Тест для перевірки концентрації уваги

Проектування універсальної контролюючої програми для перевірки концентрації уваги учнями. Дослідження програмного середовища Borland Delphi 7 для створення програми. Вивчення етапів розробки програмних продуктів. Тестування програми на працездатність.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.03.2015
Размер файла 913,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ

Зміст

Вступ

1. Завдання

2. Теоретичні основи розробки контролюючої програми по перевірці концентрації уваги

2.1 Етапи розробки програми

2.2 Опис засобів розробки програмних продуктів

3. Розробка тесту

3.1 Постановка завдання

3.2 Розробка інтерфейсу

4. Алгоритм реалізації роботи

5. Тестування програми

Висновок

Список літератури

Додатки

Вступ

Увага - одне з найважливіших якостей, що характеризує процес вибору людиною потрібної інформації та відсіювання зайвою. Щомиті мозок людини отримує тисячі сигналів з навколишнього світу. Саме увага служить тим фільтром, який запобігає мозок від перевантаження під час отримання таких сигналів.

Роль уваги в житті людини дуже велика. Від уваги в великій мірі залежить ефективність багатьох видів людської діяльності, бо саме за її допомогою більш повноцінними стають інші психічні процеси. Увага - одна з ознак волі. Де немає уваги, там немає і свідомого відношення людини до того, що вона робить. Отже, увага відіграє велике значення в процессі навчання.

Історія переконує в тому, що талановиті люди - видатні вчені, мислителі, політичні діячі володіли своєю увагою. І, напевне, виховували її. Так, великий французький біолог Жорж Кюнье визначив поняття «геній» як невідступна увага. Відомо, що видатний винахідник Томас Едісон свої успіхи в науці арґументував тим, що в процесі роботи міг глибоко сконцентруватися над необхідним. А Чарльз Дарвін писав: «Я превосхожу обыкновенных людей способностью замечать вещи, легко ускользающие от внимания, а также особенностью тщательно наблюдать их».

Чи можна навчитися бути уважним? Науковці вважають, що кожен може бути уважним, але не кожен вміє бути ним. І тому однією із задач учителя є виховання уваги школяра як засобу зростання ефективності навчально-виховного процесу.

Виходячи з цього, нами було розроблено програму для перевірки концентрації уваги учнями під назвою: «Тест для перевірки концентрації уваги».

Актуальністю даної теми є те, що тест на для перевірки концентрації уваги дозволяє швидко і об'єктивно перевірити концентрацію уваги в учнів.

Метою даної роботи є дослідження програмного середовища Borland Delphi 7 для створення програми, яка б перевірила концентрацію уваги та визначила учнів, у яких концентрація уваги низька, для подальшої роботи з такими учнями індивідуально.

Досліджуючи програми для перевірки концентрації уваги ми не знайшли жодної існуючої. Звичайно, є спеціалізовані психологічні тести на увагу. Вони дозволяють перевірити окремі характеристики уваги, такі як концентрацію, вибірковість, стійкість, обсяг і переключення. Такі тести об'єктивно оцінюють якість вашої уваги, та недолік їх у тому, що потрібно роздруковувати бланки коректурної проби, таблиці Шульте, потрібен секундомір, помічник. Наш тест потребує тільки наявність комп`ютера.

Актуальністю даної теми є те, що тест для перевірки концентрації уваги дозволяє швидко і об'єктивно перевірити увагу великої кількість учнів за малий проміжок часу. Тож метою даної роботи є створення універсальної тестуючої програми для перевірки концентрації уваги.

Delphi - одна з наймогутніших систем, що дозволяють на найсучаснішому рівні створювати як окремі прикладні програми Windows, так і розгалужені комплекси, призначені для роботи в корпоративних мережах і Інтернеті. Це з погляду споживача. А з погляду розробників Delphi - це система візуального об'єктно-орієнтованого програмування.

Завдання, що вирішуються за допомогою Delphi:

· Швидке створення професійного віконного інтерфейсу для додатків будь-якої складності і будь-якого призначення. Інтерфейс, створений програмістом, що навіть починає займатися програмуванням, автоматично задовольняє всім вимогам операційної системи, оскільки використовує її функції, процедури, бібліотеки.

· Створення сучасного призначеного для користувача інтерфейсу для будь-яких раніше розроблених програм DOS і Windows.

