Обґрунтування доцільності модернізації комп’ютерної мережі ПАТ "Укртелеком"

Загальна характеристика мережі та мережевого обладнання, а також програмного забезпечення підприємства. Обґрунтування необхідності створення та налаштування комп’ютерної мережі, зміст відповідних заходів. Розрахунок затрат на матеріали і комплектуючі.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.06.2014
Размер файла 2,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

У наш вік комп'ютерних технологій жодна фірма не обходиться без використання комп'ютерів. А якщо комп'ютерів декілька, то вони, як правило, об'єднуються в локальну обчислювальну мережу (ЛОМ).

Комп'ютерна мережа - це система об'єднаних між собою комп'ютерів, а також, можливо, інших пристроїв, які називаються вузлами (робочими станціями) мережі. Всі комп'ютери, що входять в мережу з'єднані один з одним і можуть обмінюватися інформацією.

В результаті об'єднання комп'ютерів у мережу з'являються можливості: збільшення швидкості передачі інформаційних повідомлень, швидкого обміну інформацією між користувачами, розширення переліку послуг, що надаються користувачам за рахунок об'єднання в мережі значних обчислювальних потужностей з широким набором різного програмного забезпечення та периферійного обладнання. Використання розподілених ресурсів (принтерів, сканерів, CD-ROM, і т.д.), наявності структурованої інформації та ефективного пошуку потрібних даних. Мережі дають величезні переваги, недосяжні при використанні ЕОМ окремо. Серед них: поділ ресурсів процесора. При поділі ресурсів процесора можливе використання обчислювальних потужностей для одночасної обробки даних усіма станціями, що входять у мережу. Поділ даних надає управління базами даних з будь-яких робочих місць, що потребують інформації. Спільний доступ в Internet. ЛОМ дозволяє забезпечити доступ до Internet всім своїм клієнтам, використовуючи всього один канал доступу. Поділ ресурсів. ЛОМ дозволяє економно використовувати дорогі ресурси (принтери, плоттери тощо) і здійснювати доступ до них із усіх приєднаних робочих станцій. Мультимедіа можливості. Сучасні високошвидкісні технології дозволяють передавати звукову та відео інформацію в реальному масштабі часу, що дозволяє проводити відео конференції і спілкуватися по мережі, не відходячи від робочого місця. Зараз жодне велике підприємство не обходиться без ЛВС.

Метою даного дипломного проекту, являється розширення комп'ютерної мережі, та встановлення контролю працездатності за комутаторами ПАТ «Укртелеком».

1. Загальна частина

1.1 Коротка характеристика підприємства

Публічне акціонерне товариство ПАТ «Укртелеком» - одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.

У 1993 році було розроблено Концепцію розвитку телекомунікації України, на базі якої було затверджено Комплексну програму створення Єдиної національної системи зв'язку України.

Таким чином, 15 грудня 1993 року було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку, на яке було покладено функції та повноваження національного оператора електрозв'язку в Україні.

В наш час, Укртелеком створює потужну національну мережу передачі даних на базі сучасної технології DWDM, пропускна здатність якої наближується до 4 Гбіт/с. Це дозволить представляти якісні телекомунікаційні послуги у всі регіони країни.

Також компанія має намір розвивати мережу мобільного зв'язку третього покоління(3G), на яку отримала ліцензію в кінці 2005 року.

Для представлення користувачам послуг зв'язку з іншими країнами, а також для забезпечення послугами по транзитній передачі трафіку своїх українських та закордонних партнерів Укртелеком активно бере участь в міжнародних телекомунікаційних проектах, які забезпечують вихід на цифрові телекомутаційні системи Європи, Африки та Східної Америки.

Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

- Міжнародний, міжміській та місцевий телефонний зв'язок;

- Послуги передавання даних і побудови віртуальної приватності мереж;

- Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

- Постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

- Надання в користування відділених некомутованих каналів зв'язку;

- ISDN;

- Відео конференц - зв'язок;

- Проводове мовлення;

- Телеграфний зв'язок;

- Мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).

Укртелеком - учасник (акціонер) низьких спільних підприємств та акціонерних товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку. Корпоративні права ПАТ «Укртелеком»:

Рисунок 1 - ПАТ «Укртелеком»

1.2 Загальна характеристика мережі та мережевого обладнання

На підприємстві в 1998 р для побудови мережі використовували шинну топологію, тобто всі комп'ютери з'єднувалися послідовно один за одним, за допомогою кабельної системи. У цьому випадку використовували технологію стандарту «Ethernet».

Ethernet - найпоширеніший стандарт локальних обчислювальних мереж. Під Ethernet звичайно розуміють будь-який з варіантів цієї технології: Ethernet, Fast Ethernet, GigabitEthernet. Всі види стандартів Ethernet використовують один і той же метод поділу середовища передачі даних - метод CSMA/CD - метод колективного доступу з пізнанням і виявленням колізій.

У більш вузькому сенсі Ethernet - це мережевий стандарт, зі швидкістю передачі даних 10 Мбіт/с. Історично перші мережі технології Ethernet були створені на коаксіальному кабелі. Надалі були визначені й інші специфікації фізичного рівня для цього стандарту:

? 10 Base-5 - коаксіальний кабель діаметром 0,5 дюйма, званий «товстим» коаксиалом. Має хвильовий опір 50 Ом. Максимальна довжина сегмента 500 метрів без повторювачів;

? 10 Base-2 - коаксіальний кабель діаметром 0,25 дюйма, званий «тонким» коаксиалом. Має хвильовий опір 50 Ом. Максимальна довжина сегмента - 185 метрів без повторювачів;

? 10 Base-Т - кабель на основі неекранованої кручений пари (UTP) категорії 3. Утворює зіркоподібну топологію на основі концентратора. Відстань між концентратором і кінцевим вузлом не більше 100 метрів;

? 100 Base-F - волоконно-оптичний кабель. Топологія аналогічна топології стандарту 10 Base-Т. Є декілька варіантів цієї специфікації - FOIRL (відстань до 1000 метрів), 10 Base - FL (до 2000 метрів), 10 Base - FB (до 2000 метрів).

