Найпростіші програми на Паскалі

Вивчення структури програми на Паскалі. Значення функції для будь-якого введеного значення аргументу. Введення-виведення за допомогою операторів Readln і Writeln, визначення їх відмінності від операторів Read і Write. Лістинг і результати роботи програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.11.2014
Размер файла 217,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем

 • Лабораторна робота № 1
 • з дисципліни “ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ”
 • Найпростіші програми на Паскалі
 • м. Черкаси
 • Тема роботи: Введення-виведення. Вирази. Умовні оператори.
 • Мета роботи: Вивчення структури програми на Паскалі. Вивчення операцій введення-виведення. Оволодіння навичками записування виразів і використанні стандартних функцій. Використання умовних операторів.
 • Постановка задачі: Обчислити значення функції для будь-якого введеного значення аргумента.
 • Методичні вказівки до роботи:
 • 1) Функції, яких немає серед стандартних функцій виразити через ті, що є.
 • 2) Введення-виведення виконати за допомогою операторів READLN і WRITELN і визначити їх відмінність від операторів READ і WRITE.
 • 3) Виведення результатів виконати форматоване.
 • 4) Розібратися з роботою умовного оператора IF-THEN-ELSE.
 • 5) Завдання до роботи згідно варіанта вибрати з Таблиці 1.
 • Зміст звіту:

1) Задача для конкретного варіанту.

2) Теоретичні відомості

3) Блок-схема програми.

4) Текст програми на Паскалі.

5) Результати роботи програми.

6) Документ Mathcad

4

Y=

a0

0<a<2

a2

7) Висновок до роботи.

Блок-схема

Лістинг програми

Результати роботи програми

програма паскаль оператор лістинг

Документ Mathcad

Висновок

В ході виконання цієї лабораторної роботи я вивчив структуру програми Паскаль. Вивчив операції введення-виведення. Отримав навички створення арифметичних виразів і працював з стандартними функціями. За допомогою програми Паскаль виконав завдання згідно варіанту 4.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка програми, яка вираховує з введених чисел парні та непарні та додає парні числа. Особливості синтаксису й семантики операторів мови С++. Перевірка коректності введення кількості чисел. Написання коду програми, проведення її тестування на прикладі.

  лабораторная работа [860,5 K], добавлен 20.12.2012

 • Загальна характеристика програмного продукту Турбо Паскаль 7.0, його структура та функції. Методика та головні етапи формування квадратної матриці по заданій формулі. Розробка та лістинг отриманої програми. Аналіз результатів виконання програми.

  контрольная работа [145,0 K], добавлен 04.11.2013

 • Основні теоретичні відомості про метод знаходження значення функції у міжвузловій точці за допомогою інтерполяційної формули Бесселя та приклад його застосування. Розробка алгоритму за даним методом. Опис програми, лістинг та результати тестування.

  курсовая работа [70,3 K], добавлен 03.12.2009

 • Основні переваги програмування на мові Delphi. Використання стандартних операторів при створенні інтерфейсу користувача. Вибір складу технічних і програмних засобів, організація вхідних і вихідних даних. Розробка програми, блок-схеми та тексту програми.

  реферат [316,1 K], добавлен 22.01.2013

 • Обчислення наближеного значення суми спадного ряду. Складання блок-схеми та програми, яка б виводила на друк сгенерований, сформований та впорядкований масиви. Використання операторів умовного переходу If - Then - Else. Розроблення програми на VBA.

  практическая работа [51,7 K], добавлен 09.11.2009

 • Складання блок-схеми і програми обчислення значення функції з заданою точністю та програми табулювання функції з заданим кроком. Обчислення двох значень поліному за допомогою схеми Горнера. Програма введення вхідних даних з клавіатури і з файлу ZAD4.DAT.

  контрольная работа [168,6 K], добавлен 29.09.2010

 • Теоретичні відомості. Блок-схема. Текст програми. Результати роботи програми. Процедури і функції. Координати, вікна, сторінки. Багатокутники. Дуги, кола, еліпси. Фарби, палітри, заповнення. Збереження і видача зображень. Виведення тексту. Включення драйв

  курсовая работа [345,2 K], добавлен 17.12.2005

 • Можливості програмування за допомогою Delphi. Розробка програми "Кадровий облік", її функції. Алгоритм задачі: логіка програми, визначення структури даних та інтерфейсу. Аналіз програми та її тестування: переваги та недоліки у порівнянні з аналогами.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 07.05.2009

 • Створення програми, що видає результати голосування та підсумки виборів. Алгоритм розробки програми. Опис структури даних та вимоги до них, стандартних процедур та функцій, файлів та їх призначення. Приклад тестування та результати роботи програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

 • Формування квадратної транспонованої матриці, отримання з неї компонентів вектора та обчислення значення функції в мові Pascal. Базова програма реалізації алгоритму. Сервісний модуль обслуговування матриці. Головна програма та результати її роботи.

  курсовая работа [40,2 K], добавлен 10.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.