Розробка локальної комп’ютерної мережі для ТОВ "Автолюкс"

Класифікація комп’ютерних мереж і топологій. Побудова функціональної схеми локальної мережі. Організація каналів зв’язку. Вибір способу керування мережею. Вибір конфігурації робочих станцій. Програмне забезпечення локальної мережі та захист інформації.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.06.2015
Размер файла 2,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

Зміст

Перелік умовних позначень

Вступ

1. Формування вимог та постановка задачі

1.1 Характеристика ТОВ «Автолюкс»

1.2 Постановка задачі

1.3 Класифікація комп'ютерних мереж і топологій

2.1 Проектування локальної комп'ютерної мережі для ТОВ «Автолюкс»

2.2 Побудова функціональної схеми локальної мережі

2.3 Вибір мережного стандарту для реалізації проекту

2.4 Організація каналів зв'язку

2.5 Вибір способу керування мережею

2.6 Аналіз приміщень ТОВ «Автолюкс» та розміщення робочих місць

2.7 Вибір устаткування для проекту

2.7.1 Вибір серверу

2.7.2 Вибір конфігурації робочих станцій

2.7.3 Вибір комутатора

2.7.4 Вибір роутера

3. Програмне забезпечення локальної мережі

3.1 Клієнтська ОС

3.2 Серверна ОС

3.3 Установка DNS-сервера

3.4 Віддалений доступ

4. Захист інформації

Висновок

Список використанної літератури

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЕОМ - Електронно-обчислювальна машина

ЛОМ - Локально обчислювальна мережа

LAN - Local area network

ПК - Персональній комп'ютер

CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

КМ - Комп'ютерна мрежа

TPMA - Token Passing Multiple Access

TDMA - Time Division Multiple Access

FDDI - Fiber Distributed Data Interface

VDSL - Very-high data rate Digital Subscriber Line, надвисокошвидкісна цифрова абонентська лінія

ОС - Операційна система

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

DNS - Domain Name System

WINS - Windows Internet Name Service

CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol

ЕАР - Extensible Authentication Protocol

ОП - Організаційні підрозділи

ВДТ - Відеотермінали

УПО - Управління пожежної охорони

ЛЗР - Легкозаймисті речовини

СР - Спалимі рідини

КЗ - Коротке замикання

ЦО - Цивільна оборона

ВСТУП

В даний час достатньо важко уявити собі організацію, що займається будь-яким видом діяльності, без комп'ютерної мережі, що призначена для вирішення наступних актуальних проблем:

? швидкість обміну інформацією;

? сумісне використання зовнішніх пристроїв;

? доступ до інформації;

? використання загальних баз даних.

Ефективна обробка інформації - одна з найбільш поширених цілей розробки локальних обчислювальних мереж. Застосування обчислювальних мереж на підприємстві та в сфері обслуговування автомобілів, може розв'язати більшість проблем, пов'язаних з використанням великих обсягів інформації про типи авто, комп'ютерну діагностику та запчастин для ремонту автомобілів. Широке розповсюдження локальних обчислювальних мереж дозволило розвинути інформаційну базу та удосконалити процес керування. Використання комп'ютерних технологій у різних галузях дозволяє сформувати нові підходи до методів та процесу виробництва, а саме:

- зміна змісту виробництва відповідно до використання ЕОМ у процесі виробництва;

- колективне розв'язання проблем;

- інтенсивне використання ЕОМ та комп'ютерних технологій як інструментів повсякденної діяльності осіб, що працюють;

- організація сумісної роботи працівників для отримання цілісного виробничого процесу та підвищення якості продукції;

В даному проекті вирішуються проблеми централізованого доступу до загальної бази даних та керування торгівельним процесом для автосалону «Автолюкс» шляхом розробки та впровадження комп'ютерної мережі.

1. ФОРМУВАННЯ ВИМОГ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

1.1 Характеристика ТОВ «Автолюкс»

Об'єктом автоматизації в даному дипломному проекті є ТОВ «Автолюкс», який здійснює продаж та ремонт автомобілів різних сучасних марок, а також в будівлі знаходиться відділ продажу запчастин, в якому клієнт може купити або замовити різні запчастини для ремонту автомобіля. Автосалон займається продажем автомобілів різних сучасних марок. В асортименті товару знаходяться автомобілі як вітчизняних так і закордонних виробників. При покупці авто за бажанням клієнт може передивитися відео випробувань даної марки автомобіля на комп'ютері, який встановлено в залі автосалону. Якщо клієнта не задовольняє асортимент запропонованих автомобілів, менеджер запропонує клієнту переглянути електронний каталог де клієнт зможе вибрати собі необхідну модель автомобіля. Якщо клієнт в електронному каталозі знайшов необхідну марку, за допомогою глобальної мережі замовляємо цю марку у наших партнерів, які знаходяться в нашому регіоні.

На сьогоднішній день в ТОВ «Автолюкс» відсутня локальна мережа, що негативно впливає на якість, ефективність та результативність роботи. Відсутність єдиного інформаційного простору призводить до дублювання інформації на кожному з комп'ютерів, не дає змогу періодично обновлювати базу даних нових автомобілів та запчастин. Тому актуальним є питання розробки проекту локальної мережі та впровадження її в експлуатацію. Переваги локальної мережі:

- спільне використання технічних засобів дозволяє підвищити ефективність володіння периферійними пристроями ;

- управління даними в мережі дає можливість сумісного доступу і користування єдиними базами даних багатьма користувачами ЛОМ;

- поділ ресурсів процесора дозволяє використовувати розрахункові потужності виділених комп'ютерів для обробки даних користувачів мережі;

- ефективне використання засобів сумісної праці та комутації, таких як електронна пошта, електронний документообіг, WEB технології та Інтернет;

- локальні мережі володіють високою пропускною можливістю, надійністю та захищеністю;

- організація ЛОМ дозволить побудувати та впровадити базу даних продажу автомобілів, каталогів запчастин для прискорення їх пошуку.

В наш час все більшою популярністю вважається користування атомобілем, БД про цінну та технічні характеристики кожного автомобіля з кожним роков розширюються, крім того через деякий час кожномуавтомобілю потрібний технічний огляд, який в свою чергу також призводить до накопичення бази даних різноманітних запчастин, але сучасні системи спроможні забезпечити швидкий доступ до баз накопичених даних, технічних харектеристик про кожну деталь та автомобіль. Вони дозволяють автоматизувати своєчасне замовлення деталей яких не вистачає, забезпечують постійне обновлення електроних каталогів нових автомобілів та їх технічних характеристик. Кінцевою метою використання обчислювальної мережі на підприємстві є підвищення ефективності його роботи, що може виражатися в збільшенні прибутку підприємства.