Важливим явищем в мережах Ethernet є колізія - ситуація, коли дві станції одночасно намагаються передати кадр даних по загальному середовищу. Це є наслідок прийнятого випадкового методу доступу.

Але з часом кількість комп'ютерів збільшилася, і передача даних по шині стала неможлива через втрати швидкості. У цьому випадку на підприємстві вирішили використовувати топологію побудови мережі ЗІРКА. У даному ж випадку мається сервер, до якого безпосередньо підключаються всі комп'ютери, які беруть участь у локальної обчислювальної мережі. Для побудови мережі була обрана й застосована технологія «Fast Ethernet» і в даний час вже використовується «Gigabit Ethernet». [4]

Рисунок 2 - Схема локальної мережі побудованої за топологією зірка

Fast Ethernet: у 1995 р. комітет IEEE 802.3 прийняв специфікацію Fast Ethernet як стандарт 802.3u, який не є самостійним стандартом, а являє собою доповнення до існуючого стандарту 802.3. Рівні MAC і LLC у Fast Ethernet залишилися абсолютно тими ж, що і в Ethernet. Метод доступу також залишився старим - CSMA/CD. Це забезпечувало наступність і узгодженість мереж 10 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Всі відмінності технології Fast Ethernet і Ethernet зосереджені на фізичному рівні. Більш складна структура фізичного рівня технології викликана тим, що в ній використовується три варіанта кабельних систем:

? волоконно-оптичний багатомодовий кабель, використовується два волокна;

? кручена пара категорії 5, використовується 2 пари;

? кручена пара категорії 3, використовується 4 пари.

Коаксіальний кабель в число дозволених середовищ передачі даних технології Fast Ethernet не входить. Мережі на цій технології завжди мають ієрархічну деревоподібну структуру, побудовану на концентраторах. Діаметр мережі скорочений до 200 м (для мережі на основі концентратора). Швидкість, в порівнянні з Ethernet, збільшена в 10 разів за рахунок зменшення між кадрової затримки. Технологія працює в повнодуплексному режимі. Стандарт 802.3u встановив 3 різних специфікації для фізичного рівня Fast Ethernet, і дав їм такі назви:

? 100Base-TX для двохпарного кабелю на неекранованій крученій парі UTP категорії 5 або екранованої крученої пари STP type 1. Максимальна довжина сегмента-100 м;

? 100 Base-T4 для чотирипарного кабелю на неекранованій крученій парі UTP категорії 3,4 або 5. Максимальна довжина сегмента - 100 м;

? 100Base-FX для багатомодового оптоволоконного кабелю, використовується два волокна. Максимальна довжина сегмента-412 м (напівдуплекс), 2 км (повний дуплекс).

Gigabit Ethernet: досить швидко після появи на ринку продуктів Fast Ethernet мережеві інтегратори й адміністратори відчули певні обмеження при побудові корпоративних мереж. У багатьох випадках сервери, підключені по 100 - мегабітному каналу, перевантажували магістралі мереж. Відчувалася потреба в наступному рівні ієрархії швидкостей. У зв'язку з цим у червні 1995 року дослідницькій групі з вивчення високошвидкісних технологій IEEE було наказано зайнятися розглядом можливості вироблення стандарту Ethernet з ще більшою бітової швидкістю. Остаточно стандарт на крученій парі категорії 5 був прийнятий в 1999 році. Швидкість передачі в Gigabit Ethernet становить 1000 Мбіт / с.

Розробники зберегли більшу ступінь наступності з технологіями Ethernet і Fast Ethernet. Ці технології, працюють і в напівдуплексному, і повно-дуплексному режимах, підтримуючи на поділюваного середовища той же метод доступу CSMA / CD з мінімальними змінами.

Влітку 1998 року був прийнятий стандарт 802.3z, який визначає використання в якості фізичного середовища трьох типів кабелю: багатомодового оптоволоконного (відстань до 500 м), одномодового оптоволоконного (відстань до 5000 м) і подвійного коаксіального, за яким дані передаються по двох мідним екранованим провідникам на відстань до 25 метрів.

Спеціальна робоча група 802.3ab розробила варіант Gigabit Ethernet на UTP категорії 5. для забезпечення швидкості в 1000 Мбіт/с, де використовується одночасна передача даних за чотирма неекранованим крученим парам, швидкість в 250 Мбіт /с.

В роботі мережі організації ПАТ «Укртелеком» задіяне таке мережеве обладнання:

? Сервер INTEL SFC4UR (Rack-Mountable, Intel 7300, Intel Xeon (Socket 604) 16 GB DDRII 667MHz (PC2-5300), VGA, 2xLAN, 5xUSB2.0, ATI ES 1000, 4U) Tb SATA2;

? Комутатор ЗСоmSuperStack ® 3 Switch 4900,4900SX

Рисунок 3 - Комутатор 3Com Super Stack

В організації ПАТ «Укртелеком» для об'єднання комп'ютерів в мережу використовують комутатор на 24 порти.

Характеристика 3ComSuperStack:

? стандарт IEEE 802.1 р, 100Base-TX;

? пропускна здатність 23 млн. пакетів (24 портові);

? метод доступу CSMA/CD;

? фізичний носій UTP категорії 5E;

? живлення від мережі 100-240В (50-60Hz).

На підприємстві для роботи використовують 12 персональних комп'ютерів.

Комутатори SuperStack 3 Switch 4900 можуть зберігати до 2000 ІР - маршрутів через висхідне з'єднання з маршрутизатором ядра, використовуючи протокол Router Internet Protocol (RIP), завдяки чому комутатори є оптимальним рішенням для розгортання на межі мережі.

Така велика кількість підтримуваних маршрутів дозволяє використовувати комутатори в мережах більшого розміру, ніж це допускають інші комутатори, що підтримують набагато менше число маршрутів.

