Проектування корпоративної комп’ютерної мережі

Фізичне та логічне представлення топології мереж, кабельна система. Вибір мережевого устаткування. Імітаційне моделювання корпоративної комп’ютерної мережі в NetCracker 4.0. Представлення локальної мережі в Microsoft Visio 2013, економічне обґрунтування.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.05.2015
Размер файла 993,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

логічний мережа комп'ютерний локальний

Комп'ютерна мережа - це система розподіленої обробки інформації, що складається як мінімум із двох комп'ютерів, взаємодіючих між собою за допомогою спеціальних засобів зв'язку. Або іншими словами мережа являє собою сукупність з'єднаних один з одним ПК і інших обчислювальних пристроїв, таких як принтери, факсимільні апарати і модеми. Мережа дає можливість окремим працівникам організації взаємодіяти один з одним і звертатися до спільно використовуваних ресурсів; дозволяє їм отримувати доступ до вмісту на персональні комп'ютери у віддалених офісах, і встановлювати зв'язок з постачальниками.

Локальні мережі (LAN) представляють собою саму елементарну форму мереж, з'єднують разом групу ПК або пов'язують їх з більш потужним комп'ютером, виконуючим роль мережного сервера. Всі ПК в локальній мережі можуть використовувати спеціалізовані додатки, які зберігаються на мережевому сервері, і працювати з загальними пристроями: принтерами, факсами та іншої периферією. Кожен ПК в локальній мережі називається робочою станцією або мережевим вузлом.

Локальні мережі дозволяють окремим користувачам легко і швидко взаємодіяти один з одним. Ось лише деякі завдання, які дозволяє виконувати локальні мережі:

· спільна робота з документами;

· спрощення документообігу: ви отримуєте можливість переглядати, коректувати і коментувати документи не покидаючи свого робочого місця, не організовуючи зібрань та нарад, що віднімають багато часу;

· збереження і архівування своєї роботи на сервері, щоб не використовувати цінне простір на жорсткому диску ПК;

· простий доступ до додатків на сервері;

· полегшення спільного використання в організаціях дорогих ресурсів таких як принтери, накопичувачі CD-ROM, жорсткі диски та додатки.

1. Топологія мереж

1.1 Фізичне та логічне представлення топології

У простій мережі з декількох комп'ютерів чітко видно, як з'єднані між собою різні компоненти. Чим більше розростається мережа, тим складніше відстежувати місце розташування кожного компонента і його зв'язки з мережею. У провідної мережі для підключення до всіх вузлів використовується безліч кабелів і мережевих пристроїв.

При монтажі мереж складається карта фізичної топології, на якій вказано положення кожного вузла і його підключення до мережі. Крім того, там помічені всі дроти і мережеві пристрої, що з'єднують вузли. На топологічної карті фізичні пристрої представлені у вигляді значків. Щоб полегшити монтаж і усунення неполадок в майбутньому, важливо своєчасно оновлювати топологічні карти.

Крім топологічної карти фізичних пристроїв, іноді доводиться будувати логічне представлення топології мережі. На логічної топологічної карті вузли групуються по методах використання мережі, незалежно від місця розташування. На такій карті можна вказати імена та адреси вузлів, інформацію про групи і додатках.

Малюнки ілюструють відмінність між логічними та фізичними топологічними картами.

Рисунок 1.1 - Логічне представлення топології мереж

Рисунок 1.2 - Фізичне предчтавлення топології

Більшість локальних мереж створено на основі технології Ethernet. У правильно розробленої і сконструйованої мережі вона працює швидко і ефективно. Основна передумова для створення якісної мережі - попереднє планування. Потрібно передбачити такі елементи як:

· Число і тип вузлів.

· Додатки.

· Дані та пристрої, призначені для спільного доступу.

· Вимоги до пропускної здатності (швидкості обміну даними).

· Безпека.

· Надійність.

· Необхідність бездротового зв'язку.

При плануванні мережі необхідно прийняти до уваги багато що. Перед покупкою мережевого устаткування і підключенням вузлів слід побудувати логічні і фізичні топологічні карти мережі. Зокрема, необхідно врахувати наступне: фізичне середовище установки мережі:

· контроль температури: у всіх пристроїв є специфічні вимоги до температури і вологості;

· наявність і розташування розеток.

Фізична конфігурація мережі:

· фізичне розташування пристроїв, наприклад, маршрутизаторів, комутаторів і вузлів;

· з'єднання пристроїв;

· розташування і довжина всіх кабелів;

· апаратна конфігурація кінцевих пристроїв, наприклад, вузлів і серверів.

Логічна конфігурація мережі:

· розташування і розмір широкомовних доменів і доменів колізій;

· схема IP - адресації;

· схема призначення імен;

· конфігурація загального доступу;

· дозволу.

