Створення функціональної моделі системи у середовищі Microsoft Visio з використанням методології UML

Основні визначення та опис UML. Опис основних компонентів, використаних у Microsoft Visio. Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи. Структура системи, її класи, їх атрибути та оператори.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид практическая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.05.2014
Размер файла 764,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра інформатики

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни “Основи проектування програмного забезпечення інформаційних систем”

Виконав студент групи ІНз-01с О. М. Биченко

Перевірив Якушев Олександр Анатолійович

Суми 2014

Постановка завдання

Створити функціональну модель системи у середовищі Microsoft Visio використовуючи методологію UML. Побудувати діаграму класів - Бібліотека інституту.

Основні визначення та опис UML

UML (Unified Modeling Language) - уніфікована мова моделювання, використовується у парадигмі об'єктно-орієнтованого програмування. Є невід'ємною частиною уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення.

UML є мовою широкого профілю, це відкритий стандарт, що використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі системи, називаної UML-моделлю. UML був створений для визначення, візуалізації, проектування й документування в основному програмних систем. UML не є мовою програмування, але в засобах виконання UML-моделей як інтерпретованого коду можлива кодогенерація.

Перша версія (1.0) UML вийшла 13 січня 1997, вона була створена за запитом Object Management Group (OMG) - організації, відповідальної за прийняття стандартів в галузі об'єктних технологій і баз даних. Після обговорення, у вересні 1997 року, версія 1.1 UML була представлена на голосування в OMG. Розробку UML підтримали і вже тоді використовували як стандарт такі гранди ринку інформаційних технологій, як Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, DEC, Sybase, Logic Works та інші.

Поточна версія - 2.0.

UML може бути застосовано на всіх етапах життєвого циклу аналізу бізнес-систем і розробки прикладних програм. Різні види діаграм які підтримуються UML, і найбагатший набір можливостей представлення певних аспектів системи робить UML універсальним засобом опису як програмних, так і ділових систем.

Діаграми дають можливість представити систему (як ділову, так і програмну) у такому вигляді, щоб її можна було легко перевести в програмний код.

Основною причиною використання мови UML є спілкування розробників між собою.

Крім того, UML спеціально створювалася для оптимізації процесу розробки програмних систем, що дозволяє збільшити ефективність їх реалізації у кілька разів і помітно поліпшити якість кінцевого продукту.

UML прекрасно зарекомендувала себе в багатьох успішних програмних проектах. Засоби автоматичної генерації кодів дозволяють перетворювати моделі мовою UML у вихідний код об'єктно-орієнтованих мов програмування, що ще більш прискорює процес розробки.

Практично усі CASE-засоби (програми автоматизації процесу аналізу і проектування) мають підтримку UML. Моделі розроблені в UML, дозволяють значно спростити процес кодування і направити зусилля програмістів безпосередньо на реалізацію системи.

Діаграми підвищують супроводжуваність проекту і полегшують розробку документації.

UML необхідний:

- керівникам проектів, які керують розподілом завдань і контролем за проектом

- проектувальникам інформаційних систем які розробляють технічні завдання для програмістів;

- бізнес-аналітикам, які досліджують реальну систему і здійснюють інжиніринг і реінжиніринг бізнесу компанії;

- програмістам які реалізовують модулі інформаційної системи.

При модифікації системи об'єктний підхід дозволяє легко включати в систему нові об'єкти і виключати застарілі без істотної зміни її життєздатності. Використання побудованої моделі при модифікаціях системи дає можливість усунути небажані наслідки змін, оскільки вони не ламають структури системи, а тільки змінюють поведінку об'єктів.

В UML використовується 13 видів діаграм:

Structure Diagrams:

- Class diagram

- Component diagram

- Composite structure diagram

· Collaboration (UML2.0)

- Deployment diagram

- Object diagram

- Package diagram

Behavior Diagrams:

- Activity diagram

- State Machine diagram

- Use case diagram

- Interaction Diagrams:

· Collaboration (UML1.x) /

· Communication diagram (UML2.0)

· Interaction overview diagram (UML2.0)

· Sequence diagram

UML Timing Diagram (UML2.0) Структурні діаграми:

- Класів

- Компонент

- Композитної/складеної структури

· Кооперації (UML2.0)

- Розгортування

- Об'єктів

- Пакетів

Діаграми поведінки:

- Діяльності

- Скінчених автоматів (станів)

- Прецедентів

- Діаграми взаємодії:

· Кооперації (UML1.x) /

· Комунікації (UML2.0)

· Огляду взаємодії (UML2.0)

· Послідовності

· Синхронізації (UML2.0)

Малюнок 1 - Колаж з різних діаграм UML.

Абстрагування - це спосіб виділити набір значимих характеристик об'єкта, крім з розгляду незначущі. Відповідно, абстракція - це набір усіх таких характеристик.

Інкапсуляція - це властивість системи, що дозволяє об'єднати дані й методи, що працюють із ними в класі, і сховати деталі реалізації від користувача.

