Методи маршрутизації на прикладі таблиці маршрутів

Розробка системи підтримки прийняття рішень для проектування комп’ютерної мережі. Матричний алгоритм пошуку найменших шляхів. Програма роботи алгоритму в MS Excel. Розробка програми навчання нейронної мережі на основі таблиць маршрутизації в пакеті Excel.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.12.2013
Размер файла 2,8 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3) Розробка нейромережного алгоритму.

В даному розділі основною задачею була розробка програми навчання нейронної мережі на основі таблиць маршрутизації. В якості алгоритму навчання був використаний метод «Дельта-правило» запропонований вченими Б. Уідроу й М. Е. Гоффом.

Головним є те, що «Дельта-правило» модифікує ваги відповідно до необхідного і дійсними значеннями виходу кожної полярності як для безперервних, так і для бінарних входів і виходів. Ці властивості відкрили безліч нових додатків.

В процесі розрахунків були використанні та більш детально освоєні програми:

- Microsoft Excel 2013;

- Matlab R2012a.

Динамічна адаптивна маршрутизація - метод вибору маршруту в мережах з комутацією каналів, що враховує динамічний стан.

комп'ютерний мережа маршрутизація еxcel

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Князєва Н.О. Князєва О.А. Теорія проектування комп'ютерних систем і мереж Ч 1. Основи системного підходу до проектування - Одеса: «ВМВ», 2008.-212с.

2. Князєва Н.О. Теорія проектування комп'ютерних систем і мереж Ч 2. Методи аналізу і синтезу комп'ютерних мереж - Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012.-240с.

3. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. с польского И. Д. Рудинского. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 344 с.: ил.

4. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Паланжоглу М.О., “Практичний курс інформаційних технологій обробки інформації”, Київ, 1997.

5. Руденко О. Г., Бодянський Є. В. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник. -- Харків: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. -- 404 с.

6. Система поддержки принятия решений [Електронний ресурс] Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org (дата звернення: 20.11.2013).

7. Нечёткая логика [Електронний ресурс] Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org (дата звернення: 20.11.2013).

8. Маршрутизатор [Електронний ресурс] Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org (дата звернення: 21.11.2013).

9. Fuzzy Logic Toolbox [Електронний ресурс] Портал магистров ДонНТУ. URL: http://www.masters.donntu.edu.ua (дата звернення: 21.11.2013).

10. Маршрутизатор Cisco RV016-G5 [Електронний ресурс] Cisco Small Business в Украине. URL: http://ciscosb.com.ua (дата звернення: 21.11.2013).

11. Штучна нейронна мережа [Електронний ресурс] Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org (дата звернення: 21.11.2013).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Аналіз особливостей режимів різання металів. Розробка алгоритму комп’ютерної програми "Розрахунок швидкості різання аналітичним методом при нарізанні різьби різцями в стальних та чавунних заготовках". Складення Excel-таблиці для автоматизації розрахунків.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 11.11.2014

 • З’єднання компонентів мережі офісу на фізичному та канальному рівні, створення топології мережі, налаштування адресації та маршрутизації. Моделювання потоків трафіку і обміну пакетами між роутерами мережі, розрахунок подвоєної затримки поширення сигналу.

  курсовая работа [402,1 K], добавлен 23.12.2015

 • Теоретичні основи технології віртуалізації як інструменту навчання, проектування мереж та системного адміністрування. Планування складу комп’ютерної мережі, вибір платформи та операційної системи, установка і налаштування програм. Питання охорони праці.

  дипломная работа [5,9 M], добавлен 24.04.2014

 • Визначення розміру необхідного блоку адрес, розміру кожного блоку адрес з масками підмережі змінної довжини відповідно до потреб користувачів, параметрів підмереж з маскою змінної довжини. Розрахунок сумарних маршрутів. Заповнення таблиць маршрутизації.

  курсовая работа [451,3 K], добавлен 09.01.2014

 • Розробка структурної схеми мережі, вибір конфігурації серверу і робочих станцій, комутаторів і маршрутизатора. Організація системи телеспостереження. Розміщення мережного обладнання в приміщеннях. Методи та засоби забезпечення безпеки інформації.

  дипломная работа [3,7 M], добавлен 13.04.2012

 • Комп’ютерні інформаційні системи СППР (системи підтримки прийняття рішень). Призначення, переваги, компоненти, архітектура. Приклади використовуваних СППР, їх основні види і опис. Нейронні мережі та СППР. Чинники, які сприяють сприйняттю і поширенню СППР.

  курсовая работа [323,7 K], добавлен 28.12.2010

 • Аспекти вирішення методологічної та теоретичної проблеми проектування інтелектуальних систем керування. Базовий алгоритм навчання СПР за методом функціонально-статистичних випробувань. Критерій оптимізації та алгоритм екзамену системи за цим методом.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.09.2011

 • Використання мережі із топологією "розподілена зірка", витої пари та концентраторів (для сполучення), мережевої карти із роз'ємами типу RG-45, встановлення операційної системи та монтаж мережі комп'ютерної лабораторії із підключенням до Інтернету.

  контрольная работа [1,0 M], добавлен 12.06.2010

 • Обгрунтування фізичної топології комп’ютерної мережі. Розробка схеми фізичного розташування кабелів та вузлів. Типи кабельних з’єднань та їх прокладка. Вибір сервера та інсталяція його програмного забезпечення, налаштування ОС Windows 2008 Server.

  курсовая работа [1,4 M], добавлен 07.02.2016

 • Розробка програми для вирішення графічної задачі. При вирішенні задачі необхідно cтворювати програму у середовищі програмування Turbo Pascal. Розробка алгоритму функціонування програми і надання блок-схеми алгоритму. Демонстрація роботи програми.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 23.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.