· Створення могутніх систем роботи з локальними і видаленими базами даних будь-яких типів. Бази даних - сховища інформації будь-якого вигляду використовуються практично у всіх сучасних прикладних програмах.

· Створення баз даних різних типів за допомогою інструментарію Delphi.

· Формування і друк з додатку складних звітів самого різного призначення, що включають тести, таблиці і графіки.

· Управління з свого застосування такими програмами, як Word, Excel, і ін.

· Створення систем допомоги як для своїх застосувань, так і для додатків Windows.

· Використання найсучасніших технологій для розробки додатків, призначених для роботи з Інтернетом.

· і багато що інше.

1. Завдання

· Вивчити теоретичний матеріал по темі написання тесту для перевірки концентрації уваги в Delphi.

· Вивчити практичний стан проблеми по написанню тестів.

· Вибрати засіб розробки програми.

· Створити універсальну тестуючу програму для перевірки концентрації уваги.

· Протестувати програму на працездатність.

2. Теоретичні основи розробки контролюючої програми по перевірці концентрації уваги

2.1 Етапи розробки програмних продуктів

програмний концентрація увага працездатність

Створення програмного забезпечення для ЕОМ включає:

Постановка завдання - тут виробляється підхід до рішення задачі, вивчення теоретичних аспектів вибраної проблеми, аналізу можливих систем програмування

Формалізація - на даному етапі всі об'єкти описуються на мові математики, складаються всі необхідні формули.

Розробка методу рішення - це особовий етап, тобто кожен сам вибирає метод рішення задачі

Створення алгоритму рішення - опис послідовності операцій, які необхідно виконати для вирішення завдання

Реалізація алгоритму у вигляді програми - безпосередньо написання програми по складеному алгоритму

Відладка програми - тестування написаної програми на працездатність, наявність збоїв і помилок.

Обчислення і обробка результатів - завершуючий етап, в якому відбувається обробка результатів роботи створеної програми.

2.2 Опис засобів розробки програмних продуктів

Контролююча програма «Тест для перевірки концентрації уваги» буде розроблено в середовищі Delphi.

Середовище Delphi містить у собі повний набір візуальних інструментів для швидкої розробки програм (RAD - rapid application development), що підтримує розробку інтерфейсу користувача та підключення до корпоративних баз даних. VCL - бібліотека візуальних компонентів, що містить стандартні об'єкти побудови інтерфейсу користувача, графічні об'єкти, діалоги, об'єкти мультимедіа, об'єкти керування базами даних, об'єкти керування файлами тощо.

Саму розробку програми можна поділити на дві частини: візуальну та алгоритмічну.

У Delphi візуальна частина просто “ліпиться”, як скульптор з кусків глини ліпить фігуру. Центром “ліплення”, полотном, де будуть розгортатись всі події програми є форма (Form), а вже на формі “ліпимо” компоненти, які є доступними у Delphi.

У Delphi розробляється проект програми. При цьому автоматично створюється кілька файлів:

project1.dpr - delphi project - саме ядро програми - текстовий файл де описана головна програма, що викликає всі компоненти.

unit1.pas - текстовий файл, де описаний алгоритм всіх подій, що відбуватимуться з елементами (компонентами) форми. Ця частина у Delphi носить назву модуль (unit).

unit1.dfm - файл опису розташування компонентів на полотні формі.

 Таким чином, при написанні програми, алгоритмічна частина робота ведеться з pas-файлом. dpr-файл керується автоматично самим проектом при роботі з компонентами інтерфейсу.

Спочатку вважатимемо, що кожній формі відповідає один модуль. Ще раз зауважимо, що у формі створюється інтерфейс, тобто “ліпляться” компоненти, а у модулі описуються події, що можуть відбуватись з цими компонентами

 При запуску або створенні нового проекту Delphi автоматично створює pas - файл форми з базовими елементами, необхідними для роботи проекту.

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

type

TForm1 = class(TForm)

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

Implementation

{$R *.DFM}

end.

Слово Unit говорить про те, що це модуль.

Interface - блок програми, в якому визначаються типи, змінні, константи, процедури та функції, що доступні іншим модулям.

Uses - перераховані всі зовнішні (у даному випадку стандартні) модулі, які необхідні даному модулю в процесі роботи.

Type TForm1 = class(TForm) - створена форма належить до класу Tform. Tform - абстрактний об'єкт, у якому описані всі події та можливості керування всіма елементами форми. Він є спадкоємцем класу Tform, тобто, успадковує його властивості та методи, додаючи до них власні.

