Системи підтримки прийняття фінансових рішень

Розподіл коштів між підприємствами таким чином, щоб досягнути виробництва 20 або більше товарів за мінімальними коштами фонду. Складання таблиці даних в середовищі системи Exel. Заповнення вікна "Пошук рішення". Заповнення вікна-запиту, звіт результатів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 19.06.2014
Размер файла 1,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

План

Визначення результатів в ході розв'язання конкретного завдання, яке треба виконати в середовищі системи Exel (пошук рішення)

Список використаної літератури.

прийняття рішення таблиця запит

1. Інвестиційний фонд може інвестувати кошти в 4 підприємства, які отримали гаранти. Загальний розмір інвестицій не повинен перевищувати 15 млн.грн. Кошти спрямовуються на виробництво товарів легкої промисловості. Необхідно довести загальну кількість товарів, в які будуть вкладені кошти, до 20.

Різні підприємства можуть вкладати різні кошти в один вид товарі.

Треба запропонувати розподіл коштів між підприємствами таким чином, щоб досягнути виробництва 20 або більше товарів за мінімальними коштами фонду.

Обмеження:

Кожне підприємство повинно вкласти кошти в більш ніж 4 види продукції;

Загальна сума для підприємств 3 та 4 не повинна перевищувати 45% від загальної суми інвестицій.

Розв'язання.

1. Складемо таблицю даних в середовищі системи Exel.

Рисунок 1.1 - Дані до задачі в середовищі системи Exel.

2. Задамо значення для колони «Кількість видів товарів» - будь-які цілі числа.

Рисунок 1.2 - Заповнення ланок колонки «Кількість видів товару» .

3. Знаходимо загальну вартість для кожного підприємства окремо, для всіх значень від D1 - D5, використовується однакова формула: «Dn = Bn*Cn». Отримаємо такі дані:

Рисунок 1.3 - Загальна вартість для кожного підприємства.

4. Знаходимо значення «Всього», тобто для ланки «D7 = СУММ(D2:D5)» - всього для загальної вартості, для ланки «C7 = СУММ(C2:C5)» - всього для кількості товарів, для ланки «D8 = СУММ(D4:D6) » - всього загальної вартості для підприємств 3 та 4. Щоб знайти значення всього для цих ланок, використовуємо формулу автосуми.

Також знайдемо суму інвестицій для підприємств 3 та 4 тобто для ланки «D11 = 0.45*D7».Отже таблиця має такий вигляд:

Рисунок 1.4 - Знаходження значень «Всього».

5. Маючи потрібні показники та обмеження, використовуємо функцію «Пошук рішення», що знаходиться на вкладці «Дані». Заповнюємо вікно-запит таким чином:

Цільова ланка - «D7»; Зміні ланки - «C2-C5»;

Обмеження: «С2 - С5» - цілі ; «С2 - С5» ? «В10» - загальна сума яку не можуть перевищувати інвестиції; «С7» ? «В12» - загальна кількість товарів; «D7» ? «В10» ; «D8» ? «D11».

Дорівнює мінімальному значенню.

Рисунок 1.5 - Заповнення вікна «Пошук рішення».

6. Натискаємо на кнопку «Виконати» і отримаємо рішення. Таблиця приймає такий вигляд:

Рисунок 1.6 - Результати пошуку рішення.

7. Тип звіту «Результати» і підводимо підсумок.

Рисунок 1.7 - Звіт результатів.

Список літератури

1. Олексюк О. С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на макрорівні. - К.: Наукова думка, 1998.

2. Рогач І. Ф., Сенедзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.посіб.: - К. Н КНЕУ,2001

3. Соколовська З. М., Н.В. Яценко. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу « Інформаційно-обчислювальні системи в економіці» ( Використання модуля «Пошук рішень» для розв'язання оптимальних економічних задач) для студентів ІV курсу денної форми навчання всіх спеціальностей. - Одеса: ОДЕУ, 2002р. - 24с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Комп’ютерні інформаційні системи СППР (системи підтримки прийняття рішень). Призначення, переваги, компоненти, архітектура. Приклади використовуваних СППР, їх основні види і опис. Нейронні мережі та СППР. Чинники, які сприяють сприйняттю і поширенню СППР.

  курсовая работа [323,7 K], добавлен 28.12.2010

 • Основні етапи розробки електронної таблиці "Розрахунок фонду заробітної плати" засобами Ms Excel: визначення глобальних параметрів, заповнення таблиці та її представлення у формульному вигляді; виконання сортування, фільтрації та консолідації даних.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 24.11.2011

 • Загальні відомості про електронні таблиці. Призначення електронних таблиць. Завантаження електронних таблиць. Елементи вікна Excel. Робота з книгами. Введення та відображення даних. Редагування даних. Формули і функції.

  курсовая работа [59,9 K], добавлен 28.03.2004

 • Структура електронної таблиці. Опис технології організації і заповнення таблиці, технології форматування таблиці. Фільтрація даних, розширений фільтр. Побудова графіків і діаграм. Розширений фільтр за критерієм "формула". Розрахунковий вигляд таблиці.

  курсовая работа [155,3 K], добавлен 22.12.2013

 • Встановлення і запуск табличного процесора Exel. Елементи вікна Exel, екранні форми, елементи управління. Знаходження з допомогою Excel визначника матриці. Створення таблиць для розрахунку кошторису, поточного обліку товарів, нарахування заробітної плати.

  контрольная работа [36,1 K], добавлен 07.10.2009

 • Проектування інформаційної системи для супроводу баз даних. Моделі запиту даних співробітником автоінспекції та обробки запиту про машини та їх власників. База даних за допомогою SQL-сервер. Реалізація запитів, процедур, тригерів і представлення.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 18.06.2012

 • Створення бази даних та робота з нею у програмному забезпеченні Microsoft Access. Проектування форм для зручного заповнення таблиць, звітів для відображення даних та їх друку, кнопкової форми, яка потрібна для зручної навігації між функціями бази даних.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 04.10.2014

 • Теоретичні відомості. Блок-схема. Текст програми. Результати роботи програми. Процедури і функції. Координати, вікна, сторінки. Багатокутники. Дуги, кола, еліпси. Фарби, палітри, заповнення. Збереження і видача зображень. Виведення тексту. Включення драйв

  курсовая работа [345,2 K], добавлен 17.12.2005

 • Встановлення та запуск Exel, вікно Exel та його елементи, екранні форми та елементи управління. Типи форм, що допомагають уводити дані в списки. Обмеження елементів управління панелі інструментів "Форми", їх використання, заповнення екранної форми.

  контрольная работа [29,0 K], добавлен 29.10.2009

 • Що таке інформаційна система. Для чого вона призначена. Що таке економічна інформація. Класифікація ІС по різних ознаках. Характеристика проектного способу дослідження діяльності підприємства. Визначення системи підтримки прийняття рішення.

  контрольная работа [86,8 K], добавлен 06.07.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.