ТОВ «Автолюкс» має досвід у продажі та ремонті автомобільної техніки різних марок, має висококваліфіковані кадри, гарантує якість проданих автомобілів та якісне технічне обслуговування автомобілів. Для виконання вищезгаданих послуг ТОВ «Автолюкс» має висококваліфіковані кадри менеджерів, робітників технічного відділу. Організаційно-штатна структура підприємства представлена на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 - Організаційно-штатна структура підприємства

Підсумовуючи все вищезазначене, буде доцільним розробити для підприємства «Автолюкс» проект локальної мережі з централізованим сховищем даних, мережевою базою даних та окремим шлюзом в Інтернет.

1.2 Постановка задачі

комп'ютерний мережа інформація канал

Для інформаційного забезпечення та швидкого доступу до інформації необхідно спроектувати і розробити комп'ютерну мережу, яка повинна виконувати наступні функції:

- створення єдиного інформаційного простору, здатного охопити всіх користувачів і надати їм інформацію створену у різний час і в різному програмному забезпеченні для її обробки;

- підвищення достовірності інформації, а так само створення архівів даних які можна використовувати надалі, але на даний момент необхідності в них немає;

- забезпечення ефективної системи накопичення, зберігання і пошуку технологічної, техніко-економічної і фінансово-економічної інформації по поточній роботі і виконаної якийсь час назад (архівна інформація) за допомогою створення глобальної бази даних.

Розробка проекту локальної мережі повинна передбачати наступні етапи:

1) Аналіз подібних існуючих систем.

2) Побудова інформаційних потоків системи.

3) Розробка структурної та функціональної схеми мережі.

4) Вибір апаратних та програмних засобів.

5) Організація захисту даних в мережі.

1.3 Класифікація комп'ютерних мереж і топологій

Існує два основні підходи до побудови локальних мереж: мережі типу клієнт - сервер і однорангові мережі. В мережах типу клієнт - сервер використовується виділений комп'ютер (сервер), на якому зосереджуються файли загального призначення і який може представляти різні додаткові ресурси для користувачів. Мережі, в яких комп'ютер одночасно може бути клієнтом і одночасно виконувати функції серверу для інших називаються одноранговими. В таких мережах виділені сервери не використовуються. Існує багато способів об'єднання персональних комп'ютерів в єдиний обчислювальний комплекс. Найпростіший полягає в тому, щоб їх з'єднатичерез послідовні порти. В цьому випадку є можливість копіювати файли з жорсткого диска одного комп'ютера на інший. Щоб отримати “прямий” доступ до жорсткого диску другого комп'ютера, почали розробляти спеціальні мережні плати (адаптери) і програмне забезпечення різного рівня складності [2].

Технологія клієнт - сервер, яка широко застосовується при роботі з базами даних в мережі, відома вже давно. Сьогодні, з розвитком Internet, ця технологія все частіше приваблює погляди розробників програмного забезпечення, оскільки в світі нагромаджено величезну кількість інформації по різноманітних темах і найчастіше ця інформація зберігається в базах даних. Технологію клієнт - сервер можна описати наступним алгоритмом:

- клієнт формує і посилає запит до бази даних серверу, вірніше - до програми, яка обробляє запити;

- ця програма проводить маніпуляції з базами даних, що знаходяться на сервері, у відповідності з запитом, формує результат і передає його клієнту;

- клієнт отримує результат, відображає його на дисплеї і чекає подальших дій користувача. Цикл повторюється до того часу, поки користувач не завершить роботу з сервером.

Стандартне програмне забезпечення, що реалізує технологію клієнт -сервер, має хорошу масштабованість (ефективне використання нарощеного апаратного забезпечення), стійкість в роботі, захист від несанкціонованого доступу і потужність при роботі з великими проектами в галузі баз даних. Конкретно все залежить від того, де знаходиться клієнт та сервер, і як клієнт під'єднаний до серверу. Користувач на клієнтському комп'ютері в програмі перегляду заповнює запропоновану форму або вибирає подальшу дію. Програма кліент-банк по натиску однієї з кнопок на формі пересилає дані із заповненої форми або відображає заново отримані в результаті деякої операції. Не важливо, до якої з мереж під'єднаний клієнт. Він навіть може бути віддаленим користувачем і з'єднуватися по модему. Програма приймає дані, перевіряє їх і формує запит до монітора баз даних або отримує від нього результат. Отримавши запит, монітор опрацьовує його і тоді, якщо не сталося помилок обробляє і відправляє потрібні дані програмі. На диску сервера зберігається база даних, що модифікується по запиту клієнта. При такому режимі роботи забезпечується високий рівень безпеки бази даних як від збоїв обладнання і програм, так і від несанкціонованого доступу, висока продуктивність, навантаження на мережу падають, але зростають вимоги до серверу.

В простих однорангових локальних мережах функції виконуються не на серверній основі, а по принципу з'єднання робочих станцій одна з одною. Прикладом такої мережі є мережна операційна система Windows фірми MicroSoft. Ця мережна система призначена для комп'ютерів IBM PC, а також їх аналогів. Системи цього рівня надають можливість групам користувачів сумісно використовувати пам'ять на жорстких дисках і принтери, не закуповуючи спеціальні файлові сервери (файл-сервери) і дороге мережне програмне забезпечення. Кожний персональний комп'ютер однорангової мережі може виконувати функції, як робочої станції, так і серверу -- режим визначає сам користувач. Мережна операційна система інсталюється на жорсткий диск. Установка мережних плат і з'єднань, як правило, не викликає труднощів навіть у некваліфікованих користувачів, оскільки вона детально описана в документації. Швидкість передачі даних в мережі достатньо висока. Такі мережі призначені для невеликих груп користувачів в офісах і установах. Це найпростіший режим функціонування локальних мереж, який передбачає, що кожна станція має свої власні ресурси, і при необхідності дозволяє проводити обмін інформацією. Одночасно з обслуговуванням користувача будь-який комп'ютер в одноранговій мережі може брати на себе роль серверу для інших робочих станцій, надаючи їм у користування свої ресурси.

У одноранговій мережі, всі комп'ютери рівноправні: немає ієрархії серед комп'ютерів і немає виділеного сервера, і, як правило, кожен комп'ютер функціонує і як клієнт і як сервер. Всі користувачі самостійно вирішують, які дані на своєму комп'ютері зробити доступними для всіх. Однорангову мережу називають так само робочою групою. Робоча група - це невеликий колектив, тому в одноранговій мережі не більше десяти комп'ютерів.

Однорангові мережі відносно прості. Оскільки кожен комп'ютер є і клієнтом, і, сервером, немає необхідності в могутньому центральному сервері або в інших компонентах, обов'язкових для складніших мереж. Однорангові мережі звичайно дешевші за мережі на основі сервера, але вимагають могутніших і дорожчих комп'ютерів. У одноранговій мережі вимоги до продуктивності і до рівня захисту для мереженого програмного забезпечення, як правило, нижче, ніж в мережах з виділеним сервером. Виділені сервери функціонують виключно як сервери, але не клієнти або робочі станції.

