Дослідження середовища розробки схем DipTrace

Основні частини програмного середовища. Інтерфейс та основні можливості програми DipTrace. Функція перевірки зв'язків. Налаштування параметрів сторінки. Графічні властивості та деякі незначні незручності при роботі з бібліотеками та редактором корпусів.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 27.03.2014
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Черкаський державний технологічний університет

Кафедра спеціалізованих комп'ютерних систем

РГР

з дисципліни: «Основи конструктивно-технологічної побудови ЕОМ»

На тему: «Дослідження середовища розробки схем DipTrace»

Виконав: студенти групи СКСС-1277

Топчій С.М.

Перевірив: викладач кафедри СКС

Зубко І.А.

Черкаси 2013р.

Вступ

На даний момент існує немало програм для проектування принципових схем. Як відомо не менш важливим компонентом ніж сам пристрій є його принципова схема (потрібна для осмислення роботи виробу), тому розробники потребують програмного середовища зі зручним інтерфейсом і широкими можливостями. Не всі програмні комплекси відповідають сучасним потребам радіо проектувальників. Кожна програма має свої переваги, проте із ростом числа радіолюбителів та професійних розробників виникла потреба в універсальному середовищі розробки схем.

У даній роботі буде розглянуто основні можливості програмного комплексу DipTrace та буде визначено наскільки він є вдалим. Також будуть розглянуті основні пункти інтерфейсу програми.

1. Основні частини програмного середовища

Загалом програмне середовище DipTrace складається із 4 основних програм:

Schematic -- програма призначена для розробки принципових схем.

Рис. 1.1. Принципова схема в середовищі Schematic

PCB Layout -- програма призначена для розводки плат. Має можливість ручного та автоматичного трасування.

Рис. 1.2 Трасування ліній в середовищі PCB Layout

ComEdit -- Програма-редактор корпусів. Дозволяє створювати корпуси для створених компонентів.

Рис. 1.3 Розробка корпусу в середовищі ComEdit

SchemEdit -- Програма-редактор компонентів. Дозволяє редагувати та створювати нові компоненти.

Рис. 1.4. Створення нового кмпоненту в середовищі SchemEdit

2. Інтерфейс програми

2.1 Основне вікно програми

Основне вікно програми складається з області побудови принципової схеми, головного меню, панелей інструментів, рядка стану.

Рис. 2.1. Основне вікно програми.

У області побудови є можливість створення і редагування об'єктів з яких складається принципова схема (компонентів, мереж, шин, міжстаничних переходів і графічних об'єктів).

У головному меню виконуються усі основні функції програми:

Файл, Правка, Вид, Об'єкти, Бібліотека, Програми, Довідка.

2.2 Панелі інструментів

Програма має чотири основні панелі інструментів:

Стандартна

Рис. 2.2 Стандартна панель інструментів.

Містить наступні інструменти:

Новий - створює новий проект принципової схеми. У випадку якщо попередній не збережений, пропонує це зробити. Програма підтримує наявність тільки одного активного (відкритого) проекту.

Відкрити - викликає діалог відкриття існуючого файлу формату *.dch - принципова схема.

Зберегти - зберігає поточний проект принципової схеми на диск. Якщо заздалегідь проект не був збережений або відкритий з певного файлу, то викликається діалог збереження для вибору файлу, інакше проект зберігається в заздалегідь вибраному файлі (чи звідки робилося відкриття). Цей інструмент активний тільки у разі, якщо поточний проект не збережений.

Друк - виводить поточний проект на принтер, заздалегідь викликаючи діалог друку. Рекомендується робити друк через попередній перегляд. Налаштування параметрів сторінки, відступів рамки, штампу робиться у вікні параметрів сторінки.

Попередній перегляд - відкриває вікно попереднього перегляду перед виведенням проекту на друк.

Параметри сторінки - відкриває вікно параметрів сторінки, де робиться налаштування розмірів і орієнтації сторінки, відступів рамки, штампу, виклик редактора штампів.

Вирізати - переміщає виділені об'єкти у буфер обміну для подальшої вставки (в межах програми).

Копіювати - копіює виділені об'єкти у буфер обміну для подальшої вставки (в межах програми)

Вставити - вставляє об'єкти з буфера обміну зі зміщенням направо вниз.

Крок назад - відкат на один крок редагування назад.

Крок вперед - зворотна функція. Стає активною у разі відкату на яку-небудь кількість кроків назад і повертає проект в початкове положення по кроках. Якщо після відкату було зроблено редагування проекту, уся історія попереду віддаляється і інструмент стає неактивним.