Після того, як вимоги до мережі будуть задокументовані, а фізичні та логічні топологічні карти побудовані, потрібно буде протестувати конструкцію мережі. Один із способів перевірки конструкції мережі - створення робочої моделі, або прототипу.

У міру збільшення розміру і складності мережі зростає важливість використання прототипів. За допомогою прототипу мережевий адміністратор може з'ясувати, чи буде запланована мережа працювати так, як очікується, не витрачаючи гроші на обладнання та монтаж. Всі аспекти створення випробування на прототипі необхідно документувати.

Існує різні засоби та технології створення моделей мережі, включаючи установку реального обладнання в лабораторії та моделювання. Packet Tracer - це один із засобів моделювання, яке можна використовувати для створення прототипів.

1.2 Star Networks

Топологія Зірка (від англ. Star Networks) - це єдина топологія мережі з явно виділеним центром, до якого підключаються всі інші абоненти. Обмін інформацією йде винятково через центральний комп'ютер, на який лягає більше навантаження, тому нічим іншим, крім мережі, він, як правило, займатися не може. Зрозуміло, що мережне устаткування центрального абонента повинно бути істотно складнішим, чим устаткування периферійних абонентів. Про рівноправність всіх абонентів (як у шині) у цьому випадку говорити не доводиться. Звичайно центральний комп'ютер найпотужніший, саме на нього покладають всі функції по керуванню обміном. Ніякі конфлікти в мережі з топологією зірка в принципі неможливі, тому що керування повністю централізоване.

Рисунок 1.3 - Топологія зірка

Якщо говорити про стійкість зірки до відмов комп'ютерів, то вихід з ладу периферійного комп'ютера ніяк не відбивається на функціонуванні частини мережі, яка залишилася, зате будь-яка відмова центрального комп'ютера робить мережу повністю непрацездатною. Тому повинні прийматися спеціальні заходи щодо підвищення надійності центрального комп'ютера і його мережної апаратури. Обрив будь-якого кабелю або коротке замикання в ньому при топології «зірка» порушує обмін тільки з одним комп'ютером, а всі інші комп'ютери можуть нормально продовжувати роботу.

На відміну од шини, в зірці на кожній лінії зв'язку перебувають тільки два абоненти: центральний і один з периферійних. Найчастіше для їх з'єднання використовується дві лінії зв'язку, кожна з яких передає інформацію тільки в одному напрямку. Таким чином, на кожній лінії зв'язку є тільки один приймач і один передавач. Все це істотно спрощує мережне встановлення в порівнянні з шиною й рятує від необхідності застосування додаткових зовнішніх термінаторів. Проблема загасання сигналів у лінії зв'язку також вирішується в «зірці» простіше, ніж в «шині», адже кожен приймач завжди отримує сигнал одного рівня. Серйозний недолік топології «зірка» складається в жорсткому обмеженні кількості абонентів. Зазвичай центральний абонент може обслуговувати не більше 8-16 периферійних абонентів. Якщо в цих межах підключення нових абонентів досить просто, то при їх перевищенні воно просто неможливо. Правда, іноді в зірці передбачається можливість нарощування, тобто підключення замість одного з периферійних абонентів ще одного центрального абонента (у результаті виходить топологія з декількох з'єднаних між собою зірок).

Максимально допустима довжина відрізків мережевого кабелю між концентратором (комутатором) і будь робочою станцією (їх ще називають горизонтальною кабельної системою) становить 100 метрів. Величина максимальної протяжності горизонтальній кабельної системи встановлюється Асоціацією електронної промисловості (Electronic Industries Association, EIA) та Асоціацією телекомунікаційної промисловості (Telecommunications Industry Association, TIA). Ці дві організації спільно створюють стандарти, які часто називають стандартами EIA / TIA. Зокрема, для технічного забезпечення горизонтальної кабельної системи був і залишається найбільш широко використовуваним стандарт EIA/T1A-568B. Локальна мережа, що використовує цей тип топології, може покривати область 200x200 метрів. Зрозуміло, бувають випадки, коли область, яка повинна бути покрита мережею, перевищує розміри, що допускаються простою топологією «зірка». Уявімо собі будівлю розміром 250x250 метрів. Мережа з простою зіркоподібній топологією, що відповідає вимогам до горизонтальної кабельної системі, встановлюваним стандартом EIA/TIA-568B, не може повністю покрити будівлю з такими розмірами. Робочі станції знаходяться за межами області, яка може бути накрита простий зіркоподібній топологією, і, як і зображено, вони не є частиною цієї мережі. Коли сигнал покидає передавальну станцію, він чистий і легко помітний. Однак у міру руху в середовищі передачі даних сигнал погіршується і слабшає - чим довше кабель, тим гірше сигнал; це явище називається аттенюаціі. Тому, якщо сигнал проходить відстань, яке перевищує максимально допустимий, немає гарантії, що мережевий адаптер зможе цей сигнал прочитати.