У такі операційні системи, як Microsoft Windows Seven, Microsoft Windows Vista і Microsoft Windows XP, вбудована підтримка однорангових мереж. Тому, щоб встановити однорангову мережу додаткового програмного забезпечення не потрібно. Однорангова комп'ютерна мережа має вигляд:

- комп'ютери розташовані на робочих столах користувачів;

- користувачі самі виступають в ролі адміністраторів, і самі забезпечують захист інформації;

- для об'єднання комп'ютерів в мережу застосовується проста кабельна система.

Якщо ці умови виконуються, то, швидше за все вибір однорангової мережі буде правильним. Захист має на увазі установку пароля на ресурс, що розділяється, наприклад на каталог. Централізовано управляти захистом в одноранговій мережі дуже складно, оскільки кожен користувач встановлює її самостійно, та і загальні ресурси можуть знаходитися на всіх комп'ютерах, а не тільки на центральному сервері. Така ситуація представляє серйозну загрозу для всієї мережі, крім того деякі користувачі можуть взагалі не встановлювати захист.

Якщо до мережі підключено більше 10 користувачів, то однорангова мережа, де комп'ютери виступають в ролі клієнтів, і серверів, може опинитися недостатньо продуктивною. Тому більшість мереж використовують виділені сервери. Виділеним - називається такий сервер, який функціонує тільки як сервер. Вони спеціально оптимізовані для швидкої обробки запитів від мережевих клієнтів і для управління захистом файлів і каталогів. Мережі на основі сервера стали промисловим стандартом. Із збільшенням розмірів мережі і об'ємів мережевого трафіку необхідно збільшувати кількість серверів. Розподіл завдань серед декількох серверів гарантує, що кожне завдання виконуватиметься найефективнішим способом зі всіх можливих. Коло завдань, які повинні виконувати сервери, багатобічне і складне. Щоб пристосуватися зростаючим потребам користувачів, сервери у великих мережах стали спеціалізованими. Наприклад, в мережі Windows NT існують різні типи серверів:

Сервери Файлу і принт-сервери управляють доступом відповідно до файлів і принтерів, на серверах додатків виконуються прикладні частини клієнт-серверних додатків, а так само знаходяться дані доступні клієнтам. У принт-серверах, файл або дані цілком копіюються на запрошуваний комп'ютер. А в сервері додатків на запрошуваний комп'ютер посилаються тільки результати запиту. Додаток - клієнт на видаленому комп'ютері дістає доступ до даних, що зберігаються на сервері додатків. Проте замість всієї бази даних на ваш комп'ютер з сервера завантажуються тільки результати запиту.

У розширеній мережі використання серверів різних типів стає найбільш актуальним. Необхідно враховувати всілякі нюанси, які можуть виявитися при розростанні мережі, з тим щоб зміна ролі певного сервера надалі не відбилася на роботі всієї мережі. Основним аргументом при роботі в мережі, на основі виділеного сервера є, як правило, захист даних.

У таких мережах, наприклад як Windows Server 2003, проблемами безпеки може займатися один адміністратор. Оскільки важлива інформація розташована централізовано, тобто, зосереджена на одному або декількох серверах, неважко забезпечити її регулярне резервне копіювання. Завдяки надмірним системам дані на будь- якому сервері можуть дублюватися у реальному часі, тому у разі пошкодження основної області зберігання даних інформація не буде втрачена - легко скористатися резервною копією. Мережі на основі сервера можуть підтримувати тисячі користувачів. Мережею такого розміру, будь вона однорангова, неможливо було б управляти. Оскільки комп'ютер користувача не виконує функції сервера, вимоги до його характеристик залежать від самого користувача.

Топологія фізичних зв'язків

В першу чергу необхідно вибрати спосіб організації фізичних зв'язків, тобто топологію. Під топологією обчислювальної мережі розуміється конфігурація графа, вершинам якого відповідають комп'ютери мережі (іноді і інше устаткування, наприклад концентратори), а ребрам - фізичні зв'язки між ними. Комп'ютери, підключені до мережі, часто називають станціями або вузлами мережі.

Вибір топології електричних зв'язків істотно впливає на багато характеристик мережі. Наявність резервних зв'язків підвищує надійність мережі і робить можливим балансування завантаження окремих каналів. Простота приєднання нових вузлів, властива деяким топологіям, робить мережу легко розширюваною. Економічні міркування часто приводять до вибору топології, для яких характерна мінімальна сумарна довжина лінійзв'язку [3]. Повнозв'язна топологія відповідає мережі, в якій кожен комп'ютер мережі пов'язаний зі всіма останніми. Не дивлячись на логічну простоту, цей варіант виявляється громіздким і неефективним. Дійсно, кожен комп'ютер в мережі повинен мати велику кількість комунікаційних портів, достатню для зв'язку з кожним з решти комп'ютерів мережі. Для кожної пари комп'ютерів повинна бути виділена окрема електрична лінія зв'язку. Повнозв'язні топології застосовуються рідко, оскільки не задовольняють жодному з приведених вище вимог. Частіше цей вид топології використовується в багатомашинних комплексах або глобальних мережах при невеликій кількості комп'ютерів.

Комірчаста топологія (mesh) виходить з повнозв'язної шляхом видалення деяких можливих зв'язків. У мережі з комірчастою топологією безпосередньо зв'язуються тільки ті комп'ютери, між якими відбувається інтенсивний обмін даними, а для обміну даними між комп'ютерами, не сполученими прямими зв'язками, використовуються транзитні передачі через проміжні вузли. Комірчаста топологія допускає з'єднання великої кількості комп'ютерів і характерна, як правило, для глобальних мереж. Загальна шина (рисунок 1.2) є дуже поширеною (а до недавнього часу найпоширенішою) топологією для локальних мереж. Інформація яка передається може розповсюджуватися в обидві сторони. Застосування загальної шини знижує вартість проводки, уніфікує підключення різнихмодулів, забезпечує можливість майже миттєвого широкомовного звернення до всіх станцій мережі. Таким чином, основними перевагами такої схеми є дешевизна і простота розводки кабелю по приміщеннях. Найсерйозніший недолік загальної шини полягає в її низькій надійності: будь-який дефект кабелю або якого-небудь з численних роз'ємів повністю паралізує всю мережу. Іншим недоліком загальної шини є її невисока продуктивність, оскільки при такому способі підключення в кожен момент часу тільки один комп'ютер може передавати дані в мережу. Тому пропускна спроможність каналу зв'язку завжди ділиться тут між всіма вузлами мережі.

Рисунок 1.2 - Загальна шина

Рисунок 1.3 - Топологія зірка

Топологія зірка (рисунок 1.3). В цьому випадку кожен комп'ютер підключається окремим кабелем до загального пристрою, який називається концентратором і знаходиться в центрі мережі. У функції концентратора входить направлення інформації одному комп'ютеру або решті комп'ютерів мережі. Головна перевага цієї топології перед загальною шиною - істотно велика надійність. Будь-які неприємності з кабелем стосуються лише того комп'ютера, до якого цей кабель приєднаний, і лише несправність онцентратора може вивести з ладу всю мережу. Крім того, концентратор може відігравати роль інтелектуального фільтру інформації, що поступає від вузлів в мережу, і при необхідності блокувати заборонені адміністратором .передачі.