Масштабувати вікно - встановлює масштаб і позицію області побудови відповідно до вказаного мишею вікном.

Масштабувати по розмірах - встановлює масштаб і позицію області побудови відповідно до розмірів усього проекту.

Попередній масштаб і позиція - відкат на один крок масштабування назад.

Масштаб - вибір масштабу області побудови принципової схеми (від 25% до 800%). Також масштаб змінюється натисненням клавіш " + " і " - " відповідно більше і менше, обертанням колеса миші, або вибором відповідних пунктів головного меню.

Крок сітки - вибір поточного кроку сітки, здійснюється з восьми стандартних.

Об'єкти

Рис. 2.3. Об'єктна панель інструментів.

Містить наступні інструменти:

Режим за умовчанням - встановлює режим за умовчанням. У цей режим можна перейти натисненням правої кнопки миші.

Змінити початок координат - дозволяє Вам встановити початок координат у будь-яку точку області побудови.

Вставка компонента - відкриває діалог вставки компонента з будь-якої бібліотеки окрім підключених.

Установка зв'язку - переводить програму в режим створення зв'язків. Переклад в цей режим здійснюється автоматично при спробі проведення зв'язку від якого-небудь виведення компонента.

Установка шини - переводить програму в режим створення шин.

Міжсторінковий перехід - переводить програму в режим створення міжсторінкових переходів (між листами принципової схеми). До цих переходів під'єднуються шини. Для з'єднання двох або більше за переходи між собою необхідно задати їм однакові імена. Різні шини, приєднані до переходів з однаковими іменами, фактично є одними.

Режим редагування - переводить програму в режим редагування зв'язків. Перехід в цей режим також здійснюється при спробі редагування з режиму за умовчанням.

Додати ієрархічний вивід - встановлює вивід на ієрархічних листах. Під ієрархічним вивід мається на увазі вивід для з'єднання ієрархічних блоків з схемою.

Додати ієрархічний блок - встановлює ієрархічний блок на основі листа з схемою ієрархічного блоку.

Таблиця - установка таблиць на принципову схему.

Автофігури, текст, зображення - інструменти створення графічних елементів, тексту і зображень.

Бібліотеки - відображає підключені бібліотеки. При виборі бібліотеки її зміст відображається на панелі компонентів.

Компоненти - має вигляд таблиці і містить усі компоненти вибраної бібліотеки. Для багатосекційних компонентів встановлюється поточна секція і режим автоматичної установки секцій живлення. Поточний компонент показується у вигляді малюнка з ім'ям (типом), для багатосекційних також відображається кількість секцій, для інших компонентів показуються тільки імена.

2.3 Налаштування параметрів сторінки

Для зміни параметрів сторінки необхідно з головного меню вибрати пункт "Файл \ Параметри сторінки" або відповідний інструмент на стандартній панелі.

Рис. 2.4. Налаштування параметрів сторінки.

У вікні параметрів сторінки встановлюються поля рамки, зони і штампи.

Можлива наявність чотирьох штампів в кожному з кутів рамки і двох перевернутих штампів на лівій зовнішній стороні рамки. При виборі штампів у вікні передперегляду відображається останній вибраний.

Розмітка зон здійснюється цифрами по ширині і буквами по висоті, напрям розмітки визначається стандартом (ANSI або ISO). Якщо вибрати прапорець "Показувати межі зон" то буде встановлена подвійна рамка із заданою шириною між внутрішньою і зовнішньою межами. Поля рамки у такому разі задаються для внутрішньої межі. При показі зон неможлива установка зовнішніх штампів.

Комбінації рамки і штампів можна записувати в шаблони листів і надалі робити зміну усіх параметрів вибором необхідного шаблону.

Для створення і зміни штампів використовується редактор штампів, для виклику якого необхідно натиснути кнопку "Редактор штампів".

Для зміни налаштувань друку, вибору принтера і тому подібне необхідно натиснути кнопку "Налаштування друку".

Розміри і орієнтація листа співпадає з установками принтера. Можливе також незалежне виставляння. Для цього необхідно натиснути кнопку "Розмір листа". Ця функція безпосередньо впливає на установки принтера, проте якщо в системі не встановлено принтера або необхідні параметри проекту не співпадають з можливостями поточного принтера, то установки друку для проекту не залежатимуть від установок принтера.