На персональних комп'ютерах встановлені додаткові мережеві карти типу Lan D-Link DFE-520TX UTP, 10/100 Mbps

Рисунок 4 - Мережева карта D-Link

Мережева карта - адаптер, NIC (англ. Network interface card) - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі. В наш час, особливо в персональних комп'ютерах мережеві плати досить часто інтегровані в материнські плати для зручності і здешевлення усього комп'ютера в цілому.

Мережевий адаптер відноситься до периферійного пристрою комп'ютера, безпосередньо взаємодіють із середовищем передачі даних, яка прямо чи через інше комунікаційне обладнання пов'язує його з іншими комп'ютерами. Це пристрій вирішує завдання надійного обміну двійковими даними, представленими відповідними електромагнітними сигналами, по зовнішніх лініях зв'язку.

Мережеві адаптери перетворять паралельні коди, використовувані всередині комп'ютера та представлені малопотужними сигналами, в послідовний потік потужних сигналів для передачі даних по зовнішній мережі. Мережеві адаптери повинні бути сумісні з кабельної системою мережі, внутрішньої інформаційної шиною ПК і мережевою операційною системою.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Основні переваги неекранованих кручених пар - простота монтажу рознімань на кінцях кабелю, а також ремонту будь-яких ушкоджень у порівнянні з іншими типами кабелю. Всі інші характеристики в них гірше, ніж в інших кабелів. Наприклад, при заданій швидкості передачі загасання сигналу (зменшення його рівня в міру проходження по кабелю) у них більше, ніж у коаксіальних кабелів.

Якщо врахувати ще низьку перешкодозахищеність, то зрозуміло, чому лінії зв'язку на основі кручених пар, як правило, досить короткі (звичайно в межах 100 метрів). У цей час кручена пари використовується для передачі інформації на швидкостях до 1000 Мбіт/с, хоча технічні проблеми, що виникають при таких швидкостях, украй складні. [2]

1.3 Характеристика програмного забезпечення підприємства

На підприємстві ПАТ «Укртелеком» встановлено наступне програмне забезпечення комп'ютерної мережі.

Таблиця 1 - Найменування програмного забезпечення

Найменування програмного забезпечення

1.

Windows XP Service Pack 3

2.

MS Office 2007 Proffesional

3.

Nero Multi Media Suite 10

4.

AVG

5.

Google Chrome

6.

Abby Fine Reader 10.0.102.105

На персональних комп'ютерах в організації «Укртелеком» встановлена операційна система Windows XP Service Pack 3.

Windows XP Service Pack 3 (SP3) (Операційна система) - це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організує взаємодію з користувачем. Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладного програмного забезпечення. [1]

Рисунок 6 - Робочий стіл Windows XP

Пакет Microsoft Office Professional 2007 дозволяє керувати всіма аспектами бізнесу. Він містить всі зручні у використанні бізнес-додатки, що входять в пакет Microsoft Office Professional 2007, а також додатки InfoPath 2007 і Communicator 2007. Опис і склад набору додатків Office Professional 2007: Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Access 2007, Outlook 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007.

Рисунок 8 - Microsoft Office Word 2007

Програмний пакет Nero Multimedia Suite - це відомий по всьому світу комерційний набір додатків, призначених для універсального кола завдань. За допомогою Nero можна як записувати оптичні диски від miniCD до Blu-ray, так і створювати обкладинки, редагувати відео і аудіо, розмальовувати LightScribe і LabelFlash-диски, а також багато-багато іншого.

AVG - антивірусне програмне забезпечення розроблене чеською компанією AVG Technologies (раніше відома під назвою Grisoft). Антивірус має сканер файлів, має змогу перевіряти електронну пошту, та моніторинг системи. Програма містить пошуковий механізм Virus Stalker, яких сертифікований незалежними дослідницькими лабораторіями. [6]

Рисунок 7 - Головне меню AVG Free 2014

Google Chrome - веб-переглядач, розроблений компанією Google на основі веб-переглядача з відкритим кодом Chromium та іншого відкритого програмного забезпечення. Його програмна архітектура була створена з чистого аркуша (однак використовуючи інше програмне забезпечення з відкритим кодом, у тому числі компоненти WebKit та Mozilla) з метою задоволення поточних потреб користувачів. Нова архітектура насамперед визнає той факт, що на сьогодні більшість веб-сайтів є не просто веб-сторінками, але веб-програмами. Заявленими перевагами цієї архітектури є підвищена стабільність, швидкість, безпека, а також чистий, простий та ефективний інтерфейс користувача. [7]

Рисунок 9 - Стартова сторінка в Google Chrome

FineReader - система оптичного розпізнавання символів, розроблена російською компанією ABBYY.

Програма для розпізнавання тексту дозволяє швидко і точно, без передруковування, переводити зображення документів і PDF-файли в електронні формати, придатні для редагування (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Rich Text Format, HTML, PDF/A, searchable PDF, CSV і текстові (plain text) файли). В останній, одинадцятій, версії ABBYY FineReader підвищилась точність розпізнавання, а обробка документів відбувається до 99 відсотків швидше. Інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс програми дозволяє одним натисканням мишки розпізнати документи 3 мовами.

Рисунок 10 - Головне меню FineReader

На персональних комп'ютерах, які синхронізують з БФУ, встановлено HP Deskjet 2050 j510 series - для роботи з друком, скануванням та копіюванням документів.

Встановлено PROMT Professional 9.0 - для перекладу документів з різних мов.

Встановлено Технологічна платформа «1С: Підприємство» версія 8.2.15.294 з конфігураціями:

? Зарплатня та керування персоналом КОРП 2.5;

? Бухгалтерія підприємства ПРОФ 2.0;

? Управління торгівлею версія 10.3.14;

? Комплексна автоматизація 1.1.18.1 SCD.