3. Розробка тесту

3.1 Постановка завдання

Контролююча програма «Тест для перевірки концентрації уваги» буде створено в програмному середовищі Delphi 7.

Системні вимоги:

· Процесор: Pentium II 400 Мгц

· Оперативна пам'ять: 128 Мб

· Вільне місце на диску: 4 Мб

· Монітор: 800х600

· Клавіатура

· Миша

3.2 Розробка інтерфейсу

В ході розробки програми було визначено, що вона складатиметься з кількох модулів: головного і підлеглих. Підлеглі модулі викликликаються і використовуються головним модулем. Головний модуль міститиме в собі меню, результат та інформаційні повідомлення про програму (малюнок 1)

Малюнок 1

На формі присутній елемент Опціїї, а також група елементів TButton (малюнок 2)

Размещено на http://www.allbest.ru/

Малюнок 2

Форма Опції містить елементи:

1) Розпочати заново.

2) Автор.

3) Вихід (малюнок 7)

Малюнок 3

4. Алгоритм реалізації роботи

Алгоритм реалізаціїї навчальної програми «ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ».

Запуск програми «ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ» здійснюється таким чином: необхідно відкрити папку, що містить дану програму, і знайти виконуваний файл ТЕСТ.exe. На цьому файлі слід виконати подвійне клацання лівою кнопкою маніпулятора миша.

Прект програми складається з файлу проекту, що містить необхідні інструкції для виконання (Малюнок).

Малюнок 4

Щоб розпочати тест, потрібно натиснути кнопку «ОК». З'явиться тест, в якому послідовно потрібно знайти мишкою числа від 0 до 99.

Малюнок 5

Якщо відповідь неправильна, програма пропонує почати тест спочатку.

Малюнок 6

Якщо протяго 15 хвилин ви знаходите почергово всі числа від 0 до 99, програма вітає вас зі складанням тесту. (Малюнок 4)

Малюнок 7

У програмі є кнопки меню «Опції», «Розпочати заново», «Автор», «Вихід».

Малюнок 8

5. Тестування програми

Початкові дані

Очікуваний результат

Фактичний результат

1

Запуск програми: Тест.exe

Поява форми з інформацією щодо виконання тесту

Поява форми з інформацією щодо виконання тесту

2

Поява головної форми, запущено таймер часу

Потрібно почергово знайти мишкою числа від 0 ло 99

Почергово знаходимо мишкою числа від 0 до 99

3

Проходження тесту

Допускаючи помилку, програма пропонує почати тест заново.

«Ви помилились. Прийдеться починати все заново.Будьте уважні!»

4

Виведення результату тесту

Якщо ви за 15 хвилин встигаете почергово знайти мишкою числа від 0 до 99 програма вітає з перемогою.

«У вас гарна концентрація уваги».

5

Завершення програми

При виборі пункту «Вихід» (відбувається завершення програми

При виборі пункту «Вихід» (відбувається завершення програми

Висновок

Метою роботи було створення програми для перевірки концентрації уваги. В процесі створення програми були вивчені теоретичні аспекти даної проблеми, проводився пошук подібних програм.

Інтерфейс програми дозволяє без особливих утруднень користуватися учням без додаткової підготовки користувача ПК, тому вона може застосовуватися в будь-якому навчальному закладі де є комп`ютери.

В результаті виконаної роботи були досягнуті всі завдання поставлені перед початком написання роботи.

Список використаної літератури

1. Я. М. Глинський «Алгоритмізація і програмування», Львів 2001.

2. Парижский М. А. «Delphi в примерах»

3. Петро Дарахвелідзе «Програмування в Delphi7», Санкт-Петербург 2003.

4. Попов В.Б. «Паскаль и Дельфи. Самоучитель», - СПб.: Питер, 2004.

5. Фленов М.И. «Библия Delphi», С-Петербург, - «БХВ-Петербург», 2004.

6. Шпак Ю. А. «Delphi 7 на примерах», - «Юниор», 2003.

7. Иллюстрировонный самоучитель по Delphi 7 для начинающих.