Для кожного листа принципової схеми можна встановлювати свої параметри. Через список "Сфера застосування" можна застосовувати вказані параметри до поточного листа або для усіх листів схеми.

Відображення рамки і штампу, а також меж листа у вікні параметрів сторінки відповідає пунктам головного меню.

бібліотека редактор сторінка графічний

3. Основні можливості програми

Пакет DipTrace має два власні формати бібліотек : корпусів (*.lib) і компонентів (*.eli).

До програми Schematic можливе підключення бібліотек компонентів (*.eli), які є набором символів схемотехніки з підключеними до них корпусами. Створюються в редакторові компонентів (SchemEdit).

На панелі бібліотек відображаються до десяти кнопок з іменами підключених бібліотек. При виборі будь-якої з них зміст цієї бібліотеки відображається на панелі компонентів. Підключення бібліотек за умовчанням здійснюється автоматично з директорії або заданих користувачем.

Усі нові знайдені бібліотеки поміщаються в список відомих.

Є можливість пошуку компонентів по бібліотеках із завданням параметрів шуканого. Для відкриття діалогу пошуку необхідно з головного меню вибрати "Бібліотека \ Пошук компонента".

Для експорту поточної бібліотеки в редактор компонентів необхідно вибрати "Бібліотека \ Експорт в редактор". При цьому відбувається запуск програми SchemEdit з ім'ям файлу бібліотеки в якості параметра.

Відкриття сторінки бібліотек в інтернеті робиться вибором з головного меню команди : "Бібліотека \ Оновлення через інтернет".

3.1 Підключення бібліотек

Для відкриття майстра підключення бібліотек необхідно вибрати з головного меню пункт "Бібліотека \ Підключення бібліотек".

Підключення бібліотек при завантаженні програми здійснюється в одному з двох режимів :

Автопідключення з вказаної директорії (встановлений за умовчанням) - при цьому завантажуються файли в алфавітному порядку. При виборі цього режиму (відмічений прапорець автопідключення) список підключених бібліотек і інструменти вставки з диска і з відомих стають неактивними.

Вибір користувачем підключених бібліотек (прапорець автопідключення не відмічений). При цьому стає доступним редагування списку підключених бібліотек і вставка імен файлів з диска або з відомих.

При виборі зі списку підключених або відомих ім'я, коментар і шлях до файлу цієї бібліотеки відображаються внизу вікна.

Рис. 3.1. Підключення бібліотек компонентів

Додавання бібліотеки до кінця списку відомих здійснюється натисненням кнопки "Додати".

При натисненні кнопки видалити виконується видалення зі списку вибраних файлів, але при цьому якщо одна або декілька посилань вказують на існуючі файли видається відповідне попередження.

При закритті майстра підключення відбувається реініцалізація панелі бібліотек відповідно до зроблених змін.

3.2 Робота з листами

Принципова схема може складатися з декількох листів. Для переходу між якими використовуються міжсторінкові переходи.

Для додавання нового листа до принципової схеми необхідно з головного меню вибрати пункт "Правка \ Додати лист".

Список листів принципової схеми знаходиться в лівому нижньому кутку області побудови.

Рис. 3.2. Вибір поточного листа

Кликом миші на потрібному листі робиться перемикання між ними. Для виклику підміню листа необхідно натиснути на його імені правою кнопкою миші.

Тут можлива вставка нового листа перед поточним, видалення поточного і його перейменування.

3.3 Виділення об' єктів

До об'єктів програми можна віднести компоненти, мережі, шини, міжсторінкові переходи і графічні елементи.

Для того, щоб редагувати кожного з цих об'єктів необхідно його виділити. Це можливо двома способами:

• Натисненням кнопки миші на цьому об'єкті. При цьому лівою відразу ж можна буде його переміщати, а права служить для виклику підміню.

• У режимі за умовчанням для виділення декількох об'єктів необхідно обвести їх мишею. Будуть вибрані усі об'єкти, що входять в прямокутник.

Якщо при цьому утримувати клавішу Shift, то поточне виділення буде додано до вже існуючого, а виділення тих об'єктів, які вже були вибрані і потрапили в поточне, буде скасовано.

Спроба виділити або відмінити виділення одного з об'єктів групи приведе до відповідних дій з усією групою.

Для виділення усіх об'єктів принципової схеми необхідно вибрати з головного меню

• Діалогове вікно "Редагувати виділення" дозволяє виділити об'єкти за типом. Також підтримуються декілька режимів (нове виділення, додати до виділеного, прибрати з виділеного, залишити виділеним).

