Реалізація лінійної структури програми мовою С++

Розробка програми, яка вираховує з введених чисел парні та непарні та додає парні числа. Особливості синтаксису й семантики операторів мови С++. Перевірка коректності введення кількості чисел. Написання коду програми, проведення її тестування на прикладі.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.12.2012
Размер файла 860,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Промислово-економічний коледж НАУ

Контрольна робота

На тему:

"Реалізація лінійної структури програми мовою С++"

Виконав:

Студент 427 ПОМ групи

Горбачевський Валерій

Перевірив: викладач Яценко Л.Б.

Київ 2012

Мета роботи: Навчитися писати програми за допомогою мов програмування С++. Засвоїти синтаксис та семантику операторів мови С++.

Завдання: Напишіть програму, перевіряючи коректність введення кількості чисел. Перевірте роботу програми на контрольному прикладі. З клавіатури вводить n чисел. Визначити суму парних чисел.

Напишемо код програми

#include <stdio. h>

#include <locale. h>

#include <Windows. h>

void main ()

{

setlocale (LC_CTYPE, "Russian");

int n, a=0, s = 0, sum = 0;

printf_s ("Ця програма визначає введені парні числа i додає їх\n");

printf_s ("Введiть кiлькiсть чисел, якi збираєтесь вводити: \n ");

scanf_s ("%d", &n);

// Перевіримо на коректність введені дані

if (n<=0)

printf_s ("Некоректно введені данi\n");

else

if (n>0)

{

printf_s ("Введення %d чисел: \n", n);

printf_s ("Далi слiд ввести наступних %d чисел: \n", n); // Введення чисел

for (int i = 1; i <= n; i++)

{

printf_s ("Введiть %d число:", i);

scanf_s ("%d", &a);

if (a&1)

{

printf_s ("--------------------Нeпарне\n");

}

else

{

printf_s ("--------------------Парнe\n");

s++; // Підрахування кількості парних чисел

sum = sum + a; // Підрахування суми

}

}

}

printf_s (" Кiлькiсть парних %d \n Їх сума %d\n", s, sum);

system ("pause");

}

мова програма лінійна структура

Блок-схема

Протестуємо нашу програму:

1) Спочатку відкриємо

2) Введемо число 5 і натиснемо Enter

3) Введемо 5 чисел: 9, 5, 8, 2,4;

Парних повинно бути 3 числа (8, 2,4). І їх сума 14

є

Вона працює!!!!!!!!!!!!!!!!

Висновок: За допомогою лабораторної роботи ми написали програму яка вираховує з введених нами чисел парні та непарні та додає парні числа.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Написання програми для виведення чисел Фібоначчі. Загальна характеристика мови Паскаль. Науковий доробок Леонардо Фібоначчі. Історія і властивості послідовності. Особливості програмування мовою Turbo Pascal. Відкалібрування та синхронізування програми.

  курсовая работа [325,1 K], добавлен 09.10.2013

 • Побудова інформаційно-математичної моделі та алгоритм задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Складання коду програми. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Тестування та інструкція з експлуатації програми.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.04.2009

 • Вивчення структури програми на Паскалі. Значення функції для будь-якого введеного значення аргументу. Введення-виведення за допомогою операторів Readln і Writeln, визначення їх відмінності від операторів Read і Write. Лістинг і результати роботи програми.

  лабораторная работа [217,4 K], добавлен 04.11.2014

 • Написання програми для мобільного приладу, яка буде переводити числа з однієї системи числення в іншу. Розробка графічного інтерфейсу, яким зручно буде користуватись. Опис процедур, обробників та мови програмування. Дослідження логічних частин програми.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 27.08.2014

 • Огляд існуючих методів розробки компіляторів, детальний опис мови. Характеристика та специфіка процесу розробки програми компілятора на рівні блок-схем і тексту програми. Подання тексту компілятора, а також результатів тестування розробленої програми.

  курсовая работа [510,2 K], добавлен 03.06.2011

 • Побудова інформаційно-математичної моделі задачі. Визначення структури даних, розробка інтерфейсу. Складання коду програми за допомогою мови програмування Delphi 7.0. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Інструкція з експлуатації програми.

  курсовая работа [601,3 K], добавлен 03.09.2009

 • Призначення гри в хрестики-нулики та програмне забезпечення, необхідне для її функціонування. Написання програми в середовищі Borland C++ Builder. Способи виклику програми. Характер вхідних та вихідних даних. Алгоритм та тестування роботи програми.

  курсовая работа [321,6 K], добавлен 01.04.2016

 • Теоретичні відомості про язик С++. Розробка програми, що виконує основні арифметичні дії над простими та складними числами на язику С++. Опис алгоритму програми та її код. Інструкція по користуванню. Обгрунтовування вибору та складу технічних засобів.

  курсовая работа [852,8 K], добавлен 30.11.2011

 • Програми і мови програмування. Алфавіт мови програмування. Лексеми, зарезервовані слова мови Pascal. Ідентифікатори, типи даних. Арифметичні вирази, операції. Стандартні функції, структура програми. Процедури введення-виведення. Правила написання команд.

  лекция [445,0 K], добавлен 24.07.2014

 • Базові конструкції мови програмування С++ з позиції об’єктного програмування. Розробка програми для автоматизації обліку товарів на складі магазину парфумів. Реалізація програми в середовищі Visual Studio C++. Розробка інтерфейсу і тестування програми.

  дипломная работа [907,9 K], добавлен 01.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.