До недоліків топології типу зірка відноситься висока вартість мережевого устаткування із-за необхідності придбання концентратора. Крім того, можливості по нарощуванню кількості вузлів в мережі обмежуються кількістю портів концентратора. Іноді має сенс будувати мережу з використанням декількох концентраторів, ієрархічно сполучених між собою зв'язками типу зірка. В даний час ієрархічна зірка є найпоширенішим типом топології зв'язків як в локальних, так і глобальних мережах. У мережах з кільцевою конфігурацією дані передаються по кільцю від одного комп'ютера до іншого, як правило, в одному напрямі (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 - Топологія кільце

Якщо комп'ютер розпізнає дані як «свої», то він копіює їх собі у внутрішній буфер. У мережі з кільцевою топологією необхідно приймати спеціальні заходи, щоб у разі виходу з ладу або відключення якої-небудь станції не втратився канал зв'язку між рештою станцій. Кільце є дуже зручною конфігурацією для організації зворотного зв'язку - дані, зробивши повний оборот, повертаються до вузла-джерела. Тому цей вузол може контролювати процес доставки даних адресатові. Часто це властивість кільця використовується для тестування зв'язності мережі і пошуку вузла, що працює некоректно. Для цього в мережу посилаються повідомлення.

Тоді як невеликі мережі, як правило, мають типову топологію - зірка, кільце або загальна шина, для крупних мереж характерна наявність довільних зв'язків між комп'ютерами. У таких мережах можна виділити окремі довільно зв'язані фрагменти (підмережі), що мають типову топологію, тому їх називають мережами із змішаною топологією. Розглянувши всі недоліки та переваги топологій локальної мережі, для розробки мережі ТОВ «Автолюкс» обрано топологію типу «зірка».

2. ПРОЕКТУВАННЯ ЛОКАЛЬНОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ТОВ «АВТОЛЮКС»

Передача інформації між комп'ютерами існує, напевно, з самого моменту виникнення обчислювальної техніки. Вона дозволяє організувати спільну роботу окремих комп'ютерів, вирішувати одну задачу за допомогою декількох комп'ютерів, спеціалізувати кожний з комп'ютерів на виконання якоїсь однієї функції, спільно використовувати ресурси і вирішувати безліч інших проблем. За останній час запропоновано безліч способів і засобів обміну інформацією: від простого перенесення файлів за допомогою дискети до всесвітньої комп'ютерної мережі Internet, здатної зв'язати всі комп'ютери світу.

Найчастіше термін «локальні мережі» (LAN, Local Area Network) розуміють буквально, тобто під локальними розуміються такі мережі, які мають невеликі, локальні розміри, сполучають близько розташовані комп'ютери. Близько розташовані комп'ютери можуть також зв'язуватися за допомогою кабелю, що сполучає роз'єми зовнішніх інтерфейсів або навіть без кабелю по бездротову каналу [8].

Головна відмінність локальної мережі від будь-якої іншої - висока швидкість обміну, локальні мережі обов'язково використовують якісні лінії зв'язку, що спеціально прокладаються.

Принципове значення має і така характеристика мережі, як можливість роботи з великими навантаженнями, тобто з великою інтенсивністю обміну. Якщо механізм управління обміном, який використовується в мережі, не дуже ефективний, то комп'ютери можуть надмірно довго чекати своєї черги на передачу, і навіть якщо передача проводитиметься потім на високій швидкості і повністю безпомилково, то для користувача мережі це все однообернеться неприйнятною затримкою доступу до всіх мережевих ресурсів. Будь-який механізм управління обміном може гарантовано працювати тільки тоді, коли наперед відомо, скільки комп'ютерів (абонентів, вузлів) може бути підключено до мережі. При включенні непередбачено великого числа абонентів забуксує унаслідок перевантаження будь-який механізм. Нарешті, мережею в дійсному сенсі цього слова можна назвати тільки таку систему передачі даних, яка дозволяє об'єднувати хоч би до декількох десятків комп'ютерів, але ніяк не два, як у разі зв'язку через стандартні порти. Таким чином, можна сформулювати наступні відмітні ознаки локальної мережі:

- висока швидкість передачі, велика пропускна спроможність;

- низький рівень помилок передачі (або, що те ж саме, високоякісні канали зв'язку);

- ефективний, швидкодіючий механізм управління обміном;

- обмежене, точно визначене число комп'ютерів, що підключаються до мережі.

Більшість локальних мереж мають вихід в глобальну мережу, але характер інформації яка передається, принципи організації обміну, режими доступу до ресурсів усередині локальної мережі, як правило, сильно відрізняються від тих, що прийняті в глобальній мережі. По локальній мережі може передаватися різна цифрова інформація: дані, зображення, телефонні розмови, електронні листи і т.д. До речі, саме завдання передачі зображень,особливо повнокольорових динамічних зображень, пред'являє найвищі вимоги до швидкодії мережі. Найчастіше локальні мережі використовуються для розділення (тобто сумісного використання) таких ресурсів, як дисковий простір, принтери і вихід в глобальну мережу, але це всього лише незначна частина тих можливостей, які надають засоби локальних мереж.

2.2 Побудова функціональної схеми локальної мережі

В результаті проведеного аналізу завдань, що вирішуються ТОВ «Автолюкс», а також сучасних принципів проектування комп'ютерних мереж була розроблена функціональна схема локальної мережі, представлена на рисунку 2.1. Локальна мережа включає тридцять п'ять комп'ютерів і сервер, три шыснадцяти портових комутаторив та шысть принтерів. Дана мережа має прямий вихід до мережі Internet.

Основною перевагою такої мережі є її стійкість до збоїв, що виникають внаслідок неполадок на окремих ПК або через пошкодження мережевого кабелю. Подібна схема має і неоціниму перевагу - високу відмовостійкість. Вихід з ладу однієї або декількох робочих станцій не приводить до відмови всієї системи.