• Для доступу до редагування виділення використайте Правка \ Редагувати виділення з головного меню.

Рис. 3.3. Вікно редагування виділення

3.4 Створення специфікації

Для створення специфікації компонентів принципової схеми необхідно з головного меню вибрати пункт "Об'єкти\Специфікація".

Рис. 3.4. Вікно створення специфікації

У вікні, що проявилося, задаються стовпці таблиці специфікації.

Для створення нового стовпця необхідно в полі "Показувати" вказати властивість компонента, яку буде в нім показано, ширину стовпця і вирівнювання в осередках, після цього натиснути кнопку "Додати".

Для зміни установок одного із створених стовпців необхідно вибрати його в списку і змінити параметри.

Вставка нового стовпця в поточну позицію зі зміщенням робиться натисненням кнопки "Вставити". Для видалення поточного стовпця необхідно натиснути кнопку "Видалити".

Рядки таблиці можуть бути розбиті по компонентах або по секціях. У першому випадку кожен рядок відповідає одному компоненту незалежно від кількості секцій в нім, в другому - кожна секція виноситься в новий рядок.

Знизу від списку вказується висота рядків таблиці і шрифт.

Якщо вказаний параметр "Вставка найменувань стовпців", то згори таблиці буде доданий рядок з вказівкою які параметри відображені в стовпцях.

Вставка таблиці специфікації можлива трьома способами:

1. На поточний лист. Створюється одна таблиця з усіма компонентами принципової схеми. При натиснення кнопки "OK" робиться закриття вікна, після чого необхідно вказати місце вставки таблиці.

2. За змістом листів. На кожному листі створюється одна таблиця, в якій показані компоненти, що знаходяться на цьому листі. При натиснення кнопки "OK" робиться закриття вікна, після чого необхідно вказати місце вставки таблиці на поточному листі.

Координати таблиць, створених на інших листах будуть такими ж як і для поточного, потім кожну таблицю можна позиціонувати залежно від змісту листа.

3. Новий лист. Створюється один або декілька нових листів, що містять таблицю специфікації компонентів.

При виборі цього способу необхідно вказати шаблон листа (відступи рамки, штампи і так далі), можлива також вставка на порожній лист формату A4, з відступами рамки 20, 5, 5 і 5 міліметрів відповідно для лівого, правого, верхнього і нижнього полів. Можна також задавати автовирівнювання по ширині рамки, щоб таблиця розтягувалася на увесь лист.

Кількість рядків таблиці на одному листі встановлюється з урахуванням рамки і розміру штампів.

3.5 Перевірка зв' язків

Функція перевірки зв'язків дозволяє перевірити електричні правила в проекті. Щоб запустити перевірку виберіть "Перевірка/ Правила зв'язків виводів" з головного меню.

Рис. 3.5. Вікно перевірки зв'язків

У діалоговому вікні, що з'явилося, можна вибрати наступні види перевірки:

Тип виводів - перевіряє сумісність сполучених виводів. Ви можете налаштувати правила для повідомлення про помилки і попередження в центральній частині вікна. Червоним кольором відмічені помилки, жовтим - попередження. Для зміни правила, клацніть по осередку, в якому перетинаються рядки і стовпці та і змініть її статус.

Несполучені - усі несполучені виводи викликають цей тип помилок.

Тільки один вивід - мережі в яких підключений до мережі тільки один вивід.

Коротке замикання - перевіряє на наявність замикання між виводами живлення і землі. Ці виводи мають однаковий електричний тип і для розпізнавання виводів живлення і землі функція перевірки використовує додаткове налаштування "Виводи для КЗ".

Запуск перевірки може бути здійснений з вікна налаштувань, але якщо треба локалізувати помилки, рекомендується закрити вікно налаштувань і запустити "Перевірка/ Перевірка зв'язків ERC" з головного меню.

Для локалізації помилки зробіть подвійне клацання по ній в списку помилок. Після виправлення помилки, запустите перевірку ще раз, щоб переконатися в правильності проекту.

4. Об' єкти програми

4.1 Компонент

Компонент складається з символу схемотехніки і приєднаного до нього корпусу. Компоненти створюються в програмі SchemEdit (малюються символи і з'єднуються з готовими корпусами з бібліотек корпусів) і об'єднуються у бібліотеки компонентів (файли з розширенням .eli). До одного корпусу може бути приєднані декілька символів (багатосекційний компонент).