Велика перевага зірки (як активної, так і пасивної) полягає в тому, що всі точки підключення зібрані в одному місці. Це дозволяє легко контролювати роботу мережі, локалізувати несправності мережі шляхом простого відключення від центру тих чи інших абонентів (що неможливо, наприклад, у випадку шини), а також обмежувати доступ сторонніх осіб до життєво важливого для мережі точок підключення. До кожного периферійного абонента у випадку зірки може підходити як один кабель (по якому йде передача в обох напрямках), так і два кабелі (кожен з них передає в одному напрямку), причому друга ситуація зустрічається частіше.

Загальним недоліком для всієї топології типу «зірка» значно більше, ніж при іншій топології, витрата кабелю. Наприклад, якщо комп'ютери розташовані в одну лінію, то при виборі топології «зірка» знадобиться в кілька разів більше кабелю, чим при топології «шина». Це може істотно вплинути на вартість всієї мережі в цілому.

Топологія «розширена зірка»

Якщо проста зіркоподібна топологія не може покрити передбачувану область мережі, то її можна розширити шляхом використання між мережевих пристроїв, які не дають проявлятися ефекту аттенюації; результуюча топологія називається топологією «розширена зірка». Ще раз уявімо собі будівлю розміром 250x250 метрів. Для того щоб зіркоподібна топологія могла ефективно використовуватися в цій будівлі, її необхідно розширити. За рахунок збільшення довжини кабелів горизонтальної кабельної системи це робити не можна, оскільки не можна перевищувати рекомендовану максимальну довжину кабелю. Замість цього можна використовувати мережеві пристрої, які перешкоджають деградації сигналу. Щоб сигнали могли розпізнаватися приймаючими пристроями, використовуються повторювачі, які беруть ослаблений сигнал, очищають його, посилюють і відправляють далі по мережі. За допомогою повторювачів можна збільшити відстань, на яке може сягати мережу. Повторювачі працюють в тандемі з мережевими носіями і, отже, відносяться до фізичного рівня еталонної моделі

Рис. 1.4. Топологія «Розширена зірка»

1.3 Кабельна система

Вита (англ. twisted pair) - вид мережевого кабелю, є однією або декількома парами ізольованих провідників, скручених між собою (з невеликою кількістю витків на одиницю довжини), для зменшення взаємних наведень при передачі сигналу, і покритих пластиковою оболонкою. Використовується як мережевий носій в багатьох технологіях, таких як Ethernet, ARCNet і Token ring. В даний час, завдяки своїй дешевизні і легкості в установці, є найпоширенішим для побудови локальних мереж.

Підтримує передачу даних на відстань до 100 метрів. На довших відстанях сигнал через загасання не розпізнається; якщо передача даних на більшу відстань все ж таки необхідна, потрібно скористатися повторювачем, або ж використовувати коаксіал.

Залежно від наявності захисту - електрично заземленої мідної сітки або алюмінієвої фольги навколо скручених пар, визначають різновиди даної технології:

· неекранована вита пара (UTP - Unshielded twisted pair)

· екранована вита пара (STP - Shielded twisted pair)

· фольгована вита пара (FTP - Foiled twisted pair)

· фольгована екранована вита пара (SFTP - Shielded Foiled twisted pair)

В деяких типах екранованого кабелю, захист може використовуватися ще і навкруги кожної пари. Екранування забезпечує кращий захист від електромагнітних наведень як зовнішніх, так і внутрішніх, і так далі.

Існує декілька категорій кабелю вита пара, які нумеруються від CAT1 до CAT7. Кабель вищої категорії звичайно містить більше пар дротів і кожна пара має більше витків на одиницю довжини. Категорії неекранованої витої пари описуються в стандарті EIA/TIA 568 (Американський стандарт проводки в комерційних спорудах).

CAT1 - телефонний кабель, всього одна пара. В США використовувався раніше, і провідники були скручені між собою. Використовується тільки для передачі голосу або даних за допомогою модему.

CAT2 - старий тип кабелю, 2 пари провідників, підтримував передачу даних на швидкостях до 4 Мбіт/с, використовувався в мережах token ring і ARCNet. Зараз іноді зустрічається в телефонних мережах.

CAT3 - 2-парний кабель, використовувався при побудові локальних мереж 10BASE-T і token ring, підтримує швидкість передачі даних тільки до 10 Мбіт/с. На відміну від попередніх двох, відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3. Також дотепер зустрічається в телефонних мережах.