Рисунок 2.1 - Функціональна схема ЛОМ на підприємстві ТОВ «Автолюкс»

2.3 Вибір мережного стандарту для реалізації проекту

У локальних мережах, як правило, використовується середовище передачі даних (моноканал), що розділяється, і основна роль відводиться протоколами фізичного і канального рівнів, оскільки ці рівні найбільшою мірою відображають специфіку локальних мереж [7]. Мережева технологія - це узгоджений набір стандартних протоколів і реалізовуючих їх програмно-апаратних засобів, достатній для побудови обчислювальної мережі. Мережеві технології називають базовими технологіями або мережевою архітектурою. Мережева архітектура визначає топологію і методом доступу до середовища передачі даних, кабельну систему або середовище передачі даних, формат мережевих кадрів тип кодування сигналів, швидкість передачі. У сучасних обчислювальних мережах широке поширення набули такі технології або мережеві архітектури, як: Ethernet, Token-Ring, ArcNet, FDDI. Ethernet/ IEEE802.3 (езернет, від лат. aether - етер) - базова технологія локальних обчислювальних (комп'ютерних) мереж з комутацією пакетів, що використовує протокол CSMA/CD (множинний доступ з контролем несучої та виявленням колізій). Цей протокол дозволяє в кожний момент часу лише один сеанс передачі в логічному сегменті мережі. При появі двох і більше сеансів передачі одночасно, виникає колізія, яка фіксується станцією, що ініціює передачу. Станція аварійно зупиняє процес і очікує закінчення поточного сеансу передачі, а потім знову намагається повторити передачу. Ethernet-мережі функціонують на швидкостях 10 Мбіт/с, Fast Ethernet - нашвидкостях 100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet - на швидкостях 1000 Мбіт/с, 10 Gigabit Ethernet - на швидкостях 10 Гбіт/с. В кінці листопада 2006 року було прийняте рішення про початок розробок наступної версії стандарту з досягненням швидкості 100 Гбіт/с (100 Gigabit Ethernet). З самого початку Ethernet базувався на ідеї зв'язку комп'ютерів через єдиний коаксіальний кабель, який виконував роль транзитного середовища. Використовуваний метод був дещо схожим на методи радіопередач (хоча й з суттєвими відмінностями, наприклад, те, що в кабелі значно легше виявити колізію, ніж в радіоефірі). Загальний мережний кабель, через який велася передача, був дещо подібним на ефір, і з цієї аналогії походить назва Ethernet (англ. net - «мережа»).

З плином часу з відносно простої початкової специфікації Ethernet розвинувся у складну мережну технологію, яка зараз використовується у більшості комп'ютерних систем. Щоби зменшити ціну та полегшити управління та виявлення помилок в мережі, коаксіальний кабель згодом був замінений зв'язками типу «точка-точка», що з'єднувалися між собою концентраторами/комутаторами (хабами/світчами). Своїм комерційним успіхом технологія Ethernet завдячує появі стандарту з використанням кабелю типу «вита пара» в якості транзитного середовища. На фізичному рівні станції Ethernet спілкуються між собою за допомогою передачі одна одній пакетів - невеликих блоків даних, яківідправляються та доставляються індивідуально. Кожна Ethernet-станція має свою власну 48-бітну MAC-адресу, яка використовується як кінцевий пункт або джерело для кожного пакету. Мережні картки, як правило, не сприймають пакетів, що адресовані іншим Ethernet-станціям. Унікальна МАС-адреса є записаною в контролер кожної мережної карти. Не зважаючи на серйозні зміни від 5-Мегабітного товстого коаксіалу до 1-Гігабітного оптоволоконного зв'язку типу «точка-точка», різні варіанти Ethernet на найнижчому рівні є майже однаковими з точки зору програміста і можуть бути легко з'єднані між собою за допомогою дешевого обладнання. Це є можливим, оскільки формат кадру лишається незмінним, не дивлячись на різні процедури доступу до мережі [5].

Стандарт IEEE802.3 залежно від типу середовища передачі даних має модифікації:

? 10BASE5 (товстий коаксіальний кабель) - забезпечує швидкість передачі даних 10 Мбіт/с і довжину сегменту до 500 м;

? 10BASE2 (тонкий коаксіальний кабель) - забезпечує швидкість передачі даних 10 Мбіт/с і довжину сегменту до 200 м;

? 10BASE-T (неекранована вита пара) - дозволяє створювати мережу по зоряній топології. Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100 м. Загальна кількість вузлів не повинна перевищувати 1024;

? 10BASE-F (оптоволоконний кабель) - дозволяє створювати мережу по зоряній топології. Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 2000 м. Fast Ethernet (Швидкий Ethernet) - термін, що описує набір стандартів Ethernet для пакетної передачі даних з номінальною швидкістю 100 Мбіт/с, що в 10 разів швидше за початкову для Ethernet швидкість у 10 Мбіт/с. Він визначений 1995 року в документі IEEE 802.3u. На сьогодні існують швидші в 10 (Gigabit Ethernet) і 100 (10 Gigabit Ethernet) разів стандарти технології Ethernet. Мережева технологія Fast Ethernet забезпечує швидкість передачі 100 Мбіт/с і має три модифікації:

? 100BASE-T4 - використовується неекранована пара (счетверенная вита пара). Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100 м;

? 100BASE-TX - використовуються дві виті пари (неекранована і екранована). Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100 м;

? 100BASE-FX - використовується оптоволоконний кабель (два волокна в кабелі). Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 2000 м. Gigabit Ethernet - забезпечує швидкість передачі 1000 Мбіт/с. Існують наступні модифікації стандарту:

? 1000BASE-SX - застосовується оптоволоконний кабель з довжиною хвилі світлового сигналу 850 нм;

? 1000BASE-LX - використовується оптоволоконний кабель з довжиною хвилі світлового сигналу 1300 нм;

? 1000BASE-CX - використовується екранована вита пара;

? 1000BASE-T - застосовується счетверенная неекранована вита пара. ARCNET (або ARCnet, від англ. Attached Resource Computer NETwork) - технологія ЛОМ, призначення якої аналогічно призначенню Ethernet або

Token - ring. ARCNET була першою технологією для створення мереж мікрокомп'ютерів і стала дуже популярної в 1980-х при автоматизації промислової діяльності. Після поширення Ethernet як технологія для створення ЛВС, ARCNET знайшла застосування у вбудованих системах. Token-ring - «маркерне кільце», архітектура кільцевої мережі з маркерним (естафетним) доступом. Тип мережі, в якій всі комп'ютери схематично об'єднані в кільце. По кільцю від комп'ютера до комп'ютера (станції мережі) передається спеціальний блок даних, званий маркером. Коли якій-небудь станції потрібна передача даних, маркер нею модифікується і більше не розпізнається іншими станціями, як спец блок, поки не дійде до адресата. Адресат приймає дані і запускає новий маркер по кільцю. На випадок втрати маркера або нескінченного ходіння даних (коли адресат даних не знаходиться) в мережі присутня машина із спеціальними повноваженнями, що вміє видаляти безадресні дані і запускати новий маркер.Коли обидва слова написано з великих букв (Token-Ring), мається на увазі технологія, розроблена компанією IBM або мережа стандарту IEEE 802.5.

Мережева технологія FDDI (Fiber Distributed Data Interface) FDDI- стандартізованная специфікація для мережевої архітектури високошвидкісної передачі даних по оптоволоконних лініях. Швидкість передачі - 100 Мбіт/с. Ця технологія багато в чому базується на архітектурі Token-Ring і використовується детермінований маркерний доступ до середовища передачі даних. Максимальна протяжність кільця мережі - 100 км. Максимальна кількість абонентів мережі - 500. Мережа FDDI - це дуже високонадійна мережа, яка створюється на основі двох оптоволоконних кілець, створюючих основний і резервний шляхи передачі даних між вузлами [12].