Система програм «1С: Підприємство» призначена для вирішення широкого спектру завдань автоматизації обліку та управління, що стоять перед динамічно розвиваються сучасними підприємствами.

Встановлено AdobeAcrobat X Professional v. 10.1.1 - Ідеальний інструмент для технічних і маркетингових фахівців. AdobeAcrobat X Pro можна використовувати для наступних цілей:

? Отримання документів професійного виду;

? Створення форм і керування ними. [9]

Встановлено Autodesk 3ds maxdesign - становить собою комплексне, інтегроване рішення для 3D моделювання та анімації, вживане фахівцями в галузі архітектури, будівництва, конструювання та візуалізації.

Таблиця 2 - Технічні характеристики встановлених на підприємстві персональних комп'ютерів.

Найменування

Основні характеристики

Центральний процесор

AMD FX Quad-Core 3.80 GHs

Встановлена пам'ять

8,00 Гб

Встановлена відео пам'ять

Nvidia GeForce GTX 550 TI

Об'єм відеопам?яті

1048 Мб

2. Спеціальна частина

2.1 Обґрунтування необхідності створення та налаштування комп'ютерної мережі

ПАТ «Укртелеком» являється однією з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг. У своєму штаті вона вміщує різну кількість відділів, які відповідають за різні сфери обслуговування. Через те, що штат компанії постійно збільшується, виникла потреба у створенні нового відділу та встановленні і налаштуванні певної кількості комп'ютерів та інших апаратних засобів.

2.2 Комплекс заходів по створенню та налаштуванню обладнання мережі

В даному розділі було спроектовано комплекс заходів по модернізації та налаштуванню обладнання комп'ютерної мережі. В цьому розділі також було розглянуто програмне забезпечення, яке буде встановлено на комп'ютери.

У новому відділі було встановлено 3 персональних комп'ютера 1-го типу.

Персональні комп'ютери з такими апаратними характеристиками:

? материнська плата - MSI G41-P-22;

? процесор. Dual Core Intel 2,9 Ghz;

? ОЗУ - 4Gb DDR 3 1333Mhz;

? відеоадаптер - GMA 4200 2 Gb;

? жорсткий диск - 500 Gb SATA II;

? оптичний привід - DVD-RW Multi;

? монітор: 23-х дюймовий TFT, Samsung S23A950D.

Рисунок 11 - Системний блок Impression

3D LED монітор Samsung S23A950D забезпечує виняткову якість і плавність відображення динамічного зображення завдяки потужному процесору 3D HyperReal Engine, частоті кадрової розгортки Real 120Hz. На сьогодні рівень комфортності при перегляді 3D зображення на моніторах Samsung найбільш високий. Фірмовий конвертер 2D зображення в 3D і наявність інтерфейсів для різних джерел 3D сигналу забезпечують простий і зручний доступ до 3D контенту.

Завдяки фірмовому процесору 3D HyperReal Engine компанія Samsung досягла найкращого на сьогодні якості 3D зображення. Цей інноваційний процесор керувати кольором, контрастністю і глибиною 3D ефекту на моніторі Samsung 3D LED Monitor S23A950D. Зображення формату Full HD 3D відрізняється не тільки винятковою реалістичністю, а й комфортністю для очей.

3D LED Монітор Samsung S23A950D може перевернути ваш світ розваг завдяки чіткості зображення, забезпеченого технологією Real 120Hz. Картинка на екрані уразить вас не тільки високою чіткістю, але і плавністю відображення динамічного зображення. Незалежно від того, чи дивитеся ви контент в 2D або 3D форматі, реальність що відбувається на екрані просто разюча. Технологія Real 120Hz формує зображення настільки комфортне для очей, що ви не відчуваєте втоми навіть від багатогодинного перегляду. Нарешті, яскравість 3D зображення дивно висока.

Оцініть глибину і реалістичність 2D зображення, перетвореного в 3D формат за допомогою технології Samsung. Одним натисканням кнопки конвертер Samsung 3D перетворює звичайну TВ програму або фільми в 3D формат. За допомогою цього конвертера ви зможете вдихнути нове життя у ваш улюблений 2D контент. Спеціальна функція налаштування глибини 3D ефекту дозволить налаштувати візуальний ефект від перегляду 3D контенту відповідно до ваших уподобань. Це воістину новий рівень візуального комфорту.

Фантастичні враження від перегляду 3D контенту на екрані монітора S23A950D ні з чим не порівняти. Вбудований в монітор випромінювач передає в активні 3D окуляри відео зображення з незвичайною чіткістю і яскравістю. Іншим перевагами 3D LED монітора Samsung SA950 в порівнянні з моніторами з LED-підсвічуванням інших виробників, це те, що підсвічування включається тільки тоді, коли затвор, керуючий очками відкритий. Іншими словами, якщо окуляри не допускають світла, то підсвічування вимкнено. Завдяки цьому знижується енергоспоживання монітора.

3D LED монітор Samsung S23A950D оснащений всіма основними роз'ємами для підключення зовнішніх аудіо-відео пристроїв, включаючи ігрові консолі. Ці роз'єми (DP, HDMI і DVI,) дозволяють подати на монітор 3D сигнал від самих різних джерел.

Оцініть новий рівень сприйняття 3D контенту в поєднанні з чудовою якістю зображення. Все це забезпечується використанням в моніторі таких фірмових технологій Samsung, як Ultra clear panel, Samsung magic angle view, Mega DCR та інших.

Завдяки широкому колірному охопленню LED моніторів Samsung, фотознімки, зроблені цифровими фотокамерами або відеоролики, зняті відеокамерами, відтворюються у вихідній кольоровій палітрі. 3D LED монітор Samsung відтворює 100% кольорів простору sRGB. Ця особливість дозволяє насолоджуватися переглядом фотознімків в їх оригінальній кольоровій палітрі і без спотворень.

