Математичне моделювання економічних систем

Задача лінійного програмування. Розв’язання задачі геометричним методом. Приведення системи рівнянь до канонічного вигляду. Розв’язання симплекс-методом. Розв’язок двоїстої задачі. Задача цілочислового програмування і дробово-лінійного програм.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.06.2009
Размер файла 385,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

26

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Факультет інформаційних технологій і

біомедичної кібернетики

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з курсу „Математичне моделювання економічних систем

студента 4-го курсу спеціальності

«інтелектуальні системи прийняття рішень»

Валяєва Олександра В'ячеславовича

Черкаси - 2006 р.

Зміст

 • Зміст
 • Завдання 1. Задача лінійного програмування
 • Завдання 2. Задача цілочислового програмування
 • Завдання 3. Задача дробово-лінійного програмування
 • Завдання 4. Транспортна задача
 • Завдання 5. Задача квадратичного програмування
 • Список використаної літератури
 • Завдання 1. Задача лінійного програмування

 Для заданої задачі лінійного програмування побудувати двоїсту задачу. Знайти розв'язок прямої задачі геометричним методом і симплекс-методом. Знайти розв'язок двоїстої задачі, використовуючи результати розв'язування прямої задачі симплекс-методом:

 • 3. ,
 • Розв?язання геометричним методом
 • Побудуємо прямі, рівняння яких одержуються внаслідок заміни в обмеженнях знаків нерівностей на знаки рівностей.
 • I:

  6

  0

  0

  9

  II:

  0

  -6

  6

  0

  III:

  0

  4

  4

  0

  Визначимо півплощини, що задовольняють нашим нерівностям.

  • Умовам невід'ємності та відповідає перша чверть.

  Заштрихуємо спільну частину площини, що задовольняє всім нерівностям.

  Побудуємо вектор нормалі .

  Максимального значення функція набуває в точці перетину прямих I та II.

  Знайдемо координати цієї точки.

  Приведемо систему до канонічного вигляду

  Відповідь:

  Розв?язання симплекс-методом

  Приведемо систему рівнянь до канонічного вигляду

  x(0)=(0,0,18,6,0,4)

  Цільова функція

  Побудуємо симплекс-таблицю

  I

  базис

  Cб

  P0

  2

  3

  0

  0

  0

  -M

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  1

  P3

  0

  18

  3

  2

  1

  0

  0

  0

  2

  P4

  0

  6

  -1

  1

  0

  1

  0

  0

  3

  P6

  -M

  4

  1

  1

  0

  0

  -1

  1

  4

  0

  -2

  -3

  0

  0

  0

  0

  5

  -4

  -1

  -1

  0

  0

  1

  0

  Отриманий план не оптимальний

  Обраний ключовий елемент (3,2)

  I

  базис

  Cб

  P0

  2

  3

  0

  0

  0

  -M

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  1

  P3

  0

  10

  1

  0

  1

  0

  2

  -2

  2

  P4

  0

  2

  -2

  0

  0

  1

  1

  -1

  3

  P2

  3

  4

  1

  1

  0

  0

  -1

  -1

  4

  12

  1

  0

  0

  0

  -3

  -3

  5

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  Отриманий план не оптимальний

  Обраний ключовий елемент (2,5)

  I

  базис

  Cб

  P0

  2

  3

  0

  0

  0

  -M

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  1

  P3

  0

  6

  5

  0

  1

  -2

  0

  0

  2

  P5

  0

  2

  -2

  0

  0

  1

  1

  -1

  3

  P2

  3

  6

  -1

  1

  0

  1

  0

  0

  4

  18

  -5

  0

  0

  3

  0

  0

  5

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  Отриманий план не оптимальний

  Обраний ключовий елемент (1,1)

  I

  базис

  Cб

  P0

  2

  3

  0

  0

  0

  -M

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  1

  P1

  2

  6/5

  1

  0

  1/5

  -2/5

  0

  0

  2

  P5

  0

  22/5

  0

  0

  2/5

  1/5

  1

  -1

  3

  P2

  3

  36/5

  0

  1

  1/5

  3/5

  0

  0

  4

  24

  0

  0

  1

  1

  0

  0

  5

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  План оптимальний

  Розв'язок: X*(,) F*=24;

  Розв'язок двоїстої задач

  Побудуємо двоїсту функцію

  3. ,

  Система обмежень

  Скористаємось теоремою

  Якщо задача лінійного програмування в канонічній формі (7)-(9) має оптимальний план , то є оптимальним планом двоїстої задачі

  , ,

  Розв'язок:

  Fmin*= 9,6;

  Завдання 2. Задача цілочислового програмування

  Для задачі із завдання 1, як для задачі цілочислового програмування, знайти розв'язки геометричним методом і методом Гоморі.

