Q20CURS

MOV AH,02H

MOV DL,187

INT 21H

MOV COL,0

MOV ROW,0

CALL Q20CURS

MOV AH,02H

MOV DL, 201

INT 21H

MOV COL,0

MOV ROW,23

CALL Q20CURS

MOV AH,02H

MOV DL, 200

INT 21H

MOV COL,79

MOV ROW,23

CALL Q20CURS

MOV AH,02H

MOV DL,188

INT 21H

RET

TABL ENDP

COMP1 PROC; Процедура анализирования и вывода

; информации про тип компютера

MOV COL,1

MOV ROW,1

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,TYPEC; Вывод сообщения о типе

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AX,0F000H; Чтение типа комп. по адресу 0F000H: 0FFFEH

MOV ES,AX

MOV AL,ES: [0FFFEH]

CMP AL,0FDH; Проверка на JR

JE JR

CMP AL,0FFH; Проверка на PC

JE PC

CMP AL,0FEH; Проверка на XT

JE XT

CMP AL,0FCH; Проверка на AT

JE AT; Переход на вывод AT

JR: MOV COL,30

MOV ROW,1

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,MJR; Вывод JR

MOV AH,09H

INT 21H

RET

PC: MOV COL,30

MOV ROW,1

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,MPC; Вывод PC

MOV AH,09H

INT 21H

RET

XT: MOV COL,30

MOV ROW,1

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,MXT; Вывод XT

MOV AH,09H

INT 21H

RET

AT: MOV COL,30

MOV ROW,1

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,MAT; Вывод AT

MOV AH,09H

INT 21H

RET

COMP1 ENDP

MSDOSVER PROC; Процедура анализирования и вывода версии MS-DOS

MOV AH,30H

INT 21H; читаем номер версии DOS

MOV STAR,AL; переводим старшую часть версии в символ

OR STAR,30H

MOV AX,0000; переводим младшую часть версии в символы

MOV AL,AH

MOV BH,0ah

DIV BH

OR AL,30H

OR AH,30H

MOV MLAD,AL

MOV [MLAD+1],AH

MOV COL,1; Столбец 1

MOV ROW,2; Строка 2

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,VER; вывод младшей части версии

MOV AH,09H

INT 21H

MOV COL,30

MOV ROW,2

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,STAR; вывод старшей части версии

MOV AH,09H

INT 21H

RET

MSDOSVER ENDP

SYSTDAT PROC; Процедура анализирования и вывода дня недели

MOV COL,1

MOV ROW,3

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,DENTIG; Вывод сообщения

MOV AH,09H

INT 21H

MOV AH,2AH

INT 21H; Чтение даты и дня недели

CMP AL,0; Проверка на воскресене

JE VOS; Переход на вывод воскр.

CMP AL,1

JE PO

CMP AL,2

JE VT

CMP AL,3

JE SR

CMP AL,4

JE CHT

CMP AL,5; Проверка на пятницу

JNE mq

jmp PT

mq: CMP AL,6; Проверка на суботу

MOV COL,30

MOV ROW,3

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,SUB

MOV AH,09H

INT 21H

RET

VOS: MOV COL,30

MOV ROW,3

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,NED

MOV AH,09H

INT 21H; Вывод воскр.

RET

PO: MOV COL,30

MOV ROW,3

CALL Q20CURS

LEA DX,PON

MOV AH,09H

INT 21H; Вывод пон.

RET

VT: MOV COL,30

MOV ROW,3

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,DENTIG

MOV AH,09H

INT 21H

LEA DX,VIV

MOV AH,09H

INT 21H; Вывод вт.

RET

SR: MOV COL,30

MOV ROW,3

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,SER

MOV AH,09H

INT 21H; Вывод ср.

RET

CHT: MOV COL,30

MOV ROW,3

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,CHE

MOV AH,09H

INT 21H; Вывод четверг

RET

PT: MOV COL,30

MOV ROW,3

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,PYA

MOV AH,09H

INT 21H; Вывод пятницы

RET

SYSTDAT ENDP

SMM1 PROC; Процедура анализирования и вывода текущей даты

MOV AH,2AH

INT 21H; Чтение даты

MOV AX,0000; Перевод числа в символьный вид

MOV AL,DL

MOV BH,0ah

DIV BH

OR AL,30H

OR AH,30H

MOV DAY,AL

MOV [DAY+1],AH

MOV AH,2AH; Чтение даты

INT 21H

MOV AX,0000; Перевод месяца в символьный вид

MOV AL,DH

MOV BH,0ah

DIV BH

OR AL,30H

OR AH,30H

MOV MUNS,AL

MOV [MUNS+1],AH

MOV AH,2AH

INT 21H; Чтение даты

MOV COL,1

MOV ROW,4

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,SDAT; Вывод сообщения о дате

