Корпоративна комп’ютерна мережа

Загальна характеристика корпоративної комп’ютерної мережі кампусів та технологія кампусів. Характеристика мереж робочих груп, відділів та самої локальної мережі. Обґрунтування вибору технології Fast Ethernet. Схема розведення кабельної системи в кампусі.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.08.2014
Размер файла 789,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

Корпоративна комп'ютерна мережа

Вступ

кампус комп'ютерний локальний мережа

На сьогоднішній день у світі існує більше ніж 130 мілйонів і більше ніж 80% з них об'єднані в різні інформаційно-обчислювальні мережі від малих локальних мереж в офісах до глобальних мереж типу Internet. Всесвітня тенденція до об'єднання комп'ютерів у мережі обумовлена рядом важливих причин, таких як прискорення передачі інформаційних повідомлень можливість швидкого обміну інформацією між користувачами, одержання і передача повідомлень (факсів, Е-mail листів та іншого) не відходячи від робочого місця, можливість миттєвого одержання будь-якої інформації з будь-якого куточку світу, а так само обмін інформацією між комп'ютерами різних фірм-виробників працюючих під різним програмним забезпеченням.

Такі великі потенційні можливості які несе в собі обчислювальна мережа і той новий потенційний підйом який при цьому випробує інформаційний комплекс, а також само значне прискорення виробничого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не застосовувати їх на практиці.

1. Загальна характеристика корпоративної ком'ютерної мережі кампусів та технологія кампусів

ККМК об'єднює між собою 3 будинки головного будинку та двох філій. Відстань між головною мережею та філією становить 73 км.

Для об'єднання кампусів між собою я вибрала глобальну мережу з комутацією каналів ISDN (цифрова мережа інтегрованих каналів). ISDN реалізує конецепцію розподілу телефонної станції. В цій мережі немає місцевих та віддалених номерів і можна ввести єдиний план номерів для всієї мережі. Сполучення в ISDN відбувається майже миттєво (30 мс.). тому навіть у великих мережах затримка не перевищує 0,2 с. Обов'язковою функцією мережі ISDN є маршрутизація сполучень. Технологія ISDN забезпечує доступ до різних типів обслуговування: Х25, Frame Relay, інформаційні служби (електронна почта, відеотекст), додаткові іиди обслуговування (очікуванн виклику, швидкмй набір номера, функції організації конференц-зв'язку). В якості базової швидкості передачі приймається 64 Кбіт/с. В технології ISDN визначено два типа інтерфейсу: BRI - базовий, визначяає взаємозв'язок обладнання абонента. Такий інтерфейс складається з двох каналів, які позначаються як В-канали, мають пропускну здатність 64Кбіт/с (ці канали носії інформації), і D канальний - 16Кбіт/с, через них передається керуюча інформація. Таким чином загальна швидкість становить 144Кбіт/с.

PRI - первинний інтерфейс, визначає сполучення між проміжними ISDN - станціями.

Цей інтерфс для європейського стандарта - 30 каналів В і один канал D. Пропускна здатність PRI 1,544Мбіт/с - для американського стандарту, 2,048Мбіт/с - для європейського стандарту. Для ККМК вибираємо певний інтерфейс PRI для того щоб забезпечити пропускну здатність 2Мбіт/с, що дозволить забезпечити ККМ аудіозв'язку, корпоративний телефонний зв'язок, доступ до централізованої бази даних Internet/Intranet та навіть відеоконференції.

ISDN мережа (її структура) складається з 5-тьох пристроїв: NT1, NT2, TE1, TE2, TA. Всі ці пристрої можна підключити до кампусу за допомогою ISDN модема базового інтерфейсу.

Таким чином ми бачимо, що мережа ISDN ідеально підходить для забезпечення на відстані 6 км. Різних видів послуг: мультимедійних, передачі тексту, графіки, цифрових даних і забезпечує необхідну для цієї передачі пропускну здатність.

В якості резервних каналів вибираємо глобальні мережі з виділеням каналів.

Виділений канал - це канал з фіксованою полосою пропускавння або фіксуваною пропускною здатністю, постійно поєднуючи двох абонентів. Виділені канали звичайно орендуються у компаній - операторів територіальних мереж.

Виділені канали поділяються на аналогові і цифрові в залежності від того якого тирпу комутаційне обладнання застосовується для постьійної комутації абонентів - FDM чи ADM. Аналогові виділені канали мають 2-х і4-х провідне закінчення. В якості обладнання використовують модеми.