  Розв?язання геометричним методом

  ,

  Відповідь:

  Розв?язання методом Гоморі

  Наведемо останню симплекс-таблицю

  I

  базис

  Cб

  P0

  2

  3

  0

  0

  0

  -M

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P6

  1

  P1

  2

  6/5

  1

  0

  1/5

  -2/5

  0

  0

  2

  P5

  0

  22/5

  0

  0

  2/5

  1/5

  1

  -1

  3

  P2

  3

  36/5

  0

  1

  1/5

  3/5

  0

  0

  4

  24

  0

  0

  1

  1

  0

  0

  5

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  Побудуємо нерівність Гоморі за першим аргументом.

  I

  базис

  Cб

  P0

  2

  3

  0

  0

  0

  0

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P7

  1

  P1

  2

  6/5

  1

  0

  1/5

  -2/5

  0

  0

  2

  P5

  0

  22/5

  0

  0

  2/5

  1/5

  1

  0

  3

  P2

  3

  36/5

  0

  1

  1/5

  3/5

  0

  0

  4

  P7

  0

  -1/5

  0

  0

  -1/5

  -3/5

  0

  1

  5

  24

  0

  0

  1

  1

  0

  0

  Обраний розв'язковий елемент (4,4)

  I

  базис

  Cб

  P0

  2

  3

  0

  0

  0

  0

  P1

  P2

  P3

  P4

  P5

  P7

  1

  P1

  2

  1

  1

  0

  0

  -1

  0

  0

  2

  P5

  0

  4

  0

  0

  0

  11/5

  1

  0

  3

  P2

  3

  7

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  4

  P4

  0

  2

  0

  0

  1

  3

  0

  1

  5

  14

  0

  0

  0

  2

  0

  0

  Отриманий план являється оптимальним і цілочисельним.

  Розв'язок: X*(1,7) Fmax*=23;

  Відповідь: цілочисельною точкою максимуму даної задачі є точка (1,7)

  Завдання 3. Задача дробово-лінійного програмування

  Для задачі дробово-лінійного програмування знайти розв'язки геометричним методом і симплекс-методом:

  ,

  Розв?язання геометричним методом

  Визначимо, в яку сторону потрібно обертати пряму навколо початку координат, щоб значення цільової функції збільшувалось. Таким чином ми визначимо яка з крайніх точок є точкою максимуму.

  f(1;0) = 2/3 f(0;1) = 3/7

  Тобто при крутінні прямої проти годинникової стрілки значення цільової функції зменшується.

  Використаємо результати обчислень і геометричних побудов з попереднього завдання.

  З графіка очевидно, що розв'язок лежить на перетині двох прямих. Для визначення точки перетину прямої І та ІІ розв?яжемо систему з двох рівнянь.

  Відповідь: функція набуває максимального значення при x1=6/5, x2=36/5.

  Розв?язання симплекс-методом

  Перейдемо від задачі дробово-лінійного програмування до задачі лінійного програмування.

  Вводим заміну:

  Вводим ще одну заміну:

  Після замін наша задача має такий вигляд:


  Приведемо її до канонічної форми і доповнимо її базисами:

  Повернемось до заміни:

  x1=0 x2=6

  Завдання 4. Транспортна задача

  Для заданих транспортних задач скласти математичну модель і розв'язати їх методом потенціалів, використавши для визначення початкового плану метод мінімального елемента або північно-західного кута.