8. Сайти інтернету:

http: // delphix. biz/

http: // delphi 4 all. narod. Ru/

http: // www. Delphi sources.

http:// delphi land. net

http:// programmersforum. ru

Додатки

Додаток 1

ЛІСТИНГ КОНТРОЛЮЮЧОЇ ПРОГРАМИ «Тест для перевірки концентрації уваги»

unit Num_;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, Buttons, ExtCtrls, StdCtrls, Menus, ComCtrls, DateUtils;

type

TF = class(TForm)

Bevel1: TBevel;

mm: TMainMenu;

N1: TMenuItem;

mNew: TMenuItem;

sp: TStatusBar;

Timer1: TTimer;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Button6: TButton;

Button7: TButton;

Button8: TButton;

Button9: TButton;

Button10: TButton;

Button11: TButton;

Button12: TButton;

Button13: TButton;

Button14: TButton;

Button15: TButton;

Button16: TButton;

Button17: TButton;

Button18: TButton;

Button19: TButton;

Button20: TButton;

Button21: TButton;

Button22: TButton;

Button23: TButton;

Button24: TButton;

Button25: TButton;

Button26: TButton;

Button27: TButton;

Button28: TButton;

Button29: TButton;

Button30: TButton;

Button31: TButton;

Button32: TButton;

Button33: TButton;

Button34: TButton;

Button35: TButton;

Button36: TButton;

Button37: TButton;

Button38: TButton;

Button39: TButton;

Button40: TButton;

Button41: TButton;

Button42: TButton;

Button43: TButton;

Button44: TButton;

Button45: TButton;

Button46: TButton;

Button47: TButton;

Button48: TButton;

Button49: TButton;

Button50: TButton;

Button51: TButton;

Button52: TButton;

Button53: TButton;

Button54: TButton;

Button55: TButton;

Button56: TButton;

Button57: TButton;

Button58: TButton;

Button59: TButton;

Button60: TButton;

Button61: TButton;

Button62: TButton;

Button63: TButton;

Button64: TButton;

Button65: TButton;

Button66: TButton;

Button67: TButton;

Button68: TButton;

Button69: TButton;

Button70: TButton;

Button71: TButton;

Button72: TButton;

Button73: TButton;

Button74: TButton;

Button75: TButton;

Button76: TButton;

Button77: TButton;

Button78: TButton;

Button79: TButton;

Button80: TButton;

Button81: TButton;

Button82: TButton;

Button83: TButton;

Button84: TButton;

Button85: TButton;

Button86: TButton;

Button87: TButton;

Button88: TButton;

Button89: TButton;

Button90: TButton;

Button91: TButton;

Button92: TButton;

Button93: TButton;

Button94: TButton;

Button95: TButton;

Button96: TButton;

Button97: TButton;

Button98: TButton;

Button99: TButton;

Button100: TButton;

mExit: TMenuItem;

N2: TMenuItem;

procedure FormShow(Sender: TObject);

procedure Button99Click(Sender: TObject);

procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

procedure mNewClick(Sender: TObject);

procedure mExitClick(Sender: TObject);

procedure N1Click(Sender: TObject);

procedure N2Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

F: TF;

A:array [0..99] of byte;//масив неповтор. послідовності чисел

h,s,ms:Word;//години, секунди, мілісекунды

m:word=0;//хвилини

bgnTime,endTime:TDateTime;//час старту

Order:ShortInt=-1;

number:byte=0;//число на натиснутій кнопці

const limit=15;//час на виконання тесту

implementation

{$R *.dfm}

//контроль над виконанням основної умови тесту

Procedure Control(Sender:TObject);

Begin

inc(Order);//іттерація щигликів

number:=StrToInt((Sender as TButton).Caption);

if(Compare(Order<>number) then

begin

ShowMessage('Ви помилились. Прийдеться починати все заново. Будьте уважні.');

F.mNew.Click;

Order:=-1;

number:=0;

end;

End;

//генерація неповторюваних чисел від 0 до х з наступним зберіганням в глоб. масив

Procedure Rnd(x:byte);

var i,r,k:byte;

flag:Boolean;

Begin

randomize;

k:=0;

while k<x do

begin

r:=random(x);//if r=0 then r:=x;

flag:=true;

for i:=1 to High(A) do

if r=A[i] then

begin

flag:=false;

break;

end;

if flag=true then

begin

inc(k);

A[k]:=r;

end;

end;

End;

Procedure StartGame(n:byte);

var k:byte;

Begin

ShowMessage('Потрібно почергово знайти мишкою числа від 0 до 99 за 15 хвилин.');

Rnd(n);