В якості резервних каналів для з'єднання кампусів я вибираю цифрові виділені лінії. Цифрові виділені лінії утворюються шляхом постійної комутації певних мережах на базі комутаційної апаратури, що працює на принципах розділення каналу по часу - TDM.

Існує дві технології цифрових первинних мереж: - технологія плезіохронної цифрової (PDH) ієрархії і більш пізня - технологія синхронної цифрової ієрархії (CDH).

Технологія PDH.

Була розроблена апаратура Т1, котра дозволяла цифровому вигляді мультиплексувати, передавати та комутувати інформацію 24 абонентів. Т1 здійснювала оцифровування голусу з частотою 8000Гц і подавала його з допомогою JKM. В результаті кожен абонентський канал створював цифровий потік даних 64Кбіт/с. Але для з'єднаних магістральних АТС канали Т1 являли собою дуже слабкі засоби мультиплексування. Тому в технології було реалізоване утворення каналів з ієрархією швидкостей. 4 канали Т1 об'єднюються в один канал Т2 (передача даних здійснюється зі швидкістю 6,3Мбіт/с) і так далі (канал Т3 зі швидкістю 44,736Мбіт/с).

Таким чином технологія Т1 дозволяє в цифровому вигляді мультиплексувати, комутувати і передавати дані 24 абонентам. На кожен абонент DS виділється 64 Кбіт/с. Технологія Т1 це Американська версія. Аналогом Т каналів в Європі є канали типу Е1, Е2, Е3.

Швидкість передачі Т1 = 2,048Мбіт/с.

Для з'єднання кампусів вибираємо Е1 (Т1) канал, т.я. немає необхідності ввеликих швидкостях, тому що відкидаємо канали Т2 і Т3, а також SDH технологію. Це відбувається томущо ми вибираємо резервний, а не основний канал.

Тип інтерфейса для підключення маршрутизатора до Е1 G.703.

2. Характеристика мереж робочих груп, відділів та самої локальної мережі кампусу головного підрозділу

ЛМКГП являє собою студентське містечко, що об'єднює 3 будинки, один з яких головний корпус.

Кампус головного підрозділу включає в себе два відділи: адміністративний відділ, навчальний відділ. Доступ до СУБД має весь адміністративний, а також викладачі та адміністратори з навчального відділу, так само вони мають доступ до друку, а також можуть користуватись телефоном.

Всі користувачі, тобто адміністративний і весь навчальний відділ має доступ до публічних WWW-, FTP - серверів мережі Internet. Доступ до портативних WWW-, FTP - та E - mail серверів має адміністративний відділ, та викладачі і адміністратори з навчального відділу.

Весь адміністративний, а також частина навчального відділу знаходяться в головному корпусі. Інша частина навчального відділу знаходяться в 6-тьох малих корпусах. Так як в даному випадку відстань між будинками 5 км., то виходячи з поданої інформації, вибираємо рішення 1000BASE LX з застосуванням одномодового оптоволокнного кабеля.

При умовах відстані між будинками 10 км. Gigabit Ethernet є найоптимальнішим з усіх дишевих рішень.

Передбачається також наявність трьох резервних каналів в разі виходу з ладу основних. Резервні канали будуємо також за технологією 1000BASE LX на відстань 10 км.

3. Обґрунтування вибору технології Gigabit Ethernet

В якості технології передачі даних для локальної мережі кампусу головного підрозділу я вибираю технологію Gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet є логічним розширенням Ethernet. Однак ця технологія грунтується на вирішення інших швиддксних технологій. Gigabit Ethernet планує скористатись фізичним рівнем технологій Fibre Channel, що дає змогу досягнути швидкості передавання близько 800Мбіт/с однак завдяки збільшення швидкості передавання сигналу до 1,25Гбіт/с потенціальна швидкість передавання становитиме 1Гбіт/с.

В якості середовища передавання передбачене використання волокно-оптичних кабелів. Gigabit Ethernet (одно -, та багато модові-) для магістралей, сполечення комутаторів, серверів. Довжина сигмента для багатомодового кабеля - 500 м., для одномодового - 2000 м.

Залежно від місця застосування окремо визначені специфікації для коаксіальних кабелі скрученої пари.

Для передавання інформації волокно-оптичним кабелем запропоновано два вирішення: 1000BASE SX. Використання багатомодового волокно-оптичного кабеля, передавання даних на максимальну відстань 275 м. (без повторювачів), 1000BASE LX. Використангня як багатомодового, так і одномодового волокнооптичного кабелю. В основному випадку можна передавати дані на відстань до 5000 м.

4. Обґрунтування вибору технології та їх характеристика

Головний корпус і решта корпусів мають по три поверхи.