Спадкування - це властивість системи, що дозволяє описати новий клас на основі вже існуючого із частково або функціональністю, що повністю запозичиться. Клас, від якого проводиться спадкування, називається базовим, батьківським або суперкласом. Новий клас - нащадком, спадкоємцем або похідним класом.

Поліморфізм - це властивість системи використовувати об'єкти з однаковим інтерфейсом без інформації про тип і внутрішній структурі об'єкта.

Клас є описуваною мовою термінології (простору імен) вихідного коду моделлю ще не існуючої сутності (об'єкта). Фактично він описує обладнання об'єкта, будучи свого роду кресленням. Говорять, що об'єкт - це екземпляр класу. При цьому в деяких виконуючих системах клас також може представлятися деяким об'єктом при виконанні програми за допомогою динамічної ідентифікації типу даних. Звичайно класи розробляють таким чином, щоб їх об'єкти відповідали об'єктам предметної області.

Об'єкт - це сутність в адресному просторі обчислювальної системи, що з'являється при створенні екземпляра класу або копіювання прототипу (наприклад, після запуску результатів компіляції й зв'язування вихідного коду на виконання).

Прототип - це об'єкт, по образу й подобі якого створюються інші об'єкти. Об'єкти-копії можуть зберігати зв'язок з батьківським об'єктом, автоматично успадковуючи зміни в прототипі; ця особливість визначається в рамках конкретної мови.

Діаграма класів - це статична структурна діаграма, що описує структуру системи, що демонструє класи системи, їх атрибути, методи й залежності між класами.

Існують різні точки зору на побудову діаграм класів залежно від цілей їх застосування:

- концептуальна точка зору - діаграма класів описує модель предметної області, у ній присутні тільки класи прикладних об'єктів;

- точка зору специфікації - діаграма класів застосовується при проектуванні інформаційних систем;

- точка зору реалізації - діаграма класів містить класи, використовувані безпосередньо в програмному коді (при використанні об'єктно-орієнтованих мов програмування).

В UML діаграма класів є типом діаграми статичної структури. Вона описує структуру системи, показуючи її класи, їх атрибути та оператори, а також взаємозв'язки цих класів.

Опис основних компонентів використаних у Microsoft Visio

microsoft visio діаграма клас

Microsoft Office Visio - це потужний редактор діаграм для Windows. Використовує векторну графіку для створення діаграм. Доступний в двох версіях, стандартній і професійній.

Стандартна і професійна версія використовують той же інтерфейс, але друга має додаткові шаблони для більш просунутих діаграм і вихідних форматів, а також унікальну функціональність для простішого приєднання користувача до даних різних джерельних форматів, які мають бути відображені діаграмою.

Microsoft Visio може стати помічником в рішенні трьох основних задач:

- у аналізі складних даних;

- в графічному представленні даних;

- в обміні цими даними між користувачами.

Основний засіб представлення даних в Visio - це векторні фігури, на основі яких будується діаграма або план. Для зручності фігури згруповані по тематичних категоріях, в кожній з яких можна побачити схожі на вигляд або по темі елементи. Фігури є основним, але не єдиним засобом для представлення даних в Visio. Окрім них можна також використовувати текст і числові дані, графічні елементи і форматування кольором.

Малюнок 2 - Вікно Microsoft Visio 2010.

Microsoft Visio - надає можливість працювати з наборами зображень об'єктів певних типів. Об'єкти цих типів є конструктивними елементами, з яких будується об'єктна модель. Такий набір типів ми назвемо бібліотекою (Об'єктів), або об'єктної бібліотекою. Бібліотеки можуть включати як стандартні для програмування прості типи (рядки, числа, символи і т.д.), так і типи, що мають більш складну структуру - сукупність полів даних. Тут використовується термін «поле даних», щоб відрізнити його від таких понять як атрибут, слот, змінна класу і т.д., за допомогою яких описується структура об'єктів.

Поле даних є більш широким поняттям, воно вказує на наявність у об'єкта деякою інформацією (даного), яке може бути отримано через цей інтерфейс. Зазвичай об'єкти мають фіксовану структуру. Це, зокрема, буває, коли об'єкти реалізовані в об'єктно-орієнтованій мові з класами. Однак об'єкти одного типу можуть мати і різний набір полів даних, тобто змінювану структуру, в тому числі під час обчислення (runtime). Таке можливо, якщо об'єкти реалізовані засобами ООП на основі прототипів. Сукупністю полів даних можуть також відображатися в конструкторі послідовні типи даних, наприклад, масиви або списки, які, втім, в деяких бібліотеках можуть розумітися як об'єкти.

Тут важливо зазначити, що бібліотека передбачає реалізацію вхідних в неї типів даних в деякому іншому додатку (або інших додатках), а користувач конструктора об'єктних моделей розглядає ті об'єкти, з якими він працює, лише як деякі структурні описи класів, функціональне значення яких йому заздалегідь відомо. Таким чином, опис поведінки об'єктів повністю виключено із моделі, яка створюється в конструкторі, і залишається тільки їх структурний опис. Це пов'язано з тим - і це головна особливість Visio, - що він орієнтований не на розробку нових додатків, а призначений для побудови об'єктної моделі з усіх можливих типів даних, які вже описані в бібліотеці і раніше були реалізовані у відповідних додатках, забезпечують об'єктне імітаційне моделювання в конкретних предметних областях. Саме в цьому проявляється суттєва відмінність розроблювального тут інтерфейсу від різних систем об'єктно-орієнтованого проектування: останні орієнтовані на розробку програмних додатків з нуля, а пропонований інструмент призначений для побудови моделей на основі вже реалізованих в різних додатках бібліотек об'єктів. Подібну технологію можна було б назвати візуальним (об'єктним) моделюванням, за аналогією з терміном «візуальне програмування».