//присвоєння кожній кнопці індивідуально-візуального числа

for k:=1 to n do

case k of

1:F.Button1.Caption:=IntToStr(A[k]);

2:F.Button2.Caption:=IntToStr(A[k]);

3:F.Button3.Caption:=IntToStr(A[k]);

4:F.Button4.Caption:=IntToStr(A[k]);

5:F.Button5.Caption:=IntToStr(A[k]);

6:F.Button6.Caption:=IntToStr(A[k]);

7:F.Button7.Caption:=IntToStr(A[k]);

8:F.Button8.Caption:=IntToStr(A[k]);

9:F.Button9.Caption:=IntToStr(A[k]);

10:F.Button10.Caption:=IntToStr(A[k]);

11:F.Button11.Caption:=IntToStr(A[k]);

12:F.Button12.Caption:=IntToStr(A[k]);

13:F.Button13.Caption:=IntToStr(A[k]);

14:F.Button14.Caption:=IntToStr(A[k]);

15:F.Button15.Caption:=IntToStr(A[k]);

16:F.Button16.Caption:=IntToStr(A[k]);

17:F.Button17.Caption:=IntToStr(A[k]);

18:F.Button18.Caption:=IntToStr(A[k]);

19:F.Button19.Caption:=IntToStr(A[k]);

20:F.Button20.Caption:=IntToStr(A[k]);

21:F.Button21.Caption:=IntToStr(A[k]);

22:F.Button22.Caption:=IntToStr(A[k]);

23:F.Button23.Caption:=IntToStr(A[k]);

24:F.Button24.Caption:=IntToStr(A[k]);

25:F.Button25.Caption:=IntToStr(A[k]);

26:F.Button26.Caption:=IntToStr(A[k]);

27:F.Button27.Caption:=IntToStr(A[k]);

28:F.Button28.Caption:=IntToStr(A[k]);

29:F.Button29.Caption:=IntToStr(A[k]);

30:F.Button30.Caption:=IntToStr(A[k]);

31:F.Button31.Caption:=IntToStr(A[k]);

32:F.Button32.Caption:=IntToStr(A[k]);

33:F.Button33.Caption:=IntToStr(A[k]);

34:F.Button34.Caption:=IntToStr(A[k]);

35:F.Button35.Caption:=IntToStr(A[k]);

36:F.Button36.Caption:=IntToStr(A[k]);

37:F.Button37.Caption:=IntToStr(A[k]);

38:F.Button38.Caption:=IntToStr(A[k]);

39:F.Button39.Caption:=IntToStr(A[k]);

40:F.Button40.Caption:=IntToStr(A[k]);

41:F.Button41.Caption:=IntToStr(A[k]);

42:F.Button42.Caption:=IntToStr(A[k]);

43:F.Button43.Caption:=IntToStr(A[k]);

44:F.Button44.Caption:=IntToStr(A[k]);

45:F.Button45.Caption:=IntToStr(A[k]);

46:F.Button46.Caption:=IntToStr(A[k]);

47:F.Button47.Caption:=IntToStr(A[k]);

48:F.Button48.Caption:=IntToStr(A[k]);

49:F.Button49.Caption:=IntToStr(A[k]);

50:F.Button50.Caption:=IntToStr(A[k]);

51:F.Button51.Caption:=IntToStr(A[k]);

52:F.Button52.Caption:=IntToStr(A[k]);

53:F.Button53.Caption:=IntToStr(A[k]);

54:F.Button54.Caption:=IntToStr(A[k]);

55:F.Button55.Caption:=IntToStr(A[k]);

56:F.Button56.Caption:=IntToStr(A[k]);

57:F.Button57.Caption:=IntToStr(A[k]);

58:F.Button58.Caption:=IntToStr(A[k]);

59:F.Button59.Caption:=IntToStr(A[k]);

60:F.Button60.Caption:=IntToStr(A[k]);

61:F.Button61.Caption:=IntToStr(A[k]);

62:F.Button62.Caption:=IntToStr(A[k]);

63:F.Button63.Caption:=IntToStr(A[k]);

64:F.Button64.Caption:=IntToStr(A[k]);

65:F.Button65.Caption:=IntToStr(A[k]);

66:F.Button66.Caption:=IntToStr(A[k]);

67:F.Button67.Caption:=IntToStr(A[k]);

68:F.Button68.Caption:=IntToStr(A[k]);

69:F.Button69.Caption:=IntToStr(A[k]);