Всього ЛМКГП має 100 комп'ютерів, і 5 маршрутизаторів. В головному корпусі стоїть 84 комп'ютерів і три маршрутизатори. В кожному будинку стоїть по одному серверному комп'ютеру і на другому поверсі стоїть принтер.

Серверний комп'ютер і патч-панель стоїть в окремій кімнаті з метою безпеки (щоб до нього мали доступ обмежена кільеість людей).

Отже мережа має наступний вигляд:

в кожній кімнаті розміщено по 6 терміналів.

на кожному поверсі розміщений один комутатор (Switches)

на поверхах в усіх кімнатах реалізована мережа 10 Base-2.

Ці дві вище описані підмережі об'єднуються з допомогою комутатора.

Попередньо було визначено, що створювана мережа розміщується на трьох суміжних (один під одним) поверхах. Всі плани поверхів та план з'єднань між поверхами та їх розміри наведені нижче на Рис. 3.1 - 3.2. На планах використано наступні умовні позначення:

- робоча станція, що відповідає одному робочому місцю в мережі.

- комутатор

- трансівер

- термінатор

- лінія зв'язку, що йде від терміналу до комутатора

набір всіх ліній що йдуть від терміналів до комутатора, тобто вони не з'єднуються в одну, а просто використовують суміжний простір кімнати для свого прокладання.

В головному корпусі на першому поверсі стоїть мережа 10BASE 2 до якої підключено 28 комп'ютерів. на другому поверсі знаходиться весь адміністративний відділ.

Кабельна розводка головного корпусу побудована на Fast Ethernet модифікація 100BASE TX (з застосуванням кабеля UTP кат 5.), Gigabit Ethernet (з застосування кабеля UTP кат 5.). При застосуванні 100BASE TX відстань між комп'ютером і HUB має бути не більша 100 м. Також застосовані тонкі модифікації 10BASE 2.

Вся кабельна розводка інших трьох будинків побудована на Fast Ethernet (з застосуванням UTP кат. 5).

При розробці кабельної системи вибирається варіант Fast Ethernet, ця система є найкращим і відносно не дорогим рішенням в даній ситуації. Технологія 100BASE TX має швидкість передачі 100Мбіт/с. Довжина максимальна 100 м.

В Gigabit Ethernet модифікації 1000BASE CX для передавання застосовуємо коаксиальний кабель для передавання на відстань до 25 м., швидкість передачі 1000Мбіт/с., такий варіант застосовуємо при підєднані публічних серверів.

Крім того вибираємо два потужні сервери для реалізації корпоративного доступу до СУБД, WWW-, E-mail.

5. Розрахунок параметрів PDV та PVV

Для частини мережі Ethernet побудованій на старій технології 10BASE 2 PDV - час за який сигнал колізій встигне розповсюдити до найдальшого вузла мережі. Розрахунок зводиться до обчислення затримки, які вносяться кожним відрізком кабеля (затримка сигналу множиться на довжину кабеля), а потім ці затримки сумуються (з бази лівого проміжного і правого сегмента). Загальне значення PDV має бути менше ніж 575.

Для 10BASE 2:

Довжина сигменту 35 м.

База проміжного сегменту 46,5 бт

Затримка середовища 0,1026

PDV = 46,5+35*0,1026 = 50,091

Для того, щоб визначити технологію коректною необхідно розрахувати зменшення міжкадрового проміжку повторювачами, тобто величину PVV

Для 10BASE 2:

PVV = 11

Це значення менше граничного значення 49 бітових інтервала, значить наша технологія є коректною.

В мережі кампусу немає необхідності застосовувати правило «5 - 4 - 3» так як довжина сегменту 10BASE 2 менша за 185 м. І тому немає необхідності застосовувати повторювачі, а більше 10 Мбітного Ethernet в мережі немає.

6. Оцінка кошторису проекту

Одноразові затрати: підрахунок ціни комп'ютерів.

Як вже було зазначено в ЛМКГП є 100 комп'ютерів загального призначення.