У свою чергу виводи можуть бути 15 типів

Рис. 4.1. Типи виводів компонентів.

Зміна типу виводів можлива тільки в редакторові компонентів SchemEdit.

Окремо задається показ імені виводу. При цьому існує можливість установки інверсії. Для цього необхідно перед і після інверсією ставити символи "~", наприклад ім'я виведення ShowName на малюнку згори вводиться як "Na~me".

У програмі Schematic робиться установка компонентів з підключених бібліотек (зміст поточної бібліотеки з підключених відображається на панелі компонентів) або за допомогою команди головного меню "Об'єкти\Вставити компонент", яка також дублюється відповідним інструментом на панелі об'єктів. Для багатосекційних компонентів робиться вибір секції або групи однорідних секцій.

Для текстових елементів символу також можуть бути вказані параметри "Ім'я", "Мітка" або "Значення". Написи текстових полів з подібними установками відповідатимуть вказаним властивостям компонента.

4.2 Мережа

Мережі в Schematic складаються із зв'язків. Зв'язки це сукупність ліній з відрізками що лежать під кутами 90 градусів, які сполучають між собою виводи, інші зв'язки або шини. У свою чергу структуру мереж можуть також формувати шини, в які ці мережі включені.

Рис. 4.2. Підключення зв'язків до спільної шини.

При з'єднанні якого-небудь зв'язку з шиною на місці з'єднання вказується ім'я мережі. Надалі місця з'єднань можна приєднувати до інших мереж включеним в шину або в якості нових мереж.

Наведенні курсора миші на один вивід, викликає також підсвічування виводів, сполучених з ним в одну мережу.

При створенні зв'язків робиться автоматичне проведення ліній від початкової точки до кінцевої. При цьому у більшості випадків враховується розташування компонентів, фрагменти не накладаються на паралельні інших зв'язків і тому подібне

4.3 Фігура

Опис

Графічний елемент в програмі може бути декількох видів:

Лінія, Дуга, Прямокутник, Залитий прямокутник, Еліпс, Залитий еліпс, Полилиния, Залитий багатокутник, Текст і Зображення.

Створення

Для створення фігури необхідно вибрати відповідний інструмент на панелі малювання або з головного меню (пункт "Об'єкти"). Далі в області побудови робиться створення об'єкту по точках (кількість точок варіюється залежно від типу об'єкту). Для відміни побудови або закінчення створення полилинии або залитого багатокутника використовується права кнопка миші.

Після визначення прямокутника зображення відкривається діалог вибору зображення з файлу (BMP або JPG).

При создани тексту вибирається тільки одна точка, а далі вводиться з клавіатури сам текст, завершується створення натисненням якої-небудь з кнопок миші або клавіші Enter.

Для створюваних об'єктів можна встановити колір ліній і заливки, а також шрифт за умовчанням. Для цього необхідно з головного меню вибрати "Об'єкти \ Установки малювання".

Редагування

Для зміни розмірів фігури необхідно виділити цю фігуру, а потім перетягнути мишею одну з ключових точок (при наведенні курсор показує можливі напрями зміни).

При зміні розмірів виконується автоматичне масштабування тексту і зображень.

Для зміни тексту необхідно правим кликом на нім викликати підміню, з нього вибрати самий верхній пункт і ввести текст. Зміна шрифту виконується також з підміню, для цього необхідно вибрати пункт "Властивості".

Через діалог властивостей графічного елементу можливо також зміна його ключових точок по координатах.

Властивості

Для відкриття вікна властивостей графічного елементу необхідно натиснути на нім правою кнопкою миші і з меню, що з'явилося, вибрати пункт "Властивості". Цей же пункт меню відповідає за зміну шрифту для текстового елементу.

Рис. 4.3. Властивості фігури.

Тут можлива зміна координат ключових точок фігури. Для цього необхідно вибрати точку і знизу ввести координати.

Нижче змінюється товщина ліній фігури.

Для зміни кольору ліній або заливки вимагається натиснути на прямокутнику з кольором і з діалогу, що з'явився, вибрати необхідний колір.

5. Графічні властивості

DipTrace пропонує вибрати графічний режим який краще всього підходить вашому комп'ютеру

Рис. 5.1. Вікно вибору графічного режиму

1) Direct3D найбільш швидкий для типового комп'ютера і він рекомендується для використання у першу чергу, якщо у наявності нема професійної графічної карти. Проте цей режим залежний від апаратної сумісності драйверів і їх версій, тому невеликий відсоток комп'ютерів (в основному, з новітніми або застарілими ОС і драйверами) можуть мати проблеми в цьому режимі (артефакти або зникненні об'єктів на екрані).

