Створення бази даних у Microsoft Access

Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.01.2014
Размер файла 414,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Створення бази даних у Microsoft Access

Вступ

Нехай потрібно створити програмну систему, призначену для менеджера вищої ланки великої консалтингової компанiї. Така система повинна забезпечувати зберігання відомостей про розподiл виконання рiзних завдань мiж пiдлеглими менеджеру, вiдiлами та спiвробiтниками. Для кожного завдання ставити: найменування, дата постановки, термiн виконання.

Причому кожне завдання складається з: найменування, дата початку, важливість, термін виконання, відповідальний, ступінь готовності (%), обсяг робіт.

1.Опис предметної області

1.1 Форми вихідних документів

база дані запит інфологічний

Необхідно передбачити можливість видачі документа, що представляє звіт про виконані завдання, звіт про поточний стан виконання завдань, звіт про зриви.

Зовнішній вигляд звіту «Выполненные задания»

Выполненные задания

Название

Проблема

Исполнитель

ОС Тест

Проверить ОС на сбои

Adamenko

Мониторинг

Написать программу мониторинга заданий под Linux

Mihaylenko

Реклама

Провести рекламную кампанию нашей фирмы

Korbin

Упал сервер

Упал сервер № 5

Korbin

Тест нового ПО

Проверить программу "recover fx" на ошибки

Kunish

Зовнішній вигляд звіту «Выполняющиеся задания»

Выполняющиеся_задания

% выполнения

Исполнитель

Дата публикации

Времени нужно

10%

Korbin

12.05.2013

13.05.2013 22:35:40

50%

Korkach

15.05.2013

15.06.2013 23:03:49

60%

Korbin

17.05.2013

16.07.2013 20:43:19

80%

Korbin

19.05.2013

17.06.2013 20:44:16

90%

Kunish

20.05.2013 21:10:07

18.09.2013 21:10:07

30%

Korbin

21.05.2013 13:32:12

21.05.2013 13:32:12

Зовнішній вигляд звіту «Срыв графика»

Срыв графика

Авто_Дата

Авто_Время

task_name

problem

solver

Поле18

23 мая 2013 г.

3:41:32

ОС Тест

Проверить ОС на сбои

Adamenko

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

Дизайн

Разработать дизайн для solve.com

Korbin

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

ПО для Менеджера

Написать программу для менеджера, которая будет мониторить выполнение заданий

Mihaylenko

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

Ошибка на сайте

Исправить ошибку на сайте

Korbin

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

Мониторинг

Написать программу мониторинга заданий под Linux

Korkach

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

Реклама

Провести рекламную кампанию нашей фирмы

Korbin

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

Упал сервер

Упал сервер № 5

Korbin

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

Тест нового ПО

Проверить программу "recover fx" на ошибки

Kunish

Страница 1 из 1

23 мая 2013 г.

3:41:32

SEO

Поднять сайт solve.com в топ

Korbin

Страница 1 из 1

1.2 Перелік запитів до бази даних

· Який етап завдання зараз виконується (% виконання етапу, хто виконує, дата початку і закінчення)?

· Які завдання були успішно виконані з початку року по теперішній час?

· Чи є зриви графіків виконання

· Чи є етапи завдань і завдання в цілому по яких за один день до закінчення відсоток виконання становить менш 90%?

· Чи є в даний час співробітники та відділи вільні від виконання завдань?

· Яке завантаження в даний час відділів і співробітників роботою?

2. Побудова інфологічної моделі

2.1 Сутності

При аналізі предметної області можна виділити такі сутності:

· Programmers с атрибутами: Имя, Должность

· Tasks с атрибутами: Имя задания, Задание, Исполнитель, дата публикации, дедлайн, времени нужно, важность, готовность, решено

2.2 Зв'язки

Між цими сутностями можна виділити наступні зв'язки:

· Имя: зв'язок «один-ко-многим» між сутностями «Programmers» та «Tasks»,

- Завдання повинен хтось виконувати, або не виконувати

Усі вище перелічені сутності можна класифікувати як асоціативні сутності.