CAT4 - кабель складається з 4-х скручених пар, використовувався в мережах token ring, 10BASE-T, 10BASE-T4, швидкість передачі даних не перевищує 16 Мбіт/с, зараз не використовується.

САТ5 - 4-парний кабель, це і є, те, що звичайно називають кабель «вита пара», завдяки високій швидкості передачі, до 100 Мбіт/с при використанні 2 пар і до 1000 Мбіт/с, при використанні 4 пар, є найпоширенішим мережевим носієм, що використовується в комп'ютерних мережах дотепер. При прокладці нових мереж користуються дещо вдосконаленим кабелем CAT5e, який краще пропускає високочастотні сигнали.

CAT6 - Застосовується в мережах Fast Ethernet і Gigabit Ethernet, складається з 4 пар провідників і здатний передавати дані на швидкості до 10000 Мбіт/с.

CAT7 - Специфікація на даний тип кабелю поки не затверджена, швидкість передачі даних до 10000 Мбіт/с, частота сигналу, що пропускається, до 600-700 Мгц. Кабель цієї категорії екранований.

В даній курсовій роботі ми використовуємо виту пару 6-ої категорії.

2. Проект мережі

2.1 Технічне завдання

Спроектувати невелику корпоративну комп'ютерну мережу (ККМ). Керівник офісу займає окрему кімнату і потребує необмеженого доступу до даних, що надходять. Окрема невеличка кімната відведена під розташування сучасного принтера та копіювальної техніки. При проектуванні мережі слід застосувати таку технологію, яка б буду б досить зручна, універсальні і надавала співробітникам визначену «волю переміщень» по офісу. Вибрати найбільш актуальний спосіб побудови мережі в такому випадку, коли сам офіс складається з так званих «летучих менеджерів», основний робочий час яких проходить за межами головного офісу і вони лише зрідка з'являються в ньому, тобто реальна кількість співробітників компанії перевищує ту, що одноразово знаходяться в офісі. Принцип побудови такої мережі ґрунтується на технології «прийшов, підключився, попрацював, пішов». Головна умова - по можливості швидке і «безболісне» включення вузла в мережу, що не вимагає від користувача ніяких маніпуляцій з кабелями і роз'ємами.

Передбачити конструкцію мережі з підключенням мобільних елементів (ноутбуків), які можуть бути або підключені до мережі, або працювати автономно, або можуть підключатися до різних вузлів у мережі.

Проектована мережа повинна забезпечити рішення наступних задач:

· Можливість накопичування даних на одному комп'ютері мережі;

· Працювати з файлами, що зберігаються на будь-якому комп'ютері мережі;

· Налагодити для всіх комп'ютерів мережі загальний доступ підключення до Інтернету;

· Використовувати один комп'ютер для забезпечення безпеки всієї мережі захисту підключення до Інтернету;

· Розсилання повідомлень електронною поштою.

При побудові мережі врахувати наступне:

В процесі побудови мережі даної організації слід передбачити її значний розвиток в майбутньому. Що позначиться на кількості працюючих, використанні більш потужних комп'ютерів для обробки документації, її накопичування та кольорового друку.

На основі вищевикладених вимог зробити проект мережі, опис якої повинен вміщати наступні пункти:

· технічне завдання;

· обґрунтований вибір впровадження мережевої технології;

· аналіз сумісності обраного мережевого устаткування, кабельних систем і обчислювальної техніки;

· структурну схему мережі;

· обґрунтування вибору програмного забезпечення мережі;

· рекомендації з перспективи розвитку мережі;

· опис характеристики спроектованої мережі, вказавши на її конструктивні особливості, якщо вони є.

2.2 Впровадження мережевої топології

Метою даного розділу є повне обґрунтування вибору конкретної топології для кожного з офісів компанії.

Взагалі, термін «топологія», або «топологія мережі», характеризує фізичне розташування комп'ютерів, кабелів та інших компонентів мережі. Топологія мережі зумовлює її характеристики. Зокрема, вибір тієї чи іншої топології впливає:

- На склад необхідного мережевого обладнання;

- На характеристики мережевого обладнання;

- На можливості розширення мережі;

- На спосіб управління мережею.

Кожна топологія мережі накладає ряд умов. Наприклад, вона може диктувати не тільки тип кабелю, а й спосіб його прокладки. Топологія може також визначати спосіб взаємодії комп'ютерів в мережі. Різних видів топологій відповідають різні методи взаємодії, і ці методи мають вплив на мережу.