  1. Запаси деякого однорідного продукту знаходяться на трьох пунктах постачання (базах) A1, A2, A3 і цей продукт потрiбно доставити в три пункти споживання (призначення) B1, B2, B3. Задача полягає в тому, щоб визначити, яку кiлькiсть продукту потрiбно перевезти з кожного пункту постачання (бази) до кожного пункту споживання (призначення) так, щоб забезпечити вивезення всього наявного продукту з пунктів постачання, задовільнити повністю потреби кожного пункту споживання і при цьому сумарна вартiсть перевезень була б мiнiмальною (зворотні перевезення виключаються). Вартість перевезень сij (у грн.) з бази Аi до пункту призначення Bj вказана в таблиці, де також наведені дані про запаси ai (у тонанх) продукту і його потреби (у тонах) bj.

  Пункти

  Пункти споживання

  Запаси

  постачання

  B1

  B2

  B3

  A1

  3

  5

  7

  270

  A2

  6

  9

  4

  180

  A3

  11

  8

  10

  300

  Потреби

  260

  280

  300

  Для даної транспортної задачі не виконується умова балансу , тому введемо додатковий пункт постачання з запасами 840-750=90 і тарифами С4s=0 (i=1,2,3). Тоді одержимо замкнену транспортну задачу, яка має розв'язок. Її математична модель має вигляд:

  хi,

  j 0, 1 i 4, 1 j 3.

  Пункти

  Пункти споживання

  Запаси

  постачання

  B1

  B2

  B3

  A1

  3

  5

  7

  270

  A2

  6

  9

  4

  180

  A3

  11

  8

  10

  300

  A4

  0

  0

  0

  90

  Потреби

  260

  280

  300

  840

  840

  За методом північно-західного кута знайдемо опорний план

  Пункти

  Пункти споживання

  Запаси

  постачання

  B1

  B2

  B3

  A1

  3

  260

  5

  10

  7

  270

  A2

  6

  9

  180

  4

  180

  A3

  11

  8

  90

  10

  210

  300

  A4

  0

  0

  0

  90

  90

  Потреби

  260

  280

  300

  840

  840

  За методом північно-західного кута опорний план має вигляд:

  .

  F=3*260+5*10+9*180+8*90+10*210+0*90=5270

  Перевіримо чи буде він оптимальним.

  Знаходимо потенціали для пунктів постачання

  Для тих клітинок, де, розв'яжемо систему рівнянь

  Знаходимо з системи:

  .

  Для тих клітинок, де, знайдемо числа

  Оскільки , то план Х1 не є оптимальним. Будуємо цикл перерахунку

  Пункти

  Пункти споживання

  Запаси

  постачання

  B1

  B2

  B3

  A1

  3

  5

  7

  0

  270

  260

  10

  A2

  6

  1

  9

  4

  7

  180

  -

  180

  +

  A3

  11

  -5

  8

  10

  300

  +

  90

  -

  210

  A4

  0

  -4

  0

  -2

  0

  90

  90

  Потреби

  260

  280

  300

  840

  840

  В результаті перерахунку отримаємо

  Пункти

  Пункти споживання

  Запаси

  постачання

  B1

  B2

  B3

  A1

  3

  260

  5

  10

  7

  270

  A2

  6

  9

  4

  180

  180

  A3

  11

  8

  270

  10

  30

  300

  A4

  0

  0

  0

  90

  90

  Потреби

  260

  280

  300

  840

  840

  Наступний опорний план

  F=3*260+5*10+9*180+8*90+10*210+0*90=4010

  Для тих клітинок, де, розв'яжемо систему рівнянь

  Знаходимо з системи:

  .

  Для тих клітинок, де, знайдемо числа

  Отже план є оптимальним F=4010

  Завдання 5. Задача квадратичного програмування

  Розв'язати задачу квадратичного програмування геометричним методом та аналітичним методом, використовуючи функцію Лагранжа і теорему Куна-Таккера:

  Розв'язання графічним методом

  ,

  Графік кола має центр в точці (-1, 4)

  X* (0 , 4); F*(X*)=-16

  Розв'язання аналітичним методом

  ,

  Складемо функцію Лагранжа:

  Система обмежень набуде вигляду:

  Перенесемо вільні члени вправо, і при необхідності домножимо на -1

  Зведемо систему обмежень до канонічного вигляду

  Введемо додаткові змінні для утворення штучного базису

  Розв'яжемо задачу лінійного програмування на знаходження мінімуму.

  Введемо додаткові прямі обмеження на змінні.