2.3 Опис отриманої моделі за допомогою ER-діаграми

Кожна зв'язок має два кінця і одне або два найменування. Найменування зазвичай виражається в невизначеній дієслівної формі: "мати", "належати" і т.п. Кожне з найменувань відноситься до свого кінця зв'язку. Іноді найменування не пишуться в зважаючи на їх очевидності.

Модальність "може" означає, що екземпляр однієї суті може бути пов'язаний з одним або кількома примірниками іншої сутності, а може бути і не пов'язаний ні з одним екземпляром.

Модальність "повинен" означає, що екземпляр однієї суті зобов'язаний бути пов'язаний не менше ніж з одним примірником іншої сутності.

Зв'язок може мати різну модальність з різних кінців.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

3. Створення бази даних в Microsoft Access

база документ запит інфологічний

База даних (БД) -- це значна кількість однорідних даних з конкретної предметної галузі, які зберігаються на комп'ютерних носіях. В реальному розумінні база даних- це набір записів і файлів, які організовані спеціальним чином.

Основні функції СУБД:

· Визначення даних (Data definition) - Ви можете визначити яка саме інформація буде зберігатись у даній БД, задати структуру даних і їх тип, а також вказати як ці дані зв'язані між собою.

· Обробка даних (Data manipulation) - дані можна обробляти різними способами, можна вибирати різні поля, фільтрувати і сортувати дані. Можна об'єднати дані з іншою зв'язаною з ними інформацією і обчислювати результуючі значення.

· Управління даними (Data control) - Ви можете вказати, кому дозволено ознайомлюватись із даними, коректувати і добавляти нову інформацію, визначити колективне користування.

В Access база даних -- це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць. Окрім таблиць, у файлі БД можуть бути такі об'єкти: форми, запити, макроси, модулі, сторінки які розглядатимемо далі. Базу даних в Access створюють у вигляді однієї чи декількох таблиць. Для цього після запуску програми треба виконати таку послідовність команд:

Файл > Створити > На закладці Загальні вибрати Нова база даних > OK > Вибрати потрібну папку i надати файлу назву > Створити > Активізувати закладку Таблиці > Створити.

Розширення назви такого файлу є mbd (його можна не зазначати). Надалі суттєво не плутати назву файлу БД i назви таблиць, які є в БД.

В Access є таке поняття, “об'єкт”. У базі даних основними об'єктами є таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі та сторінки доступу до даних.

· ТАБЛИЦЯ - об'єкт, який Ви визначаєте і використовуєте для зберігання даних, тобто це поіменоване реляційне відношення, яке зберігає дані про певну сутність предметної області. Таблиця - основа будь-якої бази даних;

· ЗАПИТИ - потужний засіб для вибору саме тих даних, які необхідні для рішення задачі, тобто це об'єкт, за допомогою якого можна отримати необхідні дані з однієї чи кількох таблиць. За допомогою запитів можна зробити вибірку, вилучення чи доповнення даних, а також створити нові таблиці на базі вже існуючих;

· ФОРМИ - надають можливість створювати зручний користувацький інтерфейс для роботи з даними, тобто використовуються в основному для завантаження даних, відображення їх на екрані та управління роботою додатків. Форми також можна використовувати для запуску макросів чи процедур;

· ЗВІТИ - застосовуються для аналізу і роздруку даних, тобто вміщують результати обробки однієї чи кількох таблиць і можуть бути видані на друк чи підключені до документів інших додатків;

· МАКРОСИ - простий спосіб автоматизації роботи Вашого додатку, вони являють собою структурований опис однієї чи кількох дій, які необхідно виконати за певних умов. Макроси - це макрокоманди. У вигляді макросів описуються певні дії, які досить часто повторюються. Якщо якісь операції з базою виробляються особливо часто, є сенс згрупувати кілька команд в один макрос і призначити його виділеній комбінації клавіш;

· МОДУЛІ - використовуються для створення і збереження програмних процедур, написаних Вами на MS ACCESS BASIC при розробці складних додатків, які можуть бути прив'язані до окремих форм чи звітів і виконувати певні дії. Якщо стандартних засобів Access не вистачає для задоволення особливо витончених вимог замовника, програміст може розширити можливості системи, написавши для цього необхідні модулі.

