База даних по приватним підприємствам регіону

Програма "Приватка" для збереження та перегляду всієї інформації, що стосується пошуку підприємства. Розробка алгоритму та програмування на мові Turbo Pascal. Формальна та неформальна постановка задачі. Структура зберігаючих даних. Вихідний код програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.10.2010
Размер файла 20,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

на тему: «База даних по приватним підприємствам регіону»

Харків р.

Зміст

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Створити програму по приватним підприємствам району. Підприємствам для повного контролю протікання в них різних процесів, про них необхідно мати всю інформація, як то кажуть «під рукою». Програма яка буди працювати в даній сфері повинна відповідати всім вимогам які будуть описані нижче.

Я вибрав мову програмування Turbo Pascal, з метою закріплення своїх навиків з програмування.

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму «Приватка» для збереження та перегляду всієї інформації що приватних підприємств.

ь Введення і збереження в файл:

o Назва підприємства

o Адреса підприємства

o Власник підприємства;

ь Можливість редагування даної бази

ь Організація пошуку за критеріями:

o Назва підприємства

o Адреса підприємства

o Власник підприємства;

ь Можливість перегляду всіх існуючих документів

o Перегляд скороченого варіанту бази

o Перегляд повного варіанту даних, які занесені до бази

ь Можливість видалення всієї бази.

ь Зручний інтерфейс для користувача

ь Швидкість та простота роботи в даній програмі

1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Нехай B={B1,B2,…,Bi}, де ( i=1, 2, ..., N ) - множина підприємств.

Ri є Bi - ПІБ власника приватного підприємства

Di є Bi - адреса підприємства

Oi є Bi - назва підприємства

Таким чином отримуємо нову сукупність Bij - яка більш розширена в плані інформації про підприємства

Результат:

Множина Kj, яка формуються з вхідних даних а саме множини Bij.

Математична модель:

Таким чином множина Kj є підмножиною Bij

1.3 Структура зберігаючих даних

P - Запис для занесення в нього інформації а потім до файлу і навпаки

· Na - поле для назви підприємства

· Re - поле для адреси

· Vl - поле для ПІБ власника

Pamka - малює рамку

Voz - відповідае за введення та збереження інформації

Viv - пошук в базі даних

Dal - для видалення

Newreadkey - розширений код клавіши

Rrr - допоміжна для рамки

Prig - меню програми

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

3. Вихідний код програми

uses crt ,dos;

type p=record

na,re,

string[15];

end;

var f: file of p;pr:p;

st1,st2,st3,st4:string;

e:char;d,pu:byte;

{--------------}

procedure pamka (x1,y1,x2,y2:integer);

var i,c:integer;

begin

textcolor(1);

gotoxy(x1,y1);

write(#201);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x1+i,y1);

write(#205);

end;

gotoxy(x2,y1);

write(#187);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x2,y1+i);

write(#186);

end;

gotoxy(x2,y2);

write(#188);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

gotoxy(x2-i,y2);

write(#205);

end;

gotoxy(x1,y2);

write(#200);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

gotoxy(x1,y1+i);

write(#186);

end;

end;

{.........................}

procedure voz;

var i,n:integer;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

pamka(1,23,39,25);

gotoxy(13,24);

write('ZAPOLNENIE');

window(4,1,37,22);

write('Vvedi kol-vo predpreyatiy- ');readln(n);

assign(f,'D:\reg');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

clrscr;

seek(f,filesize(f));

writeln('Predpreyatie#',i);

write('Vvedi nas.predpreyatia- ');readln(pr.na);

write('Vvedi reg. v kotor. rasp. predpr-');readln(pr.re);

write('Vvedi vladelca predpr.- ');readln(pr.vl);

write(f,pr);

end;

close(f);

end;

{...................}

procedure viv;

var i:integer;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

pamka(1,23,39,25);

gotoxy(13,24);

write('prosmotr');

window(4,1,37,22);

if fsearch('reg','d:\')='' then

begin

textcolor(132);

writeln('FAIL Ne NAYDEN');

end

else

begin

assign(f,'d:\reg');

reset(f);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i); read(f,pr);

writeln('nasv. predpr.- ',pr.na);

writeln('region raspol.- ',pr.re);

writeln('Vladeletc- ',pr.vl);

writeln;

end;

close(f);

end;

readln;

end;

{.................}

procedure dal;

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(3);

clrscr;

pamka(1,23,39,25);

gotoxy(13,24);

write('UDALENIE');

window(4,1,37,22);

if fsearch('reg','d:\')='' then

begin

textcolor(132);

writeln('FAIL Ne NAYDEN');

end

else

begin

Writeln('Fail udalen ');

assign(f,'d:\reg');

erase(f);

end;

end;