70:F.Button70.Caption:=IntToStr(A[k]);

71:F.Button71.Caption:=IntToStr(A[k]);

72:F.Button72.Caption:=IntToStr(A[k]);

73:F.Button73.Caption:=IntToStr(A[k]);

74:F.Button74.Caption:=IntToStr(A[k]);

75:F.Button75.Caption:=IntToStr(A[k]);

76:F.Button76.Caption:=IntToStr(A[k]);

77:F.Button77.Caption:=IntToStr(A[k]);

78:F.Button78.Caption:=IntToStr(A[k]);

79:F.Button79.Caption:=IntToStr(A[k]);

80:F.Button80.Caption:=IntToStr(A[k]);

81:F.Button81.Caption:=IntToStr(A[k]);

82:F.Button82.Caption:=IntToStr(A[k]);

83:F.Button83.Caption:=IntToStr(A[k]);

84:F.Button84.Caption:=IntToStr(A[k]);

85:F.Button85.Caption:=IntToStr(A[k]);

86:F.Button86.Caption:=IntToStr(A[k]);

87:F.Button87.Caption:=IntToStr(A[k]);

88:F.Button88.Caption:=IntToStr(A[k]);

89:F.Button89.Caption:=IntToStr(A[k]);

90:F.Button90.Caption:=IntToStr(A[k]);

91:F.Button91.Caption:=IntToStr(A[k]);

92:F.Button92.Caption:=IntToStr(A[k]);

93:F.Button93.Caption:=IntToStr(A[k]);

94:F.Button94.Caption:=IntToStr(A[k]);

95:F.Button95.Caption:=IntToStr(A[k]);

96:F.Button96.Caption:=IntToStr(A[k]);

97:F.Button97.Caption:=IntToStr(A[k]);

98:F.Button98.Caption:=IntToStr(A[k]);

99:F.Button99.Caption:=IntToStr(A[k]);

100:F.Button100.Caption:=IntToStr(A[k]);

end;

bgnTime:=GetTime;//час старту теста

End;

procedure TF.FormShow(Sender: TObject);

begin

StartGame(100);

end;

procedure TF.Button99Click(Sender: TObject);

begin

//i:=(Sender as TButton).ComponentIndex;//індекс кнопки

Control(Sender);

end;

procedure TF.Timer1Timer(Sender: TObject);

var tm:TDateTime;

begin

endTime:=GetTime;

tm:=endTime-bgnTime;

DecodeTime(tm,h,m,s,ms);

F.sp.Panels[0].Text:='Таймер - '+TimeToStr(tm);

if(m<=limit)and(Order=99) then

ShowMessage('У Вас гарна концентрація уваги.')

else

if(m>limit)and(Order in [0..89]) then

begin

ShowMessage(IntToStr(limit)+' хвилин вийшло. Ви не встигли знайти всі 99 чисел. Концентрація уваги знижена.');

F.mNew.Click;

end;

end;

procedure TF.mNewClick(Sender: TObject);

begin

StartGame(100);

end;

procedure TF.mExitClick(Sender: TObject);

begin

F.Close;

end;

procedure TF.N1Click(Sender: TObject);

begin

end;

procedure TF.N2Click(Sender: TObject);

begin

Form1.ShowModal;

end;

end.

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;

type

TForm1 = class(TForm)

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

end.

Додаток 2

README

Тестова програма «Тест для перевірки концентрації уваги».

Автор програми:

Якимчук Олександр Юрійович - Йосипівський НВК «ДНЗ-ЗНЗ І - ІІ ступенів», учень 9 класу, с.Йосипівка, Малинського району, Житомирської області.

Комплект поставки:

ТЕСТ.exe - сама програма,

Num_.PAS - її текст ,

Unit1.PAS - її текст ,

readme - те, що ви читаєте.

Вхід в програму:

На значку ТЕСТ.exe виконати подвійний щиглик.

Мiнiмальнi вимоги:

- PS DOS, DR DOS версiї 3.30 або старше,

- EGA/(S)VGA монiтор,

- близько 6400 Kb пам'ятi,

- процесор i8086/88 або вище.

Опис:

Вирішальне значення для результатів будь-якої праці має здатність концентрувати увагу. Дитина, яка вміє уважно слухати вчителя в школі, легше засвоює матеріал і витрачає менше часу для виконання домашніх завдань. Завдяки цьому має більше часу на відпочинок і розваги.