Ніщо не псує зорові враження як відображення зовнішніх джерел світла на екрані монітора або телевізора. Це істотно знижує контрастність зображення. Технологія Ultra Clear Panel, використовувана в 3D LED моніторі Samsung S23A950D усуває ці недоліки і забезпечує яскраве і контрастне зображення навіть при яскравому сонячному освітленні. Спеціальне покриття екрані усуває сторонні відблиски екрану, сприяючи підвищенню яскравості і контрастності зображення. Завдяки цій технології ви можете розрізнити більше деталей в темних і світлих ділянках екрану.

У новій лінійці 3D моніторів Samsung рівень контрастності досягає рекордних величин - до 5000000:1. Режим динамічної контрастності (DC) призначений для кращого відображення швидко мінливих сцен, наприклад, при перегляді фільмів або в динамічній грі. Монітор аналізує вхідний відеосигнал, а потім регулює яскравість світлодіодного підсвічування залежно від яскравості конкретного кадру. В результаті збільшується співвідношення між рівнями яскравості білого кольору найяскравішого кадру і чорного кольору найменш освітленого кадру, інакше кажучи, росте динамічна контрастність зображення.

3D LED монітор Samsung S23A950D оснащений функцією Magic Angle Vertical, завдяки якій зображення відмінно видно під будь-яким кутом у вертикальній площині. Це означає, що ви можете дивитися на монітор сидячи, стоячи або лежачи на дивані. Завдяки регулюванню з діапазоном 20 кутів по вертикалі (10 вгору і 0 вниз), ви завжди забезпечите собі комфортні умови перегляду при будь-якому положенні тіла. Технологія Magic Angle Vertical поширюється також на режим 3D LED і вам не потрібно думати про вибір найбільш оптимального положення для перегляду контенту на моніторі. [13]

Рисунок 12 - Монітор Samsung S23A950D

Також було запропоновано встановити маршрутизатор TP-Link TD-W8151N + Wi-Fi.

Рисунок 13 - Маршрутизатор TP-Link TD-W8151N

Маршрутизамтор (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.

Для звичайного користувача маршрутизатор (роутер) - це мережевий пристрій, який підключається між локальною мережею й інтернетом. Часто маршрутизатор не обмежується простим пересиланням даних між інтерфейсами, а також виконує й інші функції: захищає локальну мережу від зовнішніх загроз, обмежує доступ користувачів локальної мережі до ресурсів інтернету, роздає IP-адреси, шифрує трафік і багато іншого.

Маршрутизатори працюють на мережному рівні моделі OSI: можуть пересилати пакети з однієї мережі до іншої. Для того, щоб надіслати пакети в потрібному напрямку, маршрутизатор використовує таблицю маршрутизації, що зберігається у пам'яті. Таблиця маршрутизації може складатися засобами статичної або динамічної маршрутизації.

Крім того, маршрутизатори можуть здійснювати трансляцію адреси відправника й одержувача (англ. NAT, Network Address Translation), фільтрацію транзитного потоку даних на основі певних правил з метою обмеження доступу, шифрування / дешифрування передаваних даних тощо.

Маршрутизатори не можуть здійснювати передачу широкомовних повідомлень, таких як ARP-запит.

Маршрутизатором може виступати як спеціалізований пристрій, так і звичайний комп'ютер, що виконує функції простого маршрутизатора.

Бездротовий маршрутизатор серії N з вбудованим модемом ADSL2 + зі швидкістю передачі даних до 150 Мбіт / с TD-W8151N являє собою універсальне рішення, призначене для високошвидкісного підключення та організації спільного доступу до Інтернет по бездротовій мережі. Завдяки утиліті настройки Easy Setup Assistant, що поставляється на компакт-диску в комплекті з пристроєм, міжмережевих екранів SPI і NAT, технології пріоритетності трафіку QoS та іншим новітнім функціям ви зможете легко побудувати захищену бездротову мережу і працювати з Інтернет, IP-телебаченням, потоковим аудіо і відео, обмінюватися файлами.

На відміну від доступу до Інтернет на базі dial-up, підключення до Інтернет через DSL завжди знаходиться в робочому стані, немає необхідності чекати підключення для виходу в мережу. Модель TD-W8151N підтримує новітній стандарт ADSL, відрізняється більш високою продуктивністю (швидкість вхідного трафіку до 24 Мбіт / с, швидкість вихідного трафіку 3,5 Мбіт / с) і більший радіус дії від головного офісу вашого постачальника Інтернет-послуг.

Завдяки підтримці стандарту IEEE 802.11n, за допомогою моделі TD-W8151N можна побудувати бездротову мережу і отримати кращі характеристики бездротового з'єднання, більшу швидкість передачі даних, стабільність підключення і зону покриття. Ви зможете отримати швидкість передачі даних в 9 разів більшу і зону дії в 4 разів більшу, ніж із звичайними пристроями стандарту IEEE 802.11g, і організувати спільний доступ в Інтернет з високошвидкісного DSL-з'єднанню, обмінюватися фотографіями, музикою, файлами, і навіть працювати з додатками, чутливим до пропускної здатності каналу, такими як потокове відео високої чіткості по бездротовому підключенню, що раніше не було доступно пристроїв, які підтримують стандарт IEEE 802.11g, в будь-якому місці вашого будинку і навіть у дворі.

У моделі TD-W8151N використовуються міжмережеві екрани NAT and SPI, які перевіряють вміст вхідних пакетів, запобігаючи потенційні атаки з Інтернет. Для більшої зручності, пристрій підтримує контроль доступу на основі MAC-адреси, IP-адреси, доменного імені або додатків, таких як MSN, Yahoo Messenger, тому батьки або системні адміністратори можуть обмежувати доступ для персоналу або дітей. Крім веб-інтерфейсу, модель TD-W8151N також має функції TR-069 і SNMP, які автоматично оновлює вбудоване програмне забезпечення та інші настройки по мірі їх появи у вашого постачальника Інтернет-послуг. Всі ці функції допоможуть підвищити рівень захисту вашої мережі і полегшити її управління. [10]

Характеристики роутера TD-W8151N:

? Full-rate ANSI T1.413 Issue 2;

? G.dmt (ITU-T G.992.1);

? G.lite (ITU-T G.992.2);

? G.hs (ITU-T G.994.1);

? До 100 м у приміщенні;

? До 300 м на відкритому просторі.