Всі мережі будуються на основі трьох базових топологій: шина (bus), зірка (star), кільце (ring). Якщо комп'ютери підключені уздовж одного кабелю (сегмента) топологія називається «Шиною». У тому випадку, коли комп'ютери підключені до сегментів кабелю, що виходить з однієї точки, або концентратора, топологія називається «Зіркою». Якщо кабель, до якого підключені комп'ютери, замкнутий в кільце, така топологія зветься «Кільця».У всіх офісах фірми використовується топологія «Зірка» з технологією Fast Ethernet.

У цій топології немає таких серйозних проблем при розриві кабелю або виходу з ладу робочої станції. Якщо вийде з ладу тільки один комп'ютер (або кабель, що з'єднує його з концентратором), то лише цей комп'ютер не зможе передавати або приймати дані по мережі. На інші комп'ютери в мережі це не вплине. В іншому ж випадку, при відключенні або розриві кабелю, всі співробітники фірми не змогли б обмінюватися документами деякий час, що призвело б до втрати прибутку.

Сервер дозволяє управляти всіма комп'ютерами в даному офісі, стежити за їх працездатністю, забезпечувати безпеку і доступ в Інтернет. Він отримує мережеві настройки від провайдера, далі виробляє роздачу параметрів в певному алгоритмі інших комп'ютерів. Аналогічно спроектована мережа в офісі керівник на 2 поверсі.

2.3 Вибір кабельної системи та мережевого устаткування

Будемо використовувати технологію Fast Ethernet.

Швидкий Ethernet (Fast Ethernet, 100 Мбіт/с):

· 100BASE-T ? загальний термін для позначення стандартів, що використовують в якості середовища передачі даних виту пару. Довжина сегмента до 100 метрів. Включає в себе стандарти 100BASE-TX, 100BASE-T4 і 100BASE-T2.

· 100BASE-TX, IEEE 802.3u ? розвиток стандарту 10BASE-T для використання в мережах топології «зірка». Задіяна вита пара категорії 5, фактично використовуються тільки дві пари провідників.

· 100BASE-T4 ? стандарт, який використовує виту пару категорії 3. Задіяні всі чотири пари провідників, передача даних іде в напівдуплексі. Практично не

· використовується.

· 100BASE-T2 ? стандарт, який використовує виту пару категорії 3. Задіяні тільки дві пари провідників. Підтримується повний дуплекс, коли сигнали поширюються в протилежних напрямках по кожній парі. Швидкість передачі в одному напрямку - 50 Мбіт/с. Практично не використовується.

· 100BASE-FX ? стандарт, який використовує багатомодове оптоволокно.

· Максимальна довжина сегмента 400 метрів у напівдуплексі (для гарантованого виявлення колізій) або 2 кілометри в повному дуплексі.

· 100BASE-LX ? стандарт, який використовує одномодове оптоволокно. Максимальна довжина сегмента 15 кілометрів у повному дуплексі на довжині хвилі 1310 нм.

· 100BASE-LX WDM ? стандарт, який використовує одномодове оптоволокно. Максимальна довжина сегмента 15 кілометрів в повнодуплексному режимі на довжині хвилі 1310 нм і 1550 нм. Інтерфейси бувають двох видів, відрізняються довжиною хвилі передавача та маркуються або цифрами (довжина хвилі) або однією латинською літерою A (1310) або B (1550). У парі можуть працювати тільки парні інтерфейси: з одного боку передавач на 1310 нм, а з іншого ? на 1550 нм.

Token ring - архітектура мереж з кільцевою логічною топологією і детермінованим методом доступу, заснованому на передачі маркера.

Мережі Token Ring (стандарт 802.5), так само як і мережі Ethernet, характеризує колективне середовище передачі даних, яка в даному випадку складається з відрізків кабелю, що з'єднують усі станції мережі в кільце. Кільце розглядається як загальний ресурс, і для доступу до нього потрібен не випадковий алгоритм, як в мережах Ethernet, а детермінований, заснований на передачі станціям права на використання кільця у визначеному порядку. Це право передається за допомогою кадру спеціального формату, званого маркером, або токеном, (англ. token). Це тип мережі, в якій всі комп'ютери схематично об'єднані в кільце. По кільцю від комп'ютера до комп'ютера (станції мережі) передається спеціальний блок даних, званий маркером. Коли якій-небудь станції потрібна передача даних, маркер нею модифікується і більше не розпізнається іншими станціями, як спецблок, поки не дійде до адресата. Адресат приймає дані і запускає новий маркер по кільцю. На випадок втрати маркера або передавання даних, у яких немає адресату, в мережі присутня машина із спеціальними повноваженнями, що вміє видаляти безадресні дані і запускати новий маркер.

Цей механізм передачі маркера спільно використаний ARCNET, маркерною шиною, і FDDI, і має теоретичні переваги перед стохастичним CSMA/CD Ethernet.