3.1 Перелік таблиць

Таблиця «Programmers» містить інформацію про працюючих програмістів та відділ, в якому вони працюють

Programmers

id

Имя

Должность

2

Adamenko

Programmer

5

Korbin

Web

3

Korkach

Programmer

4

Kunish

Web

1

Mihaylenko

Programmer

8

Multan

Tester

6

Palamarchuk

Web

7

Susko

Tester

Таблиця «Tasks» містить інформацію про Завдання

Tasks

id

Имя_задания

Задание

Исполнитель

Важность

Готовность

Решено

2

ОС Тест

Проверить ОС на сбои

Adamenko

Низкая

100,00%

Да

3

Дизайн

Разработать дизайн для solve.com

Korbin

Средняя

10,00%

Нет

4

ПО для Менеджера

Написать программу для менеджера, которая будет мониторить выполнение заданий

Mihaylenko

Высокая

100,00%

Да

5

Ошибка на сайте

Исправить ошибку на сайте

Korbin

Очень высокая

100,00%

Да

15

Мониторинг

Написать программу мониторинга заданий под Linux

Korkach

Средняя

50,00%

Нет

16

Реклама

Провести рекламную кампанию нашей фирмы

Korbin

Средняя

60,00%

Нет

17

Упал сервер

Упал сервер № 5

Korbin

Очень высокая

80,00%

Нет

18

Тест нового ПО

Проверить программу "recover fx" на ошибки

Kunish

Высокая

90,00%

Нет

20

SEO

Поднять сайт solve.com в топ

Korbin

Высокая

30,00%

Нет

Tasks

Дата_публикации

Дедлайн

Нужно_времени

11.05.2013

25.05.2013 22:29:54

26.05.2013 22:29:54

12.05.2013

19.05.2013 19:40:49

13.05.2013 22:35:40

14.05.2013

25.05.2013 22:29:54

24.04.2013 22:30:40

14.05.2013

25.05.2013 22:29:54

14.05.2013 22:30:40

15.05.2013

19.05.2013 23:03:49

15.06.2013 23:03:49

17.05.2013

18.05.2013

16.07.2013 20:43:19

19.05.2013

20.05.2013 20:44:16

17.06.2013 20:44:16

20.05.2013 21:10:07

20.05.2013 21:10:07

18.09.2013 21:10:07

21.05.2013 13:32:12

21.05.2013 13:32:12

21.05.2013 13:32:12

3.2 Опис запитів

Запит «% выполнения < 90»

Формулювання запитів. Чи є етапи завдань і завдання в цілому по яких за один день до закінчення відсоток виконання становить менш 90%?

SQL-код запиту.

SELECT Tasks.[Имя_задания], Tasks.[Задание], Tasks.[Важность], Tasks.[Исполнитель]

FROM Tasks

WHERE ((([Дедлайн]-[Нужно_времени])<=1) AND ((Tasks.[Готовность])<0.9));

Результат запиту

% выполнения < 90

Имя_задания

Задание

Важность

Исполнитель

Мониторинг

Написать программу мониторинга заданий под Linux

Средняя

Korkach

Реклама

Провести рекламную кампанию нашей фирмы

Средняя

Korbin

Упал сервер

Упал сервер № 5

Очень высокая

Korbin

SEO

Поднять сайт solve.com в топ

Высокая

Korbin

Запит Выполняющиеся_задания»

Формулювання запиту. Який етап завдання зараз виконується (% виконання етапу, хто виконує, дата початку і закінчення)?

SQL-код запиту.

