Розв'язання інженерних задач мовою програмування VBA

Методика та порядок програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень за допомогою мови програмування VAB. Алгоритм роботи з одновимірними масивами. Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів, обробка матриць.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.04.2009
Размер файла 27,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

РОЗВ'ЯЗАННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ЗАДАЧ МОВОЮ ПРОГРАМУВАННЯ VBA

Зміст

1. Програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень

2. Алгоритми роботи з одновимірними масивами

3. Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів і обробка матриць

1. Програмування алгоритмів циклічної структури із заданим числом повторень

Постановка задачі. Розробити алгоритм та програму знаходження суми n членів ряду

Виконати тестування для перевірки правильності функціонування програми для значень n=3, x=2.

Змінна алгоритму

n

s

x

Ідентифікатор

n

s

x

Тип

integer

single

single

Текст програми:

Sub Zavdannya_5()

Dim x As Single, s As Single

Dim i As Integer, n As Integer

Dim fact As Integer

x = InputBox("x")

n = InputBox("n")

s = 0

For i = 0 To n

s = s + ((-1) ^ n) * 1 / ((2 * n + 1) * (x ^ (2 * n + 1)))

Next i

MsgBox ("сума значень" + Str(s))

End Sub

Контрольний приклад

Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд Виконуємо на калькуляторі підрахунки значення згідно з формулами: -0.042782738

Увести x

2

Увести n

3

Висновок: Порівнюючи результати тестового приклада обрахованого за допомогою калькулятора та комп'ютерної програми бачимо що розходження склало -0.042782738+0.0464286)/0.042782738*100 = 0,0006%. Програма виконана вірно.

2.Алгоритми роботи з одновимірними масивами

Постановка задачі: Обчислити середнє геометричне елементів масиву Y, які задовольняють умові yi>0.

Блок схема:

Таблиця ідентифікаторів:

Змінна алгоритму

n

s

p

Y(20)

i

Ідентифікатор

n

s

p

Y(20)

i

Тип

integer

single

integer

integer

integer

Текст програми:

Sub Odnovymirniy_masiv()

' Оголошення змінних

Dim Y(20) As Integer

Dim n As Integer

Dim i As Integer

Dim s As Single

Dim p As Integer

' Уведення даних

n = InputBox("Задайте кiлькiсть елементiв n=")

' Встановлення початкового значення суми

s = 1

p = 0

For i = 1 To n

Y(i) = InputBox("Задайте елемент масива Y(" + Str(i) + ")=")

If Y(i) > 0 Then

s = s * Y(i)

p = p + 1

End If

Next i

s = s ^(1/p)

MsgBox ("Середнє геометричне s=" + Str(s))

End Sub

Контрольний приклад. Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд

Y=

Задайте кiлькiсть елементiв n=6

Задайте елемент масива Y[1]=2;

Задайте елемент масива Y[2]=-54;

Задайте елемент масива Y[3]=4;

Задайте елемент масива Y[4]=-6;

Задайте елемент масива Y[5]=4;

Задайте елемент масива Y[6]=0;

Висновок: Порівнюючи результати тестового приклада обрахованого за допомогою калькулятора та комп'ютерної програми бачимо що розходження склало 0%. Програма виконана вірно.

3.Програмування алгоритмів із структурою вкладених циклів і обробка матриць

Постановка задачі:

Знайти в кожному рядку матриці F(N,M), N20, M10 максимальний та мінімальний елементи і розмістити їх на місці першого та останнього

елементів рядка відповідно. Матрицю надрукувати у звичайному вигляді.