Спостереження за іграми і роботою дитини може дати батькам багатющий матеріал для того, щоб оцінити рівень здатності своєї дитини до зосередженості і уважності. Якщо батьки приходять до висновку, що увага у дитини розвинена слабко, необхідно терміново починати тренування, постійно займаючись формуванням у неї спостережливості та уваги.

З метою перевірки концентрації уваги дитини було створено програму «Тест для перевірки концентрації уваги»

Завдяки зручному інтерфейсу, який не вимагає значних знань у володінні компютером та хорошій графіці, програма не несе додаткового навантаження на зір дитини, що дає значну перевагу в роботі з програмою.

Сама програма є досить простою за своїм алгоритмом, але й досить цікавою в опрацюванні, яка здатна захопити учнів різного віку - від початкових класів до дітей старшого віку.

Гарячі клавіші: Ctrl+N - розпочати знову; Ctrl+W - вихід.

Додаток 3

ТЕХНIЧНИЙ ПАСПОРТ

НА КОНТРОЛЮЮЧУ ПРОГРАМУ

«ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ»

Автор ЯКИМЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Вік 15 років

Місто, район МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН

Школа, клас ЙОСИПІВСЬКИЙ НВК «ДНЗ-ЗНЗ І - ІІ СТУПЕНІВ»

9 КЛАС

Педагогічний керівник ПЕТРОВСЬКИЙ АРКАДІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса автора, № телефону с.ЙОСИПІВКА, МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 0(4133)99-3-68

Вид програми: НАВЧАЛЬНА

Версія та назва операційної системи, під управлінням якої працює програма ОС-ах Windows 98, 2000, ХР, інші

Який об'єм пам'яті (мінімальний) потрібен для роботи програми 64000 Кб (для програм, що працюють під інтерпретаторами

Програма працює на процесорі (РАХ):__1ГГц

Яке спеціальне програмне забезпечення потрібно для роботи

Додаток 4

Письмова згода на відкрите опублікування програми «Тест для перевірки концентрації уваги»

Я, Якимчук Олександр Юрійович, учень 9 класу Йосипівського НВК «ДНЗ-ЗНЗ І - ІІ ступенів» Малинського району, Житомирської області даю письмову згоду на відкрите опублікування моєї програми «Тест для перевірки концентрації уваги»

23 листопада 2012 р. Підпис

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Опис задуму та мети складання програми. Порядок створення контролюючої програми-тесту "Пори року" в програмному середовищі Delphi для перевірки знань молодших школярів про пори року. Написання кодів, алгоритм реалізації роботи та лістинг програми.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 14.06.2010

 • Методи захисту програмного забезпечення та комп’ютера від несанкціонованого доступу. Метод створення програми перевірки доступу за методом Тюрінга. Розробка структури програми, вибір мови програмування, тестування. Інструкція по роботі з програмою.

  курсовая работа [606,7 K], добавлен 06.08.2013

 • Поняття та класифікація комп’ютерних ігор. Відтворення гри "Морський бій" у вигляді комп’ютерної програми. Компоненти програмного середовища Delphi, що були використані під час її створення. Алгоритм реалізації ігрового процесу та скріншоти з програми.

  дипломная работа [418,2 K], добавлен 12.07.2013

 • Огляд існуючих методів розробки компіляторів, детальний опис мови. Характеристика та специфіка процесу розробки програми компілятора на рівні блок-схем і тексту програми. Подання тексту компілятора, а також результатів тестування розробленої програми.

  курсовая работа [510,2 K], добавлен 03.06.2011

 • Розроблення програми управління файловою системою комп’ютера, здатної виконувати стандартні функції над файлами і каталогами, її переваги. Проектування програмних додатків в середовищі Borland Delphi 7. Тестування та налагодження програмних застосувань.

  дипломная работа [3,7 M], добавлен 30.09.2013

 • Основні частини програмного середовища. Інтерфейс та основні можливості програми DipTrace. Функція перевірки зв'язків. Налаштування параметрів сторінки. Графічні властивості та деякі незначні незручності при роботі з бібліотеками та редактором корпусів.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 27.03.2014

 • Створення програми, що видає результати голосування та підсумки виборів. Алгоритм розробки програми. Опис структури даних та вимоги до них, стандартних процедур та функцій, файлів та їх призначення. Приклад тестування та результати роботи програми.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.