Вартість комп'ютера

CPU

CPU AMD Athlon XP 2200+ «Thoroughbred»

73

Мат. плати

MB ECS N2U400-A V1.0 (nForce2, DDR400, 6chSC, AGP8x, USB2.0, Lan)

62

Пам'ять

DDR RAM 256Mb PQI PC3200

43

Відеокарти

VC Inno3D GeForсe FX5200 64Mb DDR AGP8x TV/DVI

63

Вінчестери

HDD 120Gb Samsung 2mb cacheSP 1203N(7200

94

CDRW/DVD

CD-RW 52x/32x/52x LG GCE-8525BB

29

Дисководи

FDD 1.44 Mitsumi

7

Корпуса

Case ATX JNC SJA 82 PIV 250 Вт (4*5,25», 5*3,5»)

21,2

Клавіатури

Key Codegen 2225 Multi-Media ps/2 White

8,9

Миші

Mouse Genius NetScroll 2-but+sc PS2

4,1

Охолоджувачі

Cooler Socket A S462-06B625 BB 2.2GHz)

5,5

Монітор

Monitor 17» Samsung 793 DF Silver, 0.2mm(H), 1280x1024NI@60

145

Адаптер

Surecom Ethernet Adapter

7

Загальна вартість 555,7 у.о.

Загальна вартість укомплектованих комп'ютерів 51680,1 у.о.

Серверні комп'ютери 6 шт.

На базі Pentium 4

HPProLiantML310

Частота - 2000МГц;

Оперативна пам'ять - 128;

КЕШ - 512;

HHD - 40.0;

HAD - ATA-100;

Вартість 952 у.о.*6 = 5712 у.о.

Монітори - Monitor 17 «Samsung 795DF DynaFlat Tube, 0.2mm(H), 1280x1024@65 - 153 у.о.

153*6=918 у.о.

Клавіатура - Key Codegen 2225 Multi-Media ps/2 Black - 10 у.о.

10*6 = 60 у.о.

Миші - Mouse LogitechB58 Wheel Optical Pro3-but+scroll PS2/USB Black - 15 у.о.

15*6 = 90 у.о.

Адаптер - 3С905CX-TX M Etherlink 10/100PCI TXM - 25 у.о.

25*6 = 150 у.о.

Загальна вартість укомплектованих серверних комп'ютерів (6 шт.): 6930 у.о.

Потужні Серверні комп'ютери 4 шт.

На базі Pentium 4

DELL PowerEdge 1600 ServerWorks GC-SL533MHz

Частота - 2800МГц

Оперативна пам'ять - 1G

КЕШ - 512

HDD - 2x73

HAD - u160SCSI

CD - 48

Вартість: 2550*4 = 10200 у.о.

Монітор - Monitor 17 «Samsung 795DF DynaFlat Tube, 0.2mm(H), 1280x1024@65 - 153 у.о.

153*4 = 612 у.о.

Це адаптери для публічних серверів:

Адаптер - 3С905CX-TX M Etherlink 10/100PCI TXM - 25 у.о.

25*2 = 50 у.о.

Це адаптори для корпоративних серверів:

Адаптер - 3C996B-TCPI 10/100/1000 Server TP only - 120 у.о.

120*2 = 240 у.о.

Повна вартість публічного серверів (2 шт.): 5456 у.о.

Повна вартість корпоративних серверів (2 шт.): 5646 у.о.

Кабель Вита пара

Ціна 2.20 грн/м

Оптичний кабель

Ціна 12 грн/м

Комутатор(Switch)

Модель

USH5032-CR

Порти

32-порта 10/100Мбіт/c

Стандарт

IEEE802.3 10Base-T 100Base-TX

Системна пам'ять

1Мбайт

Розміри

440х120х45

Вага

2.4 кг

Температура

0-55 С

Вологість

10-90%

Ціна 1320 грн.

Трансівер MCC-2022-SM

Протоколи

IEEE802.3, 10Base-T 10Base-FB

Роз'єми і кабель

Вита пара UTP оптика 50/125

Робочі відстані

Вита пара 100 м оптика 2 км

Розміри

70х94х26 мм

Вага

300г

Використанння енергії

5V

Умови роботи

Температура 0-40С

Вологість

10-90%

Ціна 2 512 грн.

Мережевий адаптер GN680-T

Протоколи

IEEE 10Base-T 100Base-TX

Буфер пакетів

512K

Швидкість передачі даних

Ethernet 25Мбіт/с

Маса

64u

Робочий діапазон температур

0 до+40С

Вологість

10-90%

Гарантія

24 міс

Ціна 30 грн.

Коннектор MP6P4C

Ціна 1,93 грн.

Терминатор BNC з ланцюжком-заземленням, 50 Ом, папа (male) TER - BNC - M - 50 - chain

Ціна 1 грн.

Антивандальна шафа

Модель

CSV AV 4U-550

Розмір

4U

Ширина

506

Висота

551

Глибина

550

Особливості

Укомплектована двома 19 рейками які переміщаються з кроком 20 мм.

Ціна 340 грн.

Кабель вита пара необхідно 876 м. Отже 876*2.20=1927,2 грн.

Оптичний кабель необхідно 6 м. 6*12=72 грн.