{-------------------}

procedure kl (x1,y1,x2,y2,a,b:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(b);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Й');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

write('»');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('є');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('є');

end;

write('И');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Н');

end;

write('ј');

end;

{------------------------}

procedure newreadkey (var a:char;var b:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

{------------------}

procedure rrr(st1,st2,st3,st4:string);

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

kl(5,2,35,5,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st1,#198);

kl(5,8,35,11,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st2,#198);

kl(5,14,35,17,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st3,#198);

kl(5,20,35,23,7,0);

gotoxy(3,1);

write (#181,st4,#198);

end;

{------------------}

procedure prig(x,y,u,n:byte);

var i:byte;

begin

textbackground(0);

textcolor(u);

gotoxy(x,y);

for i:=1 to n do

write(#176);

end;

{==================}

begin

window(1,1,40,25);

textbackground(7);

clrscr;

st1:='Udalenie';

st2:='Predpreyatie';

st3:='Prosmotr';

st4:='Vihod';

rrr(st1,st2,st3,st4);

window(1,1,40,25);

prig(6,3,14,29);

pu:=1;

repeat

newreadkey(e,d);

if d=80 then

pu:=pu+1;

if d=72 then

pu:=pu-1;

if pu=5 then

pu:=1;

if pu=0 then

pu:=4;

case pu of

1: begin

if e=#13 then

dal;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,3,14,29);

end;

2: begin

if e=#13 then

voz;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,9,14,29);

end;

3: begin

if e=#13 then

viv;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,15,14,29);

end;

4: begin

if e=#13 then

halt;

rrr(st1,st2,st3,st4);

window (1,1,40,25);

prig(6,21,14,29);

end;

end;

until e=#27;

end.

Висновок

В данній курсовій роботі було створено програму для автоматизації та обробки певної інформації. Програма називається «Приватка». В даній програмі був створений максимально простий інтерфейс, максимально спростована робота користувачем. Таким чином програма легка в використанні, в той же час вона набагато спростовує пошук певної необхідної інформації. Було створене головне поле, де графічно створені пункти вибору певного дійства яке вибрав користувач. Під слофом графіка тут розуміється псевдографіка яка доступна завдяки модулю CRT. Була використані приємна кольорова гама, яка надає розслабленості користувачу, а також концентрує увагу на певних важливих елементах програми.

Список використаної літератури

1. Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. - Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. - 188 с.

2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. - X.,1995.

3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. - СПб.: Питер, 2002. - 496 с.: ил.


Подобные документы

 • Розробка програми "товарна база", призначеної для збереження та перегляду, а також автоматизованої обробки інформації, що надає користувач. Формальна та неформальна постановка задачі. Структура зберігаючих даних. Вихідний код програми, її апробація.

  контрольная работа [13,3 K], добавлен 07.10.2010

 • Створення програми "Аналізатор злочинності в регіоні". Структура зберігаючих даних. Неформальна постановка задачі. Алгоритм основної програми. Введення і збереження інформації. Можливість перегляду всіх існуючих документів. Вихідний код програми.

  курсовая работа [19,4 K], добавлен 07.10.2010

 • Створення спеціалізованої програми на мові програмування Турбо Паскаль для обробки інформації, що вноситься в бази даних по приватних підприємствах. Постановка задачі і структура зберігаючих даних. Розробка алгоритмів основної програми та процедури Is.

  курсовая работа [27,0 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми мовою Turbo Pascal для автоматизації процесу перевірки оцінок та аналізу успішності групи, для збереження і перегляду всієї інформації стосовно навчання. Формальна постановка задачі, створення алгоритму та вихідного коду програми.

  курсовая работа [36,0 K], добавлен 13.10.2010

 • Розробка програми реєстрації і автоматизованого створення звіту на рік по викраденим машинам. Математична модель задачі, структура зберігаючих даних. Створення алгоритмів основної програми на мові Turbo Pascal і процедур Vvod і Red. Вихідний код програми.

  курсовая работа [25,4 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми "Злочин", що призначена для збереження та перегляду, а також автоматичного аналізу всієї інформації про злочинність. Порядок і основні принципи формування структури даних, постановка задачі. Написання та лістинг розробленої програми.

  контрольная работа [12,3 K], добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми для вирішення графічної задачі. При вирішенні задачі необхідно cтворювати програму у середовищі програмування Turbo Pascal. Розробка алгоритму функціонування програми і надання блок-схеми алгоритму. Демонстрація роботи програми.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.