SELECT Tasks.[Готовность], Tasks.[Исполнитель], Tasks.[Дата_публикации], Tasks.[Нужно_времени]

FROM Tasks

WHERE [Готовность]<>1;

Результат запиту

Выполняющиеся_задания

Готовность

Исполнитель

Дата_публикации

Нужно_времени

10,00%

Korbin

12.05.2013

13.05.2013 22:35:40

50,00%

Korkach

15.05.2013

15.06.2013 23:03:49

60,00%

Korbin

17.05.2013

16.07.2013 20:43:19

80,00%

Korbin

19.05.2013

17.06.2013 20:44:16

90,00%

Kunish

20.05.2013 21:10:07

18.09.2013 21:10:07

30,00%

Korbin

21.05.2013 13:32:12

21.05.2013 13:32:12

Запит « Загруженность»

Формулювання запиту. Яке завантаження в даний час відділів і співробітників роботою?

SQL-код запиту.

SELECT [Имя_задания], [Задание], [Исполнитель], [Должность]

FROM Tasks INNER JOIN Programmers ON Programmers.[Имя]=Tasks.Исполнитель;

Результат запиту

Загруженность

Имя_задания

Задание

Исполнитель

Должность

ОС Тест

Проверить ОС на сбои

Adamenko

Programmer

Дизайн

Разработать дизайн для solve.com

Korbin

Web

ПО для Менеджера

Написать программу для менеджера, которая будет мониторить выполнение заданий

Mihaylenko

Programmer

Ошибка на сайте

Исправить ошибку на сайте

Korbin

Web

Мониторинг

Написать программу мониторинга заданий под Linux

Korkach

Programmer

Реклама

Провести рекламную кампанию нашей фирмы

Korbin

Web

Упал сервер

Упал сервер № 5

Korbin

Web

Тест нового ПО

Проверить программу "recover fx" на ошибки

Kunish

Web

SEO

Поднять сайт solve.com в топ

Korbin

Web

Запит Свободные работники»

Формулювання запиту. Чи є в даний час співробітники та відділи вільні від виконання завдань?

SQL-код запиту.

S SELECT Programmers.Имя, Programmers.Должность

FROM Programmers LEFT JOIN Tasks ON Programmers.[Имя] = Tasks.Исполнитель

WHERE (((Tasks.Исполнитель) Is Null));

Результат запиту

Свободные_работники

Имя

Должность

Multan

Tester

Palamarchuk

Web

Susko

Tester

Запит «Срыв_графика»

Формулювання запиту. Чи є зриви графіків виконання

SQL-код запиту

SELECT Tasks.Имя_задания, Tasks.Задание, Tasks.Исполнитель, Tasks.Дедлайн, Tasks.Нужно_времени

FROM Tasks

WHERE (((Tasks.[Дедлайн])<[Нужно_времени]));

Результат запиту

Срыв_графика

Имя_задания

Задание

Исполнитель

ОС Тест

Проверить ОС на сбои

Adamenko

Дизайн

Разработать дизайн для solve.com

Korbin

ПО для Менеджера

Написать программу для менеджера, которая будет мониторить выполнение заданий

Mihaylenko

Ошибка на сайте

Исправить ошибку на сайте

Korbin

Мониторинг

Написать программу мониторинга заданий под Linux

Korkach

Запит «Успешные_за_год»

Формулювання запиту. Які завдання були успішно виконані з початку року по теперішній час?

SQL-код запиту.

SELECT Tasks.[Имя_задания], Tasks.[Задание], Tasks.[Исполнитель]

FROM Tasks

WHERE (((Tasks.[Дата_публикации]) Between Year('01.01.2013') And DateValue(Now()))

and Tasks.[Решено]= true);

Результат запиту

Успешные_за_год

Имя_задания

Задание

Исполнитель

ОС Тест

Проверить ОС на сбои

Adamenko

ПО для Менеджера

Написать программу для менеджера, которая будет мониторить выполнение заданий

Mihaylenko

Ошибка на сайте

Исправить ошибку на сайте

Korbin

3.3 Опис форм розроблюваної бази даних

Поля для введення інформації про завдання, кнопки для видалення запису, додавання нового запису, оновлення таблиці, переміщення вперед \ назад за таблицею, переміщення в самий кінець \ самий початок таблиці, скасування попередньої дії