Конектори необхідно 72 шт. 72*1.93=138,96

Трансівери необхідно 4 шт. 4*2512=10048 грн

Термінатор 12 шт. 12*1=12 грн

Мережеві адаптери: необхідно 72 мережевих адаптерів 72*30=2160

Короб: необхідно192 м.коробу 12*12. Отже заг. ціна 192*3.30=633,6 грн.

Комутатори 3 3*1320=3960 грн

Антивандальні шафи 3 шт. 3*340=1020 грн.

Заг.ціна мережі (не враховуючи монтажних робіт) -1927,2+72+138,96+10048+12+2160+633,6+3960+1020=19 971,76

ЛМКГП володіє гарними характеристиками має можливість розширюватьсь кількість вузлів.

7. Сукупна оплата за WAN канали

Тарифи за послуги бізнесмережі. Компанія U'tel: послуга ISDN підключення лінії - PRI доступ 2Мб: 6500 гр. Щомісячна абонплата PRI доступ 2Мб: 5500 гр.

Компанія Ukr Cam

За за умови підключення до Internet мережі надає безкоштовно 16 IP адрес. Internet мережа: швидкість 256Кбайт. Щомісячна абонентна плата 2250 гр. Лінія виділеного зв'язку; виділена лінія безпосереднтого зв'язку: 656 гр. Абонплата за лінію безпосереднього зв'язку: 60 гр.

Установча плата за підключення досинхронного порту швидкістю від 64 до 2048 Кбіт/с: 2275 гр. Абонентна плата при підключені до синхронного порту (за місяць): 105040 гр.

Висновок

Згідно поставленого завдання була розроблена комп'ютерна мережа. Було обраховано параметри PDV та PVV, значення яких не перевищили максимальних значень:

· Значення PDV 50,091bt, менше за максимальне (575);

· Значення PVV 11 bt, менше за максимальне (49);

Також в даній мережі не перевищено і максимальну кількість терміналів 1024 та максимальну довжину UTP сегменту 100 м. Отже в цілому дана мережа являється працездатною.

Список використаної літератури

1. Комп'ютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. В.Г. Олифер,

Н.А. Олифер. - СПб.: Питер, 2008. - 672 с.: ил.

2. Комп'ютерні мережі. Є. Буров, 2009. - 468 с.: іл.

3. Комп'ютерные сети. Учебный курс, 2-е изд. (+ СD-ROM). Дж. Челлис, Ч. Перкинс, М. Стриб; перевод с англ. - Лори, 2007.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Фізичне та логічне представлення топології мереж, кабельна система. Вибір мережевого устаткування. Імітаційне моделювання корпоративної комп’ютерної мережі в NetCracker 4.0. Представлення локальної мережі в Microsoft Visio 2013, економічне обґрунтування.

  курсовая работа [993,5 K], добавлен 17.05.2015

 • Знайомство з основами побудови і функціонування комп'ютерних мереж, виділення їх особливостей і відмінностей. Характеристика основних способів побудови мереж. Розрахунок економічної ефективності впровадження корпоративної локальної обчислювальної мережі.

  курсовая работа [275,0 K], добавлен 18.11.2014

 • Розрахунок елементів структурованої кабельної системи, ІР-адресації комп’ютерної мережі, плану прокладання кабельних трас та розміщення робочих місць. Створення моделі КМ у програмі PacketTracer. Особливості настройки її комутаторів та маршрутизаторів.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 15.06.2014

 • Класифікація комп’ютерних мереж і топологій. Побудова функціональної схеми локальної мережі. Організація каналів зв’язку. Вибір способу керування мережею. Вибір конфігурації робочих станцій. Програмне забезпечення локальної мережі та захист інформації.

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 15.06.2015

 • Вибір архітектури і топології мережі, її оптимальної конфігурації. Налагодження операційної системи сервера. Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної мережі. Розрахунок необхідної довжини кабелю та кількості й типів мережного обладнання.

  дипломная работа [6,2 M], добавлен 15.06.2014

 • Стандарти технології Fast Ethernet. Перелік функцій користувачів та прав доступу. Розставлення робочих станцій та периферійної техніки у приміщенні клубу. Розрахунок трафіку мережі. Вибір й характеристики обладнання для серверів та комутуючих пристроїв.

  дипломная работа [997,0 K], добавлен 23.07.2014

 • Поняття локальної комп'ютерної мережі як об'єднання певного числа комп'ютерів на відносно невеликій території. Вибір мережевої технології та топології мережі. Вибір активного та пасивного мережевого обладнання. Монтаж кабельної системи, вибір підключення.

  курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.