В основному, технології схожі, але є незначні відмінності. Token ring від IBM описує топологію «зірка», коли всі комп'ютери під'єднані до одного центрального пристрою, в той час, як IEEE 802.5 не загострює уваги на топології.

Рисунок 2.3.1 - Опис IBM Token Ring

Існують 2 модифікації за швидкостями передачі: 4 Мб/с і 16 Мб/с. У Token Ring 16 Мб / с використовується технологія раннього звільнення маркера. Суть цієї технології полягає в тому, що станція, «захопила» маркер, після закінчення передачі даних генерує вільний маркер і запускає його в мережу. Спроби запровадити 100 Мб / с технологію не увінчалися комерційним успіхом.

Fiber Distributed Data Interface, FDDI - специфікація, що описує високошвидкісні мережі з методом доступу із передачею маркера на основі оптоволокна.

Забезпечує зв'язок між мережами різних типів, може використовуватись в MAN, але має обмеження на довжину кільця (не більше 100 км). Виступає в ролі магістральної мережі, до якої можуть підключатись інші менш продуктивні мережі. Має суттєву відмінність від традиційної технології з передачею маркера. Так, певний комп'ютер може захопити маркер на певний проміжок часу і звільнити його одразу після завершення передачі. Тому в даних мережах можлива циркуляція декількох кадрів одночасно. Вибір оптоволокна як середовища передачі визначив такі переваги нової мережі, як висока перешкодозахищеність, максимальна таємність передачі інформації й прекрасна гальванічна розв'язка абонентів. Висока швидкість передачі, що у випадку оптоволоконого кабелю досягається набагато простіше, дозволяє вирішувати багато завдань, недоступних менш швидкісним мережам, наприклад, передачу зображень у реальному масштабі часу. Крім того, оптоволоконий кабель легко вирішує проблему передачі даних на відстань декількох кілометрів без ретрансляції, що дозволяє будувати більші за розмірами мережі, що охоплюють навіть цілі міста й мають при цьому всі переваги локальних мереж (зокрема, низький рівень помилок). Все це визначило популярність мережі FDDI, хоча вона поширена ще не так широко, як Ethernet й Token-Ring. Також для FDDI часто застосовують топологію подвійного кільця. Трафік в такій мережі складається із двох потоків, протилежних за напрямком, по двох кільцях. У разі виходу з ладу одного з них, мережа автоматично переконфігуровується. Одне кільце вважається основним, ним передається інформація в звичайному стані; друге - додатковим, ним дані передаються у разі обриву на першому кільці. Стандарт FDDI для досягнення високої гнучкості мережі передбачає включення в кільце абонентів двох типів:

Абоненти (станції) класу А (абоненти подвійного підключення, DAS - Dual-Attachment Stations) підключаються до обох (внутрішнього і зовнішнього) кілець мережі. При цьому реалізується можливість обміну зі швидкістю до 200 Мбіт/с або резервування кабелю мережі (при ушкодженні основного кабелю використовується резервний). Апаратура цього класу застосовується в найкритичніших з погляду швидкодії частинах мережі.

Абоненти (станції) класу В (абоненти одинарного підключення, SAS - Single-Attachment Stations) підключаються тільки до одного (зовнішнього) кільця мережі. Вони простіші й дешеві, у порівнянні з адаптерами класу А, але не мають їхніх можливостей. У мережу вони можуть включатися тільки через концентратор або обхідний комутатор, що відключає їх у випадку аварії.

FDDI визначає чотири типи портів абонентів:

Порт A призначений тільки для пристроїв подвійного підключення, його вхід підключається до первинного (зовнішнього) кільця, а вихід - до вторинного (внутрішнього) кільця.

Порт B призначений тільки для пристроїв подвійного підключення, його вхід підключається до вторинного (внутрішнього) кільця, а вихід - до первинного (зовнішнього) кільця. Порт A звичайно з'єднується з портом B, а порт В-з портом A.

Порт M (Master) призначений для концентраторів і з'єднує два концентратори між собою або концентратор з абонентом при одному кільці. Порт M як правило з'єднується з портом S.

Порт S (Slave) призначений тільки для пристроїв одинарного підключення (концентраторів й абонентів). Порт S звичайно з'єднується з портом M.

Обмеження: для двох кілець загальна довжина кабелю не повинна перевищувати 200 км; число вузлів - 500 на кільце. Через кожні 2 км встановлюються ретранслятори(repeater). Комп'ютери можуть підключатись як до обох кілець (станції класу А, беруть участь у конфігурації мережі) так і до одного (станції класу В, не беруть участі у конфігурації мережі). В мережах FDDI комп'ютери можуть мати з'єднання «точка-точка» із концентратором, що означає реалізацію топології «зірка-кільце». Усі комп'ютери в мережі FDDI відповідають за моніторинг передачі маркера. Існує також модифікація даної технології - CDDI, яка реалізується на мідному кабелі.