На вкладці "Запити" можна натисканням кнопки виконати будь-який запит і отримати всі потрібні звіти

Також, вкладки зверху дозволяють перейти відразу до виконання запиту

Дата публікації генерується автоматично за допомогою функції Now ()

Висновок

На мій погляд, нелегко правильно сприйняти і оцінити тих парад і рекомендаций з побудови хорошою інфологической моделі, які десятиліттями формувалися найбільшими фахівцями в галузі обробки даних. В ідеалі необхідно, щоб попередньо був реалізований хоча б один проект інформаційної системи, запропонований його реальним користувачам. Будь-які теоретичні рекомендації сприймаються всерйоз лише після кількох безрезультатних спроб пожвавлення невдало спроектованих систем. (Хоча є й такі проектувальники, які продовжують вірити, що зможуть реанімувати вмираючий проект за допомогою зміни програм, а не инфологической моделі бази даних.)

Для визначення переліку та структури збережених даних треба зібрати інформацію про реальних і потенційних додатках, а також про користувачів бази даних, а при побудові инфологической моделі слід дбати лише про надійність зберігання цих даних, геть забуваючи про додатках і користувачів, для яких створюється база даних.

Доцільно:

- Чітко розмежовувати такі поняття як запит на дані та ведення даних (введення, зміна та видалення); - Пам'ятати, що, як правило, база даних є інформаційною основою не одного, а декількох додатків, частина з яких з'явиться в майбутньому;- Поганий проект бази даних не може бути виправлений за допомогою будь-яких (навіть самих витончених) додатків. Сучасний рівень інформатизації суспільства зумовлює використання новітніх технічних, технологічних, програмних засобів в різних інформаційних системах економічних об'єктів. методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначену для обробки інформації та прийняття управлінських рішень. Комп'ютерна технологія характеризується рядом особливостей, які слід враховувати при оцінці умов і процедур контролю. Відмінності комп'ютерної обробки даних від неавтоматизованої, в основному, такі: однакове виконання операцій. Комп'ютерна обробка припускає використання одних і тих самих команд при виконанні ідентичних операцій обліку, що практично виключає появі випадкових помилок, звичайно властивій ручній обробці. Навпаки, програмні помилки (інші чи систематичні помилки в апаратних або програмних засобах) приводять до неправильної обробки всіх ідентичних операцій при однакових умовах. Поділ функцій. Комп'ютерна система може здійснити безліч процедур внутрішнього контролю, які в неавтоматизованих системах виконують різні фахівці. Така ситуація залишає фахівцям, що мають доступ до комп'ютера, можливість втручання в інші функції. У підсумку комп'ютерні системи можуть зажадати введення додаткових заходів для підтримки контролю на необхідному рівні, який в неавтоматизованих системах досягається простим поділом функцій. До подібних мір може відноситись система паролів, які запобігають дії, не припустимі з боку фахівців, що мають доступ до інформації про активи та облікові документи через термінал в діалоговому режимі. Потенційні можливості появи помилок і неточностей. У порівнянні з неавтоматизованими системами обліку комп'ютерні системи більш відкриті для несанкціонованого доступу, включаючи осіб, які здійснюють контроль. Вони також відкриті для схованої зміни даних і прямого чи непрямого одержання інформації про активи. Чим менше людина втручається в машинну обробку операцій обліку, тим нижче можливість виявлення помилок і неточностей. Помилки, допущені при розробці чи коригуванні прикладних програм, можуть залишатися непоміченими протягом тривалого періоду. Ініціювання виконання операцій у комп'ютері. Комп'ютерна система може виконувати деякі операції автоматично, причому їхнє санкціонування не обов'язково документується, як це робиться в неавтоматизованих системах обліку, оскільки сам факт прийняття такої системи в експлуатацію адміністрацією припускає в неявному вигляді наявність відповідних санкцій.