Швидкість передачі даних:

? Низхідний потік: 24 Мбіт/с;

? Витікаючий потік: 3,5 Мбіт/с (у режимі Annex M).

Налаштування маршрутизатора можливо зробити за допомогою веб-інтерфейсу (рис. 15) або фірмового програмного забезпечення від компанії TP-Link (рис. 16).

Рисунок 14 - Веб-інтерфейс налаштування роутера

Рисунок 15 - Налаштування роутера за допомогою програмного забезпечення

У презентаційній кімнаті було запропоновано встановити проектор Acer K330 для показу нової продукції.

Проектори Acer мультимедійні портативні і ультрапортативні для професійного і домашнього використання розроблені на базі технології DLP з використанням унікальних мікросхем і фірмового програмного забезпечення, що забезпечує компактні габарити, легкість налаштування і найвищу якість проектованого зображення. Проста та зручна система налаштувань і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс проекторів Acer значно полегшить їх експлуатацію і обслуговування навіть самих неосвічених в електроніці. [12]

Характеристика Acer K330:

? Фізичне розширення: 1280x800;

? Яскравість: 500 ANSI люмен;

? Рівень контрасту: 5000:1;

? Технологія: матриця DLP;

? Співвідношення сторін зображення: 16:10;

? Діапазон проекційної відстані: 0.9 - 3;

? Діагональ екрану: 1.96 - 2.54;

? Інтерфейси і відеосигнали: VGA/ HDMI/ композитний/ компонентний / аудіо 3.5 мм / слот для карт пам'яті SD NTSC / PAL / SECAM.

Рисунок 16 - Проектор Acer K330

Запропоновано встановити 3 БФУ (багато функціональних пристроїв) HP DeskJet 2050.

Надійне і недорогий пристрій HP «все в одному» для друку, сканування та копіювання. Цей компактний принтер забезпечує зручність установки і використання і дозволяє знизити негативний вплив на навколишнє середовище. Він ідеально підходить для повсякденного друку.

Це недорогий пристрій «все в одному» забезпечує зручну друк, сканування та копіювання в домашніх умовах.

Завдяки компактній конструкції і привабливому дизайну цей принтер можна розмістити в будь-якому місці будинку.

Процес установки цього принтера займає всього лише кілька хвилин.

Це універсальний пристрій готовий до роботи всього через кілька секунд після включення.

Відповідність стандарту ENERGY STAR означає низький витрата електроенергії.

Цей принтер дозволяє скоротити енергоспоживання на 50% в порівнянні з попередніми моделями. [11]

? Технологія друку: лазерний монохромний друк

? Процесор: Motorola V4 Coldfire 133 Мгц

? Перша сторінка: 8.5 секунд

? Типи друкованих носіїв: Папір (звичайний, з вторсировини, тонкий, щільний, високосортний), конверти, плівки, наклейки, картки

? Максимальна швидкість монохромного друку: 19 стор./хв.

? Ресурс принтера: 1000 сторінок в місяць - максимальне навантаження; рекомендоване навантаження - 800 сторінок на місяць

? Податник паперу: 250 аркушів; ручна подача по 1 листу

? Вихідний лоток: 125 аркуші»

? Роздільна здатність: 1200 х 1200 dpi при використанні Prores 1200.

Рисунок 17 - БФУ HP DeskJet 2050

В якості предустановленої операційної системи на косп'ютерах встановлена Windows 8.

Windows 8 - операційна система, що належить до сімейства ОС Microsoft Windows, в лінійці наступна за Windows 7 і розроблена транснаціональною корпорацією Microsoft. Номер версії в лінійці NT - 6.2. Надійшла до продаж 26 жовтня 2012 року. За різними даними, на січень 2014 частка операційної системи Windows 8 серед використовуваних у світі для доступу до мережі Інтернет склала від 10,58% до 13,4%. Серверної версією є Windows Server 2012. На липень 2013 було продано 100 мільйонів ліцензій.

Зовнішній вигляд і новий інтерфейс Metro Windows 8, на відміну від своїх попередників - Windows 7 і Windows XP, - використовує новий інтерфейс під назвою Metro. Цей інтерфейс з'являється вперше після запуску системи; він схожий за функціональністю з робочим столом - стартовий екран має плитки додатків (те саме що ярликам і іконками), після натискання на які запускається додаток, відкривається сайт або папка (залежно від того, до якого елементу або додатком прив'язана плитка).

Також у системі присутній і «класичний» робочий стіл, у вигляді окремого додатка. Замість меню «Пуск» в інтерфейсі використовується «активний кут», натискання на який відкриває стартовий екран. Прокрутка в Метро - інтерфейсі йде горизонтально. Також, якщо зробити жест зменшення (або натиснути на мінус внизу екрану), буде видно весь стартовий екран. Плитки на стартовому екрані можна переміщати і групувати, давати групам імена та змінювати розмір плиток (доступно тільки для плиток, які були спочатку великими). Залежно від розширення екрану система автоматично визначає кількість рядків для плиток - на стандартних планшетних комп'ютерах три ряди плиток. Колір стартового екрана змінюється в новій панелі управління, також змінюється і орнамент на задньому фоні.

Windows 8 - переосмислена Windows 7, і прийоми роботи з робочим столом залишилися тими ж. [8]

Рисунок 18 - інтерфейс Metro в Windows 8

Зі зміною операційної системи на більш нову логічно оновити офісний пакет з MS Office 2007 до MS Office 2013.

Microsoft Office 2013 - поточна версія популярного офісного пакета компанії Microsoft і наступник Microsoft Office 2010. Пакет був представлений 16 липня 2012.