MOV AH,09H

INT 21H

MOV COL,30

MOV ROW,4

CALL Q20CURS; Установка курсора

mov dx,cx

call dec16out; Перевод года в символьный вид и его вывод

LEA DX,MUNS-1; Вывод месяца и числа

MOV AH,09H

INT 21H

RET

SMM1 ENDP

TIME1 PROC

MOV COL,1

MOV ROW,5

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,TIME; Вывод сообщения о времени

MOV AH,09H

INT 21H

RET

TIME1 ENDP

TIME2 PROC; Процедура анализирования и вывода текущего времени

mov ah,1

mov ch,10h

mov cl,0

int 10h; Скрытие курсора

MOV AH,2CH; Чтение текущего времени

INT 21H

MOV AX,0000; Перевод часов в символьный вид

MOV AL,CH

MOV BH,0ah

DIV BH

OR AL,30H

OR AH,30H

MOV HOUR,AL

MOV [HOUR+1],AH

MOV AH,2CH

INT 21H; Чтение текущего времени

MOV AX,0000; Перевод минут в символьный вид

MOV AL,CL

MOV BH,0ah

DIV BH

OR AL,30H

OR AH,30H

MOV MIN,AL

MOV [MIN+1],AH

MOV AH,2CH

INT 21H; Чтение текущего времени

MOV AX,0000; Перевод секунд в символьный вид

MOV AL,DH

MOV BH,0ah

DIV BH

OR AL,30H

OR AH,30H

MOV SEC,AL

MOV [SEC+1],AH

MOV COL,30

MOV ROW,5

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,HOUR; Вывод текущего времени

MOV AH,09H

INT 21H

RET

TIME2 ENDP

space_count proc; Процедура анализирования

; свободного места на диске

; Free_Space=ax*cx*bx;

mov ah,36h

mov dl,0

int 21h; читаем размер свободного пространства

.386

mov Sectors_Per_Cluster,ax; сохранение значения секторов на кластер

mov free_cluster,bx; сохранение значения свободных кластеров

mov zag_cluster,dx; сохранение значения всего кластеров

mul bx; результат - в DX: AX

mov word ptr for_eax,dx

mov word ptr for_eax1,ax

xor eax,eax

mov eax,dword ptr for_eax

shl eax,16

or eax,dword ptr for_eax1

mov word ptr mnoj,cx; EDX: EAX

mul mnoj

call perevod; перевод числа в строку

ret

space_count endp

perevod proc; Процедура перевода числа в строку

.386

lea si,sit

xor cx,cx; counter

jmp oop1

onz: mov edx,dword ptr space

mov eax,ebx

oop1:

xor ebx,ebx; part of result

oop: cmp edx,00

jne dely

cmp eax,memo

jl yes

dely:

sub eax,memo

sbb edx,00

add ebx,1

adc space,0

jmp oop

yes: mov dword ptr ostt,eax

mov dx,word ptr ostt

or dl,30h; перевести в символьный вид

mov [si],dl; сохранить символьный вид 10-ой цифры в строке

inc si; перейти к следующей позиции

inc cx

cmp dword ptr space,00h; проверка на наличие 10-ых знаков для вывода

jne onz; продолжение выделения отдельных цифр

cmp ebx,00h

jne onz

dec si

ret

perevod endp

disp_c proc; Процедура вывода свободного места на диске

mov ah,9; вывести сообщение о свободном месте

lea dx,prompt2

int 21h

okp:

mov ah,2h; функция вывода символов

mov dl, [si] ;

int 21h; Вывод свободного места

dec si

loop okp

ret

disp_c endp

vyv_dec1 proc; Процедура анализирования и вывода количества

; свободных кластеров

lea si,sit

xor cx,cx

mov al,0ah

cbw

mov bx,ax

mov ax,free_cluster

mov chast,ax

mmm:

xor dx,dx

mov ax,chast

div bx

mov chast,ax; octatok - in dx

or dl,30h

mov [si],dl

inc si

inc cx

cmp chast,00h

jne mmm

dec si

m1:

mov dl, [si]

mov ah,2h

int 21h

dec si

loop m1

ret

vyv_dec1 endp

vyv_dec2 proc; Процедура анализирования и вывода количества

; свободных кластеров

lea si,sit

xor cx,cx

mov al,0ah

cbw

mov bx,ax

mov ax,zag_cluster

mov chast,ax

mmmqw:

xor dx,dx

mov ax,chast

div bx

mov chast,ax; octatok - in dx

or dl,30h

mov [si],dl

inc si

inc cx

cmp chast,00h

jne mmmqw

dec si

m1qw:

mov dl, [si]

mov ah,2h

int 21h

dec si

loop m1qw

ret

vyv_dec2 endp

clust_count proc; Процедура анализирования и вывода количества

; свободных кластеров

mov ah,9h; функция вывода

lea dx,prompt1; сообщения о своб. кластерах

int 21h; вызов DOS

call vyv_dec1; Вызов процедуры вывода свободных кластеров

mov ah,9h; функция вывода

lea dx,prompt3; сообщения о своб. кластерах

int 21h; вызов DOS

call vyv_dec2; Вызов процедуры вывода свободных кластеров

ret

clust_count endp

get_logic_boot proc; Процедура анализирования BOOT-сектора

mov dx,0

mov cx,0ffffh

lea bx,Buffer

mov dword ptr Buffer,0; с какого сектора начинать чтение

mov word ptr Buffer+4,1; количество секторов для чтения

mov word ptr Buffer+6,bx; Адрес буфера (смещение)

mov ax,ds

mov word ptr Buffer+8,ax; Адрес буфера (сегмент)

mov al,3; функция чтения

int 25h; Чтение BOOT-сектора

pop dx; восстановление стека после int 25h

cld; установка направления вперед для movsb

push ds; установка es на сегмент данных

pop es

mov si,offset Buffer [43] ; регистр si - смещение Buffer [43] -метка тома

mov di,offset MetkaToma [16] ; регистр di - смещение MetkaToma [16] -метка тома

mov cx,11; колич. символов в метке тома

rep movsb; копирование метки тома в переменную

mov dx,offset MetkaToma; Вывод метки тома

mov ah,9

int 21h

mov si,offset Buffer [54] ; регистр si - смещение Buffer [54] -тип FAT

mov di,offset RFAT [16] ; регистр di - смещение RFAT [16] -тип FAT

mov cx,8; колич. символов в типе FAT

rep movsb; копирование типа FAT в переменную

mov dx,offset RFAT; Вывод типа FAT

mov ah,9

int 21h

ret

get_logic_boot endp

DISC PROC; Процедура анализирования и вывода информации о диске

call get_logic_boot; Вызов процедуры анализирования BOOT-сектора

call space_count; Вызов процедуры анализирования свободного места

call disp_c; Вызов процедуры вывода свободного места

call clust_count; Вызов процедуры анализирования и вывода количества

; свободных кластеров

RET

DISC ENDP

Q10SCR PROC NEAR; Процедура прокрутки экрана

; AX установлен при вызове

MOV BH,31; Цвет (07 для ч/б)

SUB CX,CX

MOV DX,184FH

INT 10H; прокрутка экрана

RET

Q10SCR ENDP

Q20CURS PROC NEAR; Процедура установки курсора

MOV AH,02

SUB BH,BH

MOV DH,ROW

MOV DL,COL

INT 10H; Установка курсора

RET

Q20CURS ENDP

MEMORY2 PROC; Процедура анализирования и вывода размера памяти

MOV COL,2

MOV ROW,6

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,MEMMS; Вывод сообщения о памяти

MOV AH,09H

INT 21H

MOV COL,30

MOV ROW,6

CALL Q20CURS; Установка курсора

mov al,15h; Установка для чтения из CMOS

out 70h,al; младшего байта размера памяти

nop

xor ax,ax

in al,71h; Чтение из CMOS размера памяти

mov bx,ax

mov al,16h; Установка для чтения из CMOS

out 70h,al; старшего байта размера памяти

nop

xor ax,ax

in al,71h; Чтение из CMOS размера памяти

shl ax,8

add bx,ax

mov dx,bx

call dec16out; Перевод размера памяти в строку и его вывод

MOV COL,2

MOV ROW,7

CALL Q20CURS; Установка курсора

LEA DX,MEMMS1; Вывод сообщения о расширенной памяти

MOV AH,09H

INT 21H

MOV COL,30

MOV ROW,7

CALL Q20CURS; Установка курсора

mov al,17h; Установка для чтения из CMOS

out 70h,al; младшего байта размера расширенной памяти

nop

xor ax,ax

in al,71h; Чтение из CMOS размера расширенной памяти

mov bx,ax

mov al,18h; Установка для чтения из CMOS

out 70h,al; старшего байта размера расширенной памяти

nop

xor ax,ax

in al,71h; Чтение из CMOS размера расширенной памяти

shl ax,8

add bx,ax

mov dx,bx

call dec16out; Перевод расширенного размера памяти в строку

; и его вывод

RET

MEMORY2 ENDP

dec16out proc near; Процедура перевода 16-битного кода в строку

; DX-число для перевода

dec16out0:

push ds; сохраняем используемые регистры в стеке

push di

push dx

push cx

push ax

; помещение символьных цифр во временный буфер

mov cx,0

mov di, offset cs: tbuff; адрес временного буфера

dec16out1:

push cx; сохранить cx

mov ax,dx

mov dx,0

mov cx,10

div cx; деление на 10

xchg ax,dx; получение остатка

add al,30h; перевод цифры в символ

mov cs: [di],al; поместить символ в буфер

inc di; переход к следующему символу

pop cx; восстановить cx

inc cx; увеличить количество цифр

cmp dx,0; проверка частного на 0

jnz dec16out1; если не равно, продолжать выделение цифр

dec16out2:

dec di; вывод символов буфера в обратном порядке

mov al,cs: [di]

call stdout; Вызов процедуры вывода символа на экран

loop dec16out2

pop ax; восстанавливаем сохраненные регистры из стека

pop cx

pop dx

pop di

pop ds

ret

dec16out endp

stdout proc near; Процедура вывода символа на экран

push dx

mov dl,al;

mov ah,2; функция вывода символа на экран

int 21h; вывод символа

pop dx

ret

tbuff db 255 dup ('$')

stdout endp

CODESG ENDS

END BEGIN


Подобные документы

 • Призначення програми BurnInTest та її функціональні можливості. Конфігурація тестового стенду. Тестування жорсткого диску комп’ютера з використанням програми HD TunePro. Рекомендації по підвищенню продуктивності та оптимізації комп’ютера, що тестується.

  курсовая работа [4,8 M], добавлен 27.02.2013

 • Основні принципи дії та архітектура прототипних варіантів CISC-комп'ютера. Інструкції асемблерної мови і принцип трансляції асемблерної програми у машинний код. Розробка тестової програми. Перевірка правильності роботи реалізованих команд у прикладах.

  курсовая работа [446,1 K], добавлен 03.02.2011

 • Ведення протоколу роботи комп’ютера. Розробка програми для створення списку розширень файлів і занесення часу і дати доступу до них на мові програмування Асемблер. Виклик переривання 21h код-функції та занесення до регістрів. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа [14,1 K], добавлен 08.08.2009

 • Актуальність розробки програми для відновлення помилково вилучених з диску комп'ютера файлів. Програма-аналог програми Dос Undelete на мові програмування ASM-86. Елементи каталогу, що стосуються відновлення стертих файлів. Алгоритм програми та її лістинг.

  курсовая работа [33,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Програмування під DOS мовою низького рівня Асемблер (ASM-86). Функції програми: виведення в довільне місце екрану тексту заданого стилю та кольору, змінення шрифту, розміру літер та напрямку їх виводу. Алгоритм програми, системні вимоги до комп'ютера.

  курсовая работа [47,4 K], добавлен 03.06.2009

 • Правове регулювання у сфері захисту інформації. Історія виникнення комп’ютерних вірусів, їх різновиди та небезпека. Поширені антивірусні програми. Зараження вірусом операційної системи персонального комп’ютера. Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ.

  курсовая работа [955,7 K], добавлен 18.09.2014

 • Особливості удосконалення програми регулювання системного таймера комп'ютера. Специфіка розробки такої програми для роботи з мишею в текстовому й графічному режимах, що містить функції, пов'язані з її обслуговуванням. Робота з керуванням програмами.

  курсовая работа [356,2 K], добавлен 05.03.2012

 • Створення комп'ютерної програми на мові програмування С++ для ведення обліку мобільних телефонів на складі-магазині. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення. Схема зв'язку між складовими частинами програми. Інструкція користувача, тестування.

  дипломная работа [4,2 M], добавлен 06.06.2012

 • Класифікація пристроїв системного блока. Програми його сервісного обслуговування. Перевірка працездатності комп'ютера та основні несправності. Програми для очищення реєстру. Сервісне обслуговування HDD. Антивірусні програми Для видалення вірусів.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 08.01.2014

 • Побудова інформаційно-математичної моделі та алгоритм задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Складання коду програми. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Тестування та інструкція з експлуатації програми.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.