Стандарт був розроблений в 1986 році Національним Американським Інститутом Стандартів

2.4 Імітаційне моделювання корпоративної комп'ютерної мережі в NetCracker 4.0

Проектуємо загальний вигляд корпрративної комп'ютерної мережі. Він складається з трьох кампусів і роутера (рисунок 2.4.1).

Рисунок 2.4.1 - Загальна схема ККМ

Далі, в кампусах розміщуємо центральний офіс, будинок розробки і тестування, звичайні будинки.

Рисунок 2.4.2 - Ієрархія приміщень

Далі облаштовуємо робочі місця необхідними пристроями. З'єднуємо їх відповідною кабельною системою.

Рисунок 2.4.3 - Конференц-зал Будинку 1ТК

Рисунок 2.4.4 - Мультимедійний клас

Рисунок 2.4.5 - Відділ А будинку 1 ТК

Рисунок 2.4.6 - Серверна

Рисунок 2.4.7 - Кімната розробників

Для з'єднання робочих станцій між собою і серверами, а також для з'єднання кампусів і будівель використовуємо таку кабельну систему:

Рисунок 2.4.8 - Кабельна система Token Ring

Встановлюємо необхідне програмне забезпечення на робочі станції та сервери для того, щоб ми могли передавати трафік між ними.

Рисунок 2.4.9 - Конфігурація робочих стнацій

Рисунок 2.4.10 - Конфігурація серверів

Рисунок 2.4.11 - Типи використаного трафіку

2.5 Представлення локальної мережі в Microsoft Visio 2013

Для зрозумілішого тлумачення схеми розробленої корпрративної комп`ютерної мережі, потрібно спроектувати її у MS Visio 2013.

Загальна схема має вигляд:

Рисунок 2.5.1 - Загальна схема ККМ

Далі спроектуємо основні робочі місця в кімнатах.

Рисунок 2.5.2 - Мультимедійний клас ТК

Рисунок 2.5.3 - Конференц зал будинку 1 ТК

Рисунок 2.5.4 - Серверна

Рисунок 2.5.5 - Офіс керівника

Таблиця 2.5.1 - Пояснення елементів

Робоча станція

Комутатор

Двері

Вікно

Робочий стіл

Диван

Принтер

Роутер

Кампус

Відеофон

Телефон

Проекційний екран

3. Економіко-технічна частина проекту

Розрахуємо затрати, які потрібно виконати, щоб реалізувати імітовану нами корпоративну комп'ютерну мережу.

Таблиця 3.1. Загальна вартість мережі та устаткування

Найменування

Параметри (опис)

К-сть, шт

Ціна за одиницю, грн

Загальна вартість, грн

Активне мережеве обладнання

Комп'ютер адміністратора

Intel Core i3-3220; 3,3 GHz; RAM: 4096 MB; DDR3-1333; HDD: 1000 GB; графічний адаптер: AMD Radeon HD 7470; 1024 MB

1

3670

3670

Робоча станція

Intel Core 2 Duo; 2,7 GHz; RAM: 2048 MB; DDR3-1333; HDD: 500 GB; графічний адаптер: AMD Radeon HD 7470; 1024 MB

15

2876

115790

Монітор

ASUS VS228D

Настільний ЖК монітор; 21,5»; TN; 5 мс; DVI; VGA (D-sub)

15

1230

45510

Cisco WS-C2960PD-8TT-L Catalyst Switch

портів Fast Ethernet: 8; портів Gigabit Ethernet: 2;

1

3 783

3783

Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-L

8 портів Fast Ethernet і 2 порти Gigabit Ethernet

5

3112

15560

Маршрутизатор Cisco 2921-ADSLI-K9

3 GE, 4 EHWIC, 3 DSP, 1 SM, 256MB

1

4515

4515

Пасивне мережеве обладнання

Конектор RG45

Прозорий пластик. Упаковка 100 шт.

1

84

84

Розетка Digitus Professional

Настінна розетка Digitus Professional для зовнішньої проводки cat. 5e, 2x RJ45, 8P8C (DN-9002-N) Категорії 5е до 100 МГц

34

57

1938

Кабельне обладнання

Вита пара Gemix FTP Cat.5e

Кабель в бухті Gemix UTP Cat. 5e, 4 пари, 0.45CCA, біметал 305 м.

