Розробка інформаційної системи "Бібліотека"

Створення бази даних та робота з нею у програмному забезпеченні Microsoft Access. Проектування форм для зручного заповнення таблиць, звітів для відображення даних та їх друку, кнопкової форми, яка потрібна для зручної навігації між функціями бази даних.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.10.2014
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Розробка інформаційної системи «Бібліотека»

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до роботи на тему "Розробка інформаційної системи Бібліотека": сторінок - 19, малюнків - 14, використаних джерел - 4.

Об'єкт дослідження - база даних середовища MS Access для бібліотеки.

Метою даної роботи є створення автоматизованої інформаційної системи для бібліотек.

Реалізація даного завдання проведена в СУБД Microsoft Access. Окрім бази даних розроблені об'єкти додатку для роботи з базою даних - екранні форми, звіти, запити, інтерфейс користувача.

Результати роботи можуть бути застосовані для автоматизації роботи бібліотеки.

Перспективою створеної системи є розробка інформаційної автоматизованої системи для всіх сфер обліку в бібліотеках.

КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ, БАЗА ДАНИХ, ТАБЛИЦЯ, СХЕМА ДАНИХ, ЗАПИТ, ФОРМА, ЗВІТ.

ЗМІСТ

ВСТУП

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

ВИСНОВОК

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

ВСТУП

Дана робота присвячена створенню бази даних та роботі з нею у програмному забезпеченні Microsoft Access.

MS Access, на сьогоднішній день, являє собою найбільш широко використовувану систему керування базами даних. Завдяки досить зрозумілому та простому інтерфейсу, який дозволяє користуватися програмним продуктом, не маючи спеціальної підготовки та навиків, відносній доступності та задоволенню усіх потреб в керуванні базами даних, які можуть виникнути у повсякденній роботі, Access залишає за собою першість серед інших СКБД за частотою використання.

В цій роботі буде розглянуто побудову бази даних, яку можна використовувати у бібліотеках всього світу (питанням залишається лише її переклад). В даній БД на протязі роботи створюється весь необхідний функціонал, який може бути використаний в закладах такого типу. Окрім самої бази даних та декількох записів внесених для тестування працездатності БД та програмного продукту, також створюються форми для зручного заповнення даними таблиць, звіти для відображення даних та їх друку, а також кнопкова форма, яка потрібна для зручності використання та швидкого переходу між різноманітними функціями даної БД.

В ході роботи буде розглянуто як за невеликий проміжок часу можна створити таблиці та інструменти для зручної роботи з ними.

Хоча для створення гідної бази даних і необхідні відповідні знання, як наприклад базові навики у кодуванні мовою SQL, для використання і роботи з цією базою достатньо буде знати базові ази комп'ютерної грамотності.

Таким чином користуватися без ускладнень базою даних, побудованою на Microsoft Access з легкістю може пересічний користувач ПК. Це є однією із дуже суттєвих переваг даної СКБД у порівнянні з іншими програмними продуктами.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Створити базу даних, що дозволяє автоматизувати роботу бібліотеки. У базі необхідно зберігати інформацію про читачів бібліотеки, дати видачі і повернення читачами книг, список книг у фондах бібліотеки, вартість та кількість примірників кожної книги.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Створюємо базу даних. У меню «Файл» вибираємо команду «Створити» та зі списку шаблонів на закладці «Загальні» вибираємо шаблон «База даних». Зберігаємо створювану БД під ім'ям Библиотека.mdb як показано на рис. 2.1.

Рис. 2.1.

За допомогою конструктора створюємо наступні таблиці: тЧитатели, що містять інформацію про читачів бібліотеки (поля: КодЧитателя, ФИО, Паспорт, Город, Адрес, Телефон); тКниги, що містить інформацію про книги (поля: КодКниги, Автор, Название, Жанр, Год издания, Издательство, Цена); тЭкземпляр, що містить інформацію по кожному примірнику книги (поля: КодЭкземпляра, КодКниги, Местонахождение) і тВыдача (поля: КодЧитателя, КодЭкземпляра, Дата взятия, Дата возврата). У результаті отримаємо таблиці як на рис. 2.2.

Рис. 2.2

Зв'язуємо таблиці в схему даних як на рис. 2.3

Рис. 2.3

Заповнюємо таблиці даними, ввівши в кожну з них не менше п'яти записів.