Таким чином, Microsoft Visio можна розглядати як інструмент, що дозволяє прискорити процес розробки об'єктних моделей. Його користувач створює (або застосовує) готові бібліотеки типів, описи класів або прототипів об'єктів, які використовуються для формування об'єктів в додатках, що безпосередньо забезпечують об'єктне моделювання для конкретних предметних областей.

Найзручніший спосіб почати роботу з Visio - створити документ на основі шаблону. При завантаженні шаблону на область завдань «Фігури» підвантажуються ті категорії графічних елементів, які можуть вам знадобитися в процесі створення діаграми, плану або карти вибраного типу.

Для більшості користувачів Visio є лише допоміжною програмою, яка використовується разом з Excel, Access, Microsoft SQL Server і іншими рішеннями. Іншими словами, не зважаючи на те, що в Visio є можливість введення даних уручну, в більшості випадків це невиправдано. Набагато простіше пов'язати діаграму Visio даними, які вводяться і обробляються в спеціальних застосунках, призначених саме для цього. Основна функція Visio -- в наочнішому представленні вже наявних даних. Використання зовнішніх джерел має свої переваги. По-перше, набагато простіше пов'язати вже наявні дані з елементами діаграми Visio, чим вводити їх вручну. По-друге, при використанні зовнішніх джерел оновлення може відбуватися автоматично - при зміні файлу Excel або іншого джерела дані на діаграмі Visio теж змінюються.

Створення діаграми класів в Microsoft Visio 2010 починається з наступних дій:

Запуск Microsoft Visio 2010 > в панелі меню “Файл” > в меню “Создать” > в категорії шаблонів “Программы и базы данных” > “Схема модели UML” > кнопка “Создать”.

Користуючись набором фігур “Статическая структура UML” створюється діаграма класів.

Малюнок 3 - Вікно початку створення діаграми класів.

Частіш за все для створення діаграми класів використовую такі елементи:

- “Класс”;

- “Обобщения”;

- “Композиция”;

- “Интерфейс”;

- “Двуместная ассоциация”;

- “Зависимость”;

- “Привязка”;

- “Трассировка”;

- “Уточнение”;

- “Использование”;

- “Примечание”;

- “Ограничение”.

Діаграма класів - Бібліотека інституту

Малюнок 4 - Діаграма класів - Бібліотека інституту.

Для створення діаграми класів були використані такі елементи:

- “Класс”;

- “Композиция”;

- “Зависимость”;

- “Уточнение”;

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Назначение Microsoft Visio. Наборы изображений объектов определенных типов. Требования к программному обеспечению. Характеристики пользовательского интерфейса. Функции, операции и приемы работы Microsoft Visio. Взаимодействие конструктора с приложениями.

  контрольная работа [129,3 K], добавлен 19.12.2010

 • Microsoft Office как семейство программных продуктов Microsoft, его возможности и функции. Решение пользовательских задач с помощью встроенных функций Excel, создание базы данных. Формирование блок-схемы алгоритма с использованием Microsoft Visio.

  контрольная работа [1,4 M], добавлен 28.01.2014

 • Среда Microsoft Visio: понятие, основные функции. Функция автосоединения в Office Visio 2007. Логарифмическая функция правдоподобия. График вероятностей отказа версий программного обеспечения. Визуальное моделирование в UML. Общий вид диаграммы классов.

  курсовая работа [53,9 K], добавлен 09.01.2012

 • Управление дистанционной настройкой и установкой ПО. История развития VMware ThinApp. Создание пакета автоматической установки Microsoft Office Visio Professional 2007. Анализ программного обеспечения для него. Тестирование полученного msi-пакета.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.03.2013

 • Основні особливості Microsoft Access, її значення для створення професійної бази даних. Опис прикладної області "Житлово-комунальне господарство". Створення і заповнення таблиць, запитів, форм і звітів, які можна друкувати й редагувати в Microsoft Access.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 17.12.2011

 • Розробка інформаційної системи для автоматизації, підвищення ефективності та спрощення роботи відділень та приймальної комісії. Опис основних класів, варіантів взаємодії системи. Процес авторизації реєстратора. Процес створення запиту в системі.

  курсовая работа [694,9 K], добавлен 16.12.2014

 • Створення у середовищах BPwin 4.0 (за допомогою функціональної методології IDEF0) та Enterprise Architect 7.0 (методологія UML) моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли". Побудова діаграм класів, діяльності та декомпозиції.

  контрольная работа [2,7 M], добавлен 18.08.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.