Створення АІС сприяє підвищенню ефективності виробництва економічного об'єкта і забезпечує якість управління.

При розробці БД, були отримані основи роботи в середовищі MS Access 2003: створення таблиць баз даних, з урахуванням типу даних їх полів та можливих логічних обмежень на іх ввод; створення запитів для обробки інформації, зберігаючої в базі даних; створення звітів документів для виводу на друк; створення форм для забезпечення дружнього інтерфейсу між користувачем та програмою.

Перелік посилань

1. Мейер М. Теорія реляційних баз даних. - М.: Мир, 2007. - 608с.

2. Лекції по СУБД

3. http://quicktimepro.apple

4. Дейт К. Руководство по реляційній СУБД DB2. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 320с.

5. Киріллов В.В. Структурізованний мова запитів (SQL). - СПб.: ИТМО, 1994. - 80с.

6. Paradox for Windows: Практичне керівництво. Під редакцією Оспищева Д.А. Видавництво АОЗТ «Алевар», 2010 р.

7. Paradox - це дуже просто. Чарльз Сигель. Москва 1993 р.

8. Довідник по программуваню в системі Paradox. Москва, 2008 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення мети створення бази даних магазину та таблиць, які вона повинна містити. Розгляд видів полів та ключів таблиць. Створення запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Вибір системи управління базами даних. Реалізація моделі у Microsoft Access.

  курсовая работа [3,8 M], добавлен 20.07.2014

 • Опис вхідних та вихідних повідомлень, процедури перетворення даних. Розробка інфологічної моделі, інформаційні об’єкти та їх характеристика. Автоматизація даталогічного проектування. Опис структур таблиць бази даних на фізичному рівні, реалізація запитів.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 02.01.2014

 • Основні поняття та особливості розробки баз даних в Microsoft Access. Побудова бази даних магазину побутової техніки: створення таблиць та встановлення зв’язків між ними, створення запитів, форм та звітів. Охорона праці і гігієна користувача комп'ютера.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 19.01.2010

 • Створення баз даних з використанням платформи Microsoft Access 2010 та структурованих запитів SQL. ER-діаграма бази даних з описом кожної сутності та її атрибутів. Розробка інтерфейсу, елементів навігації та макросів для автоматичного виконання запитів.

  курсовая работа [3,1 M], добавлен 21.08.2014

 • Проектування бази даних, що реалізує звіти про графік робіт на об’єктах впродовж місяця. Графічне зображення нагромаджувачів даних. Побудова діаграм потоків даних і переходів станів, таблиць у вигляді двовимірного масиву, запитів. Створення бази даних.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.02.2012

 • Створення інформаційних таблиць бази даних. Створення екранних форм як засобу організації інтерфейсу користувача. Створення запитів для вибору, сортування і обчислення з використанням даних однієї таблиці. Оформлення звітів за допомогою команд MS Access.

  лабораторная работа [397,7 K], добавлен 09.09.2010

 • Опис основних кроків створення бази даних по автомобілям у програмі Microsoft Access, та запитів. Порядок формування таблиць, їх зміст і структура, встановлення зв'язків між таблицями. Операції, що проводяться над таблицями. Правила оформлення звіту.

  практическая работа [1,1 M], добавлен 27.05.2010

 • Основні відомості про реляційні бази даних, система управління ними. Основні директиви для роботи в середовищі MySQ. Визначення та опис предметної області. Створення таблиць та запитів бази даних автоматизованої бази даних реєстратури в поліклініці.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 06.11.2011

 • Розробка структури бази даних. ER-моделі предметної області. Проектування нормалізованих відношень. Розробка форм, запитів, звітів бази даних "Автосалон". Тестування роботи бази даних. Демонстрація коректної роботи форми "Додавання даних про покупців".

  курсовая работа [4,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Основні особливості Microsoft Access, її значення для створення професійної бази даних. Опис прикладної області "Житлово-комунальне господарство". Створення і заповнення таблиць, запитів, форм і звітів, які можна друкувати й редагувати в Microsoft Access.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 17.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.