Розглянувши та проаналізувавши всі мережеві стандарти вибираємо стандарт Fast Ethernet з модифікацією 100BASE-TX, так як він найбільше підходить для даної локальної мережі.

2.4 Організація каналів зв'язку

Для побудови комп'ютерних мереж застосовуються лінії зв'язку, що використовують різне фізичне середовище. Як фізичне середовище в комунікаціях використовуються: метали (в основному мідь), надпрозоре скло (кварц) або пластик і ефір. Фізичне середовище передачі даних може бути кабелем «вита пара», коаксіальні кабель, волоконно-оптичний кабель і навколишній простір. Лінії зв'язку або лінії передачі даних - це проміжна апаратура і фізичне середовище, по якому передаються інформаційні сигнали (дані).

У одній лінії зв'язку можна утворити декілька каналів зв'язку (віртуальних або логічних каналів), наприклад шляхом частотного або тимчасового розділення каналів. Канал зв'язку - це засіб односторонньої передачі даних. Якщо лінія зв'язку монопольно використовується каналом зв'язку, то в цьому випадку лінію зв'язку називають каналом зв'язку.Канал передачі даних - це засоби двостороннього обміну даними, які включають лінії зв'язку і апаратуру передачі (прийому) даних. Канали передачі даних зв'язують між собою джерела інформації і приймачі інформації [16].

Залежно від фізичного середовища передачі даних канали зв'язку можна розділити на:

? провідні лінії зв'язку без ізолюючих і екрануючих обплетень;

? кабельні, де для передачі сигналів використовуються такі лінії зв'язку як кабелі «вита пара», коаксіальні кабелі або оптоволоконні кабелі;

? бездротові (радіоканали наземного і супутникового зв'язку), використовуючі для передачі сигналів електромагнітні хвилі, які розповсюджуються по ефіру.

Провідні лінії зв'язку

Провідні лінії зв'язку використовуються для передачі телефонних і телеграфних сигналом, а також для передачі комп'ютерних даних. Ці лінії зв'язку застосовуються як магістральні лінії зв'язку. По дротяних лініях зв'язку можуть бути організовані аналогові і цифрові канали передачі даних. Швидкість передачі по дротяних лініях «простої старої телефонної лінії» (POST - Primitive Old Telephone System) є дуже низькою. Крім того, до недоліків цих ліній відносяться перешкодозахисна і можливість простого несанкціонованого підключення до мережі.

Кабельні канали зв'язку

Кабельні лінії зв'язку мають досить складну структуру. Кабель складається з провідників, поміщених в декілька шарів ізоляції. У комп'ютерних мережах використовуються три типу кабелів. Вита пара (twisted pair) - кабель зв'язку, який є витою парою мідних дротів (або декілька пар дротів), поміщених в екрановану оболонку. Паридротів скручуються між собою з метою зменшення наведень. Вита пара є достатньо перешкодостійкою. Існує два типу цього кабелю: неекранована вита пара UTP і екранована вита пара STP. Характерною для цього кабелю є простота монтажу. Даний кабель є найдешевшим і поширенішим видом зв'язку, який знайшов широке застосування в найпоширеніших локальних мережах з архітектурою Ethernet, побудованих по топології типу «зірка». Кабель підключається до мережевих пристроїв за допомогою з'єднувача RJ45. Кабель використовується для передачі даних на швидкості 10 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Вита пара звичайно використовується для зв'язку на відстань не більше декількох сотів метрів. До недоліків кабелю «вита пара» можна віднести можливість простого несанкціонованого підключення до мережі. Коаксіальний кабель (coaxial cable) - це кабель з центральним мідним дротом, який оточений шаром ізолюючого матеріалу для того, щоб відокремити центральний провідник від зовнішнього провідного екрану (мідного обплетення або шар алюмінієвої фольги). Зовнішній провідний екран кабелю покривається ізоляцією. Існує два типу коаксіального кабелю: тонкий коаксіальний кабель діаметром 5 мм і товстий коаксіальний кабель діаметром 10 мм. У товстого коаксіального кабелю загасання менше, ніж у тонкого. Вартість коаксіального кабелю вище за вартість витої пари і виконання монтажу мережі складніше, ніж витою парою. Коаксіальний кабель застосовується, наприклад, в локальних мережах з архітектурою Ethernet, побудованих по топології типу “загальна шина”. Коаксіальний кабель більш перешкодозахисний, ніж вита пара і знижує власне випромінювання. Пропускна спроможність - 50-100 Мбіт/с. Допустима довжина лінії зв'язку - декілька кілометрів. Несанкціоноване підключення до коаксіального кабелю складніше, ніж до витої пари.

Кабельні оптоволоконні канали зв'язку

Оптоволоконний кабель (fiber optic) - це оптичне волокно на кремнієвій або пластмасовій основі, поміщене в матеріал з низьким коефіцієнтом заломлення світла, яке закрите зовнішньою оболонкою. Оптичне волокно передає сигнали тільки в одному напрямі, тому кабель складається з двох волокон. На передавальному кінці оптоволоконного кабелю потрібне перетворення електричного сигналу в світловій, а на приймальному кінці зворотне перетворення. Основна перевага цього типу кабелю - надзвичайно високий рівень перешкодозахисної і відсутність випромінювання.

Несанкціоноване підключення дуже складне. Швидкість передачі даних 3Гбит/c. Основні недоліки оптоволоконного кабелю - це складність його монтажу, невелика механічна міцність і чутливість до іонізуючих випромінювань. При розрахунку довжини горизонтального кабелю враховуються наступні очевидні положення. Кожна телекомунікаційна розетка зв'язується з комутаційним устаткуванням в кросовій поверху одним кабелем.Відповідно до стандарту ISO/IEC 11801 довжина кабелів горизонтальної підсистеми не повинна перевищувати 90 м. Кабелі прокладаються по кабельних каналах. Приймаються до уваги також спуски, підйоми і повороти цих каналів. Існує два методи обчислення кількості кабелю для горизонтальної підсистеми:

- метод підсумовування;

- емпіричний метод.

Метод підсумовування полягає в підрахунку довжини траси кожного горизонтального кабелю з подальшим складанням цих довжин. До отриманого результату додається технологічний запас величиною до 10 %, а також запас для виконання оброблення в розетках і на кросових панелях. Гідністю даного методу є висока точність, що і визначило його використання в проекті. Таким чином для реалізації проекту буде використано неекрановану виту пару категорії 5(рис. 2.2).

Рисунок 2.2 Не єкранована вита пара

Для прокладки мережі між будівлями буде використано екрановану, тросовану виту пару с полеетеленовою оболочкою, категорії 5 (рис 2.3).

Рисунок 2.3 Вита пара для зовньошньої прокладки.

