Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

Програмування під DOS мовою низького рівня Асемблер (ASM-86). Функції програми: виведення в довільне місце екрану тексту заданого стилю та кольору, змінення шрифту, розміру літер та напрямку їх виводу. Алгоритм програми, системні вимоги до комп'ютера.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.06.2009
Размер файла 47,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7

Міністерство освіти та науки України

Кіровоградський Національний Технічний Університет

Факультет автоматики, енергетики та програмування

Кафедра програмного забезпечення

Дисципліна: “Програмування на мові ASM-86”

Курсова робота

на тему: “Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)”

Виконав: ст. гр. ПЗ 02 - 1

Антипенко П.С.

Перевірив: викладач

Приходькін Н.А.

Кіровоград 2004 р.

Зміст

 • Вступ
  • 1. Призначення та область використання програми
  • 1.1 Постановка задачі
  • 1.2 Обґрунтування вибору методів розв'язання задачі
  • 1.3 Алгоритм програми
  • 2. Системні вимоги
  • 3. Інструкція користувача
  • 4. Висновок
  • 5. Використана література
  • Додатки

Вступ

Становлення високоефективної світової економіки, неможливо без розвиненого ринку програмних засобів і засобів зв'язку. Тепер комп'ютери відіграють у житті людини велику роль, бо в ті часи коли ще не було комп'ютерів, людина витрачала свій час на ручну роботу, в той час щоб робити щось інше. На сучасному етапі комп'ютери, комп'ютерні засоби є найбільш розвиненні та найпродуктивніші машини.

Зараз з їх допомогою ми можемо проводити числові розрахунки, створювати фільми, музику, проводимо управління заводами та космічними кораблями, пишемо нові корисні програми. Комп'ютери отримали широке розповсюдження, стали універсальним засобом для обробки усіх видів інформації, які використовує людина. Тому розробка програмних засобів для комп'ютерів стала актуальною проблемою сучасності. Одним із засобів створення програмного забезпечення є мова ASM - 86.

Ассемблер є мовою низького рівня програмування, тому він дуже придатний до роботи з операційними функціями MS-DOS, та BIOS. Користуючись цією мовою програмування, програміст повинен: добре знати систему, вміти користуватися системними функціями, перериваннями. Щоб добре вміти програмувати на ASM-86, не достатньо застосовувати функції певного переривання. Потрібно добре знати систему команд, потрібно чітко уявляти призначення кожної команди та роботу з нею. Також необхідно удосконалити знання по регістрам, адже їх у процесорі достатньо: регістри загального призначення, регістри вказівники, індексні регістри, регістр прапорців та інші. Потрібно вміти правильно відкомпілювати задану програму, знайти в ній помилку, виправити її та знову запустити.

У порівнянні з іншими мовами програмування, ASM-86 є більш складним для розуміння, адже він є мовою низького рівня. Але така мова, як ASM-86, дає високі знання системному програмісту.

1. Призначення та область використання програми

Дана програма призначена для виводу тексту на екран. Вона здатна змінювати матрицю, за якою будується літера, розмір літери та напрямок виводу літер. Також вона здатна змінювати колір тексту. Гама кольорів є досить широкою і складає 256 кольорів.

Ця програма може використовуватись у комп'ютерному дизайні при оформленні текстових повідомлень, об'яв тощо.

1.1 Постановка задачі

Перед програмістом постала досить складна та цікава задача - написати аналог функцій OutTextXY та SetTextStyle. Перша функція виводить в довільне місце екрану текст заданого стилю та кольору, а інша змінює шрифт, розмір літер та напрямок їх виводу. Як видно перелік функцій, які повинна виконувати програма, є досить широким.

1.2 Обґрунтування вибору методів розв'язання задачі

Спектр функцій, які повинна виконувати програма є досить широким. Саме цей фактор спонукав до вибору стандартного відео режиму номер 13h. Він має 320 пікселів по горизонталі та 200 по вертикалі і здатен виводити 256 кольорів одночасно. Саме остання обставина і зумовила його вибір. Крім того, вивід однієї точки на екран зводиться лише до простого запису номеру кольору у відеобуфер, що суттєво спрощує вивід на екран. Загальна кількість точок на екрані складає 64000, що позбавляє необхідності перемикати банки пам'яті відео карти (вікна). Це також є однією з причин вибору даного режиму. Крім того цей режим є доступним майже для всіх ЕОМ, навіть для дуже старих, так як він є стандартним і підтримується навіть найдавнішими відеоадаптерами, що забезпечує сумісність програми з великою кількістю типів ЕОМ.

