Абсолютна та відносна похибка

Зв'язок між кількістю точних десяткових знаків і відносною похибкою наближеного числа. Визначення кількості точних знаків. Абсолютна похибка алгебраїчної суми декількох наближених чисел. Похибки арифметичних операцій різниці, добутку, частки та степеня.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Предмет Математичні методи представлення знань
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Прислал(а) Юрій
Дата добавления 26.03.2011
Размер файла 50,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Операція алгебраїчного додавання, множення, ділення. Алгоритм ділення модулів чисел. Поняття граф-схеми алгоритму та правила її складання. Основні поняття теорії цифрових автоматів. Синтез керуючого автомата. Контроль виконання арифметичних операцій.

  реферат [55,4 K], добавлен 24.03.2009

 • Огляд програмних професійно-орієнтованих засобів інформатизації. Основні сфери інформатизації суспільства. Принципова відмінність інформаційної технології від виробничої. Форматування текстів. Відносна та абсолютна адресація. Стандартні функції.

  контрольная работа [23,0 K], добавлен 12.10.2012

 • Опис менеджеру умовних знаків, що служить для перегляду, створення і редагування векторних умовних знаків, які потім можна присвоювати різним шарам карти. Цифрова карта місцевості, її призначення, послідовність проектування, реєстрація точок об'єкту.

  контрольная работа [38,8 K], добавлен 21.02.2015

 • Подання чисел у нормальній формі. Порядок нормалізації чисел з рухомою комою. Правила додавання двійкових чисел з рухомою комою. Алгоритми і програми додавання чисел в арифметиці з рухомою комою в інструкціях навчального комп'ютера-симулятора DeComp.

  лабораторная работа [31,7 K], добавлен 13.03.2011

 • Розрізняють дві форми подання двійкових чисел у ЕОМ: із фіксованою комою і з "плавучою" комою. Прямий, обернений і додатковий коди двійкових чисел. Алгоритми виконання арифметичних операцій (додавання, множення, ділення) над двійковими числами із знаком.

  лекция [28,1 K], добавлен 13.04.2008

 • Розробка програми, яка вираховує з введених чисел парні та непарні та додає парні числа. Особливості синтаксису й семантики операторів мови С++. Перевірка коректності введення кількості чисел. Написання коду програми, проведення її тестування на прикладі.

  лабораторная работа [860,5 K], добавлен 20.12.2012

 • Запись прямого и обратного кода для числа 10010 и -10010. Получение дополнительного кода числа для 16-разрядной ячейки. Перевод в двоичную систему счисления десятичных чисел: 10, 45, 7, 33. Запись в обратном и дополнительном кодах числа -67, -43, -89.

  практическая работа [13,7 K], добавлен 19.04.2011

 • Выбор структуры класса больших целых чисел, их сравнительная характеристика и описание преимуществ, недостатков. Реализация метода перемножения двух больших чисел, возведения числа в степень и взятия факториала числа. Режим вычисления выражений.

  курсовая работа [827,2 K], добавлен 19.04.2011

 • Преобразование чисел из естественной формы в нормализованную. Алгоритм нормализации числа. Способы кодирования чисел и действия над ними. Особенности прямого, дополнительного, смещенного и обратного кода. Понятие вещественных чисел, их представление.

  презентация [42,6 K], добавлен 14.06.2011

 • Розробка, виконання та вдосконалення першої обчислювальної машини за кресленнями да Вінчі. Програмована обчислювальна "аналітична машина" Бебіджа. Необхідність точних розрахунків і винайдення електронної техніки. Персональні комп'ютери майбутнього.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 15.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.