2.5 Вибір способу керування мережею

Характер взаємодії комп'ютерів в локальнiй мережi прийнято пов'язувати з їх функцiональним призначенням. Як i у випадку прямого з'єднання, в рамках локальних мереж використовують поняття клiєнт i сервер. Технологiя клiєнт-сервер - це особливий спосiб взаємодiї комп'ютерiв в локальнiй мережi, при якому один з комп'ютерiв (сервер) надає свої ресурси другому комп'ютеру (клiєнту). Вiдповiдно до цього розрiзняють одноранговi мережi та сервернi мережi . При одноранговiй архiтектурi в мережі вiдсутнi видiленi сервери, кожна робоча станцiя може виконувати функцiї клiєнта i сервера. В цьому випадку робоча станцiя видiляє частину своїх ресурсiв в загальне користування всiм робочим станцiям мережi. Як правило, одноранговi мережi створюються на базi однакових по потужностi комп'ютерiв. Одноранговi мережi є досить простими в наладцi та експлуатацiї.

В тому випадку, коли мережа складається з невеликої кiлькостi комп'ютерiв i її основною функцiєю є обмiн iнформацiєю мiж робочими станцiями, однорангова архiтектура є найкращим рiшенням. Подiбна мережа може бути досить швидко i просто реалiзована засобами сучасної операційної системи.Наявнiсть розподiлених даних i можливість змiни своїх серверних ресурсiв кожною робочою станцiєю ускладнює захист iнформацiї вiд несанкціонованого доступу, що є одним з недолiкiв однорангових мереж.

Розумiючи це, розробники починають придiляти особливу увагу питанням захисту iнформацiї в однорангових мережах.Iншим недолiком даних мереж є їх нижча продуктивнiсть. Це пояснюється тим, що мережевi ресурси зосередженi на робочих станцiях, яким потрiбно одночасно виконувати функцiї клiєнтiв i серверiв. Iз збiльшенням потужностi комп'ютерiв з'являється можливiсть вдосконалення технологiї однорангових мереж в напрямку пiдвищення їх ефективностi, що призводить до розширення областi їх використання. В серверних мережах здiйснюється чiткий розподiл функцiй мiж комп'ютерами: однi з них постiйно є клiєнтами, а iншi - серверами.

Враховуючи рiзноманiтнiсть послуг, якi надають комп'ютернi мережi, iснує кiлька типiв серверiв, а саме: мережевий сервер, сервер друку, поштовий сервер та iн. Мережевий сервер являє собою спецiалiзований комп'ютер, орiєнтований на виконання основного об'єму обчислювальних робiт i функцiй по управлiнню комп'ютерною мережею. Цей сервер мiстить ядро мережевої операцiйної системи, пiд управлiнням якої здiйснюється робота всiєї локальної мережi. Мережевий сервер має досить велику швидкодiю i великий об'єм пам'ятi. При подiбнiй мережевiй органiзацiї фукнцiї робочих станцiй зводяться до вводу-виводу iнформацiї i обмiну нею з мережевим сервером.

Термiн файловий сервер вiдноситься до комп'ютера, основною функцiєю якого є зберiгання, управлiння та передача файлiв даних. Вiн не обробляє i не змiнює файли, якi передає i зберiгає. Сервер може “не знати” чи є даний файл текстовим документом, графiчним зображенням чи електронною таблицею. В загальному випадку на файловому серверi можуть бути вiдсутнiми навiть клавiатура i монiтор. Всi змiни в файлах даних здiйснюються з клiєнтських робочих станцiй. Для цього клiєнти зчитують файли даних з файлового сервера, здiйснюють необхiднi змiни даних i повертають їх назад на файловий сервер. Подiбна органiзацiя найбiльш ефективна при роботi великої кiлькостi користувачiв з загальною базою даних. В рамках великих мереж може одночасно використовуватися кiлька серверiв.

Сервер друку (принт-сервер) являє собою друкуючий пристрiй, який при допомозi мережевого адаптера пiдключається до середовища передачi. Подiбний мережевий друкуючий пристрiй є самостiйним i працює незалежно вiд iнших мережевих пристроїв. Сервер друку обслуговує заявки на друк вiд всiх серверiв та робочих станцій. В якостi серверiв друку використовуються спецiальнi викопродуктивнi принтери. При високiй iнтенсивностi обмiну даними з глобальними мережами в рамках локальних мереж видiляються поштовi сервери, з допомогою яких обробляються повiдомлення елекронної пошти. Для ефективної взаємодiї з мережею Internet можуть використовуватися Web-сервери.Оскільки в даному проекті підприємство має вертикальну структуру, тобто розмежований доступ до інформації, то буде доцільним встановити сервер.

2.6 Аналіз приміщень ТОВ «Автолюкс» та розміщення робочих місць

Приміщення ТОВ «Автолюкс» має розмір 28х19х3 м.та 25х17х3 м., відстань мі якими становіть 100 м. Поверхня підлогирівна, не слизька, зручна для вологого прибирання, є покриттям зантистатичноголінолеуму. Длязабезпеченнянормованихзначеньмікроклімату, вмісту шкідливих речовин, іонного вмісту повітря приміщеннямістить систему витяжної вентиляції та кондиціювання. Вона не граничить зприміщеннями, в яких рівень шуму і вібрації перевищує допустимі значення. Для даного проекту маємо план приміщення ТОВ «Автолюкс», якийнаведено на рисунку 2.4

Рисунок 2.4 - План приміщеннь ТОВ «Автолюкс»

Розміщення обладнання та прокладення кабелю в приміщенні ТОВ «Автолюкс», наведено на рисунку 2.5.

Рисунок 2.5 - Розміщення обладнання та прокладення кабелю в приміщенні ТОВ «Автолюкс»

2.7 Вибір устаткування для проекту

В даному проекті на підприємстві ТОВ «Автолюкс» установленоп'ятнадцять робочих станцій і один сервер, які потрібно об'єднати в локальнумережу, і підключити до глобальної мережі Internet.Вся кабельна підсистема прокладена по стінам приміщення задопомогою коробів та по підвісній стелі.

2.7.1 Вибір серверу

Сервер є одним з важливіших елементів мережі, робота сервера неповина затримувати роботу всієї мережі, тому при виборі серверу необхідноврахувати навантаження та задачі серверу. Основна задача серверу вспроектованій мережі це забезпечити цілодобовий доступ до єдиної базиданих, та до бази відео матеріалів.: процесор AMD ATHLON 64 X2 7550+(AM2+); материнська ASUSnFORCE 720DM4N78 ATX; пам'ять 2 Гб зчастотою 800 МГц; жорсткий диск 500 Гб SerialATAIISeagate/Maxtor 16Mb;корпус ChieftecCD-01B-B з блоком живлення на 500Вт, монітор LGW1942T. Блок без перебійного живлення. APC Back-UPS Pro 900VA, AVR, 230V, CIS.

2.7.2 Вибір конфігурації робочих станцій

Таблиця 2.1 - Початкові дані робочих станцій

Назва

Вартість у грн.

Кількість, шт.