Програма використовує переривання 10h для ініціалізації відеорежиму. Номер функції - 00h.

Вхід: АН - 00h

AL - 13h (номер режиму)

Вихід: немає

Також програма використовує такі функції переривання 10h, як 02h - позиціювання курсору, 01h - задання форми курсору. Вони використовуються у текстовому режимі для забезпечення інтерфейсу програми. Ще програма використовує функції переривання 21h для вводу координат та номерів дій.

1.3 Алгоритм програми

Програма вирішує поставлену задачу за допомогою використання підпрограм:

vvod - процедура вводу з клавіатури. Повертає у регістр AL введену цифру;

vvodvsego - процедура виводу інструкцій для користувача та вводу даних;

vvkoor - процедура введення координати;

probeli - процедура виводу на екран заданої кількості синіх проміжків у заданому місці екрану;

vivstr - процедура виводу на екран строки у задане місце екрану;

priglash - процедура виводу запрошення до роботи на екран;

ramka - процедура виводу на екран зафарбованого прямокутника з рамкою з заданими атрибутами символів;

Як видно з переліку, майже всі функції програми призначені для забезпечення діалогу з користувачем. Сам вивід літер виконується у головній програмі.

Для створення образів символів на екрані програма використовує стандартні шрифти BIOS: 8*8, 8*16 та 8*14. Вибір матриці виконує користувач у процесі діалогу з програмою.

Маштабування літер відбувається за допомогою множення матриці на розмір шрифту, який вводиться користувачем.

2. Системні вимоги

Як зазначалося вище, вимоги до комп'ютеру є досить низькими:

процесор 80286

ОЗУ 640 кб.

ОС MS-DOS 4.0 і вище

3. Інструкція користувача

Для запуску програми необхідно набрати її ім'я у командній строці MS-DOS або клікнути на ній у OC Windows.

Після цього на екрані з'явиться запрошення до роботи. Спочатку треба вибрати дію, яку повинна виконати програма. Якщо вибрано вивід тексту, то потім слід дотримуватись інструкцій, які будуть з'являтися на екрані. Після введення тексту відбудеться перехід у графічний режим і на екрані з'явиться введений текст з заданими кольором, шрифтом, розміром та напрямком. Після перегляду необхідно натиснути будь-яку клавішу. В результаті виконання цієї дії відбудеться перехід у текстовий режим і на екрані з'явиться запрошення до роботи.

4. Висновок

Дана програма має досить широке коло використання завдяки широкому спектру дій, які вона виконує. Вона здатна змінювати матрицю, за якою будується літера, розмір літери та напрямок виводу літер. Також вона здатна змінювати колір тексту. Гама кольорів є досить широкою і складає 256 кольорів.

Ця програма може використовуватись у комп'ютерному дизайні при оформленні текстових повідомлень, об'яв тощо.

5. Використана література

1. Том Сван "Освоение Turbo Assembler"

2. Роберт Журден "Справочник программиста на персональном компьютере фирмы IBM"

3. Бредлі Д. "Програмування на мові Асемблер".

4. Абель П. "Мова Асемблера для IBM PC та програмування"

5. Зубков С.В. “Assembler для DOS, Windows и Unix”

Додатки

а). Лістинг програми

dseg segment

hor dw 0

ver dw 0

y dw 0

x dw 0

razm db 0

sdvig dw 0

stroka db 9

buf db 5 dup (0)

koord dw 5 dup (0)

buftxt db 22 dup (?)