За допомогою запиту на вибірку виводимо список читачів, які мають «на руках» книги. Для цього пишемо такий SQL запит:

SELECT тЧитатели.ФИО

FROM тЧитатели INNER JOIN тВыдача ON тЧитатели.КодЧитателя = тВыдача.КодЧитателя

WHERE (((тВыдача.[Дата возврата]) Is Null))

GROUP BY тЧитатели.ФИО;

Де ключовою є умова «WHERE (((тВыдача.[Дата возврата]) Is Null))», завдяки якій запит виводить лише ті записи з таблиці, у яких ще нема значень (тобто нема дати повернення книги).

За допомогою запиту на вибірку виводимо список читачів, які мають «на руках» більше однієї книги. Для цього копіюємо минулий SQL-запит та додаємо в кінці:

HAVING (((Count(*))>1))

Що і дає змогу вивести результати лише ті, які повторюються більше одного разу (тобто виводимо читачів які не повернули в бібліотеку ще як мінімум більше однієї книги).

Виводимо назви тих книг, які є тільки в одному екземплярі. Для цього випадку можна не редагувати код SQL при створенні запиту.

Створюємо запит у режимі «Конструктора» та додаємо таблиці «тКниги» та «тЭкземпляр». Обираємо поле «Название» для виводу при виконанні запиту та поле «КодКниги», щоб підрахувати кількість повторів. Для цього обираємо групову операцію Count та ставимо умову «>1», тобто більше одного повтору коду книги у таблиці «тЭкземпляр». Усі подробиці можна побачити на рис. 2.4.

Рис. 2.4

2.8. Виводимо назви тих книг, які знаходяться в читальному залі. Рис. 2.5.

Рис. 2.5

Знаходимо мінімальний і максимальний терміни користування книгами читачами бібліотеки. Задля цього редагуємо запит в режимі SQL:

SELECT MIN(([дата возврата]-[дата взятия])) AS [Минимальный срок], MAX(([дата возврата]-[дата взятия])) AS [Максимальный срок]

FROM тВыдача;

Виводимо список тих читачів, які не взяли жодної книги за останній рік:

SELECT тЧитатели.КодЧитателя, тЧитатели.ФИО

FROM тЧитатели LEFT JOIN [SELECT * FROM тВыдача WHERE YEAR(тВыдача.[Дата взятия])=[Задайте год]]. AS q ON тЧитатели.КодЧитателя = q.КодЧитателя

WHERE (((q.КодЧитателя) Is Null))

ORDER BY тЧитатели.КодЧитателя;

При використанні даного методу необхідно вводити рік при комжному новому запуску запиту (рис. 2.6).

Рис. 2.6

За допомогою запиту на створення таблиці організуємо нову таблицю тСтарыеКниги, в яку записуємо список тих книг, які видані понад 30 років тому. Цю дію виконуємо за допомогою SQL коду:

SELECT * INTO тСтарыеКниги

FROM тКниги

WHERE (((тКниги.[Год издания])<"1982"));

Підраховуємо загальну вартість книг, що зберігаються в бібліотеці. Цю дію виконуємо за допомогою вбудованої функції Sum (рис. 2.7).

Рис. 2.7

На основі таблиці «тВыдача» створюємо перехресний запит. Значення заголовків стовпців і заголовків рядків задаємо за замовчуванням.

Цю дію зробити дуже легко завдяки вбудованій функції створення перехресних запитів. Результат - рис. 2.8.

Рис. 2.8.

Створюємо форму в стовпець для введення інформації про читачів бібліотеки. Робимо це за допомогою майстра створення форм. Рис. 2.9.

Рис. 2.9

Створюємо форму в стовпець для введення інформації про книги. Робимо це за допомогою майстра створення форм. Рис. 2.10.

Рис. 2.10

Створюємо стрічкову форму для заповнення інформації про видачу і повернення книг. Використовуємо майстер створення форм. Рис. 2.11.

Рис. 2.11

Створюємо звіт для виведення повної інформації про читачів. Цю дію виконуємо з використанням майстра по створенню звітів. Рис. 2.12.

Рис. 2.12

Створюємо звіт який виводить назви книг відсортованих за жанром. Цю дію виконуємо з використанням майстра по створенню звітів. Рис. 2.13.

Рис. 2.13

інформаційна бібліотека даний програмний

Створюємо головну кнопочну форму задля зручної навігації між функціями бази даних.

Для цього слід перейти до розділу «Сервис» -> «Служебные программы» -> «Диспетчер кнопочных форм». Там створюємо всі необхідні кнопки для навігації та закриваємо «Диспетчер кнопочных форм». У результаті з'являється досить зручна форма з якої можна перейти до потрібних функціональних можливостей БД (рис. 2.14).

