Математична модель вимірювальної системи в середовищі Delphi

Опис та схема процедури ініціалізації вимірювальної системи. Коефіцієнти апроксимуючого поліному. Опис та схема процедур перетворення статичного сигналу. Екранна форма програми. Опис процедури перетворення змінного сигналу. Блок-схема процедури Read_T.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 09.06.2010
Размер файла 187,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Курсова робота

Математична модель вимірювальної системи в середовищі Delphi

АНОТАЦІЯ

Опис програми містить загальний опис алгоритмів головної програми та допоміжних на рівні блок-схем, а також більш детальний опис розробленої програми на рівні програмного коду.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ОПИС ПРОЦЕДУРИ ІНІЦІАЛІЗАЦІЇ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

2. ОПИС ПРОЦЕДУР ПЕРЕТВОРЕННЯ СТАТИЧНОГО СИГНАЛУ

3. ОПИС ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗМІННОГО СИГНАЛУ

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

Метою розробленої програми є ознайомлення з принципами роботи комп'ютерної вимірювальної системи. Оскільки аналізувати стан сигналу в реальній вимірювальній системі є досить складною задачею, тому доцільно використати програмне моделювання.

Програма створена в середовищі Delphi [1, 2] і дозволяє моделювати процеси перетворення температури в аналогову напругу за допомогою термопари, підсилення напруги і перетворення її в цифровий код за допомогою АЦП, зчитування цифрового сигналу в порт принтера. Окрема процедура формує змінний вхідний сигнал, розраховує і відображає відповідний вихідний сигнал у вигляді графіку.

1. Опис процедури ініціалізації вимірювальної системи

Ініціалізація вимірювальної системи виконується при створенні програми за допомогою процедури „FormCreate”. Алгоритм процедури наступний (рис. 1.1):

Рис.1.1. Блок-схема процедури FormCreate

Спочатку встановлюються значення коефіцієнтів bi, i=1..n, які описуються апроксимуючий поліном залежності термоелектрорушійної сили від температури t.

, (1.1)

де E - термоелектрорушійна сила (терс), мкВ;

Згідно завданню значення коефіцієнтів наступні (табл. 1.1):

Таблиця 1.1

Коефіцієнти апроксимуючого поліному

i

1

2

3

4

5

bi

3,87408·101

3,31902·10-2

2,07142·10-4

-2,19458·10-6

1,10319·10-8

i

6

7

8

bi

-3,09275·10-11

4,56533·10-14

-2,76169·10-17

Параметри підсилювача встановлюються значеннями опорів R1 і R2, які визначають коефіцієнт підсилення.

Параметри АЦП визначаються розрядністю n та значеннями опорної напруги U0, на основі яких визначається роздільна здатність АЦП h.

2. Опис процедур перетворення статичного сигналу

Статичне перетворення сигналу складається з наступних етапів (рис. 2.1). Після перевірки допустимості температурного діапазону моделюється перетворення термопарою температури T в напругу U1 процедурою „B_T_U1” за допомогою апроксимуючого поліному bi, i=1..n. Далі підсилювач збільшує напругу U1 до величини U2 (процедура „U1_to_U2”). Підсилена напруга U2 за допомогою АЦП перетворюється в цифровий код D (процедура „B_U2_to_D” ) (рис. 2.2, рис. 2.3).

Рис. 2.1. Блок-схема процедур статичного перетворення сигналу

Рис.2.2. Екранна форма програми на етапі виконання

3. Опис процедури перетворення змінного сигналу

Перетворення змінного сигналу виконується процедурою „Read_T” (рис. 3.1). Після введення кількості точок Qp, в яких буде відбуватися зчитування сигналу, і загального часу зчитування Time1, відбувається зчитування сигналу в циклі за номером точки p.

Рис. 3.1. Блок-схема процедури Read_T

Для кожного зчитування розраховується час tm, температура T, напруги U1 і U2. Отримана напруга U2 перетворюється в цифровий код D.

Висновки

В описі програми розглянуто алгоритм процедур ініціалізації вимірювальної системи, зчитування статичного і змінного сигналів на рівні блок-схеми та на рівні програмного коду. Програма має простий інтерфейс завдяки використанню зображень, які пояснюють функції різних етапів обробки сигналу.

Список використаної літератури

1. Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi 6. - СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 1135 с.

2. Агуров П.В. Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 496 с.


Подобные документы

 • Загальний опис алгоритмів головної програми та процедур запису і зчитування повідомлень на рівні блок-схем, детальний опис розробленої програми на рівні програмного коду. Характеристика процедури відображення стану регістрів. Опис екранних форм програми.

  курсовая работа [552,5 K], добавлен 09.06.2010

 • Особливості Сонячної системи та космічних тіл в її межах. Роль площини земної орбіти — екліптики. Опис програми, яка демонструє приблизний рух планет. Блок-схеми алгоритмів та структури програми. Опис процедур та обробників. Інструкція користувача.

  курсовая работа [756,6 K], добавлен 17.03.2014

 • Опис вхідних та вихідних повідомлень, процедури перетворення даних. Розробка інфологічної моделі, інформаційні об’єкти та їх характеристика. Автоматизація даталогічного проектування. Опис структур таблиць бази даних на фізичному рівні, реалізація запитів.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 02.01.2014

 • Структура підприємства "Newtone", опис його інформаційних систем. Аналіз обліку терміналів як об’єкта інформатизації. Завдання, розв'язувані за допомогою системи. Інформаційна структура бази даних. Опис програми, форм, звітів. Блок-схема системи.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 24.02.2011

 • Опис структури даних та вимоги до них. Характеристика файлів та їх призначення. Процедури та функції користувача. Опис стандартних процедур та функцій, що використовувались у програмі. Інструкція для роботи з програмою: програмісту, користувачу.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.01.2012

 • Характеристика мови Turbo Pascal. Опис деяких графічних процедур і функцій модуля Graph. Робота в графічному режимі. Процедури, опції модуля CRT. Створення програми розв'язку системи нерівностей з двома змінними в графічному режимі Турбо Паскаля.

  курсовая работа [35,0 K], добавлен 24.02.2011

 • Головні принципи візуального програмування, опис компонентів Delphi, використаних при розробці проекту. Опис програми-додатку "Психологічний тест" та список дій користувача. Алгоритм роботи програми, її форма та ієрархія. Опис графічного інтерфейсу.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 08.06.2010

 • Виявлення основних сутностей предметної області. Побудова схеми реляційної бази даних. Вбудовані процедури і тригери. Опис архітектури програмної системи і концептуальної моделі бази даних, програмної реалізації та інтерфейсу користувача додатку.

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 05.12.2012

 • Опис інформації, яка захищається, її властивості, особливості як об’єкта права власності. Визначення інформаційної системи досліджуваного об’єкта, опис ресурсів, потоків. Структурна схема інформаційної системи. Проведення аналізу захищеності об’єкта.

  курсовая работа [616,7 K], добавлен 18.05.2011

 • Теоретичні відомості. Блок-схема. Текст програми. Результати роботи програми. Процедури і функції. Координати, вікна, сторінки. Багатокутники. Дуги, кола, еліпси. Фарби, палітри, заповнення. Збереження і видача зображень. Виведення тексту. Включення драйв

  курсовая работа [345,2 K], добавлен 17.12.2005

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.