mes1 db 'Введите номер действия: $'

mes3 db '1 - Вывод текста$'

mes4 db '2 - Выход в DOS$'

mes5 db 'Введите координату X $'

mes6 db 'Введите координату Y $'

mes7 db 'Введите рaзмер матрицы: $'

mes8 db '1 - 8 X 14$'

mes9 db '2 - 8 X 8$'

mes10 db '3 - 8 X 16$'

mes11 db ' Введите текст $'

mes12 db ' Введите номер цвета$'

mes13 db ' Введите размер шрифта$'

mes14 db 'Введите направление вывода: $'

mes15 db '1 - Cлева - напрво (_) $'

mes16 db '2 - Cверху - вниз (_) $'

r1 db 'г=======================================¬$'

r2 db '¦ ¦$'

r3 db '¦ ¦$'

r4 db '¦ ¦$'

r5 db '¦ ¦$'

r6 db '¦ ¦$'

r7 db 'L=======================================-$'

indeks dw 0

dseg ends

sseg segment stack

db 256 dup (?)

sseg ends

cseg segment stack

assume cs: cseg,ds: dseg,ss: sseg

vvod proc

lea dx,buf

mov ah,3fh

mov cx,3

mov bx,0

int 21h

mov al,buf

sub al,'0'

ret

vvod endp

vvodvsego proc

call ramka

mov dx,0b1eh

lea cx,mes5

call vivstr

call vvkoor

mov dx,0b1eh

lea cx,mes6

call vivstr

call vvkoor

call ramka

mov dx,0a1ch

lea cx,mes7

call vivstr

mov dx,0c23h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes8

call vivstr

mov dx,0d23h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes9

call vivstr

mov dx,0e23h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes10

call vivstr

mov dx,0a35h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

call vvod

rcl al,1

mov byte ptr koord+4,al

rcr al,1

cmp al,1

je dal2

cmp al,2

je dal3

mov razm,16

jmp kon1

dal3:

mov razm,8

mov byte ptr koord+4,3

jmp kon1

dal2:

mov razm,14

kon1:

inc indeks

inc indeks

call ramka

mov dx,0b1ch

lea cx,mes12

call vivstr

call vvkoor; ввод цвета

call ramka

mov dx,0b1dh

lea cx,mes13

call vivstr

call vvkoor; ввод размера шрифта

call ramka

mov dx,0b1ah

lea cx,mes14

call vivstr

mov dx,0c1eh; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes15

call vivstr

mov dx,0d1eh; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

lea cx,mes16

call vivstr

mov dx,0b37h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

call vvod

cmp al,1

je dal

mov hor,0

mov al,razm

add al,2

mov byte ptr ver,al

jmp kon2

dal:

mov hor,10

mov ver,0

kon2:

ret

vvodvsego endp

vvkoor proc

mov dx,0d26h

mov cx,3

call probeli

mov ah,3fh

mov bx,0

mov cx,6

lea dx,buf

int 21h

mov dx,ax

XOR AX, AX

MOV AL, buf; AL - ASCII-код старшой цифры числа

SUB AL, '0'; выделение старшой цифры числа

cmp dx,3; введено 3 символа?

je vse; если да, то прыжок

cmp dx,4

je dva

jmp tri

dva:

mov bx,10; занесение 10 в DX

mul bx; умножение стар. цифры на 10

xor bx,bx; обнуление BX

mov bl,buf+1; BL - ASCII-код младшой цифры

sub bx,'0'; выделение младшей цифры числа

add ax,bx; получение введеного числа

jmp vse

tri:

mov bx,100; занесение 100 в DX

mul bx; умножение стар. цифры на 10

mov cx,ax; сохранение промеж. результата

xor ax,ax; обнуление AX

mov al,buf+1; AL - ASCII-код 2-й цифры

sub ax,'0'; получение цифры десятков

mov bx,10

mul bx; умножение кол-ва 10 - в на 10

add cx,ax; получение сотни+десятки

xor ax,ax

mov al,buf+2; AL - ASCII-код 2-й цифры

sub ax,'0'; получение цифер единиц

add cx,ax; получение сотни+десятки+единицы

mov ax,cx

vse:

xor bx,bx

mov bx, indeks

mov koord+bx,ax; сохранеие координаты

inc indeks

inc indeks

ret

vvkoor endp

probeli proc

mov ah,02

int 10h

mov ax,0920h; вывод пробела с атрибутом

mov bx,009fh

int 10h

ret

probeli endp

vivstr proc

mov bh,00h

mov ah,02

int 10h

mov dx,cx

mov ah,9

int 21h

ret

endp vivstr

priglash proc

mov dx,0b1ch

lea cx,mes1

call vivstr

mov dx,0c21h

mov cx,1

call probeli

lea cx,mes3

call vivstr

mov dx,0d21h

mov cx,1

call probeli

lea cx,mes4

call vivstr

ret

endp priglash

ramka proc

mov cx,0914h; установка атрибутов области

mov dx,0f3ch

mov ax,0600h

mov bh,01fh

int 10h

mov cx,0a15h; изм. атрибутов внутри области

mov dx,0e3bh

mov ax,0600h

mov bh,01bh

int 10h

; вывод рамки

lea ax,r1; загрузка смещения

mov sdvig,ax; в пер. sdvig

mov cx,7; кол-во рядков рамки

next1:

push cx

mov cx,sdvig

mov dh,stroka

mov dl,14h

call vivstr

inc stroka; переход на след. строку

add sdvig,42; переход на адрес след. строки

pop cx

loop next1

mov stroka,9

ret

endp ramka

begin:

mov ax,dseg

mov ds,ax

mov es,ax

opyat:

mov ax,03h ; очистка экрана

int 10h

mov ax,1003h; выкл. бита мерцания

mov bl,0

int 10h

mov cx, 2000h; выкл. курсор

mov ah,01h

int 10h

call ramka; вывод рамки

call priglash; вывод приглашения

mov dx,0b35h; поз. курсора

mov cx,1

call probeli; вывод синего пробела

mov ah,3fh; ввод номера действия

mov bx,0

mov cx,3

lea dx,buf

int 21h

mov al,buf; определение номера действия

cmp al,'1'

je text

jmp kon

text:

call vvodvsego; ввод координат и цвета

call ramka

mov dx,0b1fh

lea cx,mes11

call vivstr ; вывод приглашения о вводе строки

mov dx,0d1fh

mov cx, 20

call probeli; вывод синих пробелов

mov ah,3fh

mov bx,0

mov cx,22

lea dx,buftxt

int 21h; ввод строки символов

dec ax

dec ax

push ax

mov dx,koord+8

mov ax,hor

mul dx

mov hor,ax

mov dx,koord+8

mov ax,ver

mul dx

mov ver,ax

mov ax,13h

int 10h

mov ax,1130h; \

mov bh,byte ptr koord+4; - получение адреса матрицы символов; /

int 10h; /

mov di,0

pop cx

vivodvs: ; цикл вывода символов

push cx; сохранение параметра цикла

mov al,buftxt+di; загрузка символа

push di; сохранение номера символа в; введённом массиве

mov cl,razm; \

mul cl; - получение величины сдвига в массиве матриц

mov si,ax; /

mov ah,0

mov bx,koord

mov x,bx

mov bx,koord+2

mov y,bx

mov cl,razm

glavn: ; цикл вывода линии образа символа

push cx; параметра цикла

mov cx,koord+8

cikl:

push cx

push es; сохранение регистра

mov bx,x; загрузка координаты Х

mov ax,y; загрузка координаты Y

mov dx,320

mul dx

add ax,bx

mov di,ax; загрузка абс. адреса

dec di

mov dx,koord+4; загрузка цвета

mov al,es: [bp+si] ; загрузка байта образа символа

mov cx,0a000h; - загрузка адреса видеобуфера

mov es,cx; /

mov cx,8; загрузка параметра цикла

zdvig:

rol al,1; сдвиг влево на 1 бит

jnc n4; если CF=0, то прыжок

push cx

mov cx,koord+8

n7: ; цикл вывода точки

add bx,1; - определение признака выхода за экран

cmp bx,317; /

ja n8; если есть, то прыжок

inc di; приращение координаты

mov es: [di],dl; вывод точки

loop n7

n8:

pop cx

jmp n6

n4:

add di,koord+8

n6:

loop zdvig

pop es; восстановление сегмента образов символов

pop cx

inc word ptr y; увеличение коорд. Y

loop cikl

inc si; переход на след. байт образа символа

pop cx

loop glavn

pop di; восстановление номера символа в массиве

inc di; переход на след. символ

mov ax,koord

add ax,hor

mov koord,ax

mov ax,koord+2

add ax,ver

mov koord+2,ax

cmp koord,319; определение признака выхода за экран

ja zaderg; если есть, то прыжок

cmp koord+2, 199; определение признака выхода за экран

ja zaderg; если есть, то прыжок

pop cx; восстановление параметра цикла

loop vivodvseh

jmp zaderg

vivodvseh:

jmp vivodvs

zaderg:

mov ah,00

int 16h

mov indeks,0

jmp opyat

kon:

mov ax,4c00h

int 21h

cseg ends

end begin

б). Блок - схема алгоритму.