Таблиця ідентифікаторів:

Змінна алгоритму

n

m

p

A(20,10)

i

j

min

max

o

k

K1

Ідентифікатор

n

m

p

A(20,10)

i

j

min

max

o

k

K1

Тип

integer

integer

integer

integer

integer

integer

integer

integer

integer

integer

integer

Текст програми

Sub Matrix()

' оголошення змінних

Dim A(20, 10) As Single

Dim B(20, 10) As Single

Dim n As Integer, m As Integer

Dim i As Integer, j As Integer, p As Integer,

K1 As Integer, k As Integer, o As Integer

Dim min As Single

Dim max As Single

n = InputBox("уведіть кількість рядків n=")

m = InputBox("уведіть кількість стовпців m=")

For i = 1 To n

For j = 1 To m

A(i, j) = InputBox("уведіть елемент масиву A(" + Str(i) + "," + Str(j) + ")=")

Next j

Next i

For i = 1 To n

min = A(i, 1)

max = A(i, 1)

p = 1

o = 1

For j = 1 To m

If (A(i, j) < min) Then

min = A(i, j)

p = j

End If

If (A(i, j) > max) Then

max = A(i, j)

o = j

End If

Next j

k = A(i, p)

k1 = A(i, o)

A(i, o) = k1

A(i, p) = k

A(i, 1) = min

A(i, m) = max

Next i

For i = 1 To n

For j = 1 To m

B(i, j) = A(i, j)

MsgBox ("Елемент масиву B(" + Str(i) + "," + Str(j) + ")=" + Str(B(i, j)))

Next j

Next i

End Sub

Контрольний приклад. Виконуємо обчислення для даних тестового прикладу. Результати роботи програми на екрані монітора мають вигляд

Вводимо матрицю А

Після обробки матриці А програмою отримуємо нову матрицю В з потрібними нам перетвореннями

Задайте кiлькiсть рядкiв матрицi n=4;

Задайте кiлькiсть стовбцiв матрицi m=6;

Задайте елемент масива А[1,1]=1;

Задайте елемент масива А[1,2]=5;

Задайте елемент масива А[1,3]=45;

Задайте елемент масива А[1,4]=7;

Задайте елемент масива А[1,5]=11;

Задайте елемент масива А[1,6]=0;

Задайте елемент масива А[2,1]=65;

Задайте елемент масива А[2,2]=4;

Задайте елемент масива А[2,3]=25;

Задайте елемент масива А[2,4]=3;

Задайте елемент масива А[2,5]=5;

Задайте елемент масива А[2,6]=1;

Задайте елемент масива А[3,1]=1;

Задайте елемент масива А[3,2]=22;

Задайте елемент масива А[3,3]=5;

Задайте елемент масива А[3,4]=4;

Задайте елемент масива А[3,5]=0;

Задайте елемент масива А[3,6]=9;

Задайте елемент масива А[4,1]=7;

Задайте елемент масива А[4,2]=5;

Задайте елемент масива А[4,3]=2;

Задайте елемент масива А[4,4]=1;

Задайте елемент масива А[4,5]=4;

Задайте елемент масива А[4,6]=4;

B[1,1]=45;

B[1,2]=5;

B[1,3]=1;

B[1,4]=7;

B[1,5]=11;

B[1,6]=0;

B[2,1]=65;

B[2,2]=4;

B[2,3]=25;

B[2,4]=3;

B[2,5]=5;

B[2,6]=1;

B[3,1]=22;

B[3,2]=1;

B[3,3]=5;

B[3,4]=4;

B[3,5]=9;

B[3,6]=0;

B[4,1]=7;

B[4,2]=5;

B[4,3]=2;

B[4,4]=4;

B[4,5]=4;

B[4,6]=1;

Порівнюючи результати тестового приклада обрахованого за допомогою калькулятора та комп'ютерної програми бачимо що розходження склало 0%. Програма виконана вірно.

Список використаної літератури

1) Камминг, Стив. VBA для "чайников", 3-е издание.: Пер.с англ. - М.: Издательский дом "Вильямc", 2001.-- 448c.

2) А. Васильев, А. Андреев. VBA в Office 2000. Питер, 2001. - 409 c.

3) Демидова Л.А., Пылькин А.Н. Программирование в среде Visual Basic for Application. М.: Телеком 2004.

4) Гетц К., Джилберт М. Программирование в Microsoft Office. К.: Издательская группа BHV, 1999.