2) OpenGL зазвичай працює трохи повільніше, ніж Direct3D, проте цей режим більш універсальний для різних операційних систем і менш залежний від апаратної сумісності і драйверів. Він найбільш прийнятний для робочих станцій оснащених професійною графічною картою з апаратним прискоренням OpenGL. У будь-якому випадку, можна використати обидва режими на складних проектах і вибрати найбільш прийнятний.

3) Windows GDI може бути використаний як альтернатива, якщо Direct3D і OpenGL не працюють коректно з Вашою графічною картою.

Цей режим значно повільніший але не залежимо від операційної системи, драйверів і так далі. Проте, для невеликих і середніх проектів його цілком вистачає для комфортної роботи. Аналогічне діалогове вікно з'явиться при першому запуску Редактора Плат PCB Layout. Редактор Компонентів і Редактор Корпусів використовують колірні установки задані в Схемотехніці і Редакторові Плат відповідно.

Висновок

У даній розрахунково-графічній роботі було досліджено інтерфейс та основні можливості програми DipTrace. Було виділено основні переваги та недоліки даного комплексу.

Переваги:

1) Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Від першого відкриття жодного разу не довелося листати складні мануали, все і так зрозуміло.

2) Російський інтерфейс, справка, офіційна підтримка, якісний професійний переклад документації.

3) Широкий вибір компонентів у стандартних бібліотеках. Також бібліотеки постійно доповнюються розробниками і завантажуються разом із оновленням.

4) Штампи, які відповідають вимогам ГОСТ.

5) Зручне ручне та автоматичне позиціонування.

6) Ефективні можливості трасування.

7) Всебічна перевірка проекту.

8) 3D перегляд плати.

9) Також програма підтримує net-лісти таких програм як: Accel, Allegro, Mentor, PADS, P-CAD, OrCAD, Protel 2.0 и Tango.

До недоліків можна віднести відсутність стандартів ГОСТ у стандартних бібліотеках, відсутність вбудованого симулятора Spice-моделей та деякі незначні незручності при роботі з бібліотеками та редактором корпусів.

У даному випадку переваги значно переважають недоліки, тому програмний комплекс є чудовим рішенням для проектування на всі випадки життя.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Алгоритм ознайомчої роботи із пакетом DipTrace PCB Layout по трасуванню друкованої плати в автоматичному режимі: відкриття програмного забезпечення, створення зв'язків між елементами плати, редагування створених трас, конструювання таблиці зв'язків.

  лабораторная работа [375,2 K], добавлен 23.04.2011

 • Вибір мови програмування та середовища розробки. Основні можливості мови php та сервера MySQL. Основні переваги середовища розробки NetBeans. Macromedia Dreamweaver як один з популярних середовищ розробки сайтів. Розробка програмного коду сайту.

  контрольная работа [3,0 M], добавлен 16.02.2013

 • Проектування універсальної контролюючої програми для перевірки концентрації уваги учнями. Дослідження програмного середовища Borland Delphi 7 для створення програми. Вивчення етапів розробки програмних продуктів. Тестування програми на працездатність.

  курсовая работа [913,0 K], добавлен 05.03.2015

 • Загальна характеристика електронної пошти. Основні компоненти програми Outlook Express та їх використання. Користувацький інтерфейс MS Outlook, етапи процесу налаштування програми для роботи з поштою. Послідовність роботі з поштовими повідомленнями.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 06.01.2014

 • Особенности проектирования нечетких систем, создание функций принадлежности и продукционных правил. Методы устранения нечеткости. Порядок создания библиотек компонентов, электрической принципиальной схемы в DipTrace, проверка топологии печатной платы.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 11.12.2012

 • Дослідження класифікації автоматизованих інформаційних систем. Обґрунтування вибору мови і системи програмування. Програмне забезпечення та опис компонентів середовища. Інтерфейс програмного комплексу. Розрахунок повної собівартості програмного продукту.

  дипломная работа [584,1 K], добавлен 26.06.2015

 • Аналіз технічного забезпечення, вибір інструментального програмного забезпечення та середовища розробки програм. Створення класів для реалізації необхідних функцій для роботи програмного засобу. Розробка інтерфейсу для користувача та лістинг програми.

  курсовая работа [343,9 K], добавлен 24.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.