зі стор. до стор.

28. 28

зі стор. до стор.

28 28

зі стор. до стор.

28 28

до стор. 27

зі стор.26

ні

так

до стор.

28

ні

так

зі стор. зі стор.

27 26

до стор.

26

зі стор.

26

до стор.

26

зі стор.

26

так

так

до стор. 26

так

ні

ні

так

зі стор. до стор. 32

31

до стор. 33

зі стор.

32


Подобные документы

 • Розробка резидентної програми за допомогою мови асемблер, яка дозволить перехопити зміст текстового та графічного екрану у файл (відповідно TXT і BMP). Вибір та обґрунтування методу розв'язки даної задачі. Алгоритм і реалізація програми, системні вимоги.

  курсовая работа [14,9 K], добавлен 08.08.2009

 • Програми, які виводять на екран характеристики комп'ютера. Розробка програми "Монітор використання ресурсів комп’ютера" на мові програмування ASM-86. Алгоритм програми та її реалізація. Системні вимоги, інструкція для користувача, лістинг програми.

  курсовая работа [22,2 K], добавлен 08.08.2009

 • Розробка резидентної програми на асемблері, яка дозволить перехопити зміст текстового та графічного екрану у файл. Виникнення проблеми нереентерабельності ДОС. Визначення поточного режиму екрану і спосіб запису. Графічне заповнення структури BMP файла.

  курсовая работа [13,2 K], добавлен 12.08.2009

 • Самостійне вивчення основ програмування мовою Си++ з використанням програмного продукту Pacific З Compiler. Програми по знаходженню сум чисел, виводу матриці, переводу числа до різних систем счислення, редагуванню тексту та видалення пробілів з рядка.

  отчет по практике [121,3 K], добавлен 01.04.2011

 • Ведення протоколу роботи комп’ютера. Розробка програми для створення списку розширень файлів і занесення часу і дати доступу до них на мові програмування Асемблер. Виклик переривання 21h код-функції та занесення до регістрів. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа [14,1 K], добавлен 08.08.2009

 • Алгоритм побудови лінії та використання графічної бібліотеки DirectX. Способи побудови довільної кількості довільного розміру точок на поверхні форми. Можливості комп'ютера виконувати мультимедійні програми під управлінням операційної системи Windows.

  контрольная работа [416,9 K], добавлен 22.10.2009

 • Алгоритм кодування графічних даних та сутність методу довгих серій. Інформація про палітру у стандартному форматі RGB та 256-кольорову палітру PCX. Системні вимоги до розробки та реалізація бібліотеки ASM-86, сумісної з мовою програмування Pascal.

  практическая работа [19,4 K], добавлен 15.06.2009

 • Теоретичні відомості. Блок-схема. Текст програми. Результати роботи програми. Процедури і функції. Координати, вікна, сторінки. Багатокутники. Дуги, кола, еліпси. Фарби, палітри, заповнення. Збереження і видача зображень. Виведення тексту. Включення драйв

  курсовая работа [345,2 K], добавлен 17.12.2005

 • Поняття та основні властивості алгоритму. Реалізація програми здійснюється за допомогою написаного раніше тексту (вихідного коду). Особливості середовища програмування Турбо Паскаль. Питання синтаксичної правильності та самодокументованості тексту.

  практическая работа [1023,8 K], добавлен 03.07.2014

 • Загальна структура комп'ютера, архітектура процесора типу Intel 8086. Принцип роботи пам'яті, її види (постійна та оперативна). Основи програмування на мові асемблер та її синтаксис. Особливості використання позначок, кодів команд, операндів і директив.

  лабораторная работа [36,0 K], добавлен 27.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.