Рис. 2.14

ВИСНОВОК

В ході цієї роботи було створено повнофункціональну базу даних, яку можна використовувати у бібліотеках та інших закладах. Не дивлячись на те, що для розробки деяких складних запитів в БД на основі MS Access необхідні відповідні знання, як наприклад, уміння працювати з SQL_запитами, для більшості базових функцій можна використовувати вбудований функціонал по створенню запитів, форм та звітів (Майстер по роботі з…). Таким чином можна зробити висновок, що однією із цілей розробника даного продукту, Microsoft, є максимальне спрощення роботи у створенному ними середовищі. Якщо для створення складних запитів необхідно мати певні навики роботи з базами даних, то для використання створеної БД ніякий досвід роботи з Access не потрібен. Тому як висновок, можна сказати, що завдяки такому підходу розробників MS Access на сьогоднішній день залишається найбільш широко-використовуваним програмним продуктом серед систем управління базами даних.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

Мельник А.Ф. Смоленський О.Ю. Васіна А.Ю. Гордієнко Л. Ю. Державне управління: навч. посібник/ А.Ф. Мельник О.Ю., Смоленський А.Ю.,Васіна Л. Ю Гордієнко. - Видавництво «Знання-Прес», 2003. - 293 с.

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент: навч. посібник / О.В. Матвієнко,М.Н. Цивін. - К: 2010. - 170.

Козловський В.О. Погріщюк Б.В. Основи підприємництва. Практикум: навчальний посібник./О.В. Козловський, Б.В. Погріщук.- Видання 5-е, доповн. Та переробл. -Тернопіль: ТзОв «Терно-Граф», 2009. -297с.

Білоусько Т.М. Основи економічних інформаційних систем: методичні рекомендації до вивчення дисципліни / Т.М. Білоусько 2012. - 230 с.

Огуй Н.І. Характеристика інформаційних технологій і систем: навч. посібник / Н.І. Огуй 2011. - 120 с.

Талалаєв А.Н. Структура і основні типи інформаційних систем у менеджменті: методичні рекомендації до вивчення дисципліни/ А.Н.Талалаєв 2012. - 220 с.

Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: навч. посібник/ О.В. Матвієнко. - К.:Центр навчальної літератури, 2004, - 310 с.

Мельник А.Ф. Смоленський О.Ю. Васіна А.Ю. Гордієнко Л. Ю. Державне управління: навч. посібник/ А.Ф. Мельник О.Ю., Смоленський А.Ю.,Васіна Л. Ю Гордієнко. - Видавництво «Знання-Прес», 2003. - 293 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення мети створення бази даних магазину та таблиць, які вона повинна містити. Розгляд видів полів та ключів таблиць. Створення запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Вибір системи управління базами даних. Реалізація моделі у Microsoft Access.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 20.07.2014

 • Основні поняття та особливості розробки баз даних в Microsoft Access. Побудова бази даних магазину побутової техніки: створення таблиць та встановлення зв’язків між ними, створення запитів, форм та звітів. Охорона праці і гігієна користувача комп'ютера.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.01.2010

 • Створення баз даних з використанням платформи Microsoft Access 2010 та структурованих запитів SQL. ER-діаграма бази даних з описом кожної сутності та її атрибутів. Розробка інтерфейсу, елементів навігації та макросів для автоматичного виконання запитів.

  курсовая работа [3,1 M], добавлен 21.08.2014

 • Основні особливості Microsoft Access, її значення для створення професійної бази даних. Опис прикладної області "Житлово-комунальне господарство". Створення і заповнення таблиць, запитів, форм і звітів, які можна друкувати й редагувати в Microsoft Access.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 17.12.2011

 • Проектування бази даних "Аптека" у Microsoft Access, розробка структури таблиць, ключових полів і схеми даних. Створення запитів різних типів, екранних форм різного виду для введення і перегляду даних. Створення кнопкових форм, що полегшують навігацію.

  дипломная работа [3,1 M], добавлен 16.11.2014

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Визначення необхідних даних для створення бази даних "Бібліотека", групування їх по таблицях. Передбачення ключових полів, зв’язків між таблицями Access. Створення запитів для функціонування фільтрів у головній формі, а також інтерфейсу користувача.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 22.01.2015

 • Побудова інформаційної системи "Магазин товарів для настільного тенісу" з автоматизації роботи магазину. Концептуальне моделювання бази даних. Обґрунтування вибору СУБД. Логічне проектування бази даних. Схема бази даних. Створення таблиць в конструкторі.

  курсовая работа [8,8 M], добавлен 16.12.2015

 • Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

  курсовая работа [414,5 K], добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.