1

515

515

Офісне обладнання

Принтер Samsung CLX-3305W

офісний; тип друку: лазерний

повнокольоровий;

А4; 2400x600 dpi

3

3427

13708

Програмне забезпечення

ОС Microsoft Windows 7 Professional 32-bit

Microsoft Windows 7 Professional є оптимальним рішенням для підприємства будь-якого розміру, забезпечує надійне обчислювальне середовище, що відповідає потребам всіх бізнес-користувачів. Service Pack 2. Російська версія.

1

1341

1341

ОС Microsoft Windows Server Standard 2012 R2

Windows Server 2012 R2 розширює базові можливості операційної системи Windows Server і надає нові потужні засоби, допомагаючи організаціям усіх розмірів підвищувати керованість, доступність і гнучкість відповідно до мінливих вимог бізнесу.

1

8 880

8880

Програмні засоби захисту інформації

Антивірус Eset Smart Security WorkStation Edition

ESET Smart Security Workstation Edition є одним з топ-продуктів компанії ESET, що спеціалізується на створенні програм проактивного захисту ПК від загроз Мережі.

1

367

367

Всього

241491

Висновки

В результаті виконання курсової роботи була спроектована корпоративна локальна комп'ютерна мережа невеликої фірми, яка складається з офісу керівника, мультимедійного класу, серверної і учбового кабінету ТК.

Було обґрунтовано вибір основної топології, виходячи зі стандартних різновидів і технології, які відповідають всім сучасним стандартам передачі інформації.

Для передачі даних обрано технологію Fast Ethernet, яка є найбільш поширеною та забезпечує високу швидкість передачі даних (100 Мбіт/с) та їх надійність, вибір типу підключення до Інтернету зроблено на користь підключення по виділеній лінії. Для цієї технології обирається вита пара 6-ої категорії.

Засобами Net Cracker Professional 4.0 змодульованно роботу спроектованої комп'ютерної мережі. У ході роботи виявлено, що дана мережа буде працювати стійко і в ній не відбудеться втрати кадрів з-за невиявлених колізій, а так само, при передачі кадрів, не відбуватиметься їх спотворення концентраторами.

Дана мережа задовольняє всім вимогам технічного завдання.

Список використаних літературних джерел

1. Кулаков Ю.А., Луцький Г.М. Комп'ютерні мережі. Підручник. - К.: Юніор, 2005. - 397 с.

2. Новиков Ю.В. Основы локальных сетей/Ю.В. Новиков. - М.: ЭКОМ, 2005. - 360 с.

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е издание. - СПб.: Питер, 2010. - 944 с.: ил.

4. Росляков, А.В. Виртуальные частные сети. - Москва: Эко-трейд, 2006.

5. Флинт Д. Локальные сети ПК: принципы построения, реализация / Д. Флинт. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 359 с. Список використаних

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Знайомство з основами побудови і функціонування комп'ютерних мереж, виділення їх особливостей і відмінностей. Характеристика основних способів побудови мереж. Розрахунок економічної ефективності впровадження корпоративної локальної обчислювальної мережі.

  курсовая работа [275,0 K], добавлен 18.11.2014

 • Поняття локальної комп'ютерної мережі як об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. Вибір мережевої технології та топології мережі. Вибір активного та пасивного мережевого обладнання. Монтаж кабельної системи, вибір підключення.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.06.2014

 • Вибір архітектури і топології мережі, її оптимальної конфігурації. Налагодження операційної системи сервера. Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної мережі. Розрахунок необхідної довжини кабелю та кількості й типів мережного обладнання.

  дипломная работа [6,2 M], добавлен 15.06.2014

 • Класифікація комп’ютерних мереж і топологій. Побудова функціональної схеми локальної мережі. Організація каналів зв’язку. Вибір способу керування мережею. Вибір конфігурації робочих станцій. Програмне забезпечення локальної мережі та захист інформації.

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 15.06.2015

 • Загальна характеристика мережі та мережевого обладнання, а також програмного забезпечення підприємства. Обґрунтування необхідності створення та налаштування комп’ютерної мережі, зміст відповідних заходів. Розрахунок затрат на матеріали і комплектуючі.

  дипломная работа [2,4 M], добавлен 21.06.2014

 • Загальна характеристика корпоративної комп’ютерної мережі кампусів та технологія кампусів. Характеристика мереж робочих груп, відділів та самої локальної мережі. Обґрунтування вибору технології Fast Ethernet. Схема розведення кабельної системи в кампусі.

  курсовая работа [789,5 K], добавлен 31.08.2014

 • Розрахунок елементів структурованої кабельної системи, ІР-адресації комп’ютерної мережі, плану прокладання кабельних трас та розміщення робочих місць. Створення моделі КМ у програмі PacketTracer. Особливості настройки її комутаторів та маршрутизаторів.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 15.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.