Офіс 2013 доступний як частина Windows RT для ARM-процесорів і окремо для x86 і x64 версій ОС Windows.

Пакет має наступні нововведення:

- Пакет має більш простий інтерфейс, який нагадує Metro UI з Windows 8.

- Інтегрований з хмарним сховищем SkyDrive. У сховищі зберігаються всі створені документи Офіс. При бажанні можна документ зберегти на комп'ютер.

- Прибрана можливість завантажувати тільки заголовки повідомлень в Перспективи 2013 по протоколу IMAP, раніше присутня в попередніх версіях.

- Підтримка протоколу Exchange ActiveSync для синхронізації пошти, контактів, завдань. Раніше протокол EAS підтримувався тільки в мобільних клієнтах, а перспектива для синхронізації використовував MAPI, а тепер підтримка EAS вбудована в настільні - Outlook 2013 і Windows Mail (в Windows 8).

- Робота з файлами у форматі PDF, в тому числі і редагування.

- Вкладка «Дизайн», що дозволяє налаштовувати стиль для всього документа відразу і новий режим читання в Word.

- Вставка онлайн - відео.

- «Розумне заповнення», «рекомендовані графіки» і «швидкий аналіз» в Excel.

Рисунок 19 - офісний пакет Microsoft Office 2013

3. Організація виробництва

3.1 Розрахунок затрат на матеріали і комплектуючі вироби для модернізації локальної мережі в ПАТ «Укртелеком»

На підприємстві на момент модернізації комп'ютерної мережі працювало 12 комп'ютерів Asus IQ 338.

При проведенні модернізації пропонується встановити додатково 3 ПК Impression Initio I0114.

Розрахуємо вартість працюючого обладнання за формулою:

Воб1= Цопт1 Ор1, (1)

де Цопт1 - оптова ціна обладнання, Цопт1 = 8300 грн.;

Ор1 - прийнята кількість обладнання

Воб1 =8300 12=99600 грн.

Розрахуємо вартість обладнання, яке пропонується встановити.

Воб2= Цопт * Ор + Зтр, (2)

Воб2=4649*3+1394,7=15341,7 грн.

Розрахуємо суму амортизації встановленого обладнання за формулою:

Ам = (Вобц) / T (3)

де Воб - первинна вартість обладнання;

Лц - ліквідаційна вартість обладнання;

Т - строк корисного використання (приймаємо 6 р.).

Ам =(15341,7-2556,95)/6=2130,7 грн.

При проведенні модернізації пропонується також закупити додаткове обладнання, перелік перелік якого зображено в таблиці 3.

Таблиця 3 - Перелік комплектуючих виробів мережі

Назва

Ціна (грн.)

Кількість

Загальна ціна

Роутер D-Link DIR-320

504

1 шт.

504

БФП HP DeskJet 2050

807

3 шт.

2421

Продовження таблиці 3.

Кабель UTP 5E

3

50 м.

150

Роз'єм RJ-45

0,5

6 шт.

3

Разом

3078

Затрати на транспортування і монтаж складають 10% від вартості комплектуючих виробів, тому загальні затрати на ПКВ складають:

ПКВзаг=3078+307,8=3385,8 грн.

3.2 Розрахунок балансу робочого часу

В даному розділі проекту проводиться розрахунок балансу робочого часу

Працівники, які обслуговують комп'ютерну мережу, працюють в одну зміну за перервним графіком.

Таблиця 4 - Баланс робочого часу

Назва

Значення

1

Кількість календарних днів

365 днів

2

Вихідні та святкові дні

114 днів

3

Номінальний фонд робочого часу

251 днів

4

Невиходи на роботу:

- відпустки

25 днів

- захворювання

5 днів

- законні невиходи

0 днів

- прогули

0 днів

- цілодобові простої

0 днів

5

Тривалість робочого дня

8 год

6

Ефективний фонд часу

1768 год

Ефективний фонд часу знаходимо за формулою:

Fеф = (Нфрч - Н) nзм Тзм, (6)

де Fеф - ефективний фонд часу;

Нфрч - номінальний фонд часу;

Н - невиходи на роботу;

nзм - кількість змін;

Тзм - тривалість робочого дня.

Fеф =(251-30) 1 8=1768 год

Для розрахунку фонду заробітної плати розрахуємо чисельність персоналу за формулою:

Чпп = (Ор nзм)/ Нобсл (7)

де Ор - кількість комп'ютерів;

nзм - кількість змін;

Нобсл - норма обслуговування.

Чпп= (15 1)/1=15 чол.

На підприємстві для обслуговування мережі працює 15 чоловік.

3.3 Розрахунок фонду заробітної плати виробничого персоналу

Оплата праці персоналу - це заробіток, обчислений у грошовому виразі за трудовим договором, за яким власник виплачує працівникові заробітну плату за виконану роботу.

Оплата праці складається з:

- основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці і визначається за рахунок годинної тарифної ставки, фонду часу роботи, регулюється колективним договором;

- додаткова заробітна плата залежить від кінцевих результатів роботи працівника та підприємства в цілому, працівникові виплачується премія.

Додаткова заробітна плата розраховується в розмірі 20-40% від основної заробітної плати. (встановлюємо 20%)

Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування береться в розмірі 36,76-49,7% від основної та додаткової заробітної плати. (встановлюємо 37,7%)

Розраховуємо основну у заробітну плату робітничого персоналу:

Озп = Ефчс, (7)

де Ефч - ефективний фонд часу, год;

Тс - тарифна ставка грн.

Додаткову заробітну плату розраховуємо за формулою:

Дзп = Озп *20% (8)

Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування розраховуємо за формулою:

Всп = (Озп + Дзп) * 37,7% (9)

Як зазначено в пункті 3.2 даного дипломного проекту, для обслуговування мережі, необхідно 15 чоловіка, а саме начальник відділу, та чотирнадцять операторів.

Розрахунок заробітної плати вище переліченого персоналу:

Визначення фонду заробітної плати начальника відділу:

Дзп =71992,96 0,2=14398,4 грн.