AMD ATHLON 64 X2 3800+ (AM2) BOX

464,80

35

DDR II 1 Gb 1066 MHz PC2-8500 KINGMAX

174,30

35

HDD:160,0g 7200 ATA100 SEAGATE / WD 8MB

464,80

35

SocketAM2+: nVidia GeForce7050+630 ECS GeForce7050M-M; mATX//FSB1066/2DualDDR2-800-16GB/PCIeX16/VGA/

415,00

35

Keyboard, Sven 503/505 Codegen 1107

45,00

35

Mouse, A-4 Tech OK 620

40,00

35

МЕРЕЖНИЙ ФІЛЬТР 1,2m

25,00

35

ATX Midi Tower CHIEFTEC Bravo BG-01B-B-SL, no/ PSU, black-black-silver, USB2.0/ IEEE 1394

456,00

35

Кабель живлення

10,00

35

Вентилятор для корпусу

25,00

35

DVD -RW/+RW , LG SuperMulti Bulk GSA-H55N/GSA-H58N 20x IDE, SecurDisc Black

207,50

35

UPS: MUSTEK / POWERCOM (600VA)

431,60

35

FDD 3,5” MITSUMI

30,00

35

LCD17" Samsung 723N

1080,00

35

Всього:

3869,00

135415,00

2.7.3 Вибір комутатора

У структурованій кабельній конфігурації всі ПК, які входять в мережу,взаємодіють з комутатором.

На відміну від концентраторів, що здійснюють широкомовну розсилкувсіх пакетів, які приймаються по будь-якому з портів, комутатори передаютьпакети тільки цільовому пристрою (адресату), оскільки знають MAC-адресу(MediaAccessControl) кожного підключеного. В результаті зменшуєтьсятрафік і підвищується загальна пропускна спроможність, а ці два чинники єкритичними з урахуванням вимог до смуги пропускання мережі. Дляреалізації проекту обрано комутатор DES-1016D/F1 (рис . 2.6)

Рисунок 2,6 Комутатор DES-1016D/F1

Основні характеристики

* Недороге рішення Fast Ethernet для домашніх мереж і мереж SOHO

* Автоматичне визначення MDI / MDIX на всіх портах

* Метод комутації: Store-and-forward

* Ethernet / Fast Ethernet: Повний дуплекс / полудуплекс

* Управління потоком IEEE 802.3x

* Функція Plug-and-play

Комутаційна матриця

3.2 Гбіт / с

Стандарти

* IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (мідна кручена пари)

* IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (мідна кручена пари)

* ANSI / IEEE 802.3 NWay автовизначення швидкості і режиму роботи

* Управління потоком IEEE 802.3x

Протокол

CSMA / CD

Швидкість передачі даних

* Ethernet:

- 10 Mbps (напівдуплекс)

- 20 Mbps (повний дуплекс)

* Fast Ethernet:

- 100 Mbps (напівдуплекс)

- 200 Mbps (повний дуплекс)

Кількість портів

16 портів 10 / 100Mbps Fast Ethernet

Топологія зірка

Мережеві кабелі

* 10BASE-T:

- UTP кат. 3/4/5 / 5е (100м макс.)

- EIA / TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)

* 100BASE-TX:

- UTP кат. 5 / 5е (100м макс.)

- EIA / TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)

Інтерфейси середовища передачі

Автоматичне визначення MDI / MDIX на всіх портах

Індикатори

* На порт:

- Link / Activity

* На пристрій:

- Power

Метод комутації

Store-and-forward

Таблиця MAC-адрес

8К на пристрій

Вивчення MAC-адрес

автоматичне оновлення

Швидкість фільтрації / передачі пакетів (полудуплекс)

* Ethernet: 14,880 пакетів в сек. на порт

* Fast Ethernet: 148,800 пакетів в сек. на порт

Буфер RAM

256 Кбайт (2 Мбіт)

Живлення на вході

100 ~ 240 В змінного струму, 50/60 Гц, внутрішній універсальне джерело живлення.

Споживана потужність

* Живлення вкл. (режим очікування): живлення на вході: 0.61 Вт постійного струму, 1.19 Вт змінного струму

* Макс .: живлення на вході: 1.55 Вт постійного струму, 2.89 Вт змінного струму .

2.7.4 Вибір маршрутизатора

Маршрутизамтор (англ. router) -- електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.

Для звичайного користувача маршрутизатор (роутер) -- це мережевий пристрій, який підключається між локальною мережею й інтернетом. Часто маршрутизатор не обмежується простим пересиланням даних між інтерфейсами, а також виконує й інші функції: захищає локальну мережу від зовнішніх загроз, обмежує доступ користувачів локальної мережі до ресурсів інтернету, роздає IP-адреси, шифрує трафік і багато іншого. Дляреалізації проекту обрано маршрутизамтор DIR-140L (рис . 2.7)


Подобные документы

 • Поняття локальних обчислювальних мереж. Опис об’єкту та план будівлі. Побудова функціональної схеми. Вибір обладнання. Моделювання комп’ютерної мережі в Packet Tracer. Вибір програмного забезпечення і забезпечення його роботи; налаштування сервера.

  курсовая работа [5,1 M], добавлен 04.10.2014

 • Вибір архітектури і топології мережі, її оптимальної конфігурації. Налагодження операційної системи сервера. Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної мережі. Розрахунок необхідної довжини кабелю та кількості й типів мережного обладнання.

  дипломная работа [6,2 M], добавлен 15.06.2014

 • Поняття локальної комп'ютерної мережі як об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. Вибір мережевої технології та топології мережі. Вибір активного та пасивного мережевого обладнання. Монтаж кабельної системи, вибір підключення.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.06.2014

 • Класифікація комп'ютерних мереж. Забезпечення функціонування локальної мережі за допомогою сервера. Топологія локальної мережі. Оптоволоконний інтерфейс до розподілених даних FDDI. Бездротові технології Wi-Fi, Bluetooth, GPRS. Мережеві апаратні засоби.

  реферат [561,2 K], добавлен 15.03.2013

 • Розробка структурної схеми мережі, вибір конфігурації серверу і робочих станцій, комутаторів і маршрутизатора. Організація системи телеспостереження. Розміщення мережного обладнання в приміщеннях. Методи та засоби забезпечення безпеки інформації.

  дипломная работа [3,7 M], добавлен 13.04.2012

 • Фізичне та логічне представлення топології мереж, кабельна система. Вибір мережевого устаткування. Імітаційне моделювання корпоративної комп’ютерної мережі в NetCracker 4.0. Представлення локальної мережі в Microsoft Visio 2013, економічне обґрунтування.

  курсовая работа [993,5 K], добавлен 17.05.2015

 • Вибір структури та топології ЛМЗ (локальної мережі зв’язку) організації: план поверху будинку, вибір канальної технології, план розведення кабелю. Вибір активного мережного обладнання ЛМЗ: комутаторів, маршрутизаторів. Організація віртуальних мереж.

  курсовая работа [777,2 K], добавлен 20.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.