5) Бондаренко Олена Олександрівна Інформатика. Visual Basic. 9 клас Бондаренко Олена Олександрівна "Аспект", 2008 р. 200 с.

6) Делявський, М.В. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За заг. ред. Р.Б. Чаповської. - Чернівці

7) Чаповська Р.Б Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA, 2006 р.

8) А. Гарнаев - Самовчитель VBA 2000р.

9) Л.А. Демидова, А.Н. Пилькин - Програмування в середовищі VBA, 2004 р.

10) Слепцова Лилия Дмитриевна. Программирование на VBA в Microsoft Office 2007. Самоучитель. -- М.: «Диалектика», 2007. -- С. 432.

11) Стивен Буллен, Роб Боуви, Джон Грин Профессиональная разработка приложений Microsoft Office Excel. Professional Excel Development: The Definitive Guide to Developing Applications Using Microsoft Excel and VBA. -- М.: «Вильямс», 2007. -- С. 736.


Подобные документы

 • Розв'язання задач мовою програмування VBA з використанням алгоритмів лінійної, розгалуженої та ітераційної циклічної структури. Розробка блок-схеми алгоритму, таблиці ідентифікаторів та тексту програми. Створення власної панелі інструментів користувача.

  практическая работа [1012,6 K], добавлен 19.02.2010

 • Характеристика методів та етапів створення простих програм на мові програмування С++. Особливості структури та порядку запуску програми. Функції вводу і виводу та маніпулятори мови С++. Робота з одновимірними масивами. Символьна інформація та рядки.

  дипломная работа [91,2 K], добавлен 19.06.2010

 • Мoвa прoгрaмувaння як систeма пoзначень, що служить для точного опису програм або алгоритмів для ЕOM. Вимоги до мов програмування, класифікація за їх особливостям. Загальна характеристика найбільш поширених мов програмування: Сі, Паскаль, Delphi, Бейсік.

  реферат [24,4 K], добавлен 10.11.2012

 • Прості та умовні оператори мови С++. Робота з двовимірними масивами. Пошук та сортування даних. Робота з файлами та з динамічними структурами даних. Опис мови програмування Delphi. Складення програми до розроблених алгоритмів. Організація циклів.

  отчет по практике [4,3 M], добавлен 28.08.2014

 • Лінійне програмування як один з найбільш популярних апаратів математичної теорії оптимального управління рішень. Опис існуючих методів розв’язку задач лінійного програмування. Завдання, основні принципи, алгоритми і головна мета лінійного програмування.

  курсовая работа [363,8 K], добавлен 03.12.2009

 • Алгоритми розв’язання задач у вигляді блок–схем. Використання мови програмування MS VisualBasic for Application для написання програм у ході вирішення задач на одномірний, двовимірний масив, порядок розв’язання задачі на використання символьних величин.

  контрольная работа [742,9 K], добавлен 27.04.2010

 • Огляд переваг та недоліків мови Пролог, історія її створення. Числення предикатів як математична основа її функціонування. Порівняльна характеристика середовищ програмування Prolog. Алгоритми розв’язування математичних задач за допомогою цієї мови.

  курсовая работа [504,5 K], добавлен 23.12.2014

 • Аналіз особливостей мови програмування Java та середовища Android Studio. Розробка програмного забезпечення для якісного та ефективного вивчення іноземних слів. Побудова базових алгоритмів і структури даних. Вибір мови програмування, реалізація програми.

  курсовая работа [335,3 K], добавлен 11.01.2015

 • Аналіз розроблення та програмування обчислювального процесу лінійної структури, налагодження програм. Вивчення правил запису констант, числових і символьних змінних, типів даних. Побудова алгоритму розв’язування завдання та креслення його блок-схеми.

  реферат [2,1 M], добавлен 22.04.2012

 • Використання мови програмуванння Java при виконанні "задачі лінійного програмування": її лексична структура і типи даних. Методи розв’язання задачі. Особливості логічної структури програми, побудова її зручного інтерфейсу за допомогою симплекс методу.

  курсовая работа [437,9 K], добавлен 24.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.