Озп =1768 40,72=71992,96 грн.

Всп =86391,36 0,377=32569,54 грн.

Визначення фонду заробітної плати 1 оператора:

Дзп =36827,44 0,2=7365,49 грн.

Озп =1768 20,83=36827,44 грн.

Всп =44192,93 0,377=16660,73 грн.

Так, як на підприємстві працює 14 операторів, то в табл. 3 відразу надана загальна суму основної та додаткової заробітної плати, а також єдиний внесок на загальнообов'язкове соц. страхування всіх операторів.

Всі розрахунки зводимо в таблицю 5.

Таблиця 5 - Річний фонд заробітної плати

Професія

Кількість робітників

Відпрацьовано годин

Годинна тарифна ставка, грн.

Основна заробітна плата, грн.

Додаткова заробітна плата, грн.

Всього грн.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове

державне соц. страхування, грн.

Начальник відділу

1

1768

40,72

71992,96

14398,4

86391,36

32569,54

Оператор

14

1768

20,83

515584,16

103116,86

618701,02

233250,22

Всього

15

587577,12

117515,26

705092,38

265819,76

Висновок

Під час створення дипломного проекту було проаналізовано існуючу мережу відділу інформаційних технологій підприємства ПАТ «Укртелеком», її топологію, обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого була створена локальна мережа.

Беручи до уваги те, що на підприємстві зростає кількість персоналу, було видано завдання для побудови плану розширення комп'ютерної мережі підприємства, задля можливості розширення відділу.

Спочатку було обрано найбільш оптимальне та економічно вигідне мережеве обладнання, яке представлене сьогодні на ринку для розширення та модернізації мережі. Потім було обрано персональні комп'ютери, які будуть розташовані в офісному приміщенні та програмне забезпечення для цих комп'ютерів. Наступним кроком став розрахунок економічних показників та затрат на створення локальної мережі та обладнання приміщення, в якій вона буде розташована.

Література

1 Таменбаум, Е.О., Сучасні операційні системи: типи операційних систем [Текст] / Е.О. Тамембаум - 5-е вид., - СПб.: Пітер, 2012. - 236 с.;

2 Олифер, В.Г., Комп'ютерні мережі. Принципи технологій, протоколи: типи мереж [Текст] / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер - СПб.: Пітер, 2006. - 159 с.;

3 Бондаренко М.Ф. Операційні системи: навч. посібник / М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. - Х.: Компанія СМІТ, 2008. - 432 с.

4 Каравела К., Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. / - К. Каравела, 2003 - 464 с.

5 Власов Б.В. Організація планування та управління виробництвом / - Б.В. Власов: Харків. Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014 - 112 с.

6 [Електронний ресурс]: http://ru.wikipedia.org/wiki/AVG

7 [Електронний ресурс]: http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome

8 [Електронний ресурс]: Сайт-візитівка - опис операційної системи Windows 8 - Режим доступу: http://windows.microsoft.com/uk-ua/windows-8/meet

9 [Електронний ресурс]: http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Acrobat

10 [Електронний ресурс]: Інтернет-магазин «Розетка» - характеристика маршрутизатора TP-Link TD-W8151N - Режим доступу: http://rozetka.com.ua/tp_link_td_w8151n/p239160/? gclid=CObYoOOZ8r4CFePPcgodwQ0ADw

11 [Електронний ресурс]: Інтернет-магазин «Розетка» - характеристика БФУ HP Deskjet 2050 - Режим доступу: http://rozetka.com.ua/hp_deskjet_2050_ch350c/p97362/

12 [Електронний ресурс]: Інтернет-магазин «Розетка» - характеристика проектора Acer K330 - Режим доступу: http://rozetka.com.ua/acer_k330/p192435/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика підприємства "Focus". Огляд програмного забезпечення для створення комп’ютерної мережі. Вибір мережевої служби та протоколів, архітектури, кабелю. Розрахунок обсягу даних, мінімальної конфігурації для серверів та робочих станцій.

  курсовая работа [600,9 K], добавлен 20.05.2015

 • Фізичне та логічне представлення топології мереж, кабельна система. Вибір мережевого устаткування. Імітаційне моделювання корпоративної комп’ютерної мережі в NetCracker 4.0. Представлення локальної мережі в Microsoft Visio 2013, економічне обґрунтування.

  курсовая работа [993,5 K], добавлен 17.05.2015

 • Вибір архітектури і топології мережі, її оптимальної конфігурації. Налагодження операційної системи сервера. Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної мережі. Розрахунок необхідної довжини кабелю та кількості й типів мережного обладнання.

  дипломная работа [6,2 M], добавлен 15.06.2014

 • Вибір та обґрунтування компонентів мережі, клієнтської частини, комунікаційного обладнання та прикладного програмного забезпечення. Опис фізичної та логічної структури мережі. Принципова схема топології мережі та cхема логічної структури мережі.

  курсовая работа [487,4 K], добавлен 16.02.2015

 • Обгрунтування фізичної топології комп’ютерної мережі. Розробка схеми фізичного розташування кабелів та вузлів. Типи кабельних з’єднань та їх прокладка. Вибір сервера та інсталяція його програмного забезпечення, налаштування ОС Windows 2008 Server.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 07.02.2016

 • Поняття локальних обчислювальних мереж. Опис об’єкту та план будівлі. Побудова функціональної схеми. Вибір обладнання. Моделювання комп’ютерної мережі в Packet Tracer. Вибір програмного забезпечення і забезпечення його роботи; налаштування сервера.

  курсовая работа [5,1 M], добавлен 04.10.2014

 • Розробка структурної схеми мережі, вибір конфігурації серверу і робочих станцій, комутаторів і маршрутизатора. Організація системи телеспостереження. Розміщення мережного обладнання в приміщеннях. Методи та засоби забезпечення безпеки інформації.

  дипломная работа [3,7 M], добавлен 13.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.