  ,

  Вектори з коефіцієнтів при невідомих:

  Розв'язуємо отриману задачу звичайним симплекс-методом

  I

  базис

  Cб

  P0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  M

  M

  Px1

  Px2

  Py1

  Py2

  Py3

  Pu1

  Pu2

  Pv1

  Pv2

  Pv3

  Pz1

  Pz2

  1

  Pz1

  M

  2

  -2

  0

  -3

  1

  1

  -1

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  2

  Pu2

  0

  8

  0

  2

  2

  1

  -1

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  3

  Pv1

  0

  18

  -3

  -2

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  4

  Pv2

  0

  6

  -1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  5

  Pz2

  M

  4

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  0

  1

  5

  -M

  M

  -3M

  M

  M

  -M

  0

  0

  0

  -M

  0

  0

  Обраний розв'язковий елемент (5,2)

  I

  базис

  Cб

  P0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  M

  M

  Px1

  Px2

  Py1

  Py2

  Py3

  Pu1

  Pu2

  Pv1

  Pv2

  Pv3

  Pz1

  Pz2

  1

  Pz1

  M

  2

  -2

  0

  -3

  1

  1

  -1

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  2

  Pu2

  0

  0

  -2

  0

  2

  1

  -1

  0

  1

  0

  0

  2

  0

  0

  3

  Pv1

  0

  26

  -1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  -2

  0

  0

  4

  Pv2

  0

  2

  -2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  0

  0

  5

  Px2

  0

  4

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  0

  1

  5

  -2М

  0

  -3М

  М

  M

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Обраний розв'язковий елемент (2,4)

  I

  базис

  Cб

  P0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  M

  M

  Px1

  Px2

  Py1

  Py2

  Py3

  Pu1

  Pu2

  Pv1

  Pv2

  Pv3

  Pz1

  Pz2

  1

  Pz1

  M

  2

  0

  0

  -5

  0

  2

  -1

  -1

  0

  0

  -2

  1

  2

  Py2

  0

  0

  -2

  0

  2

  1

  -1

  0

  1

  0

  0

  2

  0

  3

  Pv1

  0

  26

  -1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  -2

  0

  4

  Pv2

  0

  2

  -2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  0

  5

  Px2

  0

  4

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  0

  5

  2M

  0

  0

  -5M

  0

  2M

  -M

  -M

  0

  0

  -2M

  0

  Обраний розв'язковий елемент (1,5)

  I

  базис

  Cб

  P0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  M

  M

  Px1

  Px2

  Py1

  Py2

  Py3

  Pu1

  Pu2

  Pv1

  Pv2

  Pv3

  Pz1

  Pz2

  1

  Py3

  0

  1

  0

  0

  -5/2

  0

  1

  -1/2

  -1/2

  0

  0

  -1

  2

  Py2

  0

  1

  -2

  0

  -1/2

  1

  0

  -1/2

  -1/2

  0

  0

  1

  3

  Pv1

  0

  26

  -1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  -2

  4

  Pv2

  0

  2

  -2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  1

  5

  Px2

  0

  4

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  5

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  План отриманий в результаті розв'язування задачі симплекс-методом, не є оптимальним так як він не задовольняє умови:

  Отже перерахуємо симплекс-таблицю ще раз.

  Обраний розв'язковий елемент (2,7)

  I

  базис

  Cб

  P0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Px1

  Px2

  Py1

  Py2

  Py3

  Pu1

  Pu2

  Pv1

  Pv2

  Pv3

  1

  Py3

  0

  10

  0

  2

  -3

  1

  1

  -1

  0

  0

  0

  -2

  2

  Pu2

  0

  18

  0

  4

  -1

  2

  0

  -1

  1

  0

  0

  -2

  3

  Pv1

  0

  30

  0

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  -3

  4

  Pv2

  0

  10

  0

  2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  -1

  5

  Px2

  0

  4

  1

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -1

  5

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Отриманий план оптимальний X* (0,4); F*(X*)=-16

  Список використаної літератури

  1. Карманов В. Г. Математическое программирование: Учеб. пособие. -- 5-е издание., стереотип. -- М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. -- 264 с.

  2. Моисеев Н. Н., Иванилов Ю. П., Столярова Е. М. Методы оптимизации --М.: Наука, 1978. -- 352 с.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.